Läs inkomna synpunkter 2021

Här kan du läsa inkomna synpunkter, felanmälan eller klagomål under 2021.

December

2021-12-30
Hej,
Angående denna insändare så har jag redan för 4-5 år sedan påpekat att det inte finns belysning alls på halva Rosvägen och vidare bort mot Bendersvallen ! Men ingenting görs åt detta. Ansvariga har liksom glömt hela området inklusive tillfartsvägar. Med tanke på all trafik till Torsgårdsskolan som sker dagtid, mest på morgonen och eftermiddagen vid skolans start o stopp. Ett flertal föräldrar kör nämligen runt Pentahallen för att komma till baksidan och lämna och hämta barn, man har ibland väldigt bråttom och lämnar inte mycket till hänsyn!

Sedan var det ju detta , är det en gång och cykelväg eller en bilväg runt hallen ?? Flera gånger varje dygn sker trafik med bil även förbi tennisbanan och ut på gräset och vidare till eller förbi Bendersvallen. Med hjälp av polisen ( som vi vet har mkt att göra ) men man kanske skulle ta en trafikvecka och kolla över läget lite mer. Många bilar står på tomgång nu när det varit minusgrader i både 5 och 10 minuter medans man lämnar barn.

Hej

Tack för din synpunkt! Det pågår planeringsarbete i området med avseende på gång-cykelväg/gata (Kolonigatan, Pentahallen) och parkeringsområdet för Torsgårdsskolan. När i tiden är inte beslutat än. Vi kommer att komplettera gatubelysningen längs Rosvägen – Kolonigatan.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu- och parkchef


2021-12-28
Nu när det kommit mycket snö märks det att det är väldigt många fastighetsägare, både privat och företag, som inte skottar trottoaren utanför sin fastighet. Väldigt tråkigt att pulsa i snö varannat hus när man är ute och går i Vara. Kommunen bör förtydliga sina regler och att det når ut till fastighetsägare i kommunen vad som gäller.

Hej och tack för din synpunkt. Vi har lagt ut information om snöröjning/ansvar på vår hemsida och i sociala medier .
Vänligen, Växeln Vara kommun


2021-12-19
Hej,
Jag vet inte om jag skriver på rätt ställe nu men jag har en fråga.
Jag undrar hur Vara kommuns skolor jobbar för att möta och inkludera barn med npf så att alla har möjlighet till lärande? Genomförs kompetensutveckling kring detta för alla lärare i grundskolan?
Alexander Skytte är en utbildad lärare som föreläser om detta, han har själv npf- diagnoser så han vet vad han pratar om! Bokstavspedagogen kallar han sig, hett tips på kompetensutveckling för alla i skolans värld!
Alla våra barn har rätt att bli mötta med förståelse och den kan skapas genom kunskap. Tack!

Hej!

Tack för dina tankar och frågor kring barn med npf-diagnoser. Jag vill börja med att be om ursäkt för att vårt svar har dröjt ett bra tag.

Det är svårt att i ett skrivet svar få med allt som görs kopplat till det du skriver då det mesta av arbetet sker ute på våra skolor och i våra klassrum genom våra lärare, speciallärare, specialpedagoger m.fl. Förutom det konkreta arbete som sker varje dag så har vi har de senaste åren haft ett par mer riktade kompetensutvecklingsinsatser inom området:

 • År 2019–2020 arbetade vi med stöd av psykologen och forskaren Petri Partanen kring att utveckla elevhälsoarbetet. Utbildningsinsatsen var riktad till elevhälsoteamen och pedagogerna i kommunens skolor för att utveckla elevhälsoarbetet för hela skolan. Detta utvecklingsarbete har sedan fortsatt att bedrivas för att få ett nytt arbetssätt på plats och för att skapa en gemensam och likvärdig grund i vårt bemötande gentemot samtliga elever i Vara kommun.
 • En annan pågående insats är handledning till våra lärare och arbetslag av psykolog och övrig elevhälsa. Detta för att stödja och utveckla våra verktyg för att möta elevers specifika behov i sin inlärningssituation, både enskilt och i grupp.

Tack för ditt tips på ytterligare kompetensutveckling, vi tar med det förslaget i vårt arbete fortsatta arbete.

Med vänlig hälsning, André Essebro, Bildningschef


2021-12-16
Utanför Arentorp i höjd med Neregården ligger ett uttjänt reningsverk och förfaller. Det står med öppna dörrar och med vatten kvar. Flera ställen där man kan göra sig ordentligt illa. Trasiga fönster och sopor och skräp. Ämnar kommunen städa och riva denna farliga plats?

Hej och tack för din synpunkt.

Det är ett gammalt reningsverk som har varit låst och igenbommat, vi kommer att säkerställa att ingen kommer in i fastigheten. Fastigheten skall eventuellt rivas och marken runt omkring skall återställas.

Vänliga hälsningar, Robert Isberg VA-Chef


2021-12-12
Ett antal bilförare och epa-förare har som nöje att sladda och köra snabbt på torget. Polisen verkar inte bry sig och då undrar jag om
kommunen inte tycker att det vore lämpligt att ställa ut betonghinder som gör torget en tryggare plats att parkera sin bil på och att
vistas som fotgängare. Väldigt konstigt att denna åtgärd ej blivit av än. Vid Torsbo fritidsgård har ni ju gjort detta, så varför inte på torge

Hej och tack för din synpunkt.

Torget i Vara är en plats i hjärtat av Vara Småstad. Det finns många önskemål kring hur torget skulle kunna utformas för att möta olika behov i allt från att platsen borde vara precis så som den är, dvs huvudsakligen parkering, till att platsen borde utformas på något helt annat sätt. Att torget på ett eller annat sätt kan förmeras i samband med att VA-systemet successivt byts ut i Vara centrum finns med i planeringen. Buskörning på öppna ytor är inte önskvärt men så länge det finns öppna ytor så är det svårt att på ett trivsamt och attraktivt sätt bygga bort problemet med betonghinder även om det lugnat buskörningen på vissa ställen. Att många unga i en landsbygdskommun som Vara har intresse för EPA/A-traktorer är en kultur i sig och en möjlighet för ungdomar att ta sig runt på en plats där kollektivt resande endast finns i begränsad form.  I dialog med polisen så arbetar kommunen vidare med att både välkomna EPA-körande ungdomar och skapa trygghet på platsen.

Vänliga hälsningar
Johanna Forslund Kullander
Samhällsbyggnadschef

Medskick från kommunpolisen:

Hej och tack för dina synpunkter! Polisen och kommunen jobbar hela tiden tätt ihop för att se vilka problembilder vi har i samhället och hur vi kan arbeta tillsammans med dessa. En sak som vi ofta får påringningar om är olika typer av trafikproblem som skapar otrygghet för våra invånare. Utifrån detta gör vi löpande olika kontroller och övervakningsinsatser i trafiken.

LITE SIFFROR GÄLLANDE TRAFIKARBETET I VARA KOMMUN ÅR 2021:
Under 2021 har polisen hittills skrivit ut 427 st. ordningsförelägganden (böter som skrivs ut på plats) och därtill har de hastighetskameror som finns i kommunen rapporterat ytterligare 258 st. hastighetsöverträdelser. Utöver de ärenden där vi kan skriva ut böter direkt på plats har vi rapporterat 100 st. fall av olovlig/grov olovlig körning, 25 st. fall av rattfyllerier gällande alkohol, 44 st. fall av drograttfyllerier, 21 fall av vårdslöshet i trafik samt ytterligare knappt 50 st. övriga trafikbrott. Ibland har vi tyvärr inte möjlighet att vara överallt samtidigt där folk önskar tillsyn och polisiära åtgärder. Ett exempel på detta kan vara när vi har vinterväglag ute och en del förare ”leker” ute på våra gator, vägar, torg och parkeringar. Vid dessa tillfällen blir vi ofta totalt nerringda och matematiken och fysikens lagar gör då att vi inte kan vara på alla ställen samtidigt.  Vi kommer fortsätta att jobba utifrån de synpunkter som kommer in från våra invånare för att göra Vara till en tryggare plats att bo och leva på.

Hälsningar Kristoffer Hjelm
Kommunpolis i Vara-Essunga-Grästorp

_______________________________________________________________________________________________________________________________

2021-12-07
Just nu byter Vara Bostäder AB fönster på sina fastigheter Badhusgatan 14 och 16. Därför undrar vi som bor på 12 och 18 om liknande åtgärder är planerade även för de fastigheterna?!? Vi fryser faktiskt också vintertid på grund av drag från mellanrum mellan fönsterkarmar och vägg.
Utöver det har Vara Bostäder AB gått in i förhandling med Hyresgästföreningen med en begäran om ytterligare 0,5% hyreshöjning för att kompensera för ökade sophanteringskostnader. Vore det inte rimligare om VD och styrelse i stället sänkte sina löner/arvoden med motsvarande, ur ett företagsekonomiskt
perspektiv? En sådan åtgärd borde ganska lätt kunna kompensera för ökade kostnader för sophantering, samtidigt, som det inte skulle drabba Vara Bostäder ABs hyresgäster på ett orättvist sätt. Faktum kvarstår, större hushåll genererar mer sopor än t.ex. ensamhushåll, men alla drabbas av hyreshöjningar på ett ofördelaktigt sätt.

Hej !

Vara Bostäder utför ständigt renoveringar och förbättringar på våra fastigheter. Just nu så är det Badhusgatan 14 & 16, Smedjegatan 35-45 i Vara och Storgatan 39 i Levene som håller på att renoveras. Man brukar prata om att fönster byten borde ske var 40 år men det är naturligtvis bl.a. beroende på vilken kvalité fönstren har och i vilket väderstreck dom sitter osv.

Det monterades nya fönster på Badhusgatan 12 & 18 1994 så dom fönstren har vi inga planer på att byta i dagsläget. Vi vore tacksamma för om ni kunde höra av er till oss så vi fick komma ut på plats och se vad det kan vara som gör att det uppfattas som drag från fönstren. När det gäller dom ökande sophanteringskostnaderna så har vi fått en fast kostnadsökning per lägenhet oavsett hur stor den är, eller hur många som bor i lägenheten.

Vi har valt att lägga höjningen med procent på hyran för att precis som du säger fördela den lite mer rättvist på hur stor lägenheten är. Det kan ju vara så att det endast bor en person i en stor lägenhet som inte producerar så mycket sopor, och att det kan bo tex. tre personer i liten lägenhet, men vi har ändå valt att göra på detta sätt.

Det är svårt för oss att veta och följa upp hur många som bor i varje lägenhet och fördela kostnaderna per person. Vid hyresförhandlingarna inför 2021 så ville vi ha kompensation för dom ökande kostnader som vi har fått för sophanteringen. Hyresgästföreningen gick med på 0,5 % då, men ville sedan avvakta en tid för att se vad den egentliga kostnaden blev för Vara Bostäder. När vi redovisade våra siffror nu i höstas så gick hyresgästföreningen med på en ytterligare ökning med 0,4 %.

Detta innebär att Vara Bostäder inte får teckning för våra ökande fasta sophanterings kostnader utan måste skjuta till ca 100 000:- per år från vår övriga verksamhet.

Med vänlig hälsning
Marcus Axelsson
Fastighetschef  Vara Bostäder AB

 


2021-12-07
I samband med att vi blev tvungna att betala hyra för parkering hos Vara Bostäder AB, var ett av argumenten för hyran att
snöröjning skulle kunna garanteras.
Vilket får en att undra, vad har hänt med den saken?!? Hur många gånger ska en behöva dra arslet i backen innan det görs något åt eländet på parkeringen mot Torggatan?
Som frisk, vuxen, är det kanske inte så farligt, men tänk på äldre och små barn.
Vi har t.ex. ett blåslaget barn att ta hand om här hemma pga snö och is på parkeringen, som tur väl så slog hen inte i huvudet.
Salta och skrapa kanske?!?

Hej!
Det var tråkigt att höra att ni halkat på en av våra parkeringar. Vi försöker att förebygga halkan genom att sanda våra parkeringsplatser och gångvägar före första halkan och sedan kontinuerligt bygga på sandlagret för att minimera halkrisken. Hör gärna av er till oss på Vara Bostäder och gör en felanmälan om det är så att det är någon särskild yta som ni upplever behöver behandlas lite extra så ska vi försöka åtgärda detta omgående.

Med vänlig hälsning
Marcus Axelsson Fastighetschef
Vara Bostäder AB


2021-12-06
Skulle vilja ha belysning på cykelvägen bakom Pentahallen fram till Bendersvallen. Det är många ungdomar som cyklar för träning till Bendersvallen under den mörka årstiden.

Hej

Tack för din synpunkt!

Jag tar med mig frågan. Visst ska det till en belysning, den kommer dock inte att byggas under 2021. Vi planerar in detta till 2022.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef


2021-12-06
På min fastighet Eling Björkås 8 har rangsells vid upprepade tillfällen ej tömt vår soptunna fast tunnan står där det alltid har stått,
och har blivit tömd förut i 12 år, vad är det som har hänt? kontaktar man dem så säger de att de missat och ska tömma nästa dag,
men detta har ej blivit utfört, alltså rangsells personal ljuger i sitt mejl (kopia finns på detta mejl) vill ju bara ha mitt kärl tömt.

Hej och tack för din synpunkt!
Tusen tack för att du hör av dig om detta! Ja har tagit ärendet vidare med Ragn Sells som ska åtgärda den uteblivna tömningen. Jag hoppas verkligen att det inte upprepar sig. Med vänliga hälsningar, Jennie-Ann Olsson Holm, Avfallssamordnare Tekniska Förvaltningen

November

2021-11-26
Det verkar inte fungerar som det ska att en person får ett återfall och får lämna sin tjänst medans en annan person på en annan sektion får 2,3,4 chanser och när aleforsstiftelsen bryter behandlingen pga av återfall och tecken på viljan att medverka finns inte och personen får vara kvar i sin tjänst.
varför särskilja hen från alla andra man trodde att en ny ansvarig på sektionen med kunskaper skulle göra nån skillnad men det verkar inte vara så ni kanske ska granska enhetens sätt att hantera detta om en anställd som fått en dyr behandling inte fått lämna trots flera återfall efter avbruten behandlingsplan från aleforsstiftelsen .

Hej!

Jag har tagit del av din synpunkt och som du säkert förstår kan jag inte uttala mig kring eventuella individärenden. Vara kommun arbetar aktivt för att rehabilitera medarbetare som drabbas av ohälsa, där alkoholproblematik kan vara en grund till ohälsa.

Vänligen, Elin Sundén HR-chef


2021-11-24
Min farbror har hemtjänst, han får bland annat hjälp med morron bestyren. Han har fått hjälp kl. 07.30 förut men nu är tiden ändrad till kl. 09.30 med motiveringen att det är personalbrist inom hemtjänsten. Jag tycker att detta är helt orimligt att han skall ligga i sängen och vänta på att han skall få hjälp. Jag vill ha en förklaring varför man gör på detta viset.

Hej och tack för Din synpunkt! Jag beklagar att Du inte är nöjd med hemtjänstens insatser. Vid kontakt med ansvarig enhetschef så får jag till mig att ni varit i kontakt med varandra och att hen ska höra av sig till dig inom en snar framtid. Vänligen Linda Norlin, Verksamhetschef Äldreomsorgen.


2021-11-24
På Longgatan, mitt emot Kjellners rör, finns en sänka i asfalten utmed cykelvägen. Där samlas det mycket vatten när det regnar och när bilarna kör i den så skvätter det upp på oss som cyklar. Det är mer än en gång jag och mitt barn har fått åka hem igen och byta kläder… Jag har påtalat detta tidigare, förra året, och hoppas att det kan åtgärdas nu när det asfalteras runt om i Vara.

Hej och tack för din synpunkt! Vi har själva sett detta och gett i uppdrag till entreprenören för åtgärd, entreprenören har dock återkopplat och meddelat att det behövs en annan åtgärd än att bara höja asfalten. Det behövs installera en ny brunn! Detta kommer vi att göra under 2022.
Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef.


2021-11-16
När gatbrunnen gjordes så har det aldrig blivit asfalterat. Skakar/vibrerar i huset bredvid.
Frågan är när blir det gjort?

Hej och tack för din synpunkt!

Asfaltering är beställd, entreprenören planerar och gör en gemensam åtgärd för hela orten.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef


2021-11-16
Förra veckan lades ny asfalt på Hovslagaregatan. I flera år har det funnits en sänka i gatan där det samlats stora mängder vatten när det regnat och på vintern har det blivit is. Riktigt farligt när det ibland snöar. Dagen efter asfalteringen regnade det …. sänkan och vattenpölen är kvar! i korsningen Hovslagaregatan/Lindgatan har asfaltsbitar lagts upp i vår plantering, vem ska ta hand om det? Bifogar bilder på hur det ser ut.

Hej
Tack för din synpunkt! Vi har redan varit i kontakt med entreprenören om detta och de ska åtgärda dessa saker!
Vänligen Mikael Jönsson, Gatu- och parkchef.


2021-11-10

I korsningen Ekedalsgatan/Nordhemsgatan parkerar hemtjänstens bilar dagligen i själva korsningen. Det blir en trafikfara. Jag har själv varit nära att krocka 2 gånger, då det är en hög mur vid ett av husen i korsningen. Kommer man på Ekedalsgatan och skall svänga vänster in på Nordhemsgatan måste man gå över i det vänstra körfältet om bilar felparkeras, och ev mötande bil från
Nordhemsgatan syns då inte. Påminn gärna berörda om att trafikregeln om 10 meter gäller även i T-korsningar.

Hej och tack för din synpunkt!

Jag beklagar att våra medarbetare parkerar kommunens bilar i korsningen Ekedalsgatan/Nordhemsgatan mer än vad som är tillåtet. Berörda enhetschefer för hemtjänst har fått till sig dina önskemål så att de kan ta upp detta med arbetsgruppen. Eftersom fler yrkesgrupper använder kommunens bilar så har även enhetschef för boendestöd och sjuksköterskor fått till sig din synpunkt.

Jag hoppas att du inte ska besväras något mer, om så är fallet får du höra av dig igen.

Vänligen Linda Norlin
Verksamhetschef Äldreomsorgen


2021-11-10
Vad är meningen med Bättre Vara egentligen??
För när man läser kommunens svar, så görs inget åt innevånarnas synpunkter & klagomål.. Det är oftast slingrande halvspydiga svar som ges. Men inget blir bättre av det.. Tvärtom… Och kommunen ska i försa hand ägna sig åt kärnverksamheterna. Inte handel & jippon..

Hej och tack för din synpunkt.

Bättre Vara är en av flera kommunikationskanaler tillsammans med Facebook, LinkedIn, Vara kommuns webb, Medborgardialoger (både digitala och fysiska), tätortsvandringar, kommunala råd, nätverksträffar med mera.

Syftet med all kommunikation/dialog, oavsett kanal, är att både lyssna in och ibland att förklara hur olika delar fungerar och vad kommunen har för roll i olika frågor.

Kommunen har ett uppdrag att både bedriva kärnverksamhet och att upplåta kommunal mark när medborgare/föreningar önskar arrangera evenemang för en levande plats. Det ena utesluter inte det andra.

Du är välkommen att ta kontakt med mig på tel.nr 0512-310 88 om du har ytterligare frågor i detta ärendet.

Med vänliga hälsningar Johanna Forslund Kullander, Samhällsbyggnadschef


2021-11-07
KONSTIG AVSLUTNING PÅ KLIMATVECKAN.
HUR KAN DET TILLÅTAS EN CRUSING MED STINKANDE AVGASER FRÅN 100- tals GAMLA RAGGARBILAR SOM ÅKER VARV EFTER VARV MED SKRÄNANDE HÖG MUSIK INNE I CENTRALA VARA, FRÅN 12- tiden till 24-tiden?? Vi som bor i Vara centrum får i oss avgaser & stressas av oväsen!
FINNS DET VERKLIGEN INGET ANNAT SÄTT ATT LOCKA KUNDER TILL VARAS BUTIKER??! DET ÄR KONSTIGT ATT RAGGARE FÅR ÅKA RUNT & SKRÄNA NÄR POLIS KAN BÖTFÄLLA UNGDOMAR FÖR STÖRANDE HÖG MUSIK I SINA EPA TRAKTORER!! Det är motsägelsefullt..
Avgasnivån är hög på crusingar, Dricka öl på allmän plats & hög störande musik är en väldigt dålig avslutning på en klimatvecka faktiskt.

Hej och tack för din synpunkt. I en tätort bor det flera människor med olika tycke och smak. Klimatvecka eller inte så är det på en plats möjligt att arrangera evenemang av olika slag. Evenemang både arrangeras av olika aktörer och engagerar olika boende besökare i olika grad. Den här gången var det cruising arrangerat av en extern aktör, en annan gång är det t ex Jordgubbensdag arrangerat av kommunen. Men oavsett vilket så välkomnar Vara kommun aktiva föreningar och medborgare som på olika sätt skapar aktiviteter för både dem som bor här och de som besöker oss. Skulle evenemangen innebära överträdelse av lagen så ingriper polisen om så behövs.

Vänligen Johanna Forslund Kullander, Samhällsbyggnadschef Vara kommun


2021-11-05
Jag önskar att Miljö-och Byggnadsnämndens protokoll visas under Protokollarkiv. Hos Lidköping och Skara kommun visas protokoll. Där det handlar om tillsyn kan protokollet för denna del utelämnas, lika som det görs med Socialnämndens hanterande.

Hej och tack för din synpunkt! Vad roligt att du har hittat kommunens protokollarkiv och efterfrågar ännu mer protokoll att läsa.

Som du själv är inne på i ditt inlägg så finns det en anledning till att vi har valt att inte publicera Miljö- och byggnadsnämndens protokoll på hemsidan. Anledningen gäller inte bara tillsynsärenden utan även andra ärenden som kan anses som känsliga och grundar sig i att kommunen inte får publicera några personuppgifter på hemsidan såvida vi inte har en rättslig grund för detta. Med personuppgifter menas all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en person, det vill säga inte bara namn och personnummer utan även adresser, fastighetsbeteckningar eller personbeskrivningar. Majoriteten av ärenden i Miljö- och byggnadsnämndens protokoll innehåller någon form av dessa personuppgifter. Samtidigt är det inte ett krav på kommuner att publicera protokoll på hemsidan och vi kan därför inte se att kommunen har en rättslig grund för att publicera dessa personuppgifter på hemsidan.
Med anledning av ovanstående har kommunen valt att inte publicera Miljö- och byggnadsnämndens protokoll automatiskt på samma sätt som kommunens övriga protokoll.

Det finns såklart möjligheter att ta bort enskilda beslut från protokollen, precis som du har sett Lidköping och Skara göra. Detta blir dock en manuell hantering och då finns det alltid en risk att personuppgifter kan slinka igenom av misstag för att den som går igenom protokollet missar ett namn eller en fastighetsbeteckning någonstans. För att ta bort risken att publicera personuppgifter felaktigt på vår hemsida har vi därför valt att inte publicera Miljö- och byggnadsnämndens protokoll.

Samtliga protokoll är en allmän handling och även om vi inte publicerar dem på vår hemsida är ni varmt välkommen att begära ut dem för att ta del av innehållet. Kontakta oss via vara.kommun@vara.se ifall ni vill ta del av dem av så kommer vi att kunna lösa detta.

Med vänlig hälsning, Per Kärnblad, Kansliavdelningen


2021-11-05
Hej! Vara Kommun erbjuder fria resor med kollektivtrafik inom zon c i Västra Götaland för personer som är 75 år eller äldre. Det finns exempel på kommuner i närområdet som gör samma sak för 65+! Då det finns mycket bra buss- och tågförbindelser i Vara, tycker vi att kommunen borde sänka ålderskravet på seniorkortet till 65 år för att stimulera resor med tåg och buss. Borde vara en blygsam kostnad men skicka viktiga signaler om kommunens miljömedvetenhet.

Hej och tack för din synpunkt.
Se svar på inkommen synpunkt 26 oktober 2021.

Vänligen,
Växeln Vara


2021-11-05
Anpassning av cykel- och gångväg vid Resecentrum
Hur ska det gå till? Om vi kommer på cykel förbi övergången över järnvägen vid Resecentrum mot nya cykelvägen på Drottninggatan så möts vi av ett nytt smalt smalt passage! Bra att Resecentrum tillgänglighetsanpassas men hur ska cykel- och gångvägen anpassas förbi den nya rampen till Resecentrum och vägen in för bussarna till Resecentrum? Hur är flödet tänkt för att från västra sidan av järnvägen kunna ansluta till nya cykelvägen på Drottninggatan och vise versa?

Hej och tack för din synpunkt.
Passagen förbi den nya handikapprampen och ytan bort mot järnvägsövergången kommer att ses över och breddas för att öka tillgängligheten. Från starten på rampen och till kantstenen mot asfalten kommer efter åtgärden hålla ett fritt mått på 2m mot dagens 1,3m.

Vänligen,
Anton Pettersson
T.f. Fastighetschef
Vara Kommun


2021-11-05
Jag var på Vara badet med min familj i onsdags mellan kl. 12-15. Det var väldigt mycket folk på badet plus att man hade satt upp en hinderbana i den stora bassängen. Det fanns 5-6 badvakter på plats när vi kom bakom disken. 1! av dem satt en stund vid hinderbanan och höll koll, sedan gick han in till glasburen annars syntes inte till ngn av badvakterna överhuvudtaget i över 1,5 timmar. Det var massa med folk på hinderbanan trots att den var tillåten för 8 personer, ingen följde ngn regel överhuvudtaget, barn och vuxna sprang fram och tillbaka åt alla håll, ingen tog hänsyn till de mindre barnen som flög av banan som vantar. Det gick folk med klubbor i munnen i badhuset, badade i bassängen och åkte rutschkana. De satt barn med glass i handen på bassängkanten, det var ingen ordning överhuvudtaget. Jag sa till en av badvakterna som var ute lite senare under vistelsen. Jag frågade om de hade ont om folk men jag fick svar att eftermiddagsskiftet hade anlänt så de hade gott om personal. Jag påtalade vad jag hade observad under vistelsen och efter detta var det faktiskt personal ute i badhuset och man hade även koll på hinderbanan.

Duscharna och omklädningsrummet var smutsig både när vi kom och när vi skulle går. Jag förstår att det är mer smutsig när det är mycket folk men då borde frekvensen av städningar ökas. Vi har varit på Vara badhus ett flertal gånger men onsdagens besök var helt klart sämst. Vi var väldigt besvikna.

Hej och tack för att du delar med dig av din upplevelse. Du har absolut rätt i att vi har ett stort ansvar för alla badgästers säkerhet och trivsel i badhuset. De veckor som skolorna har lov är de veckor på året som vi har flest besökare. Dessa veckor ökar vi bemanningen på badet och ambitionen är att i möjligaste mån ha två badvärdar som cirkulerar ute i simhallen. Av erfarenhet så vet vi att det inte alltid är möjligt eftersom vi samtidigt måste sköta kassa, kök, städ, omklädningsrum osv. Men, givetvis ska vi göra allt vi kan för att lösa badbevakningen i simhallen och på din beskrivning så låter det som att vi har brustit under ert besök. Vad bra att du pratade med personalen! Bästa sättet för oss att förbättra oss är genom att lyssna på våra besökare, så jag är glad att du sa till. Gällande städ i bland annat omklädningsrummen så städar vi mer frekvent ju fler badgäster vi har. När det är fullt med folk så tar det dock inte lång tid förrän golv blir smutsiga igen. Vi märker stor skillnad när våra badgäster tar av sig skorna ute i korridoren och inte går med dem inne i omklädningsrummet, det uppskattar vi verkligen!

Återigen, tack för att du hör av dig! Vi tar till oss av kritiken och ser det som en påminnelse av vad som är viktigt för er som besöker badet.
Hälsningar Jesper Svensson, fritidschef Vara kommun


2021-11-05
Gång och cykelvägen från entren till utomhusbadet bort förbi tennisbanan till Bendersvallen saknar helt belysning. Det är helt becksvart där under dygnets mörka timmar. Det hade varit fantastiskt bra om någon form av belysning hade satts upp på sträckan

Hej
Tack för din synpunkt! Vi tar med oss detta till beställning för montering av belysningsstolpar.
Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef


2021-11-03
Rätta till pilarna på de röda och blå motionsslingorna i tätorten. Pilarna behöver snurras på så de kommer i rätt riktning som man ska gå. Försökte själv men behöver ett verktyg. Påminn gärna alla innevånare att slingorna finns också.

Hej och tack för din synpunkt.
Motionsslingorna med kartor och pilar sattes upp både i Centrala Vara och i Stora Levene som ett friskvårdsprojekt i samverkan med friskvårdskonsulenter och AME, tror det var under åren 2011-2012. Jag vet att många har tyckt att pilarna varit lite osynliga och bara visat ena riktningen på slingen. Man ser dem alltså inte om man går ?baklänges?.
Det är ju någon vi skulle kunna förbättra genom att märka ut båda riktningarna och se till att kartorna finns mer tillgängliga för dem som vill gå.

Vänligen Emma Hevelius, Folkhälsostrateg


2021-11-02
Gällande hemtjänsten – Mer tillmötesgående, dom har alltid bråttom, få tillbaka vikt tvätt (inom 1 vecka), vid fönstertvätt borde de torka även runt list (1ggn/år), svårt att förstå vissa, borde vara mer kontinuerlig personal så man lär känna dom.

Hej och tack för din synpunkt! Jag beklagar din upplevelse av att hemtjänstpersonalen har bråttom och att du har svårt att förstå vissa. Vi vill gärna förbättra oss, därför önskar jag att du kontaktar ansvarig hemtjänstchef och framför dina önskemål direkt. Då har vi en möjlighet att göra annorlunda nästa gång vi besöker dig.

Vänligen Linda Norlin, verksamhetschef

Oktober

2021-10-31
Hej, Skulle det på något sätt gå att förhindra den typen av engagemang som anordnades i helgen med raggare? Oerhört stökig kväll och fruktansvärd skräpig söndag! Bilar kör runt med kränkande budskap! Motverka denna typen av engagemang framåt snälla. Hur tänker Vara SK som hyrar ut sin lokal som främjar detta?

Hej och tack för din synpunkt. Vi föreslår att du vänder dig direkt till Vara SK med din fråga. Kommunen städade på torget under söndagen. Vänligen, Växeln Vara kommun


2021-10-31
Hej ! Undertecknad skriver som farfar till 3 st barn, 8, 10 och 14 år som har rätt till skolbuss, Lassegården 3-Öttum till och från Nästegårdsskolan Kvänum. Då jag uppmärksammat att barnen känner oro över att bussens chaufför ej stannar på plats där dom kan med säkerhet kan gå över vägen. Barnen försöker att tala med chaufförerna, men alla förstår inte vad dom säger. Vissa behärskar inte svenska språket fullt ut, det blir att barnen får finna sig i att gå av där chaufförerna bestämmer. Det skapar oro både hos barnen och även hos mig. Jag skickar med bilder som visar en hållplats där barnen kan stiga på när dom skall åka till skolan. Men det finns ingen motsvarighet på hemvägen utan barnen blir avsläppta på godtycklig plats då i dikeskanten och promenera på en trafikerad väg som känns väldigt otrygg, då hastigheterna är höga. Jag hoppas att något kan göras , åtgärdas innan olyckan är framme. Tacksam för återkoppling.

Hej,
Tack för dina synpunkter. Dina barnbarn åker med Västtrafik till och från skolan, med undantag för ditt yngsta barnbarn som åker med Larssons buss hem på onsdagar och fredagar. När det gäller synpunkter för resorna med Västtrafik så får jag be dig kontakta Västtrafik på 0771-41 43 00, eller via formuläret på deras hemsida; Frågor och synpunkter | Västtrafik (vasttrafik.se), det är viktigt att era synpunkter framförs till dem. På vägen till skolan så går ju barnen på vid Lassegårdens hållplats som du bifogat bild på. På hemresan så ska bussen stanna i närheten av Lassegårdens hållplats och släppa av barnen.

De turerna som vi har egenupphandlad buss som kör så kan vi själva styra mer över vart bussen ska stanna så eleverna kan gå av och på, då vi inte har helt fasta hållplatser som Västtrafik. Känner ni att det inte är ett bra ställe som bussen stannar på de dagar ditt yngsta barnbarn slutar 11.30 så får du höra av dig igen så ska jag framföra dina synpunkter till Larssons buss som kör skolbussarna åt oss.

Med vänliga hälsningar Frida Alfredsson, Barnomsorgshandläggare/Skolskjutsansvarig


2021-10-26
Hej. De flesta kommunerna i Västra Götaland erbjuder sina äldre folkbokförda invånare ett seniorkort med seniorbiljett. Lidköping och många närliggande kommuner har det från 65 år. Men Vara har det från 75 år? Vill ni inte vi ska åka mer kollektivt? Nu tycker jag att ni ska följa deras beslut från 65 år.

Hej,
Tack för din synpunkt. Självklart vore det bra om vi alla åkte mer kollektivt! Nu när Västtrafik har infört sitt nya zonsystem ”Tre zoner” där Vara kommun tillsammans med hela övriga Skaraborg, en stor del av Dalsland och även Fyrbodal ligger i den billigaste zonen C så har kollektivtrafikresorna blivit betydligt mycket billigare för oss alla på landsbygden. Förhoppningsvis kan det göra så att kollektivtrafikresandet ökar i alla grupper i befolkningen.

