Läs inkomna synpunkter 2021

Juni

2021-06-21
Brister inom hemtjänsten

Finns ca 13 -14 olika punkter. Men för att ta några lite allvarligare…

 1. Min mor på 85 år blev på morgonen lämnad ensam i sängen i strömlöst hus! Hemhjälpen kunde inte vänta 10 min på plats tills jag kom dit
 2. min mor fick sin första dusch en månad efter hon kom hem från sjukhuset när planen säger 1 gång i veckan
 3. Min mor åt på torsdagen 17/6 ingen lunch utan låg troligen kvar och sov i sängen! Någon information om att min mor låg kvar i sängen och inte hade ätit har jag fortfarande inte fått!
 4. har varit i kontakt med såväl enhetschef som verksamhetchef utan att få önskad återkoppling…
 5. detta är efter hon kom hem från sjukhuset andra gången.

Första gången kom hon hem efter att ramlat och brutit 7 revven och opererats.
Hon hade då hjälp morgon midag, kvällen hjälpte vi henne alt att hon fixade själv.
Efter en tid kontaktades hon av en handläggare i vara kommun och då bestämdes att det räckte med tillsyn på morgonen och tömma toalettspan.
Detta besämdes utan kontakt med mig sonen vilket tydligt klargjorts tidigare att jag skulle kontaktas vid alla ändringar.
Efter en kortare tid hade hon tappat all energi och var i så dåligt skick att vi fick köra henne till akuten och hon blev då inlagd i 11 dagar.
Punkterna 1-4 är sånt som inte fungerat efter hon kom hem andra gången.

Hej och tack för din synpunkt!

Vi beklagar Din upplevelse av brister i hemtjänstinsatserna hos Din mor. Enhetschef är ansvarig för beslutens verkställighet. Planering av insatser och genomförande av dessa görs av kontaktperson tillsammans med den enskilde där genomförandeplan upprättas. Om den enskilde så önskar, så är anhöriga välkomna att deltaga. Under speciella omständigheter kan det bli nödvändigt att verkställa en insats på ett annat sätt, t ex i väntan på hjälpmedel eller bostadsanpassning. Vad beträffar kommunikation kring enskilda insatser så sker den i möjligaste mån med den enskilde själv. På grund av sekretessen kan vi inte kommunicera utan den enskildes samtycke. Vi har lämnat över våra synpunkter till berörd enhetschef som kommer att kontakta Dig vidare.

Vänliga hälsningar,
Verksamhetschef Linda Norlin
Socialt ansvarig samordnare Ann-Marie Brander


2021-06-09
Jag gjorde ett ärende angående detta för några år sedan men eftersom ingenting har hänt får jag skicka in ett -nytt…
Skulle vara väldigt uppskattande om ni kunde måla tennislinjer vid tennisplanen på kullenområdet. Vet att många vill spela men det känns sådär kul när det inte finns några linjer.

Hej och tack för din synpunkt!

Vi hänvisar till det svaret som Mikael Jönsson, gatu- och parkchef gav på synpunkt i samma ärende som skickades in 21/5.

Det ska målas linjer på tennisbanan på kullenområdet. Denna punkt var med vid tätortsvandringen 2020 för utförande 2021.

Vänliga hälsningar, Växeln Vara kommun


2021-06-08
En kort bit av Fridhemsgatan i vara tätort har trottoarer kvar. Sträckningen är mellan Nordhemsgatan och Rosenfredsgatan. Dessa trottoarer är trasiga, ojämna och saknar bitvis beläggning. På flertalet ställen är de knäckta till följd av snöplogning. Se rött i bifogad fil.
Denna gata är ett populärt gångstråk ned mot grönområde och lekplats, men ingen nyttjar trottoarerna eftersom de är så trasiga och ojämna. Resterande del av Fridhemsgatan och alla andra gator i området har fått sina trottoarer borttagna och istället fått en jämn asfalterad kant som är enklare att hålla ordning på och medger bättre möjlighet för snöröjning, parkering osv. Vi som har tomter som ansluter mot denna trottoar skulle vilja att kommunen snarast åtgärdar denna sista biten också.

Hej
Tack för din synpunkt!
Just i dags läget är inte denna gatan med i planeringen.

Ser att du nämner att det saknas asfalt, vi på gatu-och parkenheten uppskattar all hjälp vi kan få ifrån medborgaren! Allt för att det ska bli bättre i kommunen.
Använd felanmälan, kan göras både via hemsidan eller via en APP ”felanmälan Vara”.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef


2021-06-07
Hur kan man sköta orterna så uruselt i Vara kommun. Det finns ingen styrande som tittar utanför 50skyltarna i Vara. Fick skämmas rejält nu i helgen när det var både student och studentfirande. Ogräs överallt inga klippta gräsmattor grus på gångarna framför BKs ogräs i gruset. Ja sämre kan man inte skötat. Nu vill jag ha en förklaring varför det inte rensas och sköts i Vedum, eller rustas upp. Det är så här att hela Vara ska leva, och framförallt där de stora företagen ligger ska man se till att det sköts. Har tagit en del kort på bedrövelsen i Vedum. Ska ha svar via mail på er förklaring till eländet.

Hej,

Tack för din synpunkt!

Angående högt gräs, vi följer ett klippschema för att hålla samma nivå för hela kommunen. Att nu växtligheten verkligen satt igång med att växa gör att vi inte hinner med för närvarande och det växer inte bara i Vedum vi är snart i kapp, att vi har missat ogräset i gruset framför BK är inte bra. Vi tillsammans med intresseföreningen i Vedum håller på med att utveckla Vidhemsplatsen vi håller även på att förändra något på lekplatsen. Så visst pågår det en del upprustning i Vedum.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef


2021-06-03
Finns en myrstack utanför tomten, kommunal mark. Anticimex fick ej åtgärda den, idåfall på uppdrag från er. Har ni möjlighet att åtgärda den ? Har nu massor av myror igen….

Hej
Tack för din synpunkt!
Anmäler detta till vår entreprenör.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu- och parkchef

Maj

2021-05-29
Hej!
Idag 29/5 var vi på vara badhus och vår dotter skar upp foten på en trasig del i golvet. De fick tejpa ihop såret och vi fick bra bemötande. Hoppas golvet blir åtgärdat snabbt.

Hej,

Jag beklagar verkligen att er dotter skurit sig på foten på en trasig klinkerplatta. Vi har ett ansvar att hålla anläggningen säker och har uppenbarligen brustit i just det här fallet. Vi har ett bekymmer med en liten del av golvet, just där olyckan inträffade. Åtgärd är beställd men har inte kunnat utföras än. Vi har försökt spärra av det aktuella området men har uppenbarligen inte gjort det bra nog. Personalen på badhuset ska sätta upp en annan typ av avspärrning som vi räknar med kommer att uppfylla sitt syfte i väntan på att problemet med golvet kan åtgärdas.

Återigen, jag beklagar verkligen att er dotter skar sig!

Vänligen Jesper Svensson, Fritidschef


2021-05-28
Nu är det väl dags att Vara Kommun tar ett allvarligt tag om detta problem, Vi som HAR bott här i de östra bydelarna i över 30 år har aldrig tidigare upplevt så mycket fågelskit överallt. På våra bilar, husvagnar, husbilar uteplatser med möbler, husfasader, markiser , ja överallt. Vad är viktigast för kommunen skattepengar eller fåglar som svinar ner ?? Är det så att de som bestämmer om denna sanering inte bor här själva och därför inte bryr sig ett skit om detta.
Väldigt tråkig inställning, som vi snart måste ta ställning till. Just nu Varabo , men hur länge till ??

Hej och tack för din synpunkt.

Miljö- och byggnadsnämndens generella ställningstagande gentemot kråkfåglar, såsom kajor, kråkor och råkor, är att endast åtgärder som är nödvändiga och verkar förebyggande ska vidtas.
Tidigare erfarenheter visar att ta ner träd och skyddsjakt enbart ger tillfällig och begränsad effekt. Detta utgör då inte en hållbar lösning.

Mer information finns på vår hemsida:
Störande fåglar — Vara kommun

Vänligen Kjell Karlsson, Miljö och byggchef


2021-05-26
Nu när kommunen tagit över Vara utomhusbad, så kanske det inte längre är aktuellt att Varabostäder AB delar ut 2 st badbiljetter /lägenhet till sina hyresgäster. Så jag har ett förslag; varför inte dela ut en eller två biltvättar på någon av självtvätt-anläggningarna till oss hyresgäster som betalar parkeringsavgift varje månad? Jag lovar att det skulle vara tusenfallt mer uppskattat än badbiljetter, som man kanske ändå inte kan utnyttja.
En ren bil kan man alltid avnjuta.

Hej,

Tack för ditt förslag, vi välkomnar alltid kreativa synpunkter. Tanken med badbiljetter var att i stort sett alla som bor hos oss kunde själva, eller hade någon i sin närhet som skulle kunna nyttja biljetten och därmed få en trevlig upplevelse.

En gratis biltvätt som sommarpresent så som du föreslår känns missriktat då långt ifrån alla av våra hyresgäster har tillgång till bil. Om vi ska ha en present ska alla kunna nyttja den, i annat fall så avstår vi presenter och använder pengarna de kostar till att underhålla och sköta våra fastigheter.

Vänligen Jan-Erik Wallin, VD Vara Bostäder AB


2021-05-25
Den stora stentrappan inne på Parkskolan är en potentiell dödsfälla för lärare och elever. Många års polerade av barnfötter och grus har gjort den gropig och hal. Ligger det dessutom grus och rullar där så blir det ännu värre. Att inga allvarligare incidenter har skett är snudd på ett mirakel.

Mitt eget barn har, till följd av trappan, ett rejält blåslaget smalben just nu efter att hen halkade på grus på väg upp förra veckan. Jag vågar knappt tänka på vad som kan hända om ett barn tappar fotfästet och trillar på väg ner. Jag föreslår att något görs innan trappan orsakar en skallfraktur eller värre Städpersonalen på Park gör ett kanon jobb med tanke på den mängd grus ett genomsnittligt mellanstadiebarn släpar in dagligen, men enbart städning räcker uppenbarligen inte. Jag föreslår att någon typ av bättre halkskydd installeras innan något allvarligt inträffar.
Orolig förälder.

Hej,

Tack för din synpunkt.

Vi ska titta över denna stentrappa och se vad som eventuellt ska göras åt den.

Vänligen Klas Hagström, T.f. Fastighetschef


2021-05-25
Hej! Idag såg jag en dam som ramlade när hon drog sin väska bakom sig och i samspråk med sina vänner gick mot kommunhuset på höger sida om hästen som står längst mot torget där är en kant på några centimeter som gjorde att hon ramlade det är en kant som förefaller helt onödig och det är ju inte bra om besökare slår sig blodiga där. Antingen får man sätta upp något tex plantering som gör att man måste gå mellan hästarna eller ta bort kanten. Har hört att detta har skett tidigare men nu blev jag själv vittne till detta.

Hej

Tack för din synpunkt.

Vi tar till oss detta och tittar på en åtgärd.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu- och parkchef


2021-05-21
Hej, jag skrev förra året och året innan dess, så 3e gången gillt…
På kullenområdet är vi jättetacksamma att det finns tillgång till tennisnät sommartid men snälla – måla tennislinjer så det blir en mening med att spela.
Detta förslag är varken dyrt eller tidskrävande men skulle glädja många.

Hej

Tack för din synpunkt!

Det ska målas linjer på tennisbana kullenområdet. Denna punkt var med vid tätortsvandringen 2020 för utförande 2021.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu- och parkchef


2021-05-20
KOMMUNENS HEMSIDA BÖR HA EN LÄNK TILL FN:s konvention för personer med FUNKTIONSNEDSÄTTNING UNDER FLIKEN FUNKTIONSNEDSÄTTNING. Även länk till DHR huvudkontor, & andra ORGANISATIONERS LÄNKAR SOM ÄR TILL FÖR ATT HJÄLPA FUNKTIONSNEDSATTA INDIVIDER.
FÖR POLITIKER & TJÄNSTEHEN I DENNA KOMMUN HAR BRISTFÄLLIGA KUNSKAPER!! OCH DET ÄR HÄLSOVÅDLIGT!! OCH VC & PSYKIATRI FINGERAR INTE HELLER I KOMMUNEN & SKARABORG!! DET GÖR DET ÄNNU MERA HÄLSOVÅDLIGT!!!
Jag vet att kommunledningen & förvaltningschefer inte tål denna kritik!! MEN DEN ÄR BEFOGAD!! OCH SKA INTE BESVARAS AV VÄXELN ELLER KANSLICHEF. HR- CHEFEN BORDE KUNNA SVARA PÅ DETTA KANSKE. DET VORE MER PASSANDE.

FOLKHÄLSORÅDET & DET KOMMUNALA RÅDET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING VERKAR INTE HA FATTAT VAD DERAS UPPGIFT HAR VARIT HITTILLS NÄR SET GÄLLER FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR!! DET FINNS GANSKA MÅNGA SÅDANA!!! ALLA FUNKTIONSNEDSATTA BORDE FÅ VETA VART DE SKA VÄNDA SIG FÖR ATT FÅ HJÄLP! OAVSETT ÅLDER & KÖN. DISKRIMINERING ÄR OFTA VARDAG FÖR MÅNGA FUNKTIONSNEDSATTA, VILKET INTE ÄR OK!!

Tack för din synpunkt.

Vi är tacksamma för alla former av förbättringsförslag av vår hemsida. Vi tar till oss detta och ser till så de länkar du efterfrågar läggs in på vår webbplats.

För synpunkter på regionens verksamhet får jag be dig vända dig till Västra Götalandsregionen då det inte är kommunens ansvar.

Vad gäller dina synpunkter på Folkhälsorådet och Kommunala rådet för funktionsnedsatta så ser vi till så dessa kommer fram till respektive råd.

Vänliga hälsningar Maria Joelsson, kommunikationschef


2021-05-20
De grönytor som kommunen ansvarar för i Kvänum sköts dåligt. De klipps sällan och när det långa gräset väl klipps så ligger det kvar i stora strängar. Inte så kul att se tyvärr.

Hej,

Tack för din synpunkt!

Att det blir grässträngar vid första/andra gången för säsongen är inget ovanligt och speciellt om det regnat mycket innan och under klippningen. Försvinner vid kommande klippningar.

Att det klipps sällan, vi försöker klippa en gång i vecka på de områden vi klipper med gräsklippare, sedan finns det områden som vi klipper med slaghack. De områdena klipper vi eventuellt två gånger/år.

Vi på gatu-och parkenheten uppskattar all hjälp vi kan få ifrån medborgaren! Allt för att det ska bli bättre i kommunen. Använd felanmälan, kan göras både via hemsidan eller via en APP ”felanmälan Vara”.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu- och parkchef


2021-05-14
ÄR DET VERKLIGEN KOMMUNIKATIONSAVDELNINGEN VÄXELN SOM SKA SVARA PÅ INNEVÅNARNAS KLAGOMÅL & SYNPUNKTER!!
DE SKA LÄMNAS TILL BERÖRD POLITIKER &! TJÄNSTEMAN!! OCH DE SKA TAS UPP I BERÖRDA NÄMNDER!!
MEN DE FALLER MELLAN STOLARNA & TAS INTE UPP I NÄMNDERNA OM DE SNABBT KLARAS AV genom VÄXELNS SNABBA SLINGRANDE ARTIGA SVAR!! ÄR VÄXELN TILL FÖR ATT FÖRMEDLA KOMMUNIKATION MED TJÄNSTEMÄN & POLITIKER?? ELLER ÄR DET SÅ ATT VÄXELN SKA FÖRHINDRA KOMMUNIKATION MED INNEVÅNARE I DENNA KOMMUN!?

Hej,
Se svar på tidigare inskickad synpunkt från 21-05-11.

Vänliga hälsningar Maria Joelsson, Kommunikationschef


2021-05-12
Hej det finns flaggstänger på väg in i vara bl. Från longhåller vid lassagården. Bl. In i vara vid volvo och på några ställen till på infart till vara. Det vore trevligt om det kom upp sverige vimplar som kan vara uppe när det inte är uppe stor flagga. Det har de på vägen in i tråvad och detta är så välkomnande och kan ju inte vara någon stor kostnad för komun och kräver ju inget stort jobb då de kan sitta uppe hela tiden. Jag skrev på felanmälan detta och då fick lilla torget flaggvimpel men inga i flaggstängerna vid infarten. Försöker nu såhär då det kanske är ett större beslut då det kanske gäller 8-10 flagg vimplar som måste köpas in. Tack från en varabo.

Hej och tack för din synpunkt.

Det är ett bra förslag och jag har varit i kontakt med Gata-Parkenheten och de har redan satt upp flaggvimplar vid några ställen, men planen är att det ska komma upp vid alla infarterna när vi inte har någon annan flagga upp.

Arbete pågår också med att se över våra riktlinjer i stort för flaggning i kommunen och då kommer vi även här lägga till när och var flaggning med vimpel ska ske.


2021-05-11
Är det en medveten strategi från politiker & högt uppsatta tjänstekvinnor & tjänstemän att låta KOMMUNIKATION GENOM OFFENTLIGT STÄLLDA FRÅGOR PÅ BÄTTRE VARA besvaras av VÄXELN som styrs av KOMMUNIKATIONSCHEFEN SOM SITTER I HÖG POSITION PÅ KOMMUNEN OCKSÅ?!
När medborgare ställer frågor via Bättre Vara ANONYMT som man har rätt att göra!! Då ska den som ställer frågan ANONYMT KUNNA FÅ ETT SVAR UTAN ATT BEHÖVA KONTAKTA POLITIKER & TJÄNSTEMÄN GENOM ATT INTE KUNNA FÅ VARA ANONYM!!

FRÅGAN OM LÅNGRESOR MED FÄRDTJÄNST BERÖR DESSUTOM FLER ÄN EN PERSON I KOMMUNEN!! SÅ SVARET ÄR ALLMÄNT INTRESSE!!
POLITIKER & TJÄNSTEMÄN BÖR & SKA KUNNA SVARA ÖPPET PÅ ALLMÄNHETENS FRÅGOR HÄR!! SÅ SLUTA ATT HINDRA FOLK FRÅN ATT FÅ TA DEL AV POLITISKA RESONEMANG!! DEMOKRATIN I KOMMUNEN ÄR INTE VAD DEN BORDE VARA!!
SÅ JAG ANSER ATT DET ÄR FEL AV KOMMUNIKATIONSAVDELNINGEN ATT HÄNVISA TILL ATT ANONYMA FRÅGOR PÅ SAKER SOM ÄR AV ALLMÄNINTRESSE HÄNVISAS TILL ATT TA ENSKILD KONTAKT MED BERÖRD POLITIKER SOM DESSUTOM ÄR ordf. I SOCIALNÄMNDEN & DET KOMMUNALS RÅDET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSVARIATIONER!!! ULF GENITZ KAN GOTT SVARA, så att ALLMÄNHET FÅR TA DEL AV SVARET!!

Hej

Tack för din synpunkt.

Växelns uppgift är att se till att frågorna som kommer in via Bättre Vara besvaras. Det görs genom att frågan skickas till berörd tjänsteman eller politiker.

Om vi inte får något svar så går det ut påminnelser, men det är därför som svaret ibland dröjer. Alla synpunkter som kommer in via Bättre Vara redovisas regelbundet för

politikerna i nämnderna.

Vänliga hälsningar Maria Joelsson, kommunikationschef


2021-05-10
Hej,
varför sopas så gott som aldrig trottoaren utefter Baldersgatan ?? Det är samma visa år efter år, ni vet ju var det är eftersom ni sandar rejält vid vissa tillfällen.
Gäller nog även trottoaren på Badhusgatan utefter Lumbers Park.

Hej

Tack för din synpunkt.

Jag anmäler detta via felanmälan. Vi på gatu-och parkenheten uppskattar all hjälp vi kan få ifrån medborgaren! Allt för att det ska bli bättre i kommunen.

Använd felanmälan, kan göras både via hemsidan eller via en APP ”felanmälan Vara”.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef


2021-05-09
Det är farligt att cykla på cykelbanan över Lidan till Dönstorpsbadet. Det gäller att hålla i styret så man inte kör på gräset som breder ut sig på ytan man skall cykla. Är knappa 35 cm kvar på den 100 cm breda banan. Här behöver det rensas så det blir friare passage. Vågar inte använda cykelbanan innan detta är åtgärdat. Vet ej vem som ansvarar men Kommunen löser säkert detta med ansvarig instans. Tackar.

Hej

Tack för din synpunkt!

Det är felanmält till Trafikverket: ärende nummer 1153468. Jag har begärt återkoppling.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef


2021-05-09
Lunchar igår på Gabriels pizzeria. Bra avstånd mellan kunder när jag påbörjar måltiden 12.50
Runt 13.25 väller det in matgäster. Man kan gå in i pizzerian från två håll och det försvårade kanske lägesbestämningen. För tätt!

Hej!

Tack för att du uppmärksammar detta. Jag och en kollega har utfört trängseltillsyn på restauranger och caféer inom kommunen under april, främst i form av oanmälda besök under lunchtid. Det som kontrollerades var om det förekom fysisk trängsel vid besöket (dvs mindre än 1m mellan sällskapen) och om verksamhetsutövaren har vidtagit någon åtgärd, tex satt upp information om att hålla avstånd, tillhandahåller handsprit eller andra möjligheter för handtvätt, om det finns markeringar på golv, är max fyra stolar per bord. Vår bedömning har varit att det fungerat mycket bra på alla restauranger, och i de fall där åtgärder har saknats har vi pratat med verksamhetsutövaren.

