Läs inkomna synpunkter 2021

Mars

2021-03-02
Om vi får lägga ris till påskbrasa i jung vid träbron i år åkså.

Hej

Tack för din synpunkt,

Nej, det är inte aktuellt att lägga ris till påskbrasa.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef

Februari

2021-02-27
Idag går att läsa på SVT INRIKES om hur det DIGITALA SAMHÄLLE SOM VÄXER FRAM DRABBAR MÅNGA.. Hutlöst långa telefonköer till många myndigheter vittnar ju om att det är MÅNGA SOM INTE KLARAR DETTA DIGITALA SAMHÄLLE..
Nedskärningar hos
ARBETSFÖRMEDLINGEN
TELIA
APOTEKET
1177
VÅRDCENTRALER
PSYKIATRIN
OCH ÖVERALLT ÄR DET LÅNGA TELEFONKÖER.. Detta gör att folk hamnar i UTANFÖRSKAP. Det drabbar de som inte har råd med tekniken, & även de som inte klara stt lära sig allt det som krävs.. TEKNIKEN ÄNDRAS JU HELA TIDEN OCKSÅ.. GRATIS SURFPLATTOR & GRATIS SUPPORT ÄR JU INGET SOM ERBJUDS HELLER!! OCH FOLK BLIR INTE ANSTÄLLDA OM DE INTE KAN HANTERA DIGITALA REDSKAP HELLER!! SNACKA OM UTANFÖRSKAP!
Och detta med KONTANTLÖST SAMMHÄLLE STÄLLER OCKSÅ TILL DET FÖR DE SOM INTE HAR RÅD & ATT SKAFFA & HANTERA TEKNIKEN..
DET ÄR INTE OK! Äldre & fattiga drabbas dagligen av problem.. SKRÄMMANDE UTVECKLING..

Hej och tack för din synpunkt.

Det digitala utanförskapet är en viktig fråga att inte glömma bort i arbetet med digitalisering. Har du behov av hjälp med tekniken så erbjuder kommunen i normalläget tekniktorsdagar på biblioteket. Då finns det möjlighet att få hjälp med enklare saker på sin mobiltelefon eller surfplatta. Det kan röra sig om att installera appar, söka information och andra tjänster. Under pandemin så har vi tvingats ställa in detta och erbjuder istället hjälp och stöd via telefon. Det går att ringa biblioteket alla vardagar och få hjälp. Vi ser ett relativt stort behov för fysiska besök hos oss och när pandemin har lagt sig kommer tekniktorsdagar på biblioteket att återinföras. Vi kommer då även förtydliga detta och vad som gäller på kommunens hemsida.

Välkommen att höra av dig igen om du har fler frågor eller synpunkter.

Hälsningar Jonas Dahlin, digitaliseringsstrateg


2021-02-25
En KOMMUNAL ALLERGIKONSULT SKULLE UNDERLÄTTA FÖR BÅDE KOMMUNINNEVÅNARE & TJÄNSTEHEN ATT GÖRA VARA KOMMUN TILL EN BÄTTRE Kommun ATT BO I!! FÖR NÄR POLITIKER INTE HAR EGET FÖRNUFT SÅ KAN DET ORSAKA OERHÖRT MYCKET PROBLEM FÖR DE
SOM HAR ALLERGI & ALLVARLIGA SJUKDOMAR!! SÅ ETT TIPS.. Anställ en allergikonsult..

Hej,

Tack för ditt förslag om att anställa en allergikonsult.

Västra Götalandsregionen arbetar med frågan på så sätt att sjukvårdsregioner, patientföreningar och myndigheter samarbetar i en nationell arbetsgrupp (NAG) för personer med matallergi och anafylaxi för att vården ska bli mer tillgänglig, kunskapsbaserad, jämlik, effektiv, säker och individanpassad. Du kan läsa mer om detta samarbete här: Samarbete ska förbättra vården för personer med matallergi.

Vänligen Emelia Runeberg, kanslichef


2021-02-25
Det saknas KOMPETENS HOS POLITIKER NÄR DET GÄLLER OMVÅRDNAD & FUNKTIONSHINDERSPOLITIK!!
Därför föreslår jag & andra drabbade att det skapas en OMVÅRDNADSNÄMND MED KOMPETENTA LEDAMÖTER!!
För Folkhälsorådet verkar INTE intresserade av FUNKTIONSHINDERSPOLITIK överhuvudtaget!! Utan satsar bara på Regional utveckling såsom kultur, föreningar, mm.
OMVÅRDNAD & FUNKTIONSHINDRRSPOLITIK HÖR JU TILL KÄRNVERKSAMHET DESSUTOM.. KOMPETENSEN INOM FUNKTIONSHINDERSPOLITIKEN ÄR UNDER ALL KRITIK I KOMMUNEN!!
Även VARA VÅRDCENTRAL BEHÖVER BÄTTRA PÅ KOMPETENSEN NÄR DET GÄLLER FUNKTIONSHINDER AV OLIKA SLAG!
Att få telefonluren i örat av chef på VC, socialförvaltning, kommundirektör vittnar bara om hur okunniga dessa chefer faktiskt är. Och det visar också att funktionshinderspolitik INTE ÄR NÅGOT SOM KOMMUNLEDNING VILL SATSA PÅ TROTS ATT DET HÖR TILL KÄRNVERKSMHET I REGIONAL & KOMMUNAL VERKSAMHET. Så EN KUNNIG & ENGAGERAD OMVÅRDNADSNÄMND VORE PÅ SIN PLATS! Det KOMMUNALA RÅDET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING FUNGERAR INTE HELLER SÄRSKILT BRA I DENNA KOMMUN!!

Hej,

Tack för din synpunkt.

Den nämndsorganisation som finns i kommunen beslutas av kommunfullmäktige. Inför varje ny mandatperiod brukar nämndsorganisationen gås igenom och inför denna mandatperioden skickades också frågan ut till samtliga partigrupper för att samla in partiernas synpunkter över hur kommunens nämndsorganisation ska se ut (vilket i sin tur blev ett underlag till kommunfullmäktiges beslut om nuvarande organisation). Huruvida kommunfullmäktige väljer att bryta ut omvårdnad från nuvarande socialnämnden är således ett ställningstagande som kommunfullmäktige får göra inför nästa mandatperiod.