Att sänka åldersgränsen för seniorbiljetterna till 65 år är en politiskt fråga som Vara kommunfullmäktige beslutar över. Den har varit uppe för omröstning ett antal gånger i kommunfullmäktige men fått avslag. Vill du påverka mer i den här frågan så är det bra att lyfta den med våra lokala politiker i kommunen.

Med vänliga hälsningar Lovisa Tavaststjerna, Samhällsplanerare, Plan- och tillväxtenheten


2021-10-25
Önskar att det skulle finnas lägenheter för äldre som har hus och kanske inte orkar med stort hus och trädgård i VEDUM. Önskvärt vore att det är tvåor eller treor med kök. Nu finns inga sådana lägenheter i VEDUM. Man kanske inte vill flytta till någon annan ort om man bott hela livet i VEDUM.

Hej och tack för din synpunkt.
Det kan snart komma att byggas lägenheter på den så kallade ”Mejeritomten”, där kommunen skrivit ett markanvisningsavtal med en privat byggherre som ansökt om bygglov. Dessutom möjliggör kommunen för lägenheter i befintlig byggnad vid Vidhemsplatsen genom en ny detaljplan. Hoppas att något av dessa kan komma till pass. Vara kommun uppmuntrar både privata och offentliga att bygga olika typer av bostadslösningar på alla orter i kommunen. Det statueras bland annat i Vara kommuns riktlinje för bostadsförsörjning: Riktlinjer för bostadsförsörjning 2020-2024 — Vara kommun.
Vänligen, Johanna Forslund Kullander, Samhällsbyggnadschef


2021-10-22
Hej!
Vi har en son som går på förskola inom Vara kommun. Vi har alltid varit noga med att försöka undvika socker i låg ålder för att främja goda matvanor och inte redan i denna ålder börja få ett sug efter socker. De flesta förskolor i Sverige är sedan flera år helt sockerfria men inte i Vara kommun? Varför när det är rekommenderat? Vi blev förvånade samt besvikna på kommunens folkhälsoansvar när vi fått höra att vår son fick sin första glass på förskolan. Sen kakor varje onsdag osv. Min mamma jobbar på förskola i Borås. Helt sockerfritt sedan flera år, hon blev helt chockad. Vi flyttade från Göteborg där det också var helt sockerfritt.

Varför måste man trigga sockerbehovet hos barn i förskolan när man i samhället överkonsumerar samt vet att just socker är en stor anledning till den allmänna folkhälsan i västvärlden idag? Jättekonstigt och oansvarigt!
Det är också en besvikelse att det faktiskt är förskolelärarna som för första gången fick ge vår son en glass, eller bjuda på fika. Den mysiga stunden togs ifrån oss av något som bör vara självklart 2021. Det är dock inte det viktiga utan att man från väldigt låg ålder ger barn något de inte ens vet vad det är och som är helt onödigt och kan leda till fetma ifall föräldrar hemma tänker samma sak och tycker det är inte så farligt. Det är farligt i långa loppet! Ni kan väl diskutera den här frågan i alla fall då det är jättekonstigt om man jämför med resten av Sverige. Vi är många som tycker detta. Tack på förhand.

Hej och tack för din fråga och synpunkt.
Vi skulle vilja få kontakt med dig för att veta vilken av våra förskola det gäller och jobba vidare med detta tillsammans med förskolan. Vi önskar att du tar konkat med Louise Thorsson, 0512-31886 alt. louise.thorsson@vara.se

Vänligen Anki Torstensson, Kostchef


2021-10-22
Vid Parkskolans baksida finns det en liten cykelbana från gatan in till cykelställen där barnen parkerar sina cyklar. Där är det väldigt mörkt nu på morgonen då det går mot mörkare tider, då det inte finns någon belysning där. Det kan ju inte kännas så tryggt för barnen (eller de vuxna) att cykla in där då man inte ser så mycket. Det vore önskvärt om det kunde komma upp en lyktstolpe så det lyser upp den här sträckan.

Hej och tack för din synpunkt.

Jag tar med mig frågan!

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef


2021-10-21
Det ligger glassplitter på höger sida mellan Vara Plåtslageri och Ingo på vägen in mot Vara
Detsamma på cykelbanan mitt emot Torsgårdens fritidsgård – bredvid fotbollsplanen.

Hej och tack för din iakttagelse.

Inlägg liknade detta ska skickas in till vår felanmälan, det görs vi denna länk: Formulär felanmälan — Vara kommun

Vi har meddelat vår Gata/Park avdelning i just detta fall.

Vänligen, Växeln Vara kommun


2021-10-18
Den eller de sopåkare som förväntas tömma mitt kärl med hushålls-sopor har vid de 2 senaste tillfällena misslyckats med detta. Endast en liten mängd sopor har tömts. Har aldrig varit något strul vid tidigare tömningar, så det är lite förvånande. Jag blir nu tvungen att lösa min sophantering på annat vis, och be en stilla bön att ni lyckas tömma ordentligt vid nästa tillfälle om 14 dagar… Avser Fastighet Tornum 8:33 / Frälsegården 5 / 53591 Kvänum.

Hej Stefan!

Tack för att du hör av dig om detta! När eller om frågor angående avfallshanteringen dyker upp ska du vända dig till Ragn Sells kundtjänst 010-723 23 23, så hjälper de dig. Ragn sells sköter all avfallshantering å kommunens vägnar i Vara Kommun.

Jag har kontaktat kundtjänst om ditt ärende och bett dem höra av sig till dig så att problemet försvinner. Att ditt kärl inte tömts helt vid två tillfällen kan bero på att någon påse klämts eller klibbat fast i kärlet. Testa därför att dra lite i påsen/påsarna som blivit kvar så bör de följa med vid nästa tömning.

Hör gärna av dig om problemet skulle kvarstå!

Med vänliga hälsningar, Jennie-Ann Olsson Holm Avfallssamordnare


2021-10-16
Hejsan! jag är en 14 årig tjej som bor i Kvänum. Jag åker ofta till Vara men mina föräldrar kan inte alltid skjutsa. Och det går oftast inte några bussar på kvällarna och söndagar. Det tycker jag är lite tråkigt eftersom jag istället stanna hemma medans mina kompisar hänger i Vara. Jag jobbar även i vara på söndagar, och busstider hade underlättat. Med vänliga hälsningar!
Hej,
Bra att du hör av dig om hur du upplever kollektivtrafiken i kommunen! I Västra Götalandsregionen har Västtrafik i uppdrag att köra bussar och tåg enligt vad regionstyrelsens politiker har beslutat. Detta innebär bland annat att det ska finnas ett grundutbud av kollektivtrafik i alla kommuner i regionen. Vara kommun har, hur konstigt det än kan låta, relativt mycket kollektivtrafik jämfört med vissa andra kommuner i Västra götalandsregionen. I Västtrafiks uppdrag från regionstyrelsen ligger också att kollektivtrafiken ska vara anpassad efter studie- och arbetspendling. Tyvärr har Västtrafik inte i uppdrag att bedriva kollektivtrafik utanför det uppdraget, såsom för turist- eller fritidsresor.
Vi som jobbar på kommunen vet att detta är ett problem framförallt för er barn och unga som inte har möjlighet att köra bil, och därför driver vi på för att utöka kollektivtrafiken i kommunen. Fortsätt gärna att höra av dig om den här frågan till oss på kommunen, och lyft den också i elevråd och till politiker!

Med vänliga hälsningar Lovisa Tavaststjerna, Samhällsplanerare, Plan- och tillväxtenheten


2021-10-14
En del personer har inte klart för sig att de lättade restriktionerna fr.o.m. 29 september främst gäller vaccinerade och personer som är 18+. I dagsläget verkar det inte fungera att ställa vaccinationskrav på kommunanställd personal, men kanske skulle det kunna gå att ha det kravet hos timanställd personal? De är ju generellt personer som rör sig bland flera olika avdelningar och möter därmed fler kollegor/brukare.

Hej,

Tack för din synpunkt och fråga kring vaccinering av medarbetare i Vara kommun. Precis som du skriver har en arbetsgivare utifrån grundlagsskydd inte rätt att kräva att medarbetare ska vaccinerar sig. Frågan kring hur och om en arbetsgivare vid nyrekrytering kan ställa kravet på vaccinering är nu en debatterad fråga. Vara kommun följer de råd och rekommendationer som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) ger till Vara kommun som arbetsgivare.

Vänligen Elin Sundén, HR-Chef


2021-10-10
Tycker att det vore bra om matavfallspåsarna finns i matbutikerna, så kan man använda dom till frukt o grönsaker. För att sedan använda dom i hemmet till matavfallet. Har sett att det är flera kommuner som har det så, vilket jag tycker är bra.

Hej!

Tack för att du hör av dig! Vi håller helt med om att det är superbra att återanvända fruktpåsen som matavfallspåse. Därför påbörjade vi ett samarbete med handlarna i kommunen så att de kan se till att deras frukt- och gröntpåsar i papper även är godkända för rötning och användning till matavfallet.

Alla butiker har tackat ja till uppdraget och ska ha information uppe om deras påsar kan användas till matavfall. Är du osäker pratar du bara med din handlare så får du reda på om påsen kan användas till matavfallet.

Vi har valt att inte ha kommunens egna påsar i butikerna då dessa har egna upphandlingar vad gäller påsar.

Hör av dig om det dyker upp frågor!

Med vänliga hälsningar Jennie-Ann Olsson Holm, Renhållningssamordnare


2021-10-05
I det kontrakt vi fick ut i början av läsåret för lån av personlig dator från Vara kommun står att läsa: ”Försäkringen täcker inte stöld ur motorfordon”. De flesta försäkringsbolag likställer alla typer av inbrott oavsett om det är inbrott i hus, lägenhet, bil el. dyl. Kravställ även stöld ur (låst) motorfordon vid nästa upphandling.

Hej och tack för din synpunkt. Mycket bra synpunkt, speciellt i dessa tider då ungdomarna kör EPA-traktorer och bilar till skolan. Återstår att se om försäkringsföretaget erbjuder detta.

Vänligen, Björn Bergdahl, IKT-pedagog Lagmansgymnasiet


2021-10-04
Alla uppgrävda trottoarer måste asfalteras innan vintern. Mycket viktigt utanför Solgården där många går med rullator. Röj bort snö och halka så fort det går för oss äldre, mycket viktigt! Riv fågelbon tidigt på våren.

Hej! Tack för din synpunkt! När det gäller trottoarer och asfaltering så kommer de uppgrävningar som vi har koll på att asfalteras innan vintern. Almgatan viss del av trottoaren finns fortfarande kvar med asfalt, det har tagits bort ca 20cm asfalt från trottoaren och 20cm asfalt från gatan och den ytan har lagts med grus för tillfället. Angående att röja bort snö och motverka halka så är det ett delat ansvar för både kommunen och fastighetsägaren. Fågelbo, störande fåglar. Det plockas ner bon men de är otroligt snabba på att bygga nya.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef

Hej! Angående önskemålet att vi ska riva fågelbona vid Solgården tidigt på våren, så var det faktiskt det vi gjorde i våras. Tyvärr dröjde det inte många dagar innan det byggdes nya i träden vi just rensat från bon. Eftersom vi då hamnade i kläckningsperioden var det inte tillåtet att göra samma åtgärd igen. Vi tar gärna emot tips hur vi kan bli kvitt de fåglar som ständigt stör sin omgivning.

Med vänlig hälsning Jan-Erik Wallin, VD Vara Bostäder AB


2021-10-04
Håller med insändaren i NLT 27/9, mer blommor, buskar och träd. Varför slängdes rododendronen i Badhusparken? Rensa refuger från ogräs. Mer snygga ”skräp-tunnor” att slänga papper, fimpar mm i. Ett grönare och renare Vara vore snyggt.

Hej
Tack för din synpunkt! Visst är det trevligt med mer blommor, vi tycker dock att vi har en rimlig nivå! Allt som vi planterar ska även skötas. Vara kommun har ett stort område. Att vi tog bort rododendron i Badhusparken var för att öka säkerheten! Ogräs i refuger rensar vi men det växer snart tillbaka, visst vi har inte lyckats med alla refuger. Vi ska angripa på ett annat sätt inför 2022. Vi byter kärlen löpande!
Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef.


2021-10-03

Sen jag flyttade till bondegatan så har min hälsa rasat totalt pga oväsen från musikskolans parkering. Kan inte sova pga detta.
Så när ska ni få stopp på detta. Och om ni inte får tyst på dessa invånare så är jag tvungen att flytta.

Hej och tack för att du hör av dig. När det gäller ljud (buller) i samhället, oavsett källa, så är det en del av samhällslivet. Buskörning är naturligtvis inte okej och bör polisanmälas när så sker. På den yta som åsyftas har åtgärder vidtagits genom hinder som minskar möjligheter till buskörning. Oavsett detta så har du som medborgare en möjlighet att anmäla en olägenhet anonymt via miljo.bygg@vara.se eller via självservice på Tjänster – Vara kommun . Önskar anmälan göras anonymt så behöver du ringa in från oidentifierbart telefonnummer, förslagsvis 0512-31 000 som hänvisar dig rätt.

Vänligen, Johanna Forslund Kullander, Samhällsbyggnadschef Vara kommun

September

2021-09-29
Nu har det trätt i kraft att all omvårdnadspersonal ska ha munskydd under sina visir(om smitta förekommer andningsskydd med ventil), men anhöriga då? Vi kan erbjuda men dem har minsann rätt att neka! Hur tänker ni nu?

Hej och tack för din synpunkt. Rekommendationen är fortfarande att alla ska hålla avstånd till de som bor på särskilt boende. Besökare kan hålla avstånd, men personalen måste för att fullfölja sitt arbete, arbeta vårdnära och då har vi tagit beslut om att munskydd ska tillämpas vid just vårdnära arbete. Detta för att fortsatt skydda de som behöver vår hjälp.

Vänligen, Lovisa Bergqvist, MAS – Medicinskt ansvarig sköterska Vara kommun


2021-09-29
Igår var räven utanför vårt uterum och verkar väldigt orädd! Har vi någon kommunjägare?

Hej,
Se svar på tidigare inskickad synpunkt från 21-09-19.

Vänliga hälsningar, Växeln Vara kommun


2021-09-28
Brunnar måste rensas i Kvänum Nya vägen. Stopp i dagvattenbrunnar på flera ställen och jätte stora störande pölar.

Hej

Tack för din synpunkt!

För att snabba på denna typ av önskade åtgärder använd dig då av ”felanmälan”. Vi på gatu-och parkenheten uppskattar all hjälp vi kan få ifrån medborgaren! Allt för att det ska bli bättre i kommunen. Använd felanmälan, kan göras både via hemsidan eller via en APP ”felanmälan Vara”. Skicka gärna med bilder.

Det finns ett gemensamt ansvar kommunen och fastighetsägare, riktlinjer för gångbanerenhållning.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef


2021-09-19
En räv har uppehållit sig runt Ekedalsgatan under ca 1 vecka. Hos grannen har den tagit en igelkott. Vi är oroliga då det är flera katter i kvarteret och det är ingen naturlig plats för den att vara på.

Hej och tack för din synpunkt.

Om räv(en) upplevs som ett skadedjur eller som ett problem för boende få finns det en Kommunskytt man kan kontakta. Vänd dig till kommunens växel, 0512-31000 för hans kontaktuppgifter.

Läs också gärna mer information och råd om skadedjur på kommunens hemsida: Djur och skadedjur — Vara kommun

Vänligen Kjell Karlsson, Miljö och byggchef


2021-09-18
Det är ett återkommande problem med nedskräpning både utanför AMB och Lagmansgymnasiet så nu behöver vi få upp övervakningskameror där. Rektor Susanne Schiller satt utanför AMB vid ett tillfälle och ställde några personer mot väggen när de skräpade ned. Personerna var från Tidaholm och vi som tror att det är våra egna ungdomar som skräpar ned. Nu har Alléskolan och Nästegård övervakningskameror så nu är det vår tur!

Hej och tack för din synpunkt.

Ansökan om tillstånd för kameraövervakning av parkeringsplatsen vid AMB är inskickad till Datainspektionen.

Med vänlig hälsning, Nils Gustavsson, Teknisk chef


2021-09-18
Nu har det åter ställts material som ej återvunnits bredvid containerna bakom brandstationen. Folk ställer precis vad som helst vid återvinningsstationen. Påsar med restavfall som innehåller matrester pickar fåglarna hål på sen har vi skräpet över hela planen. I Stora Mellby har de övervakningskameror och nu är det på tiden att vi får det i Vara. Jag är så trött på detta svineri i ett civiliserat samhälle.

Hej,
Tack för att du hör av dig om detta! Vi är medvetna om problemen med nedskräpning vid Återvinningsstationen i Vara vilket vi arbetar med att få bukt på. Återvinningsstationen i Vara är överbelastad vilket medför ökad nedskräpning, vi jobbar därför febrilt med att försöka få till fler stationer inom kort.

Om du ser att stationen är stökig eller att behållare behöver tömmas kan du göra en felanmälan via FTIs hemsida här à Felanmälan – Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI (ftiab.se) då kommer FTI som ansvarar för stationen och städar och för bort felaktigt slängt material.

Tack igen för att du hörde av dig! Bästa hälsningar Jennie-Ann Olsson Holm, Avfallssamordnare


2021-09-18
Hej
Brukar promenera på området kring solrosvägen och klövergatan. Har vid ett antal tillfällen nästan blivit överkörd av bilar när jag gått på klövergatan och rundat gatan vid adressen klövergatan 8. Den häcken är över 2 meter och direkt livsfarlig med tanke på att trafiken rundar den.

Hej

Tack för din synpunkt!

Vi skapar ett ärende via felanmälan. Så går det via dom rutiner vi har.

Vi på gatu-och parkenheten uppskattar all hjälp vi kan få ifrån medborgaren! Allt för att det ska bli bättre i kommunen. Använd felanmälan, kan göras både via hemsidan eller via en APP ”felanmälan Vara”. Det är även möjligt att se vad som är rapporterat.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef


2021-09-17
Jag har skrivit om Baldersgatan mer än en gång till er, men mina synpunkter tas ej med i forumet ???????????
Varför har ni censur ??

Hej och tack för din synpunkt.
Självklart har vi ingen censur här i kommunen, alla inkomna ärenden i Bättre Vara läggs ut på vår hemsida. Dock kan svar från våra tjänstemän dröja, av olika anledningar men så fort vi som handlägger Bättre Vara får ett svar så publiceras både svaret och synpunkten på vår hemsida.

Med vänlig hälsning, Växeln Vara kommun


2021-09-17
Fick i fredags sen eftermiddag den 10 september ett röstmeddelande från sjukhuset i Lidköping att de hade xxxx på avdelningen .
Bad att jag skulle ringa upp. Ringde upp och fick höra att min mamma som bor på ett äldreboende i kommunen var inlagd där. Hon hade trillat på äldreboendet och brutit lårbenet på ett par ställen. Dagsköterskan på sjukhuset hade tyckt att det var konstigt att ingen anhörig varit i kontakt med dom på sjukhuset eftersom detta hade hänt på onsdag fm!!och hon blev opererad i torsdags!!! Det slog dem att vi anhöriga kanske inte visste om att hon låg där, därför kontakta dom mig.
Jag kontaktade enhetschefen för äldreboendet och hon förklarade att det är sjuksköterskan som ska kontakta anhöriga när sådant här händer. Jag hade 1 (ett)!! missat samtal klockan 11:23 på onsdagen. Min bror som också finns med på anhöriglistan hade inget missat samtal, vare sig på onsdagen, torsdagen eller fredagen. Detta är inte acceptabelt. Når man inte anhörig vid första tillfället så måste man ringa igen eller skicka ett sms, mejl eller lämna ett röstmeddelande.
Denna rutin måste säkerställas för det kan/är inte acceptabelt att inte få information om vad som hänt. Fortfarande har ingen hört av sig och vi ställer krav på att information till anhöriga ska ske. Vi är fyra syskon och någon av oss måste man kunnat få tag på senast i onsdags.

Tack för synpunkten!

Vi beklagar att informationen inte kom fram när er mor åkte till sjukhus med misstänkt fraktur. I de rutiner som gäller när en person på särskilt boende hamnar på sjukhus finns regler för informationsöverföring. När tjänstgörande sjuksköterska försökte nå er syskon utan framgång underrättades sjukhuset om att så var fallet. Här övergår ansvaret till sjukhuset enligt gällande regelverk ”Rutin för in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård samt IT-tjänsten SAMSA 2021. Gäller för Västra Götalands 49 kommuner och Västra Götalandsregionen”. Självklart hade vi kunnat göra fler försök att nå er men tyvärr så var inte detta fallet.

Vänligen Utredare/Utvecklare Ann-Marie Brander och Verksamhetschef Linda Norlin


2021-09-16
Hej!
Jag bor i Vara vid Kullenområdet och gillar att gå/springa varje dag och vill lägga in ett önskemål om utegym någonstans vid grönytorna runt kyrkogården.
Jag vill också lägga in ett förslag om att lyfta Varas egna närliggande motionspår den så kallade `Wallinrundan´, varje gång jag springer där möter jag många andra motionärer, jättekul. Nu blir det mörkare för varje dag, jag och många med mig hade önskat lite enstaka belysning strategiskt utplacerat vid svängar eller vid vägskäl kanske med en bänk under en lampa och en träningsaktivitet vid en annan. Har inga exakta förslag men kan gärna återkomma med det om intresse finns.

Hej och tack för ditt medskick.

Gällande utegym så har det önskemålet lyfts vid flera tillfällen och från olika håll. För några år sedan gjordes även en lokaliseringsutredning gällande just detta. Anledningen till att lokaliseringen, eller placeringen, spelar roll för utegym är att det är helt avgörande för hur mycket utegymen används och att det utformas på ett sätt som gör att används jämlikt. De senare avser t ex att det ska vara upplyst, tillgängligt och tryggt på en plats där det dels finns andra rekreationsinslag och där det finns flöden av människor. I den lokaliseringsprövningen, där även medborgare fick vara med och tycka till om platsen, så landade ett ev. kommande utegym på Torsvallen i Vara. Nu finns det inte med i den kommunala budgeten men skulle någon föreningen eller liknande vilja etablera ett utegym så bistår gärna kommunen med resonemang och kunskap kring det som gjorts innan. Dessutom finns önskemål om utegym även med i pågående beredningar av ärenden både när det gäller Torsvallen och när det gäller Nedervara. Vi hoppas att få anledning att återkomma i dessa ärenden. Gällande Wallinrundan så är ju det inte ett kommunalt motionsspår i ordets rätta bemärkelse. Det är snarare en enskild väg (nr 25866) på vilken många motionerar. Den här typen av önskemål är t ex bra att lyfta på de årliga tätortsvandringarna där t ex föreningar kan söka om medel för att göra vissa mindre insatser. T ex sådant av de slag du nämnt.

Vänligen Johanna Forslund Kullander, Samhällsbyggnadschef


2021-09-15
En gata som kommunen glömt ! iaf ni som har någon form av arbetsledande ställning,
Hela sommaren har ett stort hål förblivit icke asfalterat, halva hålet är klart men inte resten, konstigt. Kommunens bilar kör där säkert tio gången per dag, kan inte de som kör där meddela att allt inte står rätt till ??
Man undrar ju ??

Hej

Tack för din synpunkt.

Gatuenheten tillsammans med utförande entreprenör planerar när detta ska ske, det innebär att i vissa fall kan det ta en längre tid innan det återställs. Vi på gatu-och parkenheten uppskattar all hjälp vi kan få ifrån medborgaren! Allt för att det ska bli bättre i kommunen. Använd felanmälan, kan göras både via hemsidan eller via en APP ”felanmälan Vara”.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef


2021-09-12
Vattensamling på Trottoar/Cykelväg, Vatten är väl inte det värsta men snart blir det minusgrader och is, många barn som cyklar till skolan här mm.
Varavägen 14-16. Stora Levene.

Hej
Tack för din synpunkt!

Tar med mig ärendet inför kommande planering av asfaltering. Kommer även att förklara för entreprenören som har vinterväghållning.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef


2021-09-01
Hej.
Har märkt att rangsells tömning av kärl vid enskilda fastigheter på landsbygden ej sköts som det borde, schaförerna kör alldeles för fort och i deras stress skiter de i att tömma behållare, sen när man kontaktar dem så blir man illa behandlad och de försöker skylla på fastighetsägaren, fast man gjort allt rätt, betalar för en tjänst som inte leverupp till mina förväntningar.

Hej!

Tack för att du hör av dig och uppmärksammar detta.
Jag har tagit detta vidare med Ragn Sells ledning och hoppas att det du beskriver inte ska upprepas i framtiden.

Hör gärna av dig om det dyker upp frågor eller om problemet fortsätter!

Bästa hälsningar Jennie-Ann Olsson Holm, Avfallssamordnare

Augusti

2021-08-25

På Hantverkaregatan och Lindgatan finns det häckar och träd som tagit över trottoarerna. Står det sedan en bil parkerad vid kanten
tvingas fotgängarna att gå ut i vägbanan. Hur länge får man ha en husvagn parkerad vid trottoarkanten egentligen?

Hej
Tack för din synpunkt!

För denna typ av åtgärder är det mycket lättare för oss på gatu-och parkenheten om anmälaren använder sig av felanmälan se nedan.
Vi lägger in detta ärendet i felanmälan för fortsatt arbete.
Angående tid för parkering så gäller kommunens regelverk!

Vi på gatu-och parkenheten uppskattar all hjälp vi kan få ifrån medborgaren! Allt för att det ska bli bättre i kommunen.
Använd felanmälan, kan göras både via hemsidan eller via en APP ”felanmälan Vara”.

Vänligen Mikael Jönsson
Gatu-och parkchef


2021-08-17
Vi är hyresgäster i Falk Bostäder, Longgatan 4-10 Vara. Vi vill uppmärksamma miljö-byggnadsförvaltningen på hur vår granntomt används. Fastigheten är Longgatan 12. Ägaren har två hyresgäster, Vara Glasmästeri och Biltjänst. På fastighetens baksida har Biltjänst ställt ett antal fordon såsom buss, lastbilssläp och skadade bilar. Det ser inte snyggt ut! Vi har en odlingslott på vår sida om staketet. Där vill vi sitta och njuta men tvingas titta på skrotbilarna som står på andra sidan. Vid lossning/lastning står bärgningsbilarna med motorn påslagen långa stunder, över en halvtimma ibland. Dessutom växer det parkslide i stor mängd på tomten. Den sprider sig in på vår sida. Vi önskar att förvaltningen gör ett besök och granskar den nämnda parkeringen.

Hej och tack för din synpunkt.

Kommunen har redan haft flera kontakter med nuvarande fastighetsägare på Longgatan 12 för att ta reda på vilken verksamhet som bedrives och vilken utrustning som användes. Den verksamhet som förmodligen upplevs som skräpig av Er är en bärgningsverksamhet där bärgade bilar enligt uppgift står 2-3 dagar för att sedan tas bort men nya bilar tillkommer. I verksamheten används även b l a en buss. Fastigheten kommer snart byta ägare och denne har fått information från oss om den upplevda problematiken. Enligt uppgift kommer ny ägare att vidta någon typ av åtgärder.

Vänligen Kjell Karlsson,  Miljö och byggchef


2021-08-15

Jag cyklar ofta på cykelbanan på min väg till Stc. Precis när man korsar ringleden och kommer in på cykelbanan, är det en tvär vänstersväng. Där är sikten skymd av en stor buske/träd och jag har vid två tillfällen varit nära att kollidera med en mopedist och vid annat tillfälle en hundägare med två hundar som gick en bit ifrån hen. Synd om en olycka ska uppstå här, vore tacksam om detta hinder kunde undanröjas.

Hej
Tack för din synpunkt!
För att snabba på denna typ av önskade åtgärder använd dig då av ”felanmälan”. Vi på gatu-och parkenheten uppskattar all hjälp vi kan få ifrån medborgaren! Allt för att det ska bli bättre i kommunen. Använd felanmälan, kan göras både via hemsidan eller via en APP ”felanmälan Vara”.

Vänligen Mikael Jönsson
Gatu-och parkchef


2021-08-13

Hej!
För fyra år sedan byggde jag hus på Våreldsvägen i Vedum. Jag trivs fantastiskt bra och tycker att området här är jättefint. Det används också flitigt som promenadstråk och jag tror att min trädgård kanske bidrar lite till detta, jag får i alla fall många uppskattande kommentarer. Ängarna runt omkring tomten är nu också slagna och putsade så här är verkligen mycket fint, med ett undantag. På tomten bredvid min ligger flera stora jordhögar som är bevuxna med högt ogräs. Tänk om kommunen kunde planera ut dem så att all mark kan putsas?! Det skulle vara fantastiskt!!! Med förhoppning om att ni tycker detsamma!
Vänligaste hälsningar
Susanne Everhag

Hej
Tack för din synpunkt!

Gatu-och parkenheten kontaktar anmälaren.

Mikael Jönsson
Gatu-och parkchef


2021-08-12
Hej, när är det tänkt att den uppgrävda biten över badhusgatan vid Icona ska asfalteras? Det har fyllts på grus i omgångar men ganska fort är det ett ganska djupt gupp.

Hej

Tack för din synpunkt!

Innan vi lägger på asfalt är det bra om det kan vara grusbädd innan, det blir ett bättre resultat vid asfalteringen sedan. Då minimerar vi risken för sättningar. Som du beskriver, vi är där och fyller på och på det viset packar vi gruset innan vi asfalterar. Vi på gatu-och parkenheten uppskattar om du gör en felanmälan på detta!

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef


2021-08-08

Jag var den 18/6-21 i kontakt med verksamhetschefen Linda Norlin pga.brister inom hemtjänsten hos min Mor.

Tog denna kontakt med verksamhetschefen Linda Norlin då jag tidigare varit i kontakt med enhetschefen utan att få någon respons på mina synpunkter. Vid min kontakt med verksamhetschefen Linda Norlin var jag tydlig med att jag varit i kontakt med enhetschefen utan respons och gick dessutom igenom vilka punkter det gällde. Verksamhetschefen Linda Norlin rekomenderade mig då att skriva mina synpunkter här. Jag förklarade att jag ville ha respons under dagen på detta från verksamhetschefen Linda Norlin vilket hon skulle försöka ordna. Någon respons eller återkoppling har ännu ej blivit gjord utöver svaret här 21/6-21 som hänvisar till enhetschefen som jag inte får någon respons från! Alltså moment 22 för mig

Jag hade förväntat mig att en chef som får klagomål på sin organisation den har under sig, tar reda på varför dessa klagomål och vad som har orsakat dom, korrigerat ev brister och fel och sen gör en återkoppling till den som klagat med en förklaring om vad som brustit men att det är vidtaget åtgärder för att undvika liknande situationer framöver! Men nej verksamhetschef Linda Norlin väljer att bara hänvisa till enhetschefen. Jag har efter detta varit i kontakt med olika personer inom komunen och då fått rådet bl.a att bestämma ett möte med enhetschefen face to face!

Vid kontakt med enhetschefen bestämdes att detta möte skulle äga rum i samband med genom gång av ny genomförande plan då min mor var på sjukhuset för tillfället. Vid face to face mötet hemma hos min mor med enhetschefen och kontaktpersonen så snickrades en ny genomförande plan ihop som täckte i princip allt förutom hur hemtjänst personalen skall förflytta sig från bilen till ytterdörren och sen tillbaka till bilen. Så nu var det dags att gå igenom mina synpunkter och frågor om sådant som inte fungerat tidigare så var enda svaret jag fick att ”Nu skall vi inte titta bakåt på sånt som varit utan se framåt så att din mor får det så bra som möjligt” När jag trotts detta svar ställde frågor om varför vissa situationer uppkommit eller varför saker inte fungerade trotts att det påtalats flertal gånger, Så valde enhetschefen att ditta tyst och inte svara. Så här ute blev svaren fullkomligt på det som varit och således så fick jag ingen förklaring på hur det skulle fungera vidare! Och fungerar gör det ännu inte tyvärr!

Men det finns ljusglimtar många i personalen är jätte duktiga och fina mot min mor och gör ett toppen jobb! Detta gäller även vissa vikarier! Nuvarande vikarie för ordinarie enhetschefen har gjort ett mycket gott intryck och gaft förståelse för det man klagat på samt agerat i dom fall där hon haft möjlighet till det! Så en eloge till henne för detta.

Detta är lite om vad som varit och inte varit sen min mor fick hemtjänts första gången 08/04-21 Då jag på intet sätt känner mig trygg med all hemtjänst personal eller erhåller respons från berörda chefer så vill jag nu ha ett möte med en chef eller person med inflytande över hemtjänsten i Vara kommun som kan ge lite klarhet i detta ärende och som kan gräva
fram svar och förklaringar till mig i detta och skapa lite ordning. För jag vill känna mig trygg när det gäller min Mor och kunna lita på att saker fungerar som det skall Verksamhetschef Linda Norlin har troligen koll på vem jag är för den som vill ha till stånd ett möte.
Med Vänlig Hälsning
Sonen

Hej och tack för din synpunkt som innehöll både ris och ros.

