Läs inkomna synpunkter 2022

Juni

2022-06-12

Hej, Finns det någon möjlighet för kommunen att ordna ett midsommarfirande inne i Vara tätort? Idag finns inget midsommarfirande och för att komma till ex. Almesåsen behövs en bil.

Hej,

Vara kommun planerar inte något kommunalt midsommarfirande utöver dem som redan arrangeras av föreningar i kommunen. Utöver Almesåsen arrangeras midsommarfiranden i Vedum och Kvänum, och alla är välkomna dit. Skulle ännu en förening vilja arrangera ett firande har vi möjlighet att stötta detta ekonomiskt.

Vänliga hälsningar Rigmor Persson, verksamhetschef Kultur och Fritid


2022-06-09

Dax att klippa det långa gräset utefter gamla järnvägsbanken från Vara kyrka till optimera! Risken för fästingbett skulle minska avsevärt. Tack på förhand.

Hej

Tack för din synpunkt! Vi gör vårt bästa med att sköta alla ytor! Kommer att klippas i närtid! Vi på gatu-och parkenheten uppskattar all hjälp vi kan få ifrån medborgaren! Allt för att det ska bli bättre i kommunen. Använd felanmälan, kan göras både via hemsidan eller via en APP ”felanmälan Vara”.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef


2022-06-07

I dag, den 7:e juni, grävdes cykel-/gångbanan längs med Torggatan upp. (I höjd med Din-x-macken och bort förbi ICA). Grävarbetet har lämnat infarten till VaraBostäders parkering som en skyttegrav med en uppstickande brunn mitt i, som dessutom inte var markerad. Sen verkar det som den som grävt bara lämnat. Vad är det för jävla sätt? Vi, som hyr parkeringsplats där har inget annat sätt att komma ut och in. Har skickat en felanmälan också. Ville bara lämna klagomål också. Jävla fasoner. Alla kör inte fyrhjulsdriven moderat SUV.

Hej

Tack för din synpunkt! Det är klart att det ska vara farbart, visst kan det vara något högre kanter men de ska fortfarande vara överkörningsbara.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef


2022-06-03

På ”ödetomten” i korsningen Hedvägen-Järnåldersvägen, Larv finns ett flertal träd som bör tas ned innan de orsaker skada.

Hej

Tack för din synpunkt! Vi tar till oss detta! Vi på gatu-och parkenheten uppskattar all hjälp vi kan få ifrån medborgaren! Allt för att det ska bli bättre i kommunen. Använd felanmälan, kan göras både via hemsidan eller via en APP ”felanmälan Vara”.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef

Maj

2022-05-30

Ska Vara småstad inte ha några gröna områden? Brinkskogen som var ett bra utflyktsmål för barn är borta. Plätten utanför torsgårdens förskola är borta. Grönområdet vid fotbollsplanen vid ringleden som är ett populärt ställe att gå bort med hunden finns knappt kvar. Och det ser ut som det ska göras nått på resten nu med då det står en grävmaskin och pinnar utsatta. Ska det bara vara gator och hus överallt?

Hej, tack för din synpunkt.

Varje plats behöver ytor för rekreation och grönområden. Grönytor är allt grönt inom tätortsgränsen, såsom parker och öppna gräsytor samt andra träd- eller gräsbevuxna ytor. Flera ytor med grönska i Vara (och på andra platser) är detaljplanerade för annan markanvändning än just allmänna grönytor och/eller grönområden även om det fram till att exploatering sker ser ut som/kan uppfattas som allmänna grönytor/grönområden i syfte att vara just det.

Den yta som åsyftas vid konstgräsplanen har en detaljplan med markanvändning för idrott och där bygger en privat aktör en paddelhall. Med det sagt så är det likväl viktigt på alla platser som växer att också planera in ytor för rekreation och utpekade grönområden. Särskilt så när en plats växer i huvudsak genom flerfamiljshus där tillgången till egna tomter relativt sett minskar. I planering och etablering av nya bostadsområden planeras grönytor in och nyligen fattade den tekniska förvaltningen beslut om att tillskapa ett tätortsnära grönområde i Nedervara. Så ja, vissa gröna ytor försvinner och andra tillkommer men det faktum at grönytor behövs är oomtvistligt.

