Arkiv

Nyheter i kategori Trafik och infrastruktur

Nyligen installerade Vare Energi en laddstolpe vid Stora torget i Vara. Det blev den tolfte publika laddplatsen i kommunen. Förutom…

Kommunen har beslutat att byta ut samtlig kommunal gatubelysning till LED, som ersättning för den äldre gulaktiga gatubelysningen. I och…

På grund av den nya gång- och cykelvägen utmed Nya Torget i Vara ändras reglerna för parkering. Parkeringsförbud gäller nu…