Felanmälan vatten och avlopp

Vara kommun sköter kundtjänst, drift och underhåll av de kommunala VA-anläggningarna (vattenförsörjning och avloppsrening). Är du ansluten via en VA-samfällighet kontaktar du den istället.

Bilden föreställer vattendroppar.

Följande ärenden kan du uträtta direkt via våra e-tjänster. Du hittar en länk till dem under rubriken Självservice här på sidan.

 • Flyttanmälan för kommunalt vatten och avlopp
 • Vattenmätare – lämna mätarinställningar

Kommunens VA-drift

Kontakta kommunens VA-drift på tel. 073-280 17 73 om du har frågor kring:

 • Vattenläcka/varför det inte finns något vatten i kranen
 • Stopp i kommunalt avlopp
 • Information vid källaröversvämning
 • Vattenkvaliteten och provtagning av det kommunala vattnet
 • Lukt och smak på vattnet
 • Stängning eller utmärkning av servis
 • Vattenmätare – vid felanmälan ring 0512-317 59

Kontakta kommunens VA-kundservice på tel. 0512-311 30 eller vadebiteringen@vara.se om du har frågor kring:

 • Fakturafrågor om fasta och rörliga brukningsavgifter
 • Adressändring
 • Flyttanmälan
 • Vattenmätare- vid frågor kring vattenavläsning

Kontakta VA-chef på tel. 0512-310 94 eller robert.isberg@vara.se om du har frågor kring:

 • Ledningsvisning/utsättning av VA-ledningar
 • Anslutningsfrågor
 • Övriga frågor

Journummer

VA-jouren har öppet för felanmälan dygnet runt på telefonnummer 073-280 17 73.

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.