Enskilt vatten

Ett bra dricksvatten är viktigt för att vi ska hålla oss friska. Men det är inte ovanligt att man har problem med kvaliteten på vattnet från sin enskilda brunn. Under 2007 gjordes en genomgång av 5 000 analysresultat från hela landet. Genomgången visade att i ca 80 % av proverna hade man problem med vattnet eller att det till och med var otjänligt. Problemen varierar med vilken typ av brunn man har och var i landet man bor. Därför är det viktigt att kontrollera kvaliteten på sitt vatten då och då.

En vattenkran. Från kranen kommer vatten.

Vanliga problem i Vara

Många av brunnarna i Vara är grävda och tar sitt vatten från relativt ytliga grundvattenmagasin. Detta vatten löper större risk för att påverkas av till exempel avlopp och jordbruk än bergsborrade brunnar. Ofta får man till exempel problem med inläckage av ytvatten vid stora mängder regn eller vid snösmältningen om man har en grävd brunn. Livsmedelsverket har tagit fram bra broschyrer där du kan läsa mer om både hur man anlägger och sköter sin brunn.

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.