Arkiv

Nyheter i kategori Trafik och infrastruktur

I samband med ombyggnaden av Drottninggatan i Vara, har området blivit ett så kallat gångfartsområde. Det innebär bland annat att…

Kommunens VA-enhet (vatten och avlopp) svarar på några av de vanligast förekommande frågorna som kommer in. Vem bestämmer VA-taxan, varför…