Kommunalt vatten och avlopp

Va-kund

Anslutning till kommunalt vatten och avlopp

Gör en anmälan
Du kan göra en anmälan via E-tjänster på vår hemsida eller fylla i blanketten VA-anmälan som finns till höger på denna sida under rubriken Relaterat. Skriv ut blanketten och skicka den till VA-enheten Vara kommun 534 81 Vara.
Vill du få en blankett hemskickad kan du kontakta handläggare på telefon 0512-317 58.

Anslutning inom tättbebyggt område
Bor du inom tättbebyggt område kan du oftast ansluta dig till det kommunala ledningsnätet för vatten och avlopp. För information om villkor och/eller anmälan att du vill ansluta dig till det kommunala nätet, se under rubriken Kontakt till höger.

Anslutning på landsbygden
Bor du på landsbygden men nära en stamledning kan det också finnas möjlighet att ansluta sig till det kommunala nätet. Eller ni kanske är flera grannar som vill gå samman och dela på grävkostnaderna?

Kontakt
Felanmälan dygnet runt (journummer): 073-280 17 73
Fakturafrågor per telefon: 0512-311 30
Fakturafrågor via mejl: vadebiteringen@vara.se
Anslutningsärenden: 0512-317 58
Dricksvattenfrågor: 0512-319 81
Avloppsfrågor: 0512-319 80
VA chef: 0512-310 94

VA-taxa 2019
I december beslutade kommunfullmäktige att införa en ny taxa för vatten och avlopp i kommunen. Taxan gäller från och med 2019-01-01.

Ändringen innebär att de fasta avgifterna höjs med 10 %. Dem sammantagna kostnaden för vatten och avlopp per m3 är densamma, men omfördelning har gjorts. Kostnaderna för vatten utgör 40 % och spillvatten 60 %, mot tidigare fördelning på 20 respektive 80 %. Orsaken till detta är att dagens avgifter inte speglar fördelningen av produktions- och distributionskostnaderna.

I tabellen nedan kan du läsa vad detta innebär:

KundTidigare fast avgift inkl. momsNy avgift fr.o.m. 1 jan inkl. moms
Normalvilla3000 kr3214 kr
Vattenkunder
avgift per m3 levererat vatten
4,25 kr8,50 kr
Avloppskunder
avfigt per m3 spillvatten
17,00 kr12,75 kr
Dagvattenavgift
avgift per år och varje påbörjad 100-tal m2 tomtyta
25 kr27,50 kr

Verksamhetsområde

Kvänum
VA Kvänum

Öttum
VA Öttum

Kontakt

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.