Arkiv

Nyheter i kategori Trafik och infrastruktur

På sträckan Vårgårda-Vara har utbyggnaden av delen Eling–Vara pågått sedan augusti 2020. Trafikverket bygger mittseparerad 1+1 och 2+2-väg med två…

Ombyggnationerna längs Drottninggatan påverkar många. Vi är medvetna om de eventuella problem ombyggnationen skapar för boende, butiker, restauranger, trafikanter, besökare…

Nu har vi påbörjat bytet av gatubelysningen i kommunen till LED-armaturer. Först kommer vi att byta armaturen i Kvänum, för…