Läs inkomna synpunkter 2022

Här kan du läsa inkomna synpunkter, felanmälan eller klagomål under 2022.

December

2022-12-30

Om vi nu alla skall hjälpas åt att spara på elen, är det väl onödigt att belysningen (2×2) starka strålkastare är tända så gott som hela dygnet , på Torsgårdsskolans bollplan. Samt att några av kommunens elbilar står på med värme dygnet runt på Brinkehusets parkering, på Smedjegatan, syns väldigt väl när alla andra bilar är täckta med frost. Samt att det kostar pengar i synnerhet när man höjer skatten för oss innevånare.

Hej!

Tack för synpunkten. Det är bra om vi får input som kan hjälpa oss i arbetet med att få ner elanvändningen. Vad gäller elbilar så ser vi över timerstyrning både vad gäller när laddning ska ske samt att kupévärmare inte ska starta onödigt tidigt innan bilen ska användas. Vi hoppas att detta i närtid kommer vara löst på de flesta av våra ställen.

När det gäller belysningen på Torsgårdsskolans bollplan så är tyvärr dessa stolpar kopplade till den del av skolans ytterbelysning som av säkerhetsskäl är nattänd. Men vi gör en översyn för att se om bollplanens belysning kan separeras och då släckas på natten.

Med vänlig hälsning, Nils Gustavsson, Teknisk chef


2022-12-27

Jag har tidigare påpekat detta och då skulle ni åtgärda, viljet ni inte gjort. Utefter Getån, mittför Neregården, ligger ett gammalt reningsverk. Nu är alla träd avverkade så vi ser att dörren står vidöppen. Cisternerna är inte säkrade, källaren är vattenfylld. När tänkar ni åtgärda denna riskfyllda och fula plats?

Hej!

Vi åtgärdar detta omgående och kan konstatera att ärendet med rivningen stannat upp på grund av interna omständigheter. Vi kommer att bomma igen dörrar och fönster under veckan. Tacksam för påpekandet.

Med vänlig hälsning, Robert Isberg, VA-Chef


2022-12-27

Jag tycker att seniorkort på Västtrafik ska börja gälla vid 65 år istället för som idag 75.

Hej,

Tack för din synpunkt. Att sänka åldersgränsen för seniorbiljetterna till 65 år är en politiskt fråga som Vara kommunfullmäktige beslutar över. Frågan har varit uppe för omröstning ett antal gånger i kommunfullmäktige men fått avslag. Vill du påverka åldersgränsen för seniorkorten så är det bra att lyfta den med våra lokala politiker i kommunen.

Just nu pågår en översyn av seniorkorten i Skaraborgs kommunalförbund (där alla Skaraborgs femton kommuner deltar) med ambitionen att komma överens om en gemensam åldersgräns. Den beräknas vara klar under våren 2023, utfallet är fortfarande oklart.

Nu när Västtrafik har infört sitt nya zonsystem ”Tre zoner” där Vara kommun tillsammans med hela övriga Skaraborg, en stor del av Dalsland och även Fyrbodal ligger i den billigaste zonen ”C” så har kollektivtrafikresorna blivit betydligt mycket billigare för oss alla på landsbygden. En enkelresa till Lidköping kostar till exempel bara 35 kronor. Förhoppningsvis kan det göra så att kollektivtrafikresandet ökar i alla grupper i befolkningen.

Med vänliga hälsningar Lovisa Tavaststjerna
Samhällsplanerare, Plan- och tillväxtenheten


2022-12-27

Det är olyckligt att den information som finns om sophämtning kring röda dagar och storhelger är felaktig. På hemsidan finns följande att läsa: ”När helgdagen infaller på en måndag -Vi hämtar hushållssopor på tisdag, onsdag, torsdag och fredag. -Du som har sophämtning på måndag får hämtning en dag senare. -……” Detta är felaktig. Sophämtningen skedde på måndagen den här veckan. Tråkigt för oss som litade på det och inte dubbelkollade på Ragn- Sells hemsida.

Hej

I början av året gick ansvaret för kommunens avfallshantering över till Avfall & Återvinning i Skaraborg. Under denna övergångsperiod låg det felaktig information på kommunens hemsida.

Hemsidan är nu uppdaterad med rätt information och har du synpunkter eller frågor om avfall så kan du kontakta A&ÅS kundtjänst på telefon 0500-49 81 85. Mer information om telefontider, e-postadress med mera hittar du på deras hemsida Kontakt (avfallskaraborg.se)

Vänliga hälsningar Maria Joelsson, kommunikationschef


2022-12-09

Energi Sparande: Jag tycker det är helt onödigt att ha igång de stora reklam skyltarna vid E 20. Det kan vi vara utan.

Hej

Tack för din synpunkt. Jag förstår att du tycker att det är onödigt att ha igång våra E20-skyltar och vi har därför släckt ner dom så de inte ska lysa mer än enbart ett par timmar per dag. Att vi inte släcker ner dom helt beror på att leverantören av skyltarna säger att de kan ta skada av att vara helt släckta under en längre tid. Därför har vi beslutat att de behöver vara igång någon timma per dag. Men det innebär ändå att elförbrukningen minskar avsevärt.

Vänliga hälsningar, Maria Joelsson, Kommunikationschef


2022-12-08

Hej,
Jag bor vid parken/torget och undrar som flera andra vad ni ska göra åt bilkörningen som föregår på kvällar och nätter? Tyvärr används torget, som sagt, som en bilbana för ungdomar. Väldigt högt brummande sent inpå nätterna. Kan ni inte sätta upp hinder för att göra det mindre inbjudande för att sladda, det är ju trots allt en parkering

Hej

Tack för din synpunkt! Det arbetas i frågan, både kort- och långsiktigt.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef

Se även tidigare svar på synpunkt som inkom 2022-11-21.

Vänliga hälsningar, Växeln Vara kommun

November

2022-11-30

Vill bara ge feedback på att årets julskyltning är mycket fin ! Speciellt pepparkakshus i rondell men även alla fin röda julgranskulor

Hej

Tack för din synpunkt! Tar med mig detta beröm och vidarebefordrar din information!

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef


2022-11-30

Tycker det är mycket tråkigt att inte Vedums samhälle kan få lite julbelysning nu i den mörkaste årstiden. Kloten är ju fina som sitter i träden men de lyser ju inte upp i mörkret.

Hej

Tack för din synpunkt! Det blev fel i informationen, kommer monteras omgående!

Vänligen Mikael Jönsson. Gatu-och parkchef


2022-11-29

Många äldre i kommunen saknar helt eller delvis förmåga att ta del av teknologiska hjälpmedel, ex dator, handla via nätet, eansökningar osv. Skulle det inte vara bra om kommunen kunde erbjuda någon form av fixartjänst inom elektronik/teknologi. Man kunde ju tex använda sig av gymnasieelever som vill jobba lite extra och då erbjuda dem möjligheten

Hej och tack för din fråga.

Det som idag erbjuds är hjälp på biblioteket. Detta sker på plats i bibliotekets lokaler i Vara på torsdagar mellan 13-16. Läs mer under ”Digitala biblioteket”. Förutom detta så finns det en politisk motion på området som ska behandlas i kommunfullmäktige i december. Förslaget från kommunstyrelsen är att inte utöka erbjudandet ytterligare utöver det som redan erbjuds på biblioteket. Hör gärna av dig om du har fler frågor.

Med vänliga hälsningar, Jonas Dahlin, Digitaliseringsstrateg


2022-11-29

Varför har inte juldekorationen satts upp i Vedum ännu. I vara är det ju uppsatt redan och så ett överflöd på dekorationer. Hur vore det om ni tänkte på att spara ström och sätta upp lite på varje ställe. Nu är det verkligen advent i hela kommun

Hej

Tack för din synpunkt! Det blev fel i informationen, det kommer att monteras omgående!

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef


2022-11-26

Sveriges vanligaste cancerform tas inte på allvar. Sätt in ny rutin för att skicka årlig kallelse till alla män över 50 år för kontroll av prostata.

Hej!

Det är Västra Götalandsregionen som ansvarar för vård och kontroll av prostata. Du får vända dig till ansvariga tjänstepersoner och politiker inom Västra Götalandsregionen på telefonnummer 010-441 00 00.

Vänliga hälsningar, Sverker Andersson, Socialchef Vara kommun


2022-11-26

Då är man igång igen att vräka på grus på våra gång och körbanor, man kanske inte behöver köra ut tonvis med grus så fort det blir temperatur nära noll och lite vitt på marken… Efter förra säsongen ligger fortfarande grus kvar på flera ställen, bl a Smedjegatan som på flera delar ej är sopad ! Nu blir det ju ännu jobbigare efter denna säsong en att sopa upp allt grus.

Hej

Tack för din synpunkt! Vi har möjlighet till att sprida en mindre mängd vilket jag tar med mig, vi kommer fortfarande att förebygga med att lägga ut isgrus. Att vi inte har tagit upp kan bero på till exempel parkerade fordon, sedan kan vi givetvis missat någon gata vid upptagningen. Ser man att vi missat någon gata kan man med fördel anmäla detta via felanmälan!

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef


2022-11-25

Var och provade ut skor på Odengården idag. Jobbade där -82 och det såg exakt likadant ut. Mörkt, kallt och väldigt oinbjudande. Och där har man verksamhet?? Det kanske skulle vara på sin plats att lägga lite pengar på de huset.

Hej och tack för din synpunkt. Odengården är en privatägd fastighet där kommunen hyr lokaler för sin verksamhet. Dialog om eventuellt renoveringsarbete får hanteras med aktuell fastighetsägare och bedrivande verksamhet.

Med vänliga hälsningar, Åsa Hammargård, Fastighetschef


2022-11-24

Väntar med spänning på återkoppling från Maria Joelssons samtal med Postnord angående deras fordonsval och överträdelser beträffande framförande av dessa på gångbanor, trottoarer, mm.

Hej. Ursäkta att du inte fått återkoppling av mig tidigare men jag kan inte ge dig annat svar än det du redan fått. Jag kan bara rekommendera dig att kontakta PostNord då jag anser att den här frågan behöver besvaras av dom.

Vänliga hälsningar Maria Joelsson, kommunikationschef


2022-11-21

Har kommunen kommit med några förbättringsförslag som rör buskörningen på torget? Torget används under vintertid som en rallybana för ungdomarna. Deras ljudanläggningar och bullriga avgassystem håller boende vakna långt in på nätterna. Det finns även risk för att oskyldiga skall komma till skada. Som skattebetalare och boende tycker jag att någon lösning eller förslag enkelt kan lämnas i ert svar som alla kan se här. Visa att ni någon gång tar problemet på allvar.

Hej

Tack för din synpunkt! Vara kommun delar din uppfattning om att nedskräpning och alltför mycket buller och stök bidrar till misstrivsel för direkt berörda – vilket inte är bra. I samarbete med polisen försöker olika delar av den kommunala organisationen hitta lösningar som både ska kunna möta ett behov hos motorburna unga och minska olägenhet för boende i området. Ytterst handlar det är om unga som också har en plats i samhället. Alla som varit unga vet det och vet också att omdömet skiljer sig över livets cykler. Det finns inte ett svar och en lösning. Delar i lösningen kan dock sammanfattas som: samarbete mellan kommun och polis, samarbete mellan olika funktioner i den kommunala organisationen, ”Vuxna på stan” (som alla medborgare kan delta och bidra i, mer info här: Vuxna på stan — Vara kommun) samt direktdialog med de unga som berörs. I samband med aktiviteter på Restaurang Kronan samt större evenemang har Vara kommunen satt in extra städ samt extra tillfälliga toaletter, polisen har satt in extra resurser och ”Vuxna på stan”-grupper har varit aktiva. Diskussioner förs även om att utföra tester där vissa gator och ytor i stängs av vissa tider på dygnet under helg för att se hur det påverkar situationen.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef


2022-11-21

Vägen mellan Vara och Nossebro har under många vintrar varit väldigt bortprioriterad när det gäller att ploga och saltning. Förra vintern var det extremt dåligt snöröjt. När modden frusit till is förstörde denna spåriga och halkiga yta möjligheterna till att mötas på ett säkert sätt på väldigt många ställen och för en lång tid efter den hade frusit. Nu när första snön hade fallit för i år var det samma visa igen… Ingen större mängd snö var det, men det hade ej saltats något och detta gjorde att det senare hade frusit på rejält på eftermiddan. En bil hade åkt av och voltat på ett halt ställe pga den dåliga halkbekämpningen. Uppenbarligen tycker ni vägen från Naums Kyrka, som går längsmed bilskroten och in till centrum är värd att salta. Det roliga i det hela är att vägen mellan Vara och Nossebro är minst lika trafikerad! Hur tänker ni kring säkerheten? Kommer man från Vara och till Essunga kyrkby är vägen mot Nossebro helt perfekt jämfört med hur ni sköter er del. Väldigt pinsamt att Vara aldrig lyckas lika bra med sin del.

Hej

Tack för din synpunkt! Det är trafikverkets väg. Att vägen mellan Essunga och Nossebro är bättre halkbekämpad beror på att den vägen har en högre prioritering enligt trafikverkets prioriteringslista. Se trafikverket, när kommer plogbilen i västra Götalands län.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef


2022-11-20

Belysning parkering sveagtans stora parkering. Behövs belysning på parkeringen vid äldreboendet. Vi har haft mycke inbrott mm i bilar och dom som jobbar I äldrevården och privatpersoner är rädda när dom ska gå till och från sina bilar på parkeringen för att det inte är belysning över parkeringen.

Tack för lämnad synpunkt om belysning vid stora parkeringen på Tornumsgården i Kvänum. Vi har beslutat att byta befintliga belysningsstolpar till högre stolpar med starkare ljuskällor. Med denna åtgärd hoppas vi att en tryggare miljö skapas.

Med vänliga hälsningar, Åsa Hammargård, Fastighetschef


2022-11-02

Tycker att det saknas trevliga slingor att motionera på i Arentorp. Önskar att de spår som finns i Arentorpsskogen rustas upp och tydliggörs. Finns bland annat ganska igenväxta spår där man kan ta sig från Korsmaden till hockeyrinken. Ska även finnas flera grillplatser i skogen som verkar ganska okända. Vore roligt om man kunde röja upp spåren något och markera ut (färgmarkeringar kanske?), så fler hittar vägen i spåren. Att ha någon av slingorna med lite belysning hade varit grymt nu när mörkret kommer!!

Hej och tack för att du delar med dig av dina tankar. I andra delar av Vara kommun ägs och sköts motionsslingor och elljusspår av det lokala föreningslivet, ofta med ekonomiskt stöd från kommunen. I Arentorp kan det vara lämpligt att lyfta frågan via Arentorps Intresseförening. Om intresseföreningen, eller annan lokal förening, önskar att driva frågan framåt så kan Vara kommun stötta projektet på olika sätt exempelvis genom rådgivning eller genom att förmedla kontakter till andra föreningar som anlagt liknande spår. När det blir dags att genomföra projektet finns det möjlighet att söka ekonomiskt bidrag från kommunen och det kan eventuellt även vara möjligt att få viss hjälp med själva arbetet. Lämplig kontaktperson på Vara kommun är föreningssamordnare Magnus Södervall som enklast nås på telefon 0512-31115.

Med vänliga hälsningar, Jesper Svensson, fritidschef


2022-11-01

Om att få Vara kommun på karta. Skaffa, biltema, max, burger king, mcdonalds och jula m.m stora affärer som lockar till att bo här i Vara.

Hej, Det finns mark för etablering av det här slaget på strategiska lägen i Vara kommun. När privata aktörer väljer att etablera sig så görs det utifrån folkmängd, köpkraft och flöden av människor. Vara kommun som organisation driver inte verksamheter av det här slaget men skapar förutsättningar för etableringar som skapar jobb och serviceutbud.

Med vänliga hälsningar
Johanna Forslund Kullander, Samhällsbyggnadschef

Oktober

2022-10-30

Avfallsförbundet AÅS som bygger ny ÅVC i vara kommun tänker lägga ner det återbruk som idag finns tillgängligt för invånarna. Man är inte heller intresserade av att göra det möjligt för invånarna att lämna fullt fungerande byggmaterial i ett så kallat byggåterbruk. Detta är något som politiker i Vara kommun behöver vara medvetna om då AÅS inställning till ansvar för att hjälpa invånarna minska sina avfallsmängden direkt strider mot vara kommuns och nationell avfallsplan. Genom att erbjuda återbruk av prylar, möbler och byggmaterial direkt på ÅVC minskar mängden avfall radikalt, detta sparar inte bara pengar för invånarna i form av minskade kostnader för hantering, det minskar även avfallets miljöpåverkan avsevärt. Mängder av hela, rena och fullt fungerande fönster, dörrar, möbler och byggmaterial slänga varje dag på ÅVC helt i onödan. Jag vill därför lägga ett förlag om att Vara kommun kräver ett återbruk av möbler och byggmaterial på den nya återvinningscentralen och att personalen ska arbeta aktivt med att informera besökarna om möjligheten att lämna ex. Fönster till återbruket istället för att lägga dessa i containrar för deponi. Jag är insatt i ärendet då jag tidigare arbetat med frågorna i Vara kommun och på AÅS och konsulterar gärna gällande sakfrågorna.

Hej!

Vara kommun bygger en ny ÅVC i anslutning till Vara tätort. Denna kommer hyras ut till kommunalförbundet Avfall och Återvinning Skaraborg (A&ÅS). A&ÅS kommer ansvara för, utrusta och sköta återvinningscentralen. Kommunens inställning är att det här framöver ska finnas möjlighet att lämna fungerande saker till återbruk. De lösningar som diskuterats är att det ska finnas ett mottagningsutrymme för fungerande lösöre. Detta i sin tur kan regelbundet hämtas av en avtalad intresseorganisation som ska kunna försälja fungerande saker. Det ska bara vara tillåtet att lämna saker. Kommunens inställning är att detta finns på plats och fungerar inte allt för lång tid efter öppnandet av anläggningen. Att gynna återbruk är viktigt ur ett resursperspektiv och detta är första steget. Kommunen ser också att återvinningscentralen fortsätter utvecklas över tid till att bli en viktig del i ett hållbart samhälle.

