Arkiv

Nyheter i kategori Coronaviruset

Folkhälsomyndigheten har gått ut med information om att det nu finns en mer tydlig nedgång av antalet bekräftade fall på…

På nationell nivå kan vi se att det varit en fortsatt minskning av antalet smittade även under föregående vecka. Dock…

Internationellt kan ses fortsatt höga nivå av antalet nya bekräftade fall där den amerikanska kontinenten är den region som dominerar.…

Inom Västra Götalandsregionen rapporterades 6033 bekräftade fall under föregående vecka. Detta är en minskning med 766 fall jämfört med veckan…

Folkhälsomyndigheten gick under gårdagen ut med att det är en fortsatt ökning av antalet bekräftade fall på global nivå och…

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag, även kallad pandemilagen,  i Sverige. Den innebär att regeringen…