Arkiv

Nyheter i kategori Trafik och infrastruktur

I samband med skördemarknaden i Vara stängs delar av Stora Torget samt delar av Drottninggatan av för fordonstrafik. Förbudet gäller…

Jättelokan som också kallas för jättebjörnloka, har sitt ursprung i sydöstra Europa kring Kaukasus. Sedan omkring 150 år tillbaka finns…

Årets tätortsvandringar har genomförts och det har också beslutats om vilka åtgärder som ska genomföras. Varje år anordnar Vara kommun…

Varje år anordnar Vara kommun tätortsvandringar. På en tätortsvandring kan den som vill följa med på en gångtur i våra…

Efter mer än tio års trogen tjänst släcks nu två trotjänare ner. De digitala informationsskyltar som välkomnat bilister utmed E20…

Jan-Erik Wallin tillträdde som VD för det kommunala bolaget VaraNet AB den 1 januari 2017. Peter Håkansson, som går vidare…