Det är också viktigt att komma ihåg att det kanske kan verka som att det är för mycket människor i en restaurang, men den lag vi har att stödja oss emot (Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. (HSLF[1]FS 2020:37)) säger enbart att det ska vara minst 1m mellan sällskapen och max fyra personer vid ett bord. Så länge verksamhetsutövaren säkerställer att dessa krav är uppfyllda så har denne uppfyllt sin plikt enligt lag.

Jag kommer dock att ta kontakt med restaurangens ägare och diskutera huruvida det finns ytterligare åtgärder att vidta.

Vänliga hälsningar Åsa Rohrer, Livsmedel- och hälsoskyddsinspektör


2021-05-08
FRÅGA TILL ULF GENITZ.
HUR ÄR DET TÄNKT ATT PERSONER SOM SITTER I RULLSTOL SKA KUNNA ÅKA TILL KUSTEN ELLER GÖRA RESOR UTANFÖR SKARABORG OM DET INTE ÄR TÄNKT ATT LÅNGRESOR SKA KUNNA GÖRAS? SKA INTE RULLSTOLSBUNDNA KUNNA LEVA SOM ALLA ANDRA??!! VAD VET DU EGENTLIGEN OM FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR? NI MÅSTE SLUTA ATT SPARKA PÅ FUNKTIONSNEDSATTA I DENNA KOMMUN!! DET ÄR ALLVARLIGT! OCH STRIDER MOT FN:s KONVENTION.

Hejsan,
Tack för din synpunkt.

Vi får be dig vända dig till Ulf Genitz direkt.
Antingen via 0512-31922 eller ulf.genitz@vara.se

Ha en fin dag!
Vänligen, Växeln Vara Kommun


2021-05-08
NU FÅR DET VARA SLUT MED VÄSEN FRÅN HÖLJUDDA BILAR & HÖLJUDD MUSIK I CENTRALA VARA!! NI POLITIKER SOM STYR FÅR SE TILL ATT TA KRAFTTAG TILLSAMMANS MED FÖRÄLDRAR & POLIS!! VI SOM BOR I CENTRALA VARA HAR RÄTT ATT SLIPPA OVÄSEN PÅ KVÄLLAR & NÄTTER!!
OVÄSEN SKA INTE INGÅ I NÅGONS HYRA!! ENLIGT MILJÖBALKEN SÅ SKA EN BOSTAD VARA EN PLATS FÖR VILA & SKYDD FRÅN BULLER!!
TA ERT ANSVAR & FÅ SLUT PÅ DETTA EN GÅNG FÖR ALLA NU!! DET ÄR BEDRÖVLIGT!!
HUR MÅNGA AV ER POLITIKER BOR SJÄLVA INNE I VARA CENTRUM? KÖP EN ÅKER UTANFÖR CENTRALORTEN & HÄNVISA LJUDBILAR DIT SÅ ATT DE INTE STÖR FOLK I DERAS HEM!! DÅ KAN DE SKRÄNA I KAPP SÅ ATT VI CENTRUMBOR FÅR SOVA IFRED! DET ÄR ALLVARLIGT NÄR KVÄLLSRO & NATTSÖMN BLIR STÖRD REGELBUNDET UNDER LÅNG TID!!

Hej och tack för synpunkten.
Du får vända dig direkt till Polisen med ditt ärende och dina synpunkter och göra en polisanmälan om du tycker det är nödvändigt.

Vänligen, Växeln Vara kommun


2021-05-04
ATT BO SOM PACKADE SARDINER I LÄGENHETER MED LOFTGÅNG eller TRAPPHUS & HÖGHUS I STORA BOSTADSOMRÅDEN ÄR KANSKE INTE ALLTID VAD MÄNNISKOR BEHÖVER ÄVEN OM DE BEHÖVER BOSTAD I KOMMUNAL REGI. ( ALMÄNNYTTAN SKA VARA EN TRYGGARE FORM AV BOENDE FÖR DE SOM INTE KAN TA BANKLÅN FÖR ATT HA TAK ÖVER HUVUDET)
DET BEHÖVS KOMMUNALA BOSTÄDER PÅ MARKPLAN l LUGNA OMRÅDEN, FRIA FRÅN TRAFIKBULLER , VÄSEN FRÅN GRANNAR & LUFTFÖRORENINGAR. OCH NÄR MAN BYGGER NYTT BÖR MAN TÄNKA PÅ ATT ALLA INTE ÄR FÖRTJUSTA I ATT BO SÅ ATT FULLSTÄNDIG INSYN GENOM HELA LÄGENHETEN FRÅN GATA & GÅNGBANOR BLIR ETT FAKTUM. SÅ BLEV DET I LEVENE.
Där byggdes 6 lägenheter, varav de som vetter mot gatan byter hyresgäster stup i kvarten. UTEPLATSERNA ÄR DESSUTOM LAGDA UT MOT GATAN SOM ÄR STARKT TRAFIKERAD MED MYCKET TUNG TRAFIK, TRAKTORER , fotgängare & cyklister, mopedister. HUR TÄNKTE NI DÄR EGENTLIGEN? DET ÄR DET MÅNGA LEVENEBOR SOM UNDRAR! SOVRUMMEN ÄR FÖR SMÅ DÄR OCKSÅ. ANNARS SÅ VERKAR DE JÄTTEFINA.

Hej,
Vi tackar för ditt fina samhällsengagemang men vi anser att du har fått svar på dina synpunkter i tidigare inlägg.
Du får vända dig direkt till handläggare på Vara Bostäder om du har några fler synpunkter.

Vänligen, Växeln Vara kommun


2021-05-04
Vad är det för jäkla FOLKHÄLSORÅD I DENNA KOMMUN? Vad har ni gjort för att få VC ATT BLI BÄTTRE? Och vad gör ANDRA KOMMUNERS POLITIKER I VARAS FOLKHÄLSORÅD? DE SITTER I ÖHSN MEN VAD HAR DE BIDRAGIT MED FÖR ATT ÖKA FOLKHÄLSAN I VARA KOMMUN? Och HAR DETTA RÅD ÖVERHUVUDTAGET NÅGOT HUM OM HÄLSA & OHÄLSA?
POLITIK & MÄNNISKORS HÄLSA GÅR INTE IHOP NÄR PENGAR STYR!!!
VARKEN PÅ VÅRDCENTRALER ELLER INOM PSYKIATRIN ELLER INOM SOCIALTJÄNST & BOENDEFRÅGOR!!
FOLKHÄLSA KOSTAR PENGAR, och NÄR POLITIKER SOM SITTER PÅ FEL STOLAR STYR, DÅ BLIR DET RENT LIVSFARLIGT FÖR MÅNGA.. ÄVEN I VARA & HELA SKARABORG!! ETT FOLKHÄLSORÅD SKA BESTÅ AV KUNNIGT FOLK!! INTE OKUNNIGA FRITIDSPOLITIKER!! Dags att RENSA UPP & GÖRA RÄTT!!
FÖRETAGARE, FÖRENINGAR, KONST HÖR INTE TILL KÄRNVERKSAMHET. Det gör däremot FUNKTIONSHINDERSPOLITIK, BISTÅND TILL FUNKTIONSNEDSATTA AV OLIKA SLAG, LÄMPLIGA BOSTÄDER TILL FUNKTIONSNEDSATTA SOM HAR SPECIELLA BEHOV. OCH LÄMPLIG KOMPETENT PERSONAL SOM JOBBAR MED DESSA FRÅGOR!! FOLKHÄLSORÅDET ÄR VÄL INGET VUXENDAGIS!!
DET HANDLAR OM MÄNNISKORS LIV HÄR I KOMMUNEN!! SKÄRPNING! BYT UT LEDAMÖTER & TJÄNSTEMÄN SOM INTE FÖRSÅR SIG PÅ VAD RIKTIG FOLKHÄLSA HANDLAR OM!!!

Hej och tack för din synpunkt.

Folkhälsorådet har möten fyra gånger per år och det är då de politiskt utsatta representanterna deltar och folkhälsorådet fyller funktionen av just ett råd. Folkhälsorådet styrs av ett reglemente och ett samverkansavtal mellan Vara kommun och Östra hälso- och sjukvårdsnämnden – precis som de andra 14 kommunerna i Skaraborg.

Då folkhälsorådet är ett råd så är det ett forum för att utbyta kunskap om hur folkhälsan ser ut i kommunen och vad som skulle kunna göras för att förbättra såväl livsvillkor som livsmiljöer för människor som bor i Vara. Det innebär att vi kan stötta och informera förvaltningar och övriga aktörer, men vi har inte mandat att driva egen verksamhet. Kärnverksamheten i kommunen med syfte att förbättra människors hälsa och förutsättningar för hälsa i Vara pågår hela tiden. Folkhälsa handlar om att främja hälsa och förebygga ohälsa

Ett av Varas fyra övergripande mål 2020-2023 är; Attraktivt Vara med livskvalitet för alla, är ett jämställt och jämlikt samhälle där alla lever ett gott liv och känner tillit och förtroende till varandra, utan orättfärdiga skillnader. Ett samhälle med acceptans där människors lika värde står i centrum. En av de sju framgångsfaktorerna är Folkhälsa; Vara kommuns invånare ska ha en god hälsa. Här erbjuds goda livsvillkor, levnadsförhållanden och livsmiljöer vilket skapar förutsättningar för ett tryggt, socialt hållbart samhälle med god livskvalitet för alla.

Med vänliga hälsningar Emma Hevelius, Folkhälsostrateg


2021-05-02
Jag önskar o har diskuterat med Er styrande i kommunen på åtskilliga tätortsvandringar om att KVÄNUMS GATA PARK PERSONAL BÖR flytta in i gamla brandstationen i KVÄNUM. Gata park personalen bör o ska vara stationerade i Kvänum!!!

Komunen äger gamla brandststiopnen o det behövs nog bara smärre åtgärder för att personalen ska kunna flytta in där. Annars tala med Tomas Malmgren.- För då kanke gata park kan flytta in i ” Kjellströms bil” lokaler. JAg vill att Ni kontakltar mej omgående. Har ej varit några tätrtsvandringar sedan hösten 19 . Så jag har inte kunnat diskutera med Er igen o hört vad som är på gång!!Ä ju coprona tider o viktigt att vi kommer till tals. Önskar också att en riktigt stor o fin lekplats placeras i Kvänum. Vara kommun ska vara riktigt tacksamma för att Kvänum hör till kommunen o satsa ordentligt här !!!
Vill också att ” Norra skolan ” blir ” KVÄNUMS FÖRENINGSHUS”!

Hej
Tack för din synpunkt!

Se svaren på Bättre Vara 3578, dock genomfördes följande tätortsvandring 2020:

Tätortsvandring i Kvänum
Datum: 2020-09-03 Klockan 09:10 Sahlins Ica-butik
Närvarande från orten: Lars-Olof Sahlin, Göran Jansson

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu- och parkchef


2021-05-02
Jag önskar o vill att vara kommun satsar på Kvänum!!
Kvänum är en ort där man BOR; LEVER ; GÅR I SKOLA OCH ARBETAR ( inte bara industriort)!! O det ä viktigt att hela Vara kommun hjälps åt för att driva kommunen. Då går det inte att bara satsa på EN CENTRALORT!!! Kvänum SKA ha kvar sin ” gata park personal”!! Vore förträffligt att flytta in i gamla brandststionen i Kvänum. Som redan kommunen äger !! Kvänum bör ha ett ” Föreningshus” där alla föreningar kan samla sitt material o ha styrelsemöte .
Kvänum har dessutom ingen samlingslokal. o det behöver vi. Kommunen bör ställa upp så att Kvänum får ha kvar ” Norra skolan”!!! Kommunen äger redan den. Kvänum hade mycket pengar med i bagaget när kommunsammanslagningen gjordes o Vara kommun ska behandla Kvänum väl.
Behöver satsas på en stor fin lekplats i Kvänum . Har några förslag. Har också förslag på att försköna storgatan mm. Kräver att kommunen arbetar idogt med att få en distriktssköterske mottagning !!! Minst,,, om inte läkarmottagning kan ordnas !!

Tätortsvandringar har ej förekommit sedan hösten 2019 så jag har ju ej kunnat komma till tals !! Jag vill bli kontaktad av berörd personal. För vi behöver hjälpas åt att driva vara kommun o Vi i olika delar av kommunen är bra på att driva frågor i våra socknar. Tillsammans blir vi en kommun som är attraktiv att bo , arbeta o leva i !!!!!!

Hej,

Tack för dina synpunkter.

Gatuenhetens svar på synpunkterna som är kopplat till Gatuenheten.

 • Gata park personal, gatuchef kontaktar insändaren för en dialog.
 • Tätortsvandringen genomfördes 2020-09-03 klockan 09:10, representanter från orten, politiker och tjänstemän.
 • Behov av lekplats, gatuenheten tar tacksamt förslag på förbättringar. Tätortsvandringen är ett mycket bra tillfälle. Fanns inget sådant önskemål från 2020. Det är bra om sådana förbättringar/förslag kommer via tätortsvandringen då det är många runt sin ort som varit delaktiga i förslagen.
 • Storgatan, Torsgatan, Nya vägen och Skaragatan är Trafikverkets. Med det menar jag dock att det inte är omöjligt till en eventuell förändring/förbättring, gatuchef kontaktar insändaren för en dialog.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef

————

Tack för dina synpunkter och ditt engagemang i Vara kommun.

I den översiktsplan som Vara kommun har som aktualiserades år 2019 så finns Kvänum tillsammans med Vedum, Stora Levene och Vara som orter för bostadsbyggande. I samtliga av dessa orter finns det byggbar mark både för bostäder och verksamheter. De senaste åren så har kommunen som helhet ett positivt inflyttningsnetto. Efterfrågan är som störst till Vara men de senaste 1-2 åren så växer intresset för andra tätorter men också för platser utanför tätorterna. För att stärka upp och synliggöra möjligheterna för bostadsbyggnation i de orter där det finns byggbar mark men där byggandet är mer sparsamt än på andra platser så kommer Vara kommun att lägga mer kraft på att synliggöra och visualisera möjligheten till bostadsbyggande i olika kanaler.

Vänligen Johanna Forslund Kullander, Samhällsbyggnadschef

————

Hejsan,

Gällande din synpunkter om ”Norra Skolan” hänvisar vi till svaret på inkommen synpunkt: 3577

Vänligen Nils Gustafsson, Lokalstrateg

———–

Hej och tack för din synpunkt.
Kommunen driver inte distriktsmottagning eller läkarmottagning. Om din fråga är riktad till politiker, hänvisar vi dig till de politiska partierna eller politikerna i berörda nämnder.

Vänligen Anela Lennartsson, T.f. Kanslichef


2021-05-02
VARFÖR SÄLJER VARA BOSTÄDER MARK TILL FÖRMÅN FÖR ATT BYGGA BOSTÄDER I FORM AV BOSTADSRÄTTSFÖRENING??
DET BEHÖVS JU FLER BOSTÄDER I ALLMÄNNYTTANS REGI, ÅT VANLIG FOLK som inte har råd med banklån för att köpa sin bostad. Att hyra av privata hyresvärdar är inte alltid så lätt eller tryggt. Är detta ett sätt för kommunen & VARA BOSTÄDER ATT PÅ ETT FINT SÄTT SORTERA BORT VISSA GRUPPER AV
MÄNNISKOR SOM VILL BO & FLYTTA TILL VARA & VARA KOMMUN. Är det ett sätt att slippa att själva se till att det finns bostäder till alla..
VILLOR FINNS DET GOTT OM I KOMMUNEN. Men alla har inte råd med VILLA HELLER., DET BEHÖVS LÄGENHETER I KOMMUNAL REGI SOM GER HYRESGÄSTER EN TRYGGHET. INTE FLER VILLOR & BRF.

Hej,

Tack för din fråga och dina synpunkter.

Sedan 2016 har Vara Bostäder tillskapat 155 nya hyresrätter i Vara kommun och i mars i år har bolaget köpt 84 lägenheter i tidigare servicehus av Vara kommun. Dessa ingår nu också som hyresrätter i bolagets bestånd. Sedan fem år tillbaka har bolaget därmed ytterligare 239 hyresrätter att hyra ut.

Utöver dessa så har privata aktörer byggt ett större antal hyresrätter i kommunen än på mycket länge vilket är en positiv utveckling.  Det efterfrågas bostadsrätter av invånare som önskar bo mindre efter att de kanske sålt sin villa eller gård, och önskar placera del av försäljningspriset i en ny modernare bostad mer anpassad efter nya behov och lägre boendekostnader.  Vara Bostäder bedriver dock inte, eller startar upp, bostadsrättsföreningar som skulle kunna tillmötesgå denna efterfråga.

Bolaget jobbar för att främja bostadsförsörjning, och att vi säljer mark intill de nya hyresrätterna och därmed kan bidra till att området utvecklas med en varierad upplåtelseform för att fler Varabor ska kunna hitta ett lämpligt boende, ligger i bolagets uppdrag.

Försäljningen av marken, lämplig för ca 15 bostadsrätter, kan knappast ses som att ”man på ett fint sätt prioriterar bort vissa grupper av människor”, då bolaget nyligen byggt 68 hyresrätter alldeles intill marken.

Med vänlig hälsning,
Herman Bynke Ordf
Vara Bostäder AB


2021-05-02
JAg önskar att ” Norra skolan” blir ” Kvänums föreningshus”!! JAg vill bli kontaktad av berörd kommunpersonal som har hand om Norra skolan!
Har inte varit några ” tätortsvandringar” sedan hösten 2019 så att vi har inte kunnat diskutera detta.. Men kommunen kan ju inte bara ändra på skare o ting utan att prata med berörda i samhället. Kvänumsborna vill verkligen att det satsas i Kvänum nu !!

Hej!

Angående ”Norra skolan” i Kvänum (Ålen 8) så sker en utredning av vad som ska hända med denna fastighet. Det vi vet i nuläget är att det inte finns något behov för de kommunala verksamheterna att hyra detta hus. Vi förde i höstas resonemang med Bouleföreningen utifrån att de har sina banor i anslutning till huset. Då uppstod tanken att kanske en föreningsallians eller liknande skulle kunna köpa huset. För en kort tid sedan hörde Qvänums Fritidsförening av sig kring denna frågan.

Det vi gör för tillfället är att undersöka de juridiska förutsättningarna i fall detta skulle kunna bli ett scenario. Vi undersöker också hur detta skulle stämma överens med detaljplan eller om det behövs en planändring. En försäljning av huset är ytterst ett beslut av kommunfullmäktige. Jag har lovat återkoppling till Qvänums Fritidsförening så snart vi har fått svar på de frågor vi behöver.

Du får jättegärna ta direktkontakt med mig för mer specifika frågor kring ”Norra skolan”.

Med vänlig hälsning Nils Gustavsson, Lokalstrateg


2021-05-01
Ett område på gatan som det står vatten vid regnväder. Asfalten är lappad och lagad runt brunnslock och blivit större hål i en skarv.

Hej

Tack för din synpunkt.

Jag anmäler att detta potthål via felanmälan.

Vi på gatu-och parkenheten uppskattar all hjälp vi kan få ifrån medborgaren! Allt för att det ska bli bättre i kommunen. Använd felanmälan, kan göras både via hemsidan eller via en APP ”felanmälan Vara”.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef

April

2021-04-30
Ordna Lovskola för gymnasieelever med samma lön som sommarjobbare! De har missat massor under pandemin och hela deras framtid avgörs av slutbetygen. Ta av de pandemipengar kommunen fått från staten !
De ordinarie lärarna kan under sommaren ersättas av ungdomar som studerar på universitet och högskolor och är lediga under sommaren.
2 flugor i en smäll alltså – lön och undervisning !

Hej,

Tack för din synpunkt och ditt förslag på upplägg för lovskola för våra gymnasieelever på Lagmansgymnasiet. Vi är väl medvetna om vilken utmaning det har varit och är för våra elever att klara sin skolgång under de förutsättningar som pandemin har lett till. Många elever har också haft svårare att nå sina studiemål. Vi gör många olika saker för att försöka kompensera för detta bland annat lovskola, men även många andra riktade insatser till de elever som har behov. Att erbjuda sommarlovskola utifrån just det förslag på upplägg du har är inte något som är möjligt att genomföra utifrån bland annat praktiska och tidsmässiga skäl, men jag tackar för ditt förslag och för engagemanget det visar på.

Med vänlig hälsning
André Essebro
Bildningschef
Tf. Gymnasiechef Lagmansgymnasiet


2021-04-29
VARA BLIR INTE BÄTTRE AV ATT SKRIVA HÄR PÅ s.k. BÄTTRE VARA NÄR NI SOM TAR EMOT VAD FOLK SKRIVER, & SEDAN SKRIVER SVAREN ANVÄNDER FLUGSMÄLLAN HELA TIDEN!!! BÄTTRE VARA ÄR BARA ETT SPEL FÖR GALLERIET!!! DET VISAR SIG SÅ TYDLIGT I SVAREN SOM GES!!
VAD ÄR DETTA FÖR EFTERSATT KOMMUN EGENTLIGEN?! ASFALTEN BLOMMAR JU t.o.m. LITE HÄR & DÄR I KOMMUNEN.
HUR MYCKET AV KOMMUNENS BUDGET GÅR TILL KÄRNVERKSAMHETERNA? DETTA ÄR INGEN KOMMUN SOM JAG SKULLE REKOMMENDERA FOLK ATT FLYTTA TILL OM DE INTE ÄR FÖRETAGARE. MEN DET KANSKE ÄR DET SOM ÄR SJÄLVA GREJEN I VARA KOMMUN? ATT BARA FÖRETAGARE
ÄR VÄLKOMNA..

Hej och tack för din synpunkt!

Jag har svårt att veta vad du bedömer som kärnverksamhet.
Du får gärna återkomma till Ekonomiavdelningen så ska vi gladeligen hjälpa dig att få den informationen du önskar.

