Vara kommun

Hos oss är landskapet platt och vidderna stora, men det är inte bara naturen som ger oss möjlighet att se…

Fairtrade City

Vara blev 2015 diplomerad som Fairtrade City. Diplomeringen syftar till att öka kännedomen om och efterfrågan av varor som har blivit…

Pressmaterial

Vara kommuns  pressmeddelanden finns i vårt pressrum.

Varas webbarkiv

Varas kommunarkiv är en helt unik samling med gamla handlingar, texter, fotografier och ljudupptagningar. Allt sökbart och digitaliserat! Välkommen in…

Invånarträffar 2019 – 2020

Under 2019 och 2020 kommer invånarträffar att genomföras på alla större orter i Vara kommun. Syftet är att träffa invånarna…

Vuxna på stan

Som vuxna har vi ansvar för att våra ungdomar skall trivas i vårt samhälle. Många ungdomar behöver ibland bara någon…

Tätortsvandringar 2019

Varje år anordnar Vara kommun tätortsvandringar. På en tätortsvandring får föreningar följa med på en gångtur i våra orter och…

Vara 125 år

2019 firar Vara 125 år som köping! Året är 1894 den 1 januari, med sina nästan 500 invånare blir Vara…

Hållbar utveckling

Miljöaspekten på hållbar utveckling är att använda naturresurserna på ett långsiktigt sätt. Vara kommun ska ta ett globalt ansvar. Miljöarbetet…

På väg mot visionen

VARA VÅGAR! VISION 2030 All verksamhet i Vara kommun har sin utgångspunkt i vår vision: I Vara finns det goda…

Medborgarlöfte

Under 2019 lovar Polisen och Vara kommun ett fortsatt fokus på skapa trygga miljöer i centrala Vara, vid skolor och fritidsgårdar…

AXET

Kommuninformationsbladet AXET ges ut sex gånger per år till alla hushåll och företag i kommunen. 2019 års utgivningsdagar: Tor 21…

Bättre Vara

Du som har synpunkter på kommunens verksamheter eller har förslag till hur vi skapar en ännu bättre och trivsammare kommun…

Ekonomi

Kommunens intäkter består av de skatter som kommuninvånarna betalar, men även av olika taxor och avgifter såsom barnomsorgsavgifter, bygglovsavgifter och…

Folkhälsa

Folkhälsa är en beskrivning av hur en hel befolkning mår fysiskt, psykiskt och socialt. Befolkningens funktionstillstånd beror både på individens…

Förvaltningsorganisation

Den kommunala förvaltningen är organisatoriskt indelad i fem förvaltningar. förvaltning för utveckling och service socialförvaltning bildningsförvaltning teknisk förvaltning miljö- och…

Internationellt arbete

Ett strategiskt och långsiktigt arbete med internationalisering är en viktig del i Vara kommuns utveckling av de egna verksamheterna och…

Kommuninvånarnas rättigheter

Under denna sida kan du läsa om vilka rättigheter du som kommuninvånare har. Offentlighetsprincipen Tryckfrihetsförordningen är en av Sveriges grundlagar.…

Kvalitetsarbete

Här återfinns lite kring de aktiviteter som sker för att kommunens verksamheter ska hålla en hög kvalitet i den service…

Landsbygdsutveckling

Här hittar du information om vad som är aktuellt just nu inom kommunens arbete med landsbygdsutveckling. Bygdepeng administreras från och…

Politik

Under politik hittar du information om bland annat vilka politiker som sitter i de olika nämnderna, sammanträdesdagar och hur den…

Protokollarkiv

Uppgifter i protokollen kan vara maskerade inför publicering på hemsidan. Vid frågor kontakta kansliavdelningen.

Våra projekt

På den här sidan kan du läsa om kommunens olika projekt. Du kan följa projektens gång då sidorna ständigt uppdateras…