Kommunalt vatten och avlopp

Flyttanmälan VA-kund

Anslutning till kommunalt vatten och avlopp

Gör en anmälan
Du kan göra en anmälan via Självservice eller fylla i blanketten Serviceanmälan VA som finns till höger på denna sida under rubriken Relaterat. Skriv ut blanketten och skicka den till VA-enheten Vara kommun 534 81 Vara. Vill du få en blankett hemskickad kan du kontakta VA på telefon 0512-310 94.

Anslutning inom tättbebyggt område
Bor du inom tättbebyggt område kan du oftast ansluta dig till det kommunala ledningsnätet för vatten och avlopp. För information om villkor och/eller anmälan att du vill ansluta dig till det kommunala nätet, se under rubriken Kontakt till höger.

Anslutning på landsbygden
Bor du på landsbygden men nära en stamledning kan det också finnas möjlighet att ansluta sig till det kommunala nätet. Eller ni kanske är flera grannar som vill gå samman och dela på grävkostnaderna?

Kontakt
Felanmälan dygnet runt (journummer): 073-280 17 73
Fakturafrågor per telefon: 0512-311 30
Fakturafrågor via mejl: vadebiteringen@vara.se
Anslutningsärenden: 0512-310 94
Dricksvattenfrågor: 0512-319 81
Avloppsfrågor: 0512-319 80
VA chef: 0512-310 94

VA-taxa 2020
I december beslutade kommunfullmäktige att införa en ny taxa för vatten och avlopp i kommunen. Taxan gäller från och med 2020-01-01.

Normalvilla  fast avgift                3214 kr
Vatten/Avlopp m3 pris               21,25 kr
Dagvattenavgift                          27,50 kr/100 m2 tomtyta.

 

Verksamhetsområde

Kvänum
VA Kvänum

Öttum
VA Öttum

Kontakt

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.