Med vänliga hälsningar,

Jonas Bredenberg, Ekonomichef


2021-04-28
Jag äger ett fritidshus på fastigheten x och störs av buller från grannfastigheten, x. Vid upprepade tillfällen på helger och helgdagar under flera år körs det motorcross på fastigehten. Det är flera i grupp som åker och dom håller på hela dagarna. Annan dag påsk höll dom på från 11 – 18. Det är en fruktansvärd hög ljudnivå och det är omöjligt att vara utomhus då detta pågår.

Hej,

Enligt Naturvårdsverkets Riktvärden för buller från anlagda banor och terrängkörning, får bullernivåerna inte överstiga 60 dBA under helgfria dagar måndag- lördag kl 07-19. Bullernivå 55 dBA gäller kvällar kl 19-22 samt söndagar och helgdagar kl 07- 19. Dessa bullernivåer gäller för bostäder för permanent boende och fritidshus (vid fasad). Du och jag har kontakt via mejl och har informerat mig om att det är glest mellan dina grannar och att det är du som bor närmast motocrossbanan. Därför kommer jag att behöva boka in ett möte med dig vid ditt fritidshus på fastigheten och mäta dessa bullernivåer.

Med vänliga hälsningar, Teresa Dominguez Miljö- och hälsoskyddsinspektör


2021-04-28
Hej! Jag är förälder i Tråvad och lämnar mitt barn på skolan där. Idag när jag lämnar mitt barn strax innan skolan ringer in 8.10 möts vi av en traktor med sopmaskin samt ytterligare en person som går med munskydd samt bär hörselkåpor och en blåsmaskin för att blåsa bort skräp. Det är inte insatsen i sig som är problemet, det är bra att skolgården sköts, utan det är tidpunkten och säkerhetsaspekten. Samtliga elever på skolan är ute på morgonen eftersom de har rast innan skoldagen startar och mitt klagomål är att man kör in på skolgården med en flera tons tung traktor, när samtliga elever, från förskoleklass till årskurs 2, rör sig på skolgården. Jag noterar att det ringer in, några barn springer mot skolans dörr (för det är så man brukar göra) samtidigt som traktorn fortsätter sin färd framåt. Läraren fick hastigt och kraftigt ropa tillbaka barnen för att hindra dem från att springa ut framför traktorn. Mina frågor är; Varför planerar man inte denna städinsats när eleverna är på lektion? Var finns dialogen med skolan? Varför visas inte elevernas arbetsplats större respekt? Och framför allt, var
finns säkerhetstänket i denna arbetsinsats?

Hej,

Tack för din synpunkt!

Gatu-och parkenheten har tillsammans med rektor planerat detta tillsamman, se även svaret ifrån rektor.

Vänligen, Mikael Jönsson Gatu-och parkchef

Hej,

Jag har haft kommunikation med personal. All personal på skolan hade kännedom om städningen och det var inplanerad att starta kl 7. Personalen hade uppsikt av eleverna på skolgården men ett bättre alternativ hade naturligtvis varit att alla elever varit inomhus och ej ute på morgonrast. Det som vi/jag ska tänka på till nästa gång är också att informera vårdnadshavarna om att detta kommer ske vilket jag inte hade gjort vid detta tillfälle.

Vänligen, Miriam Holmgren Rektor Larv-Tråvadskolor och fritidshem


2021-04-27
Gör gärna en karta i Varaktigt. Glöm inte att tala om att det inte är tillåtet att cykla på trottoaren överallt. Jag har själv nästan blivit överkörd på en mycket smal trottoar. När jag påtalade detta sa personen. Men där går ju bilarna.

Hej och tack för din synpunkt.

Varaktigt är kommunen personaltidning som vi inte längre ger ut, men kanske menade du Axet? Den tidningen går till alla hushåll och företag i kommunen.
Tycker din idé om en cykelkarta är bra så jag tar med mig den till vår redaktör för tidningen.

Vänliga hälsningar Maria Joelsson, Kommunikationschef


2021-04-26
Vi som sitter i rullstol behöver hjälp med och slänga plast och papper i container.

Hej och tack för din synpunkt!

Frågan om källsortering och sophantering för personer med funktionsvariationer behöver hanteras på ett kommunövergripande plan.
När det handlar om insatser inom ramen för socialtjänstlagen prövas ansökningar om bistånd av socialnämnden mot bakgrund av vad som bedöms vara en skälig levnadsnivå, här innefattas dock inte sophantering och källsortering.

Vänligen, Socialförvaltningen


2021-04-26
Skulle det vara möjligt att kommunen kan få till en liknande pulkabacke som finns på ”Kullenområdet” vid hockeyrinken i Arentorp? Det har ju blivit helt fantastiskt bra där med vår fina rink och den nya grillplatsen som båda användes väldigt flitigt i vintras. Men det märktes att det saknades ngt för de minsta. Borde väl gå att köra dit fyllnadsmassor från något bygge eller liknande?

Hej,

Bra förslag som vi tar med oss i samband med framtida planer/projekt som uppbringar fyllnadsmassor i området.

Vänligen, Johanna Forslund Kullander Samhällsbyggnadschef


2021-04-21
Många har under våren klagat och gnällt på våra kråkfåglar i allmänhet och våra vackra Råkor i synnerhet. Men nu då de inte får störas längre, av den enkla anledningen att häcknigen är igång (Ägg är lagda, har själv observerat ruvningsbeteenden). Så kanske vi alla får lite lugn och ro, allra mest våra Råkor.
Påpekas bör, kråkfåglar sover på natten och värmer sig i solen långt in på förmiddagen dvs. de är inte ”skräniga” dygnet runt. Visst i vissa sovträd kan det ibland bli lite trångt och därmed lite småkivigt mellan Kajor, men det är sällan särskilt långvarigt tjatter.
Men ett annat problem har uppkommit. Ju mer kommunen och privata fastighetsägare har stört, rivit ner bon m.m. för våra kråkfåglar, destå fler Måsar har börjat observerats ta plats i Vara tätort. Måsfåglar är långt mycket skränigare än alla kråkfåglar tillsammans. De har dessutom den fula ovanan att påbörja sina skrikserenader innan solen gått upp och dessutom hålla på och skrika långt efter att solen gått ner. Häckande måsfåglar är dessutom aggressiva mot både djur och små barn och vuxna.
Vad har kommunen för strategi att ta hand om detta problemet? Finns det ens någon sådan?

Hej och tack för din synpunkt.

Nej, vi har ingen särskild strategi för olika fåglar utan har mest diskuterat vad vi kan göra och om vi kan göra något överhuvudtaget.

Problematiken med stora mängder fåglar i och kring samhällen har blivit allt större allteftersom vi människor påverkar naturen t e x genom att skogs- och trädpartier tas bort. I våra tätorter finns också gott om mat samt gott om boplatsmaterial att bygga bon av. Det är mycket svårt att åtgärda den upplevda problematiken eftersom det krävs en stor samlad insats under en längre tid i flera år. I en sådan insats behöver många i samhället i så fall involveras och det krävs stora resurser både ekonomiskt och i form av många engagerade människor.

Vad skulle i så fall dessa insatser handla om:

 • Avskjutning eller att skrämma fåglarna med skjutning innebär kanske minst 10-15 skyttar under en längre insatstid varje år. Här finns förstås också en säkerhetsproblematik och en upplevelse hos många kommuninvånare att det skapar en otrygghet. Erfarenheten visar att många blir upprörda p g a just upplevd otrygghet, hundar som mår dåligt, att fåglarna inte får skjutas eller störas vissa tidsperioder, fridlysta fåglar mm.
 • Riva bon, ta bort mat och bomaterial. Här måste alla hjälpa till och även här handlar det om långa tidsperioder under flera år.

Vara kommun kommer under året göra en utredning för att mer i detalj granska hur andra kommuner i vår närregion hanterar fågelproblematiken samt hur rättsläget ser ut idag. Vi kommer också arbeta med olika informationsinsatser genom att uppdatera kommunens hemsida och använda andra informationskanaler.

Med vänlig hälsning, Kjell Karlsson Miljö- och byggchef


2021-04-20
Hej!
Det finns väldigt många övergångsställen i Vara småstad som syns jättedåligt eller inte alls. Då menar jag de vita markeringarna på asfalten.
Det känns viktigt att få det åtgärdat för att man skall känna sig trygg i trafiken här. Även lättare att lära barnen vart man få och ska gå över säkert i trafiken!
Hoppas att detta åtgärdas snarast för ett säkert Vara!

Hej
Tack för din synpunkt!

Vi tar med oss detta till planeringen för målningsarbeten som kommer att utföras 2021.

Vi på gatu-och parkenheten uppskattar all hjälp vi kan få ifrån medborgaren! Allt för att det ska bli bättre i kommunen. Använd istället felanmälan, kan göras både via hemsidan eller via en APP ”Felanmälan Vara”.

Även jag använder mig av felanmälan, den använder jag på alla orter i Vara kommun. Ett riktigt bra verktyg, man får återkoppling om vad som görs i ärendet.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef


2021-04-20
Hejsan.
Jag skulle vilja lämna in ett lite klagomål ang övergångställerna i Vara tätort. Jag är ofta ute och går i Vara och har lagt märket att flertalet övergångsställen saknar vita markeringar i asfalten, vilket är jätte lurigt då bilisterna inte alltid ser skyltarna. Det gäller även mig själv som bilist när man kör i Vara.
Det ser dessutom inte så trevligt ut när man ser alla slitna märken som knappt syns. Det hade gjort så mycket för upplevelsen när man går/åker i Vara. Samma gäller med ritade parkeringsrutor på torgets parkering. Det hade vart jätte bra om ni skulle vilja ta i tur med detta nu i sommar.

Hej och tack för din synpunkt!

Vi på gatu-och parkenheten uppskattar all hjälp vi kan få ifrån medborgaren! Allt för att det ska bli bättre i kommunen. Använd istället felanmälan, kan göras både via hemsidan eller via en APP ”Felanmälan Vara”.

Även jag använder mig av felanmälan, den använder jag på alla orter i Vara kommun. Ett riktigt bra verktyg, man får återkoppling om vad som görs i ärendet.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef


2021-04-19
Den nygjorda och onödigt breda cykelbanan mellan brf Siken och Betesvägen har fortfarande inte blivit sopad från vintergrus. Ni har varit på gatorna runtomkring MEN inte där! Stor risk att få sladd på cykeln i det kvarliggande gruset.

Hej,

Tack för din synpunkt.

Jag anmäler att denna gång- och cykelbana inte är gjord.

Vi på gatu-och parkenheten uppskattar all hjälp vi kan få ifrån medborgaren! Allt för att det ska bli bättre i kommunen. Använd felanmälan, kan göras både via hemsidan eller via en APP ”felanmälan Vara”.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef


2021-04-19
Jag har en fråga varför ja ska betala 200 kronor för att kunna signera medicinutdelningar om ja inte vill använda min egen telefon med bankid

Hej och tack för din synpunkt!

Välfärdsteknik är en viktig del i vår verksamhet och vi arbetar ständigt med att digitalisera våra processer. I framtiden kommer användningen av mobilt bank-id att vara ett naturligt inslag i arbetet inom Äldreomsorgen. Det du beskriver är en kostnad som kommunen får betala vid införandet av digitala signeringslistor, om du som medarbetare av någon anledning inte har eller kan använda ett mobilt bank-id och du får en feitian-nyckel istället. Om du tappar nyckeln kan du eventuellt behöva betala för en ny men inte första gången.

Vänligen Linda Norlin, Verksamhetschef Socialförvaltningen


2021-04-18
Vi är flera barnfamiljer här i Norra Vånga som saknar en lekplats i närheten. Speciellt nu i coronatider skulle vi vilja ha ett ställe att träffas säkrare på än hemma hos någon. Vi vill kunna ge våra barn i alla åldrar ett ställe att umgås på i närheten. Utan att köra eller gå/cykla på asfaltsvägen utan bra
vägren, in till Kvänum. Ett par föräldrar har pratat med en markägare i byn om att använda en gräsplätt som idag bara står, till att skapa en lekplats. Vi
skulle antingen vilja att kommunen går in och bygger en lekplats eller att vi på denna plätt får skapa något liknande den förening som finns i Helås.
Ta gärna upp detta så snart som möjligt.

Hej
Tack för din synpunkt! Jag tar med mig frågan.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu- och parkchef


2021-04-16
Tack för synpunkt som Du gatuchef Mikael Jönsson inte hade någon synpunkt på! Se mitt tidigare inlägg gällande Videgatan.
Jag, vi med flera är fortfarande förpassade till att gå mitt i gatan p g a parkerade bilar. Här står långtidsparkerade bilar tillhörande Vara Markentreprenad t ex. Har dom ett speciellt parkeringstillstånd utmed gatan? Skiljer man på folk och folk i Vara beroende på om man har ett företag eller ej? Jag är fortfarande hänvisad att gå mitt i gatan med mina hundar med bakom och framför kommande bilar.

Hej

Tack igen.

Jag tolkade dig om att det fanns ett önskemål om att återskapa trottoar på Videgatan där av mitt svar om asfaltsplan. Att det parkeras på Videgatan är inget fel så länge reglerna följs. Se kommunens hemsida, Felparkeringsavgift inom Vara kommun år 2021. Samma regler för alla, det finns alltid undantag. Men då ska det ansökas om detta till kommunen, oftast vid en ombyggnation eller liknande.

Vi på gatu-och parkenheten uppskattar all hjälp vi kan få ifrån medborgaren! Allt för att det ska bli bättre i kommunen. Använd felanmälan, kan göras både via hemsidan eller via en APP ”felanmälan Vara”. Även jag använder mig av felanmälan, den använder jag på alla orter i Vara kommun. Ett riktigt bra verktyg, man får återkoppling om vad som görs i ärendet.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef


2021-04-14
Ser idag när jag går genom Badhusparken att man lägger plattor/stenar på en stor yta i parken där tidigare golfbanorna fanns. Att lägga plattor/stenar på denna ytan förstör hela intrycket av den fina park som det var förut. En park ska vara en park med träd, buskar, gräsmattor och rabatter. INTE en stor yta av plattor/stenar. Varför gör det så här? Vad ska ytan användas till?

Hej, vad fint att du besöker Badhusparken och noterar att det är saker på gång där. Det ska absolut inte bara vara en stensättning där. Stensättningen är gjord som en grund för att det sedan ska komma nya spännande och utmanande minigolfbanor som utryckts som ett starkt önskemål av många som besöker Badhusparken.

Vänligen, Johanna Forslund Kullander Samhällsbyggnadschef


2021-04-11
Är bosatt på Allegatan gränsande till revisionsbyrån. Hela Videgatan har haft trottoar på båda tidigare men numera borttagna och asfalterade. Bilar parkeras på båda sidor idag utmed staket (Badhusparken röda) murar och gräsmattor med den påföljd att gående med hundar, barnvagnar och cyklande är hänvisade till mitt i gatan. Mötande och bakomkommande bilister kommer med olika hastigheter och blir överraskade naturligtvis. Varför?

Hej

Tack för din synpunkt. Jag har ingen bra förklaring till din synpunkt.

När vi planerar inför de asfalteringsarbeten som ska göras i kommunen framåt, där tänker vi på den oskyddade trafikanten. Trottoar eller gångcykelväg är viktigt i säkerhetstänkandet. Vi försöker att återskapar trottoarer. Videgatan är inte planerad för omasfaltering för närvarande.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatuchef


2021-04-08
BORDE INTE NI POLITIKER SOM INGÅR I V6 KOMMUNERNA INTRESSERA ER MER FÖR HUR DET ÄR MED SJUKVÅRDEN & VÅRDCENTRALERNA I DESSA KOMMUNER?! ELLER BRYR NI ER INTE FÖR ATT NI KANSKE HAR PRIVATA VÅRDFÖRSÄKRINGAR & DÄRFÖR INTE DRABBAS
SOM VANLIGT FOLK.. DET SITTER FULLT MED POLITIKER FRÅN KOMMUNERNA I VGR OLIKA NÄMNDER & STYRELSER. MEN VÄLDIGT FÅ VERKSAMMA & ENGAGERADE INOM VÅRDSEKTORN. SJUKHUS HOTAS AV NEDDRAGNINGAR, PSYKIATRIN HAR HAVERERAT & INGEN GÖR NÅGOT!!
MEN SAMTIDIGT FINNS DET ENGAGEMANG OCH STARKA KRAFTER SOM ÄGNAR SIG ÅT REGIONAL UTVECKLING I KOMMUNER & TYDLIGEN INOM VGR & SKR OCKSÅ. VGR SKA I FÖRSTA HAND ANSVARA FÖR G O D & SÄKER HÄLSO & SJUKVÅRD!!
VILKET INTE ÄR FALLET HÄR I SKARABORG!! HÄR ÄR DET ÅT HELVETE PRECIS!! VAD GÖR NI ÅT DET?!
TÄNK OM SAMMA ENGAGEMANG RIKTADES ÅT HÄLSO & SJUKVÅRD I DESSA KOMMUNER SOM DET GÖRS NÄR DET GÄLLER REGIONAL UTVECKLING FÖR FÖRETAGANDE & KULTUR.. HÄLSO & SJUKVÅRD FÖRST!
MÄNNISKOR MÅR DÅLIGT FÖR ATT DET SKAPAS SAMHÄLLEN & REGLER SOM VI MÄNNISKOR INTE ÄR GJORDA FÖR ATT LEVA I..
SAMTIDIGT MONTERAS PSYKIATRIN NER ÖVER HELA SVERIGE!! ÄVEN HÄR I SKARABORG!! DET KAN INTE LYCKOPILLER BOTA!!
CORONAPANDEMIN GÖR INTE SAKEN LÄTTARE FÖR ALLA SOM BEHÖVER VÅRD & HJÄLP. HAR NI POLITIKER INTE ANSVAR ÖVER HUR DET ÄR I KOMMUNERNA?

Hej,

Tack för din synpunkt.

Då din fråga är riktad till politiker, hänvisar vi dig till de politiska partierna eller politikerna i berörda nämnder.

Med vänliga hälsningar, Anela Lennartsson Tf. Kanslichef


FÖR NI DIALOGER MED VGR OM SJUKHUSEN, VÅRD & OMSORG OCH PSYKIATRIN HÄR I V6 KOMMUNERNA?

2021-04-08
Bor i Stora Levene och det är många kommunbilar/hemtjänst som åker här. Saken är att de flesta kör ALLDELES för fort på gatorna. Det är hastigheten jag mest oroad över, men det vore även bra om de kunde köra utan att ha mobilen i handen, parkera för trångt på gatorna och slänga upp bildörren när man åker förbi. Men de måste sänka hastigheten snälla, det är fotgängare här men även katter som är ute.

Hej och tack för din synpunkt!

Jag beklagar att våra medarbetare som använder kommunens bilar kör för fort och orsakar olägenheter för er boende i Levene. Jag som ansvarig enhetschef för hemtjänsten har fått till mig dina önskemål och kommer att ta upp detta med arbetsgruppen. Jag hoppas att du inte ska besväras något mer, om så är fallet får du höra av dig igen.

Vänligen Anna Benholm, Enhetschef Äldreomsorgen


2021-04-08
Gatuskylt från Smedjegatan till Brinkestigen. Taxi står och väntar vid Närhälsan ibland! De hittar inte hit. I alla fall en tillfällig. Har inte kommit upp nåt sen Aug. 2020.

Hej

Tack för din synpunkt,

Gatu-och parkenheten kommer inte att montera upp någon tillfällig skylt.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef


2021-04-08
DET ÄR SKRÄMMANDE ATT PERSONAL SOM JOBBAR MED t.ex. SKOLBARN INTE HAR BÄTTRE VETT OM HEN ÅKER TÅG TILL STOCKHOLM, & sedan går raka vägen till jobb efter det!! INTE KONSTIGT ATT DENNA JÄVLA PANDEMI INTE TAR SLUT!! HAR PERSONAL INOM KOMMUNAL VERKSAMHET INGET ANSVAR ALLS???!! TÄNK OM FLERA FAMILJER BLIR SMITTADE I ONÖDAN FÖR ATT HEN VILLE RESA PÅ SEMESTER NÅGRA DAGAR BARA!!!
VAD ÄR DET SOM FOLK INTE FÖRSTÅR????!!! SKOLPLIKT… hmmm.. LIVSFARLIG SKOLPLIKT DÅ KANSKE…
VEM STYR FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN EGENTLIGEN..? JO, SVERIGES KOMMUNER & REGIONER.. för när SKR knorrar då ändrar FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN SINA REKOMENDATIONER, SÅ ATT DET PASSAR KOMMUNERNA BÄTTRE EKONOMISKT BARA. SÅ DÅ BORDE KOMMUNER STÄLLA HÖGRE KRAV PÅ SIN PERSONAL OCKSÅ!!

Tack för din synpunkt.

Vi hänvisar till det svar som redan getts på synpunkt som inkom 5 mars.

Vår personal är duktiga på att följa de rekommendationer vi har i våra verksamheter, dvs samma som Folkhälsomyndigheten och regionen ger.

Vänliga hälsningar, Växeln Vara kommun


2021-04-07
Hej! Vi tränar på Actic på kvällstid då det ej är så många där vid den tidpunkten. Men nu har vi upptäckt att ventilationen är av stängd så sent på kvällen. Om gymet stänger 22.00 så borde ventilation/aircondition vara på tills åtminstone en halvtimme innan vi går hem vid 22.00.

Hej!

Tack för din synpunkt. Ventilationen på Actic är på dygnet runt.
Vid lägre beläggning exempelvis vid sena kvällar så går ventilationen på halvfart. Vid de tillfällena har ni kunder möjlighet att forcera ventilationen med en knapp som finns i lokalen.
Kolla med personalen på Actic vart den sitter och hur du gör.

