Läs inkomna synpunkter 2020

Här kan du läsa inkomna synpunkter, felanmälan eller klagomål under 2020.

December

2020-12-13

Hej, jag skulle vilja att ni sätter upp ett farthinder på Hagagatan i Tråvad för det är en genomfartsgata till Östra södergatan från Köpmansgatan och vissa kör väldigt fort där även om de håller hastighetsgränsen på 40 kmh. Har två katter och en hund och även grannarna har barn. 

Hej och tack för din synpunkt,
Tar med mig frågan, ser dock att det blir svårt att göra någon åtgärd om hastigheten hålls.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu- och parkchef


2020-12-19

Synpunkt. Vore bra om det sitter bajspåsar vid hundlatrinerna. Då kanske folk blir bättre på att plocka upp efter sej. Har hund själv och plockar alltid upp. Är inte så trevligt när ens egna hund ska nosa på andra hundars bajs. I Vårgårda har de påsar vid varje latrin. Jättebra.

Hej och tack för din synpunkt, Vi tar till oss detta.
Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef


2020-12-11
Klagomål gällande trottoar Skolgatan. Asfalteringen är i olika nivåer.

Hej och tack för din synpunkt. Vi tar till oss detta.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu- och parkchef

—————————————————————————————————————————————————

2020-12-28
Tack för svar om tomgångskörning. Dock funderade jag över varför de upphandlade bolagen skall informeras om att det är max 3
minuter som gäller. Det står väl 1 minut i föreskrifterna?

Hej och tack för din synpunkt.
Det var nog helt enkelt så att tryckfels-Nisse var framme. Det är tillrättat och vi hänvisar till det svar du fick på din synpunkt angående tomgångskörning den 15 december.

Vänliga hälsningar
Växeln Vara kommun

————————————————————————————————————————

2020-12-16
Det är väldigt mörkt på skolgården på Torsgårdsskolan. När man hämtar sina barn hör man att det är ute, men man ser inte vilka det är eller var de är. Det kan inte vara lätt för personalen att ha koll på barnen då de knappt ser dem och då blir det en säkerhetsrisk, anser jag. Personalen måste kunna se om det händer barnen något. Det måste till mer belysning omgående! Sen är det gräsytorna… de är under all kritik. Det är ju inga gräsytor, snarare leråkrar. Då det inte togs om hand om från början, så har det aldrig blivit några riktiga gräsmattor. Enda stället som barnen kan leka på utan att bli lerhögar är på konstgräsytan, men där kan ju inte alla barnen vara samtidigt. All denna lera och smuts dras in och det blir mycket mer jobb för de som ska städa och hålla rent i lokalerna. Kanske dags att göra något åt dessa ytor…

Hej! Tack för din synpunkt.

Arbete med att få till bättre belysning på Torsgårdsskolans skolgård pågår i samarbete med rektor. För att lösa det mest akuta kommer tillfällig belysning att monteras inom kort.
Tyvärr känner vi till problemet med gräsytorna som tyvärr inte hade hunnit etablera sig fullt ut innan skolan togs i bruk. Vi kommer under våren att se över vad som går att göra .

Med vänlig hälsning, Joakim Halaby Fastighetschef

———————————————————————————————————————-

2020-12-15
Hej!
Jag har uppfattat att det enligt lokala föreskrifter är tillåtet med max en minuts tomgångskörning i Vara. Många bryter mot detta i olika sammanhang, tex vid järnvägsövergången eller när föräldrar väntar på barn utanför skolan eller efter träning. Jag förstår att kommunen på egen hand inte har möjlighet att beivra detta. Dock gäller det även bolag som anlitas av kommunen och kommunens egna bilar. Exempelvis står ofta de bilar/minibussar/bussar som kör barn till och från skolan på tomgång (tex Larssons och Sparlunds). Skulle man inte i dessa fall kunna kräva att de inte bryter mot lagen i samband med upphandling, eller i alla fall kontakta dem och påpeka vad som gäller? Det är inte så trevligt utanför exempelvis Parkskolan/Alléskolan/Lagmansgymnasiet när det står 3 minibussar/bussar och släpper ut avgaser precis där många barn hämtar sina bussar och passerar för att ta sig hem efter skolan. När det gäller kommunens egna bilar/lastbilar etc kanske cheferna kan informera sina anställda om vad som gäller?

Tack för din synpunkt.

Enligt gällande lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö får motorn vara i gång i högst en minut. Detta gäller inte om fordonet t ex står i bilkö eller om motorn måste vara igång för att driva annan anordning. Precis som du skriver har inte kommunen någon praktisk möjlighet att kontrollera att föreskrifterna följs men vi arbetar aktivt med att sprida informationen och öka medvetenheten bland kommunanställda, invånare, besökare och företag. De företag som sköter kommunens skolskjutsar kommer att bli påminda om föreskrifternas innehåll. Gällande kommunens egna bilar är många utrustade med start/ stopp- funktion vilket innebär att motorn automatiskt stänger av sig när bilen stått still en kort stund. Information kommer ändå att gå ut till kommunens anställda då det även finns bilar som inte har funktionen som stänger av motorn.

Med vänlig hälsning, Linda Björfelt-Käll Miljö och hälsoskyddsinspektör

———————————————————————————————————————-

2020-12-10
Jag såg i dag att kommunen löst problematiken med de rullande discoteken, som brukar hänga på Lagmansgymnasiets/AMB parkering.
Lösningen är genial, all form av beröm förtjänas. Men, hur hanterar ni nu att de rullande discoteken (läs: a-traktorer och sänkta kombibilar) förflyttat sig till parkeringen utanför ICA?
Är väl medveten om att det är privata aktörer som hanterar parkeringarna, men kommunen borde väl rimligt vis kunna bidra till att det kommer upp bommar, som spärrar av berörda parkeringar när butikerna ändå är stängda.

Hej och tack för din synpunkt.

Precis som du själv skriver så är parkeringen vid handelsplatsen privat ägd och hanteras därmed av de privata ägarna.

Vänligen, Johanna Forslund Kullander, Näringslivschef

———————————————————————————————————————-

2020-12-08
Önskar att kommunen hade en kontakt för support med datorer och telefoner för många äldre. Uppskattar verkligen Vara Kommuns hjälp med ”Fixartjänstens” hemleverans av varor. JÄTTEBRA – TACK. Men många äldre har svårigheter att hantera all teknik som erfordras för att nyttja detta och mycket annat i dagens samhälle och speciellt i dessa tider. Vore bra att ha en IT-kunnig person att kontakta för rådgivning eller ev hembesök för att åtgärda problem. Att anlita IT-försäljares experter kostar mycket och även om RUT-avdrag kan utnyttjas blir det en dryg kostnad för en pensionär med begränsade ekonomiska resurser.

Hej och tack för din synpunkt.

I normalläget erbjuder kommunen tekniktorsdagar på biblioteket. Då finns det möjlighet att få hjälp med enklare saker på sin mobiltelefon eller surfplatta. Det kan röra sig om att installera appar, söka information och andra tjänster. Under pandemin så har vi tvingats ställa in detta och erbjuder istället hjälp och stöd via telefon. Det går att ringa biblioteket alla vardagar och få hjälp.

Vi ser ett relativt stort behov för fysiska besök hos oss och när pandemin har lagt sig kommer tekniktorsdagar på biblioteket att återinföras. Vi kommer då även förtydliga detta och vad som gäller på kommunens hemsida. Vad gäller hembesök så är det inget som kommunen erbjuder i dagsläget och det finns heller inga planer på att erbjuda detta.

Välkommen att höra av dig igen om du har fler frågor.

Hälsningar Jonas Dahlin, digitaliseringsstrateg

———————————————————————————————————————-

2020-12-03
De flesta kommuner har en utförlig lista över hur man källsorterar sitt hushållsavfall. Jag saknar en sådan information på Vara kommuns hemsida och hoppas det kommer nu i samband med att matavfallsinsamlingen startar.

Hej och tack för din synpunkt!

Vi har under hösten arbetat fram en sorteringsguide för kommunen med anvisningar om matavfall, restavfall, förpackningar och grovavfall som förhoppningsvis kommer kunna publiceras på vår hemsida redan under nästa vecka.

På vår hemsida finns idag anvisat var du hittar all information du behöver för att sortera rätt, du kan också kika på sidan https://www.sopor.nu/ så länge och håll sedan utkik efter den nya sorteringsguiden.

Hör gärna av dig om du har fler funderingar!

Bästa hälsningar, Jennie-Ann Olsson Holm avfallssamordnare

———————————————————————————————————————-

2020-12-01
I dessa tider är det många som promenerar på gamla banvallen. Vissa partier är det kolsvart på kvällarna. Önskar belysning på dessa delar, Lagerhusets lampor hjälper på en del ställen, men sedan är det väldigt mörkt.

Hej och tack för din synpunkt!

Vi tar med oss detta till gruppen som arbetar med att utveckla Nedervara.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef

November

2020-11-27
Inte konstigt att Coronavirus sprids..
För folk HÅLLER INTE AVSTÅND PÅ TROTTOARER & GÅNG/ CYKELBANOR TROTS ATT MAN BER DEM ATT HÅLLA AVSTÅND..
Idag bad jag ett par i 65-års åldern om det för att jag fick ett staket på vä sida & paret. kom på min hö sida.. Så jag bad dem hålla avstånd, men Mannen tittade på mig som om jag inte var klok. DE PASSERADE MIG MED ENDAST 40-50 cm avstånd.. SÅ INTE KONSTIGT ATT FOLK DÖR NU FÖR TIDEN..
NI MÅSTE UPPLYSA PENSIONÄRER OM VAD DE STÄLLER TILL MED NÄR DE GÖR SÅ HÄR.. ALLA SKA VÄL KUNNA GÅ PÅ PROMENAD UTAN ATT MÖTA SÅ EGOISTISKA MÄNNISKOR I DESSA TIDER? MAN BLIR BÅDE FÖRVÅNAD & FÖRBANNAD ÖVER HUR LÄTT VISSA VERKSR TA DETTA MED DENNA HEMSKA PANDEMI FAKTISKT!! OAVSETT ÅLDER t.o.m.!!!

Hej och tack för din synpunkt.

Tråkigt att du blev bemött på det viset, hoppas det var en engångsgrej.

Vi tycker att folk i Vara kommun är bra på att hålla avstånd i den här pandemin. Vara kommun har mycket information om Coronaviruset, Covid 19 på vår hemsida. Man får även bra information via tv, radio, tidningar och sociala medier. Alla vet säkert hur man ska göra men ibland kanske man glömmer av sig.

Vänliga hälsningar, Växeln Vara kommun


2020-11-24
När man är ute på promenad så möter man ofta skolungdomar som inte håller avstånd. Vore tacksam om ni på skolor med mera tar upp vikten av att hålla avstånd utomhus nu också..Smittan sprids via vind om man råkar komma för nära nu i detta klimat och skolorna har ju smitta nu. Alla har ett ansvar!! Även ungdomar..

Hej och tack för dina synpunkter. Jag kommer att ta med dessa och föra vidare till rektorerna på våra skolor.

Vänliga hälsningar, Ola Sundberg Verksamhetschef grundskola

———————————————————————————————————————————————-

2020-11-26
Hej. Undrar om ni kommer sopa bort löven på gatorna i Arentorp? Ni kanske har redan gjort detta men glömt min gata som vanligt!!

Hej och tack för din synpunkt!

Mycket bra rapporterat, för att underlätta för gatu-och parkenheten kan du göra en felanmälan istället. Det kan göras både via hemsidan eller via en APP ”felanmälan Vara”.

Vi på gatu-och parkenheten uppskattar all hjälp vi kan få ifrån medborgaren! Allt för att det ska bli bättre i kommunen.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu- och parkchef

———————————————————————————————————————-

2020-11-26
Idag har jag ett kärl på 660l ,varför ska jag behöva uppdatera eller straffas pga detta????? I mitt hushåll så har jag inte några matavfall då jag har hundar som tar hand om detta.

Hej Martin,

Tack för din synpunkt!

Den nya taxan är baserad på hur mycket avfall varje hushåll slänger, alltså står avgiften i relation till storleken på kärlet. Nu vet inte jag hur många som bor i ditt hushåll men 660 l kärl används vanligtvis till flerfamiljshus med 5-10 lägenheter och töms då var annan vecka. I ett vanligt hushåll med 2-4 personer bör ett 190 liters kärl räcka om man sorterar ut sina förpackningar och lämnar på återvinningsstation. Då blir din årliga renhållningsavgift dessutom betydligt lägre.

Det är jättebra att våra husdjur kan äta de rester som blir över när vi lagar mat, det är mycket bättre än att slänga resterna! Men inte ens den glupskaste av hundar äter allt. Jag tänker tex på kaffesump/tepåsar, hushållspapper och apelsinskal. Även om det bara blir en påse i veckan med dessa matavfall är det fortfarande värdefullt att det samlas in så att näring och energi kan tas tillvara.

Hör av dig om du har fler frågor eller synpunkter!

Bästa hälsningar, Jennie-Ann Olsson Holm Renhållningssamordnare

———————————————————————————————————————-

2020-11-23
Orimligt att det kostar så mkt att byta soptunna – att byta från stora till mellersta kärlet kostar en engångssumma som man inte tjänar in förrän efter 2 år! Än värre från mellersta till lilla kärlet då årskostnaden skiljer en (1:-)!! Det går inte att tjäna in under en livstid.

Hej och tack för din synpunkt!

För att byta kärlstorlek betalar du en engångsavgift motsvarande de kostnader renhållaren har för att byta ut kärlet. Den taxa du beskriver gäller endast till slutet av 2020. Från och med nästa år ändras taxorna så att det priset motsvarar storleken på kärlet och därmed kommer det löna sig att minska kärlstorlek. Nedan ser du taxor för 2021 för de tre vanligaste kärlstorlekarna med tömning varannan vecka. Taxan är olika beroende på om du väljer ett matavfallsabonnemang eller inte. Den billigare taxan gäller för abonnemang matavfall.

 • 140 liter 1 885 kr resp. 2 228 kr
 • 190 liter 2 130 kr resp. 2 595 kr
 • 240 liter 2 375 kr resp. 2 962 kr

Beroende på vilken kärlstorlek du väljer har du igen kostnaden inom ca 2 år. Avgiften för byte av kärl betalas av den som nyttjar tjänsten istället för att avfallskollektivet, alltså resterande hushåll i kommunen, ska betala den genom en högre taxa.

Samtliga renhållningsavgifter för 2021 kan du läsa här.

Om du inte vill byta kärlstorlek kan du, om det är i syfte att minska avfallsmängderna, välja ett längre hämtningsintervall för att minska dina kostnader. Denna ändring är inte förlagd med någon avgift och kan endast göras om du har ett matavfallsabonnemang.

Hör gärna av dig om du har fler frågor eller synpunkter!

Hälsningar, Jennie-Ann Olsson Holm Renhållningssamordnare

———————————————————————————————————————-

2020-11-19
Ängsvägen & Arkivvägens lekplats har ingen belysning. Väldigt tråkigt såhär års att det inte går att använda om man jobbar till 16.00. Borde inte det gå att ordna så man kan få möjlighet att vara ute längre? Särskilt i dessa tider när man inte ska umgås inomhus.

Hej

Tack för din synpunkt!

Vi tar med oss detta till arbetsgruppen som arbetar med att utveckla och förbättra lekplatser i kommunen.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu- och parkchef

———————————————————————————————————————-

2020-11-16
Skulle vilja föreslå att ni har någon form att parkeringsvakt vid busszonen utanför torsgårdskolan varje morgon då folk aldrig slutar ställa sig där trots förbudet. Vilket oxå skapar oro i trafiken då barnen blir oroliga när det ska gå över gatan m.m

Hej och tack för din synpunkt!

Vi tar till oss och utför en kontroll.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef

———————————————————————————————————————-

2020-11-16
Idag finns det en hastighetsdämpande åtgärd på Longgatan i höjd med vattenverket. Denna åtgärd är utformad på sådant sätt att den i stället inbjuder till en hastighetsökning för att slippa stanna för den mötande trafiken. Då trafikintensiteten är låg, kvällar och nätter har den ingen funktion alls. Förslaget är att utföra en kontroll av hastigheten med hjälp av det system som används för att mäta trafikintensitet samt hastighet som trafikverket använder sig av (2st kablar på asfalten). Efter att samla in information under 10-14 dagar så finns det ett gott underlag för att bedöma om nuvarande hastighetsdämpande åtgärd fyller sitt syfte eller ej. Gör den det inte så finns det en stor anledning till att ändra utformningen av den så att den fungerar.

Hej

Tack för din synpunkt!

Vi har andra mätverktyg, vi kommer att utföra en mätning. När har vi svårt att säga i dagsläget då vi ska utföra mätning på andra platser i kommunen.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef

———————————————————————————————————————-

2020-11-15
Vi Vedumsbor är imponerade över det arbete som Kommun gjort framför BK-hallen. Denna Grusplätt fick vi när Vara fick Svart Låda!
Frågan som ställs är bara när den ska göras klar? Enl Tekn chef så skall det läggas plattor på själva grusplätten, vilket lovades på det möte som kommun så förträffligt ordnades VedumHallen för ngt år sen.
Vår fråga är när detta ska ske? Att färdigställa platsen? Ytterligare en fundering är när det fina arbetet med dammen vid Vidhemsgården ska avslutas?
Som det är nu så är det mer lämpligt släppa på betande djur, då vattenspegeln är näst Intill obefintlig!

Hej

Tack för din synpunkt!

Angående Grantorget, arbetet pågår. Vi har i dag ingen färdigtidpunkt. Angående dammen vid Vidhemsgården så är arbetet klart, vi funderar dock på att plantera någon växtlighet och även placera ut någon bänk. Sedan tillkommer det vanliga underhållet!

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef

———————————————————————————————————————-

2020-11-13
Utökade åtgärdet för sänkt hastighet på Longgatan.
Idag görs det en hastighetsöverträdelse från majoriteten utav de bilar som kör på Longgatan förbi Vattenverket. Den fartdampande åtgärd som finns idag (chikan/utbyggnad) fungerar istället som en farthöjare då folk ökar farten för att hinna förbi avsmalningen innan mötande trafik hinner före. (Gäller trafik från båda håll) Detta gör att det även sker flertalet kraftiga inbromsningar för de som försöker hinna före mötande trafik men inte hinner fram först.

Eftersom samhället expanderat i detta område i och med nybyggnationerna på Timotejgatan borde det göras något för att för ner hastigheten till den hastighet som ska hållas i tätbebyggt område i kommunen (40 km/h) istället för att folk ska öka hastigheten när de kommer in i samhället.
Åtgärden behöver göras så att den även fungerar nattetid då hastigheten ofta är tresiffrig då.

Ett fartgupp eller en vägkudde har en hastighetssänkande effekt oavsett om det finns någon mötande trafik eller inte, men samtidigt orsakar detta inbromsningar och accelerationer som bidrar till högre utsläpp och högre bullernivå. Dessutom är det kanske olämplig att ha en liknande lösning på en genomfartsgata för räddningstjänstens skull. Ur räddningstjänstens perspektiv kan en lösning lik den ut mot Arentorp vara bäst. En fartkamera skulle är det som skulle ge störst effekt för att sänka hastigheten samtidigt som påverkan på utsläpp och buller inte skulle påverkar till lika stor grad.

Hej och tack för din synpunkt!

När det kommer till hastighetsöverträdelse så är det Polisens ansvar. Vid utformningen av hastighetssänkande åtgärder så är valet för Vara tätort begränsat på grund av markförhållanden, gupp skapar ofta vibrationer. Chikaner är de mest lämpliga lösningen för Vara tätort, vi tar med oss detta för framtida åtgärder.

Gatu-och parkenheten har en kamera som flyttas runt i kommunen. Vi sätter upp detta önskemål att montera den på Longgatan, kameran har dock bara ett nyhetsvärde för en kort tid.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef

———————————————————————————————————————-

2020-11-13
När jag i våras fick brev om att min bil återkallades av säkerhetsskäl (skaderisk pga krockkudde) valde jag att avvakta för att inte utsätta mig för smittorisk, corona. Jag har nu fått en påminnelse där man betonar att det gäller modifiering av bilens säkerhetsystem och således mycket viktigt. Jag inser att coronasmittan inte lär försvinna i närtid och jag kan inte skjuta upp det längre. Det innebär resa till verkstaden i Lidköping, lämna bilen till Kundtjänst, köra hem med deras lånebil , (som givetvis många andra kört med) medan flera mekaniker arbetar inuti bilen under en hel dag. Sedan skall jag hämta bilen vilket igen innebär kontakt med en eller flera människor på kundmottagningen, och köra hem bilen som alltså mekanikerna varit i hela dagen.

Som 75-åring med cancerdiagnos, högrisk för stroke och med högt blodtryck, tillhör jag riskgrupp som bör undvika alla potentiella smittokällor. Då jag i våras fick hjälp av ”fixarenheten”, med att köra bilen till verkstad av den anledningen, ringde jag dit nu igen. Blev förvånad då jag fick ett tvekande svar, och jag ombads återkomma nästa vecka för besked om det var möjligt . Hjälp med matinköp var tydligen huvudsysslan för fixarenheten. Jag trodde grundtanken var att minska smittorisken. Matinköp gör jag själv tämligen riskfritt via t ex Willys internetbeställning och utan att behöva gå in i butiken, ca en gång/vecka. Den regelbundna hjälpen behöver jag alltså inte, men engångsinsatsen med bilen vore tacknämligt.

Hej,

Vara kommuns fixartjänst finns till för att undvika fallolyckor i hemmen hos äldre kommuninnevånare. Det är inte tänkt som en allmäns serviceinsats där man kan ha förväntningar på vilka tjänster som helst. Att transportera privatbilar till service faller inte inom ramen för detta uppdrag.

I samband med de restriktioner som utfärdats för våra äldre innevånare och besök i butiker, valde Vara kommun att på olika sätt stödja de som inte av egen kraft kan få hem sin mat. Detta är inte Fixartjänst utan en kommunal service som utförs på olika sätt.

Med vänlig hälsning, Håkan Olsson Enhetschef Arbete och sysselsättning

———————————————————————————————————————-

2020-11-12
Jag har en ungdom som går på Lagmansgymnasiet och av den anledningen givetvis äter lunch i matsalen. Saken är den att det är oroande att dels utomstående/kommunfolk går och äter i matsalen, mitt under pågående pandemi med ökande smittspridning i kommunen. Dels det faktum att personalen endast torkar av borden med trasa. Borde man inte rimligt vis även sprittorka bord och stolar mellan de olika eleverna/besökarna?

