Så här går du tillväga med ditt nya avlopp

  1. Kontakta en entreprenör. (Hör gärna med era grannar, det kan bli billigare om ni har samma entreprenör).
  2. Be entreprenören komma ut till din fastighet så att ni kan diskutera vilken lösning som passar er bäst.
  3. Om ni vill ha en infiltration eller markbädd ska entreprenören gräva en provgrop (2 m djup eller till dess att grundvatten påträffas) där ni har tänkt lägga anläggningen. Tänk på att man måste hålla ett skyddsavstånd till dricksvattentäkter (ca 30-50 m beroende på markförhållanden).
  4. Kontakta en avloppshandläggare som kommer ut och kollar på provgropen, det är bra om entreprenören kan vara med. Här kollar vi på jordart, avstånd till grundvattnet och dricksvattentäkter. Det krävs tillstånd av miljö- och byggnadsnämnden för att anlägga en avloppsanläggning. Ansökningshandlingar finns på Vara kommuns hemsida under ”blanketter”. Vi kan hjälpa er att fylla i ansökan.
  5. Funderar ni på minireningsverk vill vi också komma ut på plats, då behövs ingen provgrop och man kan ha ett kortare avstånd till dricksvattentäkten.
  6. När vi har fått in er ansökan prövar vi den. Är ansökan komplett får ni normalt ert tillstånd inom några veckor. Prövningsavgiften för 2021 är 6 300 kronor. I tillståndet finns det flera villkor som reglerar hur stor anläggningen ska vara, skyddsavstånd med mera. Först när ni har fått tillståndet kan ni börja gräva.
  7. När anläggningen är klar ska en entreprenörsrapport fyllas i. Den ska skickas till miljö- och byggnadsnämnden senast en månad efter anläggningen är klar.

Vill du komma i kontakt med oss så kan du nå oss via kommunens växel 0512-310 00 som kopplar dig till en tillgänglig handläggare. Det går även bra att skicka e-mail till miljobygg@vara.se

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.