Utifrån kommunallagen ska kommunfullmäktige följa upp nämndernas verksamhet under året, och hittills, i de uppföljningar som genomförts, har kommunfullmäktige sett att socialnämnden hanterar det uppdrag de tilldelats på ett tillfyllest sätt. Vänligen Emelia Runeberg, kanslichef


2021-02-20
VARFÖR besvaras inte ALLA SYNPUNKTER & KLAGOMÅL PÅ BÄTTRE VARA?? Det är väl inte så det ska vara?! DET KAN LIKNAS MED OBEFOGAD CENCUR & DET ÄR INTE OK!! Det finns många innevånare som väntar på svar som ALDRIG KOMMER! Var det det som var meningen när ni gjorde om BÄTTRE VARA förra året?! FÖR DET ÄR MYCKET SOM INTE BESVARAS. OCH POLITIKER & TJÄNSTEMÄN SOM INTE ENS GÅR ATT NÅ PÅ TELEFON!!
SÅ HÄR FÅR DET INTE GÅ TILL!! TROTS ATT växeln skickar meddelanden till tjänstemän om man vill ha svar på frågor så kommer det inte heller!!
VARFÖR?? Detta liknar inte den KOMMUN SOM DET GÖRS SKEN AV I MEDIA!! ÄR KRITIK INTE TILLÅTET HÄR?? KRITIKEN ÄR BEFOGAD DESSUTOM!!

Hej

Tack för din synpunkt. Vår ambition är att besvara alla synpunkter som kommer in till Bättre Vara. Personalen i växeln ansvarar för att samla in svaren på alla frågor men ibland kan det dröja innan de får svar från ansvarig och då tar det längre tid innan vi kan publicera svaret på webben. Därför kanske du upplever att vi inte besvarar allt. Men svar kommer oftast alltid. Om du upplever att en synpunkt inte blir besvarad kan det även bero på att det inkommit en liknande fråga som det redan finns ett svar på, men då hänvisar vi alltid till den tidigare frågan.

Vänligen Maria Joelsson, kommunikationschef


2021-02-18
1) Vilka områden är obligatoriska för kommuner att ansvara för?
2) Och vilka ses som mer frivilliga för kommuner att jobba med?
3) Och hur förhåller Vara kommun sig till dessa olika ansvarsområden?
4) Vad räknas som kärnverksamhet & vilka räknas inte som kärnverksamhet?

Hej och tack för din synpunkt!

Kommunallagens 2 kap 1 § reglerar att kommuner får ha hand om angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens område eller deras medlemmar.

Sammanfattningsvis kan sägas att kommunerna bland annat måste se till att det finns barnomsorg, grundskola, gymnasieskola och särskola. Vidare ska kommunerna också ordna kommunal vuxenutbildning, svenska för invandrare och socialtjänst samt ge omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning.

Att säkerställa bostäder och planera för kommunens utveckling och nya byggen samt hälso- skydd och miljöskydd är också områden som kommunen ska tillhandahålla.

Av kommunallagens 2 kap 2 § regleras vidare att kommuner inte får ta hand om sådana angelägenheter som staten, en annan kommun, en annan region eller någon annan ska ha hand om. Ett sånt område är att kommunerna inte får agera inom penning- och kreditväsendet, som enligt huvudregeln ska hanteras av staten och dess bankinrättningar (RÅ83 2:56).

Kärnverksamhet brukar oftast beskrivas som de ursprungliga och grundläggande verksamheterna. I lagens mening är det dock inte så enkelt att peka ut vilka verksamheter som är kärnverksamheter. Då kommunen har många områden att ansvara för och för att skapa en bra kommun för medborgare att leva och vistas i behöver alla dessa områden fungera.

Sveriges kommuner och regioner har på ett väldigt bra sätt beskrivit vad kommunerna och ska arbeta med. Detta finns att läsa här: Vad gör kommunerna? – SKR

Vänligen Emelia Runeberg, kanslichef


2021-02-18
Om kommuner ska ansvara för olika saker i en kommun. Och får stöd av Västra Götalandsregionen.
1) VILKA OMRÅDEN ÄR DÅ OBLIGATORISKA FÖR REGIONEN ATT STÖTTA FÖRST & FRÄMST DÅ?
Och
2) VILKA ÄR FRIVILLIGT FÖR REGIONEN ATT SAMVERKA MED KOMMUNER OM?

Hej,

Tack för din synpunkt.

Denna synpunkt kan bäst besvaras av regionen själv. Du kan vända dig direkt till Västra Götalandsregionen här: Kontakt – Västra Götalandsregionen

Vänligen Emelia Runeberg, kanslichef

2021-02-16
Hej! Jag tycker att någon borde se över det här med bilkörning och parkering på Brinkestigen inne på gårdarna där står man parkerad hela dagar och nätter alla kan inte ha giltligt parkeringstillstånd , samt störande genom att man står och varvar / gasar med sina bilar inne på gårdarna så att det både väsnas och ryker avgaser.

Hej

Vi är tacksamma för era synpunkter angående bilkörning och parkerings störningar på vårt fina område Brinkestigen. Vi vill ju alla att det ska vara ett trivsamt och tryggt ställe att bo på. Vara Bostäder har ett avtal med Säkerhetstjänst som hjälper oss med parkeringsbevakningen på våra områden. Dom har kontinuerliga ronder på samtliga av våra adresser och sköter detta bra. Vi kommer ändå be dom att besöka Brinkestigen lite oftare så vi kommer till rätta med det du påpekar.

Med vänlig hälsning, Marcus Axelsson Fastighetschef Vara Bostäder AB


2021-02-14
Hejsan. Jag skulle önska att det var möjligt att kunna handla själv i fler butiker även om man är rullstolsbunden. Det är frustrerande att inte kunna göra det. Många butiker har trappa, men i gen hiss eller ramp.. En del butiker kanske är väldigt trånga o.s.v. världen blir väldigt liten& enformig för oss med funktionsnedsättningar & rullstol.. HOPPAS ATT VÄRLDEN KANSKE BLIR LITE BÄTTRE FÖR ALLA OSS SNART..
Att vi också kan få vara mera självständiga & delaktiga.. SKICKAR EN KRAM PÅ ALLA HJÄRTANS DAG OCKSÅ.

Hej och tack för din synpunkt!

Självklart har vi ett gemensamt ansvar att öka handelns tillgänglighet och det är viktigt att kommun, fastighetsägare och butiksägare tillsammans strävar efter att så många som möjligt ska kunna delta i samhället på lika villkor.

I första hand är butiksägaren är skyldig att se till att butiken är tillgänglig för dig med funktionsnedsättning. Butiksägare och fastighetsägare måste åtgärda tillgänglighetsbrister som är enkla att avhjälpa, både i och utanför butiken. Jag ska därför föra en dialog om dina synpunkter med relevanta fastighetsägare och butiksägare genom Vara Köpmannaförening.

Just nu pågår ombyggnation av Drottninggatan i Vara och senare kommer också Torggatan och Storgatan att byggas om. I samband med att gatorna får en ny utformning kommer också tillgängligheten att förbättras.

