AXET

Kommunmagasinet AXET ges ut till alla hushåll och företag i kommunen.

Bild av flera exemplar av Axet

2021 års utgivningsdagar

  • 18 februari
  • 27 maj
  • 23 september
  • 2 december

Manusstopp 3 veckor innan utgivningsdag. Vill du ha mer information om bladet – skriv till kommunikation@vara.se.

Om AXET

Ansvarig utgivare: Maria Joelsson, kommunikationschef

Redaktör: Anton Frank

Adress: AXET redaktion 534 81 Vara

Telefon: 0512-310 19

Tryck

Linderoths tryckeri

AXET 2021

Axet_1 – 2021

Axet 2 – 2021

Axet 3 – 2021

AXET 2020

Axet 1-20

Axet 2-20

AXET 3-20

AXET 2019

Axet 1-19

Axet 2-19

Axet 3-19

Axet 4-19

Axet 5-19

Axet 6-19

AXET 2018

Axet 1-18

Axet 2-18

Axet 4-18

Axet 5-18

Axet 6-18

AXET 2017

Axet 1-17

Axet 2-17

Axet 3-17

Axet 4-17

Axet 5-17

Axet 6-17

AXET 2016

Axet 1-16

Axet 2-16

Axet 3-16

Axet 4-16

Axet 5-16

Axet 6-16

AXET 2015

AXET 1-15

AXET 2-15

AXET 3-15

Axet 4-15

Axet 5-15

Axet 6-15

AXET 2014

AXET 1-14

AXET 2-14

AXET 3-14

AXET 4-14

AXET 5-14

AXET 6-14

AXET 2013

AXET 1-13

AXET 2-13

AXET 3-13

AXET 4-13

AXET 5-13

AXET 6-13

Beställ Axet

Inga fält hittades.

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.