Arkiv

Nyheter i kategori Trafik och infrastruktur

VA-taxan för 2023 är antagen. Den nya taxan innebär något högre avgifter samt en förändrad utformning. Det nya taxeförslaget innebär…

Övergivna cyklar tar upp plats som andra behöver för sin cykel samtidigt som gör att det allmänt ostädat ut –…

Vid Optimera i Vara tätort finns en gammal lertäkt som ska fyllas upp med schaktmassor. När den är jämnad med…