Dricksvattenprover

Det är bra att kontrollera ditt vatten med jämna mellanrum.

Många brunnsägare tar bara prov på sitt dricksvatten då man känner smakförändringar, om vattnet luktar konstigt eller börjar ändra färg. Men det kan vara problem med vattnet utan att man märker det. Därför rekommenderar Livsmedelsverket att man ska kontrollera sitt vatten minst vart tredje år. Har man små barn i familjen bör man vara extra noggrann med att provta, eftersom de är känsligare för höga halter av vissa ämnen.

Hur gör man en för att ta ett vattenprov?

Om du vill göra en analys av ditt vatten är det enklast att direkt kontakta ett ackrediterat laboratorium, som till exempel Eurofins eller Alcontrol. Läs mer under relaterad information.

Via de flesta större laboratoriums hemsidor kan du beställa och få provflaskor skickat direkt hem till dig. De kan även ge dig instruktioner om hur du ska ta provet och ofta kan de även svara på frågor om vad analysresultatet innebär.

Livsmedelsverket har också bra och tydlig information om vad du ska tänka på när du ska provta ditt vatten, både vilka parametrar som är viktiga att provta och vad som är viktigt att tänka på när man ska välja laboratorium.

Vad är ett bra dricksvatten?

Det är Livsmedelsverket som tar fram vilka gränsvärden som gäller för när ett dricksvatten anses vara tjänligt, otjänligt eller tjänligt med anmärkning. Mer om gränsvärdena och vad du kan göra om ditt vatten är dåligt kan du läsa på Livsmedelsverket hemsida eller i deras handbok om dricksvatten från enskilda brunnar.

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.