En god idé inför framtiden är också att samla information om butikernas tillgänglighet och var det finns möjlighet att handla online, speciellt i dessa tider. Den idén tar jag med mig.

Vänligen, Beatrice Karlsson, kommunutvecklare


2021-02-16
Jag undrar vad det är som behöver utredas för att se över möjligheten med att publicera de kommunala rådens protokoll på hemsidan?
Syftar då på FOLKHÄLSORÅDET PENSIONÄRSRÅDET & Det KOMMUNALA RÅDET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING.
Men DE ANDRA RÅDENS PROTOKOLL BORDE OCKSÅ VARA TILL FÖR ALLA ATT KUNNA LÄSA PÅ HEMSIDAN.. Varför & vad är det som ska utredas för att publicera dem?

Hej och tack för din synpunkt.

Vi hänvisar till det svar som du fick av kanslichef Emelia Runeberg på din synpunkt daterad 2021-02-14.

Du är välkommen att höra av dig till kommunens officiella e-post brevlåda (vara.kommun@vara.se) för att få del av handlingarna.

Beskriv bara vilka handlingar det är du önskar ta del av.

Vänliga hälsningar Växeln, Vara kommun

2021-02-14
Det var på tiden att vi innevånare i kommunen kan ta del av kommunens sammanträdesprotokoll via hemsidan. Men det är önskvärt att även FOLKHÄLSORÅDETS, KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDETS (KPR) & även KOMMUNALA RÅDET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING (KRF) protokoll visas. VARFÖR ÄR DE INTE MED?

Tack för ditt förslag om att även publicera rådens protokoll på hemsidan. Det är mycket positivt att de förbättringsarbeten som genomförs, där mer information publiceras på hemsidan, också uppskattas av kommunmedborgare.

Kansliavdelningen ska se över möjligheten till att också publicera protokoll från rådens sammanträden på hemsidan. Tills dess att frågan är utredd så är du självklart välkommen att höra av dig till kommunens officiella e-post brevlåda (vara.kommun@vara.se) för att få del av handlingarna. Beskriv bara vilka handlingar det är du önskar ta del av.

Vänligen Emelia Runeberg, kanslichef


2021-02-13
Vart vänder man sig om man anser att de folkvalda politikerna inte driver de frågor som som det partiet gick till val på att göra? DET ÄR ETT STORT SVEK!
ELLER ÄR DET EN MEDVETEN STRATEGI HÄR I KOMMUNEN? Att utge sig för att representera ett visst parti, men i själva verket sympatisera med ett annat..
HÄR I VARA VERKAR DET VARA SÅ FAKTISKT.. OCH DET VERKAR VARA NÅGRA FÅ SOM STYR SOM DE VILL HÄR. Och de sitter på flera poster samtidigt, istället för att släppa fram andra.. HUR ÄR DETTA MÖJLIGT? Tacksam för svar.. Hälsningar från en vetgirig irriterad kommuninnevånare som hoppas på att det blir lite ändring på DVALAN eller sveket i kommunpolitiken framöver nu.

Tack för din synpunkt!

Kommunen styrs genom representativ demokrati, vilket innebär att medborgare vart fjärde år har till uppgift att välja det parti och de politiker som de vill ska representera väljarens röst de kommande fyra åren.

Partiernas arbete inför och under ett val är fristående från kommunens organisation på så sätt att partierna ansvarar själva för de vallöften de går ut med innan ett val och sen, om de får majoritet för frågorna efter valet, ser till att beslut fattas om genomförandet. Kommunens tjänstemän ansvarar för att verkställa de politiska beslut som fattas.

Om du anser att det parti du röstat på inte uppfyllt de vallöften som partiet gav inför valet 2018 är min rekommendation att du vänder dig direkt till det partiet.

Vänligen Emelia Runeberg, kanslichef


2021-02-12
Att skriva på BÄTTRE VARA är ganska verkningslöst.. DET kan nog många som läser kommunens svar instämma i.. Så för att kommuninnevånare ska kunna påverka i högre grad & inte bli censurerade vore det på sin plats att införa MEDBORGARFÖRSLAG SOM PÅ DEN VÄGEN DÅ KAN TAS UPP I FULLMÄKTIGE..
Bättre VARA ÄR SOM SAGT GANSKA TANDLÖST & verkningslöst!!

Tack för din synpunkt!

Bättre Vara är det forum där medborgare kan lämna synpunkter och förslag. Detta används istället för just medborgarförslag, då många frågor är sådana som verksamheten direkt kan besvara och inte behöver ett politiskt beslut. Synpunkterna och förslagen besvaras av de tjänstemän (eller ibland förtroendevalda) som har ansvar för verksamhetsområdet frågan berör.

Samtliga synpunkter återrapporteras till ansvarig nämnd varför också de förtroendevalda ser och har möjlighet att ta del av synpunkter och förslag som inkommer. Om de anser att någon synpunkt/förslag ska hanteras vidare så har nämnden möjlighet att utifrån det väcka ett sådant ärende för att hantera frågan därefter.

Vänligen Emelia Runeberg, kanslichef


2021-02-12
Är det meningen att växeln ska svara på inlägg som skrivs på BÄTTRE VARA?! Och klagomål på vissa saker såsom störande kråkfåglar har kommunen fått under flera år från många här på BÄTTRE VARA.. Och ALLA HAR FÅTT SAMMA STANDARDSVAR!! HJÄLPER DDT DÅ ATT KONTAKTA HANDLÄGGARE???!!
Får man ett bättre svar då? Eller samma svar igen? Det är nog inte växelns sak att svara på detta om KRÅKFÅGLAR.. Det bör miljökontoret kunna svara på här på BÄTTRE VARA.. En handläggare kanske.. För problemet med kråkfåglarna är inte ett enskilt ärende, utan många störs av dem..

Hej och tack för din synpunkt.

Bättre Vara är kommunens synpunktshantering där både synpunkt och svar publiceras offentligt på vår hemsida. Alla synpunkter kommer först in till växeln och vi fördelar sen ut till respektive förvaltning och handläggare. När svar kommer in så ser vi till att synpunkt och svar publiceras.

När det kommer in synpunkter, från olika eller samma person, som redan har svarats på går växeln in och hänvisar till tidigare svar. Om man inte är nöjd med ett svar eller om man har följdfrågor i samma ärende så får man ta kontakt med handläggare eller chef på den förvaltning det gäller, det brukar vi också upplysa om i vårt svar. Det är viktigt att veta att inga enskilda ärenden kommer handläggas och publiceras på Bättre Vara.

