bilden föreställer saker man kan ha i en krislåda

Säkerhet och beredskap

Vara kommun arbetar kontinuerligt för att det ska vara tryggt och säkert att bo och vistas i kommunen. Vi strävar…

Bild på en låg stapel med tidningar

Pressmaterial

Vara kommuns pressmeddelanden finns i vårt pressrum.

Bild med texten Information: Coronaviruset: covid-19

Information om coronaviruset

Här hittar du information kopplat till covid-19. Vaccination mot covid-19 Läs mer om vad som gäller för vaccineringen i Vara…

Bilden föreställer olika sedlar

Ekonomi

Kommunens intäkter består av de skatter som kommuninvånarna betalar, men även av olika taxor och avgifter såsom barnomsorgsavgifter, bygglovsavgifter och…

En man och två flickor plockar blåbär. Fotografi.

Folkhälsa

Folkhälsa är en beskrivning av hur en hel befolkning mår fysiskt, psykiskt och socialt. Befolkningens funktionstillstånd beror både på individens…

På väg mot visionen

Vision 2030. All verksamhet i Vara kommun har sin utgångspunkt i vår vision: Vara vågar! I Vara finns det goda…

Bild på Vara kommunhus

Vara kommun

Hos oss är landskapet platt och vidderna stora, men det är inte bara naturen som ger oss möjlighet att se…

Organisationsskiss över kommunens fem förvaltningar

Förvaltningsorganisation

Den kommunala förvaltningen är organisatoriskt indelad i fem förvaltningar. förvaltning för utveckling och service bildningsförvaltning samhällsbyggnadsförvaltning socialförvaltning teknisk förvaltning Förvaltningscheferna…

Fotografi från tidigt 1900-tal med 6 personer i tidstypiska kläder och en motorcykel med sidovagn

Varas webbarkiv

Varas kommunarkiv är en helt unik samling med gamla handlingar, texter, fotografier och ljudupptagningar. Allt sökbart och digitaliserat! Aktuellt från…

Internationellt arbete

I Vara kommun värdesättes internationella nätverk och utbyten högt. Internationell samverkan är betydelsefullt för utveckling av de kommunala verksamheterna, dess…

Bild på en liten spröd planta

Hållbar utveckling

En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra  kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.…

Fotografi av lagboken.

Kommuninvånarnas rättigheter

Under denna sida kan du läsa om vilka rättigheter du som kommuninvånare har. Offentlighetsprincipen Tryckfrihetsförordningen är en av Sveriges grundlagar.…

Ifyllnad av blankett. Fotografi

Kvalitetsarbete

Här återfinns lite kring de aktiviteter som sker för att kommunens verksamheter ska hålla en hög kvalitet i den service…

Författningssamling

Styrdokumenten för Vara kommun är uppdelade i följande kategorier: Avgifter och taxor Bidragsregler Delegationsordningar Barn och utbildning Bygga, bo och…

Bild föreställande vuxna på stan

Vuxna på stan

Som vuxna har vi ansvar för att våra ungdomar skall trivas i vårt samhälle. Många ungdomar behöver ibland bara någon…

Ordförende klubba. Fotografi.

Politik

Under politik hittar du information om bland annat vilka politiker som sitter i de olika nämnderna, sammanträdesdagar och hur den…

Bild föreställande ryggtavlor på flera persner i en tätort

Tätortsvandringar

Varje år anordnar Vara kommun tätortsvandringar. På en tätortsvandring får föreningar följa med på en gångtur i våra orter och…

Protokollarkiv

Här hittar ni protokoll från kommunens beslutande organ såsom kommunfullmäktige, nämnder, utskott samt kommunala bolag och råd. Protokoll från nämnderna…

Bild på en kvinna och ett barn.

Medborgarlöfte

Här presenteras Polisens och Vara kommuns gemensamma löfte till medborgarna i Vara kommun under 2020. Under 2020 lovar Polisen och…

Våra projekt

På den här sidan kan du läsa om kommunens olika projekt. Du kan följa projektens gång då sidorna ständigt uppdateras…

Axet i kartong

AXET

Kommunmagasinet AXET ges ut till alla hushåll och företag i kommunen. 2022 års utgivningsdagar 24 februari 30 maj 22 september…

Blankettarkiv

Här hittar du Vara kommuns blankettarkiv. Blanketterna är gjorda i Word och/eller Acrobat. För att kunna läsa en Acrobat-fil så…