Arkiv

Nyheter i kategori Miljö och hållbarhet

En miljöstrategi för Vara kommun håller på att tas fram. Miljöstrategin visar på långsiktiga fokusområden samt kommunens övergripande förhållningssätt till…

Sverige behöver ha bättre kontroll på sitt farliga avfall. Därför ska företag och verksamheter rapportera in antecknade uppgifter om farligt…

Hur kan Vara kommun göra skillnad globalt genom att bidra lokalt med minskad miljöpåverkan? Vilka områden är viktiga för Vara…

Vatten är en av våra viktigaste resurser. Klimatförändringar, torka, översvämningar och föroreningar hotar vår tillgång till rent vatten. Vara kommun…