Vänliga hälsningar, Växeln Vara kommun


2021-02-12
Nu är kl. 01:19 och jag får stänga friskluftsventiler & stänga av ventilationen IGEN. Och så här har det hållt på länge nu. SÅ HÄR KAN DET INTE FÅ FORTSÄTTA!! Man ska kunna sova utan att få lägenheten full med vedrökslukt & giftiga partiklar! NI SOM STYR DENNA KOMMUN HAR ETT ANSVAR I DETTA!! KOM INTE & SÄG NÅGOT ANNAT! NU VILL JAG HA ETT SKRIFTLIGT SVAR PÅ VAD NI TÄNKER GÖRA FÖR ATT FÅ SLUT PÅ DETTA!
Det är inte bara min bostad som drabbas..

Hej och tack för din synpunkt.

Enligt Vara kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö är småskalig eldning inte tillåtet inom områden med detaljplan eller områdesbestämmelser mellan 1 juni och 31 augusti. Något generellt förbud mot eldning har kommunen inte möjlighet att fatta. Har man klagomål på eldning får man vända sig till miljö- och byggenhet som handlägger ärendet och gör bedömning om den eventuella  eldningen kan utgöra en olägenhet för människors hälsa och om åtgärder behöver vidtas för att minimera störningen”.

Med vänlig hälsning, Kjell Karlsson Miljö- och byggchef


2021-02-11
Är det för dyrt för kommunen att se till att MILJÖBALKENS OLIKA REGLER FÖLJS? Jag tänker då på

1.FÖRSIKTIGHETSPRINCIPEN
2. HÄNSYNSREGLER
3. KUNSKAPSKRAV
4. PRODUKTVALSKRAV

som är viktiga.. FÖR OM KOMMUNEN INTE SER TILL ATT DESSA FÖLJS, då följs inte kommunallag & miljöbalken. Det i sin tur är helt i strid med hur människor & natur ska skyddas.. KOMMUNEN HAR RÄTT ATT VITESFÖRELÄGGA DE SOM INTE FÖLJER MILJÖBALKENS REGLER.
Är det för dyrt också?

Hej och tack för din synpunkt.

Kommunfullmäktige är det politiska organ som fördelar kommunens resurser till nämnder. Nämnderna ansvarar sedan för att verksamheten fullgörs enligt det uppdrag som fullmäktige gett och utifrån aktuell lagstiftning. Vara kommun har en ganska omfattande myndighetsutövning och tillsyn enligt b l a  miljöbalken, livsmedelslagen samt plan- och bygglagen. Självklart har vi inte möjlighet att göra allt vi skulle vilja och här måste prioriteringar och bedömningar ske utifrån den ”nytta” som våra insatser väntas ge. Prioriteringar och planering görs i dom tillsynsplaner och arbetsplaner som upprättas varje år. Kommunens och nämndernas verksamhet granskas också fortlöpande av länsstyrelsen samt kommunens revisorer”.

Med vänlig hälsning, Kjell Karlsson Miljö- och byggchef


2021-02-11
Det är för jävligt att KOMMUNENS VÅRDPERSONAL KÖR IN PÅ GÅRDEN I BOSTADSOMRÅDE & LÄMNAR MOTORN PÅ TILL Sin TJÄNSTEBIL NÄR DE GÖR BESÖK HOS VÅRDTAGARE. Och när man frågar varför hon gör så, får man till svar -Det är kallt. Detta var en bil som spydde UT AVGASER!! VÅRDPERSONAL BORDE HA BÄTTRE VETT I SKALLEN & KOMMUNENS VÅRDPERSONAL BORDE FÖREGÅ MED BÄTTRE VETANDE DESSUTOM!!
Detta hände på KUNGSGATAN DEN 11/2 kl. 09:10.. OCH BEHÖVER NÄSTAN ALL HEMTJÄNSTPERSONAL KÖRA IN PÅ GÅRDEN ?? Det är RENA E20 VARJE DAG HÄR MED KOMMUNENS BILAR PÅ GÅRDEN. Jag ser varken i eller urlastning av tunga saker eller personer.., bara personal som ska besöka VÅRD & OMSORGSTAGARE.

Hej och tack för din synpunkt!

Jag beklagar att våra medarbetare kör in kommunens bilar på gården och låter dessa stå på tomgång. Berörda enhetschefer för hemtjänst har fått till sig dina önskemål så att de kan ta upp detta med arbetsgruppen. Jag hoppas att du inte ska besväras något mer, om så är fallet får du höra av dig igen.

Vänligen Linda Norlin, Verksamhetschef Äldreomsorgen


2021-02-11
Ni politiker & högt uppsatta tjänstemän borde gå KURS I HUR MAN LEDER EN KOMMUN! Börja ta ANSVAR FÖR VAD NI ÄR SKYLDIGA ATT GÖRA INOM KOMMUNAL VERKSAMHET! Och städa bort arvodesjägare i de kommunala nämnderna.

Utför ORDENTLIGA INTERNKONTROLLER OFTA. För nu är det bedrövligt! Jag ser gärna att ORDENTLIG KOMPETENSKONTROLL AV PERSONAL UTFÖRS OCKSÅ! Och att ingen anställs utan rätt behörighet & kompetens. Och kommunfullmäktige verkar mest bestå av folk som fyller ut stolar bara!! Det borde krävas mer för att få sitta i fullmäktige faktiskt!! POLITIKER VET INTE ALLTID VAD SOM ÄR RÄTT.. Och POLITIK HANDLAR INTE BARA OM PENGAR!!!
Det handlar också om att FÖLJA LAGAR & REGLER!! Inte bara när det gynnar vissa i ledningen!!

Så för att Vara ska bli bättre.., Se över kompetens & behörigheter både inom politik &! Nämnder.. KONTROLLERA OFTARE! För nu kör vissa sitt eget race som de vill..

Tack för din synpunkt.

Hur kommuner styrs regleras av både av grundlagsstiftning (regeringsformen) men framförallt kommunallagen.

Sveriges demokratiska system bygger på folkets val. Det framgår av Regeringsformens 1 kap 1 § att all offentlig makt i Sverige utgår från folket. Detta förtydligas också i kommunallagen 1 kap 4 § där det framgår att beslutanderätten i kommunen utövas av valda församlingar (fullmäktige) som utses av röstberättigade kommunmedlemmar.

Det är således alla röstberättigade kommunmedlemmar som genom att utöva sin demokratiska rättighet vid kommunalvalet (som sker vart fjärde år) väljer de politiker som ska representera folkets vilja i kommunfullmäktige.

De som är röstberättigade till kommunvalet är också behöriga att väljas till ett politiskt uppdrag. Om man som kommunmedlem är missnöjd med hur kommunen styrs och inte anser att man kan påverka i tillräckligt stor omfattning genom att gå och rösta finns det således alltid möjlighet att själv bli vald till ett politiskt uppdrag. Detta genom att antingen gå med i ett befintligt parti vars politik man står bakom eller genom att starta ett helt nytt parti.