Med vänlig hälsning, Nils Gustavsson, Teknisk chef


2022-10-29

Hej Jag som kör buss till Larvskola skulle vilja ha upp belysning på hållplatsen som det är idag så är det becksvart när man kommer på
morgonen och man har inte en chans att se barnen som är där. Detta är för allas säkerhet. Helt otroligt att man inte har belysning på en hållplats vid en skola.

Hej

Vi håller med, det är otroligt att det inte finns belysning på en busshållplats vid en skola, så nu är det beställt hos kommunens entreprenör att sätta upp stolpar så att busslingan belyses.

Vänligen, Stellan Gedell, Gatuingenjör


2022-10-26

I Levene . X vägen . Ingen klipper häcken . Man ser inte fordon som kommer från Håkantorps Alle , gamla infarten till Levene för häcken är för hög .man är tvungen att åka ut i vägen för att se .. Bör åtgärdas fortas innan nån krockar ..

Hej

Tack för din synpunkt! Vi skapar ett ärende!

Vi på gatu-och parkenheten uppskattar all hjälp vi kan få ifrån medborgaren! Allt för att det ska bli bättre i kommunen. Använd felanmälan, kan göras både via hemsidan eller via en APP ”felanmälan Vara”.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef


2022-10-25

Seniorkortet på Västtrafik borde sänkas till 65 eller 70 år.Många besöker Lidköping och Göteborg för sjukhusbesök och hälsa på släkt och vänner.Kan man åka med Västtrafik skulle det underlätta. Slippa vägbyggen, leta parkering och parkeringsautomater. Kanske bara ta en dagsutflykt utan att det blir för dyrt.

Hej,

Tack för din synpunkt. Att sänka åldersgränsen för seniorbiljetterna till 65 år är en politiskt fråga som Vara kommunfullmäktige beslutar över. Frågan har varit uppe för omröstning ett antal gånger i kommunfullmäktige men fått avslag. Vill du påverka åldersgränsen för seniorkorten så är det bra att lyfta den med våra lokala politiker i kommunen.

Nu när Västtrafik har infört sitt nya zonsystem ”Tre zoner” där Vara kommun tillsammans med hela övriga Skaraborg, en stor del av Dalsland och även Fyrbodal ligger i den billigaste zonen ”C” så har kollektivtrafikresorna blivit betydligt mycket billigare för oss alla på landsbygden. En enkelresa till Lidköping kostar till exempel bara 35 kronor. Förhoppningsvis kan det göra så att kollektivtrafikresandet ökar i alla grupper i befolkningen.

Med vänliga hälsningar Lovisa Tavaststjerna
Samhällsplanerare, Plan- och tillväxtenheten


2022-10-21

I mars, (publicerat 19/3 i detta medium) skrev jag om en häck som skymmer sikten och tar över trottoaren vid en korsning på Tingshusgatan. Svaret var att ni inväntade gatuarbete som skulle påbörjas. När skall det påbörjas???? Häcken är nu ännu högre och gångbanan kan inte längre användas p g a att inget gjorts. Hur vore det om ni tog tag i detta NU?

Hej

Tack för din synpunkt!

Arbetet med Tingshusgatan kommer att starta under december 2022. Angående utskjutande växtlighet uppskattar vi på gatuenheten om det anmäls via felanmälan finns både på hemsidan och som app ”felanmälan Vara”. Vi tar till oss ärendet.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef


2022-10-18

Hej. Först vill jag säga att lekplatsen har blivit så fin och tilltalande med belysning året runt! Parken, lekplatsen och tennisbanan lockar folk året runt och nästan även dygnet runt. Dock finns det ingen toalett eller möjlighet för besökare att göra sina behov… Det slutar därför att folk sätter sig vid träden i andra hörnet snett emot lekplatsen där de blir lite gömda… Dock inte gömda från oss som bor här eller våra barn. Är man ute och leker och går till baksidan av trädgården kan de stå eller sitta en person, vuxen som barn, och gör sina behov där… Det är mindre trevligt. Det finns några granar där barnen i samhället ofta leker, bygger kojor och klättrar i… Men de har mer blivit en toalett det senaste tyvärr! Vore otroligt uppskattat om det skulle gå att lösa med toalett. Där man antingen legitimerar sig för att komma in och med uv ljus så inget dumt sker där inne. Annars en torrtoalett för detta börjar bli riktigt ofräscht. Vissa blir också riktigt förbannade när man ber dem att inte göra sina behov bokstavligen talat 2-3 meter från dotterns sandlåda. Både vuxna och barn behöver någonstans där de kan utföra sina behov utan att skräpa ner med avföring, papper och tråkig attityd…

Hej

Tack för din synpunkt! Vi har också uppmärksammat detta! Jag tar med mig frågan in i verksamheten för att utreda om det finns några möjligheter till att koppla till något befintligt vatten och avlopp eller om det finns något annat alternativ.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef


2022-10-11

Då jag skrev om våra sevärdheter menade jag inte vad vi har utan hur skötseln och framkomligheten till dem ser ut. Om kommunen inte får tvätta och fylla i runstenar får man väl be om hjälp. Men reparera soffor och klippa gräs så folk kommer fram borde väl fungera i alla fall. Att få ut folk i naturen och att få fler besökare till vår kommun måste väl ändå vara bra mål att sträva efter.

Hej, tack för din synpunkt. Som medborgare så går det alltid att via Felanmälan och synpunkter — Vara kommun tipsa om konkret åtgärdsbehov på olika platser i kommunen. Den kommunala organisation hanterar sedan varje ärende utifrån rådighet och mandat antingen själva eller genom kommunikation och samarbete med andra offentliga aktörer eller genom skötselavtal med föreningar och andra.

Med vänliga hälsningar, Johanna Forslund Kullander, Samhällsbyggnadschef


2022-10-11

Det är mörkt på Gång och cykelväg bakom Västra skolan mellan Elisgatan och Västra Skolgatan saknas belysning.

Hej

Tack för din synpunkt. Tar med mig detta till planeringen.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef


2022-10-06

Vi har vid flera tillfällen då vi har promenerat sett att vägen bakom Konserthuset används av en del som genväg av bilar. Tidigare var det en stolpe som stoppade trafik från att köra igenom. En skylt talar om att det är gång och cykelväg varför det inte känns bra med alla bilar. Sen måste jag också säga att det ser väldigt tråkigt ut när det parkeras massa bilar på gräset utefter samma väg. Finns parkering vid Blackbox som sällan används. För långt att gå kanske?! Gör parkeringsplatser om det är tanken att bilar ska parkera där.

Tack för din synpunkt. Vi har noterat problematiken och även sett att vägen används som genomfart av ”obehöriga” samt att parkering av bilar skett på icke anvisad plats. Genomfartsvägen är en komplex fråga pga. det är en angreppsväg för Räddningstjänsten vid ev. utryckning. De behöver snabbt komma runt på baksidan och vi har en pågående dialog med myndigheten gällande möjlighet att ändra angreppsväg. Kommunen arbetar med ett skyltprogram för hela ”Sprintenområdet” (Konserthuset, Blackbox, Lagmans gymnasiet, AMB) där hoppas vi att det kommer tydliggöra de parkeringsalternativ som finns för besökare.

Med vänliga hälsningar, Åsa Hammargård, Fastighetschef


2022-10-05

Regnskydd på Parkskolan. Det vore bra med någon plats på skolgården med tak, där eleverna kan vistas vid regn. Kanske några bänkar och en pergola el likn. Som det är nu står flera elever i cykelskjulet och skadegörelse på cyklar förekommer.

Tack för din synpunkt. En god idé som jag kommer att ta upp med verksamheten för att höra deras synpunkt och tankar om förslaget.

Med vänliga hälsningar, Åsa Hammargård, Fastighetschef


2022-10-05

I tider av pandemier, hotande krig ja helt enkelt oroliga tider. Då är vårt arv och våra hemorter viktiga. Jag tycker därför att kommunen borde ta bättre vara på allt det fina vi har i vår närhet. På 90-talet sköttes alla fornminnen (t.ex. runstenen i Bitterna, idag går det inte ens att hitta dit). Andra sevärdheter (t.ex. Björna bro, idag kan man inte sätta sig på de bänkar som en gång hade en funktion). Kommunen hade särskilda cykel rundor där allt var utsatt på en liten karta. Ur ett rent hälsoperspektiv borde detta ses över så folk kan komma ut lite här hemma också, då kan utflyktsmål som dessa vara bra. En kommun borde vara stolt över sina sevärdheter men tyvärr så märks inte detta i denna kommunen.

Hej
Tack för din synpunkt!
Vi håller med om att det finns mycket fint i vår närhet. På Visitvara.se finns samlad information om Kulturarv och sevärdheter runtom i kommunen. Den som önskar följa kommunikationen till besökare löpande så är ett tips att följa Visitvara på instagram. En besökskarta med förslag på utflyktsmål finns att hämta på bl a biblioteket i Vara. Vi tar med oss frågan hur vi kan lyfta våra sevärdheter på ett ännu bättre sätt!

Vänligen Rigmor Persson, Verksamhetschef Kultur och Fritid


2022-10-04

Hej! Kan inte vi varabor och kommun hedra Tiziana på något viss då hon blev en sådan Vara-profil samt att hon gjorde badhusparken till en bättre plats! Förslagsvis en skulptur av en glass i badhusparken till minne av henne, självklart att det är okej för hennes anhöriga förstårs.

Tack för din synpunkt. Så fin tanke och idé. I Vara kommun som geografisk plats finns det många människor som över tid gjort avtryck på så många vis. Ingen nämnd, ingen glömd. Vi tar med din synpunkt och för ett resonemang internt om hur idéer av det här slaget kopplat till önskemål om konstverk/minnesmärken kan/bör hanteras på bästa sätt. Du som lämnat denna synpunkt har gjort det anonymt. Önskar du en återkoppling personligen så kontakta gärna Vara kommuns växel via: 0512-310 00 alt. vaxeln@vara.se.

Vänligen Johanna Forslund Kullander, Samhällsbyggnadschef


2022-10-04

Vattenkvalité på x vägen i Stora Levene. Vattnet i det kommunala systemet luktar illa och smakar unket och mossa. Vi behöver spola flera minuter för få luktfritt och välsmakande vatten, vilket vi tycker är helt onödigt.

Hej

Det ni beskriver är inte bra, vattnet skall smaka gott och vara luktfritt. Vi får in ett par klagomål per år från kunder i hela kommunen som säger att det luktar eller smakar mosse brukar dom säga. Vad vi gör i dessa fallen är att vi tar ett vattenprov och skickar in för analys om kunden är orolig. Min erfarenhet av lukt/smak problem i vattnet har uppkommit när vi doserat lite mer klor i vattnet, vid vattenläckor kan vi göra detta för att säkra upp för eventuella kontamineringar. De problemen ni beskriver beror inte på ökade klorhalter då vi inte ökat doseringen i ert område, vad jag tror är orsaken till ert problem är att vattnet varit stillastående under en längre tid. Vid lång uppehållstid i vattensystemen kan det uppstå problem med tanke på den dåliga vattenkvalitén som var i området tidigare (före 2001). Ni kan ta kontakt med vår provtagare om ni önskar att vi tar ett vattenprov på er fastighet, provtagaren heter Magnus Johansson och kan nås på telefon 0768330606.

Med vänlig hälsning, Robert Isberg, VA-chef


2022-10-03

Lekplatsen som är idag i Vedum är så tråkig för barnen mellan 1-10 år. Man vill inte gå dit pga att det inte finns några roliga grejer. Lite nyare ställningar och annat som uppskattas av de lite äldre barnen hade varit guldvärt.

Hej

Tack för din synpunkt! Under 2021 gjordes en förbättring av lekplatsen med inriktning på de yngre barnen. Under 2022 fick vi ett brev om att det saknas något på lekplatsen för något äldre barn, vi inväntar en dialog för att det ska bli något som man verkligen önskar, och inte något som ”vi” tycker ska vara där! Vi förbättrar mycket gärna men vi önskar dialog innan! Det har vi gjort på andra orter innan med ett gott resultat. Frågan lyftes även på årets tätortsvandring!

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef.

September

2022-09-30

Vad har ni för konkreta förslag när det gäller att få ordning på torget i Vara? Det har under lång tid och i princip varje helg varit stökigt på torget och dom boende runt torget har fått utstå en hel del störningar under nattetid. Nedskräpningen har också ökat markant och det städas undan allt för sent efteråt. Med tanke på hur många bilar som använder torget som mötesplats nu lär det knappast vara mindre stök där i vinter. Tänk på säkerheten för oss som bor och använder torget. Till vintern kan ni exempelvis placera ut betonghinder för att förhindra buskörningen. Vad har kommunen för plan, något konkret måste ni väl ändå ha att komma med efter all den här tiden?

Hej och tack för din synpunkt. Vi hänvisar till det svar som Johanna Forslund Kullander gav på liknande synpunkt som inkom 9 september. Se längre ner på den här sidan.

Vänliga hälsningar, Växeln, Vara kommun


2022-09-29

Cykelvägen från Vara mot Long har blivit mycket skada i beläggningen efter att den skrapades i gräskanterna. Stora jack i beläggningen utefter vägen. Farligt för gående o cyklister vid mörker.

Hej

Tack för din synpunkt! Vi ska asfaltera gång-och cykelbanan därför togs gräskanten bort!

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef


2022-09-29

Ang: ”belysning på cykelvägen bakom Pentahallen”. Nytt försök att få ett ljus över ärendet. Ni har kanske kommenterat detta förut ? Men eftersom inte alla inlägg publiceras, vet man ju inte… Ser att man märkt ut platser för kommande belysningsstolpar söder om utomhusbadet, det är iofs bra, men där det verkligen behövs ljus ( för att störa den pågående kommersen med droger) är ju på Kolonigatan mellan badet och Pentahallen fram till Bendersvallen. Ta nu tag i detta ärende omgående.

Hej.

Tack för din synpunkt! Arbete pågår!

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef


2022-09-28

Jag undrar varför det sällan planteras nya träd när träd sågas ner av olika anledningar och varför det inte verkar planeras för grönområden med varierad växtlighet (helst något annat än bara gräs och blommor)? Jag upplever att Vara har blivit allt mindre grönt under de senaste åren och jag tycker att det påverkar miljön i samhället negativt. Det känns alltmer kalt och öppet på ett tråkigt sätt och Vara som inte har tillstymmelse till vatten behöver kanske växtlighet mer än många andra ställen. Träddungar som stoppar vinden eller ger skydd mot solen under varma sommardagar är guld värda! Min synpunkt är därför att för varje träd som sågas ner borde det planteras minst ett nytt träd för att alla mår bra av att omges av ”natur”.

Hej

Tack för din synpunkt! Under en period i Vara planterades det många träd och buskar, några på fel platser, några har vuxit alldeles för mycket, några har blivit sjuka. Därför tas det ned träd utan att det återplanteras. När det kommer nya bostadsområden så som tex Lassagården försöker vi att få till en bra mångfald, inte bara gräsmattor utan också annan växtlighet.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef


2022-09-24

Häcken på en fastighet i Stora Levene har inte blivit klippt på ett tag , den skymmer sikten i korsningen mot Håkantorps Alle och Vara hållet .. så man är tvungen köra ut i den för att få fri sikt . Det skulle även behövas göras ett farthinder innan korsen från varahållet .. då fordon kör som idioter och passerar korsningen utan att ens vrida på huvet ..

Hej

Tack för din synpunkt! Vi tar till oss detta, med skymmande sikt. Farthinder frågan tar jag med mig!

Vi på gatu-och parkenheten uppskattar all hjälp vi kan få ifrån medborgaren! Allt för att det ska bli bättre i kommunen. Använd felanmälan, kan göras både via hemsidan eller via en APP ”felanmälan Vara”.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef


2022-09-23

Hej, jag skulle vilja gärna besöka badhus veckovis med min dotter som är rullstolsburen, och så gick jag att kolla hur är det med tillgänglighet men tyvärr det saknas saker som är grundande att kunna komma med henne. I själva omklädningsrummet det behövs en duschsäng/duschvagn eftersom min dotter kan inte stå och använder blöjor, så hon måste ligga för att kunna byta om henne. Och samtidigt det behövs en lyft för att kunna lyfta henne från rullstol till sängen. För början vi skulle blir jätte glada att ha minst duschvagn för att vi fortfarande kan flytta henne själv, sen förhoppningsvis i framtiden ni kan också fixa en lyft. Jag kan också säga att jag känner minst en till person som vill gärna besöka badhus men behöver samma saker, och jag är säker att det finns flera. Vi är så stolta att ha så fint och ny badhus i vår älskade Vara men jag tror att det blir mer fint och rättvist om alla kan besöka och njuta i en så fint ställe. Tack så jättemycket och jag hoppas att höra av er.

Hej och tack för dina synpunkter! På Vara Badhus finns det en duschsäng som kan användas inne i det som vi kallar för medföljarrummet. Jag vet inte vilken information du fick av personalen vid ditt besök, men uppenbarligen missade vi att berätta att vi har den. Vill du så föreslår jag att du kommer till oss igen och ber att få se duschsängen och hur den får plats i medföljarrummet. Rummet är inte så stort och det blir trångt med sängen där inne, men det fungerar för de flesta besökare.

Hösten 2019 genomfördes en förstudie som syftade till att hitta lösningar för att öka tillgängligheten i våra omklädningsrum. Förstudien tog fram förslag på en tänkbar ombyggnation men beslut togs att inte gå vidare med förslaget, bland annat efter rekommendation från Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning. Bedömningen var att åtgärderna som var möjliga att genomföra inte skulle leda till någon nämnvärd förbättring av tillgängligheten. Behovet av en takmonterad lyft fanns med i underlaget till förstudien, dock finns ingen möjlighet att installera en sådan lyft i befintliga omklädningsrum.

Jag hoppas att du vill komma till oss igen och att du tillsammans med personalen kan hitta en bra lösning för din dotter. Vill du så är du även välkommen att ta kontakt direkt med mig på 0512-31805.

Med vänliga hälsningar, Jesper Svensson, fritidschef Vara kommun


2022-09-22

Gick förbi badhusparken idag såg en hel del boule spelare. Vid toalettbesök visade mig en spelare hur det såg ut på toaletten. Det va de djävligaste jag sett hur en offentlig toalett ser ut i Vara. Står att den saneras. Det tycker jag bör ske varje morgon. Det är ju inte bara A lagare som använder toan.

