Arkiv

Nyheter i kategori Trafik och infrastruktur

Nyligen installerade Vare Energi en laddstolpe vid Stora torget i Vara. Det blev den tolfte publika laddplatsen i kommunen. Förutom…

Kommunen har beslutat att byta ut samtlig kommunal gatubelysning till LED, som ersättning för den äldre gulaktiga gatubelysningen. I och…

På grund av den nya gång- och cykelvägen utmed Nya Torget i Vara ändras reglerna för parkering. Parkeringsförbud gäller nu…

Vi planerar nu att byta vattenledning och avloppsserviser i Högehusliden. Detta kommer att utföras under vecka 40-41. Vi måste gräva…

Tisdag 17 oktober kommer ett planerat underhållsarbete genomföras på vattenledningsnätet i Arentorp. Det innebär att vattnet kommer stängas av mellan…

I samband med skördemarknaden i Vara stängs delar av Stora Torget samt delar av Drottninggatan av för fordonstrafik. Förbudet gäller…

Jättelokan som också kallas för jättebjörnloka, har sitt ursprung i sydöstra Europa kring Kaukasus. Sedan omkring 150 år tillbaka finns…