Vänligen Emelia Runeberg, kanslichef


2021-02-11
Man har vid ett flertal tillfällen kunnat läsa i NLT om aktuellt läge vad gäller covid-19 på äldreboenden och om kommande vaccinering. Dessa uppgifter har rapporterats från Essunga, Grästorp och Lidköping. Varför redovisar Vara kommun inga uppgifter i dagstidningen? Många har funderingar och det medför sannolikt många samtal till Närhälsan.

Information kan aldrig vara av ondo! Så INFORMERA! INFORMERA och INFORMERA igen. Hänvisning till FHM är inte tillräckligt. Vi i Vara vill veta vad som händer HÄR! Vara kommun kommer ju ut med digital information en gång i veckan, informera där. Informera på hemsidan. Glöm inte att informera genom pressen. eftersom många äldre inte har möjlighet att ta del av digitala medier.

Hej och tack för att du hör av dig.

Jag håller helt med dig om att information är otroligt viktigt och vårt uppdrag är att informera om vad som händer i kommunens verksamheter.

När det gäller information om vaccineringen är ansvaret fördelat mellan kommunen och Närhälsan (regionen)  och jag förstår att det som kommuninvånare är svårt att hålla isär vem som är ansvarig för vad och varifrån informationen kommer. Vårt ansvar i kommunen är först och främst att informera om vaccinationsläget i våra egna verksamheter. Genom avstämningar med socialförvaltningen uppdaterar vi denna information regelbundet på kommunens webbplats och det är även något som lokaltidningen bevakar och skriver om.

Kommunens sjuksköterskor vaccinerar de som bor på våra boenden och även de som har hemsjukvård genom kommunen. När det gäller de som endast har hemtjänst så är det Närhälsan som är ansvarig för den vaccineringen, men här har kommunens hemtjänstpersonal hjälpt till med att dela ut information till de som berörs. Detta har vi även informerat om på kommunens hemsida och i sociala medier. Senast idag, den 12 februari,  var det också en mycket bra artikel om hur läget är i Vara i stort vad gäller vaccineringen.

Men vi tar till oss kritiken och jobbar för att bli än bättre på att uppdatera vår hemsida med senaste informationen kring vaccineringen och även få med detta i våra lägesrapporter.

Vänliga hälsningar, Maria Joelsson Kommunikationschef


2021-02-11
Trottoaren vid Västergatan är i bedrövligt skick.. Den är bucklig och svår att gå på med rollator. Vore trevligt att kunna gå där när trottoarer är till för att gå på.. Eller ska man behöva gå på den släta körbanan istället? Varför tar ni politiker inte er tid att gå ut & se hur trottoarer faktiskt ser ut..
DE VÄXER IGEN PÅ MÅNGA STÄLLEN.. Man kan säga att på vår & sommar så BLOMMAR ASFALTEN FAKTISKT lite här & där. Att snubbla över tuvor är inte önskvärt..

Hej och tack för din synpunkt.

Vi har många trottoarer, gång-cykelvägar som är i behov av upprustning, just nämnd trottoar har fler alternativa gång-cykelvägar inom en litet område. Att gå på körbanan är inte lämpligt. Vi har en bra dialog med politiken, de ger oss bra förutsättningar för att förbättra asfalterade ytor så som gång-cykelvägar och gator.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef


2021-02-11
Bygg ut fjärrvärmenätet i tätorten Vara & Flytta & modernisera värmeverket. Se till att FLER VILLAÄGARE ANSLUTER SIG SÅ ATT DE SLIPPER ELDA MED VED SOM FÖRSTÖR TILLVARON FÖR ANDRA & MILJÖN. SMÅSKALIG ELDNING ÄR INTE SMÅSKALIG NÄR MAN DAGLIGEN BESVÄRAS AV VEDRÖK HÄR I TÄTORTEN.. MÅNGA BÄCKAR SMÅ, BLIR EN STOR Å… Och DET ÄR TYDLIGEN FÖR DYRT ATT HÅLLA EFTER ALLA DESSA SOM ELDAR..
DEN ENES GLÖD BLIR DEN ENES DÖD..

Hej och tack för din synpunkt!

Då Värmeverket inte ägs utav kommunen så ombeds du ta kontakt med Vara Energi direkt med ditt förslag.

Med vänlig hälsning, Växeln Vara kommun


2021-02-11
Kjell Karlssons ( chef på miljökontoret) svar ang KRÅKFÅGLAR verkar vsra ett STANDARDSVAR PÅ DETTA PROBLEM FÖR ATT UNDVIKA UTGIFTER BARA!!
Ni på miljökontoret & kommunen har ett ansvar & ska verka för att MILJÖBALKEN EFTERLEVS! Boende vid SOLGÅRDEN & MÅNGA ANDRA STÄLLEN I VARA TÄTORT HAR KLAGAT PÅ STÖRNINGAR & FÅGELSKIT I MÅNGA ÅR NU!!! Och NI PÅ KOMMUNEN GÖR INGET ÅT PROBLEMET AV EKONOMISKA SKÄL!!! Ni hänvisar till att FASTIGHETSÄGARE SKA TA HAND OM PROBLEMET.. VARA BOSTÄDER & KOMMUNEN ÄR FASTIGHETSÄGARE VID FLERA STÄLLEN.. SOLGÅRDEN Bl.a. och i somras var det ngn vid Kullenområdet som fick rådet att anlita skytt själv… Va??!!
SLUTA ATT SLARVA MED MILJÖBALKENS LAGAR & REGLER!! MILJÖBALKEN ÄR TILL FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA!!
NI VET OM ATT DET ÄR FÖR MÅNGA KRÅKFÅGLAR, MEN BLUNDAR FÖR PROBLEMET FÖR ATT DET KOSTAR ATT ÅTGÄRDA DET!!
Så skärp er!!

Hej,

Du ombeds ta kontakt direkt med handläggare i ärendet.

Med vänlig hälsning, Växeln Vara kommun


2021-02-10
Hur kan Vara kommun öppna upp både bad och bibliotek när västra Götalands smittskyddsläkare säger att smittan börjar öka igen och citat:
Thomas Wahlberg säger också till GP att man inte ser några tecken på en fortsatt nedgång av antalet smittofall snarare tvärtom. Jag tycker vi börjar se tecken på att det börjar öka igen, säger han.

Hur kan då Vara öppna upp dessa områden? För vem tror egentligen på det FHM säger att barn under 13 smittar inte…..(Har vi ett ”tänkande” virus att göra med….som väljer att hoppa över de yngre?) Borde vi inte fortsätta hålla stängt iallafall tills större delen av invånarna har fått sitt vaccin? Ska VI i Vara slappna av bara för att vi JUST nu har en låg siffra av smittade?

