Flickan i dörren vill flytta

Hjälp oss att hitta ett nytt hem till Flickan i dörren

Flickan i dörren är en bronsskulptur av Solveig Pripp, inköpt till Vara kommun 1984. Skulpturen har stått vid Torsgårdsskolan, omgärdad av en häckplantering. Placeringen har varit tänkt som en markering av skolans verksamhet. Flickans bok ses som en symbol för kunskapen hon fått i skolan och bär med sig när hon stiger ut i verkligheten.

Under sommaren 2018 är Flickan i dörren utlånad till Götene kommun. Inför den resan kommer hon att restaureras och förses med en ny sockel – 34 år är en lång tid, även för en bronsskulptur på en stensockel.

När flickan sedan kommer tillbaka till Vara kommun i höst vill vi ge henne en ny placering eftersom skulpturen har fört en ganska undanskymd tillvaro. Kom med förslag på placering som gör henne mer välbekant!

Synligare för fler
Skulpturen är en fin tolkning av en ung person på väg ut i livet. Symboliken i nutida sammanhang kan dock tolkas bredare än så – alla som går genom förändringar och utvecklas med nya erfarenheter står i dörren med viss bävan, men också lust att ta steget vidare. Boken bär kunskap och fantasi för alla, oavsett var i livet man är. Möter man flickan kan man se genom dörren var hon kommer från. Ser man henne bakifrån, ser man det hon ser – det som ligger framför henne, nya möten och nya utmaningar.

Behov av en ny plats
Flickan i dörren förtjänar en allmän och större publik än nuvarande placering ger. Hon behöver en öppnare rymd omkring sig så att man kan se henne från två håll – se vad hon lämnar respektive möter. Samtidigt som fri yta är viktigt, måste man också kunna komma så pass nära att man kan uppfatta mer detaljer – flickans fläta, boken hon håller i handen, minspelet i ansiktet, handen på dörrhandtaget.