Arkiv

Nyheter i kategori Trafik och infrastruktur

Ombyggnationerna längs Drottninggatan påverkar många. Vi är medvetna om de eventuella problem ombyggnationen skapar för boende, butiker, restauranger, trafikanter, besökare…

Nu har vi påbörjat bytet av gatubelysningen i kommunen till LED-armaturer. Först kommer vi att byta armaturen i Kvänum, för…

Farthindren sätts upp på Västergatan i Vara tätort för att göra gatan säkrare för alla trafikanter. De nya farthindren placeras…

Med start våren 2020 kommer vi att göra ett omfattande VA-arbete på Drottninggatan i Vara tätort. VA-anläggningen som löper under…