Hej och tack för synpunkten,

En gedigen riskanalys har genomförts på både bibliotek och bad innan de öppnar upp i en begränsad form och olika anpassningar för att erbjuda en så smittsäker miljö som möjligt.

Vi följer direktiv från folkhälsomyndighet och regering, och detta innebär att biblioteket ska vara öppet enligt bibliotekslagen. Badhuset lyder under pandemilagen. Regeringen uppmanade kommuner att tillhandahålla fritids- och kulturaktiviteter för unga, födda 2002 och senare, och utifrån det öppnade baden sin verksamhet för den målgruppen. För barn under 12 år får en vuxen per barn följa med, eftersom säkerhetsreglerna på baden kräver det. Fortfarande är det anpassningar och särskilda regler som gäller och endast 40 barn och unga kan besöka badet samtidigt.

Med vänliga hälsningar, Rigmor Persson Verksamhetschef Kultur och Fritid


2021-02-07
Tänker ni på kommunen göra något RADIKALT ÅT ALLA KAJOR & andra kråkfåglar i år?! Det är UPPENBART ATT KOMMUNEN HAR BRUSTIT I DETTA UNDER FLERA ÅR. Och förra året (2020) var det OLIDLIGT FÖR MÅNGA I VARABOR!! Och ALLA DESSA STORA FÅGELBON VID SOLGÅRDEN OCH ÖVRIGA STÄLLEN I CENTRALORTEN BORDE TAS BORT. En REJÄL SKYDDSJAKT VORE PÅ SIN PLATS! Lägg pengarna där de ska läggas! NÄMLIGEN PÅ SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA! Dessa kråkfåglar orsakar många hälsoproblem ( störd vila & störd nattsömn bl.a) & är en de blir en OLÄGENHET NÄR DE BLIR
SÅ MÅNGA.. LAGERHUSET BORDE GÖRA NÅGOT ÅT ATT SÅ MÅNGA FÅGLAR KAN ÄTA AV SÄDEN DÄR OCKSÅ. Alla BÄRTRÄD LÄNGS VÄSTRA SKOLGATAN & vid Västra skolan borde sågas ner för att INTE BLI MAT ÅT KRÅKFÅGLAR !!! Och villaägare som har bär &! Bigarråträd mm. BÖR NÄTA SINA BUSKAT & träd.. DAGS FÖR SKYDDSJAKT I ÅR!!

Hej,

Tack för din synpunkt.

Miljö- och byggnadsnämndens generella ställningstagande gentemot kråkfåglar, såsom kajor, kråkor och råkor, är att endast åtgärder som är nödvändiga och verkar förebyggande ska vidtas. Tidigare erfarenheter visar att ta ner träd och skyddsjakt enbart ger tillfällig och begränsad effekt. Detta utgör då inte en hållbar lösning. Vi har en kommunal skytt vi kan förmedla kontakten till men då får man själv stå för kostnaden.

Mer information finns på hemsidan: https://vara.se/bygga-bo-och-miljo/miljoskydd/djur-och-skadedjur/storande-faglar/

Med vänlig hälsning, Kjell Karlsson Miljö- och byggchef


2021-02-07
Min mamma, snart 95 år, behöver hjälp med medicin sedan julas. Hemsjukvården beslutade att det skulle ske två ggr per dag. Morgon (övriga mediciner) kväll waranmedicin( blodförtunnande). På lördagkvällen satt mamma uppe och väntade att de skulle komma till ca kl 21.30. Det kom ingen. På söndag morgon upptäckte pers. att medicinen inte var given. De ringde och konsulterade och beslut togs att mamma skulle ta den uteblivna warantabletten på söndagmorgon. Mamma nekade (med rätta) eftersom hon skulle ta en på söndkväll. Hos vem ligger det medicinska ansvaret på helgerna i Vara kommun? Vem tar ansvar för utenbliven medicin en dag och ” dubbla” doser dagen därpå? Orolig dotter

Hej,

Tack för din synpunkt.

Under kvällar/nätter, helger finns alltid en jourhavande sjuksköterska, som ska kontaktas av tjänstgörande personal då medicinska problem uppstår.

Hon tar då ställning till problemet och bedömer om ev. kontakt med läkare ska tas .

Uppmanar dig att ta kontakt med din mammas omvårdnadsansvariga sjuksköterska för att reda ut hur händelseförloppet har varit.

Med vänliga hälsningar, Maria Hötomt Kjellberg, Medicinskt ansvarig sjuksköterska


2021-02-07
PÅ HAMMENHÖGS GÄSTGIVAREGÅRD I SKÅNE SERVERAS BRÄSSERAD RÅKA. Det är tydligen en delikatess. Det går att läsa i RESTAURANGGUIDEN.. Vet däremot inte hur det är med att äta vilda djur nu i Coronatider.. Det vet nog andra myndigheter bättre.. Tänkte bara tipsa om att RÅKA FAKTISKT ÄR EN DELIKATESS SOM VI HAR GOTT OM HÄR I VARA KOMMUN..

Hej och tack för din synpunkt.
Du får ta kontakt med dom lokala restaurangerna med ditt förslag.

Med vänliga hälsningar, Växeln Vara Kommun


2021-02-05
Hej! Jag är medveten att det redan har gjorts planer för gamla tippen i Vara, men jag vet inte om ni diskuterat staketet kring den. Som det är idag är det olyckligt att det varken är helt inhägnat eller oinhägnat. (Om planen är inhägnat så kanske det skulle kunna finnas betande djur som röjer lite mark och är trevliga att titta på?) Som det är idag så kommer vilda djur in på området, men har sedan svårt att komma ut då de blir stressade, med skaderisk som följd.

Hej

Tack för synpunkten! Tar med detta till arbetsgruppen.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef


2021-02-03
Jag hoppas verkligen att INGA OVACCINERADE PERSONER ANSTÄLLS SOM VIKARIER & TIMANSTÄLLDA I KOMMUNENS VERKSAMHETER!! ( Och tänk på att vaccinet ej börjar verka direkt efter vaccinationstillfället.. KROPPEN BEHÖVER TID FÖR ATT BILDA ANTIKROPPAR)
Särskilt inte inom yrken som rör SKOLA & OMSORG!! För då är denna jävla smittspridning igång snart igen.

Hej och tack för din synpunkt.

Vi följer de allmänna råd som Folkhälsomyndigheten rekommenderar.