Eftersom dina frågor inte kan besvaras annat än vid ett fysiskt eller digitalt möte så kontaktar jag ansvarig enhetschef och ber om ett gemensamt möte. Som tidigare sagts så sker kommunikation kring enskilda insatser i möjligaste mån med den enskilde själv, dvs. din mor. På grund av sekretessen kan vi inte kommunicera kring detta utan din mors samtycke. Det behöver bekräftas innan mötet hålls.

Vänligen
Verksamhetschef Linda Norlin

Juli

2021-07-31
Det placeras flera fula baracker på bästa läge utefter Torggatan. Varför? Vem placerar dem där? Ska de stå där permanent? Varför
ingen skyltning om ägare och syfte?

Hej och tack för din synpunkt.
Vi hänvisar till det svar som gavs på din synpunkt daterad 27 juli 2021.
Vänliga hälsningar, Växeln Vara kommun


2021-07-27

I hörnet Torggatan – Rönngatan byggs det. Ja, eller placeras det moduler/containerbyggnader. Vad är ändamålet? Vem är ansvarig? Varför ingen skyltning? I mina ögon är de otroligt fula och inte alls vad en vill se vid infarten till Vara. Vad säger stadsarkitekten och andra ansvariga om detta?

Det är Vara Bostäder AB som placerar ut bostadsmoduler för att tillgodose Vara Kommuns behov av studentlägenheter. Academy of Music and Business är en mycket populär gymnasial spetsutbildning inom musik. Utbildningen som finns i Vara har riksintag vilket betyder att studenter kan söka sig hit oberoende på var i landet dom bor. Detta betyder att det är många ungdomar från andra kommuner som söker sitt första egna boende i Vara. Det är brist på små lägenheter i Vara vilket har gjort att vi på Vara Bostäder vill försöka tillgodose den efterfrågan som finns. Vara Bostäder har ett tidsbegränsat bygglov för dessa bostadsmoduler vilket innebär att dom kan stå här i max tio år.

Vänligen
Marcus Axelsson
Fastighetschef Vara Bostäder AB


2021-07-26
Hej. Jag tycker det är så trist att se att resecentrum i Vara är helt förstört och tomt. Vad är problemet? Alla andra resecentrum i Sverige, där jag rest runt, är uppfräschade och har folk anställda samt kafé. Vad är det med Vara kommun som inte kan investera i turism?? Det är en skam att behöva vara en kund som måste sitta 1 timme och vänta på en buss under sådana förhållanden. När skall ni göra Vara resecentrum till en levande och resevänlig punkt. Kommunpolitiker, ni borde skämmas. Gör nåt för att renovera byggnaden.

Hej,
Tack för dina synpunkter.
Vecka 42 kommer vi att påbörja en renovering av väntsalen i resecentrum, detta innebär i målning av väggar och panel, nytt undertak, ny belysning och en nyrenoverad handikapps toalett. Tyvärr innebär det också att vi kommer behöva stänga väntsalen under en fyraveckors period.

Vår förhoppning är också att få in en hyresgäst i lokalen som finns i anslutning till väntsalen inom kort.

Med vänliga hälsningar,
Emma Svensson, projektledare tekniska förvaltningen


2021-07-26
Då flertalet elbilar finns i vårt samhälle behövs laddstationer. Vid vara utomhusbad finns även parkeringsplatser i anknytning till förskola/skola samt till vara vårdcentral men ingen laddstation. Förslaget är därför att upprätta en sådan.

Hej och tack för din synpunkt.
Vara kommun har ett pågående arbete gällande strategiska platser för laddinfrastrukturen och vi tar med din synpunkt i det arbetet.
Vänligen, Johanna Forslund Kullander, Samhällsbyggnadschef


2021-07-26
Hej! Jag vill lämna klagomål på hur grusplanen vid fti återvinningsstation sköts i Vedum. Det ryker om det torra gruset för att ni saltar alldeles för sällan och när det görs så är det väldigt undermåligt. Man får stöta på kommunen varje år. Tycker det är dags att asfaltera grusplanen!

Hej,
Tack för din synpunkt!

Arbete pågår för detta område.

Vi på gatu-och parkenheten uppskattar all hjälp vi kan få ifrån medborgaren! Allt för att det ska bli bättre i kommunen. Använd felanmälan, kan göras både via hemsidan eller via en APP ”felanmälan Vara”.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef


2021-07-26
Kommunen får lov att gå in och hjälpa Vara Bostäder AB.
På tvång har vi hyresgäster fått börja betala för sopsortering, sorteringen i sig är en bra sak, men det luktar avskyvärt från soprummet.
Detta är en sanitär olägenhet som vi INTE vill betala för.
En hyressänkning krävs tills problemet får en permanent lösning.
En sak till; Vi tvingas betala parkeringshyra och för det priset vill vi ha kameraövervakning så att vi får bukt med bränslestölder och skadegörelse på våra bilar.
Kameraövervakning skulle dessutom underlätta för polisen när de ska utreda våra anmälningar om repade bilar och uppbrutna tanklock.
Vid senaste polisanmälan frågade dessutom polisen om det fanns kameraövervakning.
Herr Wallin kan nog äta sig mätt ändå.
Tack för ordet.

Hej och tack för din synpunkt.

Tyvärr luktar sopor, speciellt om de inte förpackas på rätt sätt.

 • I samband med kommunens införande av sopsortering informerade vi samtliga hyresgäster om hur man ska hantera och förpacka soporna som sedan slängs i behållarna på fastigheten. Tyvärr följs detta inte alltid, vilket gör att såväl lukt uppstår och flugor samlas kring behållarna. Vi försöker påpeka så gott vi kan, men kan inte alltid bevaka dem som slänger soporna. Vi tar därför tacksamt emot hjälp av er som bor hos oss med att tipsa dem som inte förstått vikten av att stänga till soppåsen. Vi vill också gärna få tips om hur vi kan informera än bättre.

Ordning på parkeringen.

 • Anledningen till att hyresgästerna hos oss nu kan hyra sin p-plats är att då vet man vilken plats man har till förfogande samtidigt som vi kan få bort skrotbilar och annat som skapar oreda för alla som bor i området. Tyvärr förekommer skadegörelse mm på bilar, oavsett om de står på våra p-platser eller andra platser i kommunen och det är alltid bra att polisanmälan görs eftersom det är polisen och ingen annan som har rätt att gripa brottslingar.

Jan-Erik Wallin, VD Vara Bostäder AB


2021-07-26

Hej. En synpunkt från maj 2021 visar att boende hos Varabostäder får 2 biljetter/år. Jag anser att alla boende i kommuner borde få
sådana. Allra helst borde badet vara kostnadsfritt. Vänliga hälsningar

Hej och tack för ditt förslag!
Beslut om entréavgifter till de kommunala baden fattas av Bildningsnämnden. Alla synpunkter och förslag som kommer in till kommunen via Bättre Vara redovisas för politikerna i berörd nämnd en gång per kvartal och ditt förslag kommer därmed att redovisas för Bildningsnämnden inom kort.

Jesper Svensson, fritidschef Vara kommun


2021-07-25
Sluta krångla om en bävern, tjejerna såg den och de trodde att djuren blev rädd av dem, det var inte djurs fel. Tjejer stör bävern inte tvärtom.

Hej och tack för din synpunkt.
Miljö- och byggenheten var inte särskilt involverad i händelsen utan när bävern angripit flickan togs en kontakt med vår ”kommunskytt” som i sin tur kontaktade länsstyrelsen som gav tillstånd till skjutning av en bäver. Tråkigt förstås att behöva skjuta bävern men i och med att den angrep människor så ville man inte ta risken att det skulle hända igen. Mycket möjligt att bävern angrep för att försvara sig och kanske sina ungar och att den blivit störd av simmande. I detta fall har säkert både människor och djur blivit skrämda.

Med vänlig hälsning, Kjell Karlsson, Miljö- och byggchef


2021-07-17
Angående slåtter av vägkanterna i trakterna kring Tumleberg:
Jag har noterat att ängsblommor och gräs längs samtliga vägkanterna, också längs minsta skogsväg, är slagna alldeles för tidigt. Fenomenet är nytt för i år. Vem är är ansvarig för detta?
Ett oerhört dumt och felaktigt tilltag. Här växer en mängd örter såsom vädd, gulmåra, vitmåra, ängsblåklocka, klöver m.m. Mitt i sin rikaste blomning tas de bort, och därmed försvinner också bin och fjärilar.
Vi lever ju i en tid när det är oerhört viktigt att värna alla de miljöer som föder insekter, inte minst vildbin. Hur är det möjligt att kommunen handlar så otidsenligt med sina resurser?

Hej

Tack för din synpunkt!

Kommunen har inga landsvägar, de är oftast Trafikverkets eller samfällighetsföreningar. Kommunen har några gång-cykelvägar som vi klipper. Vi klipper dessa två gånger/år, slutet på juni (midsommar) och slutet på september.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef


2021-07-17
Bosatt i Vara sedan 1999. Under åren som gått har jag många gånger fått hjälp av den trevliga personalen i kommunens växel. De kan svara på det mesta. Stort tack. Vara bostäder har väldigt fina radhus i Stora Levene. Både bostäder och utemiljön är välskötta. Mycket trevliga grannar. Flyttade in i Maj månad och kan inte bo bättre. Underbar natur, trevliga barn och vuxna som hälsar när man möts. Och ICA har allt man behöver. Så stort tack till Ulrik på Vara bostäder som erbjöd mig bostaden. Både katten och jag kommer att bo kvar resten av livet. Har inga klagomål eller synpunkter på vad som kan förändra Vara kommun. Tycker allt är bra.

Tack för synpunkterna gällande Vara Bostäder och vår personal. Det är alltid glädjande att få positiv respons på det som görs eftersom vi människor brukar ha för vana att framför vår åsikt när vi tycker något är fel. Därför är det extra roligt när vi nu får en synpunkt av detta slag.

Jan-Erik Wallin, VD Vara Bostäder AB


2021-07-15
När jag läser lediga jobb hos Vara kommun ser jag att det i vissa arbeten krävs tillgång till Bank ID. Det är enligt Kommunals fackförbund inget som en arbetsgivare kan kräva av en anställd. Jag undrar vilken ersättning om man som anställd eller som vikarie får sin privata mobil förstörd på sitt arbetspass? Har förstått att man kan erbjuda ett annat alternativ men att det fungerar så dåligt så att man inte ens rekommenderar det.

Tack för din synpunkt och fråga.
Det samhälle vi lever i blir mer och mer digitaliserat och många av de systemstöd som idag används i vår vardag och på våra arbetsplatser bygger på BankID, som är en form av personlig signatur. Vi har sedan en tid digitala anställningsavtal i Vara kommun, vilka signeras med BankID av medarbetare och chef. I händelse av att BankID saknas ser vi över och utreder möjlighet till andra lösningar och vi för även dialog med våra fackliga parter.

Vänligen Elin Sundén, HR-chef


2021-07-15
För många år sedan var dammen utanför Vidhems trygghetsboende välskött med bland annat fina näckrosor.
När sedan skötseln blev eftersatt var det någon som beslutade att fylla igen den med lerjord.
Arbetet med att fylla igen dammen på börjades men avbröts och den skulle återställas som den en gång var.
Varför avbröts återställandet?
Dammens nuvarande skick är i betydligt värre skick än den någonsin har varit, vattnet är väldigt grumligt och eftersom det är lerjord kommer vattnet aldrig bli bättre.
För övrigt ska alla dammar som är på allmän plats och i närheten av bostadsområden ha ett staket som ska förhindra olyckor.
Dammen ligger dessutom bredvid vägen där mång barn går, så det är ett under att ingen allvarlig olycka skett då man ofta sett barn kasta sten nära vattnet och om vintertid se om isen håller.
Vi i Vedum ser fram emot en välskött damm med en gångväg runt om för de äldre och som omgärdas med ett fint staket och en grind.
Gör om gör rätt.

Hej,
Tack för din synpunkt!

Arbete pågår med att förbättra dammen.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef

Juni

2021-06-30
När får vi en återvinningsstation i Arentorp?

Hej och tack för din  fråga. Vi har kikat på lämpliga placeringar i Arentorp och givit förslag till Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) som ansvarar för återvinningsstationerna i Sverige. De har valt att vänta med fler nyetableringar i Vara till dess att tydligare beslut om ansvaret för insamlingen av förpackningsmaterial fattats av regeringen i höst.

Förhoppningsvis kan arbetet med en ÅVS i Arentorp påbörjas under 2022.

Vänligen Jennie-Ann Olsson Holm, Renhållningssamordnare


2021-06-28
Varför spärras inte gräsmattor rumt entrén på badet av ?? Som vanligt måste vissa besökare ha med sig bilen in på området men det fungerar ju ej, då parkeras det så nära ingången som möjligt och därmed på gräsytorna runt entrén. Dessa förstörs och varför skall skattemedel gå åt för att laga dessa ytor?
Spärra av dessa områden ! det finns > 50 parkeringsplatser < 75 meter från badet. De flesta parkerar som man skall och det är ju bra.

Tack för din synpunkt!

Jag delar uppfattning om att parkeringssituationen utanför Vara Utomhusbad bör åtgärdas.
Ansvaret för detta ligger på Tekniska nämnden och kommunens gatuingenjör har för avsikt att lyfta frågan dit, vilket dock inte kan göras förrän i höst. Tanken är att inrätta parkeringsplats för rörelsehindrade nära entrén samt att införa ett generellt parkeringsförbud för övriga besökare.
Det finns gott om parkeringsplatser inom rimligt gångavstånd från badet. Utöver detta tittar vi på att hitta en bra lösning för parkering av cyklar.

Med vänliga hälsningar Jesper Svensson, Fritidschef Vara kommun


2021-06-26
Ogräs var en titta i centrala Vara! Längs storg-Torggatan å torg!!önskar mer fina planteringar! Vid Majsans ex ! Torg å genomfart! Ett välkomn både för boende å turister! Titta på angränsande kommuner!

Hej,
Tack för din synpunkt!

Att ogräset tar över är inte alls konstigt, det växer lika mycket som gräset. Det är en svår balansgång klippa gräs, rensa ogräs, sköta planteringar.

Resurserna är inte oändliga utan de ska fördelas på bästa sätt, vilket gör att det kommer att växa på några platser som vi inte hinner med speciellt under själva väx perioden. Vi gör så mycket vi hinner med.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef


2021-06-21
Varför sopas inte denna trottoar samt gata , det är väldigt mkt grus o jord, har rapporterat detta för en månad sedan.

Hej,

Tack för din synpunkt!

Det är en kombination av händelser som gjort att vi inte har tagit denna gatan än vill jag säga. Maskinen brann för oss och den andra maskinen gick sönder, sedan kom gräset vilket gjorde att vi fick planera om något. Nu har vi uppdaterat maskinerna och vi kommer snart att göra denna gatan och många andra.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef


2021-06-21
Brister inom hemtjänsten

Finns ca 13 -14 olika punkter. Men för att ta några lite allvarligare…

 1. Min mor på 85 år blev på morgonen lämnad ensam i sängen i strömlöst hus! Hemhjälpen kunde inte vänta 10 min på plats tills jag kom dit
 2. min mor fick sin första dusch en månad efter hon kom hem från sjukhuset när planen säger 1 gång i veckan
 3. Min mor åt på torsdagen 17/6 ingen lunch utan låg troligen kvar och sov i sängen! Någon information om att min mor låg kvar i sängen och inte hade ätit har jag fortfarande inte fått!
 4. har varit i kontakt med såväl enhetschef som verksamhetchef utan att få önskad återkoppling…
 5. detta är efter hon kom hem från sjukhuset andra gången.

Första gången kom hon hem efter att ramlat och brutit 7 revven och opererats.
Hon hade då hjälp morgon midag, kvällen hjälpte vi henne alt att hon fixade själv.
Efter en tid kontaktades hon av en handläggare i vara kommun och då bestämdes att det räckte med tillsyn på morgonen och tömma toalettspan.
Detta besämdes utan kontakt med mig sonen vilket tydligt klargjorts tidigare att jag skulle kontaktas vid alla ändringar.
Efter en kortare tid hade hon tappat all energi och var i så dåligt skick att vi fick köra henne till akuten och hon blev då inlagd i 11 dagar.
Punkterna 1-4 är sånt som inte fungerat efter hon kom hem andra gången.

Hej och tack för din synpunkt!

Vi beklagar Din upplevelse av brister i hemtjänstinsatserna hos Din mor. Enhetschef är ansvarig för beslutens verkställighet. Planering av insatser och genomförande av dessa görs av kontaktperson tillsammans med den enskilde där genomförandeplan upprättas. Om den enskilde så önskar, så är anhöriga välkomna att deltaga. Under speciella omständigheter kan det bli nödvändigt att verkställa en insats på ett annat sätt, t ex i väntan på hjälpmedel eller bostadsanpassning. Vad beträffar kommunikation kring enskilda insatser så sker den i möjligaste mån med den enskilde själv. På grund av sekretessen kan vi inte kommunicera utan den enskildes samtycke. Vi har lämnat över våra synpunkter till berörd enhetschef som kommer att kontakta Dig vidare.

Vänliga hälsningar,
Verksamhetschef Linda Norlin
Socialt ansvarig samordnare Ann-Marie Brander

Beträffande synpunkt på biståndshandläggning så framgår det inte av dokumentationen att sonen skulle kontaktas vilket nu är korrigerat.

Viveca Johansson Enhetschef Biståndsenheten


2021-06-19
Vill se ett finare Vara! Urdålig skötsel av torg- gator! Ogräs var man tittar! inga fina planeringar! på torg, fimpar å skräp!

Hej,
Tack för din synpunkt!

Det har växt otroligt mycket under denna period vilket gör att vi får svårt att hinna med.

Vi på gatu-och parkenheten uppskattar all hjälp vi kan få ifrån medborgaren! Allt för att det ska bli bättre i kommunen.

Använd felanmälan, kan göras både via hemsidan eller via en APP ”felanmälan Vara”.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef


2021-06-15
Vems är ansvaret att se till att trottoaren är fri från växtlighet som tränger ut ifrån trädgårdarna. Flertalet fastigheter på vänster sida Storgatan i Kvänum när man kommer in från Jung/E 20 är fulla med buskar grenar ogräs gräs blommor mm mm lång ut på trottoaren. Ser väldigt trist ut för helhetsintrycket men framförallt hindrar det framkomligheten på trottoaren rejält. Är det fastighetsägaren som har ansvaret och kan denne i så fall välja att strunta i hur det ser ut. Har man skyldighet som fastighetsägare att se om att ens växtlighet i trädgården just håller sig i trädgården och inte sprider sig ut på trottoaren eller är det kommunens ansvar att röja på trottoarerna??

Hej,
Tack för din synpunkt!

När det kommer till utskjutande växtlighet så finns det ett regelverk att förhålla sig till. Är det kommunal mark ska vi åtgärda det löpande, trafikverket sköter detta enligt deras underhållsplan, när det gäller privat mark har vi ett uppbyggt system som vi följer.

Vi på gatu-och parkenheten uppskattar all hjälp vi kan få ifrån medborgaren! Allt för att det ska bli bättre i kommunen.

Använd felanmälan, kan göras både via hemsidan eller via en APP ”felanmälan Vara”.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef


2021-06-09
Jag gjorde ett ärende angående detta för några år sedan men eftersom ingenting har hänt får jag skicka in ett -nytt…
Skulle vara väldigt uppskattande om ni kunde måla tennislinjer vid tennisplanen på kullenområdet. Vet att många vill spela men det känns sådär kul när det inte finns några linjer.

Hej och tack för din synpunkt!

Vi hänvisar till det svaret som Mikael Jönsson, gatu- och parkchef gav på synpunkt i samma ärende som skickades in 21/5.

Det ska målas linjer på tennisbanan på kullenområdet. Denna punkt var med vid tätortsvandringen 2020 för utförande 2021.

Vänliga hälsningar, Växeln Vara kommun


2021-06-08
En kort bit av Fridhemsgatan i vara tätort har trottoarer kvar. Sträckningen är mellan Nordhemsgatan och Rosenfredsgatan. Dessa trottoarer är trasiga, ojämna och saknar bitvis beläggning. På flertalet ställen är de knäckta till följd av snöplogning. Se rött i bifogad fil.
Denna gata är ett populärt gångstråk ned mot grönområde och lekplats, men ingen nyttjar trottoarerna eftersom de är så trasiga och ojämna. Resterande del av Fridhemsgatan och alla andra gator i området har fått sina trottoarer borttagna och istället fått en jämn asfalterad kant som är enklare att hålla ordning på och medger bättre möjlighet för snöröjning, parkering osv. Vi som har tomter som ansluter mot denna trottoar skulle vilja att kommunen snarast åtgärdar denna sista biten också.

Hej
Tack för din synpunkt!
Just i dags läget är inte denna gatan med i planeringen.

Ser att du nämner att det saknas asfalt, vi på gatu-och parkenheten uppskattar all hjälp vi kan få ifrån medborgaren! Allt för att det ska bli bättre i kommunen.
Använd felanmälan, kan göras både via hemsidan eller via en APP ”felanmälan Vara”.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef


2021-06-07
Hur kan man sköta orterna så uruselt i Vara kommun. Det finns ingen styrande som tittar utanför 50skyltarna i Vara. Fick skämmas rejält nu i helgen när det var både student och studentfirande. Ogräs överallt inga klippta gräsmattor grus på gångarna framför BKs ogräs i gruset. Ja sämre kan man inte skötat. Nu vill jag ha en förklaring varför det inte rensas och sköts i Vedum, eller rustas upp. Det är så här att hela Vara ska leva, och framförallt där de stora företagen ligger ska man se till att det sköts. Har tagit en del kort på bedrövelsen i Vedum. Ska ha svar via mail på er förklaring till eländet.

Hej,

Tack för din synpunkt!

Angående högt gräs, vi följer ett klippschema för att hålla samma nivå för hela kommunen. Att nu växtligheten verkligen satt igång med att växa gör att vi inte hinner med för närvarande och det växer inte bara i Vedum vi är snart i kapp, att vi har missat ogräset i gruset framför BK är inte bra. Vi tillsammans med intresseföreningen i Vedum håller på med att utveckla Vidhemsplatsen vi håller även på att förändra något på lekplatsen. Så visst pågår det en del upprustning i Vedum.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef


2021-06-03
Finns en myrstack utanför tomten, kommunal mark. Anticimex fick ej åtgärda den, idåfall på uppdrag från er. Har ni möjlighet att åtgärda den ? Har nu massor av myror igen….

Hej
Tack för din synpunkt!
Anmäler detta till vår entreprenör.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu- och parkchef


2021-06-01
Jag och familjen tog en utflykt in till Vara vilket var mycket trevligt men vi saknade parkbänkar i badhus parken. Både vid lekplatsen och vid glass kiosken. Nu när det blir så fint med lek och den underbart goda glassen hade det varit mysigt att ha något att kunna sitta och fika vid.

Hej,
Tack för din synpunkt!

Vi har ställt fram fler bänkar.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef

Maj

2021-05-29
Hej!
Idag 29/5 var vi på vara badhus och vår dotter skar upp foten på en trasig del i golvet. De fick tejpa ihop såret och vi fick bra bemötande. Hoppas golvet blir åtgärdat snabbt.

Hej,

Jag beklagar verkligen att er dotter skurit sig på foten på en trasig klinkerplatta. Vi har ett ansvar att hålla anläggningen säker och har uppenbarligen brustit i just det här fallet. Vi har ett bekymmer med en liten del av golvet, just där olyckan inträffade. Åtgärd är beställd men har inte kunnat utföras än. Vi har försökt spärra av det aktuella området men har uppenbarligen inte gjort det bra nog. Personalen på badhuset ska sätta upp en annan typ av avspärrning som vi räknar med kommer att uppfylla sitt syfte i väntan på att problemet med golvet kan åtgärdas.

Återigen, jag beklagar verkligen att er dotter skar sig!

Vänligen Jesper Svensson, Fritidschef


2021-05-28
Nu är det väl dags att Vara Kommun tar ett allvarligt tag om detta problem, Vi som HAR bott här i de östra bydelarna i över 30 år har aldrig tidigare upplevt så mycket fågelskit överallt. På våra bilar, husvagnar, husbilar uteplatser med möbler, husfasader, markiser , ja överallt. Vad är viktigast för kommunen skattepengar eller fåglar som svinar ner ?? Är det så att de som bestämmer om denna sanering inte bor här själva och därför inte bryr sig ett skit om detta.
Väldigt tråkig inställning, som vi snart måste ta ställning till. Just nu Varabo , men hur länge till ??

Hej och tack för din synpunkt.

Miljö- och byggnadsnämndens generella ställningstagande gentemot kråkfåglar, såsom kajor, kråkor och råkor, är att endast åtgärder som är nödvändiga och verkar förebyggande ska vidtas.
Tidigare erfarenheter visar att ta ner träd och skyddsjakt enbart ger tillfällig och begränsad effekt. Detta utgör då inte en hållbar lösning.

Mer information finns på vår hemsida:
Störande fåglar — Vara kommun

Vänligen Kjell Karlsson, Miljö och byggchef


2021-05-26
Nu när kommunen tagit över Vara utomhusbad, så kanske det inte längre är aktuellt att Varabostäder AB delar ut 2 st badbiljetter /lägenhet till sina hyresgäster. Så jag har ett förslag; varför inte dela ut en eller två biltvättar på någon av självtvätt-anläggningarna till oss hyresgäster som betalar parkeringsavgift varje månad? Jag lovar att det skulle vara tusenfallt mer uppskattat än badbiljetter, som man kanske ändå inte kan utnyttja.
En ren bil kan man alltid avnjuta.

Hej,

Tack för ditt förslag, vi välkomnar alltid kreativa synpunkter. Tanken med badbiljetter var att i stort sett alla som bor hos oss kunde själva, eller hade någon i sin närhet som skulle kunna nyttja biljetten och därmed få en trevlig upplevelse.

En gratis biltvätt som sommarpresent så som du föreslår känns missriktat då långt ifrån alla av våra hyresgäster har tillgång till bil. Om vi ska ha en present ska alla kunna nyttja den, i annat fall så avstår vi presenter och använder pengarna de kostar till att underhålla och sköta våra fastigheter.

Vänligen Jan-Erik Wallin, VD Vara Bostäder AB


2021-05-25
Den stora stentrappan inne på Parkskolan är en potentiell dödsfälla för lärare och elever. Många års polerade av barnfötter och grus har gjort den gropig och hal. Ligger det dessutom grus och rullar där så blir det ännu värre. Att inga allvarligare incidenter har skett är snudd på ett mirakel.

Mitt eget barn har, till följd av trappan, ett rejält blåslaget smalben just nu efter att hen halkade på grus på väg upp förra veckan. Jag vågar knappt tänka på vad som kan hända om ett barn tappar fotfästet och trillar på väg ner. Jag föreslår att något görs innan trappan orsakar en skallfraktur eller värre Städpersonalen på Park gör ett kanon jobb med tanke på den mängd grus ett genomsnittligt mellanstadiebarn släpar in dagligen, men enbart städning räcker uppenbarligen inte. Jag föreslår att någon typ av bättre halkskydd installeras innan något allvarligt inträffar.
Orolig förälder.

Hej,

Tack för din synpunkt.

Vi ska titta över denna stentrappa och se vad som eventuellt ska göras åt den.

Vänligen Klas Hagström, T.f. Fastighetschef


2021-05-25
Hej! Idag såg jag en dam som ramlade när hon drog sin väska bakom sig och i samspråk med sina vänner gick mot kommunhuset på höger sida om hästen som står längst mot torget där är en kant på några centimeter som gjorde att hon ramlade det är en kant som förefaller helt onödig och det är ju inte bra om besökare slår sig blodiga där. Antingen får man sätta upp något tex plantering som gör att man måste gå mellan hästarna eller ta bort kanten. Har hört att detta har skett tidigare men nu blev jag själv vittne till detta.

Hej

Tack för din synpunkt.

Vi tar till oss detta och tittar på en åtgärd.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu- och parkchef


2021-05-21
Hej, jag skrev förra året och året innan dess, så 3e gången gillt…
På kullenområdet är vi jättetacksamma att det finns tillgång till tennisnät sommartid men snälla – måla tennislinjer så det blir en mening med att spela.
Detta förslag är varken dyrt eller tidskrävande men skulle glädja många.

Hej

Tack för din synpunkt!

Det ska målas linjer på tennisbana kullenområdet. Denna punkt var med vid tätortsvandringen 2020 för utförande 2021.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu- och parkchef


2021-05-20
KOMMUNENS HEMSIDA BÖR HA EN LÄNK TILL FN:s konvention för personer med FUNKTIONSNEDSÄTTNING UNDER FLIKEN FUNKTIONSNEDSÄTTNING. Även länk till DHR huvudkontor, & andra ORGANISATIONERS LÄNKAR SOM ÄR TILL FÖR ATT HJÄLPA FUNKTIONSNEDSATTA INDIVIDER.
FÖR POLITIKER & TJÄNSTEHEN I DENNA KOMMUN HAR BRISTFÄLLIGA KUNSKAPER!! OCH DET ÄR HÄLSOVÅDLIGT!! OCH VC & PSYKIATRI FINGERAR INTE HELLER I KOMMUNEN & SKARABORG!! DET GÖR DET ÄNNU MERA HÄLSOVÅDLIGT!!!
Jag vet att kommunledningen & förvaltningschefer inte tål denna kritik!! MEN DEN ÄR BEFOGAD!! OCH SKA INTE BESVARAS AV VÄXELN ELLER KANSLICHEF. HR- CHEFEN BORDE KUNNA SVARA PÅ DETTA KANSKE. DET VORE MER PASSANDE.

FOLKHÄLSORÅDET & DET KOMMUNALA RÅDET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING VERKAR INTE HA FATTAT VAD DERAS UPPGIFT HAR VARIT HITTILLS NÄR SET GÄLLER FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR!! DET FINNS GANSKA MÅNGA SÅDANA!!! ALLA FUNKTIONSNEDSATTA BORDE FÅ VETA VART DE SKA VÄNDA SIG FÖR ATT FÅ HJÄLP! OAVSETT ÅLDER & KÖN. DISKRIMINERING ÄR OFTA VARDAG FÖR MÅNGA FUNKTIONSNEDSATTA, VILKET INTE ÄR OK!!

Tack för din synpunkt.

Vi är tacksamma för alla former av förbättringsförslag av vår hemsida. Vi tar till oss detta och ser till så de länkar du efterfrågar läggs in på vår webbplats.

För synpunkter på regionens verksamhet får jag be dig vända dig till Västra Götalandsregionen då det inte är kommunens ansvar.

Vad gäller dina synpunkter på Folkhälsorådet och Kommunala rådet för funktionsnedsatta så ser vi till så dessa kommer fram till respektive råd.

Vänliga hälsningar Maria Joelsson, kommunikationschef


2021-05-20
De grönytor som kommunen ansvarar för i Kvänum sköts dåligt. De klipps sällan och när det långa gräset väl klipps så ligger det kvar i stora strängar. Inte så kul att se tyvärr.

Hej,

Tack för din synpunkt!

Att det blir grässträngar vid första/andra gången för säsongen är inget ovanligt och speciellt om det regnat mycket innan och under klippningen. Försvinner vid kommande klippningar.

Att det klipps sällan, vi försöker klippa en gång i vecka på de områden vi klipper med gräsklippare, sedan finns det områden som vi klipper med slaghack. De områdena klipper vi eventuellt två gånger/år.

Vi på gatu-och parkenheten uppskattar all hjälp vi kan få ifrån medborgaren! Allt för att det ska bli bättre i kommunen. Använd felanmälan, kan göras både via hemsidan eller via en APP ”felanmälan Vara”.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu- och parkchef


2021-05-14
ÄR DET VERKLIGEN KOMMUNIKATIONSAVDELNINGEN VÄXELN SOM SKA SVARA PÅ INNEVÅNARNAS KLAGOMÅL & SYNPUNKTER!!
DE SKA LÄMNAS TILL BERÖRD POLITIKER &! TJÄNSTEMAN!! OCH DE SKA TAS UPP I BERÖRDA NÄMNDER!!
MEN DE FALLER MELLAN STOLARNA & TAS INTE UPP I NÄMNDERNA OM DE SNABBT KLARAS AV genom VÄXELNS SNABBA SLINGRANDE ARTIGA SVAR!! ÄR VÄXELN TILL FÖR ATT FÖRMEDLA KOMMUNIKATION MED TJÄNSTEMÄN & POLITIKER?? ELLER ÄR DET SÅ ATT VÄXELN SKA FÖRHINDRA KOMMUNIKATION MED INNEVÅNARE I DENNA KOMMUN!?

Hej,
Se svar på tidigare inskickad synpunkt från 21-05-11.