Jag har härmed ett konstrukruktivt förslag att kommunanställda visst kan gå ta del av maten som serveras, men att det får beställas och serveras, som matlådor som kan hämtas ut vid t.ex. en bakdörr. Allt för att minimera risken för vidare smittspridning. Speciellt då det redan finns konstaterade covid-19 fall bland elver på skolan. Det fina lunchmötet får faktiskt vänta tills pandemin är över eller att det finns ett fungerande vaccin med allmän tillgång.
Detta borde vara möjligt att gemonföra eller?!?

Hej!

Vad det gäller dina funderingar och tankar runt Lagmansgymnasiet lunchservering så följer vi idag alla de anvisningar och rekommendationer som ges. Vi har haft tillsyn och dialog med Miljö-och Hälsa som godkänt den servering vi har idag.

Lunchserveringen har öppet mellan kl. 11.00-13.30, där i stort sett alla elever varit inne och ätit sin lunch fram till kl. 12.15. Därefter har vi endast ett fåtal gäster. Övrig kommunanställd personal hänvisas att komma efter kl. 12.20. Elevernas scheman har också justerats av skolan ett antal gånger för att så bra som möjligt sprida ut de tider då man äter lunch.

Vad det gäller övriga besökare så har vi idag i stort sett inga konferensgäster, skulle så vara äter dessa få gäster senare eller i foajén till Blackboxen.

För alla lunchgäster är det viktigt att följa de grundläggande rekommendationer i matsalen genom att hålla avstånd då det är köbildning, att sätta sig vid lediga platser och inte dra ihop bord och stolar samt att man använder handsprit. För att hjälpa till med detta har vi avståndsmarkeringar vid café och diskinlämning, har öppnat en extra buffé, dragit isär bord för att få större yta mellan bord, minskat antal platser runt borden, erbjudit att man kan sitta på övre plan och även scenen att äta sin lunch  samt god  tillgång till handsprit.

Har du andra frågor eller känner oro gällande lunchserveringen kontakta personalen på Lagmansköket.

Med vänliga hälsningar, Ann-Kristin Torstensson kostchef

———————————————————————————————————————-

2020-11-11
Önskar ett säkert sätt att komma över/under väg 47 vid ombyggnationen av infarten till Tråvad. Varje dag tar många Tråvadsbor rundan förbi kyrkan men vid en ombyggnation innebär detta att man måste gå ca 100 meter på riksvägen vilket inte är optimalt.

Hej och tack för din synpunkt!
Väg 47 är inte kommunens väg utan Trafikverkets. Vi tar din synpunkt dit. Uppdatering om projektet finns på Trafikverkets hemsida.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu- och parkchef

———————————————————————————————————————-

2020-11-10
Hej,
Det hade varit fantastiskt med bytre belysning på både Torsgårdsskolan och Västra Skolan. Nu är det mörkt och barnen är utomhus stora delar av dagen iom den annorlunda situationen. Jag tänker att om man inte kan sätta upp vanliga gatulampor som ger ordentligt ljus, så kanske man kan sätta upp tillfälliga bygglampor som ger ordentligt ljus för barn och pedagoger. På Torsgårdsskolan är det så mörkt att jag undrar om det är säkert. Pedagogerna/de vuxna har ingen möjlighet att se alla barnen när det är så mörkt. På västra skolan, går mitt barn i baracken, gula och lila sidan. Där tror jag inte att det finns utomhusbelysning alls? Jag tror att ljuset på deras baksida endast kommer från inomhusbelysningen som lyser ut genom fönstret. Jag kan ha fel, men det är i
alla fall väldigt dåligt ljus utanför. Här är det barn i åldrarna ett till fyra år, det kan alltså inte ta så stort ansvar själva. Som sagt, jag förstår att det är svårt att få upp permanent belysning snabbt. Men det finns väldigt starka andra lösningar som kan lysa upp barnens vardag.

Hej och tack för din synpunkt.

Vi håller faktiskt på att se över belysningen på Västra förskolan i samband med ombyggnationen där. Det ska vara klart nu i december och utebelysningen ska då vara fullgod.

När det gäller baracken kan jag dock inte lova någonting då skolan kommer att lämna den inom kort. Vi har inte fått till oss från personalen att det skulle vara några problem med att det är för mörk.

Samma gäller Torsgårdsskolan varken rektor eller pedagoger har framfört att det är för mörkt eller risk för barnens säkerhet. Anser de att det finns brister så brukar de höra av sig till oss vilket de inte gjort i de här fallen.

Med vänlig hälsning, Joakim Halaby Fastighetschef

———————————————————————————————————————-

2020-11-03
Dagstidningar och tidskrifter Pressreader. Det här med att logga in och läsa tidningar hemifrån har inte funkat på flera månader – oavsett vilken webbläsare du använder. Finns det någon tidsplan på att fixa detta?

Hej och tack för din synpunkt!

Vi beklagar att tjänsten Pressreader har krånglat en längre tid. Vi har felanmält detta i olika omgångar, och det har visat sig att det är ett större fel att åtgärda från leverantörens sida när det gäller att kunna ha tillgång till tjänsten hemifrån.

Tyvärr kan vi inte ge någon tidsplan för när detta ska vara åtgärdat, men arbetet med att lösa problemet pågår. Det är ett prioriterat ärende att ge digital access nu när vi har stängt pga pandemin.

I väntan på att Pressreader ska kunna användas hemifrån kan vi rekommendera vår app Libby med e-böcker. Kontakta oss gärna om ni vill låna böcker eller undrar över något. Lokalerna är stängda tom 19 november men vi har fortsatt service och kan nås på telefon. Mer information hittar du på vår hemsida och Facebook.

Mvh Rigmor Persson, Kultur och fritidschef

———————————————————————————————————————-

2020-11-01
Varför används STENFLIS VID SANDNING? DET FÖRSTÖR SKOSULOR, CYKELDÄCK & HUNDARS TRAMPDYNOR!!
Det är OERHÖRT KOSTSAMT FÖR OSS SOM FÅR SKOR, CYKELDÄCK & VÅRA HUNDARS TRAMPDYNOR SÖNDERSTUCKNA NÄR VI MÅSTE UT PÅ TROTTOARER & GÅNG/ CYKELBANOR.. TACKSAM FÖR SVAR..

Hej och tack för din synpunkt!

Orsaken till att kommunen använder sig av denna kalksten är att den har en låg nivå av kvarts. Bra för miljön och även arbetsmiljön när vi sedan ska ta hand om den till våren.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef

———————————————————————————————————————-

2020-11-01
Innan det kom kommunbilar till verksamheten i Vedum så använde den då varande vaktmästare en grön flakmoped . Används den fortfarande i verksamheten eller vart har den tagit vägen ?

Hej!

Mopeden blev stulen i samband med ett inbrott i ett förråd på Solgården där den stod för renovering. Stölden är polisanmäld.

Med vänlig hälsning, Joakim Halaby Fastighetschef

Oktober

2020-10-31
Ärendenummer 2098 har inkommit till kommunen men publiceras inte med hänvisning till känsliga uppgifter och sekretess.
Ärendet är skickat till berörd enhetschef.

———————————————————————————————————————-

2020-10-29
Enligt sociala medier så ska restaurang Kronan i Vara ha en fest för 16år och uppåt den 6 november plus en fullbokad quiz afton den 13 november. Är det förenligt med nya regler som kommit pga Covid-19. Ska man inte minska risken för smitta istället för att öka den.

Hej och tack för din synpunkt.

Den 24 november 2020 ändrades ”publiktaket” för offentliga tillställningar och allmänna sammankomster från 50 personer till 8 personer. Det innebär att det vid en tillställning på t ex en restaurang – oavsett vilken – fick vara max 50 personer i lokalen vid det angivna datumet. Efter den 24 november 2020 får det vara max 8 personer även vid ett quiz eller annat uppträdande i en restaurang. Om restaurangen enbart serverar mat utan underhållning finns det för närvarande inget som reglerar antalet personer som vistas samtidigt i lokalen. Däremot får det sitta max åtta personer vid samma bord och det ska vara minst en meter mellan borden. En offentlig tillställning eller allmän sammankomst regleras i ordningslagen och det är Polisen som kontrollerar att lagen följs. Gällande lagstiftningen som reglerar trängsel på restauranger och andra serveringsställen kontrolleras av kommunens livsmedelsinspektörer.

Som allmän sammankomst räknas bland annat demonstrationer, föreläsningar, sammankomster som hålls för religionsutövning, teater- och biografföreställningar samt konserter. Som offentlig tillställning räknas bland annat idrottsevenemang, danstillställningar, marknader som till exempel julmarknader och mässor. För att en sammankomst ska anses som allmän och en tillställning ska anses som offentlig krävs att den anordnas för allmänheten eller att allmänheten har tillträde till den.

Vänligen, Johanna Forslund Kullander, Näringslivschef och chef för Tillväxt- och utvecklingsavdelningen

———————————————————————————————————————-

2020-10-30
Hej!
Många barn i från Vara kommun har besökt Järpås under denna Corona-sommar, där har man byggt dragplåstret Pumptrackbanan. En bana för barn (…och vuxna) som vill åka kickbike, cykel och skateboard. Alltför många besökte denna bana så långväga besökare fick vända hem igen pga. platsbrist då den är mycket populär. Det är enligt mig och några fler Vedumsbor på tiden att bygga en egen i Vara kommun. Att belägga en sådan i Vedum vid t.ex. Nordvalla, skolområdet eller vid Gp-byn/Åselid för barn och ungdomar i Vedum med omnejd är då förslaget. Vad skulle detta då göra för Vedums barn och ungdomar? Jo, det skulle minska stillasittandet. Det skulle bli en social mötesplats för målgruppen utomhus. Att på ett lekfullt sätt träna sin kropp samt att umgås utomhus är den perfekta kombon i Coronatider. Som det är nu så har Vedum inte fått tillskott i offentliga miljön för barn /undgomar på länge så det är Vedum som står på tur anser vi!

Hej och tack för din synpunkt!
Pumptrackbanor är populära sedan några år tillbaka. Anläggningarna är ofta initierade av föreningar med olika finansiärer bakom så som t ex  föreningsbidrag från kommuner, bidrag från stiftelser och andra organisationer. Sedan två år tillbaka står en liten pumptrackbana uppställd vid Torsbo Fritidsgård i Vara som ägs av kommunen. Den är inte nedgrävd och inte att jämföra med Järpås eller liknande men det kan ändå nämnas. Ofta när det gäller att skapa olika aktiviteter för medborgarna i närområdet så försöker kommunerna att jobba kompletterande snarare än konkurrerande. Varje enskild kommun är ofta för liten för att erbjuda samma saker men görs olika satsningar i olika kommuner så blir det en attraktiv helhet både för medborgare och besökare. Kommunen har i nuläget inga planer gällande just pumptrackbana i någon kommunal regi, men skulle det finnas en förening eller liknande som önskar initiera ett sådant projekt så finns det olika sätt att gå till väga.
Mer info finns här: https://vara.se/uppleva-och-gora/foreningar/stod-till-foreningslivet/

Vänligen, Johanna Forslund Kullander, Näringslivschef och chef för Tillväxt- och utvecklingsavdelningen

———————————————————————————————————————-

2020-10-30
Bor i jung i ”gamla” samhället där dagis en gång låg.. Det är många barnfamiljer som bor här runt omkring och vi tycker det vore kul om vi hade en lekplats på denna sidan av jung. En liten klätterställning och nån gunga hade varit perfekt så man kunde träffas och barnen kunde få leka.. Det var så tråkigt att ni tog bort allt då ni rev byggnaderna.

Hej och tack för din synpunkt!

Tar med mig din synpunkt för framtida utveckling.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef

———————————————————————————————————————-

2020-10-28
Om man nu ska höja avgiften från 1432kr till 2130kr. 689kr x antal hem som betalar… 10 000st kanske? Vara kommun skryter ju med så många invånare….

Men å bygga ut den den förbannat dåliga sopstationen gör man fasen inget åt… inte konstigt att folk tröttnar och åker å slänger soppåsar lite varstans och pressar ner allt i gröna tunnan… Brandstation är ju ett exemplariskt ställe att bli av med div sopor tycker ju folk… Ser ju jätte snyggt ut där!
Förstår att de är dyrt att bygga och allt men vad kostar det samhället och miljön att folk åker ut i skogen å dumpar… Där borde ju miljö gå före allt!

Kom inte med något dåligt ex att nästa år kanske de är någon annan än Ragnsells som har upphandlingen på sopor. Är ju bara att göra! Förklara och rätta mig gärna om jag har fattat allt fel. Mvh// En besviken medborgare.

Hej,

Tack för sina synpunkter.

 • Vad gäller kostnaden för sophantering är kostnaderna i Vara lite lägre än snittet i Sverige men kostnaden kan givetvis uppfattas som hög trots detta.
 • Antalet hushåll i Vara är ca 6 500 st. Drygt 2 000 har redan valt att börja sortera ut matavfall från 1 januari 2021.
 • Du skriver att du idag betalar 1 432 kr/år.
  • Förstår inte vilket abonnemang du har idag eftersom det billigaste är 1 790 kr/år för ett 140-literskärl med tömning varannan vecka.
  • Om du fortsätter på samma sätt (med abonnemang ”Osorterat avfall”) så blir den nya kostnaden 2 228 kr/år. En ökning med +438 kr/år
  • Om du istället väljer abonnemang ”Matavfall” blir kostnaden 1 885 kr/år. En ökning med +95 kr/år.
 • Vad gäller återvinningscentral planerar vi att bygga en ny kommunägd återvinningscentral som ska vara i drift år 2022.
 • Återvinningsstationen vid brandstationen tillhör förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI).
  • Det är tråkigt att det finns personer som inte hanterar sitt avfall på rätt sätt.
  • FTI har en hemsida där du kan hjälpa till med att göra en felanmälan när du upptäcker att något brister ( https://www.ftiab.se/172.html ). FTI brukar vara snabba att åtgärda.
 • När det gäller avtalet med Ragn-Sells så är det upphandlat och vi följer de villkor som är avtalade.

Om du har ytterligare frågor eller om vi missuppfattat något är du välkommen att höra av dig till oss igen.

Vänligen, Åke B Lindström Teknisk chef

———————————————————————————————————————-

2020-10-26
Enkelrikta Karlagatan och Korsgatan mellan Torsgatan och Odengatan! Runt den lilla trekantiga parken bakom Sparköp. Det är trångt som det är nu.

Hej och tack för din synpunkt!

Jag tar med denna synpunkt inför framtida åtgärder.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu- och parkchef

———————————————————————————————————————-

2020-10-26
Obefintlig information på hemsidan gällande restriktioner för VARA badhus.
När man åker 5 mil för att bada så det är skönt att få reda på att det är begränsade platser i badhuset. Vi alla har förståelse för att det är pandemi tider. Men det hade varit Schysst att ha information om det på hemsida eller antal bokade platser man kan boka….

Hej och tack för din synpunkt.

Det stämmer att vi som en åtgärd för att minimera smittspridning valt att begränsa antalet samtida badgäster på Vara Badhus. Vi har helt klart missat att informera om detta tydligt på vår hemsida och ber om ursäkt om detta har orsakat något bekymmer. Informationen på hemsidan är nu uppdaterad.

Med vänliga hälsningar, Jesper Svensson, fritidschef Vara kommun

———————————————————————————————————————-

2020-10-25
Jag hade tänkt att göra anmälan på e-tjänsten för avfallsanmälan men då man automatiskt tvingas att framöver bara få informationen i mail-lådan så väljer jag att skicka in den per snigelpost istället. I mailboxen försvinner denna typ av meddelanden bland all skräppost. Att få välja brevpost på traditionellt sätt måste fortsättningsvis även gälla om man anmäler saker över nätet.

Hej!

Tack för din synpunkt och ursäkta så sen återkoppling.

Vi arbetar för att digitalisera våra tjänster. Om man inte vill använda den digitala tjänsten kan man som du gjorde fortfarande skicka in via vanlig post. Om du har problem med att viktig e-post hamnar i skräpkorgen kan du markera vara kommun som säker så slipper du det problemet.

Hör av dig om du har fler frågor eller synpunkter!

Hälsar, Jennie-Ann Olsson Holm avfallssamordnare

———————————————————————————————————————-

2020-10-24
Ser i den nya renhållningsavgifter för vara kommun 2021 att avgiften för trädgårdsavfall har höjts, men att tömningen av kärl har ändrats från varannan vecka till var fjärde vecka. Nu så töms trädgårdsavfalls kärlet på torsdagen efter den vanliga soptömningen. Borde inte priset vara hälften i så fall efter som ni gör en försämring för oss och drar ner på tömningarna?

Hej och tack för din synpunkt.

Tack för att du uppmärksammade detta! Tyvärr har tömningsintervallet blivit fel i den publicerade taxan, det ska vara var 14e dag som tidigare år. Vi arbetar för att åtgärda felet så att ni till nästa år fortsatt får hämtat trädgårdsavfallet var 14e dag.

Bästa hälsningar Jennie-Ann Olsson Holm, Avfallssamordnare tekniska förvaltningen

———————————————————————————————————————-

2020-10-22
Bra att det införs ett valfritt abonnemang vad gäller att värna om vår miljö. Vi ska medverka till att kommunen blir mer hållbar. Tycker det är viktigt! När nu kommunen/Ragnsells inför detta nya system, då säger det sig nästan självt att många inte behöver lika stora kärl för osorterat. Jag tycker att byte av kärlstorlek borde vara avgiftsfritt vid uppstart av helt nytt system. Nu en extra kostnad på 438 kr.

Hej och tack för ditt mail!

För att byta kärlstorlek betalar du en engångsavgift motsvarande de kostnader renhållaren har för att byta ut kärlet. Taxan är upplagd så att avgiften betalas av den som nyttjar tjänsten istället för att avfallskollektivet, alltså resterande hushåll i kommunen, ska betala den genom en högre taxa.

Om du inte vill byta kärlstorlek kan du, om det är i syfte att minska avfallsmängderna, välja ett längre hämtningsintervall för att minska dina kostnader. Denna ändring är inte förlagd med någon avgift.

Hör gärna av dig om du har fler frågor och/eller synpunkter!

Bästa hälsningar, Jennie-Ann Olsson Holm avfallssamordnare

———————————————————————————————————————-

2020-10-21
Hej! Har just gjort ändring av vårt avfallsabonnemang. För det första noterar vi att, vid oförändrat abonnemang, görs en en prishöjning med över 40%???!!! Även med matavfallssortering blir priset ca 20 % högre än tidigare! Vi reagerar för har presenterat ändringen i media som om den skulle bli billigare. För det andra vore det bra om man i samma meddelande även kunde ändra på storlek av kärl för restavfall. Om vi tolkar det rätt så måste vi också kontakta Ragn-Sells för att få detta till stånd.

Hej och tack för er synpunkt.

Varje år blir det tyvärr naturligt dyrare med det mesta, precis som allt annat här i världen så påverkas även kostnaderna för avfallshanteringen av skatteökningar, löneökningar osv som en naturlig del av inflationen. Därför måste vi höja avgifterna något varje år. Avgiften har tyvärr tidigare år varit kraftigt underfinansierad vilket innebär att vi inför 2021 behövt göra en kraftigare reglering uppåt för att jämna ut underskottet. Vi har även reglerat taxan så att den blir representativ för de olika kärlvolymerna. Den nya taxan är utformad med en miljöstyrning, alltså det ska löna sig att göra rätt! Och det är vad vi syftar till när vi säger att det inte kostar något extra att välja matavfallsabonnemanget.

Att ett samtal om kärlbyte måste göras till kundtjänst handlar om att vi ska få möjlighet att dubbelkolla att alla är införstådda med att kärlbyte är förlagt med en engångsavgift.

Hoppas detta gav lite klarhet.

Bästa hälsningar Jennie-Ann Olsson Holm, Avfallssamordnare tekniska förvaltningen

———————————————————————————————————————-

2020-10-15
Det behövs en cykelväg mellan Tråvad och Vara. Som det ser ut nu är det farligt att cykla/promenera på 47:an eftersom det saknas väggren och bilar och lastbilar kör betydligt snabbare 80 km/h.

Tack för din synpunkt!

Trafikverket är så kallade väghållare för väg 47 – vägen är alltså statlig. När nya cykelvägar skall byggas längs statliga eller regionala vägar här i så fungerar det så att Vara kommun skickar in våra prioriterade cykelvägar till Skaraborgs kommunalförbund, som sedan prioriterar mellan alla cykelvägar i hela Skaraborg. Nu under hösten 2020 beslutas om Skaraborgs lista över cykelvägar som skall byggas och/eller åtgärdas under perioden 2022-2025, och den cykelväg i Vara kommun som lyftes här är den mellan Vara och Kvänum.

Utbyggnad av cykelvägar är prioriterat både av Vara kommun och av Skaraborgs kommunalförbund men samtidigt är det långa processer, där Vara kommun är beroende av medfinansiering från Västra Götalandsregionen och Trafikverket.

Här på kommunen tar vi med oss synpunkten om cykelvägen mellan Tråvad och Vara. Men; ju fler som lyfter frågan om bättre, säkrare och fler cykelvägar desto bättre – så tveka inte att höra av dig direkt till regionen eller Trafikverket.

Vänligen, Lovisa Tavaststjerna, samhällsplanerare Tillväxt- och utvecklingsavdelningen

———————————————————————————————————————-

2020-10-10
Ni måste sätta permanent stopp för diverse kommersiella företag som springer runt och säljer prylar, skor och alla möjliga ting på våra arbetsplatser.
Företagen saknar respekt för såväl oss anställda som sin egen personal, som är hårt piskade att sälja så man följer vare sig vanligt hyfs eller folkhälsomyndighetens riktlinjer. Nu måste ni sätta ner foten för gott.

Hej och tack för din synpunkt.

Det kommunala uppdraget är stort och omfattande. Men om det är så att den här synpunkten avser privata företags försäljning till andra företag så är det inget som den kommunala organisationen kan begränsa eller inskränka. Gäller frågan privata företags önskan om att sälja saker till den kommunala organisationen så finns det regler för hur offentliga inköp går till. Avser frågan det senare så är mitt förslag att lyfta detta internt i den kommunala organisationen.

Vänligen, Johanna Forslund Kullander, Näringslivschef Vara kommun

———————————————————————————————————————-

2020-10-09
Om ni ska bygga en paddelhall bygg gärna större då och få plats med en boulehall i samma bygge. Boule är också en sport som flera hundra utövare som vill under tak på vinterhalvåret. Och om det finns plats för utebanor där bör banorna i Badhusparken är inte lämpliga, för mycket åverkan och nedskräpning. Inga tvätt och toamöjligheter.