Hej

Tack för din synpunkt! Toaletten blev sanerad under fredag 23/9. Fortfarande saker som behöver åtgärdas, kommer antagligen att öppnas för allmänheten igen under kommande vecka!

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef.


2022-09-16

Efter ett antal samtal med oförstående Postnord och utebliven postutdelning. . Postnord har ersatt sina cyklar med skåpbilar och andra mindre fordon, vilka de framför på trottoarer och andra områden i tätorten där dessa enligt lag inte får framföras. Det är dessutom betydligt större olycksrisk, där ju föraren personligen blir ansvarig vid olycka och inte PostNord! . De hävdar också att om det står något fordon i vägen eller om det är snövall vid gatuplan/trottoarkant i vägen, så ”de inte kan nå brevlådan från sitt fordon så har de ingen skyldighet att dela ut någon post”. . Postnord hävdar även omväxlade beroende på vem man pratar med hos dem att: – ”De hinner inte dela ut posten om de inte får använda sina nya fordon” – ”Vi har dispens och får framföra våra fordon på gång/cykelbanor och trottoarer” – ”…Dispens för framförande av sina fordon” . Efter samtal med Post och Telestyrelsen, vilka bekräftar att det inte finns några utfärdade dispenser för Postnords fordon och att ”de känner till problematiken med Postnords agerande, men det är upp till varje kommun att informera Postnord lokalt vad som gäller i kommunen”. . Tackar på förhand för hjälp av ansvarig med detta och ser fram mot att se leende, cyklande brevbärare, även fast cykeln egentligen enligt lag måste ledas på trottoarer…

Hej

Tack för din synpunkt! Kommunen har inte lämnat någon dispens för att framföra fordon på gång/cykelbanor och trottoarer.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef

Vi har vidarebefordrat din synpunkt till Postnord och postansvarig Maria Joelsson på kommunen kommer även prata med Postnord.

Vänligen Växeln, Vara kommun


2022-09-16

Det har pratats om att flytta lekplatsen vid kullenområdet pga utbyggnad av intilliggande vändplats. Gautarbetare jag pratat med sade att ett alternativ är att ha den vid själva kullen, det jag tänker på då är riskerna under vintern då pulkaåkare kan åka in i fasta objekt, t.ex. gungor osv. Fick då till svar att ett annat alternativ var att flytta till grönområdet med fotbollsmål i närheten av trädesvägen. I detta fall ligger redan en lekplats i närheten (iofs privat tillhörande bostäderna på västergatan). Mitt och min frus förslag är därför att om lekplatsen ska flyttas, ta den då till kortsidan av i tennisplanen där det idag finns en dunge. Fördelar med detta är att det är nära till grillplats och kullens stora grönområde. Träd växer för tätt och behöver tas ner så man behöver ändå gå in i dungen och rensa. Man har möjlighet att behålla några träd för att ha skugga på vissa platser, något som saknas idag. Den flyttas inte långt så området är redan bekant. Lyktstolpar finns i närheten så vi antar att det är lättare att bygga ut belysning till detta området, dagens lekplats är helt utan belysning. Skulle berghällen på andra sidan cykelvägen städas lite kan även den platsen användas för bänkar eller mer leksaker.

Hej

Tack för din synpunkt!

Det är som du säger, vi måste först göra klart vändplanen där efter tar arbetet vid om hur det ska göras med lekplatsen. Vi tar med oss erat förslag på åtgärd till arbetsgruppen.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef


2022-09-09

Hur kommer det sig att det inte sker någon form av förbättring när det gäller nedskräpningen på torget? Nuförtiden ligger det krossat glas och skräp i princip varje helg på torget. Varför prioriterar ni inte detta och får undan krossat glas snabbare? Ska man behöva undvika att ta med sig hunden bara för att ni inte kan hålla det rent? Att sedan torget används som en arena för bilkörning under kvällar och helger verkar kommunen inte heller prioritera… Varför inte göra enklare åtgärder och som dessutom inte är permanenta? Det finns betonghinder för att dela upp parkeringslinjer och mindre farthinder att fästa i marken så att det blir mindre lockande att köra bilen snabbt. Se till att gör något åt detta, som det är nu så vågar man knappt ha bilen parkerad där när det är mörkt. Kommunen borde tänka på säkerheten för sina invånare som använder torget. Vad jag har sett så har ni inte kommit med någon konkret åtgärd för detta senaste åren. Väldigt passivt av er.

Tack för din synpunkt. Vara kommun delar din uppfattning om att nedskräpning och alltför mycket buller och stök bidrar till misstrivsel för direkt berörda – vilket inte är bra. I samarbete med polisen försöker vi hitta lösningar som både ska kunna möta ett behov hos motorburna unga och minska olägenhet för boende i området. Vi är inte riktigt framme än men olika dialoger förs.

Vänligen Johanna Forslund Kullander, Samhällsbyggnadschef


2022-09-05

Jag bor på x gata i Vedum. Där finns en kolsvart, mager och eländig okastererad hankatt som söker sig till oss för att få mat. Han är skygg och sårig och jag tycker synd om honom och ger honom mat men det känns hemsk hur han ska klara sig till vintern. När han var inne hos en granne kissade han överallt så jag kan inte ta in honom och min egen katt skulle inte uppskatta det. Vad göra?

Hej,

Det är Länsstyrelsen som ansvarar för djurskyddsfrågor. På Länsstyrelsens hemsida finns det information om hur man ska gå tillväga när man misstänker att en katt är herrelös.

Tänk på att om du har matat en katt en tid kan du ses som ägare till katten. Det är då din katt, som du har det fulla ansvaret för.

Med vänliga hälsningar
Lottie Schwan, Miljö- och hälsoskyddsinspektör


2022-09-03

I ungefär 20 års tid. Kan tänka mej sen konserthuset byggdes ca, har johan brinks gata använts som en parkeringsplats. Detta har medfört problem när folk inte ställer sej nära trottoar. På vintern blir det ofta omöjligt att i överhuvud taget mötas när det är snövallar. Och nu senare när nya skolan byggts går det dessutom bussar på denna gata som är för breda för att möta trafik. Så i som sagt 20 års tid har jag och flertalet andra skrivit både på Bättre Vara och pratat med tjänstemän samt politiker. Svaret är alltid att man ska titta på det eller liknande. Nu har det tittats på i 20 år. Har ni tittat klart? Johan brinks gata måste vara den mest grävda gatan i hela kommun. Det har dragits rör, ledningar, bredband, byggts om, gjorts nya kantstenar. Och inte minst nu har man byggt om busshållplatsen vid skolan som byggdes för ett år sen. Bra planerat. När nu det nya hus/hemmet byggs mitt emot skolan går det dessutom tung trafik på gatan. Så när har ni tittat färdigt? När är det dags att göra en vettig lösning? Ska vi vänta 20 år till och se om nån fått arslet ur? Tack

Hej

Tack för din synpunkt! Vi har dock svårt att tyda vad det är du uppfattar är problemet, därför ber vi dig kontakta oss. Med dialog kan man se problem och lösningar tillsammans.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef

Augusti

2022-08-29

Hej! Vill komma med ett jättebra förslag till er som jag hoppas går i uppfyllelse. Jag bor i Emtunga i Vara kommun och skulle jättegärna vilja se en återvinningsstation i Emtunga. Många andra som jag har inte körkort och kan ta sig in till Vara för att sortera sitt skräp. Det skapar problematik i våran sortering av skräp och förekommer säkert att många hem väljer att underlätta för sig och slänga skräp som egentligen ska sorteras i soptunnan hemma. Hoppas ni tar till er av detta och underlättar för oss som bor i Emtunga. Tack på förhand.

Hej, och tack för synpunkten!

Vi som kommun försöker underlätta och stötta så mycket vi kan för att få till fler återvinningsstationer. Förra året kom två nya på plats, i Jung och i Helås. Det är inte kommunen som bygger upp och driftar dessa utan det sköts av FTI, förpackning- och tidningsindustrin. Vi hjälper FTI att anvisa lämpliga platser där behov finns. Förutom en station som var på väg till Vara men där bygglovet inte blev beviljat så har FTI nu avstannat i att bygga fler. Anledningen är att man inväntar beslut från nationell nivå kring ny lagstiftning rörande återvinning. Det kan bli så att ansvaret för delar av denna återvinning läggs över på kommunsverige. Så just nu är det paus i vidare etableringar och det dröjer nog minst ett år innan det kan börja hända något igen. Vi tar med oss din synpunkt och hanterar den när de nya regelverken finns på plats.

Med vänliga hälsningar, Nils Gustavsson, Teknisk chef


2022-08-25

Trots att arbetslaget hade mycket att göra var dom här och klippte och röjde två gånger inför vår Tumlebergsdag. Vi vill att dom ska veta att vi uppskattade detta och dagen blev väldigt lyckad.

Hej

Vilket fint beröm. Tack för detta.

Med vänliga hälsningar, Maria Joelsson, Biträdande Enhetschef
Arbete, sysselsättning och integration


2022-08-25

Det vore fullt möjligt att cykel pendla mellan Nossebro och Vara om det byggdes en cykel väg från Arentorp via Tumleberg till Essunga station. Från Essunga station finns det redan cykelväg in till Nossebro. I dessa tider när vi ska spara på miljön och vi ska ta oss så säkert som möjligt till olika platser borde det vara en självklarhet att fixa detta.

Hej, tack för din synpunkt. Visst vore det bra att fler skulle cykelpendla mellan våra olika orter! Gällande vägnätet i Vara kommun så är majoriteten av vägarna statliga en eventuell cykelväg längs den vägen måste byggas i samråd med Trafikverket, och med pengar ur en regional pott för cykelvägar. Ur den potten ansöker Vara kommun vart fjärde år för ”våra” cykelvägar och sedan är det styrelsen för Västra Götalandsregionen som fattar beslutet om vilka cykelvägar i Skaraborg som ska prioriteras nästkommande fyraårsperiod. Det är långa processer men god möjlighet att cykla är en prioriterad fråga hos kommunen.

På kommunen driver vi på för att cykelvägarna mellan Vara och de andra tätorterna ska byggas, både genom att lyfta frågan på regional nivå och genom direkt dialog med Trafikverket. Från Vara kommuns sida pågår just nu ett utredningsarbete gällande cykelvägnätet i kommunen, och vilka ytterligare kopplingar som behövs såväl i de större tätorterna som på landsbygden. Detta bland annat för att kommunen ska ha ett underlag för diskussion med Trafikverket just gällande utbyggnad av cykelvägar längs det statliga vägnätet.

Ett medskick är att den här typen av önskemål framförs i kommande samrådsprocesser gällande ny Översiktsplan för Vara kommun. Under kommande mandatperiod kommer nämligen den nuvarande Översiktsplanen, som bland annat pekar ut viktiga stråk för cykelpendling, att omarbetas för ett nytt antagande därefter.

Med vänliga hälsningar Lovisa Tavaststjerna
Samhällsplanerare, Plan- och tillväxtenheten


’2022-08-25

Alla orter i Vara kommun borde detaljplaneras. I Tumleberg ligger vi först när man kommer från Göteborg via E20. Vi har i många år haft personer som pendlar till Göteborg, Alingsås och Vårgårda. Här finns väldigt ont om bostäder men efterfrågan är stor. Alla människor kanske inte vill bo i Vara, Vedum eller Kvänum. För att samhället ska ha en möjlighet att utvecklas bör ni se över detta.

Hej, tack för din synpunkt.

Kul att Tumleberg väcker intresse. Under kommande mandatperiod kommer den nuvarande Översiktsplanen som pekar ut Vara, Vedum, Kvänum och Leverne som primära bostadsorter att omarbetas för ett nytt antagande därefter. Ett medskick är därför att den här typen av önskemål framförs i den processen som också kommer att involvera er medborgare genom samråd och annat.

Anledningen till att Översiktsplaner pekar ut primära bostadsorter är att bostadsetablering över tid också ställer krav på andra välfärdstjänster och service så som infrastruktur, vatten, avlopp, fiber, barnomsorg, skolor, omsorgsboenden mm. Det är då ur ett samhällsekonomiskt och ur ett samhällsplaneringsperspektiv önskvärt att det finns ett begränsat antal tätorter. Det betyder dock inte att det inte går att bo på andra ställen, men då blir det bostadslösningar av annat slag än i tätbebyggt område. Det finns inget som säger att det inte skulle gå att bygga på oplanlagd mark. Har du frågor om det så kontakta Vara kommuns bygglovsenhet. En begränsande faktor för många landsbygdskommuner så som Vara när det gäller etablering av ”nya” tätorter är skyddet av jordbruksmark som är nationellt reglerat i syfte att trygga livsmedelsförsörjningen. Men inget är omöjligt, dock kan det vara tidskrävande.

Vänligen, Johanna Forslund Kullander, Samhällsbyggnadschef


2022-08-23

Lekplatsen i Vedum bör rustas upp omgående med nya lekställningar och kanske utöka utbudet något. Idag är det inte trevligt att gå dit i huvudtaget. Det behövs en rejäl uppfräschning på allt. Finns inte ens någonstans att sitta.

Hej

Tack för din synpunkt! Under 2021 gjordes en förbättring av lekplatsen med inriktning på de yngre barnen. Då ställdes det fram sittmöbler. Under 2022 fick vi ett brev om att det saknas något på lekplatsen för något äldre barn, vi inväntar en dialog för att det ska bli något som man verkligen önskar, och inte något som ”vi” tycker ska vara där! Vi förbättrar mycket gärna men vi önskar dialog innan! Det har vi gjort på andra orter innan med ett gott resultat.

Tätortsvandringen är ett mycket bra verktyg att använda!

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef.


2022-08-23

Hej! Energitillgången Europa är inte god, vilket påverkar Sverige samt höjer elpriserna även för oss. Jag skulle vilja se en beskrivning av hur Vara kommun tänker minska sin energianvändning. Jag skulle även vilja veta hur belysningen i kommunens lokaler samt gatubelysningen kan dygnsanpassas och minskas. Informationen kan förslagsvis redovisas i Axet.

Hej och tack för din synpunkt.

I Vara kommun har vi sedan 2021 en antagen miljöstrategi som bland annat lyfter frågan kring energieffektivisering. Målet är att minska energianvändningen i kommunens eget fastighetsbestånd med 20 % till 2030 (basår 2016).

Vara kommuns energianvändning fördelas på värme och el. Värme baseras framförallt på fjärrvärme från förnybara källor och all el som används är Bra Miljöval. Det gör att klimatpåverkan från energianvändning är relativt låg. Vi arbetar även med att installera solceller.

I våra byggprojekt arbetar vi ständigt med energioptimering. I de fall där belysning är berörd installerar vi LED-belysning i våra lokaler med närvarostyrning där det är möjlig och lämplig. Det innebär att ljuset är släckt i om ingen är på plats.

För att hålla reda på energiförbrukningen använder vi ett system som heter Green View. Tack vare detta system kan fel mycket enkelt lokaliseras och åtgärdas. Riktade energiåtgärder kan också med hjälp av systemet lokaliseras och efter investerad åtgärd även möjliggöra utvärdering av resultatet och då i hopp om sänkt energiförbrukning.

Vad gäller gatubelysningen har vi de senaste åren uppdaterat till LED-belysning i våra tätorter och belysningen dygnsanpassas med hjälp av solur. Läs mer här: Byte av gatubelysning

Vi tar med önskemålet om en artikel i Axet framöver.

Med vänlig hälsning
Lina Alfredsson Mihlzén, Hållbarhetsstrateg
0512-311 12


2022-08-17

Gång och cykelbanor lutar mycket i stort sett i hela Vara. Underlaget med stenläggning vid Biblioteket gör ont i kroppen om man sitter i rullstol. Behöver bytas mot asfalt.

Hej

Tack för din synpunkt! Trottoaren vid biblioteket, gjordes i gatsten för att göra en anpassning till ingången och för att det skulle vara fint! Det finns inget planerat för att byta ytskiktet i dags läget. Vi har gjort iordning gång-cykelväg, trottoar och halva gatan av  Stora Torget, det finns i dags läget inte någon planerad aktivitet för att göra iordning resterande del av gatan Stora Torget.

Gatu-och parkenheten kommer att ringa till synpunktsinlämnaren då det finns några trottoarer som lutar!

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef


2022-08-16

Lagmansgatan läggs det ny trottoar, på ena sidan blir det sluttande trottoar nästan hela vägen, men helt plötsligt ska det till en trottoar de 3 sista husen som ingen vill ha, förklaring på detta? Säg inte att den är frekvent använd eftersom det inte stämmer, 99% använder gatan att gå på.

Hej

Tack för din synpunkt! Gående skall inte hänvisas till att gå på körbanan utan ska säkert kunna gå på trottoaren.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef


2022-08-14

Upprustning av Nästegårdskolans utemiljö. Platsen där skolan har sina friidrottsaktiviteter är väldigt nedgången. Bla plankor ruttna, ogräs och ingen sand i längdhoppsgropen. Ogräs på löpbanan. Används denna plats inte längre av eleverna? Ta då bort det som är trasigt och rensa upp. Så ingen skadar sig på de ruttna plankorna.

Hej

Tack för att du kontaktar oss med dina synpunkter, det uppskattar jag. Vi kommer att se över längdhoppsgrop och löparbana samt föra en dialog med rektor på skolan.

Med vänliga hälsningar, Åsa Hammargård, Fastighetschef


2022-08-13

Vid 3 tillfällen har jag sett en stor kommunbil stå på Willys parkeringen tätt intill cykelställen. Ena gången med blinken på och då satt dom utanför och åt glass. De hade inte sett lika dumt ut om de parkerat i en vanlig parkeringsruta. Har kommunalarbetaren blivit så lat? Skärpning. Mvh Stamkund på Willys.

Hej

Tack för din synpunkt! Jag har lyft detta inom enheten och hoppas på en förbättring!

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef


2022-08-12

Hej!
Hade det inte varit kul att testa ha lite musikunderhållning och sommarkryss för medborgarna under sommaren? Vid några tillfällen. Samverkan med kulturskolan? Föreningsliv? Eller andra musikintresserade eller lokala band som kan sätta ihop sitt eget kryss för allmänheten? Trevligt med gemenskap och musik under sommarkvällarna för de som inte reser iväg.