Vänliga hälsningar Maria Joelsson, Kommunikationschef


2021-05-12
Hej det finns flaggstänger på väg in i vara bl. Från longhåller vid lassagården. Bl. In i vara vid volvo och på några ställen till på infart till vara. Det vore trevligt om det kom upp sverige vimplar som kan vara uppe när det inte är uppe stor flagga. Det har de på vägen in i tråvad och detta är så välkomnande och kan ju inte vara någon stor kostnad för komun och kräver ju inget stort jobb då de kan sitta uppe hela tiden. Jag skrev på felanmälan detta och då fick lilla torget flaggvimpel men inga i flaggstängerna vid infarten. Försöker nu såhär då det kanske är ett större beslut då det kanske gäller 8-10 flagg vimplar som måste köpas in. Tack från en varabo.

Hej och tack för din synpunkt.

Det är ett bra förslag och jag har varit i kontakt med Gata-Parkenheten och de har redan satt upp flaggvimplar vid några ställen, men planen är att det ska komma upp vid alla infarterna när vi inte har någon annan flagga upp.

Arbete pågår också med att se över våra riktlinjer i stort för flaggning i kommunen och då kommer vi även här lägga till när och var flaggning med vimpel ska ske.


2021-05-11
Är det en medveten strategi från politiker & högt uppsatta tjänstekvinnor & tjänstemän att låta KOMMUNIKATION GENOM OFFENTLIGT STÄLLDA FRÅGOR PÅ BÄTTRE VARA besvaras av VÄXELN som styrs av KOMMUNIKATIONSCHEFEN SOM SITTER I HÖG POSITION PÅ KOMMUNEN OCKSÅ?!
När medborgare ställer frågor via Bättre Vara ANONYMT som man har rätt att göra!! Då ska den som ställer frågan ANONYMT KUNNA FÅ ETT SVAR UTAN ATT BEHÖVA KONTAKTA POLITIKER & TJÄNSTEMÄN GENOM ATT INTE KUNNA FÅ VARA ANONYM!!

FRÅGAN OM LÅNGRESOR MED FÄRDTJÄNST BERÖR DESSUTOM FLER ÄN EN PERSON I KOMMUNEN!! SÅ SVARET ÄR ALLMÄNT INTRESSE!!
POLITIKER & TJÄNSTEMÄN BÖR & SKA KUNNA SVARA ÖPPET PÅ ALLMÄNHETENS FRÅGOR HÄR!! SÅ SLUTA ATT HINDRA FOLK FRÅN ATT FÅ TA DEL AV POLITISKA RESONEMANG!! DEMOKRATIN I KOMMUNEN ÄR INTE VAD DEN BORDE VARA!!
SÅ JAG ANSER ATT DET ÄR FEL AV KOMMUNIKATIONSAVDELNINGEN ATT HÄNVISA TILL ATT ANONYMA FRÅGOR PÅ SAKER SOM ÄR AV ALLMÄNINTRESSE HÄNVISAS TILL ATT TA ENSKILD KONTAKT MED BERÖRD POLITIKER SOM DESSUTOM ÄR ordf. I SOCIALNÄMNDEN & DET KOMMUNALS RÅDET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSVARIATIONER!!! ULF GENITZ KAN GOTT SVARA, så att ALLMÄNHET FÅR TA DEL AV SVARET!!

Hej

Tack för din synpunkt.

Växelns uppgift är att se till att frågorna som kommer in via Bättre Vara besvaras. Det görs genom att frågan skickas till berörd tjänsteman eller politiker.

Om vi inte får något svar så går det ut påminnelser, men det är därför som svaret ibland dröjer. Alla synpunkter som kommer in via Bättre Vara redovisas regelbundet för

politikerna i nämnderna.

Vänliga hälsningar Maria Joelsson, kommunikationschef


2021-05-10
Hej,
varför sopas så gott som aldrig trottoaren utefter Baldersgatan ?? Det är samma visa år efter år, ni vet ju var det är eftersom ni sandar rejält vid vissa tillfällen.
Gäller nog även trottoaren på Badhusgatan utefter Lumbers Park.

Hej

Tack för din synpunkt.

Jag anmäler detta via felanmälan. Vi på gatu-och parkenheten uppskattar all hjälp vi kan få ifrån medborgaren! Allt för att det ska bli bättre i kommunen.

Använd felanmälan, kan göras både via hemsidan eller via en APP ”felanmälan Vara”.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef


2021-05-09
Det är farligt att cykla på cykelbanan över Lidan till Dönstorpsbadet. Det gäller att hålla i styret så man inte kör på gräset som breder ut sig på ytan man skall cykla. Är knappa 35 cm kvar på den 100 cm breda banan. Här behöver det rensas så det blir friare passage. Vågar inte använda cykelbanan innan detta är åtgärdat. Vet ej vem som ansvarar men Kommunen löser säkert detta med ansvarig instans. Tackar.

Hej

Tack för din synpunkt!

Det är felanmält till Trafikverket: ärende nummer 1153468. Jag har begärt återkoppling.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef


2021-05-09
Lunchar igår på Gabriels pizzeria. Bra avstånd mellan kunder när jag påbörjar måltiden 12.50
Runt 13.25 väller det in matgäster. Man kan gå in i pizzerian från två håll och det försvårade kanske lägesbestämningen. För tätt!

Hej!

Tack för att du uppmärksammar detta. Jag och en kollega har utfört trängseltillsyn på restauranger och caféer inom kommunen under april, främst i form av oanmälda besök under lunchtid. Det som kontrollerades var om det förekom fysisk trängsel vid besöket (dvs mindre än 1m mellan sällskapen) och om verksamhetsutövaren har vidtagit någon åtgärd, tex satt upp information om att hålla avstånd, tillhandahåller handsprit eller andra möjligheter för handtvätt, om det finns markeringar på golv, är max fyra stolar per bord. Vår bedömning har varit att det fungerat mycket bra på alla restauranger, och i de fall där åtgärder har saknats har vi pratat med verksamhetsutövaren.

Det är också viktigt att komma ihåg att det kanske kan verka som att det är för mycket människor i en restaurang, men den lag vi har att stödja oss emot (Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. (HSLF[1]FS 2020:37)) säger enbart att det ska vara minst 1m mellan sällskapen och max fyra personer vid ett bord. Så länge verksamhetsutövaren säkerställer att dessa krav är uppfyllda så har denne uppfyllt sin plikt enligt lag.

Jag kommer dock att ta kontakt med restaurangens ägare och diskutera huruvida det finns ytterligare åtgärder att vidta.

Vänliga hälsningar Åsa Rohrer, Livsmedel- och hälsoskyddsinspektör


2021-05-08
FRÅGA TILL ULF GENITZ.
HUR ÄR DET TÄNKT ATT PERSONER SOM SITTER I RULLSTOL SKA KUNNA ÅKA TILL KUSTEN ELLER GÖRA RESOR UTANFÖR SKARABORG OM DET INTE ÄR TÄNKT ATT LÅNGRESOR SKA KUNNA GÖRAS? SKA INTE RULLSTOLSBUNDNA KUNNA LEVA SOM ALLA ANDRA??!! VAD VET DU EGENTLIGEN OM FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR? NI MÅSTE SLUTA ATT SPARKA PÅ FUNKTIONSNEDSATTA I DENNA KOMMUN!! DET ÄR ALLVARLIGT! OCH STRIDER MOT FN:s KONVENTION.

Hejsan,
Tack för din synpunkt.

Vi får be dig vända dig till Ulf Genitz direkt.
Antingen via 0512-31922 eller ulf.genitz@vara.se

Ha en fin dag!
Vänligen, Växeln Vara Kommun


2021-05-08
NU FÅR DET VARA SLUT MED VÄSEN FRÅN HÖLJUDDA BILAR & HÖLJUDD MUSIK I CENTRALA VARA!! NI POLITIKER SOM STYR FÅR SE TILL ATT TA KRAFTTAG TILLSAMMANS MED FÖRÄLDRAR & POLIS!! VI SOM BOR I CENTRALA VARA HAR RÄTT ATT SLIPPA OVÄSEN PÅ KVÄLLAR & NÄTTER!!
OVÄSEN SKA INTE INGÅ I NÅGONS HYRA!! ENLIGT MILJÖBALKEN SÅ SKA EN BOSTAD VARA EN PLATS FÖR VILA & SKYDD FRÅN BULLER!!
TA ERT ANSVAR & FÅ SLUT PÅ DETTA EN GÅNG FÖR ALLA NU!! DET ÄR BEDRÖVLIGT!!
HUR MÅNGA AV ER POLITIKER BOR SJÄLVA INNE I VARA CENTRUM? KÖP EN ÅKER UTANFÖR CENTRALORTEN & HÄNVISA LJUDBILAR DIT SÅ ATT DE INTE STÖR FOLK I DERAS HEM!! DÅ KAN DE SKRÄNA I KAPP SÅ ATT VI CENTRUMBOR FÅR SOVA IFRED! DET ÄR ALLVARLIGT NÄR KVÄLLSRO & NATTSÖMN BLIR STÖRD REGELBUNDET UNDER LÅNG TID!!

Hej och tack för synpunkten.
Du får vända dig direkt till Polisen med ditt ärende och dina synpunkter och göra en polisanmälan om du tycker det är nödvändigt.

Vänligen, Växeln Vara kommun


2021-05-04
ATT BO SOM PACKADE SARDINER I LÄGENHETER MED LOFTGÅNG eller TRAPPHUS & HÖGHUS I STORA BOSTADSOMRÅDEN ÄR KANSKE INTE ALLTID VAD MÄNNISKOR BEHÖVER ÄVEN OM DE BEHÖVER BOSTAD I KOMMUNAL REGI. ( ALMÄNNYTTAN SKA VARA EN TRYGGARE FORM AV BOENDE FÖR DE SOM INTE KAN TA BANKLÅN FÖR ATT HA TAK ÖVER HUVUDET)
DET BEHÖVS KOMMUNALA BOSTÄDER PÅ MARKPLAN l LUGNA OMRÅDEN, FRIA FRÅN TRAFIKBULLER , VÄSEN FRÅN GRANNAR & LUFTFÖRORENINGAR. OCH NÄR MAN BYGGER NYTT BÖR MAN TÄNKA PÅ ATT ALLA INTE ÄR FÖRTJUSTA I ATT BO SÅ ATT FULLSTÄNDIG INSYN GENOM HELA LÄGENHETEN FRÅN GATA & GÅNGBANOR BLIR ETT FAKTUM. SÅ BLEV DET I LEVENE.
Där byggdes 6 lägenheter, varav de som vetter mot gatan byter hyresgäster stup i kvarten. UTEPLATSERNA ÄR DESSUTOM LAGDA UT MOT GATAN SOM ÄR STARKT TRAFIKERAD MED MYCKET TUNG TRAFIK, TRAKTORER , fotgängare & cyklister, mopedister. HUR TÄNKTE NI DÄR EGENTLIGEN? DET ÄR DET MÅNGA LEVENEBOR SOM UNDRAR! SOVRUMMEN ÄR FÖR SMÅ DÄR OCKSÅ. ANNARS SÅ VERKAR DE JÄTTEFINA.

Hej,
Vi tackar för ditt fina samhällsengagemang men vi anser att du har fått svar på dina synpunkter i tidigare inlägg.
Du får vända dig direkt till handläggare på Vara Bostäder om du har några fler synpunkter.

Vänligen, Växeln Vara kommun


2021-05-04
Vad är det för jäkla FOLKHÄLSORÅD I DENNA KOMMUN? Vad har ni gjort för att få VC ATT BLI BÄTTRE? Och vad gör ANDRA KOMMUNERS POLITIKER I VARAS FOLKHÄLSORÅD? DE SITTER I ÖHSN MEN VAD HAR DE BIDRAGIT MED FÖR ATT ÖKA FOLKHÄLSAN I VARA KOMMUN? Och HAR DETTA RÅD ÖVERHUVUDTAGET NÅGOT HUM OM HÄLSA & OHÄLSA?
POLITIK & MÄNNISKORS HÄLSA GÅR INTE IHOP NÄR PENGAR STYR!!!
VARKEN PÅ VÅRDCENTRALER ELLER INOM PSYKIATRIN ELLER INOM SOCIALTJÄNST & BOENDEFRÅGOR!!
FOLKHÄLSA KOSTAR PENGAR, och NÄR POLITIKER SOM SITTER PÅ FEL STOLAR STYR, DÅ BLIR DET RENT LIVSFARLIGT FÖR MÅNGA.. ÄVEN I VARA & HELA SKARABORG!! ETT FOLKHÄLSORÅD SKA BESTÅ AV KUNNIGT FOLK!! INTE OKUNNIGA FRITIDSPOLITIKER!! Dags att RENSA UPP & GÖRA RÄTT!!
FÖRETAGARE, FÖRENINGAR, KONST HÖR INTE TILL KÄRNVERKSAMHET. Det gör däremot FUNKTIONSHINDERSPOLITIK, BISTÅND TILL FUNKTIONSNEDSATTA AV OLIKA SLAG, LÄMPLIGA BOSTÄDER TILL FUNKTIONSNEDSATTA SOM HAR SPECIELLA BEHOV. OCH LÄMPLIG KOMPETENT PERSONAL SOM JOBBAR MED DESSA FRÅGOR!! FOLKHÄLSORÅDET ÄR VÄL INGET VUXENDAGIS!!
DET HANDLAR OM MÄNNISKORS LIV HÄR I KOMMUNEN!! SKÄRPNING! BYT UT LEDAMÖTER & TJÄNSTEMÄN SOM INTE FÖRSÅR SIG PÅ VAD RIKTIG FOLKHÄLSA HANDLAR OM!!!

Hej och tack för din synpunkt.

Folkhälsorådet har möten fyra gånger per år och det är då de politiskt utsatta representanterna deltar och folkhälsorådet fyller funktionen av just ett råd. Folkhälsorådet styrs av ett reglemente och ett samverkansavtal mellan Vara kommun och Östra hälso- och sjukvårdsnämnden – precis som de andra 14 kommunerna i Skaraborg.

Då folkhälsorådet är ett råd så är det ett forum för att utbyta kunskap om hur folkhälsan ser ut i kommunen och vad som skulle kunna göras för att förbättra såväl livsvillkor som livsmiljöer för människor som bor i Vara. Det innebär att vi kan stötta och informera förvaltningar och övriga aktörer, men vi har inte mandat att driva egen verksamhet. Kärnverksamheten i kommunen med syfte att förbättra människors hälsa och förutsättningar för hälsa i Vara pågår hela tiden. Folkhälsa handlar om att främja hälsa och förebygga ohälsa

Ett av Varas fyra övergripande mål 2020-2023 är; Attraktivt Vara med livskvalitet för alla, är ett jämställt och jämlikt samhälle där alla lever ett gott liv och känner tillit och förtroende till varandra, utan orättfärdiga skillnader. Ett samhälle med acceptans där människors lika värde står i centrum. En av de sju framgångsfaktorerna är Folkhälsa; Vara kommuns invånare ska ha en god hälsa. Här erbjuds goda livsvillkor, levnadsförhållanden och livsmiljöer vilket skapar förutsättningar för ett tryggt, socialt hållbart samhälle med god livskvalitet för alla.

Med vänliga hälsningar Emma Hevelius, Folkhälsostrateg


2021-05-02
Jag önskar o har diskuterat med Er styrande i kommunen på åtskilliga tätortsvandringar om att KVÄNUMS GATA PARK PERSONAL BÖR flytta in i gamla brandstationen i KVÄNUM. Gata park personalen bör o ska vara stationerade i Kvänum!!!

Komunen äger gamla brandststiopnen o det behövs nog bara smärre åtgärder för att personalen ska kunna flytta in där. Annars tala med Tomas Malmgren.- För då kanke gata park kan flytta in i ” Kjellströms bil” lokaler. JAg vill att Ni kontakltar mej omgående. Har ej varit några tätrtsvandringar sedan hösten 19 . Så jag har inte kunnat diskutera med Er igen o hört vad som är på gång!!Ä ju coprona tider o viktigt att vi kommer till tals. Önskar också att en riktigt stor o fin lekplats placeras i Kvänum. Vara kommun ska vara riktigt tacksamma för att Kvänum hör till kommunen o satsa ordentligt här !!!
Vill också att ” Norra skolan ” blir ” KVÄNUMS FÖRENINGSHUS”!

Hej
Tack för din synpunkt!

Se svaren på Bättre Vara 3578, dock genomfördes följande tätortsvandring 2020:

Tätortsvandring i Kvänum
Datum: 2020-09-03 Klockan 09:10 Sahlins Ica-butik
Närvarande från orten: Lars-Olof Sahlin, Göran Jansson

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu- och parkchef


2021-05-02
Jag önskar o vill att vara kommun satsar på Kvänum!!
Kvänum är en ort där man BOR; LEVER ; GÅR I SKOLA OCH ARBETAR ( inte bara industriort)!! O det ä viktigt att hela Vara kommun hjälps åt för att driva kommunen. Då går det inte att bara satsa på EN CENTRALORT!!! Kvänum SKA ha kvar sin ” gata park personal”!! Vore förträffligt att flytta in i gamla brandststionen i Kvänum. Som redan kommunen äger !! Kvänum bör ha ett ” Föreningshus” där alla föreningar kan samla sitt material o ha styrelsemöte .
Kvänum har dessutom ingen samlingslokal. o det behöver vi. Kommunen bör ställa upp så att Kvänum får ha kvar ” Norra skolan”!!! Kommunen äger redan den. Kvänum hade mycket pengar med i bagaget när kommunsammanslagningen gjordes o Vara kommun ska behandla Kvänum väl.
Behöver satsas på en stor fin lekplats i Kvänum . Har några förslag. Har också förslag på att försköna storgatan mm. Kräver att kommunen arbetar idogt med att få en distriktssköterske mottagning !!! Minst,,, om inte läkarmottagning kan ordnas !!

Tätortsvandringar har ej förekommit sedan hösten 2019 så jag har ju ej kunnat komma till tals !! Jag vill bli kontaktad av berörd personal. För vi behöver hjälpas åt att driva vara kommun o Vi i olika delar av kommunen är bra på att driva frågor i våra socknar. Tillsammans blir vi en kommun som är attraktiv att bo , arbeta o leva i !!!!!!

Hej,

Tack för dina synpunkter.

Gatuenhetens svar på synpunkterna som är kopplat till Gatuenheten.

 • Gata park personal, gatuchef kontaktar insändaren för en dialog.
 • Tätortsvandringen genomfördes 2020-09-03 klockan 09:10, representanter från orten, politiker och tjänstemän.
 • Behov av lekplats, gatuenheten tar tacksamt förslag på förbättringar. Tätortsvandringen är ett mycket bra tillfälle. Fanns inget sådant önskemål från 2020. Det är bra om sådana förbättringar/förslag kommer via tätortsvandringen då det är många runt sin ort som varit delaktiga i förslagen.
 • Storgatan, Torsgatan, Nya vägen och Skaragatan är Trafikverkets. Med det menar jag dock att det inte är omöjligt till en eventuell förändring/förbättring, gatuchef kontaktar insändaren för en dialog.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef

————

Tack för dina synpunkter och ditt engagemang i Vara kommun.

I den översiktsplan som Vara kommun har som aktualiserades år 2019 så finns Kvänum tillsammans med Vedum, Stora Levene och Vara som orter för bostadsbyggande. I samtliga av dessa orter finns det byggbar mark både för bostäder och verksamheter. De senaste åren så har kommunen som helhet ett positivt inflyttningsnetto. Efterfrågan är som störst till Vara men de senaste 1-2 åren så växer intresset för andra tätorter men också för platser utanför tätorterna. För att stärka upp och synliggöra möjligheterna för bostadsbyggnation i de orter där det finns byggbar mark men där byggandet är mer sparsamt än på andra platser så kommer Vara kommun att lägga mer kraft på att synliggöra och visualisera möjligheten till bostadsbyggande i olika kanaler.

Vänligen Johanna Forslund Kullander, Samhällsbyggnadschef

————

Hejsan,

Gällande din synpunkter om ”Norra Skolan” hänvisar vi till svaret på inkommen synpunkt: 3577

Vänligen Nils Gustafsson, Lokalstrateg

———–

Hej och tack för din synpunkt.
Kommunen driver inte distriktsmottagning eller läkarmottagning. Om din fråga är riktad till politiker, hänvisar vi dig till de politiska partierna eller politikerna i berörda nämnder.

Vänligen Anela Lennartsson, T.f. Kanslichef


2021-05-02
VARFÖR SÄLJER VARA BOSTÄDER MARK TILL FÖRMÅN FÖR ATT BYGGA BOSTÄDER I FORM AV BOSTADSRÄTTSFÖRENING??
DET BEHÖVS JU FLER BOSTÄDER I ALLMÄNNYTTANS REGI, ÅT VANLIG FOLK som inte har råd med banklån för att köpa sin bostad. Att hyra av privata hyresvärdar är inte alltid så lätt eller tryggt. Är detta ett sätt för kommunen & VARA BOSTÄDER ATT PÅ ETT FINT SÄTT SORTERA BORT VISSA GRUPPER AV
MÄNNISKOR SOM VILL BO & FLYTTA TILL VARA & VARA KOMMUN. Är det ett sätt att slippa att själva se till att det finns bostäder till alla..
VILLOR FINNS DET GOTT OM I KOMMUNEN. Men alla har inte råd med VILLA HELLER., DET BEHÖVS LÄGENHETER I KOMMUNAL REGI SOM GER HYRESGÄSTER EN TRYGGHET. INTE FLER VILLOR & BRF.

Hej,

Tack för din fråga och dina synpunkter.

Sedan 2016 har Vara Bostäder tillskapat 155 nya hyresrätter i Vara kommun och i mars i år har bolaget köpt 84 lägenheter i tidigare servicehus av Vara kommun. Dessa ingår nu också som hyresrätter i bolagets bestånd. Sedan fem år tillbaka har bolaget därmed ytterligare 239 hyresrätter att hyra ut.

Utöver dessa så har privata aktörer byggt ett större antal hyresrätter i kommunen än på mycket länge vilket är en positiv utveckling.  Det efterfrågas bostadsrätter av invånare som önskar bo mindre efter att de kanske sålt sin villa eller gård, och önskar placera del av försäljningspriset i en ny modernare bostad mer anpassad efter nya behov och lägre boendekostnader.  Vara Bostäder bedriver dock inte, eller startar upp, bostadsrättsföreningar som skulle kunna tillmötesgå denna efterfråga.

Bolaget jobbar för att främja bostadsförsörjning, och att vi säljer mark intill de nya hyresrätterna och därmed kan bidra till att området utvecklas med en varierad upplåtelseform för att fler Varabor ska kunna hitta ett lämpligt boende, ligger i bolagets uppdrag.

Försäljningen av marken, lämplig för ca 15 bostadsrätter, kan knappast ses som att ”man på ett fint sätt prioriterar bort vissa grupper av människor”, då bolaget nyligen byggt 68 hyresrätter alldeles intill marken.

Med vänlig hälsning,
Herman Bynke Ordf
Vara Bostäder AB


2021-05-02
JAg önskar att ” Norra skolan” blir ” Kvänums föreningshus”!! JAg vill bli kontaktad av berörd kommunpersonal som har hand om Norra skolan!
Har inte varit några ” tätortsvandringar” sedan hösten 2019 så att vi har inte kunnat diskutera detta.. Men kommunen kan ju inte bara ändra på skare o ting utan att prata med berörda i samhället. Kvänumsborna vill verkligen att det satsas i Kvänum nu !!

Hej!

Angående ”Norra skolan” i Kvänum (Ålen 8) så sker en utredning av vad som ska hända med denna fastighet. Det vi vet i nuläget är att det inte finns något behov för de kommunala verksamheterna att hyra detta hus. Vi förde i höstas resonemang med Bouleföreningen utifrån att de har sina banor i anslutning till huset. Då uppstod tanken att kanske en föreningsallians eller liknande skulle kunna köpa huset. För en kort tid sedan hörde Qvänums Fritidsförening av sig kring denna frågan.

Det vi gör för tillfället är att undersöka de juridiska förutsättningarna i fall detta skulle kunna bli ett scenario. Vi undersöker också hur detta skulle stämma överens med detaljplan eller om det behövs en planändring. En försäljning av huset är ytterst ett beslut av kommunfullmäktige. Jag har lovat återkoppling till Qvänums Fritidsförening så snart vi har fått svar på de frågor vi behöver.

Du får jättegärna ta direktkontakt med mig för mer specifika frågor kring ”Norra skolan”.

Med vänlig hälsning Nils Gustavsson, Lokalstrateg


2021-05-01
Ett område på gatan som det står vatten vid regnväder. Asfalten är lappad och lagad runt brunnslock och blivit större hål i en skarv.

Hej

Tack för din synpunkt.

Jag anmäler att detta potthål via felanmälan.

Vi på gatu-och parkenheten uppskattar all hjälp vi kan få ifrån medborgaren! Allt för att det ska bli bättre i kommunen. Använd felanmälan, kan göras både via hemsidan eller via en APP ”felanmälan Vara”.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef

April

2021-04-30
Ordna Lovskola för gymnasieelever med samma lön som sommarjobbare! De har missat massor under pandemin och hela deras framtid avgörs av slutbetygen. Ta av de pandemipengar kommunen fått från staten !
De ordinarie lärarna kan under sommaren ersättas av ungdomar som studerar på universitet och högskolor och är lediga under sommaren.
2 flugor i en smäll alltså – lön och undervisning !

Hej,

Tack för din synpunkt och ditt förslag på upplägg för lovskola för våra gymnasieelever på Lagmansgymnasiet. Vi är väl medvetna om vilken utmaning det har varit och är för våra elever att klara sin skolgång under de förutsättningar som pandemin har lett till. Många elever har också haft svårare att nå sina studiemål. Vi gör många olika saker för att försöka kompensera för detta bland annat lovskola, men även många andra riktade insatser till de elever som har behov. Att erbjuda sommarlovskola utifrån just det förslag på upplägg du har är inte något som är möjligt att genomföra utifrån bland annat praktiska och tidsmässiga skäl, men jag tackar för ditt förslag och för engagemanget det visar på.

Med vänlig hälsning
André Essebro
Bildningschef
Tf. Gymnasiechef Lagmansgymnasiet


2021-04-29
VARA BLIR INTE BÄTTRE AV ATT SKRIVA HÄR PÅ s.k. BÄTTRE VARA NÄR NI SOM TAR EMOT VAD FOLK SKRIVER, & SEDAN SKRIVER SVAREN ANVÄNDER FLUGSMÄLLAN HELA TIDEN!!! BÄTTRE VARA ÄR BARA ETT SPEL FÖR GALLERIET!!! DET VISAR SIG SÅ TYDLIGT I SVAREN SOM GES!!
VAD ÄR DETTA FÖR EFTERSATT KOMMUN EGENTLIGEN?! ASFALTEN BLOMMAR JU t.o.m. LITE HÄR & DÄR I KOMMUNEN.
HUR MYCKET AV KOMMUNENS BUDGET GÅR TILL KÄRNVERKSAMHETERNA? DETTA ÄR INGEN KOMMUN SOM JAG SKULLE REKOMMENDERA FOLK ATT FLYTTA TILL OM DE INTE ÄR FÖRETAGARE. MEN DET KANSKE ÄR DET SOM ÄR SJÄLVA GREJEN I VARA KOMMUN? ATT BARA FÖRETAGARE
ÄR VÄLKOMNA..

Hej och tack för din synpunkt!

Jag har svårt att veta vad du bedömer som kärnverksamhet.
Du får gärna återkomma till Ekonomiavdelningen så ska vi gladeligen hjälpa dig att få den informationen du önskar.

Med vänliga hälsningar,

Jonas Bredenberg, Ekonomichef


2021-04-28
Jag äger ett fritidshus på fastigheten x och störs av buller från grannfastigheten, x. Vid upprepade tillfällen på helger och helgdagar under flera år körs det motorcross på fastigehten. Det är flera i grupp som åker och dom håller på hela dagarna. Annan dag påsk höll dom på från 11 – 18. Det är en fruktansvärd hög ljudnivå och det är omöjligt att vara utomhus då detta pågår.

Hej,

Enligt Naturvårdsverkets Riktvärden för buller från anlagda banor och terrängkörning, får bullernivåerna inte överstiga 60 dBA under helgfria dagar måndag- lördag kl 07-19. Bullernivå 55 dBA gäller kvällar kl 19-22 samt söndagar och helgdagar kl 07- 19. Dessa bullernivåer gäller för bostäder för permanent boende och fritidshus (vid fasad). Du och jag har kontakt via mejl och har informerat mig om att det är glest mellan dina grannar och att det är du som bor närmast motocrossbanan. Därför kommer jag att behöva boka in ett möte med dig vid ditt fritidshus på fastigheten och mäta dessa bullernivåer.

Med vänliga hälsningar, Teresa Dominguez Miljö- och hälsoskyddsinspektör


2021-04-28
Hej! Jag är förälder i Tråvad och lämnar mitt barn på skolan där. Idag när jag lämnar mitt barn strax innan skolan ringer in 8.10 möts vi av en traktor med sopmaskin samt ytterligare en person som går med munskydd samt bär hörselkåpor och en blåsmaskin för att blåsa bort skräp. Det är inte insatsen i sig som är problemet, det är bra att skolgården sköts, utan det är tidpunkten och säkerhetsaspekten. Samtliga elever på skolan är ute på morgonen eftersom de har rast innan skoldagen startar och mitt klagomål är att man kör in på skolgården med en flera tons tung traktor, när samtliga elever, från förskoleklass till årskurs 2, rör sig på skolgården. Jag noterar att det ringer in, några barn springer mot skolans dörr (för det är så man brukar göra) samtidigt som traktorn fortsätter sin färd framåt. Läraren fick hastigt och kraftigt ropa tillbaka barnen för att hindra dem från att springa ut framför traktorn. Mina frågor är; Varför planerar man inte denna städinsats när eleverna är på lektion? Var finns dialogen med skolan? Varför visas inte elevernas arbetsplats större respekt? Och framför allt, var
finns säkerhetstänket i denna arbetsinsats?

Hej,

Tack för din synpunkt!

Gatu-och parkenheten har tillsammans med rektor planerat detta tillsamman, se även svaret ifrån rektor.

Vänligen, Mikael Jönsson Gatu-och parkchef

Hej,

Jag har haft kommunikation med personal. All personal på skolan hade kännedom om städningen och det var inplanerad att starta kl 7. Personalen hade uppsikt av eleverna på skolgården men ett bättre alternativ hade naturligtvis varit att alla elever varit inomhus och ej ute på morgonrast. Det som vi/jag ska tänka på till nästa gång är också att informera vårdnadshavarna om att detta kommer ske vilket jag inte hade gjort vid detta tillfälle.

Vänligen, Miriam Holmgren Rektor Larv-Tråvadskolor och fritidshem


2021-04-27
Gör gärna en karta i Varaktigt. Glöm inte att tala om att det inte är tillåtet att cykla på trottoaren överallt. Jag har själv nästan blivit överkörd på en mycket smal trottoar. När jag påtalade detta sa personen. Men där går ju bilarna.

Hej och tack för din synpunkt.

Varaktigt är kommunen personaltidning som vi inte längre ger ut, men kanske menade du Axet? Den tidningen går till alla hushåll och företag i kommunen.
Tycker din idé om en cykelkarta är bra så jag tar med mig den till vår redaktör för tidningen.

Vänliga hälsningar Maria Joelsson, Kommunikationschef


2021-04-26
Vi som sitter i rullstol behöver hjälp med och slänga plast och papper i container.

Hej och tack för din synpunkt!

Frågan om källsortering och sophantering för personer med funktionsvariationer behöver hanteras på ett kommunövergripande plan.
När det handlar om insatser inom ramen för socialtjänstlagen prövas ansökningar om bistånd av socialnämnden mot bakgrund av vad som bedöms vara en skälig levnadsnivå, här innefattas dock inte sophantering och källsortering.

Vänligen, Socialförvaltningen


2021-04-26
Skulle det vara möjligt att kommunen kan få till en liknande pulkabacke som finns på ”Kullenområdet” vid hockeyrinken i Arentorp? Det har ju blivit helt fantastiskt bra där med vår fina rink och den nya grillplatsen som båda användes väldigt flitigt i vintras. Men det märktes att det saknades ngt för de minsta. Borde väl gå att köra dit fyllnadsmassor från något bygge eller liknande?

Hej,

Bra förslag som vi tar med oss i samband med framtida planer/projekt som uppbringar fyllnadsmassor i området.

Vänligen, Johanna Forslund Kullander Samhällsbyggnadschef


2021-04-21
Många har under våren klagat och gnällt på våra kråkfåglar i allmänhet och våra vackra Råkor i synnerhet. Men nu då de inte får störas längre, av den enkla anledningen att häcknigen är igång (Ägg är lagda, har själv observerat ruvningsbeteenden). Så kanske vi alla får lite lugn och ro, allra mest våra Råkor.
Påpekas bör, kråkfåglar sover på natten och värmer sig i solen långt in på förmiddagen dvs. de är inte ”skräniga” dygnet runt. Visst i vissa sovträd kan det ibland bli lite trångt och därmed lite småkivigt mellan Kajor, men det är sällan särskilt långvarigt tjatter.
Men ett annat problem har uppkommit. Ju mer kommunen och privata fastighetsägare har stört, rivit ner bon m.m. för våra kråkfåglar, destå fler Måsar har börjat observerats ta plats i Vara tätort. Måsfåglar är långt mycket skränigare än alla kråkfåglar tillsammans. De har dessutom den fula ovanan att påbörja sina skrikserenader innan solen gått upp och dessutom hålla på och skrika långt efter att solen gått ner. Häckande måsfåglar är dessutom aggressiva mot både djur och små barn och vuxna.
Vad har kommunen för strategi att ta hand om detta problemet? Finns det ens någon sådan?