Hej och tack för din synpunkt. När det gäller etablering av paddelhall i Vara så är det en privat aktör som planerar byggnation och en förening som säljer mark. Vara kommun kommer med andra ord varken att bygga, äga eller drifta något i detta. När det gäller önskemål och dialog med kommunen för föreningar så är fritidsenheten ingången. Önskar du komma i kontakt med fritidsenheten så ring via kommunens växel tel. 0512-31 000. Ditt önskemål vidarebefordras även till etableraren av paddelhallen.

Vänligen, Johanna Forslund Kullander, chef Tillväxt- och utvecklingsavdelningen

———————————————————————————————————————-

2020-10-08
Hej! När corona-tiden är över vore det ett lysande exempel att där äldreboende o förskola ligger relativt nära ha utbyte mellan dessa (typ
som i TV-serien). Tänker på ex i St Levene där de har sina verksamheter ”vägg i vägg”. Riktigt fint projekt/program!

Hej och tack för din inlämnade synpunkt angående TV-serien ”4-åringar flyttar in på äldreboende”.

Jag, precis som verksamhetschef för grundskolan Cathrine Croona, har sett detta fantastiska program. Även om vi inte kan göra någonting just nu, så har vi öppnat upp möjligheten för ett samarbete i framtiden. Efter din synpunkt känner vi oss än mer stärkta i vår ambition att skapa fler möten över generationsgränserna.

Vänligen Linda Norlin, Verksamhetschef Äldreomsorgen

———————————————————————————————————————-

2020-10-07
Hej!
Jag har ett stort miljöintresse och har funderat på alla större gräsbeväxta områden runt järnvägsspåret i framförallt Vara tätort. Har en förslag att göra om till stora ängsområden. Gör gott för miljön och blir estetiskt vackert. Skötselaspekten är relativt låg då endast en klippning sker efter blomning. Passar en jordbrukskommun som Vara. Ha en bra dag!

Hej och tack för din synpunkt!

Vi letar efter ytor där det skulle vara lämpligt att angöra en/flera ängsmarker. Tar med mig detta förslag till den grupp som ska arbeta fram lämpliga områden för Vara kommun.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu- och parkchef

———————————————————————————————————————-

2020-10-06
Jag tycker det saknas hundlatrin mellan Klövergatan-Solrosvägen. (Cykelvägen)
Så hundbajspåsar ej slängs.

Hej och tack för din synpunkt!

Vi gör en kontroll på hur långt avståndet är mellan de som finns i området Klövergatan och Solrosvägen med omnejd, om vi anser att det saknas och att det finns möjlighet till att utöka ett kärl till, allt tar tid för att skötas.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu- och parkchef

———————————————————————————————————————-

2020-10-03
Idag har jag varit ute för att försöka stötta de lokala handlare i Vara Småstad som haft stånd utanför sina butiker.. MEN JAG LYCKADES INTE KOMMA FRAM FÖR ATT KUNNA KOLLA UTBUDET I STÅND & PÅ KLÄDSTÄLL.. FÖR ATT DET KRYLLADE AV FOLK & DE STOD VÄLDIGT TÄTT..

DET RESULTERADE I ATT JAG SOM HÖR TILL RISKGRUPP FÖR SMITTA AV CORONAVIRUS INTE KUNDE HANDLA, utan fick gå hem TOMHÄNT & därmed missat att göra klipp SOM DE ANDRA.. DE SOM STRUNTADE I ATT HÅLLA AVSTÅND & PÅ DET VISET BIDRAGER TILL ATT SMITTSPRIDNINGEN ÖKAR IGEN..! Vilket drabbar ALLA I SLUTÄNDAN!

HUR ÄR DET MED SÄLJARNAS ANSVSR FÖR ATT AVSTÅND HÅLLS VID DERAS STÅND UTOMHUS? Och ska inte alla kunna handla utan att riskera att smittas utomhus dessutom??

Hej och tack för din synpunkt.

Vi har framfört dina synpunkter till Vara Köpmannaförening, som stod som arrangör för evenemanget i Vara den 3 oktober. Givetvis är det viktigt att både besökare och handlare håller avstånd och tar personligt ansvar både inom- och utomhus.

Vänlig hälsning, Beatrice Karlsson, kommunutvecklare

———————————————————————————————————————-

2020-10-03
Vem står för notorna för julborden som personal äter? Och vem avlönar personal som tillagar maten till dessa julbord..?

DET ÄR TYDLIGEN MER ÄN ETT JULBORD SOM KAN AVNJUTAS TROTS ATT VISSA FÖRSÖKER FÅ VISS PERSONAL/ POLITIKER ATT NÖJA SIG MED ETT JULBORD FÖR ATT HÅLLA NER EKONOMIN… SMARTARE JULBORD KALLADES DET på KOMMUNFULLMÄKTIGEMÖTET.
Så nu undrar jag VEM SOM STÅR FÖR NOTORNA & LÖN TILL PERSONAL SOM LAGAR & SERVERAR DESSA JULBORD..?

Hej och tack för din synpunkt! Kommunalskatten är kommunens största inkomstkälla och enligt SKR står kommunalskatten för ungefär 70 procent av kommunens inkomster. Utifrån detta ska kommunfullmäktige besluta hur pengarna ska fördelas, det görs genom att besluta om budget (vilket framgår av kommunallagen 5:1) Kommunfullmäktige beslutar alltså om nämndernas drift och investeringsbudgetar. Nämnderna lägger därefter en detaljbudget för respektive förvaltning.

Precis som du skriver behandlade kommunfullmäktige den 28 september 2020 en motion som avsåg Smartare julavslutningar. Motionen syftar på de julavslutningar som de förtroendevalda har (ej personalen). De förtroendevalda bjuds inte på något julbord, men i samband med sista nämnds- och kommunfullmäktigemötet för året brukar ledamöterna träffas och bli bjuden på en julsmörgås. Motionären la i sin motion förslag om att samla ihop dessa avslutningar för nämnder och kommunfullmäktige till en gemensam avslutning i samband med ett kommunfullmäktigesammanträde. Denna motion gick inte igenom, då kommunfullmäktige konstaterade att det inte är en fråga för kommunfullmäktige att besluta om, utan att varje ordföranden själva kan avgöra detta. Det är således upp till varje nämnd och kommunfullmäktige att själva avsätta pengar i budget för det fall julsmörgås ska intas. Julsmörgåsarna köps in och görs internt genom kommunens kostverksamhet eller konserthus.

Kommunstyrelsen har i sin budget med kostnaden för ett vinterkalas som alla anställda bjuds in till. Vinterkalaset är tänkt att vara istället för ett julbord och kostnaden går på kommunstyrelsen så att samtliga anställda ska erbjudas samma sak och så att nämnderna själva inte behöver bära någon separat kostnad för detta. Vinterkalaset är ett sätt för alla anställda att träffas tillsammans och kommunen får möjlighet att visa uppmärksamhet för det fina arbete som görs varje dag runt om i kommunen. Vinterkalaset köps in via konserthuset som då också anordnar maten.

Vänligen Emelia Runeberg, kanslichef

September

2020-09-30
Hej! Jag och många andra önskar en hundpark till Kvänum. Det är många som har hund här och som saknar en inhägnad park där hundarna kan springa lösa, träna och träffa sina kompisar. I och med covid-19 är det också många som skaffat eller kommer skaffa valp som behöver utrymme för daglig lek och motion, vilket kan underlättas av en park där de kan springa fritt utan att råka springa ut på vägen, eller skada sig på annat sätt eller störa någon.

En park skulle också kunna aktivera personer som har en hund som annars inte får vara lös eftersom detta inte är tillåtet på allmän plats. Jag tror också att det skulle underlätta för de hundägare som isolerar sig just nu. En hundpark skulle vara en jättebra plats att socialisera sig i på avstånd och ute i friska luften. Det skulle inte behövas något avancerat, ett ordentligt stängsel med grind på en av kommunens gräsytor och eventuellt någon bänk eller så. Till exempel skulle den kunna ligga på grönområdet mitt emot silo-anläggningen på andra sidan gångbanan där många går förbi med hundar när de går mot Öttum, eller på en större yta som någonstans i närheten av Swegon-hallen. Tack på förhand! Ha en bra dag!

Hej och tack för din synpunkt!

Att skapa en yta för en hundrastgård är inga problem, det måste dock till en förening som kommunen kan göra ett avtal med när det gäller skötsel av ytan.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu- och parkchef

———————————————————————————————————————-

2020-09-21
Bor utefter Tingshusgatan och har nu i ca 3 månader fört lite statistik på biltrafiken.
Majoritet av samtliga bilar kör en bra bit över 40km/h som är skyltat, men framför allt bilar som tillhör Vara Kommun. Eftersom flera av dessa bilar är Eldrivna så blir det ännu farligare för våra barn som leker i trädgårdarna, dessa bilar hörs knappt alls och kommer ofta på tok för fort.
Önskvärt att detta får en hög prioritering och lyfts med samtlig personal som kör bil i sin tjänst, föregå med gott exempel innan en olycka sker.

Hej och tack för din synpunkt!

Vi har skickat denna synpunkt till ledningsgruppen i Vara kommun. Alla chefer kommer att informera sin personal hur viktigt det är att köra säkert, lugnt och med gott omdöme i trafiken.

Vänliga hälsningar, Växeln Vara kommun

———————————————————————————————————————-

2020-09-20
Jag bara undrar hur de ansvariga tänker när drottninggatan nu görs om, inga parkeringsplatser vid stationen???

Hej och tack för din synpunkt!

Vi har ritat in två parkeringsplatser vid stationshuset för lämning och hämtning.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu- och parkchef

———————————————————————————————————————-

2020-09-17
I Lidköpings kommun har de ett sak som heter ”Pluspolare”. Visst hade det varit bra för Vara också?

Hej och tack för din synpunkt.

Vi på Kultur och Fritid tittar på Lidköpings modell för Pluspolarekortet och ser hur det skulle kunna genomföras i Vara.

Med vänliga hälsningar Rigmor Persson, Verksamhetschef Kultur och Fritid

———————————————————————————————————————-

2020-09-15
Asfaltering gata och trottoar Trädgårdsgatan
Ni bytte belysningsarmaturer till min sida förra vintern, inte lagat gc- banan efteråt, bör väl göras innan vintersäsongen, inte roligt
att skotta snö i 0-40 grus, vad är problemet?

Hej och tack för din synpunkt!

Ber om ursäkt att vi inte fått till det sista på trottoaren. Vi planerar ihop med entreprenören i dagarna när det kan vara möjligt att asfaltera.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu- och parkchef

———————————————————————————————————————-

2020-09-15
Hej, vi önskar asfaltering på Trädgårdsgatan i Vara efter flytt av lyktstolpar. Det vibrerar i husen när bilar kör på gatan och vi vill
inte behöva skotta grus i vinter. Vi har fått besked att det skulle genomföras i våras men ännu har inget hänt. Tack på förhand, boende på gatan.

Hej och tack för din synpunkt!

Ber om ursäkt att vi inte fått till det sista på trottoaren. Vi planerar ihop med entreprenören i dagarna när det kan vara möjligt att asfaltera.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu- och parkchef

———————————————————————————————————————-

2020-09-06
Hej! Undrar när badbryggorna tas upp på våra bad i vara kommun. Tycker om att kallbada och önskar att bryggorna ligger i så länge som möjligt eller att man ordnar någon stege så att man kan gå i ifrån.

Hej,
Vad det gäller alla våra 7 utomhusbad så är det ideella krafter som mycket förtjänstfullt driver o sköter dem. Det är alltså badplats-föreningarna som bestämmer när bryggor o stegar ska läggas i respektive tas upp för säsongen, det gör inte kommunen. Vi brukar ha en avstämning efter varje säsong och då kan vi framföra ert önskemål till dem.

Mvh, Magnus Södervall, Föreningssamordnare

———————————————————————————————————————-

2020-09-04
Jag tycker att det hade varit av stort värde att Levene tågstation snyggas till och förbättras.

– asfaltering av perrongen och parkeringen är steg ett.
– busshållplats bör förläggas till tågstationen.

Detta underlättar vid pendling med både tåg och buss. Om man exempelvis tar cykeln till stationen och åker tåg på morgonen och buss hem så är det bra om man ankommer samma plats som man lämnade. Är medveten om att det kanske inte är kommunen som är ansvarig för perrong och hållplatser men bra om ni kan föra fram synpunkterna till rätt aktör.

Hej och tack för din synpunkt.

På kommunen håller vi med om att det vore en bra lösning att förlägga tåg- och busstation på samma ställe. Vi ser också att tågstationen behöver ett lyft vad gäller standard.

Det är Trafikverket som har hand om Levene tågstation och Västtrafik som ansvarar för busshållplatsens läge.

Nu hösten 2020 startar kommunens och Trafikverkets gemensamma studie av vilka åtgärder som behövs för att höja standarden och trafiksäkerheten på de två tågstationer på Kinnekullebanan som ligger inom Vara kommun, och vi kommer att lyfta de aspekter du tar upp både om standarden på stationen och om fördelen med att samplacera tågstation och busshållplats.

Vänligen, Lovisa Tavaststjerna, samhällsplanerare Tillväxt- och utvecklingsavdelningen

———————————————————————————————————————-

2020-09-02
Hej
På Torsvallen i Vara, runt fotbollsplanen är det förberett för banlöpning, men det nuvarande underlaget är inte bra och lockar inte till aktivitet.
Om kommunen skulle fräscha upp banan med en ny gummibeläggning skulle den kunna få liv på nytt och utnyttjas av många så som skolor, idrottklubbar m.m och på sikt kanske det kan utvecklas till anordnade träningstillfällen.
I andra samhällen/städer har de flera banor i bredd men i Vara får det i nuvarande skick plats med två banor vilket täcker behovet gott och väl.
Så detta är inget stort projekt, ytan, förberedelserna och behovet finns redan. det enda som behövs är ett nytt underlag på den nuvarande banan. Ett underlag som inte skulle kräva något underhåll eller extra översyn.

Hej och tack för din synpunkt.

Vi delar din uppfattning om att något behöver ske med löparbanorna. Det finns även andra behov i området kring Torsvallen som inte är tillgodosedda och därför pågår ett arbete med en översyn av hela området. Grunden till denna översyn är de behov som berörda föreningar, skolor och allmänhet har av träning, motion och rekreation. Utmaningen blir att hitta lösningar som tillgodoser dessa behov så gott som möjligt på en begränsad yta, sannolikt kommer lösningarna behöva bli någon form av kompromiss som ändå är acceptabel för de flesta.

Med vänliga hälsningar, Jesper Svensson, Fritidschef Vara kommun

Augusti

2020-08-30
Det är förbjudet att låta bilen stå på tomgång vid bomfällningarna. ÄNDA SER MAN VARJE DAG ATT BILAR INTE STÄNGS AV!
HUR OFTA KONTROLLERAS DET ATT FÖRBUDET EFTERLEVS EGENTLIGEN? Det är ju väldigt dåligt att INGEN SER TILL ATT FÖRBUD EFTERLEVS!
DET ÄR HEMSKT MED AVGASERNA VID KYRKAN VID BOMFÄLLNIG, och långa bilköer bildas ofta där. Tacksam för svar..

Hej och tack för din synpunkt.

Ja regeln om tomgångskörning finns i våra lokala hälsoföreskrifter. Håller med om att det förstås inte kontrolleras eller följs upp. Det är polisen och rättsväsendet som enligt Miljöbalken Kap. 29 § 9 har att ställa ansvariga till ansvar och eventuellt kan döma till böter. Kommunen har tyvärr ingen möjlighet eller befogenhet att ställa till ansvar för brott mot hälsoföreskrifterna och tomgångskörning. Vi föreslår att du kontaktar polisen som kanske också vill ha mer information i ärendet.

Med vänlig hälsning, Kjell Karlsson Miljö- och byggchef

———————————————————————————————————————-

2020-08-23
Hej! Utanför vår bostad på Bondegatan 6 i Vara så finns det en dagvattenbrunn på gatan nära gränsen till Höglunds fastigheter på Bondegatan 15. Det är trasig asfalt runt brunnen och mycket maskrosor som fått fäste där. Jag har rensat där 3 ggr men helt klart behöver ytskiktet kring brunnen lagas.
Sedan så behöver det röjas i motsatta hörnet och utefter staketet mot Höglunds.

Hej och tack för din synpunkt. Gatuenheten gör en okulär kontroll i ärendet.

Mycket bra rapporterat, men för att underlätta för gatu-och parkenheten kan du i fortsättningen göra en felanmälan istället. Den kan göras både via hemsidan eller via appen ”Felanmälan Vara”.

Vi på gatu-och parkenheten uppskattar all hjälp vi kan få ifrån medborgaren! Allt för att det ska bli bättre i kommunen.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu- och parkchef

———————————————————————————————————————-

2020-08-23
Jag tycker att det behöver städas vid Resecentrum och på spårområdet framför stationshuset. Det är säkert Trafikverket som ska göra det, men om inte de gör det så faller det ju på kommunen!

Hej tack för din synpunkt.

Vi på kommunen städar mycket runt resecentrum, men att gå ut på spårområdet och städa kommer vi inte att göra. Vi kan däremot påpeka till Trafikverket att spårområdet är nedskräpat. Ärende nummer 1007447, hos Trafikverket.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu- och parkchef

———————————————————————————————————————-

2020-08-19
Hej,
Jag tycker att kommunen borde anlägga en discgolfbana. Kanske i nedervara? Där finns det utrymme som man kan ta tillvara på. Discgolf är lätt att komma igång med och är en prisvärd hobby för hela familjen. Allt man behöver, förutom en bana, är egna discar. Det är en aktivitet som ger både spänning och tillfälle att få röra lite på sig. Allt som behövs för en bana är markörer för utslagsplatserna och korgar, och när banan väl är på plats kräver den ytterst lite underhåll jämfört med andra sportanläggningar. Detta gör det till en av de allra mest prisvärda sportanläggningarna som en kommun kan anlägga. Dessutom passar discgolf alla medborgare, oavsett ålder eller kön. Så länge som banorna inte anläggs så att de korsar promenadstigar och liknande passar en discgolfbana utmärkt in i miljön i en park eller ett friluftsområde. Kolla t.ex. på Skräckleparken i Vänersborg eller Mösseberg i Falköping för inspiration! Eftersom det inte finns någon annan discgolfbana i hela västra Skaraborg (nej, varken Lidköping eller Skara har någon) så skulle en fin discgolfbana även kunna locka hit en hel del besökare, som kan passa på att ta en fika på Nordpolen eller besöka konserthuset.

Hej och tack för din synpunkt

Discgolfbana är ett förslag som varit uppe tidigare och som nu ses över igen. I Nedervara finns det andra planer för utifrån genomförda medborgardialoger och områdets beskaffenhet, men det finns andra lokaliseringar som kan vara intressanta för Discgolf. Men oavsett, tack för synpunkten.

Vänligen, Johanna Forslund Kullander, chef Tillväxt- och utvecklingsavdelningen

———————————————————————————————————————-

2020-08-18
Jag & flera med mig anser att EXTRA SKOLSKJUTSAR SKA SÄTTAS IN SÅ ATT ELEVER KAN TA SIG TILL SKOLAN UTAN ATT TUMMA PÅ REGLER OM ATT HÅLLA AVSTÅND.
ELLER SKA FÖRÄLDRAR BEHÖVA KÖRA BARNEN TILL SKOLAN FÖR ATT FÖRHINDRA ATT DET BLIR TRÄNGSEL? VUXNA AVRÅDS FRÅN ATT ÅKA KOLLEKTIVT OM DE INTE MÅSTE!! GÄLLER INTE TRÄNGSELREGLER SKOLUNGDOMAR & SKOLBARN? STYR KOMMUNENS EKONOMI SMITTSPRIDNINGEN NU? MAN SMITTAR JU FAKTISKT I 14 dagar FÖRE SYMTOM MÄRKS! OCH DET ÄR JU NU I SKOLSTARTEN NÄR ALLA FÖSES SAMMAN SOM SMITTSPRIDNINGEN KOMMER ATT TA FART!

Hej och tack för din synpunkt.

Frågan om skolskjutsar/kollektivtrafik har varit en fråga som det har fokuserats på inför höstens skolstarter både lokalt hos oss men också nationellt. Till exempel så har gymnasieskolor rätt att ställa om till distansundervisning om trängseln inom kollektivtrafiken bedöms bli för stor nu när de återgår till att ha undervisning på plats i skolan.

När det gäller grundskolorna så är rekommendationerna från myndigheterna liknande som i våras.

Vara kommun har stämt av och kommer fortsätta att stämma av läget i våra skolskjutsar och i kollektivtrafiken tillsammans med bussbolagen. Än så länge är bedömningen att inga direkta åtgärder behöver göras utifrån de rekommendationer och direktiv som finns från Folkhälsomyndigheten. Ändras läget kommer vi göra relevanta anpassningar efter det.

Med vänlig hälsning, André Essebro Tf Bildningschef

———————————————————————————————————————-

2020-08-17
Jag anser att det ligger ett stort ansvar på kommunen för att se till att FLERBARNSFÖRÄLDRAR INTE BLIR SMITTADE AV CORONAVIRUS NU NÄR SKOLORNA STARTAR.
DET VORE TRAGISKT OM BARN BLIR FÖRÄLDRALÖSA PGA AV ATT KOMMUNEN INTE KLARAR ATT SKYDDA BARN & UNGDOMAR SOM KÄMPAT HELA SOMMAREN MED ATT HÅLLA AVSTÅND & skött detta med SOCIAL DISTANS!!
Tänker på alka DE SOM INTE HAR REST UNDER SOMMAREN, UTAN FAKTISKT HAR STANNAT HEMMA!!

Hej!
Tack för dina synpunkter. Alla förskolor och skolor i Vara kommun tar Coronapandemin på största allvar. Vi kommer att fortsätta att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och råd.

Råd för att minska risken för smittspridningen
För att minska risken för smittspridning ska barn, elever och personal vara uppmärksamma på symtom som kan förekomma vid covid-19. Det gäller både lättare symtom som halsont, snuva, illamående och huvudvärk, men även andra symtom som muskel- och ledvärk, feber, hosta och svårigheter att andas.

Om ett barn eller en elev insjuknar under skoldagen ska barnet/eleven gå hem så snart som möjligt. Personalen kontaktar då elevens vårdnadshavare och bedömer om eleven kan gå hem själv eller bör vänta i ett enskilt rum tills vårdnadshavare anländer.