Hej,

Och tack för ett bra förslag! Sedan tidigare anordnar studieförbunden, med stöd av Vara kommun,  Sommarkvällar på slätten. Detta skulle t ex kunna vara en del av detta i framtiden. Vi tar med oss förslaget inför planeringen av sommaraktiviteter 2023.

Med vänliga hälsningar Rigmor Persson 
Verksamhetschef Kultur och Fritid


2022-08-10

Bor på lagmansgatan i vara,där det händer mycket nu på vägen. Om man nu gör så stort arbete kunde det inte varit på sin plats att låta oss som bor där kommit till tals. Det är ingen genomfartsgata men stora trottoarer ska det vara,vad jag förstår så vill de flesta inte ha det, men ändå ska det bli det. Kunde vi inte fått tyckt till. DÅLIGT.

Hej

Tack för din synpunkt! När kommunen asfalterar bostadsgator så bedömer vi om det finns möjlighet att tillämpa trafikverkets regler när det gäller säkerhet för den oskyddade trafikanten. Då lutar vi oss mot trafikverkets regelverk för gator i bostadsområden. Där anges minsta bredd på en trottoar, om det räcker med en på ena sidan eller om det behövs på båda sidor. Detta arbetssätt är förankrat hos våra politiker (Tekniska nämnden). Bara för att nuvarande boende på gatan inte anser sig önska en trottoar kan deras behov ändras eller att ett generationsskifte sker och då uppstår andra önskemål.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef


2022-08-09

Vi har träd utanför vår tomt som växt sig så stora att de är alldeles utanför vår tomt, har försökt att få ner dom men det är tydligen helt omöjligt, de skitar ner nåt alldeleles hemskt då vi har paviljong där. Tomten är så liten så det finns ingen annan plats att ha den på. Visst det är en park men jag kan lova att ingen skulle sakna dom, och vi skulle bli glada om dom kom ner. Jag tycker att ni kan lyssna på invånare lite, det är ju iallafall vi som betalar skatt till kommunen.

Hej

Tack för din synpunkt! Jag tar med mig frågan!

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu- och parkchef.


2022-08-08

En cykelväg mot Östra Ringleden med undergång så man kan cykla till bl a Jem & Fix . Det finns så mycket affärer där och man vill inte cykla på Ringleden.

Tack för din synpunkt!

Från kommunens sida pågår just nu ett utredningsarbete gällande cykelvägnätet, och vilka ytterligare kopplingar som behövs såväl i de större tätorterna som på landsbygden. I det arbetet tittar vi på en större helhetslösning för nytt gång- och cykelvägssystem för Vara tätort där en del av detta är kopplingen mellan området Torsgården (där bland annat Jem & Fix ligger) och tätorten på andra sidan av Östra Ringleden.

Med vänliga hälsningar Lovisa Tavaststjerna
Samhällsplanerare, Plan- och tillväxtenheten


2022-08-07

Tomten är på Timotejgatan och är granntomt till oss. Den har inte klippts en enda gång under säsongen och bilderna visar resultatet. Det första man möts av vid infarten från Longhållet. Fjärde sommaren vi bor här o tidigare har den klippt ett par gånger åtminstone och sett ut som en hyfsat fin park. Pratat med de som klipper runt gångbanan och de har lovat ta med frågan till enheten men det verkar inte ha hjälpt. Ber om återkoppling om varför den inte sköts eller vems ansvar obebyggda tomter är. Inte möjligt att bifoga filer så mailar in bilder till Vara.se.

(Bilderna är skickade till handläggaren. Växeln Vara kommun)

Hej

Tack för din synpunkt!

Vad gäller att klippa osålda tomter i kommunen tar jag med mig frågan! I dagsläget klipps dom inte.

Vänligen Mikael, Gatu-och parkchef


2022-08-01

I Levene har kajbeståndet ökat lavinartat . Flera hundra flyger runt , finns det inte sk kråkskyttar som ska decimera beståndet ?

Hej och tack för din synpunkt.

Kajflockar är inget som vi bedömer vara någon olägenhet för människors hälsa och därför inte prioriterar. Jakt på kajor har ingen effekt eftersom flockarna då bara flyttar på sig.

Olle Ryberg, Miljö- och byggchef

Juli

2022-07-28

Ovårdad tomt i Larv. Vet inte vem som äger huset,,tror inte att gräset är klippt i år. Ser så otroligt tråkigt ut när man är ute och går.

Hej!

Tack för ditt mejl. Miljö- och byggkontoret kommer att öppna ett tillsynsärende gällande fastigheten.

Hälsningar Olle Ryberg, Miljö- och byggchef


2022-07-24

Buskar och träd växer ut över gång och cykelbana utmed larvsvägen i vedum. Från larvsvägen 28 till 38

Hej

Tack för din synpunkt!

Larvsvägen är Trafikverkets, men vi ska givetvis hjälpas åt, kommer att åtgärdas inom kort. Vi på gatu-och parkenheten uppskattar all hjälp vi kan få ifrån medborgaren! Allt för att det ska bli bättre i kommunen. Använd felanmälan, kan göras både via hemsidan eller via en APP ”felanmälan Vara”.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef


2022-07-22

Hej.
Jag har noterat, då jag för tillfället delar ut tidningar, att det ligger kvar en hög med tidningar på golvet innanför brevinkastet på Nästegårdsskolan i Kvänum. Pausa prenumerationen på NLT när personalen har semester, så sparar kommunen både in pengar och slipper dras med en hög inaktuella tidningar när det väl börjar jobbas igen.

Hej

Tack för att Du uppmärksammar oss på detta. Vi tar med oss den kloka tanken inför nästa längre ledighet.

Mvh Annica och Christina, Rektorer Nästegårdsskolan


2022-07-19

En dement person som är mycket störande. Personen går runt och ringer och knackar på hos många och olika tider på dygnet. Personen har ingen koll på var hon bor. Vi andra orkar inte med henne, och vi får ingen ro.

Hej!

Tack för att du hör av dig! Vi kan av sekretesskäl inte bemöta din synpunkt. Vi vill dock gärna att du som lämnat denna synpunkt hör av dig till socialförvaltningen via vår växel så vi kan identifiera vem det gäller och  erbjuda personen hjälp och stöd.

Vänliga hälsningar, Sverker Andersson, Socialchef


2022-07-18

Svenskt person signum. Negligering. Bråka med EU medborgare

Hej och tack för din synpunkt.

Vi förstår inte riktigt hur du menar och har svårt att svara på din synpunkt då den är väldigt kortfattad. Du är välkommen att skicka in en ny synpunkt/klagomål om du vill förtydliga lite mer vad det gäller.

Vänliga hälsningar, Växeln Vara kommun


2022-07-14

På Timotejgatan finns det 3 tomter som verkligen behöver klippas! Det ser ovårdat ut och det börjar bli svårt att se när man kommer nerifrån gatan för att köra ut från den. Kommer det något barn runt hörnet ser man det knappt. Vi som bor här på gatan önskar att ni klipper tomterna snarast!

Hej

Tack för din synpunkt!

Nu delar jag upp svaret för ditt klagomål.

– Att det ska ske någon olycka önskar ingen, vilket gör att vi klipper en ”maskin” bredd i anslutning till gatan.

– Vad gäller att klippa osålda tomter i kommunen tar jag med mig frågan! I dagsläget klipps dom inte.

Vi ska samtidigt värna om mångfalden.

Vänligen Mikael, Gatu-och parkchef


2022-07-06

Jag tycker att hastighetsbegränsningen bör sänkas från nuvarande 60 km/h till 40 eller 30 km/h förbi förskolan i Larv och upp mot Vedum förbi kyrkan. Det är en farlig och krokig väg och passerar förbi den nya förskolan. Att komma i 60 km/h förbi svängen vid förskolan är verkligen inte säkert. Det borde åtgärdas omgående.

Hej

Tack för din synpunkt!

Vilken hastighetsbegränsning som skall gälla på Vedumsvägen utreddes 2017, i samband med den hastighetsöversyn som då gjordes för samtliga tätorter inom Vara kommun. Det bedömdes då att det är motiverat med att ha 40km/h längs delar av Borgavägen.

Gällande förskolan Arkens nybyggnation, som har sin entré mot Bäckaskogsvägen, gör kommunen bedömningen att den inte föranleder någon omprövning av hastigheten på Vedumsvägen. Om förskolan bedömer att det finns behov av trafiksäkerhetsåtgärder, utgår vi ifrån att de vänder sig direkt till kommunen och/eller Trafikverket.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef


2022-07-05

Allegatan i Vara har blivit en fartsträcka för vansinneskörningar och test av hastigheter framförallt på helger. Vi som bor utmed gatan har för länge sedan ledsnat och jag har påtalat detta för vårt kommunalråd. Nu är det faktiskt dags för en förändring! Så här kan vi inte ha det! Nu måste Du som gatuchef, polisen och kommunen agera och göra något! Från rondellen på Torggatan fram till första guppet vid vårdcentralen är det fritt fram att testa hastigheter. Detta är inte klokt!!!

Hej

Tack för din synpunkt! Finns inga planerade åtgärder i dags läget! När det gäller hastighetsöverträdelser så är det en polisiär åtgärd. Vi tittar på några olika hastighetssänkande lösningar, kommer att kontakta synpunktsinlämnaren för en dialog om de olika förslagen.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef


2022-07-05

Era kommunbilar framförallt inom äldrevården verkar tro att de har fri hastighet! Nattpatrullen kör mellan 50 och 100km/h på Allégatan mitt i natten! Svänger så att däcken tjuter i kurvorna! Om ni chefer bott i deras skottlinjen, hade ni tyckt det var kul?? Ta tag i era anställda! Eller anställer ni bara bebisar?? En vacker dag blir någon påkörd, då är det på erat samvete!

Tack för din synpunkt, självklart ska anställda i Vara kommun följa de lagar och regler som finns och vara ett föredöme. Berörd enhetschef kommer att ta itu med denna synpunkt.

Med vänlig hälsning, Dan Lindbäck, Fordonsansvarig


2022-07-03

Bygglov. Ni måste minska tiden på bygg ärende i en sådan liten kommun så ska det lösa sig snabbt och lätt skärp er

Hej!

Kommuner har 10 veckor på sig att fatta beslut om bygglov enligt lagstiftningen under förutsättning att ansökan är komplett. Vara kommun ligger vanligtvis långt under denna tidsgräns. Vissa steg i bygglovsprocessen går dock inte att bortse ifrån, t ex att alla berörda ska få möjlighet att yttra sig.

Hälsningar, Olle Ryberg, Miljö- och byggchef

Juni

2022-06-30

Dags att Vara kommun fixar till tillgängligheten till Badhusparken från Parkgatan så att passagen blir säker och att parkeringsförbudet är där uppfarten är! Den avfasning som är där idag är svår för rullstolsburna att ta sig upp och ner för och det har hänt olyckor där någon har vällt. Dessutom bör rutan med parkeringsförbud vara där uppfarten, den fasade kanten är.

Hej

Tack för synpunkten/klagomålet. Tillgänglighet, för bland annat rullstolsburna, till Badhusparken från Parkgatan är tillgodosett i korsningarna med Drottninggatan och vid Teatergatan. Det du skickat foton på är att betrakta som lastzon för transporter till Badhusparkens scen. Det är inte en anslutning till någon anslutande gångbana, så någon avsikt att förändra dess utformning av de skäl du anför, finns inte i dagsläget. Om det är så att det har skett olyckor, vilket inte kommit till Gatuenhetens kännedom, som en följd av att lastrampen används för rullstolar, ligger det närmare till hands att ta bort den. Däremot har du förstås en poäng i att lastrampen bör finnas inom lastzonen. Dessutom behöver kommunen antingen skylta upp den inofficiella lastzonen, eller ta bort markering och lastrampen.

Vänligen, Stellan Gedell, Gatuingenjör


2022-06-21

Misskött fastighet och tomt på Storgatan 69 Stora Levene. Som granne får man nästan dagligen höra kommentarer av förbipasserande cyklister och promenerande.

Hej!

Vi tackar för synpunkterna och gör ett besök på plats. Efter det avgör vi om det ska startas ett tillsynsärende.

Hälsningar, Olle Ryberg, Miljö- och byggchef


2022-06-19

På gångvägen längs med järnvägen innan lagerhuset finns det ett antal nyponbuskar med taggar som hänger över vägen. Jag har rivit mig på dessa taggar när jag cyklat förbi. Gående kan riskera att få taggar i ögonen vid ett oväntat möte.

Hej

Tack för din synpunkt! Önskemålet är åtgärdat. Vi på gatu-och parkenheten uppskattar all hjälp vi kan få ifrån medborgaren! Allt för att det ska bli bättre i kommunen. Använd felanmälan, kan göras både via hemsidan eller via en APP ”felanmälan Vara”.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef


2022-06-17

Hej, vi är ofta och besöker badhusparkens lekplats i Vara och saknar sittplatser i form av klassiska picknick bord. Finns det möjlighet att ordna detta?

Hej

Tack för din synpunkt! Tar till oss detta!

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef


2022-06-13

Då var det den berömda Baldersgatan igen, som år efter år lämnas osopad, och framförallt trottoaren. Är nog tionde året som kommunens personal måste upplysas om detta

Hej

Tack för din synpunkt! Visst den är osopad, vi hade lite grus i maskineriet! Haveri på maskinen vilket resulterade i att tex Baldersgatan inte sopades färdigt även en viss bit på Badhusgatan och några fler gator blev inte färdiga. Så fort gräset lugnar ner sig i växt, så kommer vi göra färdigt de gator/trottoarer som inte blev sopade!

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef


2022-06-13

Hej! Jag bor på Södergatan i Vara. Gatan utanför oss är de 40km/h som i övriga Vara, det är dock en lång raksträcka och hastigheten hålls väldigt sällan. Det är mycket barn på gatan och gångtrafikanter som ska till stationshuset. Snart kommer det ske en olycka. Jag önskar att det skulle komma upp ett farthinder.

Hej

Tack för din synpunkt! Innan vi gör någon åtgärd kommer vi att utföra en hastighetsmätning för att se vilken hastighet som hålls! Därefter kan vi som om åtgärd krävs.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef


2022-06-12

Hej, Finns det någon möjlighet för kommunen att ordna ett midsommarfirande inne i Vara tätort? Idag finns inget midsommarfirande och för att komma till ex. Almesåsen behövs en bil.

Hej,

Vara kommun planerar inte något kommunalt midsommarfirande utöver dem som redan arrangeras av föreningar i kommunen. Utöver Almesåsen arrangeras midsommarfiranden i Vedum och Kvänum, och alla är välkomna dit. Skulle ännu en förening vilja arrangera ett firande har vi möjlighet att stötta detta ekonomiskt.

Vänliga hälsningar Rigmor Persson, verksamhetschef Kultur och Fritid


2022-06-09

Dax att klippa det långa gräset utefter gamla järnvägsbanken från Vara kyrka till optimera! Risken för fästingbett skulle minska avsevärt. Tack på förhand.

Hej

Tack för din synpunkt! Vi gör vårt bästa med att sköta alla ytor! Kommer att klippas i närtid! Vi på gatu-och parkenheten uppskattar all hjälp vi kan få ifrån medborgaren! Allt för att det ska bli bättre i kommunen. Använd felanmälan, kan göras både via hemsidan eller via en APP ”felanmälan Vara”.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef


2022-06-07

I dag, den 7:e juni, grävdes cykel-/gångbanan längs med Torggatan upp. (I höjd med Din-x-macken och bort förbi ICA). Grävarbetet har lämnat infarten till VaraBostäders parkering som en skyttegrav med en uppstickande brunn mitt i, som dessutom inte var markerad. Sen verkar det som den som grävt bara lämnat. Vad är det för jävla sätt? Vi, som hyr parkeringsplats där har inget annat sätt att komma ut och in. Har skickat en felanmälan också. Ville bara lämna klagomål också. Jävla fasoner. Alla kör inte fyrhjulsdriven moderat SUV.

Hej

Tack för din synpunkt! Det är klart att det ska vara farbart, visst kan det vara något högre kanter men de ska fortfarande vara överkörningsbara.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef


2022-06-03

På ”ödetomten” i korsningen Hedvägen-Järnåldersvägen, Larv finns ett flertal träd som bör tas ned innan de orsaker skada.

Hej

Tack för din synpunkt! Vi tar till oss detta! Vi på gatu-och parkenheten uppskattar all hjälp vi kan få ifrån medborgaren! Allt för att det ska bli bättre i kommunen. Använd felanmälan, kan göras både via hemsidan eller via en APP ”felanmälan Vara”.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef

Maj

2022-05-30

Ska Vara småstad inte ha några gröna områden? Brinkskogen som var ett bra utflyktsmål för barn är borta. Plätten utanför torsgårdens förskola är borta. Grönområdet vid fotbollsplanen vid ringleden som är ett populärt ställe att gå bort med hunden finns knappt kvar. Och det ser ut som det ska göras nått på resten nu med då det står en grävmaskin och pinnar utsatta. Ska det bara vara gator och hus överallt?

Hej, tack för din synpunkt.

Varje plats behöver ytor för rekreation och grönområden. Grönytor är allt grönt inom tätortsgränsen, såsom parker och öppna gräsytor samt andra träd- eller gräsbevuxna ytor. Flera ytor med grönska i Vara (och på andra platser) är detaljplanerade för annan markanvändning än just allmänna grönytor och/eller grönområden även om det fram till att exploatering sker ser ut som/kan uppfattas som allmänna grönytor/grönområden i syfte att vara just det.

Den yta som åsyftas vid konstgräsplanen har en detaljplan med markanvändning för idrott och där bygger en privat aktör en paddelhall. Med det sagt så är det likväl viktigt på alla platser som växer att också planera in ytor för rekreation och utpekade grönområden. Särskilt så när en plats växer i huvudsak genom flerfamiljshus där tillgången till egna tomter relativt sett minskar. I planering och etablering av nya bostadsområden planeras grönytor in och nyligen fattade den tekniska förvaltningen beslut om att tillskapa ett tätortsnära grönområde i Nedervara. Så ja, vissa gröna ytor försvinner och andra tillkommer men det faktum at grönytor behövs är oomtvistligt.