Hej och tack för din synpunkt.

Nej, vi har ingen särskild strategi för olika fåglar utan har mest diskuterat vad vi kan göra och om vi kan göra något överhuvudtaget.

Problematiken med stora mängder fåglar i och kring samhällen har blivit allt större allteftersom vi människor påverkar naturen t e x genom att skogs- och trädpartier tas bort. I våra tätorter finns också gott om mat samt gott om boplatsmaterial att bygga bon av. Det är mycket svårt att åtgärda den upplevda problematiken eftersom det krävs en stor samlad insats under en längre tid i flera år. I en sådan insats behöver många i samhället i så fall involveras och det krävs stora resurser både ekonomiskt och i form av många engagerade människor.

Vad skulle i så fall dessa insatser handla om:

 • Avskjutning eller att skrämma fåglarna med skjutning innebär kanske minst 10-15 skyttar under en längre insatstid varje år. Här finns förstås också en säkerhetsproblematik och en upplevelse hos många kommuninvånare att det skapar en otrygghet. Erfarenheten visar att många blir upprörda p g a just upplevd otrygghet, hundar som mår dåligt, att fåglarna inte får skjutas eller störas vissa tidsperioder, fridlysta fåglar mm.
 • Riva bon, ta bort mat och bomaterial. Här måste alla hjälpa till och även här handlar det om långa tidsperioder under flera år.

Vara kommun kommer under året göra en utredning för att mer i detalj granska hur andra kommuner i vår närregion hanterar fågelproblematiken samt hur rättsläget ser ut idag. Vi kommer också arbeta med olika informationsinsatser genom att uppdatera kommunens hemsida och använda andra informationskanaler.

Med vänlig hälsning, Kjell Karlsson Miljö- och byggchef


2021-04-20
Hej!
Det finns väldigt många övergångsställen i Vara småstad som syns jättedåligt eller inte alls. Då menar jag de vita markeringarna på asfalten.
Det känns viktigt att få det åtgärdat för att man skall känna sig trygg i trafiken här. Även lättare att lära barnen vart man få och ska gå över säkert i trafiken!
Hoppas att detta åtgärdas snarast för ett säkert Vara!

Hej
Tack för din synpunkt!

Vi tar med oss detta till planeringen för målningsarbeten som kommer att utföras 2021.

Vi på gatu-och parkenheten uppskattar all hjälp vi kan få ifrån medborgaren! Allt för att det ska bli bättre i kommunen. Använd istället felanmälan, kan göras både via hemsidan eller via en APP ”Felanmälan Vara”.

Även jag använder mig av felanmälan, den använder jag på alla orter i Vara kommun. Ett riktigt bra verktyg, man får återkoppling om vad som görs i ärendet.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef


2021-04-20
Hejsan.
Jag skulle vilja lämna in ett lite klagomål ang övergångställerna i Vara tätort. Jag är ofta ute och går i Vara och har lagt märket att flertalet övergångsställen saknar vita markeringar i asfalten, vilket är jätte lurigt då bilisterna inte alltid ser skyltarna. Det gäller även mig själv som bilist när man kör i Vara.
Det ser dessutom inte så trevligt ut när man ser alla slitna märken som knappt syns. Det hade gjort så mycket för upplevelsen när man går/åker i Vara. Samma gäller med ritade parkeringsrutor på torgets parkering. Det hade vart jätte bra om ni skulle vilja ta i tur med detta nu i sommar.

Hej och tack för din synpunkt!

Vi på gatu-och parkenheten uppskattar all hjälp vi kan få ifrån medborgaren! Allt för att det ska bli bättre i kommunen. Använd istället felanmälan, kan göras både via hemsidan eller via en APP ”Felanmälan Vara”.

Även jag använder mig av felanmälan, den använder jag på alla orter i Vara kommun. Ett riktigt bra verktyg, man får återkoppling om vad som görs i ärendet.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef


2021-04-19
Den nygjorda och onödigt breda cykelbanan mellan brf Siken och Betesvägen har fortfarande inte blivit sopad från vintergrus. Ni har varit på gatorna runtomkring MEN inte där! Stor risk att få sladd på cykeln i det kvarliggande gruset.

Hej,

Tack för din synpunkt.

Jag anmäler att denna gång- och cykelbana inte är gjord.

Vi på gatu-och parkenheten uppskattar all hjälp vi kan få ifrån medborgaren! Allt för att det ska bli bättre i kommunen. Använd felanmälan, kan göras både via hemsidan eller via en APP ”felanmälan Vara”.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef


2021-04-19
Jag har en fråga varför ja ska betala 200 kronor för att kunna signera medicinutdelningar om ja inte vill använda min egen telefon med bankid

Hej och tack för din synpunkt!

Välfärdsteknik är en viktig del i vår verksamhet och vi arbetar ständigt med att digitalisera våra processer. I framtiden kommer användningen av mobilt bank-id att vara ett naturligt inslag i arbetet inom Äldreomsorgen. Det du beskriver är en kostnad som kommunen får betala vid införandet av digitala signeringslistor, om du som medarbetare av någon anledning inte har eller kan använda ett mobilt bank-id och du får en feitian-nyckel istället. Om du tappar nyckeln kan du eventuellt behöva betala för en ny men inte första gången.

Vänligen Linda Norlin, Verksamhetschef Socialförvaltningen


2021-04-18
Vi är flera barnfamiljer här i Norra Vånga som saknar en lekplats i närheten. Speciellt nu i coronatider skulle vi vilja ha ett ställe att träffas säkrare på än hemma hos någon. Vi vill kunna ge våra barn i alla åldrar ett ställe att umgås på i närheten. Utan att köra eller gå/cykla på asfaltsvägen utan bra
vägren, in till Kvänum. Ett par föräldrar har pratat med en markägare i byn om att använda en gräsplätt som idag bara står, till att skapa en lekplats. Vi
skulle antingen vilja att kommunen går in och bygger en lekplats eller att vi på denna plätt får skapa något liknande den förening som finns i Helås.
Ta gärna upp detta så snart som möjligt.

Hej
Tack för din synpunkt! Jag tar med mig frågan.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu- och parkchef


2021-04-16
Tack för synpunkt som Du gatuchef Mikael Jönsson inte hade någon synpunkt på! Se mitt tidigare inlägg gällande Videgatan.
Jag, vi med flera är fortfarande förpassade till att gå mitt i gatan p g a parkerade bilar. Här står långtidsparkerade bilar tillhörande Vara Markentreprenad t ex. Har dom ett speciellt parkeringstillstånd utmed gatan? Skiljer man på folk och folk i Vara beroende på om man har ett företag eller ej? Jag är fortfarande hänvisad att gå mitt i gatan med mina hundar med bakom och framför kommande bilar.

Hej

Tack igen.

Jag tolkade dig om att det fanns ett önskemål om att återskapa trottoar på Videgatan där av mitt svar om asfaltsplan. Att det parkeras på Videgatan är inget fel så länge reglerna följs. Se kommunens hemsida, Felparkeringsavgift inom Vara kommun år 2021. Samma regler för alla, det finns alltid undantag. Men då ska det ansökas om detta till kommunen, oftast vid en ombyggnation eller liknande.

Vi på gatu-och parkenheten uppskattar all hjälp vi kan få ifrån medborgaren! Allt för att det ska bli bättre i kommunen. Använd felanmälan, kan göras både via hemsidan eller via en APP ”felanmälan Vara”. Även jag använder mig av felanmälan, den använder jag på alla orter i Vara kommun. Ett riktigt bra verktyg, man får återkoppling om vad som görs i ärendet.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef


2021-04-14
Ser idag när jag går genom Badhusparken att man lägger plattor/stenar på en stor yta i parken där tidigare golfbanorna fanns. Att lägga plattor/stenar på denna ytan förstör hela intrycket av den fina park som det var förut. En park ska vara en park med träd, buskar, gräsmattor och rabatter. INTE en stor yta av plattor/stenar. Varför gör det så här? Vad ska ytan användas till?

Hej, vad fint att du besöker Badhusparken och noterar att det är saker på gång där. Det ska absolut inte bara vara en stensättning där. Stensättningen är gjord som en grund för att det sedan ska komma nya spännande och utmanande minigolfbanor som utryckts som ett starkt önskemål av många som besöker Badhusparken.

Vänligen, Johanna Forslund Kullander Samhällsbyggnadschef


2021-04-11
Är bosatt på Allegatan gränsande till revisionsbyrån. Hela Videgatan har haft trottoar på båda tidigare men numera borttagna och asfalterade. Bilar parkeras på båda sidor idag utmed staket (Badhusparken röda) murar och gräsmattor med den påföljd att gående med hundar, barnvagnar och cyklande är hänvisade till mitt i gatan. Mötande och bakomkommande bilister kommer med olika hastigheter och blir överraskade naturligtvis. Varför?

Hej

Tack för din synpunkt. Jag har ingen bra förklaring till din synpunkt.

När vi planerar inför de asfalteringsarbeten som ska göras i kommunen framåt, där tänker vi på den oskyddade trafikanten. Trottoar eller gångcykelväg är viktigt i säkerhetstänkandet. Vi försöker att återskapar trottoarer. Videgatan är inte planerad för omasfaltering för närvarande.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatuchef


2021-04-08
BORDE INTE NI POLITIKER SOM INGÅR I V6 KOMMUNERNA INTRESSERA ER MER FÖR HUR DET ÄR MED SJUKVÅRDEN & VÅRDCENTRALERNA I DESSA KOMMUNER?! ELLER BRYR NI ER INTE FÖR ATT NI KANSKE HAR PRIVATA VÅRDFÖRSÄKRINGAR & DÄRFÖR INTE DRABBAS
SOM VANLIGT FOLK.. DET SITTER FULLT MED POLITIKER FRÅN KOMMUNERNA I VGR OLIKA NÄMNDER & STYRELSER. MEN VÄLDIGT FÅ VERKSAMMA & ENGAGERADE INOM VÅRDSEKTORN. SJUKHUS HOTAS AV NEDDRAGNINGAR, PSYKIATRIN HAR HAVERERAT & INGEN GÖR NÅGOT!!
MEN SAMTIDIGT FINNS DET ENGAGEMANG OCH STARKA KRAFTER SOM ÄGNAR SIG ÅT REGIONAL UTVECKLING I KOMMUNER & TYDLIGEN INOM VGR & SKR OCKSÅ. VGR SKA I FÖRSTA HAND ANSVARA FÖR G O D & SÄKER HÄLSO & SJUKVÅRD!!
VILKET INTE ÄR FALLET HÄR I SKARABORG!! HÄR ÄR DET ÅT HELVETE PRECIS!! VAD GÖR NI ÅT DET?!
TÄNK OM SAMMA ENGAGEMANG RIKTADES ÅT HÄLSO & SJUKVÅRD I DESSA KOMMUNER SOM DET GÖRS NÄR DET GÄLLER REGIONAL UTVECKLING FÖR FÖRETAGANDE & KULTUR.. HÄLSO & SJUKVÅRD FÖRST!
MÄNNISKOR MÅR DÅLIGT FÖR ATT DET SKAPAS SAMHÄLLEN & REGLER SOM VI MÄNNISKOR INTE ÄR GJORDA FÖR ATT LEVA I..
SAMTIDIGT MONTERAS PSYKIATRIN NER ÖVER HELA SVERIGE!! ÄVEN HÄR I SKARABORG!! DET KAN INTE LYCKOPILLER BOTA!!
CORONAPANDEMIN GÖR INTE SAKEN LÄTTARE FÖR ALLA SOM BEHÖVER VÅRD & HJÄLP. HAR NI POLITIKER INTE ANSVAR ÖVER HUR DET ÄR I KOMMUNERNA?

Hej,

Tack för din synpunkt.

Då din fråga är riktad till politiker, hänvisar vi dig till de politiska partierna eller politikerna i berörda nämnder.

Med vänliga hälsningar, Anela Lennartsson Tf. Kanslichef


FÖR NI DIALOGER MED VGR OM SJUKHUSEN, VÅRD & OMSORG OCH PSYKIATRIN HÄR I V6 KOMMUNERNA?

2021-04-08
Bor i Stora Levene och det är många kommunbilar/hemtjänst som åker här. Saken är att de flesta kör ALLDELES för fort på gatorna. Det är hastigheten jag mest oroad över, men det vore även bra om de kunde köra utan att ha mobilen i handen, parkera för trångt på gatorna och slänga upp bildörren när man åker förbi. Men de måste sänka hastigheten snälla, det är fotgängare här men även katter som är ute.

Hej och tack för din synpunkt!

Jag beklagar att våra medarbetare som använder kommunens bilar kör för fort och orsakar olägenheter för er boende i Levene. Jag som ansvarig enhetschef för hemtjänsten har fått till mig dina önskemål och kommer att ta upp detta med arbetsgruppen. Jag hoppas att du inte ska besväras något mer, om så är fallet får du höra av dig igen.

Vänligen Anna Benholm, Enhetschef Äldreomsorgen


2021-04-08
Gatuskylt från Smedjegatan till Brinkestigen. Taxi står och väntar vid Närhälsan ibland! De hittar inte hit. I alla fall en tillfällig. Har inte kommit upp nåt sen Aug. 2020.

Hej

Tack för din synpunkt,

Gatu-och parkenheten kommer inte att montera upp någon tillfällig skylt.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef


2021-04-08
DET ÄR SKRÄMMANDE ATT PERSONAL SOM JOBBAR MED t.ex. SKOLBARN INTE HAR BÄTTRE VETT OM HEN ÅKER TÅG TILL STOCKHOLM, & sedan går raka vägen till jobb efter det!! INTE KONSTIGT ATT DENNA JÄVLA PANDEMI INTE TAR SLUT!! HAR PERSONAL INOM KOMMUNAL VERKSAMHET INGET ANSVAR ALLS???!! TÄNK OM FLERA FAMILJER BLIR SMITTADE I ONÖDAN FÖR ATT HEN VILLE RESA PÅ SEMESTER NÅGRA DAGAR BARA!!!
VAD ÄR DET SOM FOLK INTE FÖRSTÅR????!!! SKOLPLIKT… hmmm.. LIVSFARLIG SKOLPLIKT DÅ KANSKE…
VEM STYR FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN EGENTLIGEN..? JO, SVERIGES KOMMUNER & REGIONER.. för när SKR knorrar då ändrar FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN SINA REKOMENDATIONER, SÅ ATT DET PASSAR KOMMUNERNA BÄTTRE EKONOMISKT BARA. SÅ DÅ BORDE KOMMUNER STÄLLA HÖGRE KRAV PÅ SIN PERSONAL OCKSÅ!!

Tack för din synpunkt.

Vi hänvisar till det svar som redan getts på synpunkt som inkom 5 mars.

Vår personal är duktiga på att följa de rekommendationer vi har i våra verksamheter, dvs samma som Folkhälsomyndigheten och regionen ger.

Vänliga hälsningar, Växeln Vara kommun


2021-04-07
Hej! Vi tränar på Actic på kvällstid då det ej är så många där vid den tidpunkten. Men nu har vi upptäckt att ventilationen är av stängd så sent på kvällen. Om gymet stänger 22.00 så borde ventilation/aircondition vara på tills åtminstone en halvtimme innan vi går hem vid 22.00.

Hej!

Tack för din synpunkt. Ventilationen på Actic är på dygnet runt.
Vid lägre beläggning exempelvis vid sena kvällar så går ventilationen på halvfart. Vid de tillfällena har ni kunder möjlighet att forcera ventilationen med en knapp som finns i lokalen.
Kolla med personalen på Actic vart den sitter och hur du gör.

Med vänlig hälsning, Joakim Halaby Fastighetschef


2021-04-06
VARFÖR HAR VARA KOMMUN INTE DET SOM KALLAS MEDBORGARFÖRSLAG?
DET ÄR JU ETT SÄTT FÖR KOMMUNINNEVÅNARE ATT KUNNA FÅ SINA FÖRSLAG PRÖVADE I KOMMUNFULLMÄKTIGE.. MAN SKA INTE BEHÖVA VÄNTA TILLS KOMMUNEN BYTER STYRE MED VISSA SAKER. DET ÄR MER DEMOKRATISKT MED MEDBORGARFÖRSLAG SOM GÖR ATT INNEVÅNARE I KOMMUNEN KAN KÄNNA SIG DELAKTIGA.
SÅ JAG EFTERLYSER EN BRA FÖRKLARING TILL VARFÖR VI BERÖVAS JUST MEDBORGARFÖRSLAG I DENNA KOMMUN.

Hej,

Enligt kommunallagen 8 kap 1 § kan den som är folkbokförd i kommunen, om kommunfullmäktige har beslutat det, väcka ärenden i fullmäktige via sk. Medborgarförslag

Beslut om medborgarförslag har inte kommunfullmäktige i Vara beslutat att införa. Däremot finns forumet Bättre Vara där allmänhet kan lämna synpunkter som besvaras av tjänstepersoner. Alla synpunkter och svar som inkommer via Bättre Vara anmäls till samtliga nämnder för kännedom.

Med vänliga hälsningar, Anela Lennartsson Tf. Kanslichef


2021-04-04
Vara Bostäder AB, ett kommunalt ägt bostadsbolag, har bestämt sig för att ta betalt av dem som vill parkera när de besöker vänner, bekanta och släktingar, som bor på Badhusgatan/Torggatan etc. För att ens kunna betala parkeringsavgift behöver besökare först ladda ner en App. Det må verka simpelt, men ha då i begrundande att minst 20% av befolkningen helt saknar möjligheter att göra det. Andra kanske har tekniska möjligheter, men tycker att det är krångligt eller till och med saknar kunskaper i hur man gör. Vara kommun och Vara Bostäder bestämmer här med vem som ska kunna besöka sina vänner/släktingar.
Så alltså, saknar man möjlighet att ladda ner och använda en parkeringsapp så får man helt enkelt inte besöka sina nära och kära, eller så tvingas man parkera långt bort och gå en längre sträcka om de råkar bo i berörda område. Inte nog med att det är krångligt, vad jag kan se, så framgår det inte heller vad det kostar att parkera. Varför ska Vara kommun och Vara Bostäder bestämma hur jag ska kunna ta emot besök?
Ni får hemskt gärna besvara detta inlägg/dessa synpunkter. Dessa synpunker kommer även att vidareförmedlas till så många hemsidor, bloggar och tidningar som är möjligt.

Hej och tack för din synpunkt.
Vara Bostäder har under ett antal år haft problem med att gamla och ibland skrotfärdiga fordon parkerats på parkeringsplatser som är avsedda för hyresgästerna. Det har också varit ett bekymmer att husvagnar ställts upp längre perioder, vilket gjort det svårt med att hålla rent från snö och annat. Ofta har det varit så att varken de gamla fordonen eller husvagnarna har tillhört Vara Bostäders hyresgäster.

För att råda bot på detta samt att hyresgästerna alltid vet att man har tillgång till ”sin” parkeringsplats har Vara Bostäder infört principen att man får hyra sin parkeringsplats. Detta har mottagits väldigt positivt av de flesta som haft egen bil.

För att inte gästparkeringar ska bli upptagna av skrotfärdiga fordon eller andra som ”långtidsparkerar” krävs att avgift tas ut även här. Hos oss får man stå en timma gratis på gästparkeringen, detta för att man ska kunna hämta eller lämna varor, göra ett kort besök eller följa någon till eller från bilen utan att behöva ”böka” med betalning.

Och om man ska stå på parkeringsplats där fastighetsägaren tar betalt per timma eller liknande finns inte längre möjligheten att betala med kontanter, utan man hänvisas till att betala med hjälp av app. Har man inte denna möjlighet eller inte vill betala med app så är alternativet att parkera på platser där det inte krävs betalning och sedan gå den stäcka som krävs. På Badhusgatan och Torggatan är det tillåtet att parkera på stora delar gatan som går förbi Vara Bostäders fastighet.

Vänligen, Jan-Erik Wallin
VD Vara Bostäder AB


2021-04-03
Nu är vi många som hoppas att det snart blir motionsspår runt Nedervara. Hur långt gången är planen? Det är ganska längesedan vi läste i tidningen att det planerades både för löparspår och mtb-spår. Det är trist att behöva ta bilen till antingen Ryda eller Tumleberg för att springa eller cykla i skogen.
Nu måste det verkligen vara rätt i tiden att satsa på löparspår, mtb-spår, pump-trackbana, utegym och en lekplats. Tänk vilken möjlighet att föräldrar och barn skulle kunna träna ute tillsammans. Det skulle verkligen sätta Vara på kartan.

Tack för din synpunkt!

Kommunen har påbörjat ett arbete med Nedervara för att utreda vilka aktiviteter som ska inrymmas inom området och därmed hur området ska utvecklas. Utredningen av vilka aktiviteter som ska inrymmas görs utifrån de tidigare inkomna synpunkterna som inkommit vid bland annat genomförda workshops, Bättre Vara och Facebook. Vi har fått in många olika synpunkter och önskemål för utvecklingen av området, och för att Nedervara ska kunna utvecklas till ett så bra område om möjligt kräver det att vi utreder önskemålen och synpunkterna noggrant. Inom området finns idag ett kortare promenadstråk som kan användas under tiden som vi utreder framtida utveckling av området.

Med vänliga hälsningar, Ellen Bengtsson, Planarkitekt


2021-04-01
Jag önskar en säker övergång för barnen som går över Allegatan mot parkskolan och Alleskolan. Tyvärr hålls inte den låga hastigheten på Allegatan och det blir farligt för barnen att gå över till skolan. upphöjt övergångsställe eller blinkande likt den vid Fagerbergs.

Hej

Tack för din synpunkt,

Vi tar till oss denna frågan och utreder om det finns några möjliga lösningar.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef

Mars

2021-03-30
Är det inte så att kommunen ska se till att KÄRNVERKSAMHETERNA FUNGERAR ORDENTLIGT I FÖRSTA HAND? Här i Vara Kommun verkar det som att ni har missat det i.s.f. MILJÖKONTOR & SOCIALTJÄNST VERKAR HA FÅTT STÅ TILLBAKA FÖR andra prioriteringar som inte hör till KÄRNVERKSAMHETER.
OCH HUR ÄR DET MED ANSTÄLLNINGSKRAV & KOMPETENSKRAV INOM NÄMNDA SEKTORER? KOMMUNEN SKA VÄL INTE BEHÖVA STÅ FÖR ATT UTBILDA HUR MÅNGA TJÄNSTEMÄN SOM HELST? De ska väl ha RÄTT KOMPETENS FRÅN FÖRSTA ANSTÄLLNINGSDAGEN?
DEN ETISKA KOMPASSEN ÄR VÄLDIGT KROKIG HÄR I KOMMUNEN!! DET FINNS POLITIKER HÄR SOM SAKNAR DEN HELT t.o.m.
OCH ÄR DET KOMMUNJURIST & KOMMUNENS KANSLIST SOM STYR VARA KOMMUN SJÄLVA? Den känslan får man faktiskt..

Hej,

Tack för din synpunkt.

Kommunfullmäktige har 17 juni 2019 antagit övergripande mål för Vara kommun för åren 2020-2023. Dessa mål är:

 1. Attraktivt Vara med Livskvalitet för alla
 2. Verksamhet med god kvalitet
 3. Välmående arbetsplats
 4. Hållbar ekonomi

Samtliga kommunens nämnder och enheter har antagit egna mål vars syfte är att bidra till uppfyllande av de, av kommunfullmäktige antagna, övergripande målen. Utöver detta är kommunernas verksamhet reglerad i olika lagstiftningar. Kommunfullmäktige har det övergripande ansvaret för kommunens verksamhet och har genom nämndernas reglemente delegerat en del av sitt ansvar till respektive nämnd. Nämnderna har i sin tur antagit delegationsordningar där nämnderna ger delegationer till förvaltningarna som därifrån kan utföra olika uppgifter. Det innefattar bland annat delar av personalhanteringen. Vid anställningar behöver man uppfylla de krav som ställs i rekryteringsannonser. Varje chef rätt att bedöma vilka krav som ställs på anställda.

Om du är missnöjd med förtroendevalda ber vi dig att vända dig till respektive politiska parti.

Med vänliga hälsningar , Tf. kanslichef Anela Lennartsson


2021-03-30
Hur kommer KONTAKTCENTRET ATT FUNGERA SOM KOMMUNEN JOBBAR PÅ ATT FÅ IGÅNG? Jag vet ju att KOMMUNIKATIONSCHEF MARIA JOELSSON JOBBAT I LIDKÖPING TIDIGARE & var med & STARTADE DET KONTAKTCENTRET DÄR.. OCH KOMMUNDIREKTÖR ANNA CEDERQVIST & KOMMUNIKATIONSCHEF MARIA JOELSSON KANSKE SKULLE KUNNA INFORMERA OSS KOMMUNINNEVÅNARE LITE MER DETALJERAT OM DETTA KONTAKTCENTER INNAN NI FATTAR BESLUT OM SAKER SOM RÖR OSS KOMMUNINNEVÅNARE.. FÖR DET ÄR INTE LÄNGE SEDAN SOM BÄTTRE VARA BLEV CENSURERAT! ÅSIKTER & KLAGOMÅL VERKAR INTE POPULÄRT!
ÄR DET KONTAKTCENTRET ETT TILL STEG I ATT FÖRSVÅRA KONTAKTER MED POLITIKER & TJÄNSTEMÄN I KOMMUNEN?
OCH ÄR DET ETT TILL SÄTT ATT FÖRSVÅRA FÖR ANDRA ATT FÅ TA DEL I VAD FOLK FÅR TILL SVAR FRÅN KOMMUNENS TJÄNSTEMÄN?
DEMOKRATIN HÄR I VARA ÄR HOTAD!! OCH DET ÄR FÖR JÄVLIGT ATT POLITIKER & TJÄNSTEMÄN GÖR SIG OANTRÄFFBARA & SLÄNGER LUREN I
ÖRAT PÅ KOMMUNINNEVÅNARE. SÅ HUR FUNGERAR DETTA PLANERADE KONTAKTCENTER?
Detaljerad information om det till kommuninnevånare ÄR PÅ SIN PLATS INNAN SÅDANA BESLUT FATTAS!! Man kan inte köra över kommuninnevånare hur mycket som helst..

Hej och tack för dina synpunkter. Du har många frågor och jag ska göra mitt bästa för att besvara dom. Ett kontaktcenter syftar till att förbättra för kommuninvånarna så de snabbare ska få sitt ärende hanterat. Detta görs genom att personalen som jobbar i kontaktcentret kan svara på 60-70% av alla frågor som kommer till kommunen utan att behöva koppla vidare samtalet till en handläggare. En handläggare kan vara upptagen och som kommuninvånare kan du då få ringa flera gånger för att få svar på din fråga. Med ett kontakcenter kan du få svar snabbare.

Kontaktcentret kommer inte försvåra för kommuninvånarna att ta kontakt med tjänstemän eller politiker. Kontaktcenter svarar främst på frågor där du inte söker någon speciell person utan först och främst vill få svar på din fråga eller ditt ärende löst. Detta påverkar inte demokratin utan du kommer ha samma möjlighet som tidigare att framför dina synpunkter till tjänstemän och politiker.

Kommuninvånarna kommer att få information i vår om vad ett kontaktcenter innebär både på kommunens hemsida och i kommuntidningen Axet. Det kommer finnas gott om tid att lämna synpunkter då beslut förväntas först tas av kommunfullmäktige under hösten..

Avslutningsvis vill jag vara tydlig med att vi censurerar inte Bättre Vara. Vi får in både konstruktiv kritik, klagomål och synpunkter och vi publicerar allt förutsatt att de följer de riktlinjer vi har för publicering på Bättre Vara.  Om du saknar svar på frågor du ställt eller upplever att vi på något sätt censurerat dina frågor ber jag dig kontakta mig direkt på telefon eller via e-post.

Vänliga hälsningar Maria Joelsson, kommunikationschef


2021-03-30
VARFÖR HAR MILJÖKONTORET INTE KONTAKTAT LÄNSTYRELSEN ANG ÖVERFLÖDET AV KRÅKFÅGLAR HÄR I VARA TÄTORT??
FÖRRA ÅRET VAR DET FRUKTANSVÄRT HÄR!!
Och jag undrar om NI POLITIKER & TJÄNSTEMÄN FÖRSTÅR HUR JÄVLIGT DET ÄR ATT FÅ SÖMNEN STÖRD DYGNET RUNT??
Det PÅVERKAR KROPP & SJÄL OERHÖRT NEGATIVT NÄR SÖMNEN BLIR STÖRD UNDER LÅNG TID. (fr.o.m. APRIL t.o.m DECEMBER)
LAGERHUSET DRAR TILL SIG FÅGLAR NÄR SÄD FINNS LÄTTILLGÄNGLIGT DÄR.
DET FINNS HÖGA BÄRTRÄD VID VÄSTRA SKOLAN & vid VÄSTRA SKOLGATAN SOM KAN TAS NER ( då ingen människa verkar äta av bären då bären är svåra att nå.)
KOMMUN & LÄNSSTYRELSEN BÖR REDAN NU SÄTTA IGÅNG ETT ARBETE MED ATT FÅ BUKT PÅ PROBLEMET HÄR I VARA TÄTORT!!
För DENNA VÅR, SOMMAR & HÖST B Ö R EJ B LI SOM F Ö R R A Å R E T!!
FÖREBYGG ATT VI VARABOR FÅR SAMMA PROBLEM I ÅR!!!! KOMMUNEN BÖR KONTAKTA LÄNSSTYRELSEN & FAKTISKT KAVLA UPP ÄRMARNA NU.

Hej och tack för din synpunkt.

Miljö- och byggnadsnämndens generella ställningstagande gentemot kråkfåglar, såsom kajor, kråkor och råkor, är att endast åtgärder som är nödvändiga och verkar förebyggande ska vidtas. Tidigare erfarenheter visar att ta ner träd och skyddsjakt enbart ger tillfällig och begränsad effekt. Detta utgör då inte en hållbar lösning. Vi har en kommunal skytt vi kan förmedla kontakten till men då får man själv stå för kostnaden.

Mer information finns på hemsidan:
https://vara.se/bygga-bo-och-miljo/miljoskydd/djur-och-skadedjur/storande-faglar/?

Med vänlig hälsning, Kjell Karlsson Miljö- och byggchef


2021-03-29
Jag skulle vilja ha en container för återvinning av kläder och tyger vid ragnsells. Så att man kan göra nya kläder/tyger av inlämnade kläder.

Hej!
Tack för att du hör av dig!
Det finns redan en insamlingsbehållare från PMU för kläder/textil på återvinningscentralen i Vara. Den står bredvid återbruket där du även kan lämna hela och rena möbler och prylar för återanvändning. Det finns även insamlingsbehållare för textil på de flesta av våra återvinningsstationer i kommunen, bland annat i Vedum, Stora Levene, Vara och Kvänum.
Hör gärna av dig om det dyker upp andra frågor!

Bästa hälsningar Jennie-Ann Olsson Holm, Avfallssamordnare


2021-03-29
Jag undrar när cykelvägen mellan Vedum och Vara ska byggas den har vi väntat på i många år. Vägen eller utfarten från Vedum är Vara kommuns farligaste väg. Det är 2 backkrön som bilar kör om och för fort. Har många gånger påtalat detta även vid ortsvandringen men inget har hänt varför dröjer det så. Det är mycke tung traffik som åker här, vi har ju många företag och även kommuns största så det blir mycke traffik. Det bor också barn på den farligaste sträckan som måste gå genom skogen till skolan, der har de alltid fått gjort. Så nu är det dax för en cykelväg. Vill veta anledningen till att det dröjer.

Tack för din synpunkt!

Vi håller med om att det behövs en gång- och cykelväg längs bilvägen mellan Vara och Vedum. Vägen är statlig vilket gör att det är Trafikverket som bestämmer om och när det ska byggas cykelväg längs den.

På kommunen driver vi på för att cykelvägarna mellan Vara och de andra tätorterna ska byggas, både genom att lyfta frågan på regional nivå och genom direkt dialog med Trafikverket.

Vi tycker att det är bra att Varaborna gör sin röst hörda här och vi hoppas att du fortsätter att lyfta de här problemen, och gärna även till Trafikverket direkt.

Här finns en kontaktväg till Trafikverket.