Barn, elever och personal ska liksom alla andra i samhället stanna hemma så länge man känner sig sjuk och man ska vara symtomfri i minst två dagar. Barn och elever kan återgå till skolan även om de har kvarvarande torrhosta när det gått 7 dagar sedan de blev sjuka och om de varit symtomfria i övrigt i minst två dygn.

Barn och elever som har syskon eller andra familjemedlemmar som är sjuka kan gå till förskola, grundskola eller gymnasieskola som vanligt. I hushåll där någon är sjuk är det extra viktigt att vara uppmärksam på symtom hos övriga i hushållet. Vårdnadshavare som är sjuka ska inte lämna eller hämta barn i förskola eller skola.

Vänligen, Ola Sundberg Verksamhetschef Grundskola

———————————————————————————————————————-

2020-08-16
Jag undrar vem skall plocka upp dom sönderklippta pantburkarna i Emtunga, som började dyka uppmed den nya gräsklipparen eller är det något fel på han som kör Jag tog en runda med hunden på ca 500 meter hittade fem sönder klippta burkar undrar varför att ingen plockar upp burkarna istället för att köra över dom det finns barn som springer barfotad djur människor. Undrande Emtunga bo

Hej och tack för din synpunkt.

Tråkigt att hen som slängde burkar där ifrån början inte gjorde rätt. Men i alla fall så ska inte heller vi bara köra över den utan vi ska göra bättre!

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef

———————————————————————————————————————-

2020-08-12
Hej! Jag bor på Tingshusgatan och de två senaste kvällarna har man inte kunnat sitta ute eller ha fönster öppna pga en mycket otrevlig lukt från reningsverket. Det måste ha varit något fel på anläggningen.

Hej och tack för din synpunkt.

Vara reningsverk har inte haft några problem med lukter efter installation av vårt kompostfilter. VA registrerar vindförhållande kontinuerligt och kan konstatera att de luktproblem som uppstått i Vara samhälle under måndagen och tisdagen beror på andra orsaker. Vinden var västlig och det innebär att vinden var från samhället och ut mot reningsverket.

Vänliga hälsningar Robert Isberg, VA-chef

———————————————————————————————————————-

2020-08-11
Jag är ofta ute och promenerar med mina äldre runt vårdcentralens stråk och har tänkt på att det saknas parksoffor. De äldre sitter och vilar på sina rullatorer vilket egentligen inte är att föredra för risk av fall olyckor. Det hade varit trevligt om det fanns soffor att vila sej på när man är ute och gå tränar, jag är säker på att andra äldre som bor på gårdarna/rondellen eller i området hade varit tacksamma om det fanns soffor. Kanske kan fler komma ut om det fanns möjlighet att sitta? Mot vårdcentralen går ju många äldre så de kan ju behöva få sej en vila på vägen. Tack för att området är fint att gå promenad i.

Hej och tack för din synpunkt.

Tätortsnära förbättringar ger du med fördel till en tätortsvandring.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef

———————————————————————————————————————-

2020-08-10
Har vid flera tillfällen nattetid hört (bor på Allégatan) hur bilar sladdar och stollekör på parkeringen utanför Black Box. Även skräpigt utanför. Parkeringsrutor förstörda av märken efter däck. Vilket intryck ger detta till besökande och turister som faktiskt är
intresserade av huset som sådant och som verkligen sticker ut? Detta beteende att som bilist uttrycka sig på detta sätt börjar bli ett kännetecken för Vara. Sedan grisar sattes upp utanför Torsgården märks skillnad. Dags här också?

Hej och tack för din synpunkt.

Vi är väl medvetna om detta och vi gör insatser, tillsammans med polis och vaktbolag.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef

———————————————————————————————————————-

2020-08-05
Parkerade bilar utmed Teatergatan utgör problem i trafiken. Bilar parkeras tätt och ända ut mot Torggatan, vilket gör det svårt för mötande och svängande bilar. Två bilar kan inte mötas på Teatergatan, utan det måste trixas, svängas och stannas. Speciellt besvärligt när bil/bilar ska svänga in på Teatergatan samt åt motsatt håll. Ofta får man köra in på Brf Kastanjens parkering och vänta på att mötande ska kunna passera. Kolla gärna!

Hej och tack för din synpunkt.

Under arbetet med Drottninggatan kommer det att vara störningar i trafikflödet, vi måste visa varandra respekt i trafiken.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef

Juli

2020-07-30
Det är stopp i handfatet på gymet Actic inne på toaletten. Värmen på vattnet behöver justeras för att man inte ska bränna sig på varmvattnet. AC:n i anläggningen verkar inte vara på nu vilket gör att man tränar i denna värme.

Hej och tack för din synpunkt.

Tekniker är informerad och jobbar med att åtgärda problemen.

Med vänlig hälsning Joakim Halaby, Fastighetschef

———————————————————————————————————————-

2020-07-30
Sen Brinkeskogen togs ned har antalet råkor och kajor som besvärar oss både på kvällstid och morgnar ökat. Utåt brandstationen och den farliga korsningen är det ibland hundratals kråkfåglar. Finns det något som kommunen kan göra åt det?

Hej och tack för din synpunkt.

Ja vi har tyvärr en hel del problem med kråkfåglar i kommunen och många hör av sig till oss.

Vi är just nu inne i en intensiv period för fåglarna då ungarna precis har blivit flygfärdiga. Om några veckor brukar fåglarna förflytta sig längre ut från samhällena och störningen kommer då minska. Vi har en kommunal skytt vi kan förmedla kontakten till men då får man själv stå för kostnaden.

Miljö- och byggnadsnämndens generella ställningstagande gentemot kråkfåglar, såsom kajor, kråkor och råkor, är att endast åtgärder som är nödvändiga och verkar förebyggande ska vidtas. Tidigare erfarenheter visar att ta ner träd och skyddsjakt enbart ger tillfällig och begränsad effekt. Detta utgör då inte en hållbar lösning.

Mer information finns på hemsidan: https://vara.se/bygga-bo-och-miljo/miljoskydd/djur-och-skadedjur/storande-faglar/

Med vänlig hälsning
Kjell Karlsson, Miljö- och byggchef

———————————————————————————————————————-

2020-07-29
Hej!
I sommar har jag sett att rensning av ogräs runt träd, gator och rabatter har blivit eftersatt rejält. Tidigare år har detta sköts av bla sommarjobbare men dessa har jag ej sett i år. Om det är så att det är brist på dessa som det har blivit eftersatt så förstår jag att det kan ha blivit så pga brist på arbetskraft. Men som Varabo och näringsidkare i orten anser jag att det är en viktig del att ta hand om. Framförallt i dessa Corona tider då många semestrar på hemma plan och vill ha en fin miljö att vistas i. Dessutom ser det väldigt illa ut för de turister som kommer och besöker våran småstad som vi är så stolta över. Detta kan givetvis få konsekvenser på sikt för näringslivet, då turister som besökt oss får en sämre bild av samhället. Hoppas att detta kommer att åtgärdas inom kort.

Se svar från synpunkter inskickade 2020-07-23 samt 2020-07-16.

———————————————————————————————————————-

2020-07-23
Pumptrackbana i badhusparken i stället för ny minigolfbana i badhusparken!
För ett aktivare liv för våra ungdomar i badhusparken eller alt vid Vara utebad alt vid torsbo fritidsgård.

Hej och tack för din synpunkt.

Se gärna svar på tidigare inlägg angående pumptrackbana från 2020-07-16.

Vänligen, Johanna Forslund Kullander, Näringslivschef och chef för Tillväxt- och utvecklingsavdelningen

———————————————————————————————————————-

2020-07-23
Vara samhälle växer igen! Otroligt dåligt skött! ogräs längs hela storg-Torggatan, oavsett om ni bygger om drottningg så behöver de väl inte se så här! Nu när de e Corona tider – hemsemester så kan vi väl gå njuta av blomsterarrangemang lite överallt ! Vara ! Titta på angränsande samhälle å orter, ex Lidköping är en fröjd för ögat å själen! Hoppas de blir en upprensning!

Hej och tack för din synpunkt.

Vi har använt oss av en maskin som köptes in för några år sedan som ska bekämpa ogräs, resultat är vi nog väldigt överens om, det var fint i två till tre veckor sedan var det tillbaka. Vi har ett stort område att ombesörja vilket gjorde att vi inte hann med.

Vi tycker om att hålla det fint i kommunen också, inför nästa säsong ska vi tittat på en annan lösning.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu- och parkchef

———————————————————————————————————————-

2020-07-22
Hej. Jag undrar om det finns någon kommunskytt som kan ta hand om alla kråkfåglar, dom är i hundratal och äter upp alla våra bär samt
skiter ner våra hus. Vi bor på kullenområdet. Det har blivit massor av kråkor och råkor och skator sen ni rev brinkaskogen.

Hej och tack för din synpunkt
Vi är just nu inne i en intensiv period för fåglarna då ungarna precis har blivit flygfärdiga. Om några veckor brukar fåglarna förflytta sig längre ut från samhällena och störningen kommer då minska. Vi har en kommunal skytt vi kan förmedla kontakten till men då får man själv stå för kostnaden.

Miljö- och byggnadsnämndens generella ställningstagande gentemot kråkfåglar, såsom kajor, kråkor och råkor, är att endast åtgärder som är nödvändiga och verkar förebyggande ska vidtas. Tidigare erfarenheter visar att ta ner träd och skyddsjakt enbart ger tillfällig och begränsad effekt. Detta utgör då inte en hållbar lösning.

Mer information finns på hemsidan:
https://vara.se/bygga-bo-och-miljo/miljoskydd/djur-och-skadedjur/storande-faglar/

Vänlig hälsning
Albin Jönsson, Miljö- och hälsoskyddsinspektör

———————————————————————————————————————-
2020-07-20
Tack!
Jag har tidigare lämnat in synpunkt om belysningen på denna sträckan och vill nu tacka, om än sent, för att ni satt upp belysning via cykelvägen från
innebadet/vårdcentralen och utefter fotbollsplanen mot Alléskolan. Jag har även haft synpunkter på platsen uppe vid brandstationen där man källsorterar och att det varit uselt där när det regnar med stora vattenpölar och så vidare. Jag vill tacka er då det blivit jätte fint där sedan ni asfalterat där.
————————————————————————————————————————-

2020-07-16
För att öka intresset för vara kommun kommer jag här med en önskan om att en pumptrackbana kan byggas. Detta är ett ställe som kommer att locka såväl stora som små och även människor från andra kommuner. Ett ställe där alla kan känna sig delaktiga och
inkluderade i gemenskapen som blir när alla samlas. Där barnen får möjlighet att finna nya vänner och kan växa som person. Där vi får våra barn/ungdomar aktiverade och sysselsatta istället för att vandra runt i samhället. Järpås har byggt en pumptrackbana och det samlas barn och vuxna där dagligen från alla olika kommuner. Önskan är att få byggt en bana i vara så befolkningen i grannkommunerna kommer hit istället vilket även gynnar dom andra nöjesställena så som utebadet, konserthuset, parken, då det finns nöjen för alla åldrar.

Hej och tack för din synpunkt!

Pumptrackbanor är populära sedan några år tillbaka. Anläggningarna är ofta initierade av föreningar med olika finansiärer bakom så som t ex  föreningsbidrag från kommuner, bidrag från stiftelser och andra organisationer. Sedan två år tillbaka står en liten pumptrackbana uppställd vid Torsbo Fritidsgård i Vara som ägs av kommunen. Den är inte nedgrävd och inte att jämföra med Järpås eller liknande men det kan ändå nämnas. Ofta när det gäller att skapa olika aktiviteter för medborgarna i närområdet så försöker kommunerna att jobba kompletterande snarare än konkurrerande. Varje enskild kommun är ofta för liten för att erbjuda samma saker men görs olika satsningar i olika kommuner så blir det en attraktiv helhet både för medborgare och besökare. Kommunen har i nuläget inga planer gällande just pumptrackbana i någon kommunal regi, men skulle det finnas en förening eller liknande som önskar initiera ett sådant projekt så finns det olika sätt att gå till väga.

Mer info finns här: https://vara.se/uppleva-och-gora/foreningar/stod-till-foreningslivet/

Vänligen, Johanna Forslund Kullander, Näringslivschef och chef för Tillväxt- och utvecklingsavdelningen

————————————————————————————————————————-

2020-07-16
Lidköpingsvägen i st levene har stora farthinder med buskar och träd. Har nu blivit mycket ogräs och träden måste beskäras. Skymmer sikt vid utfarter och lövar ner trädgårdar. När har ni tänkt komma och göra det?

Hej och tack för din synpunkt.

Vi har använt oss av en maskin som köptes in för några år sedan som ska bekämpa ogräs, resultat är vi nog väldigt överens om, det var fint i två till tre veckor sedan var det tillbaka. Vi har ett stort område att ombesörja vilket gjorde att vi inte hann med.

Vi tycker om att hålla det fint i kommunen också, inför nästa säsong ska vi tittat på en annan lösning.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu- och parkchef

————————————————————————————————————————-

2020-07-11
Hej på er!
Såg i ett tidigare inlägg under ”Bättre Vara” från maj månad i år att det togs upp att löparbanorna på Torsvallen är i ett väldigt dåligt skick. I texten framgick även att det är Vara SK som sköter området och det stämmer inte gällande löparbanorna. I det avtal som finns sedan 6 år tillbaka sköter Vara SK gräsplanerna och Vara kommun alla andra ytor som t.ex. löparbanorna. Vara SK har också uppfattningen att banorna ser bedrövliga ut! Vi har samtidigt stor förståelse för att det är väldigt svårt att hålla dem i fint skick utifrån det dåliga skick de är i från grunden.
Som sagt: Huvudbudskapet här är att Vara SK inte sköter om löparbanorna på Torsvallen!

Hej och tack för klok och bra rättelse. Rätt ska vara rätt. Ber om ursäkt för tidigare otydlighet.
Vänligen, Johanna Forslund Kullander, Näringslivschef och chef för Tillväxt- och utvecklingsavdelningen

————————————————————————————————————————-

2020-07-10
Hej! Vet inte om detta är rätt väg men läste någonstans att man ska anmäla förekomst av björnloka till kommunen. Vi har sett en stor mittemot vårt hus, vår adress är Kvänum Oltorp 3. På andra sidan vägen (vägen in i Kvänum från Fyrunga) är en obebyggd yta och där har vi inte tidigare sett björnloka.

Hej och tack för din synpunkt.

Mycket bra rapporterat! För att underlätta för gatu-och parkenheten kan du göra en felanmälan istället, kan göras både via hemsidan eller via en app ”Felanmälan Vara”.

Vi på gatu-och parkenheten uppskattar all hjälp vi kan få ifrån medborgaren! Allt för att det ska bli bättre i kommunen.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef

————————————————————————————————————————-

2020-07-06
Hej, jättekul att ni satsar pengar och tid på det nya området – glöm bara inte av kullenområdet… Var över 2 år sedan jag önskade att ni målade linjer till tennisplanen samt byggde en grillkåta, helt enkelt lägger lite mer kraft på ett attraktivt område även där.
Kanske en bidragande orsak till att barnfamiljer stannar kvar/flyttar till Vara.

Hej och tack för din synpunkt.

Jag tar med mig detta till tätortsvandringen 2020.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef

————————————————————————————————————————-

2020-07-04
Många Vedumsbor jobbar på Volvo Penta. Varabor jobbar på Vedums kök. Dessa kan inte cykla till sitt jobb pga den farliga vägen till Vara. Man ska ju uppmuntra att folk rör på sej, dessutom är det bra för miljön med cykel. Jag har själv cyklat till Vara. Bilarna/ lastbilarna får stanna för det inte går att mötas om en cyklist kör på vägen. Det känns mycket obehagligt som cyklist och farligt!

Hej och tack för din synpunkt.

Vi håller med om din synpunkt och ser att detta är en angelägen fråga.
I Skaraborg finns en gemensam cykelvägnätspott där Vara kommun har lyft cykelvägen mellan Vedum och Vara som högprioriterad. Ärendet är alltså prioriterat och vi jobbar med att få till en bra lösning för att både Varabor och Vedumbor ska kunna cykla till och från arbete och skola på ett tryggt och säkert sätt.

Vänligen, Lovisa Tavaststjerna, Samhällsplanerare Tillväxt- och utvecklingsavdelningen

————————————————————————————————————————-

2020-07-04
Nu när vi ska vara mycket på hemorten vore det trevligt om fontänen på STorget i Vedum vore i ordning så man kan sitta på soffan o njuta av den. Som det är nu är det en ogräsplätt. Även enkelt för de gamla på Vidhemsgården att gå dit. Det vore även trevligt om det var klippt runt lyktstolpar mm, för som det är nu är gräset långt på sina ställen.

Hej och tack för din synpunkt

Det finns inga planer i dagsläget att återstarta fontänen i Vedum.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef

————————————————————————————————————————-

2020-07-03
Trafikbuller och hastighet på Tingshusgatan i riktning mot Arentorp efter farthindret vid infarten på Nämndemansvägen är oacceptabelt hög. Hastighetsbegränsningen från 40 till 60 km/h har flyttats närmre Arentorp men det hjälper inte. Det är full gas efter farthindret som gäller. A-traktorer, motorcyklar, sportbilar och ”raggarbilar” med modifierade avgassystem trampar plattan i mattan efter farthindret för att komma upp i hundra kilometer innan stadsgränsen är slut. Ytterligare två farthinder på Tingshusgatan måste till, ett mellan korsningarna Tingshusgatan/Nämndemansvägen och ett efter korsningen Tingshusgatan/västra ringleden.

Hej och tack för din synpunkt.

Vi har ett bra samarbete med polisen som har ansvaret för att hastigheten hålls, att montera hastighetssänkande åtgärder får andra konsekvenser.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef

————————————————————————————————————————-

2020-07-02
Ska det verkligen stå funktionsnedsättning och religiös åskådning….. en matintolerans räknas väl inte som en funktionsnedsättning…
och har man verkligen rätt att fråga om religiös åskådning.?

Hej!
Tack för din synpunkt, det är av stor betydelse att vi uttrycker oss rätt och gör tydligt hur vi menar.
När vi loggar in på E-tjänsten kan vi inte se någon särskild information om varken funktionsnedsättning eller religiös åskådning. Elever och personal som har behov av specialkost av andra skäl än medicinska, tillfrågas aldrig om vilken religion man bekänner sig till, endast om vilka livsmedel man önskar utesluta ur sin kost.

I informationstexten som finns på här (och som vi antar är den information som du har läst?) förklarar vi vilka specialkoster som erbjuds: ”Vi erbjuder specialkost av medicinska skäl samt vegetarisk kost, vegankost och kost utan kött. Vi erbjuder också anpassad måltid vid neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller vid andra tillfällen då detta kan behövas.”

 En matintolerans räknar vi absolut inte som en funktionsnedsättning! Däremot kan man ju på grund av en funktionsnedsättning vara i behov av anpassad kost för att få i sig tillräckligt med energi och näringsämnen under skoldagen. Detta erbjuds efter diskussion mellan vårdnadshavare, skola, elevhälsa och kök, och är av största vikt för att göra skoldagen så bra som möjligt för dessa elever.

Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta det aktuella köket, eller oss på Kostenhetens kontor. Kontaktuppgifter kostenheten.

Med vänlig hälsning
Ann-Kristin Torstensson, Kostchef Vara kommun

En förtydligande av mitt förra ärende, under E-tjänst specialkost, under behandling av personuppgifter står det:

Personuppgifter som behandlas
Namn
Adress
E-postadress
Personnummer
Mobilnummer
Hälsa (funktionsnedsättning)
Religiös åskådning

det var det jag menade med min förra synpunkt, där står det funktionsnedsättning och religiös åskådning.

Hej!

Bra med förtydligandet, för nu kan vi hitta den text du hänvisar till.

Denna text är till för att tydliggöra att vi hanterar personuppgifter enligt gällande GDPR.

Vad gäller religiös åskådning är detta endast en uppgift som behandlas om den som fyller i formuläret anger vilken religion man tillhör. Detta är dock inte nödvändigt för att kunna anmäla t.ex. önskemål om fläskfri kost. Det finns även människor från kristen tradition som idag väljer att utesluta rött kött. Av vilken anledning man gör detta, djurskydds-, religiösa, eller hälsoskäl, behöver man aldrig svara på.

Vad gäller punkten Hälsa (funktionsnedsättning) kan det ibland finnas känsliga uppgifter i bifogade läkarintyg, t.ex. olika diagnoser som leder till behov av anpassad kost.  Det kan röra sig om allt ifrån näringsberikning till begränsning av kaloriintag, sondmatning eller önskekost. Eftersom dessa uppgifter kommer in för ett fåtal barn/elever, finns det också med i förteckningen över de personuppgifter som kan komma att behandlas i E-tjänsten. Förteckningen är till för att vi skall leva upp till dataskyddslagstiftningen GDPR.

Hoppas att du fått svar på varför det ser ut som det gör.
Återkom gärna med frågor mailledes till: ann-kristin.torstensson@vara.se ,
även om svar nu kan dröja på grund av semestertider.

Med vänlig hälsning Ann-Kristin Torstensson, Kostchef Vara kommun

—————————————————————————————————————————–

2020-07-02
Hej! Hur tänker ni när genomfartsgatan stängs av så länge? varför kan man inte göra klart mitt i korsningen först och sen släppa på igen sen är det ju bara att ”bygga” på från varje ända. säg inte att det inte går för det har jag sett att dom gjort på andra ställen det här skapar ett stort kaos tycker väldigt synd om bl.a Nordpolen som gått på knäna länghe pg.a Corona sen kommer det här som lite plåster på såren ? vi ska vara väldigt glada att det inte var Jordgubbens dag iår. 

Hej och tack för din synpunkt.

Förstår din frustration, vi har fört och för dialog med näringsidkare som påverkas av detta projekt. Och att detta projekt är det första som kommer att störa Vara tätort med stor inverkan, vi ska göra samma åtgärd på Torggatan och Storgatan inom en 2-4 års period. Vilket kommer att påverka ännu mer!

Det fanns inget annat alternativ på avstängning. Att till exempel börja i korsningen hade inte minskat störningen. Sedan är det är inte lämpligt att börja inne i ett avlopps och vattensystem, man börjar i någon av ”ändarna”!

Angående Jordgubbens dag hade vi redan tittat på andra alternativ på lösning och vi var klara med hur vi skulle göra.

