Arkiv

Nyheter i kategori Trafik och infrastruktur

Kommunens VA-enhet (vatten och avlopp) svarar på några av de vanligast förekommande frågorna som kommer in. Vem bestämmer VA-taxan, varför…

På sträckan Vårgårda-Vara har utbyggnaden av delen Eling–Vara pågått sedan augusti 2020. Trafikverket bygger mittseparerad 1+1 och 2+2-väg med två…

Ombyggnationerna längs Drottninggatan påverkar många. Vi är medvetna om de eventuella problem ombyggnationen skapar för boende, butiker, restauranger, trafikanter, besökare…