Arkiv

Nyheter i kategori Trafik och infrastruktur

Med start våren 2020 kommer vi att göra ett omfattande VA-arbete på Drottninggatan i Vara tätort. VA-anläggningen som löper under…

Med kyla i luften och december som närmar sig känns det som att snön kan börja falla när som helst.…

Trafikverket planerar att förbättra säkerheten i korsningen mellan väg 187 och väg 47 i Long. Underlag för samråd, föreslagen lösning…

Nyligen installerade Vare Energi en laddstolpe vid Stora torget i Vara. Det blev den tolfte publika laddplatsen i kommunen. Förutom…

Kommunen har beslutat att byta ut samtlig kommunal gatubelysning till LED, som ersättning för den äldre gulaktiga gatubelysningen. I och…

På grund av den nya gång- och cykelvägen utmed Nya Torget i Vara ändras reglerna för parkering. Parkeringsförbud gäller nu…