Vi arbetar med att störa så lite som möjligt, det finns många att ta hänsyn till inte bara trafik, boende och näringsidkare önskar ett fungerande vatten och avlopps system under tiden.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef

—————————————————————————————————————————–

2020-07-01
Lösa hundar i vara tätort bl. I parken vid jerkers åkeri. skriv vad som gäller i axet o om det är straffbart. Vi har själva en valp o är extra orolig. Men vet att hundar kan rymma! Men inte när husse går med kopplet i jämte. Det är inte första gången det sker. Tack på förhand.

Hej och tack för din synpunkt.

När det gäller lösa hundar så är det till polisen man anmäler och det är Ordningslagen som gäller. På Vara kommuns hemsida kan man läsa lite vad som gäller i ”Lokala ordningsföreskrifter i Vara kommun”.

Där står det om hundar i 13, 14 och 15 §§.

13 § Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller den som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i 14 och 15 §§. Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte för ledarhund för synskadad person, service- och signalhund för funktionshindrad person, hund i offentlig tjänst eller hund som används av jakträttshavaren eller av annan person med jakträttshavarens medgivande vid tillåten jakt och vid jaktträning enligt 16-19 §§ jaktförordningen (1987:905).

14 § Hundar ska hållas kopplade på offentlig plats samt i och i närheten av anlagda motionsspår. Tikar ska under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte inom inhägnade områden. Hundar får inte vistas på badplatser, annat än på anvisad plats.

15 § På offentlig plats och i motionsspår ska föroreningar efter hundar plockas upp.

Det står också i 19 § i att den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 14 och 15 §§ kan dömas till penningböter enligt 3 kap. 22 § andra stycket Ordningslagen.

Vi tar med oss detta till kommunikationsavdelningen som ansvarar för Axet.

Med vänlig hälsning, Växeln Vara kommun

Juni

2020-06-30
När barnen kommer upp från Levene badsjö och skall gå över vägen till cykel och gångbanan står det ofta någon bil parkerad vid vägen intill övergången. Det är ingen parkering, men möjligheten finns. Vi föreslår att ni lägger någon sten eller något liknande där så att sikten längs vägen inte blir skymd av bilparkeringen.

Hej och tack för din synpunkt.
Det är Trafikverkets väg, vilket gör att kommunen inte får göra något utan det är trafikverkets ansvar. Gatuenheten skickar in ett ärende till trafikverket, ärendenummer 983046 med mig som avsändare.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu- och parkchef

—————————————————————————————————————————–

2020-06-29
Har varit vid Tråvabadet 3 dagar i rad och ingen toalett fungerar,under dessa dagar har det varit 110-120 personer per dag,småbarn kan ju kissa i vattnet och även vuxna men övriga behov vill man ju göra på en toalett.Alla som badar i Tråvad tycker att det är en idyll,men att det finns toaletter och en dusch som inte fungerar är under all kritik.Om gästtoaletten på kommunhuset vore trasig så är jag övertygad att den lagades omgående.

Hej! Vi arbetar för fullt med detta och elektrikern var klar i fredags och nu väntar vi på att pumpen skall komma på plats.

Vi fick en vattenläcka i fredags som gjorde att vi inte kunde lägga tid på Tråvadsbadet.

Vänligen Robert Isberg, VA-chef

—————————————————————————————————————————–

2020-06-25
Jag föreslår att Vara kommun lägger ut info om att det finns ledig tomtmark för bostäder och industri i kommunen på de elektroniska tavlorna längs E20.

Hej och tack för din synpunkt.

Många kommuner jobbar med att synliggöra byggbarmark via analoga eller digitala tavlor längs vägar. Det finns dock få belägg för att det är så etableringar kommer till stånd. Etablerare idag vet vilka sökvägar in kommunerna som behöver tas om intresse finns för att etablera sig på en specifik plats.

Det är inte något som sker utifrån en analys av var det finns byggbar mark utan snarare utifrån en analys av var kunder, köpkraft, infrastruktur, kompetens och annat finns. Av den anledning använder kommunen de digitala tavlorna till sådant som kan dra flöden av människor till platsen antingen genom att synliggöra evenemang, besöksanledningar eller annan information eller till stärka platsvarumärket i sin helhet.

När det gäller digitala kanaler för just ledig mark och lokaler så sker det via en annan service som finns tillgänglig via Vara kommuns webbsida eller via andra digitala sökmotorer. Den finns här: https://vara.se/naringsliv-och-arbete/lokaler-och-mark/ eller genom att helt enkelt googla ”ledig mark Vara kommun” eller liknande.

Mvh, Johanna Forslund Kullander, Näringslivschef

—————————————————————————————————————————–

2020-06-24
Bilpool för privatpersoner. Vi är många som bor i tätorten som skulle utnyttja en bilpool.

Hej och tack för din synpunkt.

I dagsläget är kommunal bilpool inget som finns planerat för i Vara kommun. Dock ser vi att det finns andra kommuner som jobbat med detta på olika sätt och vi kommer att ta frågan med oss för vidare utredning.

Vänligen, Lovisa Tavaststjerna, samhällsplanerare Tillväxt- och utvecklingsavdelningen

—————————————————————————————————————————–

2020-06-24
Jag har en synpunkt. Det är fint väder och folk vill vara ute, särskilt nu under rådande pandemi.
Den nya parkdelen i Badhusparken är kanske inte den vackraste men det finns grönytor där spontan picknick och lek uppstår. Tyvärr så väljer hundägare att rasta sina hundar på dessa grönytor och de är bara duktiga på att plocka upp efter hundarna OM någon ser på. Personligen så kan jag inte med att låta mina barn leka på dessa ytor då de riskerar att landa i hundarnas lämningar. Även hundpiss på kläderna är mycket otäckt.

Kan ni skylta upp tydligt att nödiga hundar EJ är välkomna, för allas trevnad?! Jag vet att hundar är nödiga och behöver göra sitt, men det är ju hundägaren som väljer var hunden gör detta.

Hej

Tack för din fråga, inget lätt ärende men vi startar! Det är verkligen tråkigt med de hundägare som inte plockar upp efter sina hundar. Tyvärr är det svårt att komma åt dem med regler och föreskrifter. Vill man inte sköta sig, gör man inte det heller.

Hundkiss luktar, speciellt i den värmebölja vi haft. Men hundar kissar så gott som alltid på träd eller stolpar, då de vill markera revir. Kiss på gräsmattor är alltså inget som man i normalfallet behöver bekymra sig för.

Trots vårt tvivel på nyttan med skyltar, kommer vi på Gatuenheten lyfta frågan till politiken, om ett förbud för hundar på lekplatser eller liknande (vilket inte kommer innebära hela Badhusparken).

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu- och parkchef

—————————————————————————————————————————–

2020-06-24
Hej! Vedumsborna skulle vilja få hjälp av kommunen att få till en rekreationsplats med en rejäl grillplats under tak med sittplatser vid Åselids vattenspegel . Det behöver röjas upp med sly, sättas dit papperskorgar och lite barnaktiviteter samt sittbänkar och en liten brygga. Det dras väldigt mycket människor dit då det är en trevlig plats och samhällsnära natur med promenadvägar, vatten, fåglar och lugnt område. Då tätortsvandringen är inställd på obestämd tid och Coronapandemin bidrar till utomhusaktiviteter och utomhusumgänge vore det helt fantastiskt om detta kunde bli möjligt.Det är också så att det behövs fler planerade grillplatser då Jämnesjöns m.fl grillplatser i närområdet ofta är upptagna och risken för att engångsgrillar då används i torra skogar kan få
förfärliga följder.

Hej och tack för din synpunkt!

Precis som du skriver, dessa frågor drivs genom tätortsvandring och ett enormt engagemang ifrån intresseförening och ortsbor. Se resultatet i övriga kommunens intresseföreningar/ortsbor!

Som det står på hemsidan tätortsvandringar, objekten ska vara inom tekniska nämndens ansvarsområde och får inte vara kostnadsdrivande.

Med eller utan tätortsvandring ser jag inga förhinder att ni som ortsbor/intresseförening börjar röja eller fixa till plasten. När ni anser att ni är klara kan vi titta på sittbänk, sopkärl. (vi arbetar med att få ner antalet sopkärl av många olika anledningar, största anledningen är miljöpåverkan) titta i Helås eller i badhusparken. Två valda platser där vi provar ett helt nytt sopkärl.

När det kommer till grillplats tar vi det via tätortsvandringen 2020, krävs garanterat ett bygglov. Då måste ni som intresseförening återkomma med en ritning/förslag så driver gatukontoret frågan om bygglov. Just nu råder det eldningsförbud!

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu- och parkchef

—————————————————————————————————————————–

2020-06-23
Vid bygatan/östra södergatan i Tråvad (bakom affären) kör bilar mycket fort. Jag och många andra i Tråvad önskar att blomsterlådor eller liknade sätts upp här för att få ned farten då det är många barn som cyklar/går här. Kan kommunen hjälpa till med att se till så att det kommer upp lådor eller hinder? Gärna inom snar framtid då det är mycket rörelse på barn i samhället och innan någon olycka är framme!

Tack för din synpunkt. Kommunen sätter inte ut några lådor. Däremot kan du (ni) som fastighetsägare göra något gemensamt.
Se bifogad adress där kan ni söka tillstånd för att ställa ut blomlådor.
https://vara.se/innehall/2017/04/Blomlådor.pdf

Vänliga hälsningar Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef

—————————————————————————————————————————–

2020-06-20
Väldigt mycket fåglar i kvarteret runt skolan, måste vara en sanitär olägenhet.

Hej och tack för din synpunkt.

Vi har fått in många synpunkter på just detta ärende och jag bifogar dig ett informationsbrev.

Önskar dig en trevlig helg.

Vänligen, Kjell Karlsson Tf. Miljö- och byggchef

————————————————————————————————————————

2020-06-15
På Timotejgatan börjar gräset bli väldigt högt på de tomma tomterna vid infarten till gatan. Detta gör att sikten är skymd när man kör in och ut på gatan. Då det är många barn på gatan så känns det inte så bra. Det vore bra om ni vill klippa dessa tomter så snart som möjligt.

Hej och tack för din synpunkt.

Det ska vara utfört under vecka 27. Mycket bra rapporterat, men för att underlätta för gatu-och parkenheten gör en felanmälan istället. Det kan göras både via hemsidan eller via en APP ”felanmälan Vara”.

Vi på gatu-och parkenheten uppskattar all hjälp vi kan få ifrån medborgaren. Allt för att det ska bli bättre i kommunen.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef

————————————————————————————————————————

2020-06-13
Jag har engagerat mig lite i Vara SK Parasport och från att de redan på 90-talet fick en ersättning för att de tränade Parasportlaget har de pengarna nu dragits bort från årsskiftet. På grund av det har en av tränarna slutat för att han inte får någon ersättning. Detta blir sårbart för laget som är på väg upp till division 1 i innebandy. De har succesivt ökat sina antalet träningspass i veckan från 1 till 3, målet hade varit 4 pass i veckan.
Om den ensamma tränaren ej orkar dra hela lasset blir de kanske helt utan tränare. Då riskerar laget att hamna i utanförskap i samhället, risk för missbruk och droger. Vet ni varför arvodet drogs bort?

Hej och tack för din synpunkt.

Historiskt så har både Socialförvaltningen och Bildningsförvaltningen erbjudit kultur- och fritidsaktiviteter särskilt riktade till personer med funktionsvariationer, numera är det enbart Kultur och Fritid inom Bildningsförvaltningen som jobbar med detta. Finansieringen av berörda aktiviteter, inklusive eventuella arvoden till ledare, har sett olika ut över åren. Kommunen har idag ett regelverk för föreningsstöd med ett antal olika stödformer, bland annat Särskilda Avtal som i vissa fall tecknas mellan kommunen och berörd förening. Syftet med Särskilda Avtal är att via föreningslivet ge allmänheten tillgång till regelbunden verksamhet inom Kultur och Fritid och avtal kan skrivas gällande aktiviteter för särskild målgrupp. Ett sådant avtal finns mellan kommunen och Vara SK avseende parasporten. Vi är medvetna om att det avtalade beloppet inte räcker till för att arvodera ledare i motsvarande utsträckning som tidigare, men det är den enda möjligheten kommunen har i dagsläget. De Särskilda Avtalen ses över och skrivs om med jämna mellanrum och i samband med detta justeras även ersättningarna, om möjlighet och behov finns.

Vänligen, Jesper Svensson fritidschef

————————————————————————————————————————

2020-06-08
Att ställa om till ängsmark i tätorten skulle kunna innebära att den biologiska mångfalden ökar på mer än bara positivt sätt.
Den INVASIVA MÖRDARSNIGELN (Arion Vulgaris) /Spansk Skogssnigel skulle få fler barnkammare i samhället & förstöra fler trädgårdar & hamna under skor, barnvagnshjul, cykeldäck mm på gång & cykelbanor..
Även fästingar trivs i långt & fuktigt gräs på ängar..
FÖR ATT ÖKA DEN BIOLOGISKA MÅNGFALDEN BÖR DÄRFÖR ÄNGSMARK ANLÄGGAS PÅ AVSTÅND FRÅN TÄTORER.. Man kan hjälpa bin & andra arter i samhällen genom att plantera lämpliga växter i sin trädgård &
skaffa bilhotell mm. MEN ÄNGSMARK I SAMHÄLLE är inte bra..

Hej, tack för din synpunkt.

Diskussion och planering pågår om ängsmark för vissa lämpliga områden både i centralorten Vara och andra orter. Ännu har inga beslut tagits om det skall ske eller i så fall var.

Frågan om ängsmark kommer att tas med i tätorts- trygghetsvandringar som genomföres med olika intresseorganisationer på olika platser.

Med vänlig hälsning,
Kjell Karlsson
Tf. Miljö- och byggchef

————————————————————————————————————————

2020-06-07
Hej. Det vore bra om ni tar en kik på häcken vid Korsgatan Kungsgatan. Den är väldigt hög där. Det vore bra om den blev lägre för både bilister, cyklister & fotgängare..

Hej! Tack för din synpunkt.

Ärendet är felanmält. Mycket bra rapporterat, men för att underlätta för gatu-och parkenheten gör en felanmälan istället, kan göras både via hemsidan eller via en APP ”felanmälan Vara”.

Vi på gatu-och parkenheten uppskattar all hjälp vi kan få ifrån medborgaren! Allt för att det ska bli bättre i kommunen.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef

————————————————————————————————————————

2020-06-06
Eftersom barn & ungdom har sk. Skolplikt. Då ska skolan kunna GARANTERA DERAS SÄKERHET NÄR DE ÄR I SKOLAN!
Det SKA DÅ OCKSÅ GÄLLA ATT INTE BLI SMITTADE AV Coronavirus under skoltid. Och hur kan ni på skolor GARANTERA ATT SMITTA INTE SPRIDS UNDER DEN SKOLPLIKTIGA TIDEN PÅ SKOLORNA?
Och varför berättar ni INTE VILKEN SKOLA SMITTA FINNS PÅ? Om smitta finns på en skola? Är det för att föräldrar inte ska hålla sina barn hemma? Eller är det för att personal inte ska bli arbetslös?
Föräldrar verkar inte ha mycket att säga till om när det gäller sina egna barn tydligen.. Det är ju så att barn kan få covid-19 också faktiskt & smitta föräldrar & syskon.. Det kan innebära att barn kan bli föräldralösa om man har otur..

Hej! Tack för din synpunkt.

Rekommendationen från Skolverket och Folkhälsomyndigheten är att barn som är friska bör gå till skolan. Skolans olika verksamheter har utifrån myndigheternas råd och rekommendationer gjort anpassningar för att minska risken för smittspridning.

Vid bekräftade fall inom förskola/skola kontaktas regionens smittskyddsenhet. De beslutar vilka åtgärder som ska vidtas baserat på hur situationen på berörd förskola/skola ser ut. De beslutar även om vilken information som kommer att gå ut till vårdnadshavare och andra som berörs. Om vårdnadshavare förväntas vidta några speciella åtgärder, utöver de försiktighetsåtgärder som rekommenderas alla invånare i landet, kommer den informationen att kommuniceras till berörda.

https://vara.se/2020/06/uppdatering-fran-bildningsforvaltningen-kring-covid-19/

Vänligen, Ola Sundberg Verksamhetschef grundskola

————————————————————————————————————————

2020-06-04
Husbil som verkar ha långtidsparkerat på Torggatan 44.

Kommer du från Rönngatan och skall svänga vänster på Torggatan in mot centrum ser du ingenting om det kommer ett fordon körande från vänster. Det är en ren chanstagning när man åker ut pga skymd sikt och det har varit nära att få fordon inkört i sidan vid flera tillfällen. Ingen bra parkering på ett så stort fordon och den har säkert stått där 1 vecka nu. Tack på förhand för en åtgärd!

Hej och tack för din synpunkt!

Ärendet är felanmält. Mycket bra rapporterat, men för att underlätta för gatu-och parkenheten gör en felanmälan istället, kan göras både via hemsidan eller via en APP ”Felanmälan Vara”.

Vi på gatu-och parkenheten uppskattar all hjälp vi kan få ifrån medborgaren! Allt för att det ska bli bättre i kommunen.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu- och parkchef

————————————————————————————————————————

2020-06-02
”I sommar låter kommunen gräset växa högt i centrala Växjö. Det rör sig om 20 gräsytor där gräsmattan ska få blomma istället för att klippas kort. Målet är att öka den biologiska mångfalden och samtidigt gärna minska kostnaderna för parkdriften.” Länk till artikel.
Det dyker upp allt fler nyhetsartiklar, likt den ovan, om kommuner som istället för att klippa gräsytor låter den biologiska mångfalden öka. Här är ytterligare en artikel som behandlar ämnet.
Skulle Vara kommun också kunna tänka sig att bidra till den biologiska mångfalden på detta sätt? Det finns där jag bor, i ett villaområde i Vara, oerhört många och stora gräsytor som klipps varje vecka. Säkerligen gäller samma för övriga tätorter i kommunen.

Hej och tack för din synpunkt!

Arbete kommer att starta med att identifiera områden där det skulle vara möjligt att ändra till ängsmark, det är en helt annan typ av klippning.

Du har helt rätt med att gräset ska släppas upp, men när det sedan ska klippas ska det inte klippas med ett ”vanligt” klippbord, eller med slaghack utan det ska slås med slåtterbalk för att sedan tas bort, klippt gräs blir ”gödningen”. Där gräsmattan växer ska jorden magras ut. För att ängsblommor trivs bäst i mager jord.

Därför är det viktigt att vi startar i en lagom nivå, allt för att vi ska vänja oss vid att här ska det vara en oklippt yta för att ge våra pollinerare rätt förutsättningar.

Vi får inte glömma hela näringskedjan, mer pollinerare (insekter), mer fåglar, vilket många i kommunen vill att vi ska ta bort.

Det är många som kommer att bli påverkade på olika sätt när vi väl väljer område där vi kommer att göra en annan typ av gräs vård. Att förändra dagens gräsmatta till ängsmark tar ca 3-5år.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu- och parkchef

————————————————————————————————————————

2020-06-01
Minigolfen är total katastrof här i parken i vara. Den är sönder på flera ställen då mattan släppt och golfbollen inte kommer över mattan. Samt att löv, skräp, grenar samlas i högar överallt så bollen inte kommer fram. Trots detta är de fortfarande många (speciellt barnfamiljer) som spelar och betalat för det. Tycker det vore värt de att lägga pengar på att renovera banorna då många uppskattar att besöka parken och spela minigolf.

Hej och tack för din synpunkt!

Arbete pågår med att förnya bangolfen.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu- och parkchef

————————————————————————————————————————

2020-06-01
Fick en notis av sos alarm appen att hesa fredrik skulle testas idag kl 15.00, men här i Vara hördes ingenting. Detta tycker jag är väldigt skrämmande att vi inte har en sådan signal.

Hej och tack för din synpunkt.

Enligt Vara kommuns säkerhetssamordnare så finns inte Hesa Fredrik i alla städer/orter och i Vara så finns det inte. Har du frågor eller funderingar om detta så är du välkommen att höra av dig till våra säkerhetssamordnare på mail: saksam@vara.se.

Med vänlig hälsning, Växeln Vara kommun

Maj

2020-05-30
Var o spelade minigolf idag och eran bana behöver skrotas o byggas om till äventyrgolf som kommer locka mer folk.

Hej och tack för din synpunkt!

Arbete pågår med att förnya bangolfen.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu- och parkchef

————————————————————————————————————————

2020-05-27
Inkommen synpunkt till Bättre Vara 2020-05-27 19:22, ärendenummer 477.

Dubblett av synpunkt gällande fåglar.

Hej och tack för din synpunkt.

Vi hänvisar till det svar som lämnades av Kjell Karlsson, tf Miljö- och byggchef, på synpunkt i samma ärende som inkom 2020-04-14. Har man synpunkter på svar som lämnas i Bättre Vara så tar man kontakt med berörd handläggare. Bättre Vara är inte ett diskussionsforum för en enskild person.

Med vänlig hälsning, Växeln Vara kommun

————————————————————————————————————————

2020-05-26
Var vid skateparken idag med min son och hans kompis. Det var nästan 20 barn i blandade åldrar som var där och åkte kickbike och cykel. Tyvärr så är ramperna väldigt slitna. En del håller på att gå sönder och en har gått sönder. Det vore ju bra om de kunde lagas nu när sommarlovet närmar sig och vi ska hålla oss på hemmaplan, då det är ett bra ställe för barnen att aktivera sig på.

Hej och tack för att ni uppmärksammar att skateramperna behöver ses över. Det är jätteroligt att de är välanvända och givetvis måste de vara hela och säkra. Vi kommer snarast möjligt att göra en översyn och reparera det som eventuellt behöver repareras.

Hälsningar Jesper Svensson, fritidschef

————————————————————————————————————————

2020-05-21
Hej!
Friidrottbanan runt fotbollsplanen på torsvallen är i väldigt dåligt skick då det växer upp ogräs och ojämnt med grus runt banan. Vad jag förstår är det Vara sk som sköter banan åt kommunen men det behövs läggas ner mer energi än vad det gör i dagsläget. Tidigare år har bla ryda sk använt banan till sina intervallträningar på sommaren men den är i för dåligt skick för att springa snabbt på som är syftet med banan. Önskemål att kommunen rustar upp banan och i bästa fall lägger in gummimatta likt Skara FC har på sin utomhusanläggning så blir det dessutom underhållsfritt. Tror att denna upprustning medför att invånare använder banan mer samt föreningar och skolan som behöver en riktig friidrottsbanan och inte behöver åka till grannkommun. Ryda sk erbjuder rydaskogen för allmänheten i Vara kommun och då bör kommunen kunna i gengäld ge en bra friidrottbana.