Vänligen, Johanna Forslund Kullander, samhällsbyggnadschef


2022-05-29

Toppen att nät kom upp vid tennisplanen i kullenområdet, dock så tänktes det inte på att det spolas för skridskoåkning på vintern. Som det ser ut nu måste man dra slang från mitten av kortsida, runt nätet och sedan in på planen. Slangen räcker nu inte till och skulle det bli en längre slang skulle den bli tyngre och mer svårhanterlig. Bättre är att sätta upp en liten port rakt framför brunnen så man kan gå/dra slangen genom den. Det blir visserligen ett hål där bollar kan gå igenom men en liten öppning bör inte vara ett stort problem, alternativt göra en z-formad öppning

Hej

Tack för din synpunkt! Vi märkte detta med, vi har pratat med leverantören och de ska åtgärda!

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef


2022-05-26

Vill tacka Vara kommun för att tagits åt sig synpunkter gällande råkbon och tagit ner bon på värsta områden. Fast det är en kortsiktig åtgärd så glädjer det boende och skola runt omkring att något har gjorts. Nästa år får det gärna göras igen, men tidigare på året så man håller efter från start, förhoppningsvis flyttar fåglarna till något annat område utanför bostadsområden.

Hej!

Vad roligt att ni upplever en förbättring. Vi ska lägga en bevakning så att vi kan vara tidigare ute nästa år.

Hälsningar, Olle Ryberg, Miljö- och byggchef


2022-05-26

Finns det några regler kring vilken ljudnivå man får spela i Vara kommun? Den ljudnivån med musik som Kronan bjöd på kvällen den 25/5 kan inte vara acceptabel alls och lider med boende som bor runt restaurangen då det hördes högt enda ut till ringleden. Har aldrig hört en sådan hög ljudnivå i andra kommuner från uteklubbar.

Hej!

Ja, det finns ett regelverk kring detta, vi kommer att ta kontakt med verksamhetsutövaren angående klagomålet.

Olle Ryberg, Miljö- och byggchef


2022-05-22

Hej
Vi har i Arentorp haft funderingar på om vi kunde få en färskvattenbrunn med handpump borrad i samhället. Då nu det är kris i Europa så har denna tanke kommit upp mer. Skulle vi bli utan vatten tillförsel i de yttre områdena i Vara kommun så kan det bli väldigt svårt att tillgodose invånarna med vatten. Vi ser ju hur svårt det är i Ukraina med vattenförsörjningen där det inte finns
någon reserv. Vårt förslag skulle vara att det skulle ligga på cykelvägen mellan Kasebergsvägen och Lunnevägen. Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Man kan vara utan mat i flera veckor, men vatten måste man ha varje dag. Det dagliga behovet för en vuxen brukar anges till 3 liter. I ett krisläge riskerar vårt samhälle att bli utsatt för cyberattacker, som kan slå ut vår elförsörjning. Eftersom det inte finns tillräckligt med reservkraft försvinner också vattnet i våra kranar. Inte heller avloppsnätet fungerar när alla pumpar stannar. Ett fysiskt sabotage med aggressiva bakterier mot en kommunal vattentäkt skulle kunna slå ut befolkningen i en hel stad. Kriget i Ukraina har också visat hur beroende vi är av importerade reningskemikalier. En brunn på landsbygden är inte sårbar på detta sätt. Även om man har en eldriven pump så har man också möjlighet att manuellt hämta upp vatten. Vid en tillrinning av 1 m3/dygn kan således en enda enskild brunn förse mer än 300 personer med deras dagliga vattenbehov. Den som har ett traditionellt avlopp med självfall till en markinfiltration kan enkelt bära in en hink vatten, hälla i wcstolen och allt fungerar som vanligt. Om kriget kommer till Sverige, eller vattenförsörjningen påverkas på annat måste människor, i brist på skyddsrum, evakueras ut från storstäderna. Vart då? Jo, ut på landsbygden naturligtvis. Då måste där finnas pålitliga system, som åtminstone garanterar vattenförsörjning. Vi skulle vilja föreslå en gammeldags vattenpump där man med handkraft pumpar upp vattnet,

Hej Vattenpump i Arentorp!