Vänligen, Johanna Forslund Kullander, samhällsbyggnadschef


2022-05-29

Toppen att nät kom upp vid tennisplanen i kullenområdet, dock så tänktes det inte på att det spolas för skridskoåkning på vintern. Som det ser ut nu måste man dra slang från mitten av kortsida, runt nätet och sedan in på planen. Slangen räcker nu inte till och skulle det bli en längre slang skulle den bli tyngre och mer svårhanterlig. Bättre är att sätta upp en liten port rakt framför brunnen så man kan gå/dra slangen genom den. Det blir visserligen ett hål där bollar kan gå igenom men en liten öppning bör inte vara ett stort problem, alternativt göra en z-formad öppning

Hej

Tack för din synpunkt! Vi märkte detta med, vi har pratat med leverantören och de ska åtgärda!

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef


2022-05-26

Vill tacka Vara kommun för att tagits åt sig synpunkter gällande råkbon och tagit ner bon på värsta områden. Fast det är en kortsiktig åtgärd så glädjer det boende och skola runt omkring att något har gjorts. Nästa år får det gärna göras igen, men tidigare på året så man håller efter från start, förhoppningsvis flyttar fåglarna till något annat område utanför bostadsområden.

Hej!

Vad roligt att ni upplever en förbättring. Vi ska lägga en bevakning så att vi kan vara tidigare ute nästa år.

Hälsningar, Olle Ryberg, Miljö- och byggchef


2022-05-26

Finns det några regler kring vilken ljudnivå man får spela i Vara kommun? Den ljudnivån med musik som Kronan bjöd på kvällen den 25/5 kan inte vara acceptabel alls och lider med boende som bor runt restaurangen då det hördes högt enda ut till ringleden. Har aldrig hört en sådan hög ljudnivå i andra kommuner från uteklubbar.

Hej!

Ja, det finns ett regelverk kring detta, vi kommer att ta kontakt med verksamhetsutövaren angående klagomålet.

Olle Ryberg, Miljö- och byggchef


2022-05-22

Hej
Vi har i Arentorp haft funderingar på om vi kunde få en färskvattenbrunn med handpump borrad i samhället. Då nu det är kris i Europa så har denna tanke kommit upp mer. Skulle vi bli utan vatten tillförsel i de yttre områdena i Vara kommun så kan det bli väldigt svårt att tillgodose invånarna med vatten. Vi ser ju hur svårt det är i Ukraina med vattenförsörjningen där det inte finns
någon reserv. Vårt förslag skulle vara att det skulle ligga på cykelvägen mellan Kasebergsvägen och Lunnevägen. Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Man kan vara utan mat i flera veckor, men vatten måste man ha varje dag. Det dagliga behovet för en vuxen brukar anges till 3 liter. I ett krisläge riskerar vårt samhälle att bli utsatt för cyberattacker, som kan slå ut vår elförsörjning. Eftersom det inte finns tillräckligt med reservkraft försvinner också vattnet i våra kranar. Inte heller avloppsnätet fungerar när alla pumpar stannar. Ett fysiskt sabotage med aggressiva bakterier mot en kommunal vattentäkt skulle kunna slå ut befolkningen i en hel stad. Kriget i Ukraina har också visat hur beroende vi är av importerade reningskemikalier. En brunn på landsbygden är inte sårbar på detta sätt. Även om man har en eldriven pump så har man också möjlighet att manuellt hämta upp vatten. Vid en tillrinning av 1 m3/dygn kan således en enda enskild brunn förse mer än 300 personer med deras dagliga vattenbehov. Den som har ett traditionellt avlopp med självfall till en markinfiltration kan enkelt bära in en hink vatten, hälla i wcstolen och allt fungerar som vanligt. Om kriget kommer till Sverige, eller vattenförsörjningen påverkas på annat måste människor, i brist på skyddsrum, evakueras ut från storstäderna. Vart då? Jo, ut på landsbygden naturligtvis. Då måste där finnas pålitliga system, som åtminstone garanterar vattenförsörjning. Vi skulle vilja föreslå en gammeldags vattenpump där man med handkraft pumpar upp vattnet,

Hej Vattenpump i Arentorp!

Har läst förslaget på vattenförsörjning i Arentorp och kan försäkra er att det inte kommer att råda brist på vatten i ett nödläge som kan uppstå i framtiden, de närmaste 20 åren kan jag inte se en förändring. Det är vad vi vet idag, kommunen har en nödvattenplan för olika händelser, när krig i vårt närområde skulle uppstå har vi en nödvattenplan för det. Den nödvattenplanen är som du säkert förstår sekretessbelagd. Ert förslag på att anlägga en brunn med handpump (typ gårdspump) är enkelt för privatpersoner på deras fastigheter, skulle kommunen anlägga en sådan brunn har vi ett ansvar att den levererar ett kontrollerat (provtaget) vatten. Det gäller samma regler för en liten brunn som för en med stort uttag, gränsen går vid mer än 10m3  eller hur många som använder brunnen och i Arentorp bor det mer än 50 personer  som är gränsen.

Med vänlig hälsning, Robert Isberg, VA-Chef


2022-05-21

Cykelbana mellan Stenkilsgården och skolan. Färg på spärrlinjer verkar ha flagat av och har hamnat över cykelbanan (även vägen) som behöver sopas.

Hej

Tack för din synpunkt!

Detta är Trafikverkets väg, det har gjorts en anmälan till trafikverket (ärende nummer 1361595). Vi på gatu-och parkenheten uppskattar all hjälp vi kan få ifrån medborgaren! Allt för att det ska bli bättre i kommunen. Använd felanmälan, kan göras både via hemsidan eller via en APP ”felanmälan Vara”.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef


2022-05-17

Hej!
Jag skulle bara vilja meddela att hundlatrinen vid Elisgårdens lekplats är överfull och behöver nog tömmas snarast! 🙂

Hej

Tack för din synpunkt!
Vi löser detta! Vi på gatu-och parkenheten uppskattar all hjälp vi kan få ifrån medborgaren! Allt för att det ska bli bättre i kommunen. Använd felanmälan, kan göras både via hemsidan eller via en APP ”felanmälan Vara”.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef


2022-05-16

Dörren inomhus till Actic har nu varit trasig i tre veckor – TRE VECKOR – hur svårt kan det vara att felanmäla en sådan här sak? All värme från trapphuset går in i gymet och värmer upp en lokal som man kyler ned med AC. Tänk vad detta kostar!!!!! Trapphuset genererar upp till 30 – 35 grader en varm solig dag. Jag vill INTE att mina skattepengar ska gå till sådant här slöseri. Varför fungerar inte kommunikationen med personal och kommun?

Hej

Mycket tråkigt att höra att detta inte har åtgärdats. Personal som verkar i och utanför kommunens fastigheter skall felanmäla fel som uppstår i ett upprättat system. Därigenom får våra drifttekniker kännedom om felet och kan åtgärda det. Hoppas detta fungerar bättre i den berörda fastigheten i framtiden.

Allt gott!

TF fastighetschef, Anton Pettersson


2022-05-14

Hej! Skulle vilja framföra att det hade varit väldigt uppskattat med ett övergångsställe vid korsningen Allegatan & Smedjegatan. Det är en typisk promenad sträcka att följa Smedjegatan. Vissa dagar kan man stå oerhört länge för att sedan springa över då någon bil stannat. Stressen uppstår även om bilisten är snäll och stannat så vet man inombords att jag inte har företräde.

Hej

Tack för din synpunkt!
Jag kan förstå att det kan vara svårt att passera Allégatan, på grund av stundtals tät trafik och som dessutom eventuellt har hög hastighet. Just de höga hastigheterna gör att kommunen inte ser det som lämpligt att anlägga ett övergångsställe. Detta för att övergångsställen som inte samtidigt är utformade så att det inte går passera i hög hastighet är trafiksäkerhetssänkande. För även om fordonsföraren har väjningsplikt mot gående på övergångsställe, kan kombinationen ouppmärksamma fordonsförare, hög hastighet och gående som går rätt ut, kan leda till mycket allvarliga olyckor. Utan åtgärder som är hastighetssänkande finns det ingen möjlighet att anlägga ett övergångsställe, i dags läget finns det inga planerad åtgärder för detta!

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef


2022-05-10

Hej.
Det hade varit trevligt med ett väl utrustat utegym i Vara. Området intill Västra Skolans gympasal (vid kullen) är väldigt öppen och orörd sedan barackerna togs bort.

Hej

Tack för din synpunkt!
När det gäller utegym i Vara! Det finns olika förslag på placering. Tar med mig detta förslag till arbetsgruppen så får de lägga till detta förslag.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef


2022-05-02

Sedan snart två års tid tillbaka har det på en fastighet i Vara tätort lagrats allt mer i mitt tycke skrot. Det är bl.a ett lastbilssläp, skrotbilar samt en stor västtrafikbuss som står uppallad på fälgar. Är denna fastighet avsedd för denna typ av verksamhet? Då jag bor i hyresfastigheten intill skämmer detta hela området och inte vad man förväntar sig att se när man tittar ut genom fönstret. Andra skrotupplag brukar vara på för detta avsedda områden och inte mitt i ett samhälle utan något som helst insynsskydd.

Hej och tack för dina inlämnade synpunkter.
Med anledning av tidigare klagomål på verksamheten har Både bygg- och miljöinspektör handlagt ärenden under 2021. Ärendena har avslutats utan vidare åtgärd eftersom det inte bedömts strida mot detaljplanen i området. Verksamhetsutövaren har också kunnat uppvisa rutiner för hur skada på människors hälsa eller miljön kan undvikas.

Hälsningar, Olle Ryberg, Miljö- och byggchef


2022-05-02

Det är ett önske från alla boulespelare i Vara att få en toalett med kodlås i anknytning till boulebanan. Det kommer folk från Allingsås Kristianstad – Tidaholm och andra platser på våra tävlingar. Vi kan inte erbjuda dom en toalett eller möjlighet att tvätta händerna. Toaletten som finns i badhusparken är inte så fräscht att erbjuda långväga gäster. Hoppas ni kan fixa detta.

Hej!

Tack för din synpunkt!
Från fastighets sida har vi inga planer att bygga en ytterligare offentlig toalett men den befintliga som finns i Cafébyggnaden kommer under våren att fräschas upp.

Med vänliga hälsningar, Anton Pettersson,
Tf Fastighetschef/Fastighetsförvaltare

Hej!

Det lättaste för er som bouleklubb är att ta kontakt med Gatu-och parkenheten för en dialog!

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef

April

2022-04-29

Hej!
Har tänkt på lilla torget i Vara. Hade varit trevligt med några fina vårblommande träd i rundel där det finns sittplatser (vid sidan av gatuköket). Har jobbat mycket med grönytor och ser fördelen med träd som ger skugga, dämpar ljud mot järnväg, gynnar pollinerare, upptagning av vatten… många fördelar och framför allt det estetiska. Två tips är Magnolia (fina exempel från Vänersborg) eller Prunus accolade (prynadskörsbär).

Hej

Tack för din synpunkt!
Tar med oss denna synpunkt! Inför ombyggnation av Torggatan och Storgatan.

Vänligen  Mikael Jönsson. Gatu-och parkchef


2022-04-28

Vi önskar en upprustning av arentorps lekplats. Det finns gott om utrymme på plätten men inte så mycket att göra. Finnas många barn i samhället men det är sällan vi träffar på andra barn där (min 3åring tröttnar fort också). Några förslag är mer/större klätterställning, där man kan gå och klättra runt mer. Hinderbana av ex stockar. Ett mål till för fotbollsspel. Babygunga. Kanske kan utnyttja planket, måla för prickskytte, eller klättermöjligheter? Kort och gott. Skojigare lekplats som lockar till både mer lek och fler besökare!

Hej

Tack för din synpunkt! Lekplatsen i Arentorp har inte någon planerad upprustning/utveckling i dags läget! Lekplatsen underhålls och besiktigas regelbundet.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef


2022-04-27

Utmed Almgatan mot Torggatan är det förbjudet att parkera men ändå står där bil efter bil parkerad. Varför sätta upp en skylt med parkering förbjuden samtidigt som detta inte detta kontrolleras.
Har tidigare gjort ett inlägg om parkering på Teatergatan mot Torggatan . Bilar står tätt parkerade utanför Park Bio mot Torggatan varför mötande trafik får svårt att mötas. Detta är inte ok och mötet bilar emellan blir stressad över vem som ska ge vika och försöka köra in på Brf Kastanjens parkering.

Hej

Tack för din synpunkt!
Angående Almgatan, skylten har varit nerkörd under en längre period, skylten har kommit tillbaka och vi påtalar för parkeringsvakten om detta vid lämpliga tillfällen.
Trafiksituationen på Teatergatan, visst kan det vara stressigt vid möten och man måste ge varandra plats och visa hänsyn tillvarandra. Att sätta in ett parkeringsförbud på Teatergatan ser vi inte som en bra lösning.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef.


2022-04-21

Runt om i Vara kommun körs vita bilar med trycket ”Vara kommun” på. Dessa bilar kör alldeles för fort!!! Detta gäller både alla småorter och tätorter runt om! Önskan om att Kommunen tar tag i att informera sina kollegor att minska farten! Senast igår kväll kl 20:21 körde en bil på en landsväg där gränsen är satt till 70, här överstegs detta rejält!!! Detta inte första gången! Även där gränsen är satt till 40 går det för fort! Bor barnfamiljer ute vid vägarna, både inne i tätort och på landet.

Hej

Tack för din synpunkt!
Vi som kommun har många ögon på oss därav vikten av att vi ska vara ett föredöme! Vi informerar löpande hur viktigt detta är, framför allt när det gäller framförandet av tex en kommunbil! Tar med mig till de olika verksamheterna!
(När det gäller trafikförseelser så är det ett Polisärende).

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef


2022-04-18

Har några krav ang Badhusparken. MÅNGA flera soptunnor. Det kissas och skits på flera ställen runt scenen av alla kategorier av människor. Så det MÅSTE verkligen spolas av med
vattenslang flera gånger i veckan. Det vistas många barnfamiljer runt i parken när dom bla äter god glass. Så det är rent äckligt när man ser de stackars ovetande familjerna när barnen springer runt och leker. vid scenen. Sätt ut en bajamaja mellan scenen och boulebanan, den ska finnas året runt. så det finns möjligheter för alla kategorier av människor att kissa mm. För det hjälper inte att toan i kiosken är öppen. Bor nära och sett det mesta.

Hej

Tack för din synpunkt!
Den allmänna toalett som finns i kiosken idag är den som erbjuds. En kompletterande bajamaja i parken är sannolikt inte lösningen då behov utförs av andra skäl än just avsaknad av en toalett. Visst det kan finnas ett behov av att öka antalet toaletter under vissa tillfällen, tar med oss frågan. Om det senare skulle bli aktuellt att göra en insats för att förbättra scenen mm så kan behov av annan toalettlösning än den nuvarande vävas in i ett sådant projekt.
Angående sopkärl, vi tar med oss detta och ser över behoven och tittar även över placeringar.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef


2022-04-17

Ni kommenterade en synpunkt här på Bättre Vara den 25/3 att kommun skulle inom närmsta veckorna ta ned kråk- och råkbon på de mest utsatta områdena men vart har ni gjort det? Ett utav de mest utsatta områdena är på Korsgatan/ karlagatan men inget är borttaget där. Boende och Parkskolans skolgård störs väldigt mycket att dessa råkor. Snart hörs det nog enda bort till kommunhuset
och då blir det väl fart på benen.

Tack för din synpunkt!
Helt riktigt att Vara kommun sedan en tid tillbaka planerat att ta ner fågelbon på vissa platser med stora problem för särskilt utsatta människor och egendom. Vi får enligt jaktlagen inte ta ner alla bon förstås utan kommer i samförstånd med länsstyrelsen koncentrera oss på miljöer där framförallt barn och äldre vistas. Arbetet sker med hjälp av skylift varför vi var tvungna att ställa in planerat jobb för någon vecka sedan när det snöade kraftigt. Istället började nedtagning av bon onsdagen den 20 april.

Med vänliga hälsningar, Kjell Karlsson, Miljö- och byggchef


2022-04-17

Vad bra att det var sopat runt skolans område, blir lätt att barn ramlar på gruset när det blir dags för fotboll i vårsolen. Det var ett bra intiativ!

Hej

Tack för din synpunkt! Tar med detta till enheten.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef


2022-04-12

Eftersom Smedjegatan har blivit en genomfartsled där många bilar kör slalom mellan utbyggda trafikhinder i farter högt över de 40 km/h som är tillåtet måste något göras. Det är störande för de boende och väldigt farligt med tanke på alla barn som rör sig i området. Personbilar, bussar, lastbilar och inte minst A traktorer kör av från ringleden och tar in på Smedjegatan och kör upp mot
Allégatan eller vidare ända upp till Storgatan i en strid ström. Det vore bra med en trafikmätning för att få syn på vidden av detta problem. Med tanke på att Vara har en ringled så borde det naturliga vara att ta den vägen och inte åka genom bostadsområden. Att busstrafik tillåts ta den vägen är också väldigt förvånande, inte minst med tanke på alla de trafikhinder som byggts ut efter hela gatan. Med förhoppning om att problemet åtgärdas innan en olycka sker!

Hej

Tack för din synpunkt!
Vi tar med oss ditt önskemål om att göra en mätning av trafikflödet för nämnd gata!

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef


2022-04-09

Snabbare internet behövs. De tre viktigaste faktorerna som påverkar hur snabbt bredband man behöver är: Hur många man är i hushållet: Bor du ensam, eller är ni en större familj som ska använda bredbandet samtidigt? Med fler personer i hushållet som använder uppkopplingen samtidigt krävs ofta högre hastighet. Hur många uppkopplade enheter hushållet har: Om alla uppkopplade enheter i hemmet, såsom bärbara datorer, surfplattor, mobiltelefoner etc. använder samma WiFi-uppkoppling så krävs ofta mer kapacitet och högre hastighet. Vad bredbandet ska användas till: Enkelt förklarat så kräver e-post, bankärenden, sociala medier och surf på vanliga hemsidor lägre nedladdningshastigheter medan streaming av videos via tjänster som exempelvis SVT Play, Netflix m.fl. kräver högre hastigheter inte minst om du använder playtjänster och tv-apparater med högre videokvalitet (HD och Ultra-HD). Är det dessutom någon i hushållet som håller på med gaming & esport så krävs betydligt högre hastigheter. För de flesta är nedhastigheten (hur snabbt man tar emot data) viktigast. Upphastigheten (hur snabbt man kan skicka data) är viktigare om du exempelvis spelar spel online, jobbar mycket hemifrån eller laddar upp mycket foton och filmer för lagring i molnet (t.ex. till tjänster som iCloud, Google Drive, Dropbox och OneDrive).