Hej och tack för din synpunkt. Du har rätt i att banan sett sina bästa dagar och att det skulle behöva göras något åt den om den ska kunna locka fler utövare i dess nuvarande sammanhang. Området är som du själv nämner, utarrenderat till Vara SK och kommer så att vara under överskådlig framtid. Det finns i dagsläget inga planer på en upprustning av banan men vi tar med din synpunkt för framtida diskussioner gällande både nuvarande rekreationsområde men också nya. En satsning på en modern och funktionsduglig löparbana av den typen du hänvisar till behöver föregås av både en utredning av efterfrågan, lämplig placering utifrån olika behov samt lösningar för finansiering och drift. En annan viktig aspekt att ha med sig är att Skara, Lidköping och Vara samt omgivande kommuner är relativt små, vilket betyder att alla kommuner har svårt att ha allt men alla kan ha något och det får vi samnyttja genom våra olika lokala föreningsliv. Men oavsett, vi tar med oss detta.
Hälsar, Johanna Forslund Kullander, chef för Tillväxt- och utvecklingsavdelningen

————————————————————————————————————————

2020-05-21
Hej!

I träddungen mellan tors-, kors- och karlagatan är det massor med kråk/skatbon högst uppe i träden och är ett väldigt liv på fåglarna som kraxar dygnet runt. Stör oerhört mycket boende kring dungen samt flertal kvarter bort som hör detta kraxande! Hoppas detta går att åtgärda på något sätt snarast!

Hej och tack för din synpunkt.

Vi hänvisar till det svar som lämnades av Kjell Karlsson, tf Miljö- och byggchef, på synpunkt i samma ärende som inkom 2020-04-14.

Med vänlig hälsning, Växeln Vara kommun

————————————————————————————————————————

2020-05-18
Jag har länge funderat på en skylt som sitter vid Vara utebad på Rosvägen. Det är en förbudsskylt mot fordonstrafik som gäller genomfart. Trafiken på Johan Briks gata har det senaste året ökat med fler gående, cyklister och motortrafik eftersom grundskolan har flyttat till Torsgårdsskolan. Det känns därför som att denna markering av skylt bör lyftas på nytt, vet inte hur länge den funnits men på Trafikverkets hemsida kan man läsa att dessa skyltar vanligtvis används vid, föreskrift om förbud i samband med tjällossning eller liknande förhållande, liksom vid vägarbete, behöver normalt inte omfatta cykel- och mopedtrafik. Sådan föreskrift kan därför lämpligen avse förbud mot trafik med motordrivet fordon.
Upplysning om förbud på genomgående väg exempelvis i samband med vägarbete bör lämnas som förberedande upplysning vid närmaste lämpliga omledningsväg. Sådan förberedande upplysning kan, förutom avståndet till
platsen för förbudet, även i förekommande fall innehålla namn på denna plats.
Jag tycker inte att något av ovanstående stämmer in så därför önskar jag ett svar.

Hej och tack för din synpunkt!

Vi startar ett ärende.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu- och parkchef

————————————————————————————————————————

2020-05-17
Hej,
Jag undrar hur långt planerna har kommit med att göra motionsspår i den planterade skogen vid gamla Soptippen? Det var ju även tal om att göra cykelspår. Hur längt har planerna kommit? Har varit inne och gått en sväng och sett både grillpatser och kojor. Är det något som kommunen gjort? 

Hej,
Kommunen har påbörjat ett arbete med Nedervara för att utreda vilka aktiviteter som ska inrymmas inom området och därmed hur området ska utvecklas. Utredningen av vilka aktiviteter som ska inrymmas görs utifrån de tidigare inkomna synpunkterna som inkommit vid bland annat genomförda workshops, BättreVara och facebook.

Kommunen har inte anlagt någon koja eller grillplats inom området.

Med vänliga hälsningar,
Ellen Bengtsson, planarkitekt

————————————————————————————————————————

2020-05-14
Vi bor granne med medborgarhuset i Kvänum och vi känner att fastigheten inte sköts om och börjar bli ett tillhåll för ungdomar nattetid. Vi har inte sett nån besöka fastigheten på 1 år och larmen stod och blinkade flera månader innan dom slutade. Gräset har inte klippts på över 2 år och fasaden ramlar ner. Stora delar av parkeringen är täkt med ogräs och vi är flera i området som undrar om nån äger fastigheten? Vi vill gärna att man kontaktar ägaren då områdets skick
påverkar värdet på vår fastighet. 

Hej och tack för din synpunkt.

Synpunkten har skickats till berörd handläggare på miljö- och byggnadsförvaltningen. Kontakt är tagen med synpunktslämnaren.

Med vänlig hälsning, Växeln Vara kommun

————————————————————————————————————————

2020-05-13
I hö dikeskant till gångväg (gammal banvall) ca 100-150 m från Kyrkvägen finns Jättebjörnloka. Se bifogad bild. För att lättare lokalisera skickas även bild på omgivning – om man lyfter blicken.

Hej och tack för din synpunkt

Mycket bra rapporterat, men för att underlätta för gatu-och parkenheten gör en felanmälan istället, kan göras både via hemsidan eller via en APP ”felanmälan Vara”.

Vi på gatu-och parkenheten uppskattar all hjälp vi kan få ifrån medborgaren! Allt för att det ska bli bättre i kommunen.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu- och parkchef

————————————————————————————————————————

2020-05-07
Hej! Jag har precis fått ett erbjudande om seniorkort. Jag förstår att de som bor i Kvänum, Vedum och liknande har behov av ett kort. Vi som bor i tätorten har ingen större nytta av ett sådant. Kan det komma att utvidgas så att man kan åka till Lidköping där närmaste sjukhus finns? Det skulle i så fall gagna alla. Förstår att det kostar, men Vara är en kommun med begränsad kollektivtrafik!

Hej Monica!
Just nu gäller seniorkorten bara inom Vara kommun, men i november i år inför Västtrafik ett nytt zonsystem som innebär att seniorkorten kommer att gälla inom hela det område som kallas för zon C, och som omfattar Bengtsfors, Bollebygd, Borås, Dals Ed, Essunga, Falköping, Färgelanda, Grästorp, Gullspång, Götene, Herrljunga, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Lysekil, Mariestad, Mark, Mellerud, Munkedal, Orust, Skara, Skövde, Sotenäs, Strömstad Svenljunga, Tanum, Tibro, Tidaholm, Tranemo, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vårgårda, Vänersborg och Åmål.

Vänliga hälsningar, Isa Åkerlind Stadsarkitekt

April

2020-04-27
Bor på Bergsgatan i Kvänum. Det håller på att bli en soptipp på grönområdet vid slutet av gatan. Här tippas jordhögar innehållande allt fr tryckimpregnerat virke, marksten, plaströr o grenar. Vara Kommun har tidigare sagt att detta ska hålla på så länge skolgården renoveras…, men vad händer därefter – o det är inte en vacker syn medan byggnationen fortskrider heller… Kan tycka att kommunikationen är allt annat än bra.

Hej och tack för din synpunkt!

Vi ska hålla rent efter oss, du ska absolut inte vänta på att höra av dig om det är lerigt utan ring till oss direkt! Ska även informera entreprenören.

Angående jordtippen, vi kommer att under några kommande år att fylla på området i olika omgångar. Vi kan försöka att hålla det så snyggt som möjligt.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu- och parkchef

————————————————————————————————————————

2020-04-27
Läste här på BÄTTRE VARA om fåglarna vid ALMGATAN/ SOLGÅRDEN. DET ÄR 18-19 STORA BON I DESSA 2 TRÄD! STACKARS DE SOM SOM BOR DÄR, & ska behövs höra på på FÅGELSKRÄN HELA VÅREN & SOMMAREN NÄR ÄGGEN KLÄCKS!! DET ÄR FAKTISKT KOMMUNENS SAK ATT GÖRA NGT. ÅT DETTA!

För det har med människors nattsömn att göra, då fåglarna VÄSNAS NATTETID OCKSÅ!! Och det är svårt att somna ändå nu när det är ljust ute allt längre på kvällar & nätter! VEM ÄGER MARKEN DÄR TRÄDEN STÅR? Det är dennes ansvar att få bort fåglarna innan äggen kläcks!!

Och kommunen borde se till att det blir gjort ur HÄLSOSKYDDSSYNPUNKT. Då sömn är VIKTIGT FÖR HÄLSAN!

Hej och tack för din synpunkt.

Vi hänvisar till det svar som lämnades av Kjell Karlsson, tf Miljö- och byggchef, på synpunkt i samma ärende som inkom 2020-04-14.

Med vänlig hälsning, Växeln Vara kommun

————————————————————————————————————————

2020-04-23
Jag ser dagligen människor rasta sina hundar på Vara bostäders fastigheters gräsmattor, speciellt på gräsmattan mellan Badgusgatan 18 och folkhögskolan.

Jag har generellt inget emot vare sig hundar eller deras ägare, men det är, även om bajs oftast plockas upp på just nämnda gräsmatta så är det i ärlighetens namn ganska äckligt då vi som bor i området inte kan låta våra barn leka där pga just hundrastningen som allt som oftast pågår där.

Det vore trevligt att kunna utnyttja denna gräsplätt också. Jag vill här med uppmana Varas hundägare att inte rasta sina hundar på ”våra” grönytor.

Hej och tack för din synpunkt.

Vi har informerat Vara Bostäder AB. De kollar om det eventuellt finns någon skylt att sätta upp att man inte ska rasta sin hund där.

Med vänlig hälsning, Växeln Vara kommun

————————————————————————————————————————

2020-04-19
Hej!
Jag har sett att det i många kommuner runt om i Sverige anordnas så kallade promenadloppisar. Människor som vill delta med ett bord utanför där de bor anmäler att de vill vara med och det görs någon slags karta över vilka adresser som kan besökas. Jag tänker att det skulle kunna vara en bra aktivitet nu när kupan är stängd, och dessutom torde det vara coronasäkert om antalet besökare vid varje ”utställare” begränsas till ett fåtal.

Hej,

Tack för ditt förslag. Det är alltid en avvägning sett ur smittspridningsperspektiv att både hålla liv i våra samhällen och samtidigt minska risk för smitta. Detta även om aktiviteter sker utomhus. Jag tar ditt förslag vidare internt och ser om det är en idé som går att spinna vidare på. Om inte inom den kommunala organisationen så kanske det finns föreningar eller andra som ser potentialen här. Vänligen, Johanna Forslund Kullander, Näringslivschef

————————————————————————————————————————

2020-04-15
Hej!
Ett företag (Väner Fönster) har satt upp massa reklamskyltar på lyktstolpar i Vara. Jag undrar om det är tillåtet för vem som helst att sätta upp reklam var som helst?

Hej

Tack för din synpunkt!

Självklart inte, jag och några till på gatu- och parkenheten plockar hela tiden bort klistermärken, reklam och klotter.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu- och parkchef

————————————————————————————————————————

2020-04-14
Kontaktade er förra året angående Råkor på Almgatan/Solgården. Nu är jag så förtvivlad och arg, varför har ni inte gjort något åt fåglarna i år. Nu är det ännu mer, dessutom i två träd. Min bil blir förstörd, får gå ut varje dag och torka bort ”fågelskit” och även skit på stenläggning och altanen. Dessutom allt oväsen. Tycker att detta är så tråkigt.

Hej och tack för din synpunkt! Kommunen är medveten om problematiken och diskuterar vad som kan göras. Tyvärr är det svårt att åtgärda dessa problem med gott resultat. Dessutom återkommer gärna fåglarna till samma plats om inte förutsättningarna försämras. Det som rekommenderas är att fastighetsägarna stör fåglarna återkommande. Att hugga ner träd är ingen lösning som vi rekommenderar då dessa också är en del av vår stadsbild och närmiljö. På vår hemsida hittar du förslag på olika åtgärder fastighetsägare kan vidta för att hålla borta råkor och andra störande fåglar.

Med vänlig hälsning.

Kjell Karlsson, Tf Miljö- och byggchef

————————————————————————————————————————

2020-04-14
Ni behöver omgående komma att salta grusplanen vid återvinningsstationen i Vedum.

Hej och tack för din synpunkt!

Ärendet är omhändertaget och kommer att utföras inom kort! Men för att förkorta ledtiden och att ditt ärende ska hanteras snabbare, skicka in en felanmälan istället, kan göras både via hemsidan eller via en APP ”felanmälan Vara”.

Vi på gatu-och parkenheten uppskattar all hjälp vi kan få ifrån medborgaren! Allt för att det ska bli bättre i kommunen.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu- och parkchef

————————————————————————————————————————

2020-04-07
Hej. Jag bor på Bergsgatan i Kvänum och längst in på gatan så är det ett grönområde eller rättare sagt det var ett grönområde. nu har det blivit en plats som vara kommun och vara entreprenad tömmer jord, lera sand mm ,detta började förra året, så frågan är vad är det för tanke med detta,vad skall det bli, det vore ju skojj att som närmsta granne att få veta vad som är på gång, vad tanken är med detta och om det är vi på gatan som skall gå ut och sopa upp på gatan bär det
ligger fullt med lera på hela gatan( detta händer när det har regnat för dom som kör dit massorna skiter i om hela gatan är full med lera).

Hej och tack för din synpunkt!

Vi ska hålla rent efter oss, du ska absolut inte vänta på att höra av dig om det är lerigt, ring till oss direkt! Ska även informera entreprenören.

Sedan angående jord tippen, vi kommer att under några kommande år att fylla på området i olika omgångar. Vi kan försöka att hålla det så snyggt som möjligt!

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu- och parkchef

————————————————————————————————————————

2020-04-07
Hej!
Hemtjänstbilarna parkerar ibland mindre lämpligt, när de skall besöka brukare. Ett exempel är en bil som ofta står i korsningen Nordhemsgatan/Ekedalsgatan. Den håller inte 10 meter till korsningen, och det uppstår därför en trafikfarlig situation då bilar som kommer från Frendo-hållet skall köra förbi den bilen.

Tack för din synpunkt om felplacerade hemtjänstbilar. Kommunen ska naturligtvis inte skapa trafikfarliga situationer utan följa de trafikregler som finns. Din synpunkt är överlämnad till berörd enhetschef för åtgärd.

Vänligen Linda Norlin, Verksamhetschef äldreomsorgen

————————————————————————————————————————

2020-04-07
Hej!!
Presentkortet som delades ut till kommunens anställda, går det även att lösa in hos mindre butiker, så som gårdsbutiker och dyl? Exempelvis Bitterna Lamm, Adelsåsen osv. Eller är det presentkortet som går att köpa genom Vara småstad som bara går att använda i butiker i Vara tätort?

Hej! För att kunna använda kortet i butikerna så måste butiken vara medlem i Vara, Kvänum eller Vedums köpmannaföreningar. Kortet gäller inte i mataffärer eller för följande varor: alkohol, tobak och spel. Vänligen, Växeln Vara kommun

————————————————————————————————————————

2020-04-02
Den häck som finns vid fastigheten i hörnet Torggatan – Eklandagatan tar stor del av gångbanan i anspråk. Så stor del att linjen som skiljer cykel- och gångbana gör en kurva för den. Denna kurva ses tydligt från båda håll. Häcken gör gångbanan trängre och vid hörnet Torggatan -Eklandagatan skymmer den sikten från höger när man kör ut från Eklandagatan, vilket gör att man kan ha svårt att uppfatta gång- och cykeltrafikanter. Häcken är alltså en trafikfara.

Förslag: Att fastighetsägaren uppdras att ta bort den del av häcken som inkräktar på gångbanan samt den del som skymmer sikten från höger när man kör ut från Eklandagatan.

Hej

Vi har ett ärende i sakfrågan, som ni har sett har vi satt ut tomtgräns som hjälp för fastighetsägaren, som lovat att utföra en åtgärd inom 3 veckor.

Om åtgärd inte är gjord inom 3 veckor, lyfter vi ärendet till politiken med förslag på åtgärd.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatuchef

————————————————————————————————————————

2020-04-01
Hej
Ser att flera kommuner i Sverige ger gymnasieelever som nu måste studera på distans, gratis take away lunch på någon/några av de restauranger som finns. Detta är något som kommunen finansierar.
Är det något som vara kommun planerar att göra? Tycker det är ett otroligt bra intiativ som några av landets kommuner gjort tex Borås och något vår kommun borde ta efter!! Skol lunch är en rättighet och nu när studier görs på distans så finns det många elever som inte äter sin så viktiga lunch. Det kan bero på flera saker men en kan vara pga en familjs redan ansträngda ekonomi. Vår kommundirektör betonar ofta att Tillsammans gör
vi varandra bra och detta borde om något då vara något som kommunen borde se över…Önskvärt med snabbt svar då detta är högaktuellt i dag. 

Hej och tack för din synpunkt.

Från och med torsdag 2 april erbjuds gymnasieeleverna på Lagmansgymnasiet att äta skollunch på någon av Vara kommuns grundskolor. Detta skickades ut till eleverna i onsdags.

Med vänlig hälsning,
André Essebro, Gymnasiechef Lagmansgymnasiet

Mars

2020-03-18
Det saknas PERSONLIGA OMBUD!! De svarar inte när man ringer, och det är NU OM NÅGOT SOM MAN KAN BEHÖVA HJÄLP FRÅN DEM!! KOMMUNEN HAR LÄNGE KÄNT TILL ATT DE ÄR ÖVERBELASTADE!! Så GÖR NÅGOT ÅT PROBLEMET!! Och se över hur ni som jobbar med MÄNNISKOR KAN HJÄLPA OSS SOM FAKTISKT BEHÖVER HJÄLP!!
Ni politiker & tjänstemän har faktiskt ANSVAR OCKSÅ!! Och fundera på hur väl UTBILDADE semestervikarier inom hemtjänst & annat kommer att vara i SMITTSKYDD NU TILL SOMMAREN.. Det ÄR VIKTIGARE ÄN NÅGONSIN NU. HAR NI TÄNKT SÅ LÅNGT??

Hej och tack för inkommen synpunkt

Verksamheten Personligt Ombud som inrättades i samband med psykiatrireformen har kommit att bli ett betydelsefullt komplement till stödinsatser som ges från olika aktörer till målgruppen.
När det gäller Personligt Ombud sker en samverkan mellan kommunerna Falköping och Vara. Av och till, som i alla verksamheter, är arbetsbelastningen på Personligt Ombud hög, vilket medför att prioriteringar behöver göras.
Finansieringen av Personligt Ombud sker via kommunerna och statsbidrag. 2020-04-01 ställde sig socialnämnden i Vara kommun bakom den ansökan om statsbidrag, som Falköpings kommun gör hos Länsstyrelsen i Västra Götalands Län, för år 2020. Statsbidraget ges ut i enlighet med vad som föreskrivs i Svensk författningssamling 2013:522 och var för år 2019 drygt 1,32 miljoner kronor.

Beträffande utbildning avseende smittskydd, hygienrutiner mm, för såväl vikarier som tillsvidareanställda inom socialförvaltningens verksamheter, finns dels upprättade hygienrutiner som uppdateras kontinuerligt bl.a. mot bakgrund av rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Dels utbildas medarbetare vid introduktion, fortlöpande via hygienombudens försorg samt under rådande omständigheter då fokus riktas mot att begränsa smittspridningen, vilket i huvudsak utgörs av att samtliga följer hygienrutinerna.

Med vänlig hälsning

Ann-Marie Brander, SAS/Utvecklare/Utredare

————————————————————————————————————————

2020-03-15
Hej!
Jag, och många med mig, följer med oro vad som händer kring Europas gräns vid Grekland. Det är inte osannolikhet att stora grupper av människor återigen kommer att komma till Sverige och söka asyl. Nu och/eller i framtiden.
Vad jag vet så har det inte gjorts någon typ av utvärdering efter vågen 2015-2016 i kommunen. Vad fungerade bra, och vad borde ha gjorts annorlunda?
Mitt förslag är att någon på kommunen intervjuar ett antal personer som på olika sätt mötte de invandrade i kommunen. (T.ex. personal/chef för ungdomsboendena, gode män, skolpersonal, volontärer från Röda korset, familjehem och personal på Socialtjänsten och vårdcentralen. Intervjuerna mynnar sedan ut i en sammanställning med lärdomar, som kan användas om en liknande situation uppstår igen.

Hej Jeanette,

 

Tack för din synpunkt och ursäkta att ditt svar har dröjt.

Det är klokt att utvärdera vad som blev bra och vad som kunde blivit bättre. Det är givetvis något som vi sysslar med kontinuerligt i våra verksamheter.

Den flyktingvåg som berörde hela landet 2015-16 är inget undantag. Det som dock får sägas vara ett undantag är väl den belastning det innebar för Sveriges kommuner och så även i Vara.

Vi lärde oss givetvis mycket och organisationen är med säkerhet betydligt bättre riggad om ett liknande scenario skulle upprepas.

Svårigheten är dock att behålla en god beredskap över tid. Skulle en ny flyktingvåg komma så har vi en massa goda erfarenheter att utgå ifrån,  samtidigt som det med säkerhet kommer att vara nya utmaningar att lösa.

Vara kommuns erfarenheter tillsammans med övriga kommuner i Skaraborg , Västra Götaland och i Sverige har på olika sätt tagits tillvara i kunskapsutbyten och rapporter.

Med vänlig hälsning, Håkan Olsson Enhetschef på Arbets- och sysselsättningssektionen

————————————————————————————————————————

2020-03-11
Jag ser ofta FÄRDTJÄNST TAXIBILAR STÅ MED MOTORN PÅ VID HÄMTNING & AVLÄMNING AV KUNDER.
Det vore bra om KOMMUNEN PRATADE MED FÄRDTJÄNST OM ATT BE ALLA DE FÖRETAG SOM KÖR ÅT DEM ATT BE SINA CHAUFFÖRER ATT STÄNGA AV MOTORN VID ”I & URLASTNING”. Det är trevligare för kunden & trevligare för alla runtomkring. Och bra för miljön.
Det hjälper inte att en privatperson säger till en chaufför, utan detta bör kommunen kunna hjälpa till med.. Det får bättre tyngd då., Tack!

Hej och tack för din synpunkt.

Denna synpunkt är nu vidareförmedlad till Västtrafik som i sin tur kommer skicka ut detta till de trafikbolag som utför transporterna.

Mvh

Mikael Johansson, BAB/Färdtjänsthandläggare

————————————————————————————————————————

2020-03-12
Inkommen synpunkt till Bättre Vara 2020-03-12 kl 20:13, ärendenummer 179.

Intern synpunkt inom kommunen.