Med vänliga hälsningar Lovisa Tavaststjerna, Samhällsplanerare, Plan- och tillväxtenheten


2021-03-29
VAD GÖR VARA KOMMUN & VARA BOSTÄDER FÖR ATT AVSEVÄRT MINSKA STÖRNINGAR FRÅN KRÅKFÅGLAR VID ERA FASTIGHETER?
VID SOLGÅRDEN t.ex. DESSA ENORMA FÅGELBON BLIR BARA FLER & FLER DÄR.. OCH FOLK HAR KLAGAT I ÅRATAL..
ALLA HYRESVÄRDAR ÄR VÄL SKYLDIGA ATT TA BORT DESSA FÅGELBON FÖR ATT ELIMINERA STÖRNINGAR FÖR HYRESGÄSTER.
VAD GÖRS EGENTLIGEN FRÅN KOMMUN & VARA BOSTÄDER..? KOMMUNEN HÄNVISAR JU OFTA TILL ATT FASTIGHETSÄGARE SKA ÅTGÄRDA & MINSKA STÖRNINGARNA.. FÖRSLAG: TA BORT BON & sätt igång med att se till folk får lugn & ro i sina hem.. DET ÄR OERHÖRT VIKTIGT! OCH
STÖDS AV MILJÖBALKENS HÄLSOSKYDD.
OM NI INTE KAN HÅLLA BORT KRÅKFÅGLAR FRÅN MÄNNISKORS HEM, DÅ FÅR NI SE TILL ATT HÅLLA BORT FOLK FRÅN KRÅKFÅGLARNA..
D.v.s. ERBJUDA FLER BOSTÄDER I ALMÄNNYTTANs REGI DÄR MAN KAN FÅ LUGN & RO. HAR NI DET???
MIN NATTSÖMN STÖRS OFTA!! Och även tidiga morgnar.. Det är OERHÖRT STRESSANDE!!!

Hej och tack för din synpunkt.
Vi håller med – råkorna stör enormt mycket, särskilt nu inför och under deras häckningssäsong.

Eftersom råkorna är fridlysta gäller särskilda regler kring vad man får och inte får göra om man har besvär med fåglarna. Vi har nu kontrollerat och ser att vi lagliga möjligheter att riva deras bon innan de får ungar.

Vi kommer därför i början av veckan efter påsk att försöka riva befintliga råkbon på de fastigheter vi äger i Vara.

Vi önskar samtidigt att fastighetsägare och boende i Vara försöker hålla så rent som går från gamla kvistar och annat som råkorna gärna bygger bon av. De är ju tyvärr mycket snabba på att bygga nya bon. Vi hoppas också att ingen matar råkorna eller lämnar något ätbart ute som de kan komma åt.

Vänligen, Jan-Erik Wallin VD Vara Bostäder


2021-03-28
Nu är det HÖG TID Vara Kommun för en ALLVARLIG & SERIÖS DIALOG MED VGR & NÄRHÄLSAN ANG DEN USLA KVALITÉN PÅ LÄKARNA INNE PÅ VC!!
DET ÄR ALLVARLIGT!! VGR & NÄRHÄLSAN HAR VETAT OM PROBLEMET I FLERA ÅR UTAN ATT GÖRA NÅGOT!!
KOMMUN & REGION HAR FAKTISKT ETT GEMENSAMT ANSVAR FÖR DETTA!! VARA VC HAR VARIT UTAN RIKTIGA LÄKARE I FLERA ÅR NU!!
Och det är FARLIGT FÖR OSS PATIENTER!! FOLK SKA INTE BEHÖVA ÅKA TILL GRANNKOMMUNER ELLER FLYTTA!!
Vara VC är INTE LÄMPAD SOM UTBILDNINGSVÅRDCENTRAL!! Eftersom vi BARA HAR EN VC I KOMMUNEN!!! SLUTA SOPA PROBLEMET UNDER MATTAN, OCH TA ANSVAR GENOM ATT STARTA ALLVARLIGA DISKUSSIONER MED REGIONEN OM DETTA NU!!!
DET ÄR DAGS ATT S K R O T A L Ä K A R F A B R I K E N!!!!!!
NI KAN JU BE OM EN NAMNINSAMLING OM VILKA SOM VILL HA EN ÄNDRING…

Hej!

Tråkigt att höra att du inte är nöjd med din vårdcentral. Vårdcentralen är precis som du beskriver organiserad under regionen men vi har ett kontinuerligt samarbete mellan Vara kommun och Närhälsan i Vara och vi har tillsammans varabornas bästa för ögonen i vår samverkan.

Vänligen, Socialförvaltningen Vara kommun


2021-03-26
På olasgränd så skulle det bli bra om man kunde göra en parkering för även dom som bor mot järnvägen så dom inte behöver stå på trottoaren med sina bilar.! Ta bort trädet o sandlådan som liger på olas gränd 8 som ingen använder. Så vi kan parkera så utryckningsfordon kan komma förbi om olyckan är framme!

Hej,

Tack för din synpunkt!

Tar med mig detta till vidare utredning.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu- och parkchef


2021-03-26
Vid ett flertal tillfällen har jag varit tvungen att köra bil på cykel och gångbana vid Drottninggatan 6 för att flera bilar parkerar vid utfarten och blivit utskälld och kallad för både det ena och det andra . Nu vill jag att det kommer upp parkeringsförbud vid utfarten så man slipper köra på cyklar och gående och bli kallad för idiot och gubbjävel när man ska till jobbet. Och vad händer om räddningstjänsten behöver komma in när till och bilskolan säger att man får stå vid utfart till sina elever. Man får inte Hindra blockera eller försvåra in och utfart.

Hej,

Tack för din synpunkt! Tar med mig denna frågan.

Har du möjlighet att använda dig av appen felanmälan Vara och gör en anmälan om felparkerat fordon. Länk till felanmälan: Formulär felanmälan — Vara kommun

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu- och parkchef


2021-03-25
VAD KOMMER DET SIG ATT VARA KOMMUN GER SAMMA STANDARDSVAR ANG ALLA DESSA KLAGOMÅL ÅR EFTER ÅR GÄLLANDES DESSA KRÅKFÅGLAR???
Bor ni som beslutar om att STRUNTA I PROBLEMET SJÄLVA HÄR I VARA?? DET ÄR INTE TROLIGT!!
DET ÄR SÅ MÅNGA SOM MÅR DÅLIGT AV DESSA FÅGLAR. VI FÅR VÅR KVÄLLSRO & NATTSÖMN FÖRSTÖRD AV DERAS VÄSEN, DE SKITER STORA HÖGAR ÖVERALLT. OCH BILAR FÅR LACKEN FÖRSTÖRD. OCH NI SOM STYR DENNA KOMMUN HAR ETT ANSVAR FÖR ATT INNEVÅNARE SKA SLIPPA ATT FÅ NATTSÖMN & KVÄLLSRON FÖRSTÖRD. Men det är förmodligen BILLIGT FÖR KOMMUNEN ATT BLUNDA FÖR DETTA ÅR EFTER ÅR!! REDAN FÖRRA ÅRET VAR DET FÖR MÅNGA KRÅKFÅGLAR HÄR I VARA TÄTORT!!!
GÖR NÅGOT!! Sitt inte bara på rumpan & ge korkade standardsvar när SÅ MÅNGA KLAGAR!! ÅR EFTER ÅR!! Vart tar skattemedlen vägen egentligen??!! TACKSAM FÖR ETT ORDENTLIGT SVAR!!

Hej och tack för synpunkten.

Problematiken med stora mängder fåglar i och kring samhällen har blivit allt större allteftersom vi människor påverkar naturen t e x genom att skogs- och trädpartier tas bort. I våra tätorter finns också gott om mat samt gott om boplatsmaterial att bygga bon av. Det är mycket svårt att åtgärda den upplevda problematiken eftersom det krävs en stor samlad insats under en längre tid i flera år. I en sådan insats behöver många i samhället i så fall involveras och det krävs stora resurser både ekonomiskt och i form av många engagerade människor. Vad skulle i så fall dessa insatser handla om:

 • Avskjutning eller att skrämma fåglarna med skjutning innebär kanske minst 10-15 skyttar under en längre insatstid varje år. Här finns förstås också en säkerhetsproblematik och en upplevelse hos många kommuninvånare att det skapar en otrygghet. Erfarenheten visar att många blir upprörda p g a just upplevd otrygghet, hundar som mår dåligt, att fåglarna inte får skjutas eller störas vissa tidsperioder, fridlysta fåglar mm.
 • Riva bon, ta bort mat och bomaterial. Här måste alla hjälpa till och även här handlar det om långa tidsperioder under flera år.

Vara kommun kommer under året göra en utredning för att mer i detalj granska hur andra kommuner i vår närregion hanterar fågelproblematiken samt hur rättsläget ser ut idag. Vi kommer också arbeta med olika informationsinsatser genom  att uppdatera kommunens hemsida och använda andra informationskanaler.

Vänligen, Kjell Karlsson Miljö och byggchef


2021-03-24
Nu är det dags att sätta upp övervakning vid ovan nämnda återvinning, så som den behandlas av vissa, det är nedskräpning och straffbart.
Det händer oftast fredag till måndag och det ser för jävligt ut.

Hej och tack för din synpunkt!

Nedskräpning på återvinningsstationerna är ett problem som vi ständigt arbetar med att få bukt på. Stationerna drivs och finansieras av FTI (förpacknings- och tidningsinsamlingen) som städar och håller efter dem.

Detta bekostas inte av några skattemedel utan av producenterna. Om stationen är stökig/nedskräpad kan man göra en felanmälan på Felanmälan – Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI (ftiab.se) så kommer de och städar stationen.

Frågan om kameraövervakning är svår då detta är allmän plats och därmed krävs tillstånd för övervakning, som kan vara väldigt svårt att få. Vi hoppas att våra invånare ska lära sig göra rätt genom informationskampanjer istället för övervakning.

Trevlig helg!

Bästa hälsningar, Jennie-Ann Olsson Holm


2021-03-24
Nu är det dags att Vara skaffar en RIKTIG Parkeringsvakt som även kan jobba lite på udda tider. Bilar (framför allt) parkeras precis var som helst.
Ekonomin lär gå ihop iaf det första året. Har tidigare fått svar att ni anlitar ett vaktbolag, men vad jag kan se, gör nog det ingen verkan alls.
Bättre upp! En riktig vakt som även kan ta en runda en helg…. Trött på felparkerare

Hej och tack för din synpunkt!

Tar med mig frågan om ökad parkeringsvaktstid. I Vara kommun är det fri parkering i 24 timmar i följd på vardagar, utom vardag före sön-och helgdag.

Använd istället felanmälan, kan göras både via hemsidan eller via en APP ”felanmälan Vara”. Det är möjligt att vara anonym även där, fördelen dock är att vi får en markering på en karta och kan utgå därifrån.

Vi på gatu-och parkenheten uppskattar all hjälp vi kan få ifrån medborgaren! Allt för att det ska bli bättre i kommunen.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef


2021-03-24
Hej,
nu är dessa fågel arter en sanitär olägenhet, speciellt vad jag kan se i de östra delarna,
Detta sedan Brinkeskogen togs ner, nu är fåglarna inne på utomhusbadet, Torsgården /Vara Östra Förskola och i angränsande områden.
Vi som bor här har aldrig någonsin haft så mycket fågelskit på våra tomter, uteplatser parkerade bilar och andra fordon. Det är dags att Vara kommun tar ett ansvar och gör sig av med fåglarna i god tid före äggläggning, vilket iofs nog är snart. Detta är nu en Sanitär olägenhet. Boende i öster.

Hej och tack för din synpunkt.

Miljö- och byggnadsnämndens generella ställningstagande gentemot kråkfåglar, såsom kajor, kråkor och råkor, är att endast åtgärder som är nödvändiga och verkar förebyggande ska vidtas. Tidigare erfarenheter visar att ta ner träd och skyddsjakt enbart ger tillfällig och begränsad effekt. Detta utgör då inte en hållbar lösning. Vi har en kommunal skytt vi kan förmedla kontakten till men då får man själv stå för kostnaden.

Mer information finns på hemsidan.

Med vänlig hälsning, Kjell Karlsson Miljö- och byggchef


2021-03-23
Hej.
Jag har reagerat länge på att inget händer vid Åsenkorset med gamla Sommarmöblers lokaler. Det blir bara tråkigare med dessa två
plåthallar. Jag antar att sommarmöbler fortfarande äger lokalerna och tycker de borde få in någon verksamhet eller riva lokalerna
och göra platsen grön. Som det är nu är det bara tråkigt och risk för skadegörelse mm.

Tack för din synpunkt. Miljö- och byggnadsverksamheten i Vara kommun har svårt att agera i detta fall om vi inte anser att det är en s k ”ovårdad fastighet” och det tror jag kanske inte att det är i detta fall. Det krävs ganska mycket för att vi skall kunna ingripa t e x att fastigheten är en miljöfara eller en fara för säkerheten. Du får återkomma om du känner att det behövs.

Med vänlig hälsning
Kjell Karlsson
Miljö- och byggchef, Vara kommun
kjell.karlsson@vara.se
__________________________________________________________

2021-03-22
Torsgårdsskolan har idag en fotbollsplan som ligger i skuggläge med dåligt dränerad mark och har under större delen av läsåret varit obrukbar pga underlaget. Planen ligger också skymd från skolgården vilket låser en personal till litet område när barnen väl kan spela. Dessutom finns på längre sikt en risk att marken kan komma att minskas/tas bort helt i händelse av bygglov för ny gymnastikhall. Föräldraföreningen skulle önska att man redan nu såg över möjligheterna att flytta planen till annan mark/del av skolgården och att ett förslag på bäst lämpat underlag för brukning av planen året runt togs fram.

Hejsan,

Tack för ditt förslag! Det pågår ett arbete där kommunen utreder precis den möjlighet som föräldraföreningen lyfter. Frågan är aktuell eftersom Pentahallen eventuellt kommer att byggas ut och skolans behov av ytor måste tillgodoses. Det är lite komplicerat eftersom marken runt om skolan har olika ägare och markens användning styrs av gällande detaljplan, men vi har goda förhoppningar om att hitta en bra lösning.

Vänligen Ola Sundberg, verksamhetschef grundskola


2021-03-20
Jag tycker Vara kommun tar ut ockerpriser för sina tjänster. Har varit i kontakt med Ragnsells dela angående slamtömning, jag kände det var onödigt att tömma en tom brunn då jag är nyinflyttad, de på Ragnsells sa att jag kunde prata med kommunen men att Vara kommun är en av få kommuner som tar ut en avgift, typ 1000 kronor, för att få pausa slamtömningen ett år. Och nu har jag också läst att ni tar en avgift på ETTUSEN FEMTIO kronor för att jag ska anmäla att jag tar hand om min kompost själv. Va fan ska jag betala 1050 kronor för!? För att säga ”hej, jag har en maskkompost inomhus och maskarna äter upp allt mitt matavfall”. Läste nånstans också att det är MER miljövänligt att ni tar hand om det, hur tusan kan ni skriva nåt sånt och stå för det?? Ska det vara mer miljövänligt att frakta mitt matavfall till en anläggning, (stora bilar som drivs av bensin/diesel/el och den energiåtgången som anläggningen har) än att jag tar matavfallet från diskbänken i min hand och lägger ner i hinken bredvid och som sen förvandlas till näringsrik jord OCH näringsrikt lakvatten som jag kan använda till mina växter och grönsaker. Jag tycker det är skamligt att ni tar ut såna priser. Allt för att mjölka pengar från folket och krångla till det för de som vill kunna sköta sig själva.

Hej!

Vi har tagit emot dina synpunkter.

Vi förstår att det ibland kan kännas snopet när avgifter tas ut, avfallshanteringen är dock en samhällstjänst som är till för att skydda människor och miljö. Kraven på hanteringen skärps ständigt på EU och nationell nivå och även vi i Vara kommun måste följa detta. Att ta hand om avfallet kostar pengar, det är den kostnaden som finansieras av avfallstaxan.

 • Avloppsbrunnar ska tömmas minst en gång per år för att anläggningen ska fungera som den ska, detta gäller även om den inte använts speciellt mycket under det året. Ragn Sells tömmer slammet på schema. Om det som i ditt fall är så att man tagit över ett hus som stått tomt innan man flyttat in kan man ringa Ragn Sells och be dem senarelägga tömningen, men inom det år man flyttat in måste tömning göras. Annars behöver man som du skriver ansöka om uppehåll i tömningen, vilket i ditt fall ändå inte varit aktuellt då du bor på fastigheten.
 • Angående matavfall, i Vara kommun erbjuder vi samtliga hushåll att få sitt matavfall hämtat efter utsortering. Detta är en del av en mer resurseffektiv avfallshantering för att minska avfallets påverkan på miljön. Att röta matavfallet och omvandla detta till biogas och biogödsel är enligt forskning ett mer miljövänligt alternativ än att kompostera det hemma. Både i varmkomposter och bokashikomposter uppstår stora mängder metangas (kraftigare växthusgas än koldioxid) under nedbrytningen av matavfallet. När man komposterar själv hemma kan dessutom tyvärr endast näringen tas tillvara till skillnad från när det omvandlas till biogas och biogödsel. Då kan även energin tas tillvara och ersätta fossila bränslen. Vi samfraktar allt matavfall för att det inte ska bli många eller långa transporter.
 • Har man egen trädgård kan det ju vara härligt att kunna ha sin egen kompost. Vi vill bara se till att komposteringen sker på ett miljömässigt hållbart sätt och för att inte skattebetalarna ska betala för att du vill kompostera är ansökan självfinansierad.
 • Vår miljö- och byggenhet behöver få in information om komposten för att säkerställa att komposteringen går rätt till för att undvika olägenheter för människor och miljö. Om man har en vanlig trädgårdskompost för löv, gräs och annat organiskt material som uppstår i trädgården behövs inte någon ansökan. Du kan alltså ha ett kärl för matavfallet och sedan kompostera ditt trädgårdsavfall och fortfarande ta vara på näringen till dina odlingar.
 • Abonnemanget för matavfall är det billigaste alternativet, efter ansökan om egen kompost betalar man samma låga avgift. De osorterade abonnemanget är förlagt med en miljöstyrande avgift och är ca 550 kr dyrare än matavfallsinsamling eller hemkompostering. Ansöker du om egen kompostering (betalar 1050 kr en gång) får du alltså den billigaste taxan och du har därigenom igen dina 1050 kr inom 2 år.
 • Avgifterna för avfallshanteringen är självfinansierad, invånarna betalar endast för de kostnader som hanteringen genererar. Kommunen tjänar inga pengar på detta.

Hoppas detta gav lite klarhet i hur avfallshanteringen och avgifterna som hör dit till är upplagda.

Du kan läsa mer om avfallshanteringen, matavfallsinsamling och våra taxor på www.vara.se/avfall

Bästa hälsningar, Jennie-Ann Olsson Holm avfallssamordnare


2021-03-18
Hej, önskar att träden beskärs på Parkvägen i Tråvad. Är det planerat?

Hej

Tack för din synpunkt,

Vi har planerat in detta och det kommer att utföras inom kort.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef


2021-03-18
Besökte den nya lekparken på elisgården, den har ni verkligen lyckats med! Vore roligt om ni ville satsa mer på lekparkerna i småorterna också, den ena lekplatsen i kvänum skulle vilja ha en större rutchkana eller klätterborg & en liknande grillkåpa hade varit av stort intresse! Tror att många skulle hålla med mig om detta. Vi som bor i småorterna räknas också.

Hej

Tack för din synpunkt.
Bra att kommunens lekplatser uppskattas, förbättringsönskemål som Elisgården kom via tätortsvandring.
Att det finns behov är vi medvetna om, vi har försöker att fördela över alla orter över tid.
Just nu tittar vi på lekplatserna i Tumleberg och Tråvad.
Återkom via Kvänums intresseförening och nästa tätortsvandring. Gärna något förslag och framför allt kontaktperson så vi kan titta gemensamt.

Vänligen Mikael Jönsson
Gatu-och parkchef.
_______________________________________________________________

2021-03-16
Det säger sig själv att Det inte är ok att Lagmansgymnasiets verkstad är till för privat bruk på helger.
Då kan ju alla som går där få samma förmån isf. Och då blir det lite konstigt.. Inget att diskutera om.
Vilka har rätt till sådana förmåner? Det borde upplysas om, så att fler kan utnyttja det isf. Och är det juridiskt korrekt?

Hej

Det är klart att offentligt finansierad verksamhet och utrustning inte ska användas till ren privat nytta. Det jag skrev som svar på tidigare synpunkt i samma ärende var att det inte alltid är exakt givet var den gränsen går och att det är något vi fortsätter diskutera och hantera på Lagmansgymnasiet. Exakt vad som ligger bakom och hur vi konkret hanterat det specifika du tar upp är inget jag kommenterar offentligt utan det är något internt mellan oss som arbetsgivare och arbetstagare. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig direkt till mig på andre.essebro@vara.se.

Med vänlig hälsning, André Essebro, Bildningschef


2021-03-16
Får barnen ordentlig utbildning i att skydda sig från coronasmitta när de nu ska rota i andras skräp?
Och vem har koll på barnen så att de inte gör misstag som kan leda till att de blir sjuka?

Tack för att du hör av dig!

Säkerheten är såklart högst prioriterad på kommunens skolor och förskolor även när det gäller skräpplockardagarna. Enligt Folkhälsomyndigheten finns inga kända fall av covid-19 där personer smittats via föremål.

När det gäller skräpplockningar är det en genomförbar aktivitet under covid-19 då den sker utomhus och deltagarna kan anpassa grupper och deltagarantal till de egna verksamheternas bestämmelser. I Håll Sverige Rents enkät som gick ut till deltagare i Skräpplockardagarna 2020 framkom att det också var en uppskattad aktivitet bland lärare och pedagoger som annars fått ställa in mycket på grund av covid-19.

Förutom att följa Folkhälsomyndighetens generella restriktioner rekommenderar vi att alla deltagare har med sig ett par (extra) handskar eller vantar till skräpplockningen så man efter aktiviteten och noga handtvätt kan ta på sig nya, rena vantar om det är kallt. Vi rekommenderar inte heller att barnen plockar munskydd.

Hoppas detta gav svar på dina frågor!

Bästa hälsningar, Jennie-Ann Olsson Holm, Avfallssamordnare Tekniska förvaltningen


2021-03-16
I Öttum finns en ödetomt som ägs av kommunen där det låg en lanthandel i korsningen vid rekordverken idag är grundstenarna, vissa stenmurar och dess -vildvuxna trädgård kvar Förslag att med enkla medel skapa en rastplats, mötesplats.
* Husets grund beläggs med marksten och räcke i tryckimpregnerat
* underhållsfria bänkar och bord i 2 uppsättningar placerade på detta
* Viss uppröjning av grenar och buskage
* Fleråriga växter , perenner, gärna humle

I förlängning skulle man kunna tänka sig konstinstallation, statyer, något med lokal industrihistoria
Kuperad terräng, gräsklippning ej aktuellt
Målgruppen är det rörliga friluftslivet
Eventuellt kan detta projekt utföras av hembygdsföreningen men behöver då uppskattningsvis 40000 kr, för material och
transporter, m.m.

Hej och tack för din synpunkt,

-Ett bra förslag.

Lyft detta önskemål till kommande tätortsvandring.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef


2021-03-14
Hej. Det finns en stor yta vid kullen området där det kanske kunde byggas något roligt . Utegym/motions spår.

Hej, tack för ditt förslag.

Det har tidigare funnits ett medborgarförslag på ett utomhusgym i Vara som efter medborgardialog föreslogs lokaliseras vid Vara Badhus. Anledningen till lokaliseringen vilade bland annat på framgångsfaktorer i nationella undersökningar gällande vad som gör utomhusgym attraktiva så som att det ska ligga i ett för alla tillgängligt område, att det bör vara ett område för rekreation och annan fysisk aktivitet, att det bör finnas i närheten av omklädningsrum/toalett, att lokaliseringen bör vara sådan att det ska gå att ta sig dit kollektivt och att det ska vara upplyst och finnas människor i rörelse på platsen. Av olika anledningar har utomhusgymmet inte realiserats men vi tar med ditt förslag som en viktig påminnelse om att tanken om ett utomhusgym i Vara fortfarande lever. Vill här även passa på att påminna om att det finns utomhusgym på andra platser i kommunen som realiserats av frivilliga krafter så som i Larv och i Ryda.

Vänligen, Johanna Forslund Kullander, Samhällsbyggnadschef


2021-03-10
Är det verkligen rätt att man ska få vara på lagmansgymnasiet under helger och skruva/tvätta/putsa privata bilar. Man kan se live om man vill eller också ser man bilderna på blocket att det kommer från lagmansgymnasiet. Är oftast amerikanska bilar som håller till där.

Tack för din synpunkt.
Att visst arbete inom ramen för vår fordonsutbildning sker på privata bilar är naturligt.
Var gränsen går för när arbetet inte är en del av våra utbildningar utan mer av eget privat arbete är en diskussion vi har och fortsatt kommer att ha på Lagmansgymnasiet.

André Essebro, Bildningschef


2021-03-10
Idag 10/3 kl. 09.09 står kommunens fordon XXX XXX på Parkering Förbjuden plats nere vid rundkörningsplats vid Ebba ingången på Allégatan 46.

Hej!

Tack för din synpunkt.
Ägaren till fordonet är kontaktad och informerad om vad som gäller.

Med vänlig hälsning
JOAKIM HALABY
Fastighetschef

_________________________________________________________________

2021-03-10
Jag vill ge beröm till kommunen för att vi innevånare får våran röst hörd här på Bättre Vara.. Men det är tråkigt att kritik uppfattas som något negativt av vissa.. Hur kan kommunen bli bättre om det bara ges beröm & rosor..? Det var någon som ansåg att om man bara klagar så kan man flytta från kommunen istället..
FÖR VISSA ÄR DET JU INTE RIKTIGT SÅ ENKELT.. BOSTADSBRIST I HELA LANDET, & FUNKTIONSHINDER GÖR DET SVÅRARE OM MAN BEHÖVER SPECIELL BOSTAD & ANNAN HJÄLP. SOCIAL DUMPING ÄR VÄL INGET SOM ÄR KUL ATT RÅKA UT FÖR SOM FUNKTIONSHINDRAD KAN JAG TÄNKA
MIG.
Och vad jag har förstått, så har väl både kommun & region gemensamt ansvar att hjälpa dessa personer.?
TÄNK OM ALLA RESONERAR SOM ATT DET ÄR BARA ATT FLYTTA OM GALOSCHERNA INTE PASSAR! VART SKA DE FLYTTA, ÄR DÅ FÖRSTA FRÅGAN..
BO PÅ GATAN KANSKE.. ELLER PÅ HEMSKA STÄLLEN SOM MAN SETT ATT SOCIALTJÄNST PLACERAR DEM SOM INTE PASSAR IN..
ÄR SVERIGE ETT LAND FÖR ALLA? ÄR VARA EN KOMMUN FÖR ALLA? ÄR KRITIK INTE TILLÅTET? SKA MAN HÅLLA KÄFT & BLUNDA!?

Hej,

Tack för din synpunkt!

Med vänliga hälsningar Emelia Runeberg, kanslichef


2021-03-10
Är inte DE OLIKA KOMMUNALA RÅDENS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL OFFENTLIGA HANDLINGAR?
Tänker då på
1) FOLKHÄLSORÅDET
2) RÅDET FÖR FUNKTIONSHINDRADE &
3) RÅDET FÖR PENSIONÄRER.

Hej,

Tack för din synpunkt.

Som nämnts i tidigare svar är du välkommen att till kommunens officiella brevlåda inkomma med en begäran över vilka protokoll du önskar ta del av.

Handlingarna lämnas då ut efter att en sekretessprövning har genomförts.

Vänligen Emelia Runeberg, kanslichef

_________________________________________________________________

2021-03-09
Hejsan
Ser att Vara kommun delar ut priser & stipendier ganska ofta.
1) Så då undrar jag vad de pengarna kommer ifrån till alla dessa priser & gåvor?
Jag frågar för att jag vill få en större inblick & förståelse i hur en kommun fungerar.
2) Vad ingår i posten ÖVRIGT I KOMMUNENS Budget..?

Hej och tack för din fråga!

Det finns ett flertal priser och stipendier som delas ut av olika aktörer, men om du preciserar din fråga så kan vi ge ett bättre svar.

Du är välkommen att ringa kommunens växel för vidare kontakt med handläggare.

De priser och stipendier som är knutna till kulturverksamheten är finansierade med skattemedel.

Vi är osäkra på vad som efterfrågas för ”övriga kostnader” i budgeten, men om det avser sammanställningen i långtidsprognosen så avser det t.ex. räddningstjänst, samhällsbyggnad och plan, miljö och tillsyn, arbetsmarknadsåtgärder m.fl.

Vänligen Jonas Bredenberg, Ekonomichef


2021-03-08
Hej! Det hade vart roligt om det hade funnits möjlighet att sätta upp ett tennisnät och måla upp en tennisbana på den asfalterade planen i Emtunga. På somrarna är det många som är där och spelar tennis och basket m.m. Så ett tennisnät som är smidigt att plocka bort och sätta dit skulle vara att föredra. De som spelar tennis på planen har vart väldigt kreativa och byggt ”nät” av pallar och bänkar men det funkar ju inte i längden om man ska bygga upp det varje gång man ska spela. Om jag inte missminner mig så ska det ha beviljats ett tennisnät till Emtunga för ungefär 3-4 år sen genom tätortsvandringarna.
Men eftersom det inte kommit upp ett nät än så tänkte jag att jag hör mig. Det hade varit väldigt uppskattat av både barn och vuxna med ett tennisnät då detta är en aktivitet som passar alla bra.

Hej,

Tack för din synpunkt.

Du har rätt om att det skulle varit på plats. Beställs inom kort, montering sker när allt har kommit till oss.

Målningen kan jag inte garantera att vi utför i år 2021. Försök att få med den till årets tätortsvandring för åtgärd 2022.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef


2021-03-05
Det verkar som om en tredje covid-19 våg är på gång. Även om smittläget i kommunen skulle vara hyfsat lågt just nu, så betyder det inte att det är så över allt.
Vilket får en att fundera, hur rekommenderar kommunen att dess anställda beter sig? T.ex. är det lämpligt att en lärare på låg- eller mellanstadiet tar ledigt några dagar, sätter sig på ett tåg och åker till Stockholm, för att sedan komma tillbaka till jobbet direkt efter hemkomsten? 

Hej!

Vi följer hela tiden utvecklingen när det gäller smittläget i Vara kommun. Om det finns anledning att vidta åtgärder utöver de vi redan har vidtagit pga. ökad smitta så gör vi det. När det gäller vad en lärare gör för något på sin semester så har vi inga åsikter (eller rätt att ha) om detta. All personal uppmanas att följa de rekommendationer vi har i våra verksamheter, dvs samma som Folkhälsomyndigheten och regionen ger.

Vänliga hälsningar, Ola Sundberg Verksamhetschef grundskola


2021-03-02
Om vi får lägga ris till påskbrasa i jung vid träbron i år åkså.

Hej

Tack för din synpunkt,

Nej, det är inte aktuellt att lägga ris till påskbrasa.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef

Februari

2021-02-27
Idag går att läsa på SVT INRIKES om hur det DIGITALA SAMHÄLLE SOM VÄXER FRAM DRABBAR MÅNGA.. Hutlöst långa telefonköer till många myndigheter vittnar ju om att det är MÅNGA SOM INTE KLARAR DETTA DIGITALA SAMHÄLLE..
Nedskärningar hos
ARBETSFÖRMEDLINGEN
TELIA
APOTEKET
1177
VÅRDCENTRALER
PSYKIATRIN
OCH ÖVERALLT ÄR DET LÅNGA TELEFONKÖER.. Detta gör att folk hamnar i UTANFÖRSKAP. Det drabbar de som inte har råd med tekniken, & även de som inte klara stt lära sig allt det som krävs.. TEKNIKEN ÄNDRAS JU HELA TIDEN OCKSÅ.. GRATIS SURFPLATTOR & GRATIS SUPPORT ÄR JU INGET SOM ERBJUDS HELLER!! OCH FOLK BLIR INTE ANSTÄLLDA OM DE INTE KAN HANTERA DIGITALA REDSKAP HELLER!! SNACKA OM UTANFÖRSKAP!
Och detta med KONTANTLÖST SAMMHÄLLE STÄLLER OCKSÅ TILL DET FÖR DE SOM INTE HAR RÅD & ATT SKAFFA & HANTERA TEKNIKEN..
DET ÄR INTE OK! Äldre & fattiga drabbas dagligen av problem.. SKRÄMMANDE UTVECKLING..

Hej och tack för din synpunkt.

Det digitala utanförskapet är en viktig fråga att inte glömma bort i arbetet med digitalisering. Har du behov av hjälp med tekniken så erbjuder kommunen i normalläget tekniktorsdagar på biblioteket. Då finns det möjlighet att få hjälp med enklare saker på sin mobiltelefon eller surfplatta. Det kan röra sig om att installera appar, söka information och andra tjänster. Under pandemin så har vi tvingats ställa in detta och erbjuder istället hjälp och stöd via telefon. Det går att ringa biblioteket alla vardagar och få hjälp. Vi ser ett relativt stort behov för fysiska besök hos oss och när pandemin har lagt sig kommer tekniktorsdagar på biblioteket att återinföras. Vi kommer då även förtydliga detta och vad som gäller på kommunens hemsida.

Välkommen att höra av dig igen om du har fler frågor eller synpunkter.