Hej

Tack för din synpunkt.
Det är inte kommunen, Vara bostäder, VaraNet eller fiberföreningarna som är leverantör av uppkopplingen till kund. Frågan om snabbare internet skall ställas till leverantören de har i dagsläget. Det är i de flesta fall Telia i Vara kommun, men kan också vara andra leverantörer. Du får ta kontakt med den leverantör som du har.

Med vänlig hälsning, Martin Strandholm, VD VaraNet


2022-04-01

För att få ut sitt arbetsgivare intyg så måste man gå in digitalt med bank-id. Om man inte har något bank-id och ska skaffa konto och bank-id m,m så måste man ha arbetsgivareintyg. Varför går det inte även att få ut ett på papper om man begär att få det för att kunna skaffa bank-id.

Hej!

Tack för din synpunkt. Här måste det tyvärr ha uppstått ett missförstånd. Troligtvis har du varit i kontakt med din A-kassa och de har hänvisat dig till portalen Arbetsgivarintyg.nu. För att nyttja denna digitala tjänst krävs helt riktigt ett bank-Id. Vi som arbetsgivare kan självklart ge dig ett arbetsgivarintyg på papper utan att du behöver bank-Id. Önskar att du kontaktar lönekontoret så hjälper vi dig med detta.

Vänligen, Elin Sundén, HR-chef Vara kommun

Mars

2022-03-31

När det är stora konferenser i Konsertsalen så blir Lagmans parkering väldig lätt full och alla anställda får inte plats. Kan man göra i ordning asfalten på Svevia-tomten och ha den som back-up vid stora händelser? Då kan personalen gå ut i förväg med mail om att vi behöver parkera där. Asfalten behöver sopas av då det finns spik/skruv liggandes efter bygget där. 

Konserthuset har följande dag: 21 april har Konserthuset över 400 besökare, då det är Skaraborgsdagen. Vilket innebär att många bilar ska trängas och konkurrera med våra bilar på AMB och Vårdcentralen. Kan vi använda Svevia – tomten då? Men den måste ”städas” så ingen får punktering efter byggnationen som varit. 

Hej!

Det är okej att för denna gången nyttja svevia-fastigheten som parkeringsplats pga. av den stora folkmängd som antas komma denna dag! Ytan kommer att vara sopad för att minska risken för skador.

Med vänliga hälsningar, Anton Pettersson, Tf Fastighetschef/
Fastighetsförvaltare


2022-03-25

Essunga kommun har under 3 helger i mars kråkfågeljakt mellan kl 07-09 av kommunskyttar. Varför kan inte Vara också ha en sådan lösning då även denna kommun har besvär av dessa hemska fåglar??

Tack för din synpunkt.

I Vara kommun diskuterar vi just nu vilka åtgärder vi kan vidta. Rent generellt tror vi inte på regelrätt jakt med vapen och då inte heller att skjuta inom tätbebyggt område. Vi diskuterar om det kan finnas andra åtgärder som kan få effekt men måste förhålla oss till b l a jaktlagen och dom synpunkter som länsstyrelsen kan ha vad gäller t e x behov av åtgärder, häckningstider och annat. Under de närmaste veckorna kommer vi att ta ned en del fågelbon i de mest utsatta områdena där människor eller egendom kan skadas. Detta ska förhoppningsvis ge en effekt, i varje fall på kort sikt.

I övrigt hänvisar vi till sidan om störande fåglar för mer råd och information.

Med vänliga hälsningar, Kjell Karlsson, Miljö- och byggchef


2022-03-23

Ser att gatukontoret planerar permanent avstängning av ”Cykelbana mellan Utomhusbadets östra del och Gradgatan f o m 28/3”, undrar då hur det är tänkt för de gående som också använder denna väg till o från butiker i området samt för de som har sina jobb i området ? Hela vägen/banan är ju skyltad som Gång och Cykelbana! Alternativ på säkert sätt verkar saknas ?

Hej,

Tack för din synpunkt!

Vi är medvetna om att hela hanteringen av det här ärendet inte varit bra. Bakgrunden till att en bit av gång-och cykelvägen mellan Gradgatan och baksidan av utomhusbadet i Vara kommer att tas bort är att marken som vägen går över har bytt ägare. Planen är att gång- och cykelväg kommer att stängas av under sommaren 2022.

Kommunen undersöker just nu ersättningslösning för den aktuella gång- och cykelvägen och tittar på en större helhetslösning för nytt gång- och cykelvägssystem där en del av detta är kopplingen mellan Torsgården och tätorten på andra sidan av Ringleden. Förhoppningen är att en ersättning för gång- och cykelvägen ska finnas på plats snarast.

Med vänliga hälsningar Lovisa Tavaststjerna, Samhällsplanerare, Plan- och tillväxtenheten


2022-03-23

Ni borde förbjuda rökning vid solgårdens busshållplats eftersom jag åker buss därifrån nästan varje dag och då brukar det alltid vara någon personal på solgården som står och röker bakom busshållplats så det luktar jätteäkligt, det brukar kännas som att man ska få någon slags lungcancer av att bara stå där. Så ni borde förbjuda de som jobbar där att röka vid busshållplats, de får röka
någon annan stans!!!

Hej och tack för Din synpunkt!

Jag beklagar om kommunens medarbetare står och röker vid busshållplatsen. Din synpunkt är förmedlad till de chefer som eventuellt berörs så att de i sin tur kan informera medarbetare om att vi kan skapa olägenhet för andra.

Vänligen Linda Norlin, Verksamhetschef Äldreomsorgen


2022-03-21

Hej Cykelbanan mellan Rosenvägen och Gradgatan (mellan utebadet och Östraringleden) ska tas bort enligt en skylt som sitter där och då undrar vi hur ni tänker att man på ett säkert sätt i framtiden ska kunna cykla ut till Östraringledenområdet, typ till Vianor. Vi har mycket personal som går och cyklar där varje dag. Ska man nu då ta sig fram på Östraringleden igen?, Där trafiken går i 80-100km/h med skräckblandad förtvivlan.

Hej,

Tack för din synpunkt!

Vi är medvetna om att hela hanteringen av det här ärendet inte varit bra. Vi är också medvetna om att cykling längs ringleden är en trafikosäker lösning, och ser det som mycket olyckligt att cyklister hamnar i den miljön. Bakgrunden till att en bit av gång-och cykelvägen mellan Gradgatan och baksidan av utomhusbadet i Vara kommer att tas bort är att marken som vägen går över har bytt ägare. Planen är att gång- och cykelväg kommer att stängas av under sommaren 2022.

Kommunen undersöker just nu ersättningslösning för den aktuella gång- och cykelvägen och tittar på en större helhetslösning för nytt gång- och cykelvägssystem där en del av detta är kopplingen mellan Torsgården och tätorten på andra sidan av Ringleden. Förhoppningen är att en ersättning för gång- och cykelvägen ska finnas på plats snarast.

Med vänliga hälsningar Lovisa Tavaststjerna, Samhällsplanerare, Plan- och tillväxtenheten


2022-03-21

Hej!
Vi uppmärksammade i samband med en brand utrymnings övning, här på Konserthuset, att det fanns lite eller ingen belysning på baksidan av Konserthuset ( industrigatan). Vid ev. brand utrymning från Blackboxen, kök och kontor så ska man ta sig bort mot fotbollsplanen vid badhuset där uppsamlingsplatsen är. Gatan är också populär morgon och kvällstid för hundägare och motionärer att använda så även dessa skulle ha nytta av en belysning där.

Hej!

Tack för synpunkten! Vi kommer ta med oss detta i vårt planerade underhåll för fastigheten som en åtgärd längre fram.

Med vänliga hälsningar, Anton Pettersson, Tf Fastighetschef/
Fastighetsförvaltare


2022-03-20

Finns en damm bakom vidhemsgården som många tycker att det måste göras åt, kommun började att fylla igen dammen men så klagade några rätt personer i Vedum på detta tyvärr så avbröts detta.
Bättre att fylla igen dammen och ordna något aktivitetsbana tex utomhusgym eller mtb bana typ den i Järpås. Har sett många yngre barn gå där och nästan trilla i vattnet och jag skulle inte vilja att det blir en allvarlig olycka där. Så något måste kommun hitta på i området. Tack i förhand oroliga föräldrar

Hej

Tack för din synpunkt! I samband med att vi kommer att göra ett större arbete med Kyrkogatan i Vedum så ska även dammen justeras!

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu- och parkchef


2022-03-19

Skymmande granhäck. Skymmer sikten ut mot Tingshusgatan – dessutom har den tagit över halva gångbanan.

Hej

Tack för din synpunkt! Bra att du rapporterar detta, dock är detta ett arbete som kräver ett stort tålamod i normalfallet. Just här ska vi arbeta i vägområdet och då kommer detta problem att lösa sig, så fort vi börjar med att gräva i Tingshusgatan.

Vi på gatu-och parkenheten uppskattar all hjälp vi kan få ifrån medborgaren! Allt för att det ska bli bättre i kommunen. Använd felanmälan, kan göras både via hemsidan eller via en APP ”felanmälan Vara”. Det är även möjligt att se vad som är rapporterat. Att ange en sina kontaktuppgifter är valfritt, dock underlättar det för oss om det finns någon vi kan föra dialog med och man får en direkt återkoppling i ärendet!

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu- och parkchef


2022-03-16

Både på morgonen och kvällen lyser gatubelysningen när jag anser att den borde vara släckt. Detta skulle minska elförbrukningen

Hej

Tack för din synpunkt! Att gatubelysningen lyser vid dagsljus, kan vara att vi besiktigar eller arbetar i anläggningen. Angående styrningen så sköts den centralt via ett skymningsrelä i Vara.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu- och parkchef


2022-03-16

Minska transporter till Vara genom ordna insamlingsmöjligheter i mindre orter t.ex Vedum för trädgårdsavfall under vår och höstsäsong.

Hej!

För närvarande är arbetet inriktat mot den nya återvinningscentralen i Vara med fokus på ökad tillgänglighet för medborgarna i Vara kommun. Den nya ÅVC:n beräknas vara klar till kommande årsskifte.

Med vänlig hälsning, Christina Storm, ÅVC-chef, Avfall & Återvinning Skaraborg


2022-03-15

Hej!

Våra barn är ofta på lekparken Elisgården och spelar street hockey. De är väldigt besvikna över att målen inte längre står kvar. Finns det någon möjlighet att åter ta fram dessa så även de lite äldre barnen kan vara där och leka? Tack på förhand!

Hej! Tack för din synpunkt. Klart vi ställer tillbaka målen.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef.


2022-03-11

Ombyggnad av Torggatan behöver göras då det är hög belastning på vänster och höger sväng in till köpcenter. Vara Kommun behöver bygga om infarten till fler filer eller rondell så att vi får flyt i trafiken som ska in och ur Vara samt in i köpcenter ! Jag tror att Vara Kommun redan vet om att vi varabor inte är nöjda med hur infarten gjordes från första början. Alla kunde räkna ut att det blir stopp och köer då den mest trafiktäta infart till Vara har denna dåliga infart till ett köpcenter. Även dåligt utrymme när bilister ska svänga in längre fram till P-platser – det går knappt att mötas vid korsningar.

Hej och tack för din synpunkt!

Det gjordes en analys 2019 gällande detta område! Av de sammantagna resultaten som gjordes 2019 var beslutet att inte göra någon åtgärd. Mätningen gjordes vid en lönehelg, vid detta tillfälle så visade analysen att 59% fick vänta maximalt 29 sekunder.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef


2022-03-11

Jag har observerat att det verkar finnas stora brister i den allmänna kunskapen i hur och var det är lämpligt att cykla. Detta gäller både skolbarn och vuxna (och tråkigt nog även hemtjänstpersonal). Därför vill jag föreslå att kommunen samordnar tillsammans med t.ex. polisen en sorts utbildning om i hur man använder de cykelbanor som finns i Vara. På t.ex. Allégatan och stora delar av Smedjegatan är det dubbelsidig cykelbana. Det betyder att cykelbanorna är enkelriktade det vill säga att man , precis som där cykelbana saknas, ska cykla på sin högra sida i färdriktningen (pilar finns på asfalten). Detta är dock något som skrämmande många inte verkar veta. Det samma gäller att väldigt många cyklar på trottoaren, ironiskt nog, på sin högra sida längs Badhusgatan, där cykelbanan är dubbelriktad på ena sidan. Mig veterligen får man inte cykla över huvud taget på trottoarer. Jag föreslår här med allmänna informationsdagar för allmänheten och kanske ytterligare arbete om trafikmoral i kommunens skolor (både grundskolan och gymnasiet).

Tack för dina kloka inspel. Det behöver göras olika insatser för att få fler att förstå och följa det som gäller för cykel. Vara kommun kommer i samarbete med Polisen att se över vad som kan göras för att dels nå ut men också nå fram till olika målgrupper. Bland annat kommer ett inslag att göras i Axet.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu- och parkchef


2022-03-10

Såg att det fanns tidigare framförda önskemål, senast i Aug 2020 om att anlägga en discgolfbana. Skulle vilja tillägga att den i så fall bör planeras för 18 hål/korgar för att då även kunna locka besökare från andra kommuner till Vara. Det är fortfarande ganska långt för oss aktiva utövare att åka till de närmaste banorna med minst 18 korgar som finns i Falköping, Vårgårda och Lundsbrunn. Som svar 2020 var att ärendet nu ses över igen, vad är status på det ärendet?

Hej och tack för din fråga! Några aktörer har under de senaste åren varit i kontakt med kommunen och visat intresse för att etablera discgolf. Hittills har det inte gått att erbjuda någon lämplig kommunalägd markyta för detta. Om det finns privata markägare som önskar etablera discgolf är okänt men i nuläget finns det inget skarpt förslag på etableringsplats.

Vänligen, Johanna Forslund Kullander, samhällsbyggnadschef


2022-03-09

Hesa Fredrik. Hörde på nyheterna att denna signal skulle ljuda i hela Sverige i måndags kl 15 förvarnade min gamla mamma hennes grannar barn barnbarn mm för att ingen skulle få panik Kl blir 15 i måndags o överallt i Sverige tjuter sirenen vad händer i Vara 🤔Inte ett knyst hörde vi ?????

Hej och tack för din synpunkt.

Det stämmer att det inte hörs något i Vara eftersom vi inte har något sådant signalsystem som kallas Hesa Fredrik. Historiskt sett så har de flesta Hesa Fredrik kommit upp efter andra världskriget och anledningen till att det inte finns någon signal i Vara är att man inte bedömt Vara som ett krigsmål. Skulle det vara så att vi ändå anser oss behöva den här varningssignalen får vi göra en ansökan hos MSB, myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Men själva signalen är bara en del av flera hur man som invånare får veta att något inträffat. Vid en allvarlig händelse kan Räddningstjänsten skicka ett så kallat VMA som betyder viktigt meddelande till allmänheten. Hesa Fredrik är en del i detta varningssystem men det går även ut information via radio, TV och som ett meddelande i din mobiltelefon. Du kan läsa mer om VMA på MSBs hemsida.

Frågor och svar om utomhusvarning och VMA (msb.se)

Vänliga hälsningar Maria Joelsson, kommunikationschef


2022-03-09

Mycket skräp slängs utanför Lagmansgymnasiet och vi försöker få våra elever att plocka upp efter sig. Eleverna ska inte röka men det gör de ju ändå – fimpar och annat slängs framförallt utanför Barn och fritids-korridoren. Sätt upp en papperskorg väl synlig utanför just denna plats vid statyn som står där. Vi kommer aldrig att få alla elever att sluta röka!

Hej

Tack för din synpunkt! Vi tar med oss detta och ser över möjligheten till att öka med något sopkärl.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu- och parkchef


2022-03-09

De är många som vill cykla från Vedum till Vara. Detta går inte nu pga vägen är för smal o dålig.

Tack för din synpunkt!

Vi håller med om att det behövs en gång- och cykelväg längs bilvägen mellan Vara och Vedum. Vägen är statlig vilket gör att det är Trafikverket som bestämmer om och när det ska byggas cykelväg längs den.

På kommunen driver vi på för att cykelvägarna mellan Vara och de andra tätorterna ska byggas, både genom att lyfta frågan på regional nivå och genom direkt dialog med Trafikverket.

Vi tycker att det är bra att Varaborna gör sin röst hörda här och vi hoppas att du fortsätter att lyfta de här problemen, och gärna även till Trafikverket direkt!

Här finns en kontaktväg till Trafikverket.

Med vänliga hälsningar Lovisa Tavaststjerna,
Samhällsplanerare, Plan- och tillväxtenheten


2022-03-09

Jag har läst att när den nuvarande konsumentsekreteraren Egon Frid går i pension, tänker kommunen inte tillsätta tjänsten. Stämmer detta? I så fall är det mycket oroväckande, för det behövs en konsumentsekreterare. Jag kräver att Vara kommun ska ha en konsumentsekreterare!

Hej och tack för din synpunkt.
Din fråga har kommit in tidigare och du hittar svar ett par synpunkter under denna.

Vänligen,
Växeln Vara


2022-03-09

Varför kommer ingen ersättare på tjänsten som konsumentsekreterare och budget och skuldrådgivare när Egon går i pension? Han betyder väldigt mycket för oss kommuninvånare. Detta är verkligen inte att göra något bra för oss kommuninvånare. Hur tänkte ni nu?

Hej och tack för din synpunkt.
Din fråga har kommit in tidigare och du hittar svar i synpunkten under denna.