Synpunkten är skickad till HR-avdelningen som har hand om kommunens internt Bättre Vara.

Det är ett forum där alla kommunens medarbetare välkomnas att lämna in förslag på goda idéer och synpunkter samt förslag på förbättringar inom kommunens verksamhet.

Med vänlig hälsning
Växeln, Vara kommun

————————————————————————————————————————

2020-03-12
Inkommen synpunkt till Bättre Vara 2020-03-12 kl 13:42, ärendenummer 177.

Synpunkten gäller enskilt ärende.

Synpunkten är ej publicerad då den gäller enskilt ärende. Enskilda ärenden hanteras inte på Bättre Vara.

Synpunktslämnaren som är anonym ombedes ta kontakt med handläggare eller chef i sitt ärende.

Med vänlig hälsning
Växeln, Vara kommun

————————————————————————————————————————

2020-03-14
Det är NU SOM VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN SKULLE BEHÖVT PENGAR OCH MER RESURSER !!
För man kommer inre fram på telefoner när man försöker få PERSONLIGA RÅD NÄR MAN ÄR MULTISJUK & VÅRDEN BEHÖVER RESURSER FÖR ATT KLARA DETTA I FORM AV PERSONAL & HÖJDA LÖNER TILL SJUKSKÖTERSKOR & ANNAN VIKTIG PERSONAL.
Enbart läkare klarar inte att VÅRDA SJUKA MÄNNINSKOR!! Det behövs ”arbetsmyror” också!! DE TAR DE TYNGSTA LASSEN!!
OCH DET KAN VARA VIKTIGT ATT KOMMA I KONTAKT MED VÅRDCENTRAL, mm FORT. Så ÅTERINFÖR RECEPTIONISTER som SVARAR DIREKT NÄR MAN RINGER !! SLUTA SPARA PENGAR I VÅRDEN!! HUSHÅLLA med Västra Götalandsregionens pengar!! SÅ ATT VGR KAN GÖRA DET SOM VGR FRÄMST SKA ANSVARA FÖR!!

Hej och tack för din synpunkt.
Vi behöver dock understryka att detta är ett synpunktsforum för Vara kommun och inte för Västra Götalandsregionen. När ni har synpunkter som rör Västra Götalandsregionen behöver ni vända er till dem för att synpunkterna ska kunna nå rätt personer. Gå gärna in på www.vgregion.se för att se hur ni kan kontakta dem på bästa sätt.
Med vänlig hälsning
Växeln, Vara kommun

————————————————————————————————————————

2020-03-11
Hej! Idag fick vi lappar att sätta upp på Lagmansgymnasiet: God handhygien och Tvätta händerna. Det är jättebra men de här skulle kunna finnas tillgängliga året runt oberoende av Corona. Men då måste det finnas en organisation kring det annars faller det. Mitt förslag är att alla städerskor i kommunen som ju ändå städar alla toaletter får ansvaret att sätta upp dessa lappar. Att man skriver in detta i deras arbetsbeskrivning och att tid avsätts för det. Då kan man på sikt förbättra folkhälsan!

Hej och tack för ditt förslag.
Jag har haft kontakt med Maria Söderqvist, medicinskt ansvarig sjuksköterska, i detta ärende. Respektive enhet i kommunen har fått i uppdrag att se till att information om God Handhygien sprids och sätts upp. Jag tror inte att det alltid ska vara anslag uppe eftersom att det finns en risk att man inte läser det då. God handhygien hör till sunt förnuft men under speciella omständigheter (som coronaviruset) så kan lokalvården naturligtvis hjälpa till.

Hälsningar Margareta Hagström, Lokalvårdschef

————————————————————————————————————————

2020-03-06
Bor precis intill en trottoar i Vara och där många går förbi och låter sin hund (hane) kissa på vårat staket, stolpen till postlådan eller husgrunden till vårat hus. Jag ser att de även kissar på andras murar, staket osv. Har en hanhund kissar så ska alla kissa där. Älskar hundar men är jätte trött på att ägarna tillåter att de får kissa på andra husägaren ägor. Jag bor nära Parkskolan och ser att de går och vallar sina hundar inne på skolans område. Sätt gärna upp skyltar lite varstans i skolområdet att det är förbjudet att rasta hundarna där. Skolbarnen ska kunna gå där utan att trampa i hundbajs, då alla inte heller tar upp det efter sin hund.

Skicka gärna ut i detta i informationsbladet som kommer hem i postlådan – Axet?? eller Varaktigt??? – att de inte ska låta sin hund kissa på andras ägor utan då får de väl kissa på alla träd som finns utefter våra gator. Ni har kanske ett bättre förslag att nå hundägarna och det är jag i så fall tacksam för.

Hej och tack för din synpunkt!
Vi tar med oss ditt tips om att skylta runt Parkskolan och ser hur vi ska hantera frågan.  Det kan bli svårt att få till något som kan bli kommunövergripande för alla trottoarer men vi tar till oss informationen. Vi informerar också redaktören för Axet att detta kan vara något att skriva om.

Med vänlig hälsning,
Joakim Halaby, Fastighetschef och Mikael Jönsson, Gatu- och parkchef

————————————————————————————————————————

2020-03-06
Man hör så mycket om att en del skolelever vandaliserar skolan på olika sätt och en del mobbar andra skolelever. Nu såg jag att Alléskolan skulle ha föräldrarna som engagerar sig och det är ju bra.

Mitt förlag är att man har skolvärdar på högstadiet Alléskolan och Nästegårdsskolan och att skolvärden/skolvärdarna finns både i matsalen, går runt i skolan både ute och inne och som då kanske kan finnas till för en del av eleverna som far illa + att det kan ha en lugnande effekt på de som vandaliserar. Det finns säkert pensionärer eller andra som är arbetslösa som kan tänka sig att finnas till för våra ungdomar. Lagmansgymnasiet har ju värdar i matsalen och man blir förvånad hur snyggt och lugnt det är där. Att värdarna går där och håller snyggt gör att eleverna också håller fint omkring sig.

Tack för dina synpunkter!

Vi tycker verkligen att det är viktigt att alla elever känner sig trygga på våra skolor. Vi tar med oss dina idéer i vårt fortsatta arbete!

Vänligen,

Ola Sundberg, Verksamhetschef Grundskola

————————————————————————————————————————

2020-03-06
* Det vore trevligt om ni kunde asfaltera på området. Det är lerigt och stora vattenpölar ibland och det ser inte trevligt ut.
* Att ni informerar alla invånare, nyanlända och restauranger om våra sopstationer. Uppe vid sopstationen vid Brandstationen ställer en del allt från barnvagnar, mikrovågsugnar, stora säckar med skräp, stora dunkar med matolja och ställer det bredvid containrarna och då vet man
inte vad de har lagt i containern. Det som de ställer bredvid är ju egentligen sådant som ska lämnas på Ragnsells som är öppet dagligen förutom söndag och de har jätte bra personal som man kan fråga om man inte vet var man ska lägga sina avfall.

Skicka gärna också ut i ”Varaktigt” att det finns två olika stationer och att Ragnsells är bemannad + deras öppettider. Nyinflyttade eller nyetablerade företag kanske även behöver få en personlig informationsblankett vad det gäller detta så de åker till rätt sopstation. Ha gärna bra skyltar uppe vid Brandstationen, att det som INTE ska läggas i containern där, ska lämnas på Ragnsells + deras tider.

Hej och tack för dina synpunkter.

De är superviktiga för oss för att kunna förbättra vårt arbete. Vi har tidigare uppmärksammat att underlaget vid återvinningsstationen vid brandstationen i Vara varit dåligt så under hösten 2019 har markarbete påbörjats för att i nästa steg asfaltera ytan. Detta hoppas vi kommer underlätta både för städning av stationen och framkomligheten för er besökare. Asfaltering kommer göras under året 2020.

ftiab.se kan du när som helst gå in och göra en felanmälan när stationer är nedskräpade eller behållare är överfulla. Då kommer personal ut och tar hand om skräpet på en gång. Genom att stationerna hålls rena minskar även risken för dumpning och ökad nedskräpning. Vi på kommunen behöver er invånares hjälp för att upptäcka nedskräpningen.

Information är superviktigt och vi gör vårt bästa för att öka kunskapen kring hur avfall ska hanteras. Utförlig information om allt som rör avfall finns på vara.se. Vi har även tagit fram ett informationsblad om sortering och återvinningsstationer/återvinningscentral. Vi informerar regelbundet i Axet samt försöker besöka boenden, arbetsplatser och skolor. Information om vad som får och inte får slängas på återvinningsstationen står även tydligt skyltat på stationerna. Vi tar gärna emot förslag på platser, forum eller andra kanaler att nå ut via. När man är ny på en plats är det inte alltid så lätt att veta var information om olika saker finns. Vi försöker självklart nå ut till så många som möjligt men ibland är den bästa hjälpen och informationen den man kan få från sina nya grannar.

Med vänlig hälsning Jennie-Ann Olsson Holm, renhållningssamordnare

————————————————————————————————————————

2020-03-05
Hur blir det nu. Vi är några grannar som plötsligt fått en ”verkstad i trädgården”, tidigare björkar och granar vid gränsen mot Ranaverken verkade som en kuliss denba är nu borta och exponerar i alls sin bedrövlighet industriområde. Område med olikfärgade fasader. Tråkigt. Kommer någon form av ny växtlighet att planteras eller ska området förbli ett fabriksområde. Räcker väl bra med spannmålsbyggnaderna. Varför fick ibte bofasta grannar tillfälke att yttra sig. Mycket dåligt skött. Införstådd med att vi ges feed back på ev. Planer eller kanske avsakbad av sådana. Inte utan att i alla fall en granne överväger att lämna orten.

Tidigare tog kommunen ned en massa träd vid fotbollsplanen och lovade att i alla fall anlägga några buskmiljöer. Detta löfte som jag fick av chefen iseskog har efter 5-6 år fortfarande inte infriats.

Ps närmsta granne med altan mot Ranaverken kan inte mer än gråta över sin nya utsikt. Bedrövligt. Ligger i pipe att Rana snyggar till sin fasad i alla fall.

Hej! Tack för din synpunkt.

Vi tar till oss denna synpunkt med information, helt klart skulle vi informerat först. Gatu- och parkenheten utför okulär besiktning för kommunens alla parker och grönområden, de görs rullande över året. Vissa områden måste föryngras, några tas ner och planeras om andra bör bara underhållas.

Under kommande säsong bedöms de områden vi har gjort någon form av underhåll på. Då med inriktning på om det krävs ytterligare åtgärder.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu- och parkchef


2020-03-01
vad har hänt med synpunkts sidan???

 

Hej och tack för din synpunkt.

Bättre Vara har ändrat utseende. Vi förstår att den nya funktionen kan kännas krånglig att använda i början. Men tanken är att det på sikt ska upplevas lättare för våra kommuninvånare att lämna en synpunkt eller uträtta ett ärende genom att allt sköts på samma ställe på vår hemsida, i något som vi kallar Självservice.

Precis som tidigare lägger vi ut frågorna på kommunens hemsida så fort de kommer in till oss, så alla kan ta del av både frågor och svar. Den enda skillnaden är egentligen att den som lämnar en synpunkt inte ser den direkt på hemsidan utan den måste först registreras i vårt system innan den kommer ut på hemsidan. Men vi tar givetvis emot synpunkter på annat sätt också för den som inte har möjlighet att lämna en synpunkt via dator eller mobil. Du är alltid välkommen att ringa eller skriva till oss.

Vänliga hälsningar Maria Joelsson, kommunikationschef

Februari

2020-02-29
Hej! Jag har ett förslag till pendelparkering i skogsdungen mellan E20 och av farten från Skara upp till 47:an. Då vi ibland samåker på veckorna och på helgerna och har parkerat på Gunnars maskins parkering var på dom ringer upp och säger att vi inte får parkera där. Då vi kommer från Falköping, Vänersborg och Vårgårda.

Hej och tack för sin synpunkt.

I dagsläget finns ingen övergripande plan/strategi för var pendelparkeringar i kommunen ska/bör Vara för att göra mest nytta. Det kan mycket väl vara så att det skulle vara klokt att se över detta för att underlätta för fler att bilpoola.

Just vid Åsenkorsningen så äger kommunen ingen mark idag och anser privata markägare att de inte önskar ha bilar stående där så ska det respekteras.

Oavsett så har du uppmärksammat oss på ett behov som vi behöver undersöka mer. Tack. //Johanna Forslund Kullander, Näringslivschef

————————————————————————————————————————

2020-02-26
Vi saknar cykelparkering under tak på torget i Vara.

Hej och tack för din synpunkt. Vi tar med detta önskemål gällande förbättringsplaner för torget. Det är angeläget för kommunen att underlätta för mer hållbara transportalternativ och det här förslaget ligger i linje med ambitionen om ett hållbart resande och förbättrad folkhälsa. Det finns en cykelparkering med tak vid pendelparkeringen vid Stationshuset i Vara. Det är inte torget, men heller inte så långt bort som det först kan uppfattas. Mvh, Johanna Forslund Kullander, Näringslivschef och chef för Tillväxt- och utvecklingsavdelningen

————————————————————————————————————————

2020-02-26
Bättre Vara var bättre tidigare. Det var lättare att använda för dr som inte är så duktiga med mobiltelefoner & datorer. Och det var lättare att se vad andra skrivit & ta del av svaren. BÄTTRE VARA ska väl vara till för ALLA? Pappersversionen kräver SKRIVARE & FRISKA BEN. Tänk på det.. Vill ni inre att alla ska kunna skriva & läsa på BÄTTRE VARA?

Hej,

Tack för din synpunkt.

Självklart vill vi att alla ska kunna lämna och ta del av de synpunkter som kommer in till kommunen, precis som tidigare. Vi förstår också att den nya funktionen kan kännas krånglig att använda i början. Men tanken är att det på sikt ska upplevas lättare för våra kommuninvånare att lämna en synpunkt eller uträtta ett ärende genom att allt sköts på samma ställe på vår hemsida, i något som vi kallar Självservice.

Precis som tidigare lägger vi ut frågorna på kommunens hemsida så fort de kommer in till oss, så alla kan ta del av både frågor och svar. Den enda skillnaden är egentligen att den som lämnar en synpunkt inte ser den direkt på hemsidan utan den måste först registreras i vårt system innan den kommer ut på hemsidan. Men vi tar givetvis emot synpunkter på annat sätt också för den som inte har möjlighet att lämna en synpunkt via dator eller mobil. Du är alltid välkommen att ringa eller skriva till oss.

Vänliga hälsningar

Maria Joelsson, kommunikationschef

————————————————————————————————————————

2020-02-25
Det blåser ner stora grenar från björkarna och det är bredvid gångvägen. Dessutom är det en plats där barnen i området ofta leker!

Hej och tack för din synpunkt

Vi tittar på området, men att det lossnar kvistar och grenar när det blåser är inget konstigt alls man måste vara observant. Vi försöker att hålla en hög nivå på hur våra träd mår samtidigt att det inte ska vara någon risk/ fara. Det finns mycket tydliga rekommendationer när det gäller trädvård ifrån Länsstyrelsen Västra Götaland, tex ett ihåligt träd har inte större säkerhetsrisk än andra träd så länge som minst 30% av stamdiametern är intakt, dessa träd är en bristvara i dagens landskap och det är därför vi är måna om att bevara dem.

Vänligen Mikael Jönsson Gatu-och parkchef

————————————————————————————————————————

2020-02-24
Torsdag den 6 februari hände följande på AMB – gymnasium i Vara: Det var finalkväll för låtskrivartävling och lokalen var fullsatt. I början av föreställningen hänvisade konferencieren mycket riktigt till branddörrarna i salen.Under pausen gick brandlarmet i skolan igång som tur nog bara var falsk alarm. I fall att detta ändå hade varit ett allvarligt alarm lade jag märke till följande:
1. Det kom inget meddelande via en högtalare eller personal att lokalen skulle utrymmas,
2. Besökarna som gick ut under alarmet stannade upp utanför, ingången, dem efterkommande personer fick tränga sig förbi.
3. Några bilar hade parkerad direkt utanför ingången. När dem 2 brandbilar kom var det ingen som bad bilägarna att flytta på sina fordon för att underlätta för brandmännen.
4. Ingen ur personalen gav klartecken att besökarna fick gå in igen.
5. När programmet fortsatte efter pausen så nämnde konferencieren inte ett ord om brandlarmsincidenten..
6. Vid hemgången så lämnade jag scenrummet via branddörren på höger sidan – sett från scenen.

Då lade jag även märke till att den dörren inte var lätt att nå snabb vid en eventuell brand. Där finns minst en stol som skulle behövas tas bort för att kunna ta sig lätt ut via den dörren. Borde inte ett brandlarm tas på mer allvar? Framförallt när lokalen var fullsatt + alla elever som befann sig på och bakom scenen. Ingår detta inte i skolans brandpolicy? Hur ställer sig skolans skyddsombud till detta? Jag är själv skyddsombud på min arbetsplats och skulle reagerat åtminstone. Någon i personalen borde tagit initiativ för att reglera publikströmmen ut och hälla en väg fri för brandmännen…. Jag har kontaktat skolan för 2 veckor sedan via mail, men inte fått något svar än!

Avslutningsvis en stor eloge till dem duktiga elever.

Hej och tack för din synpunkt.

Det är inte kommunen som är ansvarig för det systematiska brandskyddsarbete på AMB, det är skolan själva. Vi hänvisar dig till rektor Anna Sjögren, epost: anna.sjogren@ambsweden.com.

Vänligen, Växeln Vara kommun

————————————————————————————————————————

2020-02-21
Bor på Smedjegatan och är trött på att det ser för jävligt ut utanför mitt hus. Postnord och andra företag som kör ut post gör stora spår på kommunens gräsmatta, tråkig syn och jag tycker inte det är okej. Det måste gå att göra någonting åt detta?

Hej,
Tack för din synpunkt! Gatu- och parkenheten arbetar i dessa frågor för hela kommunen, kontaktar de vi känner till som kan ställa till dessa saker!

Vänligen Mikael Jönsson Gatu- och parkchef

————————————————————————————————————————

2020-02-20
Utfart från Rådmansgatan till Tingshusgatan är ett lotteri om man ska klara utan att hamna i en trafikolycka.  Fordon från centrum kör minst 40 km/h eller MER, och sikten är noll. Ändra så att häcken till vänster om utfarten från Rådmansgatan flyttas ca 2 m, så kan man se fordon som kommer. Man kan också ta bort häcken utan att flytta trottoaren, så att sikt skapas. Om inget görs så kommer det att bli kollisioner, och jag vill inte delta i detta.

Tack för din synpunkt!

Vår bedömning av häcken är att den följer de krav/rekommendationer som vi finner att följa. 80 cm hög och tio meter ifrån korsningen. Vänligen Mikael Jönsson, Gatu- och parkchef

————————————————————————————————————————

2020-02-19
När jag som fotgängare är ute och går i samhället, irriterar jag mig på att husägare låter sina häckar bre ut sig utanför tomtgränser, ut på gångbanor. T. ex. i korsningen Torggatan – Eklandagatan. Där tar tujahäcken mer än en halvmeter av gångbanan.

Ett annat problem är att häckarna skymmer sikten för bilister, och skapar onödiga olycksrisker, då de en gång om året klipps ner, och ett par dagar efter har  vuxit över rätt höjd. Hur vore det om chefen för gatukontoret tog en sig för, att gå ut och gå på Varas gator med en måttstock i näven en dag.

För övrigt borde det vara förbjudet att ha häckar, murar och staket man inte kan se igenom, högre än ett stående barn. Det skulle minska den olycksrisken.

Hej och tack för din synpunkt!

Kommunen har ett regelverk att följa när det gäller utskjutande växtlighet och skymmande växtlighet. Dessa försöker vi följa, men vi utför ingen uppletande verksamhet. Ser vi något startar vi givetvis ett ärende, men vi är beroende av kommuninvånarens ögon.

Istället för att göra ett ärende via Bättre Vara, skicka in en felanmälan istället, kan göras både via hemsidan eller via en APP ”felanmälan Vara”.

Angående Torggatan och Eklandagatan, ärendet pågår! Gatu- och parkenheten startar många ärenden av denna art varje år.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu- och parkchef

————————————————————————————————————————

2020-02-10
Vad har hänt med alla inkommande förslag?

Hej och tack för din synpunkt.

Inkommande förslag och synpunkter går att läsa på kommunens hemsida. Du hittar dem i vänsterspalten på sidan för Bättre Vara, under Kommun och politik –> Bättre Vara –> Läs inkomna synpunkter 2014-2019 eller Läs inkomna synpunkter 2020.

Vänliga hälsningar
Malin Körling, kommunikatör

Januari

2020-01-29
Hej
Har påpekat detta tidigare men i och med att det inte ageras från kommunens sida så får det bli ännu ett brev. Något måste göras åt det trafikläge som förekommer dagligen på Allégatan innan det händer en allvarlig olycka. Var väl runt förra sommaren som 2 bilar smällde ihop pga att den som kom på Allégatan hade allt för hög hastighet. Men tänk den dagen som något barn kommer på cykel eller ska gå över och inte reagerar på att den där bilen som ser ut att va långt bort i själva verket kör för fort. Så sent som ikväll när jag var ute och rastade hunden kom en vit nyare Bmwkombi och blåste säkert på runt 100-110 km, en stund senare kom en röd Volvo, också den i runt 80-90. Inte heller är det ovanligt att bilar race:ar, som regel på väg till lagmansparkeringen där det verkar vara ett tillhåll kvällstid. Men sen verkar väldigt många vara stressade till badhus/gym/förskola. Sist jag påpekade detta med hastigheten fick jag bara till svar att hastigheten bedömdes vara ”normal”. Då är ju frågan vem som kommit fram till det. När gjordes det senast en långsiktig hastighetsmätning på denna gata? Skulle vara hög tid att göra det igen isf. Jag välkomnar gärna polismyndigheten att stå i vår trädgård och mäta av trafiken, de skulle
helt klart få in en massa pengar till kaffekassan per dag.

Än så länge går inte dottern själv till skolan eller kompisar men den dagen hon börjar med det vill
man inte som förälder vara livrädd för att hon inte kommer levande hem.

Varför kan inte fartdämpande åtgärder göras likt smedjegatan med chikaner/utbyggnader så folk inte kan stå på gasen? Något måste i alla fall göras, ni kan ju börja med att mäta av och se verkligheten för oss boende
utefter gatan.

Hej och tack för din synpunkt!