Christina Malmberg, T.f. HR-chef


2021-02-03
Vi har uppmärksammat att minst 5 bilar har stått på Vårdcentralens parkering både dag/nattetid. Vi tränar på Actic och har då sett dessa bilar översnöade under flera dygn. Det måste vara lägenhetsinnehavare till de nya husen bredvid som använder detta som boendeparkering. Det är allvarligt då många människor vill ha tillträde till parkeringen för besök hos VC.

Hej,

Tack för din synpunkt.

Vi är medvetna om detta problem och jobbar med frågan. Vi sätter informationslappar på bilar som står fel. Vi har även varit i kontakt med Vara bostäder om att deras hyresgäster parkerar på Vårdcentralens parkering. Vår förhoppning är att få fram en hållbar lösning under 2021.

Med vänlig hälsning, Joakim Halaby Fastighetschef


2021-02-03
Vid resturang kronan i vara vid det nya gångbanan finns en utstickare längst med kronans fönster. Mellan drottninggatan o komunhuset. Detta lilla stenbelagda upphöjdnad syns nu inte i snön o är till ingen nytta. Vi höll skälva på att falla då den ej är utmärkt.

Hej och tack för din synpunkt!

Vi tar med oss detta till pågående projekt för att få till en kort och långsiktig lösning.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu- och parkchef

Januari

2021-01-28
Hej Härligt med vinter och isbanor spolade , isbanan vid Elisgården är flitigt använd och besökarna har varierande åldrar en del åker skridskor andra grillar i den fina grillkåtan , ett problem som uppstår är när det spelas hockeymatch puckarna flyger med full fart in i intillliggande lekplatsområde där även många sitter och fikar ,det är en tidsfråga innan nån skadas allvarligt. På andra sidan har en granne ett växthus placerat i skottlinjen.
En lösning på detta vore att sätta upp skyddsnät likt dom som finns vid planen i Lumberspark , förstår att det inte går att genomföra nu i vinter.
Men om det går att lösa till nästa vinter vore det jättebra. Vill annars även passa på att ge en eloge till Roger Karlsson som alltid hjälper till vid problem som uppstår med trasiga skyfflar osv. tack.

Hej,

Tack för din synpunkt.

Ett bra förslag, synd att det inte kom upp i samband tätortsvandringen. Tar med punkten till nästa tätortsvandring.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu- och parkchef


2021-01-24
Sedan 30 december råder ett absolut besöksförbud på äldreboendena i Vara. Vår mor är dement och bor på Östergård. Vi ser hur oerhört nedbrytande det är för henne att inte få komma ut, inte få träffa oss barn och sina barnbarn, och att vara så kringskuren som hon är nu. Vi tycker att det är en orimlig, missriktad och inte alls trovärdig åtgärd, att vi inte ens kan få hämta mamma vid ytterdörren och ta henne ut på en promenad i friska luften. Oss veterligen finns det ingen grund ur smittspridningssynpunkt, att hindra människor från att med avstånd vistas utomhus. Knappast utgör utomhuspromenader en risk för smittspridning. Däremot medför det absoluta besöksförbudet ett oerhört stort psykiskt lidande för en redan svag grupp. Inga andra grupper i samhället stängs
in. Inga andra tvingas till total karantän. Vi känner en stor ilska över den behandling som vår mor utsätts för, en förenklad åtgärd där man missar målet. De äldre betalar ett omänskligt högt pris i form av psykiskt lidande, ensamhet och depression. Vi hävdar att besöksförbudet måste upphöra omgående.

Hej,

Tack för din synpunkt avseende besöksförbud på äldreboendena. Vi vill först bekräfta de boendes behov av att träffa anhöriga/närstående för sitt välbefinnande. Dock är allt fokus förnärvarande på att skydda de boende från att smittas av Covid-19.

Vid bekräftad smitta i ett äldreboende påbörjas smittspårning och alla som bor där testas. Under tiden smittspårning och testning pågår och fram till att boendet betraktas som fritt från smitta tar enheten inte emot besök, vare sig inomhus eller utomhus. Berörd enhetschef kontaktar dig när boendet betraktas som fritt från smitta och anhöriga/närstående åter är hjärtligt välkomna till boendet.

Vänlig hälsning,

Linda Norlin Verksamhetschef ÄO


2021-01-23
Undrar varför vattnet är brunaktigt i Tumleberg? Har inte varit så förut.

Hej och tack för din synpunkt.
Att vattnet är brunt kan bero på olika orsaker, det kan vara internt eller externt så jag vill att ni tar kontakt med Patrik Arnälv på telefon 0512-319 81 för kontroll av ert vatten.

Med vänlig hälsning, Robert Isberg/VA Chef


2021-01-14
Hej, det har under flera veckor stått bilar felparkerade på Västra Skolan. Framför huset där femårsklubben är. Där bilarna står är det en gång- och cykelväg vilket gör att det utgör en trafikfara att även bilar kör in på detta område, speciellt när det springer barn vid hämtning och lämning varje dag.
När försvinner bilarna? Vart vänder man sig för parkeringsböter?

Hej och tack för din synpunkt!

Mycket bra rapporterat, för att underlätta för gatu-och parkenheten gör en felanmälan istället, kan göras både via hemsidan eller via en APP ”felanmälan Vara”.

Vi på gatu-och parkenheten uppskattar all hjälp vi kan få ifrån medborgaren! Allt för att det ska bli bättre i kommunen. Denna gång anmäler vi dessa via APP ”felanmälan Vara”.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef


2021-01-12
Nu är jag trött på att hemtjänstpersonal parkerar cyklar på gräsmattan vid min uteplats, & genar över gräsmattan när det finns asfalterad mark att gå på som är avsedd att gå på. Det är respektlöst av de som genar över min uteplats när vi som bor här inte ens gör så..
DET VORE PÅ SIN PLATS ATT UTÖKA TIDEN FÖR PERSONALEN MELLAN BRUKARNA SÅ ATT DE HINNER TA SIG TILL NÄSTA BRUKARE U T A N ATT GENA ÖVER GRÄSMATTAN & MIN UTEPLATS!
Ni borde ha en genomgång med all personal om att man inte ska parkera cyklar så att det påverkar oss som INTE HAR HEMTJÄNST OCKSÅ..
Hoppas nu på skärpning..

Hej och tack för din synpunkt!

Jag beklagar att våra medarbetare parkerar sina cyklar på din gräsmatta och genar över din uteplats. Då det inte framgår vilket område det handlar om så har samtliga enhetschefer för hemtjänst fått denna information för att kunna prata med sin arbetsgrupp. Jag hoppas att du inte ska besväras av detta något mer, om så är fallet får du höra av dig igen.