Med vänlig hälsning, Joakim Halaby Fastighetschef


2021-04-06
VARFÖR HAR VARA KOMMUN INTE DET SOM KALLAS MEDBORGARFÖRSLAG?
DET ÄR JU ETT SÄTT FÖR KOMMUNINNEVÅNARE ATT KUNNA FÅ SINA FÖRSLAG PRÖVADE I KOMMUNFULLMÄKTIGE.. MAN SKA INTE BEHÖVA VÄNTA TILLS KOMMUNEN BYTER STYRE MED VISSA SAKER. DET ÄR MER DEMOKRATISKT MED MEDBORGARFÖRSLAG SOM GÖR ATT INNEVÅNARE I KOMMUNEN KAN KÄNNA SIG DELAKTIGA.
SÅ JAG EFTERLYSER EN BRA FÖRKLARING TILL VARFÖR VI BERÖVAS JUST MEDBORGARFÖRSLAG I DENNA KOMMUN.

Hej,

Enligt kommunallagen 8 kap 1 § kan den som är folkbokförd i kommunen, om kommunfullmäktige har beslutat det, väcka ärenden i fullmäktige via sk. Medborgarförslag

Beslut om medborgarförslag har inte kommunfullmäktige i Vara beslutat att införa. Däremot finns forumet Bättre Vara där allmänhet kan lämna synpunkter som besvaras av tjänstepersoner. Alla synpunkter och svar som inkommer via Bättre Vara anmäls till samtliga nämnder för kännedom.

Med vänliga hälsningar, Anela Lennartsson Tf. Kanslichef


2021-04-04
Vara Bostäder AB, ett kommunalt ägt bostadsbolag, har bestämt sig för att ta betalt av dem som vill parkera när de besöker vänner, bekanta och släktingar, som bor på Badhusgatan/Torggatan etc. För att ens kunna betala parkeringsavgift behöver besökare först ladda ner en App. Det må verka simpelt, men ha då i begrundande att minst 20% av befolkningen helt saknar möjligheter att göra det. Andra kanske har tekniska möjligheter, men tycker att det är krångligt eller till och med saknar kunskaper i hur man gör. Vara kommun och Vara Bostäder bestämmer här med vem som ska kunna besöka sina vänner/släktingar.
Så alltså, saknar man möjlighet att ladda ner och använda en parkeringsapp så får man helt enkelt inte besöka sina nära och kära, eller så tvingas man parkera långt bort och gå en längre sträcka om de råkar bo i berörda område. Inte nog med att det är krångligt, vad jag kan se, så framgår det inte heller vad det kostar att parkera. Varför ska Vara kommun och Vara Bostäder bestämma hur jag ska kunna ta emot besök?
Ni får hemskt gärna besvara detta inlägg/dessa synpunkter. Dessa synpunker kommer även att vidareförmedlas till så många hemsidor, bloggar och tidningar som är möjligt.

Hej och tack för din synpunkt.
Vara Bostäder har under ett antal år haft problem med att gamla och ibland skrotfärdiga fordon parkerats på parkeringsplatser som är avsedda för hyresgästerna. Det har också varit ett bekymmer att husvagnar ställts upp längre perioder, vilket gjort det svårt med att hålla rent från snö och annat. Ofta har det varit så att varken de gamla fordonen eller husvagnarna har tillhört Vara Bostäders hyresgäster.

För att råda bot på detta samt att hyresgästerna alltid vet att man har tillgång till ”sin” parkeringsplats har Vara Bostäder infört principen att man får hyra sin parkeringsplats. Detta har mottagits väldigt positivt av de flesta som haft egen bil.

För att inte gästparkeringar ska bli upptagna av skrotfärdiga fordon eller andra som ”långtidsparkerar” krävs att avgift tas ut även här. Hos oss får man stå en timma gratis på gästparkeringen, detta för att man ska kunna hämta eller lämna varor, göra ett kort besök eller följa någon till eller från bilen utan att behöva ”böka” med betalning.

Och om man ska stå på parkeringsplats där fastighetsägaren tar betalt per timma eller liknande finns inte längre möjligheten att betala med kontanter, utan man hänvisas till att betala med hjälp av app. Har man inte denna möjlighet eller inte vill betala med app så är alternativet att parkera på platser där det inte krävs betalning och sedan gå den stäcka som krävs. På Badhusgatan och Torggatan är det tillåtet att parkera på stora delar gatan som går förbi Vara Bostäders fastighet.

Vänligen, Jan-Erik Wallin
VD Vara Bostäder AB


2021-04-03
Nu är vi många som hoppas att det snart blir motionsspår runt Nedervara. Hur långt gången är planen? Det är ganska längesedan vi läste i tidningen att det planerades både för löparspår och mtb-spår. Det är trist att behöva ta bilen till antingen Ryda eller Tumleberg för att springa eller cykla i skogen.
Nu måste det verkligen vara rätt i tiden att satsa på löparspår, mtb-spår, pump-trackbana, utegym och en lekplats. Tänk vilken möjlighet att föräldrar och barn skulle kunna träna ute tillsammans. Det skulle verkligen sätta Vara på kartan.

Tack för din synpunkt!

Kommunen har påbörjat ett arbete med Nedervara för att utreda vilka aktiviteter som ska inrymmas inom området och därmed hur området ska utvecklas. Utredningen av vilka aktiviteter som ska inrymmas görs utifrån de tidigare inkomna synpunkterna som inkommit vid bland annat genomförda workshops, Bättre Vara och Facebook. Vi har fått in många olika synpunkter och önskemål för utvecklingen av området, och för att Nedervara ska kunna utvecklas till ett så bra område om möjligt kräver det att vi utreder önskemålen och synpunkterna noggrant. Inom området finns idag ett kortare promenadstråk som kan användas under tiden som vi utreder framtida utveckling av området.

Med vänliga hälsningar, Ellen Bengtsson, Planarkitekt


2021-04-01
Jag önskar en säker övergång för barnen som går över Allegatan mot parkskolan och Alleskolan. Tyvärr hålls inte den låga hastigheten på Allegatan och det blir farligt för barnen att gå över till skolan. upphöjt övergångsställe eller blinkande likt den vid Fagerbergs.

Hej

Tack för din synpunkt,

Vi tar till oss denna frågan och utreder om det finns några möjliga lösningar.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef

Mars

2021-03-30
Är det inte så att kommunen ska se till att KÄRNVERKSAMHETERNA FUNGERAR ORDENTLIGT I FÖRSTA HAND? Här i Vara Kommun verkar det som att ni har missat det i.s.f. MILJÖKONTOR & SOCIALTJÄNST VERKAR HA FÅTT STÅ TILLBAKA FÖR andra prioriteringar som inte hör till KÄRNVERKSAMHETER.
OCH HUR ÄR DET MED ANSTÄLLNINGSKRAV & KOMPETENSKRAV INOM NÄMNDA SEKTORER? KOMMUNEN SKA VÄL INTE BEHÖVA STÅ FÖR ATT UTBILDA HUR MÅNGA TJÄNSTEMÄN SOM HELST? De ska väl ha RÄTT KOMPETENS FRÅN FÖRSTA ANSTÄLLNINGSDAGEN?
DEN ETISKA KOMPASSEN ÄR VÄLDIGT KROKIG HÄR I KOMMUNEN!! DET FINNS POLITIKER HÄR SOM SAKNAR DEN HELT t.o.m.
OCH ÄR DET KOMMUNJURIST & KOMMUNENS KANSLIST SOM STYR VARA KOMMUN SJÄLVA? Den känslan får man faktiskt..

Hej,

Tack för din synpunkt.

Kommunfullmäktige har 17 juni 2019 antagit övergripande mål för Vara kommun för åren 2020-2023. Dessa mål är:

 1. Attraktivt Vara med Livskvalitet för alla
 2. Verksamhet med god kvalitet
 3. Välmående arbetsplats
 4. Hållbar ekonomi

Samtliga kommunens nämnder och enheter har antagit egna mål vars syfte är att bidra till uppfyllande av de, av kommunfullmäktige antagna, övergripande målen. Utöver detta är kommunernas verksamhet reglerad i olika lagstiftningar. Kommunfullmäktige har det övergripande ansvaret för kommunens verksamhet och har genom nämndernas reglemente delegerat en del av sitt ansvar till respektive nämnd. Nämnderna har i sin tur antagit delegationsordningar där nämnderna ger delegationer till förvaltningarna som därifrån kan utföra olika uppgifter. Det innefattar bland annat delar av personalhanteringen. Vid anställningar behöver man uppfylla de krav som ställs i rekryteringsannonser. Varje chef rätt att bedöma vilka krav som ställs på anställda.

Om du är missnöjd med förtroendevalda ber vi dig att vända dig till respektive politiska parti.

Med vänliga hälsningar , Tf. kanslichef Anela Lennartsson


2021-03-30
Hur kommer KONTAKTCENTRET ATT FUNGERA SOM KOMMUNEN JOBBAR PÅ ATT FÅ IGÅNG? Jag vet ju att KOMMUNIKATIONSCHEF MARIA JOELSSON JOBBAT I LIDKÖPING TIDIGARE & var med & STARTADE DET KONTAKTCENTRET DÄR.. OCH KOMMUNDIREKTÖR ANNA CEDERQVIST & KOMMUNIKATIONSCHEF MARIA JOELSSON KANSKE SKULLE KUNNA INFORMERA OSS KOMMUNINNEVÅNARE LITE MER DETALJERAT OM DETTA KONTAKTCENTER INNAN NI FATTAR BESLUT OM SAKER SOM RÖR OSS KOMMUNINNEVÅNARE.. FÖR DET ÄR INTE LÄNGE SEDAN SOM BÄTTRE VARA BLEV CENSURERAT! ÅSIKTER & KLAGOMÅL VERKAR INTE POPULÄRT!
ÄR DET KONTAKTCENTRET ETT TILL STEG I ATT FÖRSVÅRA KONTAKTER MED POLITIKER & TJÄNSTEMÄN I KOMMUNEN?
OCH ÄR DET ETT TILL SÄTT ATT FÖRSVÅRA FÖR ANDRA ATT FÅ TA DEL I VAD FOLK FÅR TILL SVAR FRÅN KOMMUNENS TJÄNSTEMÄN?
DEMOKRATIN HÄR I VARA ÄR HOTAD!! OCH DET ÄR FÖR JÄVLIGT ATT POLITIKER & TJÄNSTEMÄN GÖR SIG OANTRÄFFBARA & SLÄNGER LUREN I
ÖRAT PÅ KOMMUNINNEVÅNARE. SÅ HUR FUNGERAR DETTA PLANERADE KONTAKTCENTER?
Detaljerad information om det till kommuninnevånare ÄR PÅ SIN PLATS INNAN SÅDANA BESLUT FATTAS!! Man kan inte köra över kommuninnevånare hur mycket som helst..

Hej och tack för dina synpunkter. Du har många frågor och jag ska göra mitt bästa för att besvara dom. Ett kontaktcenter syftar till att förbättra för kommuninvånarna så de snabbare ska få sitt ärende hanterat. Detta görs genom att personalen som jobbar i kontaktcentret kan svara på 60-70% av alla frågor som kommer till kommunen utan att behöva koppla vidare samtalet till en handläggare. En handläggare kan vara upptagen och som kommuninvånare kan du då få ringa flera gånger för att få svar på din fråga. Med ett kontakcenter kan du få svar snabbare.

Kontaktcentret kommer inte försvåra för kommuninvånarna att ta kontakt med tjänstemän eller politiker. Kontaktcenter svarar främst på frågor där du inte söker någon speciell person utan först och främst vill få svar på din fråga eller ditt ärende löst. Detta påverkar inte demokratin utan du kommer ha samma möjlighet som tidigare att framför dina synpunkter till tjänstemän och politiker.

Kommuninvånarna kommer att få information i vår om vad ett kontaktcenter innebär både på kommunens hemsida och i kommuntidningen Axet. Det kommer finnas gott om tid att lämna synpunkter då beslut förväntas först tas av kommunfullmäktige under hösten..

Avslutningsvis vill jag vara tydlig med att vi censurerar inte Bättre Vara. Vi får in både konstruktiv kritik, klagomål och synpunkter och vi publicerar allt förutsatt att de följer de riktlinjer vi har för publicering på Bättre Vara.  Om du saknar svar på frågor du ställt eller upplever att vi på något sätt censurerat dina frågor ber jag dig kontakta mig direkt på telefon eller via e-post.

Vänliga hälsningar Maria Joelsson, kommunikationschef


2021-03-30
VARFÖR HAR MILJÖKONTORET INTE KONTAKTAT LÄNSTYRELSEN ANG ÖVERFLÖDET AV KRÅKFÅGLAR HÄR I VARA TÄTORT??
FÖRRA ÅRET VAR DET FRUKTANSVÄRT HÄR!!
Och jag undrar om NI POLITIKER & TJÄNSTEMÄN FÖRSTÅR HUR JÄVLIGT DET ÄR ATT FÅ SÖMNEN STÖRD DYGNET RUNT??
Det PÅVERKAR KROPP & SJÄL OERHÖRT NEGATIVT NÄR SÖMNEN BLIR STÖRD UNDER LÅNG TID. (fr.o.m. APRIL t.o.m DECEMBER)
LAGERHUSET DRAR TILL SIG FÅGLAR NÄR SÄD FINNS LÄTTILLGÄNGLIGT DÄR.
DET FINNS HÖGA BÄRTRÄD VID VÄSTRA SKOLAN & vid VÄSTRA SKOLGATAN SOM KAN TAS NER ( då ingen människa verkar äta av bären då bären är svåra att nå.)
KOMMUN & LÄNSSTYRELSEN BÖR REDAN NU SÄTTA IGÅNG ETT ARBETE MED ATT FÅ BUKT PÅ PROBLEMET HÄR I VARA TÄTORT!!
För DENNA VÅR, SOMMAR & HÖST B Ö R EJ B LI SOM F Ö R R A Å R E T!!
FÖREBYGG ATT VI VARABOR FÅR SAMMA PROBLEM I ÅR!!!! KOMMUNEN BÖR KONTAKTA LÄNSSTYRELSEN & FAKTISKT KAVLA UPP ÄRMARNA NU.

Hej och tack för din synpunkt.

Miljö- och byggnadsnämndens generella ställningstagande gentemot kråkfåglar, såsom kajor, kråkor och råkor, är att endast åtgärder som är nödvändiga och verkar förebyggande ska vidtas. Tidigare erfarenheter visar att ta ner träd och skyddsjakt enbart ger tillfällig och begränsad effekt. Detta utgör då inte en hållbar lösning. Vi har en kommunal skytt vi kan förmedla kontakten till men då får man själv stå för kostnaden.

Mer information finns på hemsidan:
https://vara.se/bygga-bo-och-miljo/miljoskydd/djur-och-skadedjur/storande-faglar/?

Med vänlig hälsning, Kjell Karlsson Miljö- och byggchef


2021-03-29
Jag skulle vilja ha en container för återvinning av kläder och tyger vid ragnsells. Så att man kan göra nya kläder/tyger av inlämnade kläder.

Hej!
Tack för att du hör av dig!
Det finns redan en insamlingsbehållare från PMU för kläder/textil på återvinningscentralen i Vara. Den står bredvid återbruket där du även kan lämna hela och rena möbler och prylar för återanvändning. Det finns även insamlingsbehållare för textil på de flesta av våra återvinningsstationer i kommunen, bland annat i Vedum, Stora Levene, Vara och Kvänum.
Hör gärna av dig om det dyker upp andra frågor!

Bästa hälsningar Jennie-Ann Olsson Holm, Avfallssamordnare


2021-03-29
Jag undrar när cykelvägen mellan Vedum och Vara ska byggas den har vi väntat på i många år. Vägen eller utfarten från Vedum är Vara kommuns farligaste väg. Det är 2 backkrön som bilar kör om och för fort. Har många gånger påtalat detta även vid ortsvandringen men inget har hänt varför dröjer det så. Det är mycke tung traffik som åker här, vi har ju många företag och även kommuns största så det blir mycke traffik. Det bor också barn på den farligaste sträckan som måste gå genom skogen till skolan, der har de alltid fått gjort. Så nu är det dax för en cykelväg. Vill veta anledningen till att det dröjer.

Tack för din synpunkt!

Vi håller med om att det behövs en gång- och cykelväg längs bilvägen mellan Vara och Vedum. Vägen är statlig vilket gör att det är Trafikverket som bestämmer om och när det ska byggas cykelväg längs den.

På kommunen driver vi på för att cykelvägarna mellan Vara och de andra tätorterna ska byggas, både genom att lyfta frågan på regional nivå och genom direkt dialog med Trafikverket.

Vi tycker att det är bra att Varaborna gör sin röst hörda här och vi hoppas att du fortsätter att lyfta de här problemen, och gärna även till Trafikverket direkt.

Här finns en kontaktväg till Trafikverket.

Med vänliga hälsningar Lovisa Tavaststjerna, Samhällsplanerare, Plan- och tillväxtenheten


2021-03-29
VAD GÖR VARA KOMMUN & VARA BOSTÄDER FÖR ATT AVSEVÄRT MINSKA STÖRNINGAR FRÅN KRÅKFÅGLAR VID ERA FASTIGHETER?
VID SOLGÅRDEN t.ex. DESSA ENORMA FÅGELBON BLIR BARA FLER & FLER DÄR.. OCH FOLK HAR KLAGAT I ÅRATAL..
ALLA HYRESVÄRDAR ÄR VÄL SKYLDIGA ATT TA BORT DESSA FÅGELBON FÖR ATT ELIMINERA STÖRNINGAR FÖR HYRESGÄSTER.
VAD GÖRS EGENTLIGEN FRÅN KOMMUN & VARA BOSTÄDER..? KOMMUNEN HÄNVISAR JU OFTA TILL ATT FASTIGHETSÄGARE SKA ÅTGÄRDA & MINSKA STÖRNINGARNA.. FÖRSLAG: TA BORT BON & sätt igång med att se till folk får lugn & ro i sina hem.. DET ÄR OERHÖRT VIKTIGT! OCH
STÖDS AV MILJÖBALKENS HÄLSOSKYDD.
OM NI INTE KAN HÅLLA BORT KRÅKFÅGLAR FRÅN MÄNNISKORS HEM, DÅ FÅR NI SE TILL ATT HÅLLA BORT FOLK FRÅN KRÅKFÅGLARNA..
D.v.s. ERBJUDA FLER BOSTÄDER I ALMÄNNYTTANs REGI DÄR MAN KAN FÅ LUGN & RO. HAR NI DET???
MIN NATTSÖMN STÖRS OFTA!! Och även tidiga morgnar.. Det är OERHÖRT STRESSANDE!!!

Hej och tack för din synpunkt.
Vi håller med – råkorna stör enormt mycket, särskilt nu inför och under deras häckningssäsong.

Eftersom råkorna är fridlysta gäller särskilda regler kring vad man får och inte får göra om man har besvär med fåglarna. Vi har nu kontrollerat och ser att vi lagliga möjligheter att riva deras bon innan de får ungar.

Vi kommer därför i början av veckan efter påsk att försöka riva befintliga råkbon på de fastigheter vi äger i Vara.

Vi önskar samtidigt att fastighetsägare och boende i Vara försöker hålla så rent som går från gamla kvistar och annat som råkorna gärna bygger bon av. De är ju tyvärr mycket snabba på att bygga nya bon. Vi hoppas också att ingen matar råkorna eller lämnar något ätbart ute som de kan komma åt.

Vänligen, Jan-Erik Wallin VD Vara Bostäder


2021-03-28
Nu är det HÖG TID Vara Kommun för en ALLVARLIG & SERIÖS DIALOG MED VGR & NÄRHÄLSAN ANG DEN USLA KVALITÉN PÅ LÄKARNA INNE PÅ VC!!
DET ÄR ALLVARLIGT!! VGR & NÄRHÄLSAN HAR VETAT OM PROBLEMET I FLERA ÅR UTAN ATT GÖRA NÅGOT!!
KOMMUN & REGION HAR FAKTISKT ETT GEMENSAMT ANSVAR FÖR DETTA!! VARA VC HAR VARIT UTAN RIKTIGA LÄKARE I FLERA ÅR NU!!
Och det är FARLIGT FÖR OSS PATIENTER!! FOLK SKA INTE BEHÖVA ÅKA TILL GRANNKOMMUNER ELLER FLYTTA!!
Vara VC är INTE LÄMPAD SOM UTBILDNINGSVÅRDCENTRAL!! Eftersom vi BARA HAR EN VC I KOMMUNEN!!! SLUTA SOPA PROBLEMET UNDER MATTAN, OCH TA ANSVAR GENOM ATT STARTA ALLVARLIGA DISKUSSIONER MED REGIONEN OM DETTA NU!!!
DET ÄR DAGS ATT S K R O T A L Ä K A R F A B R I K E N!!!!!!
NI KAN JU BE OM EN NAMNINSAMLING OM VILKA SOM VILL HA EN ÄNDRING…

Hej!

Tråkigt att höra att du inte är nöjd med din vårdcentral. Vårdcentralen är precis som du beskriver organiserad under regionen men vi har ett kontinuerligt samarbete mellan Vara kommun och Närhälsan i Vara och vi har tillsammans varabornas bästa för ögonen i vår samverkan.

Vänligen, Socialförvaltningen Vara kommun


2021-03-26
På olasgränd så skulle det bli bra om man kunde göra en parkering för även dom som bor mot järnvägen så dom inte behöver stå på trottoaren med sina bilar.! Ta bort trädet o sandlådan som liger på olas gränd 8 som ingen använder. Så vi kan parkera så utryckningsfordon kan komma förbi om olyckan är framme!

Hej,

Tack för din synpunkt!

