Skyfallsanalys

Vara kommun drabbades av ett extremt skyfall sommaren 2014, med flera drabbade fastigheter inom kommunen.

För att förstå de bakomliggande orsakerna till detta och samtidigt ha ett bättre underlag för att planera förebyggande arbete, har en översiktlig översvämningskartering för de större tätorterna i kommunen beställts.

Du kan läsa den genom att klicka på länken nedan:
Skyfallsanalys