Att sänka hastigheten på Allégatan kan tyckas vara en lätt åtgärd, men det är inte alltid så lätt när man ska ta hänsyn till många parameter. Chikaner/ utbyggnader som du påpekar, påverkar hela gatubilden. För att en chikan ska fungera bra så kräver de mötande trafik, vilket innebär att chikaner kanske inte är den mest optimala lösningen för just Allégatan.

Fartgupp är ett effektivt sätt att sänka hastigheten, men speciellt tung trafik skapar vibrationsproblem i närliggande hus. Det har funnits fler gupp än det gör idag, men dessa har därför tagits bort.

Ett annat sätt att sänka hastigheten är att man smalnar av vägens bredd, en smalare vägbredd gör att man automatiskt sänker hastigheten. Det är något vi utreder, men då Allégatan är en huvudled ställer det krav!

En mycket positiv sak med Allégatan är ju gång- och cykelvägarna som finns på båda sidor av gatan. Gång- och cykeltrafikanterna är bra skyddade, det är vid passagen över Allégatan som riskerna ökar.

Vänligen Mikael Jönsson

————————————————————————————————————————

2020-01-30
Hej! Jag har ett förslag som gäller hastighetsbegränsningen i Vedum på den sträcka som är 30 km/timme. Anpassa tiden då hastigheten gäller till skoltider, förslagsvis kl 07-18 på vardagar. Det skulle öka respekten för hastighetsbegränsningen.

Hej och tack för din synpunkt.

Motivet för 30-sträckan i Vedum är primärt Vedums skola samt idrottshallen. Barn rör sig till dessa under såväl vardagar som helgdagar. Därför är en begränsning till måndag-fredag inte tillräcklig, utan snarare olämplig.

Därutöver har vi ett farthinder på Herrljungavägen. Det bör skyltas för det, åtminstone med en rekommendation om 30 km/h.

Att tidsstyra 30 km/h till exempelvis 7-18 alla dagar, för att under de resterande timmarna ha rekommenderat 30 km/h verkar olämpligt, och lär inte öka varken trafiksäkerheten eller respekten för kommunens skyltning.

Vänligen,
Stellan Gedell, Gatuingenjör

————————————————————————————————————————

2020-01-28
Det finns aldrig lediga parkeringsplatser för besökande till Vårdcentralen ! Misstänker att besökande till Badhuset/gymmet och personal på vårdcentralen använder dessa platser. Även platser mot konserthuset används förmodligen av personal.
Det behövs SKYLTNING av platserna ; särskilt de närmast huvudingången till vårdcentralen ! Om inte parkeringsplatserna räcker till för personal, gör fler längre bort på Johan Brinks gata !

Hej
Tack för din synpunkt! Det har inkommit synpunkt tidigare angående parkering runt Vårdcentralen. Gatu- och parkenheten och fastighetsenheten arbetar i ärendet för att se över problematiken angående parkeringsplatser vid Vårdcentralen.

Med vänlig hälsning, Växeln Vara kommun

————————————————————————————————————————

2020-01-26
Anmälaren har under en period i höstas gått som praktikant på Sefram. Initialt en osämja mellan anmälaren och en specifik kollega på Sefram. Handledaren lämnade problemet utan åtgärd och svarade med irritation och dåligt bemötande. Då detta eskalerade över tid innebar det en väldig psykisk påfrestning för anmälaren. Vi ifrågasätter därför att handledaren har rätt kompetens för sitt arbete.Andra exempel på förhållandena: Fick ej göra vad man ville under rasterna. Ej OK att umgås med f d kolleger man trivts med tidigare på AME, utan man skall enbart umgås med kolleger på Sefram? Ett exempel på kommentar från den aktuella handledare på Sefram:”Du kommer minsann aldrig att få ett riktigt jobb”. Slutligen besökte en handläggare från arbetsförmedlingen, anmälaren och Sefram, och problemet kunde åtgärdas på ett professionellt sätt.

Hej och tack för din synpunkt. Inom vår verksamhet möter vi hela tiden personer med olika behov. Vi försöker alltid stödja den enskildes process i att komma närmare arbete. Om det har uppfattats som att vi ger ett dåligt bemötande är detta givetvis inte acceptabelt men det finns ofta två sidor av en situation. Man är givetvis alltid välkommen att diskutera det hela med mig som chef.

Med vänlig hälsning, Håkan Olsson, Enhetschef Arbete och sysselsättning

————————————————————————————————————————

2020-01-26
Hej.Kan inte hitta något om att det vid Almesåsen finns motionsspår som lämpar sej för alla även funktionshindrade som sitter i rullstol.
Kan tänka mej att det skulle vara otroligt roligt och friskvårdande om man kunde komma ut i naturen som rullstolsbunden.
Jag är medlem i Ryda SK och har under snart 50 år arbetat med motionsspåren. Har gjort det med målsättning att få till ett underlag som lämpar sig för alla och det gäller naturligtvis all kommuninnevånare. Min personliga åsikt är att Almesåsen utnyttjas alldeles för lite av Vara Kommun. Tycker att Vara Kommun skulle vara mer alerta och ställa frågan till föreningarna vid Almesåsen. Kan ni hjälpa oss med det eller det. Istället för att föreningarna skall stå med mössan i hand och be om olika bidrag. Har nu bestämt mej för att växla ned men vill naturligtvis att mitt arbete varit värdefullt och att några tar över för framtiden. Det är av största vikt att sådana områden bevaras där allmänheten utan att boka tid kan komma ut i naturen utan att det kostar något. Nog med alla lokaler men här måste man boka och oftast betala för.

Hej! Ryda SK har genom åren gjort ett stort jobb med spår och annat i området vilket har varit och är värdefullt och uppskattat av många.

Sedan ett antal år tillbaka har det beslutats i Vara kommun att mycket ska drivas i föreningsregi. Det kan vara anläggningar, spår/leder, besöksmål mm. De regler och bidrag som styr det fastställdes 2017 och togs fram i samverkan med föreningslivet på olika sätt. Ett antal föreningar har överenskommelser med kommunen genom ett ”särskilt avtal” om skötsel o drift av objekt med särskilda kommunbetydelse. I övrig får föreningarna söka de stöd som finns till förfogande. I några få fall har ett investeringsstöd beviljas av KS efter noggranna prövningar. Formerna för detta stöd ses över under våren.

Att uppdatera hemsidan kring hur tillgängligheten vad gäller spår o andra faciliteter gör vi gärna. Alternativt så lägger vi en länk till er hemsida där ni kanske bättre beskriver tillgängligheten. Vi behöver dock få hjälp med beskrivningar från er så det blir rätt info. Skicka ett mail med text till Magnus Södervall eller Jesper Svensson så fixar vi det.

Magnus.sodervall@vara.se eller Jesper.svensson2@vara.se

Mvh, Fritidsenheten Vara Kommun

————————————————————————————————————————

2020-01-24
Vi är ett antal Vedumsbor som undrar när den fina utsmyckningen av platsen framför BK-Hallen ska göras färdig? Det som lovades, både på öpnna mötet i Vedumhallen, och på en direkt ställd fråga till tekniska nämndens ordförande. Det som kvarstår till en fullt acceptabel utsmyckning, är att ersätta grusplätten med plattor, sten el dyl, liknande det som är utanför grusplätten, tex. Och då menar vi HELA grusplätten ska ersättas, inte bara några kantstenar! Det vore väl tjusigt med ett liknande cirkelformat mönster, av den typ som Vara ska föräras med! Nu har vi ingen fontän här i Vedum att fånga upp och bygga på, än, då den försvann när nuvarande ej färdiga, utsmyckning skulle genomföras! Men vi har en fd liten fin damm vid Vidhemsgården, som kanske kan fångas upp? Dock består den idag av en sörja av lerfyllning, av tvivelaktigt mtrl, en geggamoja värdig en 3-årings lerhink! Så detta formspråk betackar vi oss för.
Rent ut sagt fruktansvärt dåligt gjort av Vara Kommun, dessutom vågar ingen ta ett ansvar för beställt jobb. Så det liknande Varas cirkelformade mönster blir säkert bra? Bara vi slipper det billiga gruset! Och givetvis en damm värdig alla Vedumsbor!

I detta sammanhang, att det inte får kosta att göra färdigt, både här o där, så förutsätter vi alla skattebetalare i Vara Kommun, att det presenteras en fullständig redogörelse vad ALLA kostnader blir för den invigning av Sprinten som genomfördes? Inkl kommuns eget arbete, annonser, artister, tilltugg, VIP, olika betalda inkallade, resekostnader, ja rubbet, osv.
Detta är ett KRAV!

Hej! Tack för din synpunkt. Angående torget i Vedum så ska gatu- och parkenheten se till att åtgärda detta.

Vad gäller din synpunkt om att presentera en fullstädning redogörelse över kostnader för invigningen har du möjlighet att begära ut allmänna handlingar och uppgifter från kommun och dess bolag. Vänd dig till respektive bolag och till kommunen på varakommun@vara.se för att specificera vad det är för handlingar och uppgifter du begär. Gäller din synpunkt istället att du mer allmänt sett ser vikten av att kostnaderna presenteras i en redogörelse för politiken och därigenom offentliggörs är detta ett bra förslag att lyfta med de politiska representanter som sitter i kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen.

Med vänliga hälsningar Mikael Jönsson, gatu- och parkchef och Emelia Runeberg, kanslichef.

————————————————————————————————————————

2020-01-24
Hej Tror att kommun behöver titta över Infotavlorna. Stannade vid den mot Grästorp. Mycket inaktuellt och grön av mossa.

Hej och tack för inkommen synpunkt. Dessa tavlor är inte uppdaterade och vi är medvetna om att det behöver göras något åt dessa. Vi förstår din synpunkt och tar med oss dem för vidare hantering.

Vänligen,
Johanna Forslund Kullander
Näringslivschef, Vara kommun

————————————————————————————————————————

2020-01-22 13:46:16
Nu har kommunalt ägda Vara Bostäder fått för sig att numrera upp och hyra ut för 100kr/månad, parkeringsplatser för de fastigheter som har parkering. Så till min fråga, hur är det tänkt att se ut för hyresgäster som inte väljer att hyra parkering? Vilka möjligheter kommer att finnas att parkera för dem? Och hur blir det med parkeringsmöjligheter för bilburna gäster till hyresgäster som inte har parkeringsplats?

Det kommer att finnas gästparkeringsplatser på de flesta ställen där man, precis som i många städer, får korttidsparkera mot en avgift. Alternativt kan man parkera på gatan utanför om så är tillåtet. Orsaken till införandet är bland annat att Vara Bostäder vill få bort fordon som inte hör till de boende samt skrotbilar och annat som stått uppställt under lång tid och som utgör en miljörisk samt skapar otrivsel.

Vänliga hälsningar Jan-Erik Wallin, VD Vara Bostäder

————————————————————————————————————————

2020-01-17 15:07:01
Hej, Jag är en ungdom som bor i vara och har hamnat i en dålig väg och just nu sitter i SIS. Jag har några syn punkter för att undvika att andra ungdomar ska hamna i kriminalitet och drog missbruk. Först vet jag inte hur det går för vara kommuns ekonomi och hur mycket ni spenderar på fritids aktiviteter så jag har några förslag, Torsbo fritidsgård ska kunna vara öppen under helgen och höga tider ni kan tex erbjuda att under jul så ska man han en personal som jobbar där och så ska man anställa ungdomar vid 16års åldern att hjälpa till med att organisera och sälja produkter, sen ska man ändra lite grann på studion i Torsbo jag är någon som är intresserad av musik och ibland vill jag vara där och hålla på med i studion men det finns bara en personal som kan med datan och utrustning som finns satt även om ungdomen kan allt detta så måste han var med det tycker jag att man borde ändra på det så att man köpa tex en månads kort som man kan öpnna rummet med när torsbo är öppen och så måste föräldrarna skriva på ett kontrakt att deras barn kommer att vara överbevakad av en kamera som spelar in när man blippar sin kort så att om nåtning försvinner ifrån rummet man gå tbx och kolla vem och hur och vad som har försvunnet så da kan man polis anmäla rätt person och dra hans studio kort. som sagt kameran ska sättas på när ungdomen blippar kortet och att han/hon är ansvariga om nånting försvinner under tiden deras kort är aktivt, har mycket med andra förslag satt är inte kontakt bar för tillfälligt. 

Hej Mohamad och tack för att du delar med dig av dina tankar och dina förslag. Vi är mitt uppe i ett arbete där vi ser över öppettiderna på våra tre fritidsgårdar. Vi håller med om att fritidsgårdarna är en bra verksamhet och en plats där man som ungdom i Vara Kommun kan ta del av bra aktiviteter. Jag kan inte lova något men vi ser över vad vi kan göra med de resurser vi har. Dina förslag kring att anlita tonåringar för att hjälpa till i verksamheten samt dina idéer kring musikstudion tar vi med till personalgruppen. Som exempel kan jag nämna att elevcafeterian på Alléskolan bemannas av elever på skolan vilket fungerar mycket bra, det ger eleverna en möjlighet att vara med och ta ansvar och ger goda erfarenheter inför framtiden.

Med vänlig hälsningar, Jesper Svensson, Fritidschef Vara Kommun

————————————————————————————————————————

2020-01-17 11:13:18
Ett förslag nu när vi ej har snö men inte kan klippa gräsmattorna så är vore det trevligt om kommunen kunde städa bort allt skräp som sitter i buskar och häckar runt om i kommunen. Där jag sett en hel del skräp är:
– Häcken som är vid Folkhögskolan – den häcken som är utefter stora gatan in i Vara vid ICA.
– Häcken vid mot parkeringen till Torsbo fritidsgård utefter Smedjegatan.
Det finns säkert fler ställen men dessa ställen har jag tänkt på i flera år att det ser hemskt ut, men skräpet försvinner när häckarna börjar bli gröna.
Det vore trevligt om det kunde rensas någon gång och nu är det ju en utmärkt tid.

Hej
Tack för din synpunkt!
Du har helt rätt, vi har redan börjat! Kommunen har fler gator än de du har nämnt, ett mycket bra tips.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu- och parkchef

2020-12-13

Hej, jag skulle vilja att ni sätter upp ett farthinder på Hagagatan i Tråvad för det är en genomfartsgata till Östra södergatan från Köpmansgatan och vissa kör väldigt fort där även om de håller hastighetsgränsen på 40 kmh. Har två katter och en hund och även grannarna har barn. 

Hej och tack för din synpunkt,
Tar med mig frågan, ser dock att det blir svårt att göra någon åtgärd om hastigheten hålls.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu- och parkchef


2020-12-19

Synpunkt. Vore bra om det sitter bajspåsar vid hundlatrinerna. Då kanske folk blir bättre på att plocka upp efter sej. Har hund själv och plockar alltid upp. Är inte så trevligt när ens egna hund ska nosa på andra hundars bajs. I Vårgårda har de påsar vid varje latrin. Jättebra.

Hej och tack för din synpunkt, Vi tar till oss detta.
Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef


2020-12-11
Klagomål gällande trottoar Skolgatan. Asfalteringen är i olika nivåer.

Hej och tack för din synpunkt. Vi tar till oss detta.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu- och parkchef

—————————————————————————————————————————————————

2020-12-28
Tack för svar om tomgångskörning. Dock funderade jag över varför de upphandlade bolagen skall informeras om att det är max 3
minuter som gäller. Det står väl 1 minut i föreskrifterna?

Hej och tack för din synpunkt.
Det var nog helt enkelt så att tryckfels-Nisse var framme. Det är tillrättat och vi hänvisar till det svar du fick på din synpunkt angående tomgångskörning den 15 december.

Vänliga hälsningar
Växeln Vara kommun

————————————————————————————————————————

2020-12-16
Det är väldigt mörkt på skolgården på Torsgårdsskolan. När man hämtar sina barn hör man att det är ute, men man ser inte vilka det är eller var de är. Det kan inte vara lätt för personalen att ha koll på barnen då de knappt ser dem och då blir det en säkerhetsrisk, anser jag. Personalen måste kunna se om det händer barnen något. Det måste till mer belysning omgående! Sen är det gräsytorna… de är under all kritik. Det är ju inga gräsytor, snarare leråkrar. Då det inte togs om hand om från början, så har det aldrig blivit några riktiga gräsmattor. Enda stället som barnen kan leka på utan att bli lerhögar är på konstgräsytan, men där kan ju inte alla barnen vara samtidigt. All denna lera och smuts dras in och det blir mycket mer jobb för de som ska städa och hålla rent i lokalerna. Kanske dags att göra något åt dessa ytor…

Hej! Tack för din synpunkt.

Arbete med att få till bättre belysning på Torsgårdsskolans skolgård pågår i samarbete med rektor. För att lösa det mest akuta kommer tillfällig belysning att monteras inom kort.
Tyvärr känner vi till problemet med gräsytorna som tyvärr inte hade hunnit etablera sig fullt ut innan skolan togs i bruk. Vi kommer under våren att se över vad som går att göra .

Med vänlig hälsning, Joakim Halaby Fastighetschef

———————————————————————————————————————-

2020-12-15
Hej!
Jag har uppfattat att det enligt lokala föreskrifter är tillåtet med max en minuts tomgångskörning i Vara. Många bryter mot detta i olika sammanhang, tex vid järnvägsövergången eller när föräldrar väntar på barn utanför skolan eller efter träning. Jag förstår att kommunen på egen hand inte har möjlighet att beivra detta. Dock gäller det även bolag som anlitas av kommunen och kommunens egna bilar. Exempelvis står ofta de bilar/minibussar/bussar som kör barn till och från skolan på tomgång (tex Larssons och Sparlunds). Skulle man inte i dessa fall kunna kräva att de inte bryter mot lagen i samband med upphandling, eller i alla fall kontakta dem och påpeka vad som gäller? Det är inte så trevligt utanför exempelvis Parkskolan/Alléskolan/Lagmansgymnasiet när det står 3 minibussar/bussar och släpper ut avgaser precis där många barn hämtar sina bussar och passerar för att ta sig hem efter skolan. När det gäller kommunens egna bilar/lastbilar etc kanske cheferna kan informera sina anställda om vad som gäller?

Tack för din synpunkt.

Enligt gällande lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö får motorn vara i gång i högst en minut. Detta gäller inte om fordonet t ex står i bilkö eller om motorn måste vara igång för att driva annan anordning. Precis som du skriver har inte kommunen någon praktisk möjlighet att kontrollera att föreskrifterna följs men vi arbetar aktivt med att sprida informationen och öka medvetenheten bland kommunanställda, invånare, besökare och företag. De företag som sköter kommunens skolskjutsar kommer att bli påminda om föreskrifternas innehåll. Gällande kommunens egna bilar är många utrustade med start/ stopp- funktion vilket innebär att motorn automatiskt stänger av sig när bilen stått still en kort stund. Information kommer ändå att gå ut till kommunens anställda då det även finns bilar som inte har funktionen som stänger av motorn.

Med vänlig hälsning, Linda Björfelt-Käll Miljö och hälsoskyddsinspektör

———————————————————————————————————————-

2020-12-10
Jag såg i dag att kommunen löst problematiken med de rullande discoteken, som brukar hänga på Lagmansgymnasiets/AMB parkering.
Lösningen är genial, all form av beröm förtjänas. Men, hur hanterar ni nu att de rullande discoteken (läs: a-traktorer och sänkta kombibilar) förflyttat sig till parkeringen utanför ICA?
Är väl medveten om att det är privata aktörer som hanterar parkeringarna, men kommunen borde väl rimligt vis kunna bidra till att det kommer upp bommar, som spärrar av berörda parkeringar när butikerna ändå är stängda.

Hej och tack för din synpunkt.

Precis som du själv skriver så är parkeringen vid handelsplatsen privat ägd och hanteras därmed av de privata ägarna.

Vänligen, Johanna Forslund Kullander, Näringslivschef

———————————————————————————————————————-

2020-12-08
Önskar att kommunen hade en kontakt för support med datorer och telefoner för många äldre. Uppskattar verkligen Vara Kommuns hjälp med ”Fixartjänstens” hemleverans av varor. JÄTTEBRA – TACK. Men många äldre har svårigheter att hantera all teknik som erfordras för att nyttja detta och mycket annat i dagens samhälle och speciellt i dessa tider. Vore bra att ha en IT-kunnig person att kontakta för rådgivning eller ev hembesök för att åtgärda problem. Att anlita IT-försäljares experter kostar mycket och även om RUT-avdrag kan utnyttjas blir det en dryg kostnad för en pensionär med begränsade ekonomiska resurser.

Hej och tack för din synpunkt.

I normalläget erbjuder kommunen tekniktorsdagar på biblioteket. Då finns det möjlighet att få hjälp med enklare saker på sin mobiltelefon eller surfplatta. Det kan röra sig om att installera appar, söka information och andra tjänster. Under pandemin så har vi tvingats ställa in detta och erbjuder istället hjälp och stöd via telefon. Det går att ringa biblioteket alla vardagar och få hjälp.

Vi ser ett relativt stort behov för fysiska besök hos oss och när pandemin har lagt sig kommer tekniktorsdagar på biblioteket att återinföras. Vi kommer då även förtydliga detta och vad som gäller på kommunens hemsida. Vad gäller hembesök så är det inget som kommunen erbjuder i dagsläget och det finns heller inga planer på att erbjuda detta.

Välkommen att höra av dig igen om du har fler frågor.

Hälsningar Jonas Dahlin, digitaliseringsstrateg

———————————————————————————————————————-

2020-12-03
De flesta kommuner har en utförlig lista över hur man källsorterar sitt hushållsavfall. Jag saknar en sådan information på Vara kommuns hemsida och hoppas det kommer nu i samband med att matavfallsinsamlingen startar.

Hej och tack för din synpunkt!

Vi har under hösten arbetat fram en sorteringsguide för kommunen med anvisningar om matavfall, restavfall, förpackningar och grovavfall som förhoppningsvis kommer kunna publiceras på vår hemsida redan under nästa vecka.

På vår hemsida finns idag anvisat var du hittar all information du behöver för att sortera rätt, du kan också kika på sidan https://www.sopor.nu/ så länge och håll sedan utkik efter den nya sorteringsguiden.

Hör gärna av dig om du har fler funderingar!

Bästa hälsningar, Jennie-Ann Olsson Holm avfallssamordnare

———————————————————————————————————————-

2020-12-01
I dessa tider är det många som promenerar på gamla banvallen. Vissa partier är det kolsvart på kvällarna. Önskar belysning på dessa delar, Lagerhusets lampor hjälper på en del ställen, men sedan är det väldigt mörkt.

Hej och tack för din synpunkt!

Vi tar med oss detta till gruppen som arbetar med att utveckla Nedervara.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.