Tar med mig detta till vidare utredning.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu- och parkchef


2021-03-26
Vid ett flertal tillfällen har jag varit tvungen att köra bil på cykel och gångbana vid Drottninggatan 6 för att flera bilar parkerar vid utfarten och blivit utskälld och kallad för både det ena och det andra . Nu vill jag att det kommer upp parkeringsförbud vid utfarten så man slipper köra på cyklar och gående och bli kallad för idiot och gubbjävel när man ska till jobbet. Och vad händer om räddningstjänsten behöver komma in när till och bilskolan säger att man får stå vid utfart till sina elever. Man får inte Hindra blockera eller försvåra in och utfart.

Hej,

Tack för din synpunkt! Tar med mig denna frågan.

Har du möjlighet att använda dig av appen felanmälan Vara och gör en anmälan om felparkerat fordon. Länk till felanmälan: Formulär felanmälan — Vara kommun

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu- och parkchef


2021-03-25
VAD KOMMER DET SIG ATT VARA KOMMUN GER SAMMA STANDARDSVAR ANG ALLA DESSA KLAGOMÅL ÅR EFTER ÅR GÄLLANDES DESSA KRÅKFÅGLAR???
Bor ni som beslutar om att STRUNTA I PROBLEMET SJÄLVA HÄR I VARA?? DET ÄR INTE TROLIGT!!
DET ÄR SÅ MÅNGA SOM MÅR DÅLIGT AV DESSA FÅGLAR. VI FÅR VÅR KVÄLLSRO & NATTSÖMN FÖRSTÖRD AV DERAS VÄSEN, DE SKITER STORA HÖGAR ÖVERALLT. OCH BILAR FÅR LACKEN FÖRSTÖRD. OCH NI SOM STYR DENNA KOMMUN HAR ETT ANSVAR FÖR ATT INNEVÅNARE SKA SLIPPA ATT FÅ NATTSÖMN & KVÄLLSRON FÖRSTÖRD. Men det är förmodligen BILLIGT FÖR KOMMUNEN ATT BLUNDA FÖR DETTA ÅR EFTER ÅR!! REDAN FÖRRA ÅRET VAR DET FÖR MÅNGA KRÅKFÅGLAR HÄR I VARA TÄTORT!!!
GÖR NÅGOT!! Sitt inte bara på rumpan & ge korkade standardsvar när SÅ MÅNGA KLAGAR!! ÅR EFTER ÅR!! Vart tar skattemedlen vägen egentligen??!! TACKSAM FÖR ETT ORDENTLIGT SVAR!!

Hej och tack för synpunkten.

Problematiken med stora mängder fåglar i och kring samhällen har blivit allt större allteftersom vi människor påverkar naturen t e x genom att skogs- och trädpartier tas bort. I våra tätorter finns också gott om mat samt gott om boplatsmaterial att bygga bon av. Det är mycket svårt att åtgärda den upplevda problematiken eftersom det krävs en stor samlad insats under en längre tid i flera år. I en sådan insats behöver många i samhället i så fall involveras och det krävs stora resurser både ekonomiskt och i form av många engagerade människor. Vad skulle i så fall dessa insatser handla om:

 • Avskjutning eller att skrämma fåglarna med skjutning innebär kanske minst 10-15 skyttar under en längre insatstid varje år. Här finns förstås också en säkerhetsproblematik och en upplevelse hos många kommuninvånare att det skapar en otrygghet. Erfarenheten visar att många blir upprörda p g a just upplevd otrygghet, hundar som mår dåligt, att fåglarna inte får skjutas eller störas vissa tidsperioder, fridlysta fåglar mm.
 • Riva bon, ta bort mat och bomaterial. Här måste alla hjälpa till och även här handlar det om långa tidsperioder under flera år.

Vara kommun kommer under året göra en utredning för att mer i detalj granska hur andra kommuner i vår närregion hanterar fågelproblematiken samt hur rättsläget ser ut idag. Vi kommer också arbeta med olika informationsinsatser genom  att uppdatera kommunens hemsida och använda andra informationskanaler.

Vänligen, Kjell Karlsson Miljö och byggchef


2021-03-24
Nu är det dags att sätta upp övervakning vid ovan nämnda återvinning, så som den behandlas av vissa, det är nedskräpning och straffbart.
Det händer oftast fredag till måndag och det ser för jävligt ut.

Hej och tack för din synpunkt!

Nedskräpning på återvinningsstationerna är ett problem som vi ständigt arbetar med att få bukt på. Stationerna drivs och finansieras av FTI (förpacknings- och tidningsinsamlingen) som städar och håller efter dem.

Detta bekostas inte av några skattemedel utan av producenterna. Om stationen är stökig/nedskräpad kan man göra en felanmälan på Felanmälan – Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI (ftiab.se) så kommer de och städar stationen.

Frågan om kameraövervakning är svår då detta är allmän plats och därmed krävs tillstånd för övervakning, som kan vara väldigt svårt att få. Vi hoppas att våra invånare ska lära sig göra rätt genom informationskampanjer istället för övervakning.

Trevlig helg!

Bästa hälsningar, Jennie-Ann Olsson Holm


2021-03-24
Nu är det dags att Vara skaffar en RIKTIG Parkeringsvakt som även kan jobba lite på udda tider. Bilar (framför allt) parkeras precis var som helst.
Ekonomin lär gå ihop iaf det första året. Har tidigare fått svar att ni anlitar ett vaktbolag, men vad jag kan se, gör nog det ingen verkan alls.
Bättre upp! En riktig vakt som även kan ta en runda en helg…. Trött på felparkerare

Hej och tack för din synpunkt!

Tar med mig frågan om ökad parkeringsvaktstid. I Vara kommun är det fri parkering i 24 timmar i följd på vardagar, utom vardag före sön-och helgdag.

Använd istället felanmälan, kan göras både via hemsidan eller via en APP ”felanmälan Vara”. Det är möjligt att vara anonym även där, fördelen dock är att vi får en markering på en karta och kan utgå därifrån.

Vi på gatu-och parkenheten uppskattar all hjälp vi kan få ifrån medborgaren! Allt för att det ska bli bättre i kommunen.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef


2021-03-24
Hej,
nu är dessa fågel arter en sanitär olägenhet, speciellt vad jag kan se i de östra delarna,
Detta sedan Brinkeskogen togs ner, nu är fåglarna inne på utomhusbadet, Torsgården /Vara Östra Förskola och i angränsande områden.
Vi som bor här har aldrig någonsin haft så mycket fågelskit på våra tomter, uteplatser parkerade bilar och andra fordon. Det är dags att Vara kommun tar ett ansvar och gör sig av med fåglarna i god tid före äggläggning, vilket iofs nog är snart. Detta är nu en Sanitär olägenhet. Boende i öster.

Hej och tack för din synpunkt.

Miljö- och byggnadsnämndens generella ställningstagande gentemot kråkfåglar, såsom kajor, kråkor och råkor, är att endast åtgärder som är nödvändiga och verkar förebyggande ska vidtas. Tidigare erfarenheter visar att ta ner träd och skyddsjakt enbart ger tillfällig och begränsad effekt. Detta utgör då inte en hållbar lösning. Vi har en kommunal skytt vi kan förmedla kontakten till men då får man själv stå för kostnaden.

Mer information finns på hemsidan.

Med vänlig hälsning, Kjell Karlsson Miljö- och byggchef


2021-03-23
Hej.
Jag har reagerat länge på att inget händer vid Åsenkorset med gamla Sommarmöblers lokaler. Det blir bara tråkigare med dessa två
plåthallar. Jag antar att sommarmöbler fortfarande äger lokalerna och tycker de borde få in någon verksamhet eller riva lokalerna
och göra platsen grön. Som det är nu är det bara tråkigt och risk för skadegörelse mm.

Tack för din synpunkt. Miljö- och byggnadsverksamheten i Vara kommun har svårt att agera i detta fall om vi inte anser att det är en s k ”ovårdad fastighet” och det tror jag kanske inte att det är i detta fall. Det krävs ganska mycket för att vi skall kunna ingripa t e x att fastigheten är en miljöfara eller en fara för säkerheten. Du får återkomma om du känner att det behövs.

Med vänlig hälsning
Kjell Karlsson
Miljö- och byggchef, Vara kommun
kjell.karlsson@vara.se
__________________________________________________________

2021-03-22
Torsgårdsskolan har idag en fotbollsplan som ligger i skuggläge med dåligt dränerad mark och har under större delen av läsåret varit obrukbar pga underlaget. Planen ligger också skymd från skolgården vilket låser en personal till litet område när barnen väl kan spela. Dessutom finns på längre sikt en risk att marken kan komma att minskas/tas bort helt i händelse av bygglov för ny gymnastikhall. Föräldraföreningen skulle önska att man redan nu såg över möjligheterna att flytta planen till annan mark/del av skolgården och att ett förslag på bäst lämpat underlag för brukning av planen året runt togs fram.

Hejsan,

Tack för ditt förslag! Det pågår ett arbete där kommunen utreder precis den möjlighet som föräldraföreningen lyfter. Frågan är aktuell eftersom Pentahallen eventuellt kommer att byggas ut och skolans behov av ytor måste tillgodoses. Det är lite komplicerat eftersom marken runt om skolan har olika ägare och markens användning styrs av gällande detaljplan, men vi har goda förhoppningar om att hitta en bra lösning.

Vänligen Ola Sundberg, verksamhetschef grundskola


2021-03-20
Jag tycker Vara kommun tar ut ockerpriser för sina tjänster. Har varit i kontakt med Ragnsells dela angående slamtömning, jag kände det var onödigt att tömma en tom brunn då jag är nyinflyttad, de på Ragnsells sa att jag kunde prata med kommunen men att Vara kommun är en av få kommuner som tar ut en avgift, typ 1000 kronor, för att få pausa slamtömningen ett år. Och nu har jag också läst att ni tar en avgift på ETTUSEN FEMTIO kronor för att jag ska anmäla att jag tar hand om min kompost själv. Va fan ska jag betala 1050 kronor för!? För att säga ”hej, jag har en maskkompost inomhus och maskarna äter upp allt mitt matavfall”. Läste nånstans också att det är MER miljövänligt att ni tar hand om det, hur tusan kan ni skriva nåt sånt och stå för det?? Ska det vara mer miljövänligt att frakta mitt matavfall till en anläggning, (stora bilar som drivs av bensin/diesel/el och den energiåtgången som anläggningen har) än att jag tar matavfallet från diskbänken i min hand och lägger ner i hinken bredvid och som sen förvandlas till näringsrik jord OCH näringsrikt lakvatten som jag kan använda till mina växter och grönsaker. Jag tycker det är skamligt att ni tar ut såna priser. Allt för att mjölka pengar från folket och krångla till det för de som vill kunna sköta sig själva.

Hej!

Vi har tagit emot dina synpunkter.

Vi förstår att det ibland kan kännas snopet när avgifter tas ut, avfallshanteringen är dock en samhällstjänst som är till för att skydda människor och miljö. Kraven på hanteringen skärps ständigt på EU och nationell nivå och även vi i Vara kommun måste följa detta. Att ta hand om avfallet kostar pengar, det är den kostnaden som finansieras av avfallstaxan.

 • Avloppsbrunnar ska tömmas minst en gång per år för att anläggningen ska fungera som den ska, detta gäller även om den inte använts speciellt mycket under det året. Ragn Sells tömmer slammet på schema. Om det som i ditt fall är så att man tagit över ett hus som stått tomt innan man flyttat in kan man ringa Ragn Sells och be dem senarelägga tömningen, men inom det år man flyttat in måste tömning göras. Annars behöver man som du skriver ansöka om uppehåll i tömningen, vilket i ditt fall ändå inte varit aktuellt då du bor på fastigheten.
 • Angående matavfall, i Vara kommun erbjuder vi samtliga hushåll att få sitt matavfall hämtat efter utsortering. Detta är en del av en mer resurseffektiv avfallshantering för att minska avfallets påverkan på miljön. Att röta matavfallet och omvandla detta till biogas och biogödsel är enligt forskning ett mer miljövänligt alternativ än att kompostera det hemma. Både i varmkomposter och bokashikomposter uppstår stora mängder metangas (kraftigare växthusgas än koldioxid) under nedbrytningen av matavfallet. När man komposterar själv hemma kan dessutom tyvärr endast näringen tas tillvara till skillnad från när det omvandlas till biogas och biogödsel. Då kan även energin tas tillvara och ersätta fossila bränslen. Vi samfraktar allt matavfall för att det inte ska bli många eller långa transporter.
 • Har man egen trädgård kan det ju vara härligt att kunna ha sin egen kompost. Vi vill bara se till att komposteringen sker på ett miljömässigt hållbart sätt och för att inte skattebetalarna ska betala för att du vill kompostera är ansökan självfinansierad.
 • Vår miljö- och byggenhet behöver få in information om komposten för att säkerställa att komposteringen går rätt till för att undvika olägenheter för människor och miljö. Om man har en vanlig trädgårdskompost för löv, gräs och annat organiskt material som uppstår i trädgården behövs inte någon ansökan. Du kan alltså ha ett kärl för matavfallet och sedan kompostera ditt trädgårdsavfall och fortfarande ta vara på näringen till dina odlingar.
 • Abonnemanget för matavfall är det billigaste alternativet, efter ansökan om egen kompost betalar man samma låga avgift. De osorterade abonnemanget är förlagt med en miljöstyrande avgift och är ca 550 kr dyrare än matavfallsinsamling eller hemkompostering. Ansöker du om egen kompostering (betalar 1050 kr en gång) får du alltså den billigaste taxan och du har därigenom igen dina 1050 kr inom 2 år.
 • Avgifterna för avfallshanteringen är självfinansierad, invånarna betalar endast för de kostnader som hanteringen genererar. Kommunen tjänar inga pengar på detta.

Hoppas detta gav lite klarhet i hur avfallshanteringen och avgifterna som hör dit till är upplagda.

Du kan läsa mer om avfallshanteringen, matavfallsinsamling och våra taxor på www.vara.se/avfall

Bästa hälsningar, Jennie-Ann Olsson Holm avfallssamordnare


2021-03-18
Hej, önskar att träden beskärs på Parkvägen i Tråvad. Är det planerat?

Hej

Tack för din synpunkt,

Vi har planerat in detta och det kommer att utföras inom kort.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef


2021-03-18
Besökte den nya lekparken på elisgården, den har ni verkligen lyckats med! Vore roligt om ni ville satsa mer på lekparkerna i småorterna också, den ena lekplatsen i kvänum skulle vilja ha en större rutchkana eller klätterborg & en liknande grillkåpa hade varit av stort intresse! Tror att många skulle hålla med mig om detta. Vi som bor i småorterna räknas också.

Hej

Tack för din synpunkt.
Bra att kommunens lekplatser uppskattas, förbättringsönskemål som Elisgården kom via tätortsvandring.
Att det finns behov är vi medvetna om, vi har försöker att fördela över alla orter över tid.
Just nu tittar vi på lekplatserna i Tumleberg och Tråvad.
Återkom via Kvänums intresseförening och nästa tätortsvandring. Gärna något förslag och framför allt kontaktperson så vi kan titta gemensamt.

Vänligen Mikael Jönsson
Gatu-och parkchef.
_______________________________________________________________

2021-03-16
Det säger sig själv att Det inte är ok att Lagmansgymnasiets verkstad är till för privat bruk på helger.
Då kan ju alla som går där få samma förmån isf. Och då blir det lite konstigt.. Inget att diskutera om.
Vilka har rätt till sådana förmåner? Det borde upplysas om, så att fler kan utnyttja det isf. Och är det juridiskt korrekt?

Hej

Det är klart att offentligt finansierad verksamhet och utrustning inte ska användas till ren privat nytta. Det jag skrev som svar på tidigare synpunkt i samma ärende var att det inte alltid är exakt givet var den gränsen går och att det är något vi fortsätter diskutera och hantera på Lagmansgymnasiet. Exakt vad som ligger bakom och hur vi konkret hanterat det specifika du tar upp är inget jag kommenterar offentligt utan det är något internt mellan oss som arbetsgivare och arbetstagare. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig direkt till mig på andre.essebro@vara.se.

Med vänlig hälsning, André Essebro, Bildningschef


2021-03-16
Får barnen ordentlig utbildning i att skydda sig från coronasmitta när de nu ska rota i andras skräp?
Och vem har koll på barnen så att de inte gör misstag som kan leda till att de blir sjuka?

Tack för att du hör av dig!

Säkerheten är såklart högst prioriterad på kommunens skolor och förskolor även när det gäller skräpplockardagarna. Enligt Folkhälsomyndigheten finns inga kända fall av covid-19 där personer smittats via föremål.

När det gäller skräpplockningar är det en genomförbar aktivitet under covid-19 då den sker utomhus och deltagarna kan anpassa grupper och deltagarantal till de egna verksamheternas bestämmelser. I Håll Sverige Rents enkät som gick ut till deltagare i Skräpplockardagarna 2020 framkom att det också var en uppskattad aktivitet bland lärare och pedagoger som annars fått ställa in mycket på grund av covid-19.

Förutom att följa Folkhälsomyndighetens generella restriktioner rekommenderar vi att alla deltagare har med sig ett par (extra) handskar eller vantar till skräpplockningen så man efter aktiviteten och noga handtvätt kan ta på sig nya, rena vantar om det är kallt. Vi rekommenderar inte heller att barnen plockar munskydd.

Hoppas detta gav svar på dina frågor!

Bästa hälsningar, Jennie-Ann Olsson Holm, Avfallssamordnare Tekniska förvaltningen


2021-03-16
I Öttum finns en ödetomt som ägs av kommunen där det låg en lanthandel i korsningen vid rekordverken idag är grundstenarna, vissa stenmurar och dess -vildvuxna trädgård kvar Förslag att med enkla medel skapa en rastplats, mötesplats.
* Husets grund beläggs med marksten och räcke i tryckimpregnerat
* underhållsfria bänkar och bord i 2 uppsättningar placerade på detta
* Viss uppröjning av grenar och buskage
* Fleråriga växter , perenner, gärna humle

I förlängning skulle man kunna tänka sig konstinstallation, statyer, något med lokal industrihistoria
Kuperad terräng, gräsklippning ej aktuellt
Målgruppen är det rörliga friluftslivet
Eventuellt kan detta projekt utföras av hembygdsföreningen men behöver då uppskattningsvis 40000 kr, för material och
transporter, m.m.

Hej och tack för din synpunkt,

-Ett bra förslag.

Lyft detta önskemål till kommande tätortsvandring.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef


2021-03-14
Hej. Det finns en stor yta vid kullen området där det kanske kunde byggas något roligt . Utegym/motions spår.

Hej, tack för ditt förslag.

Det har tidigare funnits ett medborgarförslag på ett utomhusgym i Vara som efter medborgardialog föreslogs lokaliseras vid Vara Badhus. Anledningen till lokaliseringen vilade bland annat på framgångsfaktorer i nationella undersökningar gällande vad som gör utomhusgym attraktiva så som att det ska ligga i ett för alla tillgängligt område, att det bör vara ett område för rekreation och annan fysisk aktivitet, att det bör finnas i närheten av omklädningsrum/toalett, att lokaliseringen bör vara sådan att det ska gå att ta sig dit kollektivt och att det ska vara upplyst och finnas människor i rörelse på platsen. Av olika anledningar har utomhusgymmet inte realiserats men vi tar med ditt förslag som en viktig påminnelse om att tanken om ett utomhusgym i Vara fortfarande lever. Vill här även passa på att påminna om att det finns utomhusgym på andra platser i kommunen som realiserats av frivilliga krafter så som i Larv och i Ryda.

Vänligen, Johanna Forslund Kullander, Samhällsbyggnadschef


2021-03-10
Är det verkligen rätt att man ska få vara på lagmansgymnasiet under helger och skruva/tvätta/putsa privata bilar. Man kan se live om man vill eller också ser man bilderna på blocket att det kommer från lagmansgymnasiet. Är oftast amerikanska bilar som håller till där.

Tack för din synpunkt.
Att visst arbete inom ramen för vår fordonsutbildning sker på privata bilar är naturligt.
Var gränsen går för när arbetet inte är en del av våra utbildningar utan mer av eget privat arbete är en diskussion vi har och fortsatt kommer att ha på Lagmansgymnasiet.

André Essebro, Bildningschef


2021-03-10
Idag 10/3 kl. 09.09 står kommunens fordon XXX XXX på Parkering Förbjuden plats nere vid rundkörningsplats vid Ebba ingången på Allégatan 46.

Hej!

Tack för din synpunkt.
Ägaren till fordonet är kontaktad och informerad om vad som gäller.

Med vänlig hälsning
JOAKIM HALABY
Fastighetschef

_________________________________________________________________

2021-03-10
Jag vill ge beröm till kommunen för att vi innevånare får våran röst hörd här på Bättre Vara.. Men det är tråkigt att kritik uppfattas som något negativt av vissa.. Hur kan kommunen bli bättre om det bara ges beröm & rosor..? Det var någon som ansåg att om man bara klagar så kan man flytta från kommunen istället..
FÖR VISSA ÄR DET JU INTE RIKTIGT SÅ ENKELT.. BOSTADSBRIST I HELA LANDET, & FUNKTIONSHINDER GÖR DET SVÅRARE OM MAN BEHÖVER SPECIELL BOSTAD & ANNAN HJÄLP. SOCIAL DUMPING ÄR VÄL INGET SOM ÄR KUL ATT RÅKA UT FÖR SOM FUNKTIONSHINDRAD KAN JAG TÄNKA
MIG.
Och vad jag har förstått, så har väl både kommun & region gemensamt ansvar att hjälpa dessa personer.?
TÄNK OM ALLA RESONERAR SOM ATT DET ÄR BARA ATT FLYTTA OM GALOSCHERNA INTE PASSAR! VART SKA DE FLYTTA, ÄR DÅ FÖRSTA FRÅGAN..
BO PÅ GATAN KANSKE.. ELLER PÅ HEMSKA STÄLLEN SOM MAN SETT ATT SOCIALTJÄNST PLACERAR DEM SOM INTE PASSAR IN..
ÄR SVERIGE ETT LAND FÖR ALLA? ÄR VARA EN KOMMUN FÖR ALLA? ÄR KRITIK INTE TILLÅTET? SKA MAN HÅLLA KÄFT & BLUNDA!?

