Arkiv

Nyheter i kategori Coronaviruset

Årskurs 9 kommer under hösten inte att genomföra praktik på arbetsplatser som tidigare planerat. Anledningen är att det har varit…

På grund av den rådande coronapandemin kommer Vara kommuns årliga busstur för nyinflyttade, Kommunen runt, att ställas in i år.…

Behovet av sjukhusvård i Västra Götaland för covid-19 fortsätter att långsamt minska. Även smittspridningen saktar ner men fortfarande förekommer allmän…

Det är en fortsatt ökad smittspridning i Skaraborgsområdet och förvaltningarna arbetar förebyggande och åtgärdsbaserat för att säkerställa den kommunala servicen.…

En sammanfattning av läget i kommunen vecka 24. Glada studenter sprang ut under onsdagen och torsdagen. Utspringet livesändes på kommunens…