Vänligen,
Växeln Vara


2022-03-09

När nuvarande tjänsteman går i pension passar kommunen på att lägga ner tjänsterna som konsumentvägledare och stöd vid budget och skuldsanering. Detta är ett oklokt beslut, som kommer att innebära att svaga grupper får allt svårare att värja sig ekonomiskt, och att göra kloka informerade val i sin privatekonomi. Jag önskar en förklaring och en analys bakom förslaget. Denna förklaring bör även presenteras i Axet, så att vi medborgare förstår beslutet.

Hej och tack för din synpunkt.

Den senaste veckan har det kommit in synpunkter till Vara kommun kring tjänsten konsumentsekreterare och en oro kring att den ska dras in. För att undvika att det uppstår missförstånd och möta den oro som finns vill jag därför berätta om det arbete som just nu pågår. Jag vill också betona att det aldrig varit aktuellt att dra in någon tjänst eller att minska på servicenivån.

Vara kommun ska fortsatt finnas där som stöd till våra invånare i de här samhällsviktiga frågorna. Hur det kommer att ske är däremot inte helt klart utan vi ser just nu över på vilket sätt konsumentrådgivning samt budget- och skuldrådgivning bäst ska organiseras i kommunen.

Jag är medveten om att det finns nackdelar med att det inte är klart hur det ska ske, men vi försöker att lyfta blicken för att hitta en lösning som gynnar våra medborgare i längden. Kommunfullmäktige beslutade exempelvis den 28 februari om att Vara kommun ska starta ett kontaktcenter där delar av konsumentrådgivningen eventuellt kan komma att placeras.

Vara kommun har under många år erbjudit god konsumentrådgivning samt budget- och skuldrådgivning. Vår ambition är självfallet att det fortsatt ska vara så.

Med vänliga hälsningar André Essebro, bildningschef Vara kommun.


2022-03-09

Hej!
Nu är det vår igen och för tredje året i rad har råkorna kommit tillbaks på Kommunens mark vid Karlaplan (parken i korsningen Torsgatan/Karlagatan/Odengatan). De bosatte sig här efter att skogen/dungen vid Brinkaskogen revs för några år sedan.

Jag undrar hur ni på kommunen arbetar förebyggande för att förhindra att de ska bygga sina bon mitt i centrala Vara? Planeras det för någon gallring av träden eller liknande för att förhindra att de bygger sina bon här? Träden i vilka råkorna har sina bon blommar mycket senare än övriga träd i parken, vilket för mig tyder på att de tar skada av råkorna.

På marken i parken finns också massor av pinnar som bjuder in fåglarna till att bygga bo. Här skulle det vara tacksamt om dessa kontinuerligt plockas upp.

För oss boende i området är det väldigt påfrestande att ha råkorna som grannar då de dels smutsar ner och framför allt för ett väldigt liv dygnet runt.

Tacksam för återkoppling!

Hej

Tack för din synpunkt. I Vara kommun diskuterar vi just nu vilka åtgärder vi kan vidta. Rent generellt tror vi inte på regelrätt jakt med vapen och då inte heller att skjuta inom tätbebyggt område. Vi diskuterar om det kan finnas andra åtgärder som kan få effekt men måste förhålla oss till b l a jaktlagen och dom synpunkter som länsstyrelsen kan ha vad gäller t e x behov av åtgärder, häckningstider och annat. I övrigt hänvisar vi till kommunens hemsida Störande fåglar — Vara kommun för mer råd och information.

Med vänliga hälsningar, Kjell Karlsson, Miljö- och byggchef


2022-03-08

Sönderslaget glas på halva planen vid återvinningen vid brandstationen. Stor risk för punktering om man kör intill containerna. 

Hej

Tack för din synpunkt!

Återvinningsstationen sköter FTI, det finns en informationstavla på plats om hur man anmäler brister/fel på återvinningsstationen. Du kan ringa och göra en felanmälan på telefonnummer 020-088 03 11.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef


2022-03-07

Hej! Läste i NLT att i Essunga kommun ska det pågå kråkfågeljakt de tre kommande helgerna v.9 – 11 mellan 07-09 på morgonen. Hur gör Vara kommun när det gäller att hålla kråkbeståndet nere? Har ni planerat något liknande?

Hej! Tack för din synpunkt. I Vara kommun diskuterar vi just nu vilka åtgärder vi kan vidta. Rent generellt tror vi inte på regelrätt jakt med vapen och då inte heller att skjuta inom tätbebyggt område. Vi diskuterar om det kan finnas andra åtgärder som kan få effekt men måste förhålla oss till bland annat jaktlagen och de synpunkter som Länsstyrelsen kan ha vad gäller till exempel behov av åtgärder, häckningstider och annat. I övrigt hänvisar vi till kommunens hemsida för mer råd och information. Störande fåglar — Vara kommun

Med vänliga hälsningar, Kjell Karlsson, Miljö- och byggchef


2022-03-07

Tycker vara kommun borde lysa upp kommunhuset i gult o blått och även ha dom färgerna på reklamskyltarna på E20 för att visa sympati för Ukraina.

Hej,

Tack för din synpunkt.

Vi i Vara kommun är, som samhället i övrigt, djupt ledsna och bekymrade över situationen i Ukraina. Under måndagens kommunfullmäktigesammanträde i förra veckan hölls en ceremoni där Ukrainas situation uppmärksammades. Kommunfullmäktiges ordförande Elof Jonsson talade om vikten att alltid försvara och upprätthålla demokratiska samhällen. De demokratiska värdena kommer vi alltid att stå upp för och värna vår demokrati. Det gör vi på olika sätt. Det är dock inte i nuläget aktuellt att belysa kommunhuset i Vara.

Med vänliga hälsningar, Anna Cederqvist, Kommundirektör


2022-03-01

Jag ifrågasätter skolans motto Lust att lära- möjlighet att lyckas Detta inbegriper det dualistiska förhållandet till att lyckas dvs att misslyckas. Även om detta inte är utskrivet. Det är mycket olyckligt.
För barn med Npf och andra svårigheter som redan möter stora motgångar i livet, blir detta en påminnelse in i ryggmärgen. Vi är alla lyckade, hur som helst. Fastän det finns en värld som gärna separerar oss. Världen, i detta fall skolan, den viktiga första kontakten med samhället, ska inte tala om för oss att vi k a n lyckas. Det är som att säga, har du tur, så lyckas du. Eller, underförstått, du måste kämpa hårt för att lyckas. Det blir motsägelsefullt, eftersom många med svårigheter inte kan kämpa hårt. Man undrar om man vill plantera in uppgivelse i människor? Eller ser man människor med svårigheter i denna värld som misslyckade? Jag antar att detta är omedvetet och kanske rätt oigenomtänkt. Vilket kan vara förståeligt, men förödande för människor med svårigheter och deras släktingar och vänner. Omvärlden måste omvärdera sig själva och dess syn på andra människor. Skaffa ett bättre motto som lyfter människor. På rätt sätt.

Jag har kontaktad ansvarig rektor för grundsärskolan och fört fram det anonyma klagomålet. Rektorn ska arbeta vidare med Visionen.

Med vänlig hälsning
Pelle Nilsson, Utvecklingsledare skolprocesser

Februari

2022-02-26
Med tanke på rådande tider i Europa så ställer jag frågan varför det endast finns 2 skyddsrum med 50 resp 22 platser? Hur har kommunen tänkt att skydda sina invånare i händelse av krig? Invånarantalet är ju långt större än antal skyddsrumsplatser. Detta är i rådande tider ytterst oroväckande!

Hej. Tack för att du hör av dig. Din fråga är aktuell och angelägen för många.

Vi har varit i kontakt med kommunens säkerhetssamordnare för att få veta mer om vad som gäller för kommunens skyddsrum då dessa faller utanför kommunens ansvarsområde.

Det är MSB, Myndigheten för säkerhet och beredskap, som har det övergripande ansvaret för landets skyddsrum och på deras hemsida msb.se finns en lista över alla skyddsrum i Sverige.

Det finns cirka 65 000 skyddsrum och dessa har plats för 7 miljoner personer, vilket inte täcker hela Sveriges befolkning och det är inte tanken heller. Skyddsrummen är i första hand en möjlighet i områden som är svåra att utrymma, till exempel större tätorter eller städer. Detta är troligtvis anledningen till att det inte finns fler skyddsrum i vår kommun. Det har inte byggts några nya skyddsrumsplatser i Sverige sedan 2002.

Många av de skyddsrum som finns behöver moderniseras och det utreds ifall det ska byggas fler skyddsrum eller om nuvarande skyddsrum ska kompletteras med andra former av skydd.

Ytterst är det riksdag och regering som beslutar om skyddsrummens framtid.

Vänliga hälsningar Maria Joelsson, kommunikationschef


2022-02-24
Önskemål om att bygga ett utomhusgym i Vara kommun.

Hej, tack din synpunkt och engagemang för hälsofrämjande samhällsplanering.

Det har tidigare funnits ett medborgarförslag beträffande ett utomhusgym i Vara tätort som efter medborgardialog föreslogs lokaliseras vid Vara Badhus. Anledningen till lokaliseringen vilade bland annat på framgångsfaktorer i nationella undersökningar gällande vad som gör utomhusgym attraktiva så som att det bör ligga i ett för alla tillgängligt område, att det bör vara ett område för rekreation och annan fysisk aktivitet, att det bör finnas i närheten av omklädningsrum/toalett, att lokaliseringen bör vara sådan att det ska gå att ta sig dit kollektivt och att det ska vara upplyst och finnas människor i rörelse på platsen. Av olika anledningar har utomhusgymmet inte realiserats.

Idag finns det inte med i någon planering och/eller budget. Att önskan om ett utegym i Vara tätort lever finns det vetskap om. Det har både framgått av tidigare synpunkter/input som kommit in via Bättre Vara och i samband med medborgardialoger gällande arbetet med att tillskapa ett tätortsnära rekreationsområde av Nedervara. Sannolikt är det så att det i likhet med tillkomsten av liknande anläggningar på andra platser i kommunen så som i Larv och Ryda kan vara just frivilliga krafter som kan få det att hända. När det gäller arbetet med Nedervara så pågår det. Inlämnat förslag bifogas till ansvariga för det projektet inom tekniska förvaltningen på Vara kommun.

Vänligen, Johanna Forslund Kullander, Samhällsbyggnadschef


2022-02-23
Snöröjningen på gatorna i Levene är under all kritik. Om det blir plogat så kommer den på em att det snöat rejält.

Hej och tack för din synpunkt!

Bra att du rapporterar detta. Gatuenheten tar med sig detta inom enheten.

Vi på gatu-och parkenheten uppskattar all hjälp vi kan få ifrån medborgaren! Allt för att det ska bli bättre i kommunen. Använd felanmälan, kan göras både via hemsidan eller via en APP ”felanmälan Vara”. Det är även möjligt att se vad som är rapporterat. Att ange en sina kontaktuppgifter är valfritt, dock underlättar det för oss om det finns någon vi kan föra dialog med.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef


2022-02-21
Hej! I ett kundperspektiv så tycker jag att bifogat upplevs negativt. Om man vill ändra en av er ensidigt föreslagen tid för byte av vattenmätare, för att jag är på mitt jobb och inte kommer loss, eller på semester, eller annan anledning och inte har någon extern person som kan ställa och vänta på er ankomst, så kostar det mig plötsligt 550 kr + moms. Att man kan få ändra en tid i ök med er borde vara självklart, en gång, om man vill ändra ytterligare, då är det rimligt med en kostnad. Men 550 + moms är inte rimligt för en administrativ hantering, såvida det inte sker med väldigt kort varsel. Lär av hur andra serviceinriktade företag gör. Jag kan föreslagen tid, men det var inte självklart att jag skulle kunnat, och därav mina synpunkter till bättre hanterat utskick.

Hej! Jag förstår dina synpunkter och kan konstatera att det kan uppfattas som vi inte är serviceinriktade och till viss del håller jag med dig. Varför vi har formulerat om texten beror på att som det var tidigare när vi var 100 % serviceinriktade gick det så långt att när vi kom ut på plats var det ingen som släppte in oss vilket gjorde att vi inte hann med att byta de 400 vattenmätare som skulle bytas.

Nu var det inte alla som struntade i att vara på plats men det räcker med att 2 fastigheter per dag för att ställa till det i den planeringen som görs utifrån hur länge mätaren suttit uppe hos kunden. Det i sin tur resulterade i att vi halkade efter med resultatet och vi låg efter med 350 vattenmätare, det var tvunget att bli lite tuffare i vår text vid mätarbyten. Vi såg snabbt efter första året att vi kunde byta 500 mätare och arbeta in det vi låg efter i byten. Vattenmätarbyten har i dagsläget en halvtidstjänst för mätarbyten och kan givetvis ökas men det innebär ökade kostnader som du säkert förstår, ytterst handlar det om effektiva tjänster vilket alla vill ha.

Avgiften på 550 kr grundar sig på att en person skall boka upp ett nytt möte via telefon oftast, cirka 10 minuters samtal. En vattenmätare skall tas fram ur lagret och registreras via dator på fastigheten innan bytet, cirka 15 minuters tidsåtgång. Mätartekniker skall ta sig ut till kunden som bor i Kvänum och byta mätare, cirka 60 minuters tidsåtgång (om mätarplatsen är lättåtkomlig). Jag anser att det är en rimlig kostnad för 1 timma och 25 minuter.

Er vattenmätare byts ut vart 10 år och kan ni inte den föreslagna tiden är vi givetvis så tillmötesgående vi kan, har vi flera mätare som skall upp i området tar vi inte ut någon avgift då vi ändå är på plats. Men skulle ni vilja byta mätare efter ert önskemål och vi inte har några andra mätarbyten i området den dagen så är det arbetskostnad och resor som utgör den kostnaden som vi nämner i brevet. Jag tar tacksamt emot din notering om felet i textens början.
Med vänlig hälsning, Robert Isberg, VA-Chef


2022-02-16
Så in vilda blommor på järnvägsbanken utmed Strandvägen i Tråvad! För ett trevligt utseende och för att gynna bl.a. bi och fjärilarnas bestånd!

Hej och tack för din synpunkt!
Vi har tagit fram några ytor där vi sökt bidrag för att växla från gräsmatta till ängsmark. Tyvärr så är inte Tråvad med just nu. Vi tar med oss detta förslag inför nästa planering av övergång till ängsmark, det är en annan typ av underhåll av ängsmark och då gäller det att ha rätt förutsättningar och resurser. Vi börjar i Kvänum, Vedum, St. Levene och Vara.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu- och parkchef


2022-02-04
Hej Nu när Coronarestriktionerna kommer att tas bort från nästa vecka så hoppas jag verkligen att vattengymnastiken kommer igång igen på torsdag nästa vecka när det gäller Nästegårdsbadet. Vi som har brukat ta del av denna fantastiska träningsform längtar verkligen efter att det startar igen. Det är oerhört viktigt för att bevara och stärka vår fysiska och psykiska hälsa. När jag hörde med personal på badet igår trodde de inte att vattengympan kommer igång förrän efter sportlovet – men jag och flera med mig hoppas att de har fel.

Hej! Tack för din synpunkt! Roligt att höra att du uppskattar vår vattengympa! Jag håller med om att det är en fantastisk träningsform och givetvis ska vi starta upp våra grupper igen så snart som möjligt. Det stämmer att vi som tidigast kan komma igång under vecka 8 vilket främst beror på att sportlovet är vecka 7, vi vill alltid undvika vattengympa, simskolor och annan gruppverksamhet under skolloven. Inom de närmaste dagarna kommer vi att lägga ut information på hemsida och facebook om vattengympaschemat för våren.

Hälsningar, Jesper Svensson, fritidschef Vara kommun


2022-02-03

Jag undrar lite vad Vara kommun har för ansvar för våra gång och cykelvägar? Anledningen att jag skriver, är att jag dagligen ser elever från Folkhögskolan, som står och röker på trottoaren vid parkeringen mot Badhusgatan (den mellan folkhögskolan och Vara Bostäders lägenhetshus). Inte nog med att cigarettrök i det offentliga rummet är äckligt. Det är även jätteäckligt när det slängs fimpar på marken, fimpar som ofta fastnar i skosulor. Förut fanns det en askkopp på Folkhögskolans sida av häcken, men den är nu borta. Borde inte Vara kommun kunna ställa krav på Vara Folkhögskola att lösa problemet?! Jag vill se det som att de ägnar sig åt systematisk och medveten nedskräpning i och med att de enligt egen utsago, vid tidigare påpekande direkt till folkhögskolan, säger sig försöka ha ett rökfritt skolområde.

Hej! Tack för din synpunkt! Folkhögskolan har skapat en ny yta för rökning som ligger vid parkeringen Badhusgatan.

Vänligen Mikael Jönsson. Gatu- och parkchef


2022-02-01

Mina barn har den senaste terminen/terminerna klagat på skolmaten varje vecka.
Jag har även fått foton skickade på måltider där jag som vuxen inte kan se vad som serveras.
Många olika saker som t ex okokt potatis/pasta, fiskrätter med konstig planering, starkt kryddat är saker som de nämner ofta.
Mycket uppvärmd mat från tidigare dagar, även sen föregående vecka som värms upp efter helgen.
Behöver verkligen se över hur det går till med matlagningen i Nästegårdsskolan kök.
Är många med mig som hör liknande från deras barn och speciellt att de är så hungriga vid skoldagens slut att de slänger sig i skåpen när de kommer hem för att de är alldeles utsvultna.
Har t om flyttat fram middagen hemma pga att de är så hungriga.
Skickar med tre måltider som absolut inte smakade ok eller såg aptitligt ut.
Vad kan ni göra åt detta?

Hej!

Har nu gjort efterforskningar på de klagomål som inkommit och haft en dialog med kockarna på Nästegårdsskolan för att kunna bemöta era synpunkter.

Vårt mål är att dagligen servera en näringsrik och god lunch. Lunchen planeras och tillagas för att uppfylla de rekommenderade 30 % av det dagliga dagsbehovet.

Vad det gäller de foto som bifogas så blir det inte en rättvisande bild av vad som serverats. Vad eleven väljer att lägga på tallriken är ett eget val och speglar inte hela utbudet som man har möjlighet att välja på.

I Vara kommun görs en gemensam matsedel för skola och förskola och avser ett huvudalternativ samt ett vegetariskt alternativ.