Vänligen Linda Norlin, Verksamhetschef Äldreomsorgen


2021-01-10
Jag som invånare tycker det är självklart att vi ska återvinna det vi kan för miljön. Men jag tycker inte det är trevligt att göra det i mörker. Känns otryggt bla. Arbetar 4 dagar i veckan och passar på att återvinna i samband med före eller efter arbete. Det har lett att detta gjorts i mörker både på morgonen och sen eftermiddag/ kväll.

Hej och tack för din synpunkt.

Belysning är beställt.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef


2021-01-08
Hej!
Önskar en ”grillplats” i någon form till Kullenområdet. Antingen liknande den som är på lekplatsen vid nya området eller en öppen utan tak.
Skulle även uppskatta om ni rustade upp lekplatsen. Har pratat med flera stycken som skulle uppskatta dessa saker. 🙂

Hej och tack för din synpunkt.

Detta önskemål var med i årets tätortsvandring och kommer att byggas.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef


2021-01-05
Tack till Er personal på Vara kommun som städat upp så fint efter allt skräp som raketuppskjutarna lämnade efter sig på nyår! Det borde vara lika enkelt att bära med sig saker och ting hem som ut men tack för gott arbete till Er som fick göra jobbet! Ps! Jag hjälper till ibland också!

Hej och tack för din synpunkt,

Ska meddela detta vidare, tack för detta.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef


2021-01-02
Då kommunen är en landbygdskommun med mycket djur i sin omgivning och även är en kommun där mycket odling sker skulle jag vilja lyfta frågan kring hur man tänker när man inte redan övergått till laser istället för fyrverkerier. Ur miljöhänseende är det verkligen viktigt att inte dessa tungmetaller, som fyrverkerier faktiskt innehåller, hamnar i vår natur och förgiftar både djur och natur. Dessutom skrämmer dessa slag på 90% av både tamdjur och vilda djur.

Att få lov att skjuta i kommunen behöver också följas upp. Det finns absolut ingen som helst kontroll över hur och var dessa skjuts. Skotträdda djur kan inte tillgodogöra sig mat, dryck eller ens rastning då det smäller i ungefär 3 dygn innan nyår och lika länge efter. Skulle önska se ett totalförbud av dessa snarast och att kommunen själv går i täten genom att övergå till laser till nästa gång det skall firas med fyrverkerier.

Hej och tack för din synpunkt.

Enligt Vara kommuns lokala ordningsföreskrifter gäller följande:

”Enligt 3 kap § 7 ordningslagen får pyrotekniska varor inte användas utan tillstånd av polismyndigheten om användningen med hänsyn till tidpunkten, platsens läge och övriga omständigheter innebär risk för skada eller beaktansvärd olägenhet för person eller egendom.

Pyrotekniska varor som smäller eller på annat sätt avger störande ljud får inte användas inom detaljplanelagt område. Förbudet gäller inte under skärtorsdagen fram till kl 24.00 eller påskafton, valborgsmässoafton och nyårsafton fram till kl 01.00 påföljande dygn”.

Överträdelser anmäles till polismyndigheten eller kommunen.

Med vänlig hälsning, Kjell Karlsson Miljö- och byggchef

————

Det är givetvis viktigt att allt nyårsfirande sker på ett säkert och hållbart sätt. Jag framför dina synpunkter till Föreningen Vara Småstad som arrangerar det traditionella nyårsfirandet i Badhusparken i Vara.

Inför nyårsfirandet 2020 släppte föreningen, i samarbete med Vara kommun, ett inspelat filmklipp som publicerades via sociala medier. Inga riktiga fyrverkerier förekom vid inspelningen av det digitala nyårsfirandet, som helt ersatte det fysiska firandet.

Vänligen, Beatrice Karlsson, kommunutvecklare


2021-01-01
Sluta parkera kommunbilar på gräsmattan bredvid parkeringsplatserna på badhusgatan! Just i dag lyckades jag fånga otyget på bild.
Tidigare har bara spåren (som skyttegravar ibland) varit tydliga efteråt, med påföljande lerskvätt på korrekt parkerad bil. Nu är jag (och förmodligen andra också) jävligt trött på skiten.

Hej och tack för din synpunkt.

Berörd enhet har tagit till sig synpunkten och ber om ursäkt.

Med vänlig hälsning Mikaela Lövberg, Enhetschef Socialförvaltningen


2021-01-01
Det vore bra om vi som vill hänga hållaren fick sådana med hål för upphängning.. Vissa har TRÅNGA SKÅP & DÅLIGT MED PLATS FÖR DENNA SORTERING.
Att hänga hållaren på insidan av skåplucka där man har soppåsen sparar plats. Och blir lätttillgängligare..

Hej och tack för din synpunkt!

Påshållaren för matavfall är framtagen för att man inte ska behöva skruva sönder sin köksinredning. Påshållaren passar i utdragssystem för kök från alla nordiska tillverkare. Lösa utdragsinsatser för att göra köksskåpen mer lättillgängliga och platseffektiva finns på de flesta varuhus. Om dessa lösningar inte funkar för dig så går det bra att skruva upp hållaren ändå, du väljer själv var du placerar skruvarna i korgen.

Bästa hälsningar Jennie-Ann Olsson Holm, Avfallssamordnare Tekniska Förvaltningen


2020-01-01
Om vi nu ska sortera matavfall i hemmen, då bör det vara så lätt & smidigt som möjligt för att främja att folk faktiskt gör det..
Ett steg i rätt riktning är att man borde kunna vika ner den bruna påsens kanter över hållaren. Annars är det lätt att man tröttnar när kaffesump mm ramlar utanför, bananskal som viker påsens kanter mm. Så skaffa påsar som går att VIKA ÖVER KANTEN SOM VI GJORT I ALLA TIDER MED VÅRA SOPPÅSAR..
ANNARS BLIR DET NOG EN DEL IRRITATION ÄR JAG RÄDD…

Hej och tack för din synpunkt!

Systemet med matavfallspåsarna och påshållaren vi tagit in i Vara kommun har funnits i Sverige i 25 år och man arbetar såklart hela tiden för att göra det mer användarvänligt. Vi tar därför med oss din synpunkt. Papperspåsen är dock till skillnad från en plastpåse styv och står därför av sig själv, därför bör svårigheter med att pricka påsen vara betydligt mindre än i fallet med en fladdrig plastpåse. Tips är att du vecklar ut påsen ordentligt, trycker till den i botten och viker ner kanterna på papperspåsen så blir den ännu styvare och lättare att inte slänga matavfall utanför.

Bästa hälsningar Jennie-Ann Olsson Holm, Avfallssamordnare Tekniska Förvaltningen

2021-03-02
Om vi får lägga ris till påskbrasa i jung vid träbron i år åkså.

Hej

Tack för din synpunkt,

Nej, det är inte aktuellt att lägga ris till påskbrasa.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.