Pressmaterial

Vara kommuns  pressmeddelanden finns i vårt pressrum.

Varas webbarkiv

Varas kommunarkiv är en helt unik samling med gamla handlingar, texter, fotografier och ljudupptagningar. Allt sökbart och digitaliserat! Välkommen in…

Vara kommun

Hos oss är landskapet platt och vidderna stora, men det är inte bara naturen som ger oss möjlighet att se…

Invånarträffar 2019 – 2020

Under 2019 och 2020 kommer invånarträffar att genomföras på alla större orter i Vara kommun. OBS INSTÄLLT! Nästa invånarträff skulle…

Vuxna på stan

Vuxna på stan

Som vuxna har vi ansvar för att våra ungdomar skall trivas i vårt samhälle. Många ungdomar behöver ibland bara någon…

Tätortsvandringar 2020

Varje år anordnar Vara kommun tätortsvandringar. På en tätortsvandring får föreningar följa med på en gångtur i våra orter och…

Vara 125 år

2019 firar Vara 125 år som köping! Året är 1894 den 1 januari, med sina nästan 500 invånare blir Vara…

Hållbar utveckling

En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra  kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.…

På väg mot visionen

VARA VÅGAR! VISION 2030 All verksamhet i Vara kommun har sin utgångspunkt i vår vision: I Vara finns det goda…

Medborgarlöfte

Här presenteras Polisens och Vara kommuns gemensamma löfte till medborgarna i Vara kommun under 2020. Under 2020 lovar Polisen och…

Totalförsvarsövning 2020

Nu ska Sveriges totalförsvar övas Sverige behöver öva sitt civila och militära försvar. Även om Sverige är tryggare än många…

Information om coronaviruset

Senast uppdaterad 23 september För att du inte ska behöva leta efter vad som är nytt hittar du nedan vilka…

AXET

Kommuninformationsbladet AXET ges ut till alla hushåll och företag i kommunen. 2020 års utgivningsdagar: 20 februari 23 april 25 juni…

Bättre Vara

Du som har synpunkter på kommunens verksamheter eller har förslag till hur vi skapar en ännu bättre och trivsammare kommun…

Ekonomi

Kommunens intäkter består av de skatter som kommuninvånarna betalar, men även av olika taxor och avgifter såsom barnomsorgsavgifter, bygglovsavgifter och…

Folkhälsa

Folkhälsa är en beskrivning av hur en hel befolkning mår fysiskt, psykiskt och socialt. Befolkningens funktionstillstånd beror både på individens…

Förvaltningsorganisation

Den kommunala förvaltningen är organisatoriskt indelad i fem förvaltningar. förvaltning för utveckling och service socialförvaltning bildningsförvaltning teknisk förvaltning miljö- och…

Internationellt arbete

I Vara kommun värdesättes internationella nätverk och utbyten högt. Internationell samverkan är betydelsefullt för utveckling av de kommunala verksamheterna, dess…

Kommuninvånarnas rättigheter

Under denna sida kan du läsa om vilka rättigheter du som kommuninvånare har. Offentlighetsprincipen Tryckfrihetsförordningen är en av Sveriges grundlagar.…

Kvalitetsarbete

Här återfinns lite kring de aktiviteter som sker för att kommunens verksamheter ska hålla en hög kvalitet i den service…

Landsbygdsutveckling

Här hittar du information om vad som är aktuellt just nu inom kommunens arbete med landsbygdsutveckling.

Politik

Under politik hittar du information om bland annat vilka politiker som sitter i de olika nämnderna, sammanträdesdagar och hur den…

Protokollarkiv

Uppgifter i protokollen kan vara maskerade inför publicering på hemsidan. Vid frågor kontakta kansliavdelningen.

Våra projekt

På den här sidan kan du läsa om kommunens olika projekt. Du kan följa projektens gång då sidorna ständigt uppdateras…

Blankettarkiv

Blanketterna är gjorda i Word och/eller Acrobat. För att kunna läsa en Acrobat-fil så behöver ni Acrobat Reader som ni…