Hälsningar Jonas Dahlin, digitaliseringsstrateg


2021-02-26
Hej
Jag undrar vad som hänt med Bättre Vara. Förut var det intressant att läsa synpunkter och svar men nu verkar det som en enda person tagit över och använder Bättre Vara till sin egen klagomur bara för att klaga på allt och alla. Personen ifråga blir ju aldrig nöjd och är ofta rent oförskämd. Alla får tycka vad de vill men det kan väl inte vara meningen att Bättre Vara ska handla om en enda persons missnöje med allt. Är man så missnöjd med kommunen så skulle jag rekommendera att man flyttar härifrån. Jag är nöjd med Vara kommun.

Tack för din synpunkt! Och vad roligt att höra att du trivs och är nöjd med det arbete Vara kommun gör!

Tanken med Bättre Vara är att skapa ett forum för kommunmedlemmar att lämna synpunkter eller förslag på hur vi gemensamt kan skapa en ännu bättre och trivsammare kommun för alla att leva och bo i.

Vår förhoppning är såklart att Bättre Vara är ett forum för alla medborgare och det är därför värdefullt att få till oss att du inte upplever detta. Vi tar med oss denna synpunkt för att se hur vi kan göra forumet ännu bättre.

Vänligen Emelia Runeberg, kanslichef


2021-02-25
En KOMMUNAL ALLERGIKONSULT SKULLE UNDERLÄTTA FÖR BÅDE KOMMUNINNEVÅNARE & TJÄNSTEHEN ATT GÖRA VARA KOMMUN TILL EN BÄTTRE Kommun ATT BO I!! FÖR NÄR POLITIKER INTE HAR EGET FÖRNUFT SÅ KAN DET ORSAKA OERHÖRT MYCKET PROBLEM FÖR DE
SOM HAR ALLERGI & ALLVARLIGA SJUKDOMAR!! SÅ ETT TIPS.. Anställ en allergikonsult..

Hej,

Tack för ditt förslag om att anställa en allergikonsult.

Västra Götalandsregionen arbetar med frågan på så sätt att sjukvårdsregioner, patientföreningar och myndigheter samarbetar i en nationell arbetsgrupp (NAG) för personer med matallergi och anafylaxi för att vården ska bli mer tillgänglig, kunskapsbaserad, jämlik, effektiv, säker och individanpassad. Du kan läsa mer om detta samarbete här: Samarbete ska förbättra vården för personer med matallergi.

Vänligen Emelia Runeberg, kanslichef


2021-02-25
Det saknas KOMPETENS HOS POLITIKER NÄR DET GÄLLER OMVÅRDNAD & FUNKTIONSHINDERSPOLITIK!!
Därför föreslår jag & andra drabbade att det skapas en OMVÅRDNADSNÄMND MED KOMPETENTA LEDAMÖTER!!
För Folkhälsorådet verkar INTE intresserade av FUNKTIONSHINDERSPOLITIK överhuvudtaget!! Utan satsar bara på Regional utveckling såsom kultur, föreningar, mm.
OMVÅRDNAD & FUNKTIONSHINDRRSPOLITIK HÖR JU TILL KÄRNVERKSAMHET DESSUTOM.. KOMPETENSEN INOM FUNKTIONSHINDERSPOLITIKEN ÄR UNDER ALL KRITIK I KOMMUNEN!!
Även VARA VÅRDCENTRAL BEHÖVER BÄTTRA PÅ KOMPETENSEN NÄR DET GÄLLER FUNKTIONSHINDER AV OLIKA SLAG!
Att få telefonluren i örat av chef på VC, socialförvaltning, kommundirektör vittnar bara om hur okunniga dessa chefer faktiskt är. Och det visar också att funktionshinderspolitik INTE ÄR NÅGOT SOM KOMMUNLEDNING VILL SATSA PÅ TROTS ATT DET HÖR TILL KÄRNVERKSMHET I REGIONAL & KOMMUNAL VERKSAMHET. Så EN KUNNIG & ENGAGERAD OMVÅRDNADSNÄMND VORE PÅ SIN PLATS! Det KOMMUNALA RÅDET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING FUNGERAR INTE HELLER SÄRSKILT BRA I DENNA KOMMUN!!

Hej,

Tack för din synpunkt.

Den nämndsorganisation som finns i kommunen beslutas av kommunfullmäktige. Inför varje ny mandatperiod brukar nämndsorganisationen gås igenom och inför denna mandatperioden skickades också frågan ut till samtliga partigrupper för att samla in partiernas synpunkter över hur kommunens nämndsorganisation ska se ut (vilket i sin tur blev ett underlag till kommunfullmäktiges beslut om nuvarande organisation). Huruvida kommunfullmäktige väljer att bryta ut omvårdnad från nuvarande socialnämnden är således ett ställningstagande som kommunfullmäktige får göra inför nästa mandatperiod.

Utifrån kommunallagen ska kommunfullmäktige följa upp nämndernas verksamhet under året, och hittills, i de uppföljningar som genomförts, har kommunfullmäktige sett att socialnämnden hanterar det uppdrag de tilldelats på ett tillfyllest sätt. Vänligen Emelia Runeberg, kanslichef


2021-02-20
Igår var jag vid ICA & WILLYS i Vara.
Det var ngt som fångade min uppmärksamhet där.
Nämligen den tjocka gråaktiga rök som blåste över parkeringen. Och vid en intilliggande byggnad rök det gråsvart rök också, som
blåste över ICA:s tak mot Torggatan.,
Så min fråga är, Hur nära samhället & bostäder ska ett Fjärrvärmeverk ligga för att vara ofarligt för människor som bor i Vara? Det
byggs ju nya bostäder runtom i Vara nu, & nya butiker & företag har etablerat sig (sedan värmeverket byggdes förmodar jag) & är
därmed arbetsplatser för många..
Blåst styr ju vart röken hamnar, & färdas olika långt beroende på väder & vind..

Hej och tack för din synpunkt.

Tidigare var de generella riktlinjerna att avståndet mellan industrier och bostäder skulle vara 200 meter. I det aktuella fallet är det drygt 400 meter till närmaste bostad. När man planerar för nya bostads- och affärsområden tar man hänsyn till befintliga verksamheter och gör en bedömning av eventuella miljö- och hälsorisker.

Att det kan komma mörkare rök från värmeverket under korta perioder beror vanligen på att man sänker lasten i pannorna när värmebehovet går ner. Fastbränslepannorna är utrustade med multicykloner och rökgaskondensatorer som renar bort det mesta av stoftet, och mätningar av utgående stofthalter görs regelbundet. Miljöenheten gör regelbundet tillsyn på anläggningen och har inte haft några anmärkningar de senaste åren. Det har inte heller förekommit några större driftstörningar.

Med vänliga hälsningar, Mathias Hultberg Miljöinspektör


2021-02-20
VARFÖR besvaras inte ALLA SYNPUNKTER & KLAGOMÅL PÅ BÄTTRE VARA?? Det är väl inte så det ska vara?! DET KAN LIKNAS MED OBEFOGAD CENCUR & DET ÄR INTE OK!! Det finns många innevånare som väntar på svar som ALDRIG KOMMER! Var det det som var meningen när ni gjorde om BÄTTRE VARA förra året?! FÖR DET ÄR MYCKET SOM INTE BESVARAS. OCH POLITIKER & TJÄNSTEMÄN SOM INTE ENS GÅR ATT NÅ PÅ TELEFON!!
SÅ HÄR FÅR DET INTE GÅ TILL!! TROTS ATT växeln skickar meddelanden till tjänstemän om man vill ha svar på frågor så kommer det inte heller!!
VARFÖR?? Detta liknar inte den KOMMUN SOM DET GÖRS SKEN AV I MEDIA!! ÄR KRITIK INTE TILLÅTET HÄR?? KRITIKEN ÄR BEFOGAD DESSUTOM!!

Hej

Tack för din synpunkt. Vår ambition är att besvara alla synpunkter som kommer in till Bättre Vara. Personalen i växeln ansvarar för att samla in svaren på alla frågor men ibland kan det dröja innan de får svar från ansvarig och då tar det längre tid innan vi kan publicera svaret på webben. Därför kanske du upplever att vi inte besvarar allt. Men svar kommer oftast alltid. Om du upplever att en synpunkt inte blir besvarad kan det även bero på att det inkommit en liknande fråga som det redan finns ett svar på, men då hänvisar vi alltid till den tidigare frågan.

Vänligen Maria Joelsson, kommunikationschef


2021-02-18
1) Vilka områden är obligatoriska för kommuner att ansvara för?
2) Och vilka ses som mer frivilliga för kommuner att jobba med?
3) Och hur förhåller Vara kommun sig till dessa olika ansvarsområden?
4) Vad räknas som kärnverksamhet & vilka räknas inte som kärnverksamhet?

Hej och tack för din synpunkt!

Kommunallagens 2 kap 1 § reglerar att kommuner får ha hand om angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens område eller deras medlemmar.

Sammanfattningsvis kan sägas att kommunerna bland annat måste se till att det finns barnomsorg, grundskola, gymnasieskola och särskola. Vidare ska kommunerna också ordna kommunal vuxenutbildning, svenska för invandrare och socialtjänst samt ge omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning.

Att säkerställa bostäder och planera för kommunens utveckling och nya byggen samt hälso- skydd och miljöskydd är också områden som kommunen ska tillhandahålla.

Av kommunallagens 2 kap 2 § regleras vidare att kommuner inte får ta hand om sådana angelägenheter som staten, en annan kommun, en annan region eller någon annan ska ha hand om. Ett sånt område är att kommunerna inte får agera inom penning- och kreditväsendet, som enligt huvudregeln ska hanteras av staten och dess bankinrättningar (RÅ83 2:56).

Kärnverksamhet brukar oftast beskrivas som de ursprungliga och grundläggande verksamheterna. I lagens mening är det dock inte så enkelt att peka ut vilka verksamheter som är kärnverksamheter. Då kommunen har många områden att ansvara för och för att skapa en bra kommun för medborgare att leva och vistas i behöver alla dessa områden fungera.

Sveriges kommuner och regioner har på ett väldigt bra sätt beskrivit vad kommunerna och ska arbeta med. Detta finns att läsa här: Vad gör kommunerna? – SKR

Vänligen Emelia Runeberg, kanslichef


2021-02-18
Om kommuner ska ansvara för olika saker i en kommun. Och får stöd av Västra Götalandsregionen.
1) VILKA OMRÅDEN ÄR DÅ OBLIGATORISKA FÖR REGIONEN ATT STÖTTA FÖRST & FRÄMST DÅ?
Och
2) VILKA ÄR FRIVILLIGT FÖR REGIONEN ATT SAMVERKA MED KOMMUNER OM?

Hej,

Tack för din synpunkt.

Denna synpunkt kan bäst besvaras av regionen själv. Du kan vända dig direkt till Västra Götalandsregionen här: Kontakt – Västra Götalandsregionen

Vänligen Emelia Runeberg, kanslichef

2021-02-16
Hej! Jag tycker att någon borde se över det här med bilkörning och parkering på Brinkestigen inne på gårdarna där står man parkerad hela dagar och nätter alla kan inte ha giltligt parkeringstillstånd , samt störande genom att man står och varvar / gasar med sina bilar inne på gårdarna så att det både väsnas och ryker avgaser.

Hej

Vi är tacksamma för era synpunkter angående bilkörning och parkerings störningar på vårt fina område Brinkestigen. Vi vill ju alla att det ska vara ett trivsamt och tryggt ställe att bo på. Vara Bostäder har ett avtal med Säkerhetstjänst som hjälper oss med parkeringsbevakningen på våra områden. Dom har kontinuerliga ronder på samtliga av våra adresser och sköter detta bra. Vi kommer ändå be dom att besöka Brinkestigen lite oftare så vi kommer till rätta med det du påpekar.

Med vänlig hälsning, Marcus Axelsson Fastighetschef Vara Bostäder AB


2021-02-17
Hej. När ni öppnar upp igen, och kultur är för alla kan man då besöka konserthuset om man vill betala sin biljett själv utan skattefinansierat stöd ? För övrigt är jag positiv till konserthuset

Hej och tack för din synpunkt.

Vi vet ju ännu inte när vi kommer att öppna, men vi hoppas och planerar för hösten.

Vi har ett uppdrag av Västra Götalandsregionen att vi skall sprida kultur i vårt område. Detta gäller såväl dans, klassisk musik, nycircus, jazz och teater. Dessutom hyr vi ut våra lokaler till andra arrangörer och för konferenser. När det gäller våra kulturuppdrag så har vi finansiering från VGR, och har därför möjlighet att framföra olika typer av scenkonst, medan vid konferenser och andra arrangörers evenemang så är det inte med stöd från VGR.

Har du andra frågor är du välkommen att höra av dig till mig!

Vänliga hälsningar Ewa Woldenius, marknads- och försäljningschef Vara konserthus


2021-02-14
Hejsan. Jag skulle önska att det var möjligt att kunna handla själv i fler butiker även om man är rullstolsbunden. Det är frustrerande att inte kunna göra det. Många butiker har trappa, men i gen hiss eller ramp.. En del butiker kanske är väldigt trånga o.s.v. världen blir väldigt liten& enformig för oss med funktionsnedsättningar & rullstol.. HOPPAS ATT VÄRLDEN KANSKE BLIR LITE BÄTTRE FÖR ALLA OSS SNART..
Att vi också kan få vara mera självständiga & delaktiga.. SKICKAR EN KRAM PÅ ALLA HJÄRTANS DAG OCKSÅ.

Hej och tack för din synpunkt!

Självklart har vi ett gemensamt ansvar att öka handelns tillgänglighet och det är viktigt att kommun, fastighetsägare och butiksägare tillsammans strävar efter att så många som möjligt ska kunna delta i samhället på lika villkor.

I första hand är butiksägaren är skyldig att se till att butiken är tillgänglig för dig med funktionsnedsättning. Butiksägare och fastighetsägare måste åtgärda tillgänglighetsbrister som är enkla att avhjälpa, både i och utanför butiken. Jag ska därför föra en dialog om dina synpunkter med relevanta fastighetsägare och butiksägare genom Vara Köpmannaförening.

Just nu pågår ombyggnation av Drottninggatan i Vara och senare kommer också Torggatan och Storgatan att byggas om. I samband med att gatorna får en ny utformning kommer också tillgängligheten att förbättras.

En god idé inför framtiden är också att samla information om butikernas tillgänglighet och var det finns möjlighet att handla online, speciellt i dessa tider. Den idén tar jag med mig.

Vänligen, Beatrice Karlsson, kommunutvecklare


2021-02-16
Jag undrar vad det är som behöver utredas för att se över möjligheten med att publicera de kommunala rådens protokoll på hemsidan?
Syftar då på FOLKHÄLSORÅDET PENSIONÄRSRÅDET & Det KOMMUNALA RÅDET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING.
Men DE ANDRA RÅDENS PROTOKOLL BORDE OCKSÅ VARA TILL FÖR ALLA ATT KUNNA LÄSA PÅ HEMSIDAN.. Varför & vad är det som ska utredas för att publicera dem?

Hej och tack för din synpunkt.

Vi hänvisar till det svar som du fick av kanslichef Emelia Runeberg på din synpunkt daterad 2021-02-14.

Du är välkommen att höra av dig till kommunens officiella e-post brevlåda (vara.kommun@vara.se) för att få del av handlingarna.

Beskriv bara vilka handlingar det är du önskar ta del av.

Vänliga hälsningar Växeln, Vara kommun

2021-02-14
Det var på tiden att vi innevånare i kommunen kan ta del av kommunens sammanträdesprotokoll via hemsidan. Men det är önskvärt att även FOLKHÄLSORÅDETS, KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDETS (KPR) & även KOMMUNALA RÅDET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING (KRF) protokoll visas. VARFÖR ÄR DE INTE MED?

Tack för ditt förslag om att även publicera rådens protokoll på hemsidan. Det är mycket positivt att de förbättringsarbeten som genomförs, där mer information publiceras på hemsidan, också uppskattas av kommunmedborgare.

Kansliavdelningen ska se över möjligheten till att också publicera protokoll från rådens sammanträden på hemsidan. Tills dess att frågan är utredd så är du självklart välkommen att höra av dig till kommunens officiella e-post brevlåda (vara.kommun@vara.se) för att få del av handlingarna. Beskriv bara vilka handlingar det är du önskar ta del av.

Vänligen Emelia Runeberg, kanslichef


2021-02-13
Vart vänder man sig om man anser att de folkvalda politikerna inte driver de frågor som som det partiet gick till val på att göra? DET ÄR ETT STORT SVEK!
ELLER ÄR DET EN MEDVETEN STRATEGI HÄR I KOMMUNEN? Att utge sig för att representera ett visst parti, men i själva verket sympatisera med ett annat..
HÄR I VARA VERKAR DET VARA SÅ FAKTISKT.. OCH DET VERKAR VARA NÅGRA FÅ SOM STYR SOM DE VILL HÄR. Och de sitter på flera poster samtidigt, istället för att släppa fram andra.. HUR ÄR DETTA MÖJLIGT? Tacksam för svar.. Hälsningar från en vetgirig irriterad kommuninnevånare som hoppas på att det blir lite ändring på DVALAN eller sveket i kommunpolitiken framöver nu.

Tack för din synpunkt!

Kommunen styrs genom representativ demokrati, vilket innebär att medborgare vart fjärde år har till uppgift att välja det parti och de politiker som de vill ska representera väljarens röst de kommande fyra åren.

Partiernas arbete inför och under ett val är fristående från kommunens organisation på så sätt att partierna ansvarar själva för de vallöften de går ut med innan ett val och sen, om de får majoritet för frågorna efter valet, ser till att beslut fattas om genomförandet. Kommunens tjänstemän ansvarar för att verkställa de politiska beslut som fattas.

Om du anser att det parti du röstat på inte uppfyllt de vallöften som partiet gav inför valet 2018 är min rekommendation att du vänder dig direkt till det partiet.

Vänligen Emelia Runeberg, kanslichef


2021-02-12
Att skriva på BÄTTRE VARA är ganska verkningslöst.. DET kan nog många som läser kommunens svar instämma i.. Så för att kommuninnevånare ska kunna påverka i högre grad & inte bli censurerade vore det på sin plats att införa MEDBORGARFÖRSLAG SOM PÅ DEN VÄGEN DÅ KAN TAS UPP I FULLMÄKTIGE..
Bättre VARA ÄR SOM SAGT GANSKA TANDLÖST & verkningslöst!!

Tack för din synpunkt!

Bättre Vara är det forum där medborgare kan lämna synpunkter och förslag. Detta används istället för just medborgarförslag, då många frågor är sådana som verksamheten direkt kan besvara och inte behöver ett politiskt beslut. Synpunkterna och förslagen besvaras av de tjänstemän (eller ibland förtroendevalda) som har ansvar för verksamhetsområdet frågan berör.

Samtliga synpunkter återrapporteras till ansvarig nämnd varför också de förtroendevalda ser och har möjlighet att ta del av synpunkter och förslag som inkommer. Om de anser att någon synpunkt/förslag ska hanteras vidare så har nämnden möjlighet att utifrån det väcka ett sådant ärende för att hantera frågan därefter.

Vänligen Emelia Runeberg, kanslichef


2021-02-12
Är det meningen att växeln ska svara på inlägg som skrivs på BÄTTRE VARA?! Och klagomål på vissa saker såsom störande kråkfåglar har kommunen fått under flera år från många här på BÄTTRE VARA.. Och ALLA HAR FÅTT SAMMA STANDARDSVAR!! HJÄLPER DDT DÅ ATT KONTAKTA HANDLÄGGARE???!!
Får man ett bättre svar då? Eller samma svar igen? Det är nog inte växelns sak att svara på detta om KRÅKFÅGLAR.. Det bör miljökontoret kunna svara på här på BÄTTRE VARA.. En handläggare kanske.. För problemet med kråkfåglarna är inte ett enskilt ärende, utan många störs av dem..

Hej och tack för din synpunkt.

Bättre Vara är kommunens synpunktshantering där både synpunkt och svar publiceras offentligt på vår hemsida. Alla synpunkter kommer först in till växeln och vi fördelar sen ut till respektive förvaltning och handläggare. När svar kommer in så ser vi till att synpunkt och svar publiceras.

När det kommer in synpunkter, från olika eller samma person, som redan har svarats på går växeln in och hänvisar till tidigare svar. Om man inte är nöjd med ett svar eller om man har följdfrågor i samma ärende så får man ta kontakt med handläggare eller chef på den förvaltning det gäller, det brukar vi också upplysa om i vårt svar. Det är viktigt att veta att inga enskilda ärenden kommer handläggas och publiceras på Bättre Vara.

Vänliga hälsningar, Växeln Vara kommun


2021-02-12
Nu är kl. 01:19 och jag får stänga friskluftsventiler & stänga av ventilationen IGEN. Och så här har det hållt på länge nu. SÅ HÄR KAN DET INTE FÅ FORTSÄTTA!! Man ska kunna sova utan att få lägenheten full med vedrökslukt & giftiga partiklar! NI SOM STYR DENNA KOMMUN HAR ETT ANSVAR I DETTA!! KOM INTE & SÄG NÅGOT ANNAT! NU VILL JAG HA ETT SKRIFTLIGT SVAR PÅ VAD NI TÄNKER GÖRA FÖR ATT FÅ SLUT PÅ DETTA!
Det är inte bara min bostad som drabbas..

Hej och tack för din synpunkt.

Enligt Vara kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö är småskalig eldning inte tillåtet inom områden med detaljplan eller områdesbestämmelser mellan 1 juni och 31 augusti. Något generellt förbud mot eldning har kommunen inte möjlighet att fatta. Har man klagomål på eldning får man vända sig till miljö- och byggenhet som handlägger ärendet och gör bedömning om den eventuella  eldningen kan utgöra en olägenhet för människors hälsa och om åtgärder behöver vidtas för att minimera störningen”.

Med vänlig hälsning, Kjell Karlsson Miljö- och byggchef


2021-02-11
Är det för dyrt för kommunen att se till att MILJÖBALKENS OLIKA REGLER FÖLJS? Jag tänker då på

1.FÖRSIKTIGHETSPRINCIPEN
2. HÄNSYNSREGLER
3. KUNSKAPSKRAV
4. PRODUKTVALSKRAV

som är viktiga.. FÖR OM KOMMUNEN INTE SER TILL ATT DESSA FÖLJS, då följs inte kommunallag & miljöbalken. Det i sin tur är helt i strid med hur människor & natur ska skyddas.. KOMMUNEN HAR RÄTT ATT VITESFÖRELÄGGA DE SOM INTE FÖLJER MILJÖBALKENS REGLER.
Är det för dyrt också?

Hej och tack för din synpunkt.

Kommunfullmäktige är det politiska organ som fördelar kommunens resurser till nämnder. Nämnderna ansvarar sedan för att verksamheten fullgörs enligt det uppdrag som fullmäktige gett och utifrån aktuell lagstiftning. Vara kommun har en ganska omfattande myndighetsutövning och tillsyn enligt b l a  miljöbalken, livsmedelslagen samt plan- och bygglagen. Självklart har vi inte möjlighet att göra allt vi skulle vilja och här måste prioriteringar och bedömningar ske utifrån den ”nytta” som våra insatser väntas ge. Prioriteringar och planering görs i dom tillsynsplaner och arbetsplaner som upprättas varje år. Kommunens och nämndernas verksamhet granskas också fortlöpande av länsstyrelsen samt kommunens revisorer”.

Med vänlig hälsning, Kjell Karlsson Miljö- och byggchef


2021-02-11
Det är för jävligt att KOMMUNENS VÅRDPERSONAL KÖR IN PÅ GÅRDEN I BOSTADSOMRÅDE & LÄMNAR MOTORN PÅ TILL Sin TJÄNSTEBIL NÄR DE GÖR BESÖK HOS VÅRDTAGARE. Och när man frågar varför hon gör så, får man till svar -Det är kallt. Detta var en bil som spydde UT AVGASER!! VÅRDPERSONAL BORDE HA BÄTTRE VETT I SKALLEN & KOMMUNENS VÅRDPERSONAL BORDE FÖREGÅ MED BÄTTRE VETANDE DESSUTOM!!
Detta hände på KUNGSGATAN DEN 11/2 kl. 09:10.. OCH BEHÖVER NÄSTAN ALL HEMTJÄNSTPERSONAL KÖRA IN PÅ GÅRDEN ?? Det är RENA E20 VARJE DAG HÄR MED KOMMUNENS BILAR PÅ GÅRDEN. Jag ser varken i eller urlastning av tunga saker eller personer.., bara personal som ska besöka VÅRD & OMSORGSTAGARE.

Hej och tack för din synpunkt!

Jag beklagar att våra medarbetare kör in kommunens bilar på gården och låter dessa stå på tomgång. Berörda enhetschefer för hemtjänst har fått till sig dina önskemål så att de kan ta upp detta med arbetsgruppen. Jag hoppas att du inte ska besväras något mer, om så är fallet får du höra av dig igen.

Vänligen Linda Norlin, Verksamhetschef Äldreomsorgen


2021-02-11
Ni politiker & högt uppsatta tjänstemän borde gå KURS I HUR MAN LEDER EN KOMMUN! Börja ta ANSVAR FÖR VAD NI ÄR SKYLDIGA ATT GÖRA INOM KOMMUNAL VERKSAMHET! Och städa bort arvodesjägare i de kommunala nämnderna.

Utför ORDENTLIGA INTERNKONTROLLER OFTA. För nu är det bedrövligt! Jag ser gärna att ORDENTLIG KOMPETENSKONTROLL AV PERSONAL UTFÖRS OCKSÅ! Och att ingen anställs utan rätt behörighet & kompetens. Och kommunfullmäktige verkar mest bestå av folk som fyller ut stolar bara!! Det borde krävas mer för att få sitta i fullmäktige faktiskt!! POLITIKER VET INTE ALLTID VAD SOM ÄR RÄTT.. Och POLITIK HANDLAR INTE BARA OM PENGAR!!!
Det handlar också om att FÖLJA LAGAR & REGLER!! Inte bara när det gynnar vissa i ledningen!!

Så för att Vara ska bli bättre.., Se över kompetens & behörigheter både inom politik &! Nämnder.. KONTROLLERA OFTARE! För nu kör vissa sitt eget race som de vill..

Tack för din synpunkt.

Hur kommuner styrs regleras av både av grundlagsstiftning (regeringsformen) men framförallt kommunallagen.

Sveriges demokratiska system bygger på folkets val. Det framgår av Regeringsformens 1 kap 1 § att all offentlig makt i Sverige utgår från folket. Detta förtydligas också i kommunallagen 1 kap 4 § där det framgår att beslutanderätten i kommunen utövas av valda församlingar (fullmäktige) som utses av röstberättigade kommunmedlemmar.

Det är således alla röstberättigade kommunmedlemmar som genom att utöva sin demokratiska rättighet vid kommunalvalet (som sker vart fjärde år) väljer de politiker som ska representera folkets vilja i kommunfullmäktige.

De som är röstberättigade till kommunvalet är också behöriga att väljas till ett politiskt uppdrag. Om man som kommunmedlem är missnöjd med hur kommunen styrs och inte anser att man kan påverka i tillräckligt stor omfattning genom att gå och rösta finns det således alltid möjlighet att själv bli vald till ett politiskt uppdrag. Detta genom att antingen gå med i ett befintligt parti vars politik man står bakom eller genom att starta ett helt nytt parti.

Vänligen Emelia Runeberg, kanslichef


2021-02-11
Man har vid ett flertal tillfällen kunnat läsa i NLT om aktuellt läge vad gäller covid-19 på äldreboenden och om kommande vaccinering. Dessa uppgifter har rapporterats från Essunga, Grästorp och Lidköping. Varför redovisar Vara kommun inga uppgifter i dagstidningen? Många har funderingar och det medför sannolikt många samtal till Närhälsan.

Information kan aldrig vara av ondo! Så INFORMERA! INFORMERA och INFORMERA igen. Hänvisning till FHM är inte tillräckligt. Vi i Vara vill veta vad som händer HÄR! Vara kommun kommer ju ut med digital information en gång i veckan, informera där. Informera på hemsidan. Glöm inte att informera genom pressen. eftersom många äldre inte har möjlighet att ta del av digitala medier.

Hej och tack för att du hör av dig.

Jag håller helt med dig om att information är otroligt viktigt och vårt uppdrag är att informera om vad som händer i kommunens verksamheter.

När det gäller information om vaccineringen är ansvaret fördelat mellan kommunen och Närhälsan (regionen)  och jag förstår att det som kommuninvånare är svårt att hålla isär vem som är ansvarig för vad och varifrån informationen kommer. Vårt ansvar i kommunen är först och främst att informera om vaccinationsläget i våra egna verksamheter. Genom avstämningar med socialförvaltningen uppdaterar vi denna information regelbundet på kommunens webbplats och det är även något som lokaltidningen bevakar och skriver om.

Kommunens sjuksköterskor vaccinerar de som bor på våra boenden och även de som har hemsjukvård genom kommunen. När det gäller de som endast har hemtjänst så är det Närhälsan som är ansvarig för den vaccineringen, men här har kommunens hemtjänstpersonal hjälpt till med att dela ut information till de som berörs. Detta har vi även informerat om på kommunens hemsida och i sociala medier. Senast idag, den 12 februari,  var det också en mycket bra artikel om hur läget är i Vara i stort vad gäller vaccineringen.

Men vi tar till oss kritiken och jobbar för att bli än bättre på att uppdatera vår hemsida med senaste informationen kring vaccineringen och även få med detta i våra lägesrapporter.

Vänliga hälsningar, Maria Joelsson Kommunikationschef


2021-02-11
Trottoaren vid Västergatan är i bedrövligt skick.. Den är bucklig och svår att gå på med rollator. Vore trevligt att kunna gå där när trottoarer är till för att gå på.. Eller ska man behöva gå på den släta körbanan istället? Varför tar ni politiker inte er tid att gå ut & se hur trottoarer faktiskt ser ut..
DE VÄXER IGEN PÅ MÅNGA STÄLLEN.. Man kan säga att på vår & sommar så BLOMMAR ASFALTEN FAKTISKT lite här & där. Att snubbla över tuvor är inte önskvärt..

Hej och tack för din synpunkt.

Vi har många trottoarer, gång-cykelvägar som är i behov av upprustning, just nämnd trottoar har fler alternativa gång-cykelvägar inom en litet område. Att gå på körbanan är inte lämpligt. Vi har en bra dialog med politiken, de ger oss bra förutsättningar för att förbättra asfalterade ytor så som gång-cykelvägar och gator.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef


2021-02-11
Bygg ut fjärrvärmenätet i tätorten Vara & Flytta & modernisera värmeverket. Se till att FLER VILLAÄGARE ANSLUTER SIG SÅ ATT DE SLIPPER ELDA MED VED SOM FÖRSTÖR TILLVARON FÖR ANDRA & MILJÖN. SMÅSKALIG ELDNING ÄR INTE SMÅSKALIG NÄR MAN DAGLIGEN BESVÄRAS AV VEDRÖK HÄR I TÄTORTEN.. MÅNGA BÄCKAR SMÅ, BLIR EN STOR Å… Och DET ÄR TYDLIGEN FÖR DYRT ATT HÅLLA EFTER ALLA DESSA SOM ELDAR..
DEN ENES GLÖD BLIR DEN ENES DÖD..

Hej och tack för din synpunkt!

Då Värmeverket inte ägs utav kommunen så ombeds du ta kontakt med Vara Energi direkt med ditt förslag.

Med vänlig hälsning, Växeln Vara kommun


2021-02-11
Kjell Karlssons ( chef på miljökontoret) svar ang KRÅKFÅGLAR verkar vsra ett STANDARDSVAR PÅ DETTA PROBLEM FÖR ATT UNDVIKA UTGIFTER BARA!!
Ni på miljökontoret & kommunen har ett ansvar & ska verka för att MILJÖBALKEN EFTERLEVS! Boende vid SOLGÅRDEN & MÅNGA ANDRA STÄLLEN I VARA TÄTORT HAR KLAGAT PÅ STÖRNINGAR & FÅGELSKIT I MÅNGA ÅR NU!!! Och NI PÅ KOMMUNEN GÖR INGET ÅT PROBLEMET AV EKONOMISKA SKÄL!!! Ni hänvisar till att FASTIGHETSÄGARE SKA TA HAND OM PROBLEMET.. VARA BOSTÄDER & KOMMUNEN ÄR FASTIGHETSÄGARE VID FLERA STÄLLEN.. SOLGÅRDEN Bl.a. och i somras var det ngn vid Kullenområdet som fick rådet att anlita skytt själv… Va??!!
SLUTA ATT SLARVA MED MILJÖBALKENS LAGAR & REGLER!! MILJÖBALKEN ÄR TILL FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA!!
NI VET OM ATT DET ÄR FÖR MÅNGA KRÅKFÅGLAR, MEN BLUNDAR FÖR PROBLEMET FÖR ATT DET KOSTAR ATT ÅTGÄRDA DET!!
Så skärp er!!

Hej,

Du ombeds ta kontakt direkt med handläggare i ärendet.

