Vattenmätare

Alla fastigheter som är anslutna till det kommunala vattenledningsnätet ska ha en vattenmätare. Vattenmätaren visar hur mycket vatten du använder i fastigheten, och det styr vad du ska betala i VA-avgift.

En vattenmätare.

Vatten- och avloppsverksamhetens kostnader täcks av avgifter som du som kund betalar. Det är därför du behöver ha en vattenmätare. Vattenmätaren tillhandahålls av och tillhör Vara kommun, Vatten-Avlopp. Vattenmätaren monteras av personal från vattenverket och byts ut enligt ett regelbundet intervall. För en villa byter vi vattenmätare ungefär vart tionde år, och bytet är kostnadsfritt.

Ansvar för vattenmätaren

Det är du som fastighetsägare som ansvarar för att vattenmätaren inte skadas. Den måste skyddas mot både värme och kyla. Mätare som finns i ouppvärmda utrymmen riskerar att frysa sönder. Kontakta Vatten-Avlopp om vattenmätaren har skadats. Kostnaden för byte eller reparation faktureras dig som fastighetsägare.

Om du bygger om eller bygger till kan det hända att vattenmätaren behöva flyttas. Det är bara kommunens VA-enhet som får montera ner och sätta upp vattenmätaren samt hantera avstängningsventilen vid tomtgräns.

Vattenmätaren ska vara plomberad och får INTE brytas. Detta för att säkerställa att den inte manipulerats.

Avläsning vattenmätare

För att du ska betala rätt avgift för ditt vatten behöver du läsa av din vattenmätare och meddela värdet till oss. Vi skickar ut avläsningsblankett en gång om året. Du kan även gå in på e-tjänsten Vattenmätare – ärende under hela året för att lägga in din avläsning.

När vi fått in uppgifterna gör vi en beräkning av din årsförbrukning. Har du använt mer eller mindre vatten än beräknat, justeras det på nästa faktura.

Så läser du av din vattenmätare

Mätarnummer (pil 1 på bilden)
Mätarnumret är mätarens identifikationsnummer som registreras på kunden och läggs in i vår databas. Mätarnumret används för att registrera byten och avläsningar.

Mätarställning (pil 2 i bilden)
Här läser du av den förbrukade vattenmängden.

Flödesvisare (pil 3 i bilden)
Hjulet visar om vatten flödar genom vattenmätaren. Om visaren snurrar trots att alla kranar i fastigheten är stängda, kan det vara läckage någonstans. En vanlig orsak är en läckande toalettstol.

Inför byte av vattenmätare

Du får ett brev från oss när det är dags att byta vattenmätare. I brevet får du veta tidpunkten för bytet och vad du ska tänka på innan. Inför bytet, tänk på att:

  • Kontrollera att det är fritt tillträde till mätaren och att mätarplatsen är tillgänglig.
  • Platsen bör vara upplyst.
  • Det är du som fastighetsägare som ansvarar för att avstängningsventilen fungerar, det vill säga att den stänger helt. Avstängningsventilen sitter innan mätaren på inkommande vattenledning. Om ventilen inte stänger kommer det att läcka ut vatten på golvet vid mätarbytet. För att enklast kontrollera att avstängningsventilen fungerar, stäng ventilen närmast före vattenmätaren. När den är helt stängd öppnar du en kran i fastigheten. Om det inte kommer något vatten i kranen och kugghjulen på din mätare står still, fungerar din avstängningsventil som den ska. Om avstängningsventilen inte fungerar, kontakta en VVS-installatör för åtgärd. Avstängningsventilen måste lagas innan vi kan byta vattenmätaren.
  • Om du har en avstängningsventil av typ LK 580 är ventil och konsol inte längre godkända (se bild nedan). De måste då bytas ut innan vi kan komma och byta vattenmätare.
  • Vattnet kommer att vara avstängt i fastigheten medan arbetet pågår.
  • Någon måste vara hemma under vårt besök. Vi går inte in med utlagda nycklar eller liknande.

Bytet av vattenmätare är gratis. Men om du inte är hemma vid den föreslagna tiden och inte har meddelat oss detta, debiterar vi en avgift. I brevet står ett telefonnummer som du kan ringa om den föreslagna tiden inte passar och du vill byta tid.

Det är du som fastighetsägare som ansvarar för att vattenmätaren inte skadas. Den måste skyddas mot både värme och kyla. Mätare som finns i ouppvärmda utrymmen riskerar att frysa sönder. Kontakta Vatten-Avlopp om vattenmätaren har skadats. Kostnaden för byte eller reparation faktureras dig som fastighetsägare.

Om du bygger om eller bygger till kan det hända att vattenmätaren behöva flyttas. Det är bara kommunens VA-enhet som får montera ner och sätta upp vattenmätaren samt hantera avstängningsventilen vid tomtgräns.

Vattenmätaren ska vara plomberad och får INTE brytas. Detta för att säkerställa att den inte manipulerats.

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.