Hej,

Tack för din synpunkt!

Med vänliga hälsningar Emelia Runeberg, kanslichef


2021-03-10
Är inte DE OLIKA KOMMUNALA RÅDENS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL OFFENTLIGA HANDLINGAR?
Tänker då på
1) FOLKHÄLSORÅDET
2) RÅDET FÖR FUNKTIONSHINDRADE &
3) RÅDET FÖR PENSIONÄRER.

Hej,

Tack för din synpunkt.

Som nämnts i tidigare svar är du välkommen att till kommunens officiella brevlåda inkomma med en begäran över vilka protokoll du önskar ta del av.

Handlingarna lämnas då ut efter att en sekretessprövning har genomförts.

Vänligen Emelia Runeberg, kanslichef

_________________________________________________________________

2021-03-09
Hejsan
Ser att Vara kommun delar ut priser & stipendier ganska ofta.
1) Så då undrar jag vad de pengarna kommer ifrån till alla dessa priser & gåvor?
Jag frågar för att jag vill få en större inblick & förståelse i hur en kommun fungerar.
2) Vad ingår i posten ÖVRIGT I KOMMUNENS Budget..?

Hej och tack för din fråga!

Det finns ett flertal priser och stipendier som delas ut av olika aktörer, men om du preciserar din fråga så kan vi ge ett bättre svar.

Du är välkommen att ringa kommunens växel för vidare kontakt med handläggare.

De priser och stipendier som är knutna till kulturverksamheten är finansierade med skattemedel.

Vi är osäkra på vad som efterfrågas för ”övriga kostnader” i budgeten, men om det avser sammanställningen i långtidsprognosen så avser det t.ex. räddningstjänst, samhällsbyggnad och plan, miljö och tillsyn, arbetsmarknadsåtgärder m.fl.

Vänligen Jonas Bredenberg, Ekonomichef


2021-03-08
Hej! Det hade vart roligt om det hade funnits möjlighet att sätta upp ett tennisnät och måla upp en tennisbana på den asfalterade planen i Emtunga. På somrarna är det många som är där och spelar tennis och basket m.m. Så ett tennisnät som är smidigt att plocka bort och sätta dit skulle vara att föredra. De som spelar tennis på planen har vart väldigt kreativa och byggt ”nät” av pallar och bänkar men det funkar ju inte i längden om man ska bygga upp det varje gång man ska spela. Om jag inte missminner mig så ska det ha beviljats ett tennisnät till Emtunga för ungefär 3-4 år sen genom tätortsvandringarna.
Men eftersom det inte kommit upp ett nät än så tänkte jag att jag hör mig. Det hade varit väldigt uppskattat av både barn och vuxna med ett tennisnät då detta är en aktivitet som passar alla bra.

Hej,

Tack för din synpunkt.

Du har rätt om att det skulle varit på plats. Beställs inom kort, montering sker när allt har kommit till oss.

Målningen kan jag inte garantera att vi utför i år 2021. Försök att få med den till årets tätortsvandring för åtgärd 2022.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef


2021-03-05
Det verkar som om en tredje covid-19 våg är på gång. Även om smittläget i kommunen skulle vara hyfsat lågt just nu, så betyder det inte att det är så över allt.
Vilket får en att fundera, hur rekommenderar kommunen att dess anställda beter sig? T.ex. är det lämpligt att en lärare på låg- eller mellanstadiet tar ledigt några dagar, sätter sig på ett tåg och åker till Stockholm, för att sedan komma tillbaka till jobbet direkt efter hemkomsten? 

Hej!

Vi följer hela tiden utvecklingen när det gäller smittläget i Vara kommun. Om det finns anledning att vidta åtgärder utöver de vi redan har vidtagit pga. ökad smitta så gör vi det. När det gäller vad en lärare gör för något på sin semester så har vi inga åsikter (eller rätt att ha) om detta. All personal uppmanas att följa de rekommendationer vi har i våra verksamheter, dvs samma som Folkhälsomyndigheten och regionen ger.

Vänliga hälsningar, Ola Sundberg Verksamhetschef grundskola


2021-03-02
Om vi får lägga ris till påskbrasa i jung vid träbron i år åkså.

Hej

Tack för din synpunkt,

Nej, det är inte aktuellt att lägga ris till påskbrasa.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef

Februari

2021-02-27
Idag går att läsa på SVT INRIKES om hur det DIGITALA SAMHÄLLE SOM VÄXER FRAM DRABBAR MÅNGA.. Hutlöst långa telefonköer till många myndigheter vittnar ju om att det är MÅNGA SOM INTE KLARAR DETTA DIGITALA SAMHÄLLE..
Nedskärningar hos
ARBETSFÖRMEDLINGEN
TELIA
APOTEKET
1177
VÅRDCENTRALER
PSYKIATRIN
OCH ÖVERALLT ÄR DET LÅNGA TELEFONKÖER.. Detta gör att folk hamnar i UTANFÖRSKAP. Det drabbar de som inte har råd med tekniken, & även de som inte klara stt lära sig allt det som krävs.. TEKNIKEN ÄNDRAS JU HELA TIDEN OCKSÅ.. GRATIS SURFPLATTOR & GRATIS SUPPORT ÄR JU INGET SOM ERBJUDS HELLER!! OCH FOLK BLIR INTE ANSTÄLLDA OM DE INTE KAN HANTERA DIGITALA REDSKAP HELLER!! SNACKA OM UTANFÖRSKAP!
Och detta med KONTANTLÖST SAMMHÄLLE STÄLLER OCKSÅ TILL DET FÖR DE SOM INTE HAR RÅD & ATT SKAFFA & HANTERA TEKNIKEN..
DET ÄR INTE OK! Äldre & fattiga drabbas dagligen av problem.. SKRÄMMANDE UTVECKLING..

Hej och tack för din synpunkt.

Det digitala utanförskapet är en viktig fråga att inte glömma bort i arbetet med digitalisering. Har du behov av hjälp med tekniken så erbjuder kommunen i normalläget tekniktorsdagar på biblioteket. Då finns det möjlighet att få hjälp med enklare saker på sin mobiltelefon eller surfplatta. Det kan röra sig om att installera appar, söka information och andra tjänster. Under pandemin så har vi tvingats ställa in detta och erbjuder istället hjälp och stöd via telefon. Det går att ringa biblioteket alla vardagar och få hjälp. Vi ser ett relativt stort behov för fysiska besök hos oss och när pandemin har lagt sig kommer tekniktorsdagar på biblioteket att återinföras. Vi kommer då även förtydliga detta och vad som gäller på kommunens hemsida.

Välkommen att höra av dig igen om du har fler frågor eller synpunkter.

Hälsningar Jonas Dahlin, digitaliseringsstrateg


2021-02-26
Hej
Jag undrar vad som hänt med Bättre Vara. Förut var det intressant att läsa synpunkter och svar men nu verkar det som en enda person tagit över och använder Bättre Vara till sin egen klagomur bara för att klaga på allt och alla. Personen ifråga blir ju aldrig nöjd och är ofta rent oförskämd. Alla får tycka vad de vill men det kan väl inte vara meningen att Bättre Vara ska handla om en enda persons missnöje med allt. Är man så missnöjd med kommunen så skulle jag rekommendera att man flyttar härifrån. Jag är nöjd med Vara kommun.

Tack för din synpunkt! Och vad roligt att höra att du trivs och är nöjd med det arbete Vara kommun gör!

Tanken med Bättre Vara är att skapa ett forum för kommunmedlemmar att lämna synpunkter eller förslag på hur vi gemensamt kan skapa en ännu bättre och trivsammare kommun för alla att leva och bo i.

Vår förhoppning är såklart att Bättre Vara är ett forum för alla medborgare och det är därför värdefullt att få till oss att du inte upplever detta. Vi tar med oss denna synpunkt för att se hur vi kan göra forumet ännu bättre.

Vänligen Emelia Runeberg, kanslichef


2021-02-25
En KOMMUNAL ALLERGIKONSULT SKULLE UNDERLÄTTA FÖR BÅDE KOMMUNINNEVÅNARE & TJÄNSTEHEN ATT GÖRA VARA KOMMUN TILL EN BÄTTRE Kommun ATT BO I!! FÖR NÄR POLITIKER INTE HAR EGET FÖRNUFT SÅ KAN DET ORSAKA OERHÖRT MYCKET PROBLEM FÖR DE
SOM HAR ALLERGI & ALLVARLIGA SJUKDOMAR!! SÅ ETT TIPS.. Anställ en allergikonsult..

Hej,

Tack för ditt förslag om att anställa en allergikonsult.

Västra Götalandsregionen arbetar med frågan på så sätt att sjukvårdsregioner, patientföreningar och myndigheter samarbetar i en nationell arbetsgrupp (NAG) för personer med matallergi och anafylaxi för att vården ska bli mer tillgänglig, kunskapsbaserad, jämlik, effektiv, säker och individanpassad. Du kan läsa mer om detta samarbete här: Samarbete ska förbättra vården för personer med matallergi.

Vänligen Emelia Runeberg, kanslichef


2021-02-25
Det saknas KOMPETENS HOS POLITIKER NÄR DET GÄLLER OMVÅRDNAD & FUNKTIONSHINDERSPOLITIK!!
Därför föreslår jag & andra drabbade att det skapas en OMVÅRDNADSNÄMND MED KOMPETENTA LEDAMÖTER!!
För Folkhälsorådet verkar INTE intresserade av FUNKTIONSHINDERSPOLITIK överhuvudtaget!! Utan satsar bara på Regional utveckling såsom kultur, föreningar, mm.
OMVÅRDNAD & FUNKTIONSHINDRRSPOLITIK HÖR JU TILL KÄRNVERKSAMHET DESSUTOM.. KOMPETENSEN INOM FUNKTIONSHINDERSPOLITIKEN ÄR UNDER ALL KRITIK I KOMMUNEN!!
Även VARA VÅRDCENTRAL BEHÖVER BÄTTRA PÅ KOMPETENSEN NÄR DET GÄLLER FUNKTIONSHINDER AV OLIKA SLAG!
Att få telefonluren i örat av chef på VC, socialförvaltning, kommundirektör vittnar bara om hur okunniga dessa chefer faktiskt är. Och det visar också att funktionshinderspolitik INTE ÄR NÅGOT SOM KOMMUNLEDNING VILL SATSA PÅ TROTS ATT DET HÖR TILL KÄRNVERKSMHET I REGIONAL & KOMMUNAL VERKSAMHET. Så EN KUNNIG & ENGAGERAD OMVÅRDNADSNÄMND VORE PÅ SIN PLATS! Det KOMMUNALA RÅDET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING FUNGERAR INTE HELLER SÄRSKILT BRA I DENNA KOMMUN!!

Hej,

Tack för din synpunkt.

Den nämndsorganisation som finns i kommunen beslutas av kommunfullmäktige. Inför varje ny mandatperiod brukar nämndsorganisationen gås igenom och inför denna mandatperioden skickades också frågan ut till samtliga partigrupper för att samla in partiernas synpunkter över hur kommunens nämndsorganisation ska se ut (vilket i sin tur blev ett underlag till kommunfullmäktiges beslut om nuvarande organisation). Huruvida kommunfullmäktige väljer att bryta ut omvårdnad från nuvarande socialnämnden är således ett ställningstagande som kommunfullmäktige får göra inför nästa mandatperiod.

Utifrån kommunallagen ska kommunfullmäktige följa upp nämndernas verksamhet under året, och hittills, i de uppföljningar som genomförts, har kommunfullmäktige sett att socialnämnden hanterar det uppdrag de tilldelats på ett tillfyllest sätt. Vänligen Emelia Runeberg, kanslichef


2021-02-20
Igår var jag vid ICA & WILLYS i Vara.
Det var ngt som fångade min uppmärksamhet där.
Nämligen den tjocka gråaktiga rök som blåste över parkeringen. Och vid en intilliggande byggnad rök det gråsvart rök också, som
blåste över ICA:s tak mot Torggatan.,
Så min fråga är, Hur nära samhället & bostäder ska ett Fjärrvärmeverk ligga för att vara ofarligt för människor som bor i Vara? Det
byggs ju nya bostäder runtom i Vara nu, & nya butiker & företag har etablerat sig (sedan värmeverket byggdes förmodar jag) & är
därmed arbetsplatser för många..
Blåst styr ju vart röken hamnar, & färdas olika långt beroende på väder & vind..

Hej och tack för din synpunkt.

Tidigare var de generella riktlinjerna att avståndet mellan industrier och bostäder skulle vara 200 meter. I det aktuella fallet är det drygt 400 meter till närmaste bostad. När man planerar för nya bostads- och affärsområden tar man hänsyn till befintliga verksamheter och gör en bedömning av eventuella miljö- och hälsorisker.

Att det kan komma mörkare rök från värmeverket under korta perioder beror vanligen på att man sänker lasten i pannorna när värmebehovet går ner. Fastbränslepannorna är utrustade med multicykloner och rökgaskondensatorer som renar bort det mesta av stoftet, och mätningar av utgående stofthalter görs regelbundet. Miljöenheten gör regelbundet tillsyn på anläggningen och har inte haft några anmärkningar de senaste åren. Det har inte heller förekommit några större driftstörningar.

Med vänliga hälsningar, Mathias Hultberg Miljöinspektör


2021-02-20
VARFÖR besvaras inte ALLA SYNPUNKTER & KLAGOMÅL PÅ BÄTTRE VARA?? Det är väl inte så det ska vara?! DET KAN LIKNAS MED OBEFOGAD CENCUR & DET ÄR INTE OK!! Det finns många innevånare som väntar på svar som ALDRIG KOMMER! Var det det som var meningen när ni gjorde om BÄTTRE VARA förra året?! FÖR DET ÄR MYCKET SOM INTE BESVARAS. OCH POLITIKER & TJÄNSTEMÄN SOM INTE ENS GÅR ATT NÅ PÅ TELEFON!!
SÅ HÄR FÅR DET INTE GÅ TILL!! TROTS ATT växeln skickar meddelanden till tjänstemän om man vill ha svar på frågor så kommer det inte heller!!
VARFÖR?? Detta liknar inte den KOMMUN SOM DET GÖRS SKEN AV I MEDIA!! ÄR KRITIK INTE TILLÅTET HÄR?? KRITIKEN ÄR BEFOGAD DESSUTOM!!

Hej

Tack för din synpunkt. Vår ambition är att besvara alla synpunkter som kommer in till Bättre Vara. Personalen i växeln ansvarar för att samla in svaren på alla frågor men ibland kan det dröja innan de får svar från ansvarig och då tar det längre tid innan vi kan publicera svaret på webben. Därför kanske du upplever att vi inte besvarar allt. Men svar kommer oftast alltid. Om du upplever att en synpunkt inte blir besvarad kan det även bero på att det inkommit en liknande fråga som det redan finns ett svar på, men då hänvisar vi alltid till den tidigare frågan.

Vänligen Maria Joelsson, kommunikationschef


2021-02-18
1) Vilka områden är obligatoriska för kommuner att ansvara för?
2) Och vilka ses som mer frivilliga för kommuner att jobba med?
3) Och hur förhåller Vara kommun sig till dessa olika ansvarsområden?
4) Vad räknas som kärnverksamhet & vilka räknas inte som kärnverksamhet?

Hej och tack för din synpunkt!

Kommunallagens 2 kap 1 § reglerar att kommuner får ha hand om angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens område eller deras medlemmar.

Sammanfattningsvis kan sägas att kommunerna bland annat måste se till att det finns barnomsorg, grundskola, gymnasieskola och särskola. Vidare ska kommunerna också ordna kommunal vuxenutbildning, svenska för invandrare och socialtjänst samt ge omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning.

Att säkerställa bostäder och planera för kommunens utveckling och nya byggen samt hälso- skydd och miljöskydd är också områden som kommunen ska tillhandahålla.

Av kommunallagens 2 kap 2 § regleras vidare att kommuner inte får ta hand om sådana angelägenheter som staten, en annan kommun, en annan region eller någon annan ska ha hand om. Ett sånt område är att kommunerna inte får agera inom penning- och kreditväsendet, som enligt huvudregeln ska hanteras av staten och dess bankinrättningar (RÅ83 2:56).

Kärnverksamhet brukar oftast beskrivas som de ursprungliga och grundläggande verksamheterna. I lagens mening är det dock inte så enkelt att peka ut vilka verksamheter som är kärnverksamheter. Då kommunen har många områden att ansvara för och för att skapa en bra kommun för medborgare att leva och vistas i behöver alla dessa områden fungera.

Sveriges kommuner och regioner har på ett väldigt bra sätt beskrivit vad kommunerna och ska arbeta med. Detta finns att läsa här: Vad gör kommunerna? – SKR

Vänligen Emelia Runeberg, kanslichef


2021-02-18
Om kommuner ska ansvara för olika saker i en kommun. Och får stöd av Västra Götalandsregionen.
1) VILKA OMRÅDEN ÄR DÅ OBLIGATORISKA FÖR REGIONEN ATT STÖTTA FÖRST & FRÄMST DÅ?
Och
2) VILKA ÄR FRIVILLIGT FÖR REGIONEN ATT SAMVERKA MED KOMMUNER OM?

Hej,

Tack för din synpunkt.

Denna synpunkt kan bäst besvaras av regionen själv. Du kan vända dig direkt till Västra Götalandsregionen här: Kontakt – Västra Götalandsregionen

Vänligen Emelia Runeberg, kanslichef

2021-02-16
Hej! Jag tycker att någon borde se över det här med bilkörning och parkering på Brinkestigen inne på gårdarna där står man parkerad hela dagar och nätter alla kan inte ha giltligt parkeringstillstånd , samt störande genom att man står och varvar / gasar med sina bilar inne på gårdarna så att det både väsnas och ryker avgaser.

Hej

Vi är tacksamma för era synpunkter angående bilkörning och parkerings störningar på vårt fina område Brinkestigen. Vi vill ju alla att det ska vara ett trivsamt och tryggt ställe att bo på. Vara Bostäder har ett avtal med Säkerhetstjänst som hjälper oss med parkeringsbevakningen på våra områden. Dom har kontinuerliga ronder på samtliga av våra adresser och sköter detta bra. Vi kommer ändå be dom att besöka Brinkestigen lite oftare så vi kommer till rätta med det du påpekar.

Med vänlig hälsning, Marcus Axelsson Fastighetschef Vara Bostäder AB


2021-02-14
Hejsan. Jag skulle önska att det var möjligt att kunna handla själv i fler butiker även om man är rullstolsbunden. Det är frustrerande att inte kunna göra det. Många butiker har trappa, men i gen hiss eller ramp.. En del butiker kanske är väldigt trånga o.s.v. världen blir väldigt liten& enformig för oss med funktionsnedsättningar & rullstol.. HOPPAS ATT VÄRLDEN KANSKE BLIR LITE BÄTTRE FÖR ALLA OSS SNART..
Att vi också kan få vara mera självständiga & delaktiga.. SKICKAR EN KRAM PÅ ALLA HJÄRTANS DAG OCKSÅ.

Hej och tack för din synpunkt!

Självklart har vi ett gemensamt ansvar att öka handelns tillgänglighet och det är viktigt att kommun, fastighetsägare och butiksägare tillsammans strävar efter att så många som möjligt ska kunna delta i samhället på lika villkor.

I första hand är butiksägaren är skyldig att se till att butiken är tillgänglig för dig med funktionsnedsättning. Butiksägare och fastighetsägare måste åtgärda tillgänglighetsbrister som är enkla att avhjälpa, både i och utanför butiken. Jag ska därför föra en dialog om dina synpunkter med relevanta fastighetsägare och butiksägare genom Vara Köpmannaförening.

Just nu pågår ombyggnation av Drottninggatan i Vara och senare kommer också Torggatan och Storgatan att byggas om. I samband med att gatorna får en ny utformning kommer också tillgängligheten att förbättras.

En god idé inför framtiden är också att samla information om butikernas tillgänglighet och var det finns möjlighet att handla online, speciellt i dessa tider. Den idén tar jag med mig.

Vänligen, Beatrice Karlsson, kommunutvecklare


2021-02-16
Jag undrar vad det är som behöver utredas för att se över möjligheten med att publicera de kommunala rådens protokoll på hemsidan?
Syftar då på FOLKHÄLSORÅDET PENSIONÄRSRÅDET & Det KOMMUNALA RÅDET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING.
Men DE ANDRA RÅDENS PROTOKOLL BORDE OCKSÅ VARA TILL FÖR ALLA ATT KUNNA LÄSA PÅ HEMSIDAN.. Varför & vad är det som ska utredas för att publicera dem?

Hej och tack för din synpunkt.

Vi hänvisar till det svar som du fick av kanslichef Emelia Runeberg på din synpunkt daterad 2021-02-14.

Du är välkommen att höra av dig till kommunens officiella e-post brevlåda (vara.kommun@vara.se) för att få del av handlingarna.

Beskriv bara vilka handlingar det är du önskar ta del av.

Vänliga hälsningar Växeln, Vara kommun

2021-02-14
Det var på tiden att vi innevånare i kommunen kan ta del av kommunens sammanträdesprotokoll via hemsidan. Men det är önskvärt att även FOLKHÄLSORÅDETS, KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDETS (KPR) & även KOMMUNALA RÅDET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING (KRF) protokoll visas. VARFÖR ÄR DE INTE MED?