Matsedlarna finns tillgänglig på hemsidan samt på skolmatsappen, där man kan logga in på ”sitt barns” skola och ta del av vad som serveras dagligen

På våra skolor serveras utöver detta ytterligare ett valfritt alternativ som kockarna på respektive skola ansvara för och det kan variera under serveringstillfället mellan olika alternativ.

Var dag erbjuds också en riklig salladsbuffé med minst sex olika grönsaker/sallader, mjukt och hårt bröd samt mjölk och det finns även möjlighet att välja vatten som måltidsdryck.

För att minska på matsvinn tas all mat om hand som inte har varit framme på någon servering. Den kan ha varit förberedd och tillagad, men inte stått framme i serveringen.

Mat som tillagats och inte serverats kyls snabbt ned för att behålla kvalité, näring och vara säkert hanterad så att den kan återupphettats och serveras vid ett nytt serveringtillfälle. Allt är noga bokfört och alla maträtter som serveras kan följas tillbaka till inköpstillfälle och tillagningstillfälle.

Vi kommer framöver att finnas på Instagram där vi kommer lägga upp bild/film där du/ni kan följa er skola och se vad som serverats.

Jag hoppas också att vi inom en snar framtid återigen kan erbjuda er föräldrar att besöka sitt barns skolrestaurang och smaka av våra måltider, uppmanar också om möjligheten att läsa matsedlarna på skolmatsappen.

Mvh Ann-Kristin Torstensson, Kostchef Vara Kommun

Januari

2021-01-31 Ärende.nr 5107
Synpunkt borttagen med följande kommentar: Utpekande mot enskild tjänsteman som benämns med namn.


2022-01-25
På Backagatan och Trädgårdsgatan i Vedum står bilar och en husvagn långtidsparkerade (uppställda) och har stått i flera månader och det hindrar både snöröjningen och sophantering försvåras. Så det behöver komma ut en parkeringsvakt och styra upp det hela.

Hej! Tack för din synpunkt! Vi skapar ett ärende via felanmälan! Så går det via dom rutiner vi har. Vi på gatu-och parkenheten uppskattar all hjälp vi kan få ifrån medborgaren! Allt för att det ska bli bättre i kommunen. Använd felanmälan, kan göras både via hemsidan eller via en APP ”felanmälan Vara”. Det är även möjligt att se vad som är rapporterat.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef.


2022-01-21
Ser ibland på jobbet (Arentorp förskola) hur mat går förlorad på grund av att den inte får sparas. I dessa fall hade det varit toppen att få köpa med sig en matlåda hem. Minskar matsvinnet och vi kan minska vårt behov av att laga matlådor i familjen.
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/svin-n-smart-matsatsning-pa-klimatladan-i-pitea

Tack för din synpunkt och engagemang. Tycker att det är ett mycket intressant upplägg som man provar i Piteå och att allt vi tillsammans kan göra för att minska matsvinn och därmed vår klimatpåverkan är något att arbeta för att genomföra.
Tyvärr är det i dagsläget inte möjligt att sälja matlådor till privatpersoner då den kommunala verksamheten inte får konkurrera med de privata näringsidkarna i kommunen. Fråga lyfts vidare upp i organisationen för omvärldsbevakning och beslut.
Mvh Ann-Kristin Torstensson, Kostchef Vara kommun


2022-01-20
Då jag själv varit anställd i Vara Kommun.(och är det än) önskar jag lägga fram ett förslag gällande Personalhälsovård.
Finns flertalet anställda inom Vara Kommun som far illa med långtids sjukskrivning samt problem med att få kontakt med läkare vad gäller sjukskrivning samt rehabilitering och uppföljning gällande detta.

Hej och tack för din synpunkt!

Din tanke du beskriver om att inrätta en personalhälsovård skulle jag vilja säga att vi redan idag har genom företagshälsovård. Vara kommun har idag ett avtal med Skaraborgshälsan, där många av de kompetenser du beskriver finns. Företagshälsovården kan vara ett stöd och komplement vid arbetslivsinriktad rehabilitering. Varje år får många av Vara kommuns medarbetare hjälp och stöd från företagshälsovården. Det är chef som i dialog med HR avgör om företagshälsovård ska anlitas.

Har du fler frågor och idéer är du välkommen att kontakta mig.

Vänligen Elin Sundén, HR-chef


2022-01-16
Inte undra på att på att sjukvården går på knäna och att det inte finns några pengar? När ni låter vi skattebetalare stå för notan av ert konserthus? Vänskaps korruption, fester och lägenheter till chefer? Är det så här ni sköter våra skattepengar? Borde finnas nån myndighet som kontrollerar hur ni arbetar, och hur ni använder våra skattepengar? Detta börja låta som vi lever i ett land i öster? Fy skäms på er politiker? Ta en stund och tänk på vad ni gör och hur ni gör det?

Hej,

En kommun har många åtaganden där vissa regleras i lag och vissa är frivilliga.

De obligatoriska uppgifterna är bland annat social omsorg, skolverksamhet, plan- och bygg, miljö- och hälsoskydd, vatten- och avlopp, räddningstjänst, krisberedskap och civilt försvar samt biblioteksverksamhet och bostäder. Till detta finns också en del frivilliga områden för en kommun att ägna sig åt, vilka beslutas av lokalpolitiker. Ett av de områden är kultur och fritid.

Inom Vara kommun har de förtroendevalda beslutat att detta arbete dels ska ske genom ett kommunalt bolag, Vara konserthus och dels genom en kultur- och fritidsverksamhet som finns inom bildningsnämndens ansvarsområde. Utifrån den organisation kommunfullmäktige beslutat fördelas också en budget för respektive verksamhet som ska användas för att bedriva den verksamhet som fullmäktige har beslutat om. Vad gäller konserthusets verksamhet finansieras den till största delen av ett bidrag från Västra Götalandsregionen men där Vara kommun också bidrar för att skapa möjligheter till ett rikt kulturutbud för invånare och besökare.

För hela det uppdrag som en kommun har  finns det olika instanser som har till uppgift att granska verksamheterna. Bland annat har revisionen till uppgift att granska redovisning och förvaltning och Justitisieombudsmannen (JO) ska utöva tillsyn över tillämpningen av lagar i offentlig verksamhet.

Det är tråkigt att du upplever en sådan negativitet kring kommunens arbete, men jag hoppas att du med detta svar fått svar på dina frågor över det kommunala ansvaret och den granskning som sker därav.

Har du några ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig.

Med vänliga hälsningar Emelia Runeberg, kanslichef


2022-01-07
Jag skulle önska att Parkskolan fotbollsplan var upplyst. De är mycket barn som leker på skolan under eftermiddag och kvällar och på så sätt skulle de leka säkrare. De skulle även innebära att fler barn får tillåtelse att vara där under de mörka tiderna (eftermiddagarna på helger tex) och de skulle ge dom mer möjlighet till rörelse.

Hej!

Tack för din fråga! Fastighetsenheten kommer undersöka möjligheten med att förstärka belysningen på fotbollsplanen inom de närmsta och jag hoppas vi finner en lösning som blir bra!

Med vänliga hälsningar Anton Pettersson, Tf Fastighetschef/Fastighetsförvaltare


2022-01-05
Hej nu är det tredje gången jag klagar på detta första gången 2014 andra gången 2021 och nu. Bedrövligt det händer ingenting det är tydligen att man skall bo inne i Vara för att få hjälp. Problemet är att gatan är betydligt lägre än våran infart många bilar skrapar i vid in och utfart det blir väl så att jag får debitera er för eventuella skador. Vi är dom enda på hela gatan som har denna höga in och utfart. Förstår inte att det skall vara så svårt att få hjälp med detta , inne på åttonde året sen jag sade till första gången. BEDRÖVLIGT UNDER ALL KRITIK skärp er det är vi som bor här som skall trivas det gör man inte med detta intresse för oss boende.

Hej

Tack för din synpunkt! Gatu- och parkenheten arbetar i ärendet.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef


2022-01-05
Hejsan. Då det varit begränsat besökande till fullmäktige, vill jag som skattebetalare få tillgång till de offentliga arvoderande mötena via bild och ljud. Det finns kommuner redan idag, som har detta. Det är min rätt att ha möjlighet att kunna se dessa möten. Samt att man kan se live som i efterhand.

Tack för din synpunkt.

Vad roligt att höra att du är intresserad av att ta del av de debatter och beslut som fattas av kommunfullmäktige i Vara.

Precis som du skriver är det en rättighet att kunna ta del av kommunfullmäktiges sammanträdet. Det framgår av kommunallagens 5 kap. 42 § att sammanträdena är offentliga. Med anledning av den lagstadgade offentligheten finns det inget juridisk möjlighet att neka någon tillträde till sammanträdet. I dessa pandemitider med en allt jämt ökande smittspridning har dock en generell uppmaning skickats ut om att det är mest lämpligt att ta del av sammanträdet via närradions sändning (som också kan lyssnas på i efterhand) men självklart har alla medborgare fortsatt all rättighet att vara på plats i lokalen.

Det finns ingen skyldighet för kommuner att tillhandahålla varken ljud- eller videoupptagning av kommunfullmäktiges sammanträden. Vi har tidigare utrett möjligheten till videosändning men då kostnaderna ansågs bli alldeles för höga valdes att hålla kvar i enbart radiosändning. Medborgares behov av nyttan är viktig och vi tar därför med oss din synpunkt i fortsatt arbete.

Med vänliga hälsningar Emelia Runeberg, kanslichef


2022-01-04
Vi bor på en gata där hemtjänsten berikar vardagen för de äldre. De personerna som kör dessa bilar saknar adekvat kunskap om hur man ska parkera sitt fordon längs med gatan. Har haft flertal gånger då jag själv knappt kommit förbi bilarna, då de parkerar bilarna på vardera sida av vägen (även fast de ska till samma hus) och minst en halv meter från kanten. Även sett hur sopbilen och andra större fordon har svårt att ta sig förbi dem (speciellt vintertid) när de har parkerat på det sättet som de gör. Tänker varje gång att det är tur att det inte är utryckningsfordon som ska förbi dem vid akuta nödsituationer.

Hej och tack för Din synpunkt!

Jag beklagar att kommunens bilar står parkerade så att andra fordon har svårt att komma fram. Din synpunkt är förmedlad till de chefer som berörs så att de i sin tur kan informera medarbetare om att vi skapar olägenhet för andra.

Vänligen Linda Norlin, Verksamhetschef Äldreomsorgen


2022-01-01
I denna era av miljötänk och miljöarbete, vore det då inte på sin plats att ersätta fyrverkerier med laser/ljusshow?!

Vi är en kommun med många lantbruk, stuterier och olika slags uppfödning för att i te tala om att vi är belägna på landsbygden med massor av vilt och natur i omgivningen. Jag, som bara är en av många, kämpar varje nyår med att försöka lugna skräckslagna djur som försöker gömma sig i panik. Detta eländet börjar runt 12.00 på nyårsafton och fortgår oftast flera dagar. Vill se ett totalförbud av fyrverkerier nu.

Har skrivit tidigare till er om detta men har inte bemödats med en gnutta respons. Ta nu Vara in i framtiden, FÖR miljön och FÖR djuren och förbjud detta själviska eländes nöje!

Hej och tack för din synpunkt.

Nyårsfirandet i Vara är ett samarbete mellan Vara kommun och föreningen Vara Småstad som regleras genom avtal och som genomförs med de tillstånd som krävs för fyrverkerier. Det stämmer som du säger att allt fler kommuner firar in de nya året med andra alternativ än traditionella fyrverkerier utifrån en rad olika aspekter. Det kan absolut finnas anledning för Vara kommun att inför kommande år se över hur vi på bästa sätt kan fira in det nya året i samverkan med föreningen Vara Småstad. Däremot kan varken kommunen som organisation eller föreningen Vara Småstad ta på sig ansvaret för att det skjuts raketer/smällare av enskilda under andra tider på dygnet än under själva arrangemanget.

Ett viktigt medskick i det arbete som föreningen Vara Småstad gjort under många år för att erbjuda Varaborna ett gemensamt firande är att arrangemanget omfattar fler delar än fyrverkeriet. Det har – i andra tider än under pandemin – varit tal, diktuppläsning, musik mm. Det är viktigt att påminna om eftersom den här typen av arrangemang bygger på frivilliginsatser från engagerade invånare som lägger ner arbete med ambitionen att skapa trivsel och glädje. Ett engagemang och arrangemang som utan pandemier samlat många invånare kring ett gemensamt och uppskattat firande. Men som sagt, vi tar med oss din synpunkt inför framtidens nyårsfiranden.

Vänligen, Johanna Forslund Kullander, Samhällsbyggnadschef

2022-12-30

Om vi nu alla skall hjälpas åt att spara på elen, är det väl onödigt att belysningen (2×2) starka strålkastare är tända så gott som hela dygnet , på Torsgårdsskolans bollplan. Samt att några av kommunens elbilar står på med värme dygnet runt på Brinkehusets parkering, på Smedjegatan, syns väldigt väl när alla andra bilar är täckta med frost. Samt att det kostar pengar i synnerhet när man höjer skatten för oss innevånare.

Hej!

Tack för synpunkten. Det är bra om vi får input som kan hjälpa oss i arbetet med att få ner elanvändningen. Vad gäller elbilar så ser vi över timerstyrning både vad gäller när laddning ska ske samt att kupévärmare inte ska starta onödigt tidigt innan bilen ska användas. Vi hoppas att detta i närtid kommer vara löst på de flesta av våra ställen.

När det gäller belysningen på Torsgårdsskolans bollplan så är tyvärr dessa stolpar kopplade till den del av skolans ytterbelysning som av säkerhetsskäl är nattänd. Men vi gör en översyn för att se om bollplanens belysning kan separeras och då släckas på natten.

Med vänlig hälsning, Nils Gustavsson, Teknisk chef


2022-12-27

Jag har tidigare påpekat detta och då skulle ni åtgärda, viljet ni inte gjort. Utefter Getån, mittför Neregården, ligger ett gammalt reningsverk. Nu är alla träd avverkade så vi ser att dörren står vidöppen. Cisternerna är inte säkrade, källaren är vattenfylld. När tänkar ni åtgärda denna riskfyllda och fula plats?

Hej!

Vi åtgärdar detta omgående och kan konstatera att ärendet med rivningen stannat upp på grund av interna omständigheter. Vi kommer att bomma igen dörrar och fönster under veckan. Tacksam för påpekandet.

Med vänlig hälsning, Robert Isberg, VA-Chef


2022-12-27

Jag tycker att seniorkort på Västtrafik ska börja gälla vid 65 år istället för som idag 75.

Hej,

Tack för din synpunkt. Att sänka åldersgränsen för seniorbiljetterna till 65 år är en politiskt fråga som Vara kommunfullmäktige beslutar över. Frågan har varit uppe för omröstning ett antal gånger i kommunfullmäktige men fått avslag. Vill du påverka åldersgränsen för seniorkorten så är det bra att lyfta den med våra lokala politiker i kommunen.

Just nu pågår en översyn av seniorkorten i Skaraborgs kommunalförbund (där alla Skaraborgs femton kommuner deltar) med ambitionen att komma överens om en gemensam åldersgräns. Den beräknas vara klar under våren 2023, utfallet är fortfarande oklart.

Nu när Västtrafik har infört sitt nya zonsystem ”Tre zoner” där Vara kommun tillsammans med hela övriga Skaraborg, en stor del av Dalsland och även Fyrbodal ligger i den billigaste zonen ”C” så har kollektivtrafikresorna blivit betydligt mycket billigare för oss alla på landsbygden. En enkelresa till Lidköping kostar till exempel bara 35 kronor. Förhoppningsvis kan det göra så att kollektivtrafikresandet ökar i alla grupper i befolkningen.

Med vänliga hälsningar Lovisa Tavaststjerna
Samhällsplanerare, Plan- och tillväxtenheten


2022-12-27

Det är olyckligt att den information som finns om sophämtning kring röda dagar och storhelger är felaktig. På hemsidan finns följande att läsa: ”När helgdagen infaller på en måndag -Vi hämtar hushållssopor på tisdag, onsdag, torsdag och fredag. -Du som har sophämtning på måndag får hämtning en dag senare. -……” Detta är felaktig. Sophämtningen skedde på måndagen den här veckan. Tråkigt för oss som litade på det och inte dubbelkollade på Ragn- Sells hemsida.

Hej

I början av året gick ansvaret för kommunens avfallshantering över till Avfall & Återvinning i Skaraborg. Under denna övergångsperiod låg det felaktig information på kommunens hemsida.

Hemsidan är nu uppdaterad med rätt information och har du synpunkter eller frågor om avfall så kan du kontakta A&ÅS kundtjänst på telefon 0500-49 81 85. Mer information om telefontider, e-postadress med mera hittar du på deras hemsida Kontakt (avfallskaraborg.se)

Vänliga hälsningar Maria Joelsson, kommunikationschef


2022-12-09

Energi Sparande: Jag tycker det är helt onödigt att ha igång de stora reklam skyltarna vid E 20. Det kan vi vara utan.

Hej

Tack för din synpunkt. Jag förstår att du tycker att det är onödigt att ha igång våra E20-skyltar och vi har därför släckt ner dom så de inte ska lysa mer än enbart ett par timmar per dag. Att vi inte släcker ner dom helt beror på att leverantören av skyltarna säger att de kan ta skada av att vara helt släckta under en längre tid. Därför har vi beslutat att de behöver vara igång någon timma per dag. Men det innebär ändå att elförbrukningen minskar avsevärt.

Vänliga hälsningar, Maria Joelsson, Kommunikationschef


2022-12-08

Hej,
Jag bor vid parken/torget och undrar som flera andra vad ni ska göra åt bilkörningen som föregår på kvällar och nätter? Tyvärr används torget, som sagt, som en bilbana för ungdomar. Väldigt högt brummande sent inpå nätterna. Kan ni inte sätta upp hinder för att göra det mindre inbjudande för att sladda, det är ju trots allt en parkering

Hej

Tack för din synpunkt! Det arbetas i frågan, både kort- och långsiktigt.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef

Se även tidigare svar på synpunkt som inkom 2022-11-21.

Vänliga hälsningar, Växeln Vara kommun

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.