Med vänlig hälsning, Växeln Vara kommun


2021-02-10
Hur kan Vara kommun öppna upp både bad och bibliotek när västra Götalands smittskyddsläkare säger att smittan börjar öka igen och citat:
Thomas Wahlberg säger också till GP att man inte ser några tecken på en fortsatt nedgång av antalet smittofall snarare tvärtom. Jag tycker vi börjar se tecken på att det börjar öka igen, säger han.

Hur kan då Vara öppna upp dessa områden? För vem tror egentligen på det FHM säger att barn under 13 smittar inte…..(Har vi ett ”tänkande” virus att göra med….som väljer att hoppa över de yngre?) Borde vi inte fortsätta hålla stängt iallafall tills större delen av invånarna har fått sitt vaccin? Ska VI i Vara slappna av bara för att vi JUST nu har en låg siffra av smittade?

Hej och tack för synpunkten,

En gedigen riskanalys har genomförts på både bibliotek och bad innan de öppnar upp i en begränsad form och olika anpassningar för att erbjuda en så smittsäker miljö som möjligt.

Vi följer direktiv från folkhälsomyndighet och regering, och detta innebär att biblioteket ska vara öppet enligt bibliotekslagen. Badhuset lyder under pandemilagen. Regeringen uppmanade kommuner att tillhandahålla fritids- och kulturaktiviteter för unga, födda 2002 och senare, och utifrån det öppnade baden sin verksamhet för den målgruppen. För barn under 12 år får en vuxen per barn följa med, eftersom säkerhetsreglerna på baden kräver det. Fortfarande är det anpassningar och särskilda regler som gäller och endast 40 barn och unga kan besöka badet samtidigt.

Med vänliga hälsningar, Rigmor Persson Verksamhetschef Kultur och Fritid


2021-02-07
Tänker ni på kommunen göra något RADIKALT ÅT ALLA KAJOR & andra kråkfåglar i år?! Det är UPPENBART ATT KOMMUNEN HAR BRUSTIT I DETTA UNDER FLERA ÅR. Och förra året (2020) var det OLIDLIGT FÖR MÅNGA I VARABOR!! Och ALLA DESSA STORA FÅGELBON VID SOLGÅRDEN OCH ÖVRIGA STÄLLEN I CENTRALORTEN BORDE TAS BORT. En REJÄL SKYDDSJAKT VORE PÅ SIN PLATS! Lägg pengarna där de ska läggas! NÄMLIGEN PÅ SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA! Dessa kråkfåglar orsakar många hälsoproblem ( störd vila & störd nattsömn bl.a) & är en de blir en OLÄGENHET NÄR DE BLIR
SÅ MÅNGA.. LAGERHUSET BORDE GÖRA NÅGOT ÅT ATT SÅ MÅNGA FÅGLAR KAN ÄTA AV SÄDEN DÄR OCKSÅ. Alla BÄRTRÄD LÄNGS VÄSTRA SKOLGATAN & vid Västra skolan borde sågas ner för att INTE BLI MAT ÅT KRÅKFÅGLAR !!! Och villaägare som har bär &! Bigarråträd mm. BÖR NÄTA SINA BUSKAT & träd.. DAGS FÖR SKYDDSJAKT I ÅR!!

Hej,

Tack för din synpunkt.

Miljö- och byggnadsnämndens generella ställningstagande gentemot kråkfåglar, såsom kajor, kråkor och råkor, är att endast åtgärder som är nödvändiga och verkar förebyggande ska vidtas. Tidigare erfarenheter visar att ta ner träd och skyddsjakt enbart ger tillfällig och begränsad effekt. Detta utgör då inte en hållbar lösning. Vi har en kommunal skytt vi kan förmedla kontakten till men då får man själv stå för kostnaden.

Mer information finns på hemsidan: https://vara.se/bygga-bo-och-miljo/miljoskydd/djur-och-skadedjur/storande-faglar/

Med vänlig hälsning, Kjell Karlsson Miljö- och byggchef


2021-02-07
Min mamma, snart 95 år, behöver hjälp med medicin sedan julas. Hemsjukvården beslutade att det skulle ske två ggr per dag. Morgon (övriga mediciner) kväll waranmedicin( blodförtunnande). På lördagkvällen satt mamma uppe och väntade att de skulle komma till ca kl 21.30. Det kom ingen. På söndag morgon upptäckte pers. att medicinen inte var given. De ringde och konsulterade och beslut togs att mamma skulle ta den uteblivna warantabletten på söndagmorgon. Mamma nekade (med rätta) eftersom hon skulle ta en på söndkväll. Hos vem ligger det medicinska ansvaret på helgerna i Vara kommun? Vem tar ansvar för utenbliven medicin en dag och ” dubbla” doser dagen därpå? Orolig dotter

Hej,

Tack för din synpunkt.

Under kvällar/nätter, helger finns alltid en jourhavande sjuksköterska, som ska kontaktas av tjänstgörande personal då medicinska problem uppstår.

Hon tar då ställning till problemet och bedömer om ev. kontakt med läkare ska tas .

Uppmanar dig att ta kontakt med din mammas omvårdnadsansvariga sjuksköterska för att reda ut hur händelseförloppet har varit.

Med vänliga hälsningar, Maria Hötomt Kjellberg, Medicinskt ansvarig sjuksköterska


2021-02-07
PÅ HAMMENHÖGS GÄSTGIVAREGÅRD I SKÅNE SERVERAS BRÄSSERAD RÅKA. Det är tydligen en delikatess. Det går att läsa i RESTAURANGGUIDEN.. Vet däremot inte hur det är med att äta vilda djur nu i Coronatider.. Det vet nog andra myndigheter bättre.. Tänkte bara tipsa om att RÅKA FAKTISKT ÄR EN DELIKATESS SOM VI HAR GOTT OM HÄR I VARA KOMMUN..

Hej och tack för din synpunkt.
Du får ta kontakt med dom lokala restaurangerna med ditt förslag.

Med vänliga hälsningar, Växeln Vara Kommun


2021-02-05
Hej! Jag är medveten att det redan har gjorts planer för gamla tippen i Vara, men jag vet inte om ni diskuterat staketet kring den. Som det är idag är det olyckligt att det varken är helt inhägnat eller oinhägnat. (Om planen är inhägnat så kanske det skulle kunna finnas betande djur som röjer lite mark och är trevliga att titta på?) Som det är idag så kommer vilda djur in på området, men har sedan svårt att komma ut då de blir stressade, med skaderisk som följd.

Hej

Tack för synpunkten! Tar med detta till arbetsgruppen.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef


2021-02-03
Jag hoppas verkligen att INGA OVACCINERADE PERSONER ANSTÄLLS SOM VIKARIER & TIMANSTÄLLDA I KOMMUNENS VERKSAMHETER!! ( Och tänk på att vaccinet ej börjar verka direkt efter vaccinationstillfället.. KROPPEN BEHÖVER TID FÖR ATT BILDA ANTIKROPPAR)
Särskilt inte inom yrken som rör SKOLA & OMSORG!! För då är denna jävla smittspridning igång snart igen.

Hej och tack för din synpunkt.

Vi följer de allmänna råd som Folkhälsomyndigheten rekommenderar.

Christina Malmberg, T.f. HR-chef


2021-02-03
Vi har uppmärksammat att minst 5 bilar har stått på Vårdcentralens parkering både dag/nattetid. Vi tränar på Actic och har då sett dessa bilar översnöade under flera dygn. Det måste vara lägenhetsinnehavare till de nya husen bredvid som använder detta som boendeparkering. Det är allvarligt då många människor vill ha tillträde till parkeringen för besök hos VC.

Hej,

Tack för din synpunkt.

Vi är medvetna om detta problem och jobbar med frågan. Vi sätter informationslappar på bilar som står fel. Vi har även varit i kontakt med Vara bostäder om att deras hyresgäster parkerar på Vårdcentralens parkering. Vår förhoppning är att få fram en hållbar lösning under 2021.

Med vänlig hälsning, Joakim Halaby Fastighetschef


2021-02-03
Vid resturang kronan i vara vid det nya gångbanan finns en utstickare längst med kronans fönster. Mellan drottninggatan o komunhuset. Detta lilla stenbelagda upphöjdnad syns nu inte i snön o är till ingen nytta. Vi höll skälva på att falla då den ej är utmärkt.

Hej och tack för din synpunkt!

Vi tar med oss detta till pågående projekt för att få till en kort och långsiktig lösning.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu- och parkchef

Januari

2021-01-28
Hej Härligt med vinter och isbanor spolade , isbanan vid Elisgården är flitigt använd och besökarna har varierande åldrar en del åker skridskor andra grillar i den fina grillkåtan , ett problem som uppstår är när det spelas hockeymatch puckarna flyger med full fart in i intillliggande lekplatsområde där även många sitter och fikar ,det är en tidsfråga innan nån skadas allvarligt. På andra sidan har en granne ett växthus placerat i skottlinjen.
En lösning på detta vore att sätta upp skyddsnät likt dom som finns vid planen i Lumberspark , förstår att det inte går att genomföra nu i vinter.
Men om det går att lösa till nästa vinter vore det jättebra. Vill annars även passa på att ge en eloge till Roger Karlsson som alltid hjälper till vid problem som uppstår med trasiga skyfflar osv. tack.

Hej,

Tack för din synpunkt.

Ett bra förslag, synd att det inte kom upp i samband tätortsvandringen. Tar med punkten till nästa tätortsvandring.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu- och parkchef


2021-01-24
Sedan 30 december råder ett absolut besöksförbud på äldreboendena i Vara. Vår mor är dement och bor på Östergård. Vi ser hur oerhört nedbrytande det är för henne att inte få komma ut, inte få träffa oss barn och sina barnbarn, och att vara så kringskuren som hon är nu. Vi tycker att det är en orimlig, missriktad och inte alls trovärdig åtgärd, att vi inte ens kan få hämta mamma vid ytterdörren och ta henne ut på en promenad i friska luften. Oss veterligen finns det ingen grund ur smittspridningssynpunkt, att hindra människor från att med avstånd vistas utomhus. Knappast utgör utomhuspromenader en risk för smittspridning. Däremot medför det absoluta besöksförbudet ett oerhört stort psykiskt lidande för en redan svag grupp. Inga andra grupper i samhället stängs
in. Inga andra tvingas till total karantän. Vi känner en stor ilska över den behandling som vår mor utsätts för, en förenklad åtgärd där man missar målet. De äldre betalar ett omänskligt högt pris i form av psykiskt lidande, ensamhet och depression. Vi hävdar att besöksförbudet måste upphöra omgående.

Hej,

Tack för din synpunkt avseende besöksförbud på äldreboendena. Vi vill först bekräfta de boendes behov av att träffa anhöriga/närstående för sitt välbefinnande. Dock är allt fokus förnärvarande på att skydda de boende från att smittas av Covid-19.

Vid bekräftad smitta i ett äldreboende påbörjas smittspårning och alla som bor där testas. Under tiden smittspårning och testning pågår och fram till att boendet betraktas som fritt från smitta tar enheten inte emot besök, vare sig inomhus eller utomhus. Berörd enhetschef kontaktar dig när boendet betraktas som fritt från smitta och anhöriga/närstående åter är hjärtligt välkomna till boendet.

Vänlig hälsning,

Linda Norlin Verksamhetschef ÄO


2021-01-23
Undrar varför vattnet är brunaktigt i Tumleberg? Har inte varit så förut.

Hej och tack för din synpunkt.
Att vattnet är brunt kan bero på olika orsaker, det kan vara internt eller externt så jag vill att ni tar kontakt med Patrik Arnälv på telefon 0512-319 81 för kontroll av ert vatten.

Med vänlig hälsning, Robert Isberg/VA Chef


2021-01-14
Hej, det har under flera veckor stått bilar felparkerade på Västra Skolan. Framför huset där femårsklubben är. Där bilarna står är det en gång- och cykelväg vilket gör att det utgör en trafikfara att även bilar kör in på detta område, speciellt när det springer barn vid hämtning och lämning varje dag.
När försvinner bilarna? Vart vänder man sig för parkeringsböter?

Hej och tack för din synpunkt!

Mycket bra rapporterat, för att underlätta för gatu-och parkenheten gör en felanmälan istället, kan göras både via hemsidan eller via en APP ”felanmälan Vara”.

Vi på gatu-och parkenheten uppskattar all hjälp vi kan få ifrån medborgaren! Allt för att det ska bli bättre i kommunen. Denna gång anmäler vi dessa via APP ”felanmälan Vara”.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef


2021-01-12
Nu är jag trött på att hemtjänstpersonal parkerar cyklar på gräsmattan vid min uteplats, & genar över gräsmattan när det finns asfalterad mark att gå på som är avsedd att gå på. Det är respektlöst av de som genar över min uteplats när vi som bor här inte ens gör så..
DET VORE PÅ SIN PLATS ATT UTÖKA TIDEN FÖR PERSONALEN MELLAN BRUKARNA SÅ ATT DE HINNER TA SIG TILL NÄSTA BRUKARE U T A N ATT GENA ÖVER GRÄSMATTAN & MIN UTEPLATS!
Ni borde ha en genomgång med all personal om att man inte ska parkera cyklar så att det påverkar oss som INTE HAR HEMTJÄNST OCKSÅ..
Hoppas nu på skärpning..

Hej och tack för din synpunkt!

Jag beklagar att våra medarbetare parkerar sina cyklar på din gräsmatta och genar över din uteplats. Då det inte framgår vilket område det handlar om så har samtliga enhetschefer för hemtjänst fått denna information för att kunna prata med sin arbetsgrupp. Jag hoppas att du inte ska besväras av detta något mer, om så är fallet får du höra av dig igen.

Vänligen Linda Norlin, Verksamhetschef Äldreomsorgen


2021-01-10
Jag som invånare tycker det är självklart att vi ska återvinna det vi kan för miljön. Men jag tycker inte det är trevligt att göra det i mörker. Känns otryggt bla. Arbetar 4 dagar i veckan och passar på att återvinna i samband med före eller efter arbete. Det har lett att detta gjorts i mörker både på morgonen och sen eftermiddag/ kväll.

Hej och tack för din synpunkt.

Belysning är beställt.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef


2021-01-08
Hej!
Önskar en ”grillplats” i någon form till Kullenområdet. Antingen liknande den som är på lekplatsen vid nya området eller en öppen utan tak.
Skulle även uppskatta om ni rustade upp lekplatsen. Har pratat med flera stycken som skulle uppskatta dessa saker. 🙂

Hej och tack för din synpunkt.

Detta önskemål var med i årets tätortsvandring och kommer att byggas.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef


2021-01-05
Tack till Er personal på Vara kommun som städat upp så fint efter allt skräp som raketuppskjutarna lämnade efter sig på nyår! Det borde vara lika enkelt att bära med sig saker och ting hem som ut men tack för gott arbete till Er som fick göra jobbet! Ps! Jag hjälper till ibland också!

Hej och tack för din synpunkt,

Ska meddela detta vidare, tack för detta.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef


2021-01-02
Då kommunen är en landbygdskommun med mycket djur i sin omgivning och även är en kommun där mycket odling sker skulle jag vilja lyfta frågan kring hur man tänker när man inte redan övergått till laser istället för fyrverkerier. Ur miljöhänseende är det verkligen viktigt att inte dessa tungmetaller, som fyrverkerier faktiskt innehåller, hamnar i vår natur och förgiftar både djur och natur. Dessutom skrämmer dessa slag på 90% av både tamdjur och vilda djur.

Att få lov att skjuta i kommunen behöver också följas upp. Det finns absolut ingen som helst kontroll över hur och var dessa skjuts. Skotträdda djur kan inte tillgodogöra sig mat, dryck eller ens rastning då det smäller i ungefär 3 dygn innan nyår och lika länge efter. Skulle önska se ett totalförbud av dessa snarast och att kommunen själv går i täten genom att övergå till laser till nästa gång det skall firas med fyrverkerier.

Hej och tack för din synpunkt.

Enligt Vara kommuns lokala ordningsföreskrifter gäller följande:

”Enligt 3 kap § 7 ordningslagen får pyrotekniska varor inte användas utan tillstånd av polismyndigheten om användningen med hänsyn till tidpunkten, platsens läge och övriga omständigheter innebär risk för skada eller beaktansvärd olägenhet för person eller egendom.

Pyrotekniska varor som smäller eller på annat sätt avger störande ljud får inte användas inom detaljplanelagt område. Förbudet gäller inte under skärtorsdagen fram till kl 24.00 eller påskafton, valborgsmässoafton och nyårsafton fram till kl 01.00 påföljande dygn”.

Överträdelser anmäles till polismyndigheten eller kommunen.

Med vänlig hälsning, Kjell Karlsson Miljö- och byggchef

————

Det är givetvis viktigt att allt nyårsfirande sker på ett säkert och hållbart sätt. Jag framför dina synpunkter till Föreningen Vara Småstad som arrangerar det traditionella nyårsfirandet i Badhusparken i Vara.

Inför nyårsfirandet 2020 släppte föreningen, i samarbete med Vara kommun, ett inspelat filmklipp som publicerades via sociala medier. Inga riktiga fyrverkerier förekom vid inspelningen av det digitala nyårsfirandet, som helt ersatte det fysiska firandet.

Vänligen, Beatrice Karlsson, kommunutvecklare


2021-01-01
Sluta parkera kommunbilar på gräsmattan bredvid parkeringsplatserna på badhusgatan! Just i dag lyckades jag fånga otyget på bild.
Tidigare har bara spåren (som skyttegravar ibland) varit tydliga efteråt, med påföljande lerskvätt på korrekt parkerad bil. Nu är jag (och förmodligen andra också) jävligt trött på skiten.

Hej och tack för din synpunkt.

Berörd enhet har tagit till sig synpunkten och ber om ursäkt.

Med vänlig hälsning Mikaela Lövberg, Enhetschef Socialförvaltningen


2021-01-01
Det vore bra om vi som vill hänga hållaren fick sådana med hål för upphängning.. Vissa har TRÅNGA SKÅP & DÅLIGT MED PLATS FÖR DENNA SORTERING.
Att hänga hållaren på insidan av skåplucka där man har soppåsen sparar plats. Och blir lätttillgängligare..

Hej och tack för din synpunkt!

Påshållaren för matavfall är framtagen för att man inte ska behöva skruva sönder sin köksinredning. Påshållaren passar i utdragssystem för kök från alla nordiska tillverkare. Lösa utdragsinsatser för att göra köksskåpen mer lättillgängliga och platseffektiva finns på de flesta varuhus. Om dessa lösningar inte funkar för dig så går det bra att skruva upp hållaren ändå, du väljer själv var du placerar skruvarna i korgen.

Bästa hälsningar Jennie-Ann Olsson Holm, Avfallssamordnare Tekniska Förvaltningen


2020-01-01
Om vi nu ska sortera matavfall i hemmen, då bör det vara så lätt & smidigt som möjligt för att främja att folk faktiskt gör det..
Ett steg i rätt riktning är att man borde kunna vika ner den bruna påsens kanter över hållaren. Annars är det lätt att man tröttnar när kaffesump mm ramlar utanför, bananskal som viker påsens kanter mm. Så skaffa påsar som går att VIKA ÖVER KANTEN SOM VI GJORT I ALLA TIDER MED VÅRA SOPPÅSAR..
ANNARS BLIR DET NOG EN DEL IRRITATION ÄR JAG RÄDD…

Hej och tack för din synpunkt!

Systemet med matavfallspåsarna och påshållaren vi tagit in i Vara kommun har funnits i Sverige i 25 år och man arbetar såklart hela tiden för att göra det mer användarvänligt. Vi tar därför med oss din synpunkt. Papperspåsen är dock till skillnad från en plastpåse styv och står därför av sig själv, därför bör svårigheter med att pricka påsen vara betydligt mindre än i fallet med en fladdrig plastpåse. Tips är att du vecklar ut påsen ordentligt, trycker till den i botten och viker ner kanterna på papperspåsen så blir den ännu styvare och lättare att inte slänga matavfall utanför.

Bästa hälsningar Jennie-Ann Olsson Holm, Avfallssamordnare Tekniska Förvaltningen

2021-12-30
Hej,
Angående denna insändare så har jag redan för 4-5 år sedan påpekat att det inte finns belysning alls på halva Rosvägen och vidare bort mot Bendersvallen ! Men ingenting görs åt detta. Ansvariga har liksom glömt hela området inklusive tillfartsvägar. Med tanke på all trafik till Torsgårdsskolan som sker dagtid, mest på morgonen och eftermiddagen vid skolans start o stopp. Ett flertal föräldrar kör nämligen runt Pentahallen för att komma till baksidan och lämna och hämta barn, man har ibland väldigt bråttom och lämnar inte mycket till hänsyn!

Sedan var det ju detta , är det en gång och cykelväg eller en bilväg runt hallen ?? Flera gånger varje dygn sker trafik med bil även förbi tennisbanan och ut på gräset och vidare till eller förbi Bendersvallen. Med hjälp av polisen ( som vi vet har mkt att göra ) men man kanske skulle ta en trafikvecka och kolla över läget lite mer. Många bilar står på tomgång nu när det varit minusgrader i både 5 och 10 minuter medans man lämnar barn.

Hej

Tack för din synpunkt! Det pågår planeringsarbete i området med avseende på gång-cykelväg/gata (Kolonigatan, Pentahallen) och parkeringsområdet för Torsgårdsskolan. När i tiden är inte beslutat än. Vi kommer att komplettera gatubelysningen längs Rosvägen – Kolonigatan.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu- och parkchef


2021-12-28
Nu när det kommit mycket snö märks det att det är väldigt många fastighetsägare, både privat och företag, som inte skottar trottoaren utanför sin fastighet. Väldigt tråkigt att pulsa i snö varannat hus när man är ute och går i Vara. Kommunen bör förtydliga sina regler och att det når ut till fastighetsägare i kommunen vad som gäller.

Hej och tack för din synpunkt. Vi har lagt ut information om snöröjning/ansvar på vår hemsida och i sociala medier .
Vänligen, Växeln Vara kommun


2021-12-19
Hej,
Jag vet inte om jag skriver på rätt ställe nu men jag har en fråga.
Jag undrar hur Vara kommuns skolor jobbar för att möta och inkludera barn med npf så att alla har möjlighet till lärande? Genomförs kompetensutveckling kring detta för alla lärare i grundskolan?
Alexander Skytte är en utbildad lärare som föreläser om detta, han har själv npf- diagnoser så han vet vad han pratar om! Bokstavspedagogen kallar han sig, hett tips på kompetensutveckling för alla i skolans värld!
Alla våra barn har rätt att bli mötta med förståelse och den kan skapas genom kunskap. Tack!

Hej!

Tack för dina tankar och frågor kring barn med npf-diagnoser. Jag vill börja med att be om ursäkt för att vårt svar har dröjt ett bra tag.

Det är svårt att i ett skrivet svar få med allt som görs kopplat till det du skriver då det mesta av arbetet sker ute på våra skolor och i våra klassrum genom våra lärare, speciallärare, specialpedagoger m.fl. Förutom det konkreta arbete som sker varje dag så har vi har de senaste åren haft ett par mer riktade kompetensutvecklingsinsatser inom området:

 • År 2019–2020 arbetade vi med stöd av psykologen och forskaren Petri Partanen kring att utveckla elevhälsoarbetet. Utbildningsinsatsen var riktad till elevhälsoteamen och pedagogerna i kommunens skolor för att utveckla elevhälsoarbetet för hela skolan. Detta utvecklingsarbete har sedan fortsatt att bedrivas för att få ett nytt arbetssätt på plats och för att skapa en gemensam och likvärdig grund i vårt bemötande gentemot samtliga elever i Vara kommun.
 • En annan pågående insats är handledning till våra lärare och arbetslag av psykolog och övrig elevhälsa. Detta för att stödja och utveckla våra verktyg för att möta elevers specifika behov i sin inlärningssituation, både enskilt och i grupp.

Tack för ditt tips på ytterligare kompetensutveckling, vi tar med det förslaget i vårt arbete fortsatta arbete.

Med vänlig hälsning, André Essebro, Bildningschef


2021-12-16
Utanför Arentorp i höjd med Neregården ligger ett uttjänt reningsverk och förfaller. Det står med öppna dörrar och med vatten kvar. Flera ställen där man kan göra sig ordentligt illa. Trasiga fönster och sopor och skräp. Ämnar kommunen städa och riva denna farliga plats?

Hej och tack för din synpunkt.

Det är ett gammalt reningsverk som har varit låst och igenbommat, vi kommer att säkerställa att ingen kommer in i fastigheten. Fastigheten skall eventuellt rivas och marken runt omkring skall återställas.

Vänliga hälsningar, Robert Isberg VA-Chef


2021-12-12
Ett antal bilförare och epa-förare har som nöje att sladda och köra snabbt på torget. Polisen verkar inte bry sig och då undrar jag om
kommunen inte tycker att det vore lämpligt att ställa ut betonghinder som gör torget en tryggare plats att parkera sin bil på och att
vistas som fotgängare. Väldigt konstigt att denna åtgärd ej blivit av än. Vid Torsbo fritidsgård har ni ju gjort detta, så varför inte på torge

Hej och tack för din synpunkt.

Torget i Vara är en plats i hjärtat av Vara Småstad. Det finns många önskemål kring hur torget skulle kunna utformas för att möta olika behov i allt från att platsen borde vara precis så som den är, dvs huvudsakligen parkering, till att platsen borde utformas på något helt annat sätt. Att torget på ett eller annat sätt kan förmeras i samband med att VA-systemet successivt byts ut i Vara centrum finns med i planeringen. Buskörning på öppna ytor är inte önskvärt men så länge det finns öppna ytor så är det svårt att på ett trivsamt och attraktivt sätt bygga bort problemet med betonghinder även om det lugnat buskörningen på vissa ställen. Att många unga i en landsbygdskommun som Vara har intresse för EPA/A-traktorer är en kultur i sig och en möjlighet för ungdomar att ta sig runt på en plats där kollektivt resande endast finns i begränsad form.  I dialog med polisen så arbetar kommunen vidare med att både välkomna EPA-körande ungdomar och skapa trygghet på platsen.

Vänliga hälsningar
Johanna Forslund Kullander
Samhällsbyggnadschef

Medskick från kommunpolisen:

Hej och tack för dina synpunkter! Polisen och kommunen jobbar hela tiden tätt ihop för att se vilka problembilder vi har i samhället och hur vi kan arbeta tillsammans med dessa. En sak som vi ofta får påringningar om är olika typer av trafikproblem som skapar otrygghet för våra invånare. Utifrån detta gör vi löpande olika kontroller och övervakningsinsatser i trafiken.

LITE SIFFROR GÄLLANDE TRAFIKARBETET I VARA KOMMUN ÅR 2021:
Under 2021 har polisen hittills skrivit ut 427 st. ordningsförelägganden (böter som skrivs ut på plats) och därtill har de hastighetskameror som finns i kommunen rapporterat ytterligare 258 st. hastighetsöverträdelser. Utöver de ärenden där vi kan skriva ut böter direkt på plats har vi rapporterat 100 st. fall av olovlig/grov olovlig körning, 25 st. fall av rattfyllerier gällande alkohol, 44 st. fall av drograttfyllerier, 21 fall av vårdslöshet i trafik samt ytterligare knappt 50 st. övriga trafikbrott. Ibland har vi tyvärr inte möjlighet att vara överallt samtidigt där folk önskar tillsyn och polisiära åtgärder. Ett exempel på detta kan vara när vi har vinterväglag ute och en del förare ”leker” ute på våra gator, vägar, torg och parkeringar. Vid dessa tillfällen blir vi ofta totalt nerringda och matematiken och fysikens lagar gör då att vi inte kan vara på alla ställen samtidigt.  Vi kommer fortsätta att jobba utifrån de synpunkter som kommer in från våra invånare för att göra Vara till en tryggare plats att bo och leva på.

Hälsningar Kristoffer Hjelm
Kommunpolis i Vara-Essunga-Grästorp

_______________________________________________________________________________________________________________________________

2021-12-07
Just nu byter Vara Bostäder AB fönster på sina fastigheter Badhusgatan 14 och 16. Därför undrar vi som bor på 12 och 18 om liknande åtgärder är planerade även för de fastigheterna?!? Vi fryser faktiskt också vintertid på grund av drag från mellanrum mellan fönsterkarmar och vägg.
Utöver det har Vara Bostäder AB gått in i förhandling med Hyresgästföreningen med en begäran om ytterligare 0,5% hyreshöjning för att kompensera för ökade sophanteringskostnader. Vore det inte rimligare om VD och styrelse i stället sänkte sina löner/arvoden med motsvarande, ur ett företagsekonomiskt
perspektiv? En sådan åtgärd borde ganska lätt kunna kompensera för ökade kostnader för sophantering, samtidigt, som det inte skulle drabba Vara Bostäder ABs hyresgäster på ett orättvist sätt. Faktum kvarstår, större hushåll genererar mer sopor än t.ex. ensamhushåll, men alla drabbas av hyreshöjningar på ett ofördelaktigt sätt.

Hej !

Vara Bostäder utför ständigt renoveringar och förbättringar på våra fastigheter. Just nu så är det Badhusgatan 14 & 16, Smedjegatan 35-45 i Vara och Storgatan 39 i Levene som håller på att renoveras. Man brukar prata om att fönster byten borde ske var 40 år men det är naturligtvis bl.a. beroende på vilken kvalité fönstren har och i vilket väderstreck dom sitter osv.

Det monterades nya fönster på Badhusgatan 12 & 18 1994 så dom fönstren har vi inga planer på att byta i dagsläget. Vi vore tacksamma för om ni kunde höra av er till oss så vi fick komma ut på plats och se vad det kan vara som gör att det uppfattas som drag från fönstren. När det gäller dom ökande sophanteringskostnaderna så har vi fått en fast kostnadsökning per lägenhet oavsett hur stor den är, eller hur många som bor i lägenheten.

Vi har valt att lägga höjningen med procent på hyran för att precis som du säger fördela den lite mer rättvist på hur stor lägenheten är. Det kan ju vara så att det endast bor en person i en stor lägenhet som inte producerar så mycket sopor, och att det kan bo tex. tre personer i liten lägenhet, men vi har ändå valt att göra på detta sätt.

Det är svårt för oss att veta och följa upp hur många som bor i varje lägenhet och fördela kostnaderna per person. Vid hyresförhandlingarna inför 2021 så ville vi ha kompensation för dom ökande kostnader som vi har fått för sophanteringen. Hyresgästföreningen gick med på 0,5 % då, men ville sedan avvakta en tid för att se vad den egentliga kostnaden blev för Vara Bostäder. När vi redovisade våra siffror nu i höstas så gick hyresgästföreningen med på en ytterligare ökning med 0,4 %.

Detta innebär att Vara Bostäder inte får teckning för våra ökande fasta sophanterings kostnader utan måste skjuta till ca 100 000:- per år från vår övriga verksamhet.

Med vänlig hälsning
Marcus Axelsson
Fastighetschef  Vara Bostäder AB

 


2021-12-07
I samband med att vi blev tvungna att betala hyra för parkering hos Vara Bostäder AB, var ett av argumenten för hyran att
snöröjning skulle kunna garanteras.
Vilket får en att undra, vad har hänt med den saken?!? Hur många gånger ska en behöva dra arslet i backen innan det görs något åt eländet på parkeringen mot Torggatan?
Som frisk, vuxen, är det kanske inte så farligt, men tänk på äldre och små barn.
Vi har t.ex. ett blåslaget barn att ta hand om här hemma pga snö och is på parkeringen, som tur väl så slog hen inte i huvudet.
Salta och skrapa kanske?!?

Hej!
Det var tråkigt att höra att ni halkat på en av våra parkeringar. Vi försöker att förebygga halkan genom att sanda våra parkeringsplatser och gångvägar före första halkan och sedan kontinuerligt bygga på sandlagret för att minimera halkrisken. Hör gärna av er till oss på Vara Bostäder och gör en felanmälan om det är så att det är någon särskild yta som ni upplever behöver behandlas lite extra så ska vi försöka åtgärda detta omgående.

Med vänlig hälsning
Marcus Axelsson Fastighetschef
Vara Bostäder AB


2021-12-06
Skulle vilja ha belysning på cykelvägen bakom Pentahallen fram till Bendersvallen. Det är många ungdomar som cyklar för träning till Bendersvallen under den mörka årstiden.

Hej

Tack för din synpunkt!

Jag tar med mig frågan. Visst ska det till en belysning, den kommer dock inte att byggas under 2021. Vi planerar in detta till 2022.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef


2021-12-06
På min fastighet Eling Björkås 8 har rangsells vid upprepade tillfällen ej tömt vår soptunna fast tunnan står där det alltid har stått,
och har blivit tömd förut i 12 år, vad är det som har hänt? kontaktar man dem så säger de att de missat och ska tömma nästa dag,
men detta har ej blivit utfört, alltså rangsells personal ljuger i sitt mejl (kopia finns på detta mejl) vill ju bara ha mitt kärl tömt.

Hej och tack för din synpunkt!
Tusen tack för att du hör av dig om detta! Ja har tagit ärendet vidare med Ragn Sells som ska åtgärda den uteblivna tömningen. Jag hoppas verkligen att det inte upprepar sig. Med vänliga hälsningar, Jennie-Ann Olsson Holm, Avfallssamordnare Tekniska Förvaltningen

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.