Tack för ditt förslag om att även publicera rådens protokoll på hemsidan. Det är mycket positivt att de förbättringsarbeten som genomförs, där mer information publiceras på hemsidan, också uppskattas av kommunmedborgare.

Kansliavdelningen ska se över möjligheten till att också publicera protokoll från rådens sammanträden på hemsidan. Tills dess att frågan är utredd så är du självklart välkommen att höra av dig till kommunens officiella e-post brevlåda (vara.kommun@vara.se) för att få del av handlingarna. Beskriv bara vilka handlingar det är du önskar ta del av.

Vänligen Emelia Runeberg, kanslichef


2021-02-13
Vart vänder man sig om man anser att de folkvalda politikerna inte driver de frågor som som det partiet gick till val på att göra? DET ÄR ETT STORT SVEK!
ELLER ÄR DET EN MEDVETEN STRATEGI HÄR I KOMMUNEN? Att utge sig för att representera ett visst parti, men i själva verket sympatisera med ett annat..
HÄR I VARA VERKAR DET VARA SÅ FAKTISKT.. OCH DET VERKAR VARA NÅGRA FÅ SOM STYR SOM DE VILL HÄR. Och de sitter på flera poster samtidigt, istället för att släppa fram andra.. HUR ÄR DETTA MÖJLIGT? Tacksam för svar.. Hälsningar från en vetgirig irriterad kommuninnevånare som hoppas på att det blir lite ändring på DVALAN eller sveket i kommunpolitiken framöver nu.

Tack för din synpunkt!

Kommunen styrs genom representativ demokrati, vilket innebär att medborgare vart fjärde år har till uppgift att välja det parti och de politiker som de vill ska representera väljarens röst de kommande fyra åren.

Partiernas arbete inför och under ett val är fristående från kommunens organisation på så sätt att partierna ansvarar själva för de vallöften de går ut med innan ett val och sen, om de får majoritet för frågorna efter valet, ser till att beslut fattas om genomförandet. Kommunens tjänstemän ansvarar för att verkställa de politiska beslut som fattas.

Om du anser att det parti du röstat på inte uppfyllt de vallöften som partiet gav inför valet 2018 är min rekommendation att du vänder dig direkt till det partiet.

Vänligen Emelia Runeberg, kanslichef


2021-02-12
Att skriva på BÄTTRE VARA är ganska verkningslöst.. DET kan nog många som läser kommunens svar instämma i.. Så för att kommuninnevånare ska kunna påverka i högre grad & inte bli censurerade vore det på sin plats att införa MEDBORGARFÖRSLAG SOM PÅ DEN VÄGEN DÅ KAN TAS UPP I FULLMÄKTIGE..
Bättre VARA ÄR SOM SAGT GANSKA TANDLÖST & verkningslöst!!

Tack för din synpunkt!

Bättre Vara är det forum där medborgare kan lämna synpunkter och förslag. Detta används istället för just medborgarförslag, då många frågor är sådana som verksamheten direkt kan besvara och inte behöver ett politiskt beslut. Synpunkterna och förslagen besvaras av de tjänstemän (eller ibland förtroendevalda) som har ansvar för verksamhetsområdet frågan berör.

Samtliga synpunkter återrapporteras till ansvarig nämnd varför också de förtroendevalda ser och har möjlighet att ta del av synpunkter och förslag som inkommer. Om de anser att någon synpunkt/förslag ska hanteras vidare så har nämnden möjlighet att utifrån det väcka ett sådant ärende för att hantera frågan därefter.

Vänligen Emelia Runeberg, kanslichef


2021-02-12
Är det meningen att växeln ska svara på inlägg som skrivs på BÄTTRE VARA?! Och klagomål på vissa saker såsom störande kråkfåglar har kommunen fått under flera år från många här på BÄTTRE VARA.. Och ALLA HAR FÅTT SAMMA STANDARDSVAR!! HJÄLPER DDT DÅ ATT KONTAKTA HANDLÄGGARE???!!
Får man ett bättre svar då? Eller samma svar igen? Det är nog inte växelns sak att svara på detta om KRÅKFÅGLAR.. Det bör miljökontoret kunna svara på här på BÄTTRE VARA.. En handläggare kanske.. För problemet med kråkfåglarna är inte ett enskilt ärende, utan många störs av dem..

Hej och tack för din synpunkt.

Bättre Vara är kommunens synpunktshantering där både synpunkt och svar publiceras offentligt på vår hemsida. Alla synpunkter kommer först in till växeln och vi fördelar sen ut till respektive förvaltning och handläggare. När svar kommer in så ser vi till att synpunkt och svar publiceras.

När det kommer in synpunkter, från olika eller samma person, som redan har svarats på går växeln in och hänvisar till tidigare svar. Om man inte är nöjd med ett svar eller om man har följdfrågor i samma ärende så får man ta kontakt med handläggare eller chef på den förvaltning det gäller, det brukar vi också upplysa om i vårt svar. Det är viktigt att veta att inga enskilda ärenden kommer handläggas och publiceras på Bättre Vara.

Vänliga hälsningar, Växeln Vara kommun


2021-02-12
Nu är kl. 01:19 och jag får stänga friskluftsventiler & stänga av ventilationen IGEN. Och så här har det hållt på länge nu. SÅ HÄR KAN DET INTE FÅ FORTSÄTTA!! Man ska kunna sova utan att få lägenheten full med vedrökslukt & giftiga partiklar! NI SOM STYR DENNA KOMMUN HAR ETT ANSVAR I DETTA!! KOM INTE & SÄG NÅGOT ANNAT! NU VILL JAG HA ETT SKRIFTLIGT SVAR PÅ VAD NI TÄNKER GÖRA FÖR ATT FÅ SLUT PÅ DETTA!
Det är inte bara min bostad som drabbas..

Hej och tack för din synpunkt.

Enligt Vara kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö är småskalig eldning inte tillåtet inom områden med detaljplan eller områdesbestämmelser mellan 1 juni och 31 augusti. Något generellt förbud mot eldning har kommunen inte möjlighet att fatta. Har man klagomål på eldning får man vända sig till miljö- och byggenhet som handlägger ärendet och gör bedömning om den eventuella  eldningen kan utgöra en olägenhet för människors hälsa och om åtgärder behöver vidtas för att minimera störningen”.

Med vänlig hälsning, Kjell Karlsson Miljö- och byggchef


2021-02-11
Är det för dyrt för kommunen att se till att MILJÖBALKENS OLIKA REGLER FÖLJS? Jag tänker då på

1.FÖRSIKTIGHETSPRINCIPEN
2. HÄNSYNSREGLER
3. KUNSKAPSKRAV
4. PRODUKTVALSKRAV

som är viktiga.. FÖR OM KOMMUNEN INTE SER TILL ATT DESSA FÖLJS, då följs inte kommunallag & miljöbalken. Det i sin tur är helt i strid med hur människor & natur ska skyddas.. KOMMUNEN HAR RÄTT ATT VITESFÖRELÄGGA DE SOM INTE FÖLJER MILJÖBALKENS REGLER.
Är det för dyrt också?

Hej och tack för din synpunkt.

Kommunfullmäktige är det politiska organ som fördelar kommunens resurser till nämnder. Nämnderna ansvarar sedan för att verksamheten fullgörs enligt det uppdrag som fullmäktige gett och utifrån aktuell lagstiftning. Vara kommun har en ganska omfattande myndighetsutövning och tillsyn enligt b l a  miljöbalken, livsmedelslagen samt plan- och bygglagen. Självklart har vi inte möjlighet att göra allt vi skulle vilja och här måste prioriteringar och bedömningar ske utifrån den ”nytta” som våra insatser väntas ge. Prioriteringar och planering görs i dom tillsynsplaner och arbetsplaner som upprättas varje år. Kommunens och nämndernas verksamhet granskas också fortlöpande av länsstyrelsen samt kommunens revisorer”.

Med vänlig hälsning, Kjell Karlsson Miljö- och byggchef


2021-02-11
Det är för jävligt att KOMMUNENS VÅRDPERSONAL KÖR IN PÅ GÅRDEN I BOSTADSOMRÅDE & LÄMNAR MOTORN PÅ TILL Sin TJÄNSTEBIL NÄR DE GÖR BESÖK HOS VÅRDTAGARE. Och när man frågar varför hon gör så, får man till svar -Det är kallt. Detta var en bil som spydde UT AVGASER!! VÅRDPERSONAL BORDE HA BÄTTRE VETT I SKALLEN & KOMMUNENS VÅRDPERSONAL BORDE FÖREGÅ MED BÄTTRE VETANDE DESSUTOM!!
Detta hände på KUNGSGATAN DEN 11/2 kl. 09:10.. OCH BEHÖVER NÄSTAN ALL HEMTJÄNSTPERSONAL KÖRA IN PÅ GÅRDEN ?? Det är RENA E20 VARJE DAG HÄR MED KOMMUNENS BILAR PÅ GÅRDEN. Jag ser varken i eller urlastning av tunga saker eller personer.., bara personal som ska besöka VÅRD & OMSORGSTAGARE.

Hej och tack för din synpunkt!

Jag beklagar att våra medarbetare kör in kommunens bilar på gården och låter dessa stå på tomgång. Berörda enhetschefer för hemtjänst har fått till sig dina önskemål så att de kan ta upp detta med arbetsgruppen. Jag hoppas att du inte ska besväras något mer, om så är fallet får du höra av dig igen.

Vänligen Linda Norlin, Verksamhetschef Äldreomsorgen


2021-02-11
Ni politiker & högt uppsatta tjänstemän borde gå KURS I HUR MAN LEDER EN KOMMUN! Börja ta ANSVAR FÖR VAD NI ÄR SKYLDIGA ATT GÖRA INOM KOMMUNAL VERKSAMHET! Och städa bort arvodesjägare i de kommunala nämnderna.

Utför ORDENTLIGA INTERNKONTROLLER OFTA. För nu är det bedrövligt! Jag ser gärna att ORDENTLIG KOMPETENSKONTROLL AV PERSONAL UTFÖRS OCKSÅ! Och att ingen anställs utan rätt behörighet & kompetens. Och kommunfullmäktige verkar mest bestå av folk som fyller ut stolar bara!! Det borde krävas mer för att få sitta i fullmäktige faktiskt!! POLITIKER VET INTE ALLTID VAD SOM ÄR RÄTT.. Och POLITIK HANDLAR INTE BARA OM PENGAR!!!
Det handlar också om att FÖLJA LAGAR & REGLER!! Inte bara när det gynnar vissa i ledningen!!

Så för att Vara ska bli bättre.., Se över kompetens & behörigheter både inom politik &! Nämnder.. KONTROLLERA OFTARE! För nu kör vissa sitt eget race som de vill..

Tack för din synpunkt.

Hur kommuner styrs regleras av både av grundlagsstiftning (regeringsformen) men framförallt kommunallagen.

Sveriges demokratiska system bygger på folkets val. Det framgår av Regeringsformens 1 kap 1 § att all offentlig makt i Sverige utgår från folket. Detta förtydligas också i kommunallagen 1 kap 4 § där det framgår att beslutanderätten i kommunen utövas av valda församlingar (fullmäktige) som utses av röstberättigade kommunmedlemmar.

Det är således alla röstberättigade kommunmedlemmar som genom att utöva sin demokratiska rättighet vid kommunalvalet (som sker vart fjärde år) väljer de politiker som ska representera folkets vilja i kommunfullmäktige.

De som är röstberättigade till kommunvalet är också behöriga att väljas till ett politiskt uppdrag. Om man som kommunmedlem är missnöjd med hur kommunen styrs och inte anser att man kan påverka i tillräckligt stor omfattning genom att gå och rösta finns det således alltid möjlighet att själv bli vald till ett politiskt uppdrag. Detta genom att antingen gå med i ett befintligt parti vars politik man står bakom eller genom att starta ett helt nytt parti.

Vänligen Emelia Runeberg, kanslichef


2021-02-11
Man har vid ett flertal tillfällen kunnat läsa i NLT om aktuellt läge vad gäller covid-19 på äldreboenden och om kommande vaccinering. Dessa uppgifter har rapporterats från Essunga, Grästorp och Lidköping. Varför redovisar Vara kommun inga uppgifter i dagstidningen? Många har funderingar och det medför sannolikt många samtal till Närhälsan.

Information kan aldrig vara av ondo! Så INFORMERA! INFORMERA och INFORMERA igen. Hänvisning till FHM är inte tillräckligt. Vi i Vara vill veta vad som händer HÄR! Vara kommun kommer ju ut med digital information en gång i veckan, informera där. Informera på hemsidan. Glöm inte att informera genom pressen. eftersom många äldre inte har möjlighet att ta del av digitala medier.

Hej och tack för att du hör av dig.

Jag håller helt med dig om att information är otroligt viktigt och vårt uppdrag är att informera om vad som händer i kommunens verksamheter.

När det gäller information om vaccineringen är ansvaret fördelat mellan kommunen och Närhälsan (regionen)  och jag förstår att det som kommuninvånare är svårt att hålla isär vem som är ansvarig för vad och varifrån informationen kommer. Vårt ansvar i kommunen är först och främst att informera om vaccinationsläget i våra egna verksamheter. Genom avstämningar med socialförvaltningen uppdaterar vi denna information regelbundet på kommunens webbplats och det är även något som lokaltidningen bevakar och skriver om.

Kommunens sjuksköterskor vaccinerar de som bor på våra boenden och även de som har hemsjukvård genom kommunen. När det gäller de som endast har hemtjänst så är det Närhälsan som är ansvarig för den vaccineringen, men här har kommunens hemtjänstpersonal hjälpt till med att dela ut information till de som berörs. Detta har vi även informerat om på kommunens hemsida och i sociala medier. Senast idag, den 12 februari,  var det också en mycket bra artikel om hur läget är i Vara i stort vad gäller vaccineringen.

Men vi tar till oss kritiken och jobbar för att bli än bättre på att uppdatera vår hemsida med senaste informationen kring vaccineringen och även få med detta i våra lägesrapporter.

Vänliga hälsningar, Maria Joelsson Kommunikationschef


2021-02-11
Trottoaren vid Västergatan är i bedrövligt skick.. Den är bucklig och svår att gå på med rollator. Vore trevligt att kunna gå där när trottoarer är till för att gå på.. Eller ska man behöva gå på den släta körbanan istället? Varför tar ni politiker inte er tid att gå ut & se hur trottoarer faktiskt ser ut..
DE VÄXER IGEN PÅ MÅNGA STÄLLEN.. Man kan säga att på vår & sommar så BLOMMAR ASFALTEN FAKTISKT lite här & där. Att snubbla över tuvor är inte önskvärt..

Hej och tack för din synpunkt.

Vi har många trottoarer, gång-cykelvägar som är i behov av upprustning, just nämnd trottoar har fler alternativa gång-cykelvägar inom en litet område. Att gå på körbanan är inte lämpligt. Vi har en bra dialog med politiken, de ger oss bra förutsättningar för att förbättra asfalterade ytor så som gång-cykelvägar och gator.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef


2021-02-11
Bygg ut fjärrvärmenätet i tätorten Vara & Flytta & modernisera värmeverket. Se till att FLER VILLAÄGARE ANSLUTER SIG SÅ ATT DE SLIPPER ELDA MED VED SOM FÖRSTÖR TILLVARON FÖR ANDRA & MILJÖN. SMÅSKALIG ELDNING ÄR INTE SMÅSKALIG NÄR MAN DAGLIGEN BESVÄRAS AV VEDRÖK HÄR I TÄTORTEN.. MÅNGA BÄCKAR SMÅ, BLIR EN STOR Å… Och DET ÄR TYDLIGEN FÖR DYRT ATT HÅLLA EFTER ALLA DESSA SOM ELDAR..
DEN ENES GLÖD BLIR DEN ENES DÖD..

Hej och tack för din synpunkt!

Då Värmeverket inte ägs utav kommunen så ombeds du ta kontakt med Vara Energi direkt med ditt förslag.

Med vänlig hälsning, Växeln Vara kommun


2021-02-11
Kjell Karlssons ( chef på miljökontoret) svar ang KRÅKFÅGLAR verkar vsra ett STANDARDSVAR PÅ DETTA PROBLEM FÖR ATT UNDVIKA UTGIFTER BARA!!
Ni på miljökontoret & kommunen har ett ansvar & ska verka för att MILJÖBALKEN EFTERLEVS! Boende vid SOLGÅRDEN & MÅNGA ANDRA STÄLLEN I VARA TÄTORT HAR KLAGAT PÅ STÖRNINGAR & FÅGELSKIT I MÅNGA ÅR NU!!! Och NI PÅ KOMMUNEN GÖR INGET ÅT PROBLEMET AV EKONOMISKA SKÄL!!! Ni hänvisar till att FASTIGHETSÄGARE SKA TA HAND OM PROBLEMET.. VARA BOSTÄDER & KOMMUNEN ÄR FASTIGHETSÄGARE VID FLERA STÄLLEN.. SOLGÅRDEN Bl.a. och i somras var det ngn vid Kullenområdet som fick rådet att anlita skytt själv… Va??!!
SLUTA ATT SLARVA MED MILJÖBALKENS LAGAR & REGLER!! MILJÖBALKEN ÄR TILL FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA!!
NI VET OM ATT DET ÄR FÖR MÅNGA KRÅKFÅGLAR, MEN BLUNDAR FÖR PROBLEMET FÖR ATT DET KOSTAR ATT ÅTGÄRDA DET!!
Så skärp er!!

Hej,

Du ombeds ta kontakt direkt med handläggare i ärendet.

Med vänlig hälsning, Växeln Vara kommun


2021-02-10
Hur kan Vara kommun öppna upp både bad och bibliotek när västra Götalands smittskyddsläkare säger att smittan börjar öka igen och citat:
Thomas Wahlberg säger också till GP att man inte ser några tecken på en fortsatt nedgång av antalet smittofall snarare tvärtom. Jag tycker vi börjar se tecken på att det börjar öka igen, säger han.

Hur kan då Vara öppna upp dessa områden? För vem tror egentligen på det FHM säger att barn under 13 smittar inte…..(Har vi ett ”tänkande” virus att göra med….som väljer att hoppa över de yngre?) Borde vi inte fortsätta hålla stängt iallafall tills större delen av invånarna har fått sitt vaccin? Ska VI i Vara slappna av bara för att vi JUST nu har en låg siffra av smittade?

Hej och tack för synpunkten,

En gedigen riskanalys har genomförts på både bibliotek och bad innan de öppnar upp i en begränsad form och olika anpassningar för att erbjuda en så smittsäker miljö som möjligt.

Vi följer direktiv från folkhälsomyndighet och regering, och detta innebär att biblioteket ska vara öppet enligt bibliotekslagen. Badhuset lyder under pandemilagen. Regeringen uppmanade kommuner att tillhandahålla fritids- och kulturaktiviteter för unga, födda 2002 och senare, och utifrån det öppnade baden sin verksamhet för den målgruppen. För barn under 12 år får en vuxen per barn följa med, eftersom säkerhetsreglerna på baden kräver det. Fortfarande är det anpassningar och särskilda regler som gäller och endast 40 barn och unga kan besöka badet samtidigt.

Med vänliga hälsningar, Rigmor Persson Verksamhetschef Kultur och Fritid


2021-02-07
Tänker ni på kommunen göra något RADIKALT ÅT ALLA KAJOR & andra kråkfåglar i år?! Det är UPPENBART ATT KOMMUNEN HAR BRUSTIT I DETTA UNDER FLERA ÅR. Och förra året (2020) var det OLIDLIGT FÖR MÅNGA I VARABOR!! Och ALLA DESSA STORA FÅGELBON VID SOLGÅRDEN OCH ÖVRIGA STÄLLEN I CENTRALORTEN BORDE TAS BORT. En REJÄL SKYDDSJAKT VORE PÅ SIN PLATS! Lägg pengarna där de ska läggas! NÄMLIGEN PÅ SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA! Dessa kråkfåglar orsakar många hälsoproblem ( störd vila & störd nattsömn bl.a) & är en de blir en OLÄGENHET NÄR DE BLIR
SÅ MÅNGA.. LAGERHUSET BORDE GÖRA NÅGOT ÅT ATT SÅ MÅNGA FÅGLAR KAN ÄTA AV SÄDEN DÄR OCKSÅ. Alla BÄRTRÄD LÄNGS VÄSTRA SKOLGATAN & vid Västra skolan borde sågas ner för att INTE BLI MAT ÅT KRÅKFÅGLAR !!! Och villaägare som har bär &! Bigarråträd mm. BÖR NÄTA SINA BUSKAT & träd.. DAGS FÖR SKYDDSJAKT I ÅR!!

Hej,

Tack för din synpunkt.

Miljö- och byggnadsnämndens generella ställningstagande gentemot kråkfåglar, såsom kajor, kråkor och råkor, är att endast åtgärder som är nödvändiga och verkar förebyggande ska vidtas. Tidigare erfarenheter visar att ta ner träd och skyddsjakt enbart ger tillfällig och begränsad effekt. Detta utgör då inte en hållbar lösning. Vi har en kommunal skytt vi kan förmedla kontakten till men då får man själv stå för kostnaden.

Mer information finns på hemsidan: https://vara.se/bygga-bo-och-miljo/miljoskydd/djur-och-skadedjur/storande-faglar/

Med vänlig hälsning, Kjell Karlsson Miljö- och byggchef


2021-02-07
Min mamma, snart 95 år, behöver hjälp med medicin sedan julas. Hemsjukvården beslutade att det skulle ske två ggr per dag. Morgon (övriga mediciner) kväll waranmedicin( blodförtunnande). På lördagkvällen satt mamma uppe och väntade att de skulle komma till ca kl 21.30. Det kom ingen. På söndag morgon upptäckte pers. att medicinen inte var given. De ringde och konsulterade och beslut togs att mamma skulle ta den uteblivna warantabletten på söndagmorgon. Mamma nekade (med rätta) eftersom hon skulle ta en på söndkväll. Hos vem ligger det medicinska ansvaret på helgerna i Vara kommun? Vem tar ansvar för utenbliven medicin en dag och ” dubbla” doser dagen därpå? Orolig dotter

Hej,

Tack för din synpunkt.

Under kvällar/nätter, helger finns alltid en jourhavande sjuksköterska, som ska kontaktas av tjänstgörande personal då medicinska problem uppstår.

Hon tar då ställning till problemet och bedömer om ev. kontakt med läkare ska tas .

Uppmanar dig att ta kontakt med din mammas omvårdnadsansvariga sjuksköterska för att reda ut hur händelseförloppet har varit.

Med vänliga hälsningar, Maria Hötomt Kjellberg, Medicinskt ansvarig sjuksköterska


2021-02-07
PÅ HAMMENHÖGS GÄSTGIVAREGÅRD I SKÅNE SERVERAS BRÄSSERAD RÅKA. Det är tydligen en delikatess. Det går att läsa i RESTAURANGGUIDEN.. Vet däremot inte hur det är med att äta vilda djur nu i Coronatider.. Det vet nog andra myndigheter bättre.. Tänkte bara tipsa om att RÅKA FAKTISKT ÄR EN DELIKATESS SOM VI HAR GOTT OM HÄR I VARA KOMMUN..

Hej och tack för din synpunkt.
Du får ta kontakt med dom lokala restaurangerna med ditt förslag.

Med vänliga hälsningar, Växeln Vara Kommun


2021-02-05
Hej! Jag är medveten att det redan har gjorts planer för gamla tippen i Vara, men jag vet inte om ni diskuterat staketet kring den. Som det är idag är det olyckligt att det varken är helt inhägnat eller oinhägnat. (Om planen är inhägnat så kanske det skulle kunna finnas betande djur som röjer lite mark och är trevliga att titta på?) Som det är idag så kommer vilda djur in på området, men har sedan svårt att komma ut då de blir stressade, med skaderisk som följd.

Hej

Tack för synpunkten! Tar med detta till arbetsgruppen.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef


2021-02-03
Jag hoppas verkligen att INGA OVACCINERADE PERSONER ANSTÄLLS SOM VIKARIER & TIMANSTÄLLDA I KOMMUNENS VERKSAMHETER!! ( Och tänk på att vaccinet ej börjar verka direkt efter vaccinationstillfället.. KROPPEN BEHÖVER TID FÖR ATT BILDA ANTIKROPPAR)
Särskilt inte inom yrken som rör SKOLA & OMSORG!! För då är denna jävla smittspridning igång snart igen.

Hej och tack för din synpunkt.

Vi följer de allmänna råd som Folkhälsomyndigheten rekommenderar.

Christina Malmberg, T.f. HR-chef


2021-02-03
Vi har uppmärksammat att minst 5 bilar har stått på Vårdcentralens parkering både dag/nattetid. Vi tränar på Actic och har då sett dessa bilar översnöade under flera dygn. Det måste vara lägenhetsinnehavare till de nya husen bredvid som använder detta som boendeparkering. Det är allvarligt då många människor vill ha tillträde till parkeringen för besök hos VC.

Hej,

Tack för din synpunkt.

Vi är medvetna om detta problem och jobbar med frågan. Vi sätter informationslappar på bilar som står fel. Vi har även varit i kontakt med Vara bostäder om att deras hyresgäster parkerar på Vårdcentralens parkering. Vår förhoppning är att få fram en hållbar lösning under 2021.

Med vänlig hälsning, Joakim Halaby Fastighetschef


2021-02-03
Vid resturang kronan i vara vid det nya gångbanan finns en utstickare längst med kronans fönster. Mellan drottninggatan o komunhuset. Detta lilla stenbelagda upphöjdnad syns nu inte i snön o är till ingen nytta. Vi höll skälva på att falla då den ej är utmärkt.

Hej och tack för din synpunkt!

Vi tar med oss detta till pågående projekt för att få till en kort och långsiktig lösning.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu- och parkchef

Januari

2021-01-28
Hej Härligt med vinter och isbanor spolade , isbanan vid Elisgården är flitigt använd och besökarna har varierande åldrar en del åker skridskor andra grillar i den fina grillkåtan , ett problem som uppstår är när det spelas hockeymatch puckarna flyger med full fart in i intillliggande lekplatsområde där även många sitter och fikar ,det är en tidsfråga innan nån skadas allvarligt. På andra sidan har en granne ett växthus placerat i skottlinjen.
En lösning på detta vore att sätta upp skyddsnät likt dom som finns vid planen i Lumberspark , förstår att det inte går att genomföra nu i vinter.
Men om det går att lösa till nästa vinter vore det jättebra. Vill annars även passa på att ge en eloge till Roger Karlsson som alltid hjälper till vid problem som uppstår med trasiga skyfflar osv. tack.

Hej,

Tack för din synpunkt.

Ett bra förslag, synd att det inte kom upp i samband tätortsvandringen. Tar med punkten till nästa tätortsvandring.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu- och parkchef


2021-01-24
Sedan 30 december råder ett absolut besöksförbud på äldreboendena i Vara. Vår mor är dement och bor på Östergård. Vi ser hur oerhört nedbrytande det är för henne att inte få komma ut, inte få träffa oss barn och sina barnbarn, och att vara så kringskuren som hon är nu. Vi tycker att det är en orimlig, missriktad och inte alls trovärdig åtgärd, att vi inte ens kan få hämta mamma vid ytterdörren och ta henne ut på en promenad i friska luften. Oss veterligen finns det ingen grund ur smittspridningssynpunkt, att hindra människor från att med avstånd vistas utomhus. Knappast utgör utomhuspromenader en risk för smittspridning. Däremot medför det absoluta besöksförbudet ett oerhört stort psykiskt lidande för en redan svag grupp. Inga andra grupper i samhället stängs
in. Inga andra tvingas till total karantän. Vi känner en stor ilska över den behandling som vår mor utsätts för, en förenklad åtgärd där man missar målet. De äldre betalar ett omänskligt högt pris i form av psykiskt lidande, ensamhet och depression. Vi hävdar att besöksförbudet måste upphöra omgående.

Hej,

Tack för din synpunkt avseende besöksförbud på äldreboendena. Vi vill först bekräfta de boendes behov av att träffa anhöriga/närstående för sitt välbefinnande. Dock är allt fokus förnärvarande på att skydda de boende från att smittas av Covid-19.

Vid bekräftad smitta i ett äldreboende påbörjas smittspårning och alla som bor där testas. Under tiden smittspårning och testning pågår och fram till att boendet betraktas som fritt från smitta tar enheten inte emot besök, vare sig inomhus eller utomhus. Berörd enhetschef kontaktar dig när boendet betraktas som fritt från smitta och anhöriga/närstående åter är hjärtligt välkomna till boendet.

Vänlig hälsning,

Linda Norlin Verksamhetschef ÄO


2021-01-23
Undrar varför vattnet är brunaktigt i Tumleberg? Har inte varit så förut.

Hej och tack för din synpunkt.
Att vattnet är brunt kan bero på olika orsaker, det kan vara internt eller externt så jag vill att ni tar kontakt med Patrik Arnälv på telefon 0512-319 81 för kontroll av ert vatten.

Med vänlig hälsning, Robert Isberg/VA Chef


2021-01-14
Hej, det har under flera veckor stått bilar felparkerade på Västra Skolan. Framför huset där femårsklubben är. Där bilarna står är det en gång- och cykelväg vilket gör att det utgör en trafikfara att även bilar kör in på detta område, speciellt när det springer barn vid hämtning och lämning varje dag.
När försvinner bilarna? Vart vänder man sig för parkeringsböter?

Hej och tack för din synpunkt!

Mycket bra rapporterat, för att underlätta för gatu-och parkenheten gör en felanmälan istället, kan göras både via hemsidan eller via en APP ”felanmälan Vara”.

Vi på gatu-och parkenheten uppskattar all hjälp vi kan få ifrån medborgaren! Allt för att det ska bli bättre i kommunen. Denna gång anmäler vi dessa via APP ”felanmälan Vara”.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef


2021-01-12
Nu är jag trött på att hemtjänstpersonal parkerar cyklar på gräsmattan vid min uteplats, & genar över gräsmattan när det finns asfalterad mark att gå på som är avsedd att gå på. Det är respektlöst av de som genar över min uteplats när vi som bor här inte ens gör så..
DET VORE PÅ SIN PLATS ATT UTÖKA TIDEN FÖR PERSONALEN MELLAN BRUKARNA SÅ ATT DE HINNER TA SIG TILL NÄSTA BRUKARE U T A N ATT GENA ÖVER GRÄSMATTAN & MIN UTEPLATS!
Ni borde ha en genomgång med all personal om att man inte ska parkera cyklar så att det påverkar oss som INTE HAR HEMTJÄNST OCKSÅ..
Hoppas nu på skärpning..

Hej och tack för din synpunkt!

Jag beklagar att våra medarbetare parkerar sina cyklar på din gräsmatta och genar över din uteplats. Då det inte framgår vilket område det handlar om så har samtliga enhetschefer för hemtjänst fått denna information för att kunna prata med sin arbetsgrupp. Jag hoppas att du inte ska besväras av detta något mer, om så är fallet får du höra av dig igen.

Vänligen Linda Norlin, Verksamhetschef Äldreomsorgen


2021-01-10
Jag som invånare tycker det är självklart att vi ska återvinna det vi kan för miljön. Men jag tycker inte det är trevligt att göra det i mörker. Känns otryggt bla. Arbetar 4 dagar i veckan och passar på att återvinna i samband med före eller efter arbete. Det har lett att detta gjorts i mörker både på morgonen och sen eftermiddag/ kväll.

Hej och tack för din synpunkt.

Belysning är beställt.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef


2021-01-08
Hej!
Önskar en ”grillplats” i någon form till Kullenområdet. Antingen liknande den som är på lekplatsen vid nya området eller en öppen utan tak.
Skulle även uppskatta om ni rustade upp lekplatsen. Har pratat med flera stycken som skulle uppskatta dessa saker. 🙂

Hej och tack för din synpunkt.

Detta önskemål var med i årets tätortsvandring och kommer att byggas.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef


2021-01-05
Tack till Er personal på Vara kommun som städat upp så fint efter allt skräp som raketuppskjutarna lämnade efter sig på nyår! Det borde vara lika enkelt att bära med sig saker och ting hem som ut men tack för gott arbete till Er som fick göra jobbet! Ps! Jag hjälper till ibland också!

Hej och tack för din synpunkt,

Ska meddela detta vidare, tack för detta.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef


2021-01-02
Då kommunen är en landbygdskommun med mycket djur i sin omgivning och även är en kommun där mycket odling sker skulle jag vilja lyfta frågan kring hur man tänker när man inte redan övergått till laser istället för fyrverkerier. Ur miljöhänseende är det verkligen viktigt att inte dessa tungmetaller, som fyrverkerier faktiskt innehåller, hamnar i vår natur och förgiftar både djur och natur. Dessutom skrämmer dessa slag på 90% av både tamdjur och vilda djur.

Att få lov att skjuta i kommunen behöver också följas upp. Det finns absolut ingen som helst kontroll över hur och var dessa skjuts. Skotträdda djur kan inte tillgodogöra sig mat, dryck eller ens rastning då det smäller i ungefär 3 dygn innan nyår och lika länge efter. Skulle önska se ett totalförbud av dessa snarast och att kommunen själv går i täten genom att övergå till laser till nästa gång det skall firas med fyrverkerier.

Hej och tack för din synpunkt.

Enligt Vara kommuns lokala ordningsföreskrifter gäller följande:

”Enligt 3 kap § 7 ordningslagen får pyrotekniska varor inte användas utan tillstånd av polismyndigheten om användningen med hänsyn till tidpunkten, platsens läge och övriga omständigheter innebär risk för skada eller beaktansvärd olägenhet för person eller egendom.

Pyrotekniska varor som smäller eller på annat sätt avger störande ljud får inte användas inom detaljplanelagt område. Förbudet gäller inte under skärtorsdagen fram till kl 24.00 eller påskafton, valborgsmässoafton och nyårsafton fram till kl 01.00 påföljande dygn”.

Överträdelser anmäles till polismyndigheten eller kommunen.

Med vänlig hälsning, Kjell Karlsson Miljö- och byggchef

————

Det är givetvis viktigt att allt nyårsfirande sker på ett säkert och hållbart sätt. Jag framför dina synpunkter till Föreningen Vara Småstad som arrangerar det traditionella nyårsfirandet i Badhusparken i Vara.

Inför nyårsfirandet 2020 släppte föreningen, i samarbete med Vara kommun, ett inspelat filmklipp som publicerades via sociala medier. Inga riktiga fyrverkerier förekom vid inspelningen av det digitala nyårsfirandet, som helt ersatte det fysiska firandet.

Vänligen, Beatrice Karlsson, kommunutvecklare


2021-01-01
Sluta parkera kommunbilar på gräsmattan bredvid parkeringsplatserna på badhusgatan! Just i dag lyckades jag fånga otyget på bild.
Tidigare har bara spåren (som skyttegravar ibland) varit tydliga efteråt, med påföljande lerskvätt på korrekt parkerad bil. Nu är jag (och förmodligen andra också) jävligt trött på skiten.

Hej och tack för din synpunkt.

Berörd enhet har tagit till sig synpunkten och ber om ursäkt.

Med vänlig hälsning Mikaela Lövberg, Enhetschef Socialförvaltningen


2021-01-01
Det vore bra om vi som vill hänga hållaren fick sådana med hål för upphängning.. Vissa har TRÅNGA SKÅP & DÅLIGT MED PLATS FÖR DENNA SORTERING.
Att hänga hållaren på insidan av skåplucka där man har soppåsen sparar plats. Och blir lätttillgängligare..

Hej och tack för din synpunkt!

Påshållaren för matavfall är framtagen för att man inte ska behöva skruva sönder sin köksinredning. Påshållaren passar i utdragssystem för kök från alla nordiska tillverkare. Lösa utdragsinsatser för att göra köksskåpen mer lättillgängliga och platseffektiva finns på de flesta varuhus. Om dessa lösningar inte funkar för dig så går det bra att skruva upp hållaren ändå, du väljer själv var du placerar skruvarna i korgen.

Bästa hälsningar Jennie-Ann Olsson Holm, Avfallssamordnare Tekniska Förvaltningen


2020-01-01
Om vi nu ska sortera matavfall i hemmen, då bör det vara så lätt & smidigt som möjligt för att främja att folk faktiskt gör det..
Ett steg i rätt riktning är att man borde kunna vika ner den bruna påsens kanter över hållaren. Annars är det lätt att man tröttnar när kaffesump mm ramlar utanför, bananskal som viker påsens kanter mm. Så skaffa påsar som går att VIKA ÖVER KANTEN SOM VI GJORT I ALLA TIDER MED VÅRA SOPPÅSAR..
ANNARS BLIR DET NOG EN DEL IRRITATION ÄR JAG RÄDD…

Hej och tack för din synpunkt!

Systemet med matavfallspåsarna och påshållaren vi tagit in i Vara kommun har funnits i Sverige i 25 år och man arbetar såklart hela tiden för att göra det mer användarvänligt. Vi tar därför med oss din synpunkt. Papperspåsen är dock till skillnad från en plastpåse styv och står därför av sig själv, därför bör svårigheter med att pricka påsen vara betydligt mindre än i fallet med en fladdrig plastpåse. Tips är att du vecklar ut påsen ordentligt, trycker till den i botten och viker ner kanterna på papperspåsen så blir den ännu styvare och lättare att inte slänga matavfall utanför.

Bästa hälsningar Jennie-Ann Olsson Holm, Avfallssamordnare Tekniska Förvaltningen

2021-06-21
Brister inom hemtjänsten

Finns ca 13 -14 olika punkter. Men för att ta några lite allvarligare…

 1. Min mor på 85 år blev på morgonen lämnad ensam i sängen i strömlöst hus! Hemhjälpen kunde inte vänta 10 min på plats tills jag kom dit
 2. min mor fick sin första dusch en månad efter hon kom hem från sjukhuset när planen säger 1 gång i veckan
 3. Min mor åt på torsdagen 17/6 ingen lunch utan låg troligen kvar och sov i sängen! Någon information om att min mor låg kvar i sängen och inte hade ätit har jag fortfarande inte fått!
 4. har varit i kontakt med såväl enhetschef som verksamhetchef utan att få önskad återkoppling…
 5. detta är efter hon kom hem från sjukhuset andra gången.

Första gången kom hon hem efter att ramlat och brutit 7 revven och opererats.
Hon hade då hjälp morgon midag, kvällen hjälpte vi henne alt att hon fixade själv.
Efter en tid kontaktades hon av en handläggare i vara kommun och då bestämdes att det räckte med tillsyn på morgonen och tömma toalettspan.
Detta besämdes utan kontakt med mig sonen vilket tydligt klargjorts tidigare att jag skulle kontaktas vid alla ändringar.
Efter en kortare tid hade hon tappat all energi och var i så dåligt skick att vi fick köra henne till akuten och hon blev då inlagd i 11 dagar.
Punkterna 1-4 är sånt som inte fungerat efter hon kom hem andra gången.

Hej och tack för din synpunkt!

Vi beklagar Din upplevelse av brister i hemtjänstinsatserna hos Din mor. Enhetschef är ansvarig för beslutens verkställighet. Planering av insatser och genomförande av dessa görs av kontaktperson tillsammans med den enskilde där genomförandeplan upprättas. Om den enskilde så önskar, så är anhöriga välkomna att deltaga. Under speciella omständigheter kan det bli nödvändigt att verkställa en insats på ett annat sätt, t ex i väntan på hjälpmedel eller bostadsanpassning. Vad beträffar kommunikation kring enskilda insatser så sker den i möjligaste mån med den enskilde själv. På grund av sekretessen kan vi inte kommunicera utan den enskildes samtycke. Vi har lämnat över våra synpunkter till berörd enhetschef som kommer att kontakta Dig vidare.

Vänliga hälsningar,
Verksamhetschef Linda Norlin
Socialt ansvarig samordnare Ann-Marie Brander


2021-06-09
Jag gjorde ett ärende angående detta för några år sedan men eftersom ingenting har hänt får jag skicka in ett -nytt…
Skulle vara väldigt uppskattande om ni kunde måla tennislinjer vid tennisplanen på kullenområdet. Vet att många vill spela men det känns sådär kul när det inte finns några linjer.

Hej och tack för din synpunkt!

Vi hänvisar till det svaret som Mikael Jönsson, gatu- och parkchef gav på synpunkt i samma ärende som skickades in 21/5.

Det ska målas linjer på tennisbanan på kullenområdet. Denna punkt var med vid tätortsvandringen 2020 för utförande 2021.

Vänliga hälsningar, Växeln Vara kommun


2021-06-08
En kort bit av Fridhemsgatan i vara tätort har trottoarer kvar. Sträckningen är mellan Nordhemsgatan och Rosenfredsgatan. Dessa trottoarer är trasiga, ojämna och saknar bitvis beläggning. På flertalet ställen är de knäckta till följd av snöplogning. Se rött i bifogad fil.
Denna gata är ett populärt gångstråk ned mot grönområde och lekplats, men ingen nyttjar trottoarerna eftersom de är så trasiga och ojämna. Resterande del av Fridhemsgatan och alla andra gator i området har fått sina trottoarer borttagna och istället fått en jämn asfalterad kant som är enklare att hålla ordning på och medger bättre möjlighet för snöröjning, parkering osv. Vi som har tomter som ansluter mot denna trottoar skulle vilja att kommunen snarast åtgärdar denna sista biten också.

Hej
Tack för din synpunkt!
Just i dags läget är inte denna gatan med i planeringen.

Ser att du nämner att det saknas asfalt, vi på gatu-och parkenheten uppskattar all hjälp vi kan få ifrån medborgaren! Allt för att det ska bli bättre i kommunen.
Använd felanmälan, kan göras både via hemsidan eller via en APP ”felanmälan Vara”.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef


2021-06-07
Hur kan man sköta orterna så uruselt i Vara kommun. Det finns ingen styrande som tittar utanför 50skyltarna i Vara. Fick skämmas rejält nu i helgen när det var både student och studentfirande. Ogräs överallt inga klippta gräsmattor grus på gångarna framför BKs ogräs i gruset. Ja sämre kan man inte skötat. Nu vill jag ha en förklaring varför det inte rensas och sköts i Vedum, eller rustas upp. Det är så här att hela Vara ska leva, och framförallt där de stora företagen ligger ska man se till att det sköts. Har tagit en del kort på bedrövelsen i Vedum. Ska ha svar via mail på er förklaring till eländet.

Hej,

Tack för din synpunkt!

Angående högt gräs, vi följer ett klippschema för att hålla samma nivå för hela kommunen. Att nu växtligheten verkligen satt igång med att växa gör att vi inte hinner med för närvarande och det växer inte bara i Vedum vi är snart i kapp, att vi har missat ogräset i gruset framför BK är inte bra. Vi tillsammans med intresseföreningen i Vedum håller på med att utveckla Vidhemsplatsen vi håller även på att förändra något på lekplatsen. Så visst pågår det en del upprustning i Vedum.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef


2021-06-03
Finns en myrstack utanför tomten, kommunal mark. Anticimex fick ej åtgärda den, idåfall på uppdrag från er. Har ni möjlighet att åtgärda den ? Har nu massor av myror igen….

Hej
Tack för din synpunkt!
Anmäler detta till vår entreprenör.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu- och parkchef

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.