Har läst förslaget på vattenförsörjning i Arentorp och kan försäkra er att det inte kommer att råda brist på vatten i ett nödläge som kan uppstå i framtiden, de närmaste 20 åren kan jag inte se en förändring. Det är vad vi vet idag, kommunen har en nödvattenplan för olika händelser, när krig i vårt närområde skulle uppstå har vi en nödvattenplan för det. Den nödvattenplanen är som du säkert förstår sekretessbelagd. Ert förslag på att anlägga en brunn med handpump (typ gårdspump) är enkelt för privatpersoner på deras fastigheter, skulle kommunen anlägga en sådan brunn har vi ett ansvar att den levererar ett kontrollerat (provtaget) vatten. Det gäller samma regler för en liten brunn som för en med stort uttag, gränsen går vid mer än 10m3  eller hur många som använder brunnen och i Arentorp bor det mer än 50 personer  som är gränsen.

Med vänlig hälsning, Robert Isberg, VA-Chef


2022-05-21

Cykelbana mellan Stenkilsgården och skolan. Färg på spärrlinjer verkar ha flagat av och har hamnat över cykelbanan (även vägen) som behöver sopas.

Hej

Tack för din synpunkt!

Detta är Trafikverkets väg, det har gjorts en anmälan till trafikverket (ärende nummer 1361595). Vi på gatu-och parkenheten uppskattar all hjälp vi kan få ifrån medborgaren! Allt för att det ska bli bättre i kommunen. Använd felanmälan, kan göras både via hemsidan eller via en APP ”felanmälan Vara”.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef


2022-05-17

Hej!
Jag skulle bara vilja meddela att hundlatrinen vid Elisgårdens lekplats är överfull och behöver nog tömmas snarast! 🙂

Hej

Tack för din synpunkt!
Vi löser detta! Vi på gatu-och parkenheten uppskattar all hjälp vi kan få ifrån medborgaren! Allt för att det ska bli bättre i kommunen. Använd felanmälan, kan göras både via hemsidan eller via en APP ”felanmälan Vara”.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef


2022-05-16

Dörren inomhus till Actic har nu varit trasig i tre veckor – TRE VECKOR – hur svårt kan det vara att felanmäla en sådan här sak? All värme från trapphuset går in i gymet och värmer upp en lokal som man kyler ned med AC. Tänk vad detta kostar!!!!! Trapphuset genererar upp till 30 – 35 grader en varm solig dag. Jag vill INTE att mina skattepengar ska gå till sådant här slöseri. Varför fungerar inte kommunikationen med personal och kommun?

Hej

Mycket tråkigt att höra att detta inte har åtgärdats. Personal som verkar i och utanför kommunens fastigheter skall felanmäla fel som uppstår i ett upprättat system. Därigenom får våra drifttekniker kännedom om felet och kan åtgärda det. Hoppas detta fungerar bättre i den berörda fastigheten i framtiden.

Allt gott!

TF fastighetschef, Anton Pettersson


2022-05-14

Hej! Skulle vilja framföra att det hade varit väldigt uppskattat med ett övergångsställe vid korsningen Allegatan & Smedjegatan. Det är en typisk promenad sträcka att följa Smedjegatan. Vissa dagar kan man stå oerhört länge för att sedan springa över då någon bil stannat. Stressen uppstår även om bilisten är snäll och stannat så vet man inombords att jag inte har företräde.

Hej

Tack för din synpunkt!
Jag kan förstå att det kan vara svårt att passera Allégatan, på grund av stundtals tät trafik och som dessutom eventuellt har hög hastighet. Just de höga hastigheterna gör att kommunen inte ser det som lämpligt att anlägga ett övergångsställe. Detta för att övergångsställen som inte samtidigt är utformade så att det inte går passera i hög hastighet är trafiksäkerhetssänkande. För även om fordonsföraren har väjningsplikt mot gående på övergångsställe, kan kombinationen ouppmärksamma fordonsförare, hög hastighet och gående som går rätt ut, kan leda till mycket allvarliga olyckor. Utan åtgärder som är hastighetssänkande finns det ingen möjlighet att anlägga ett övergångsställe, i dags läget finns det inga planerad åtgärder för detta!

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef


2022-05-10

Hej.
Det hade varit trevligt med ett väl utrustat utegym i Vara. Området intill Västra Skolans gympasal (vid kullen) är väldigt öppen och orörd sedan barackerna togs bort.

Hej

Tack för din synpunkt!
När det gäller utegym i Vara! Det finns olika förslag på placering. Tar med mig detta förslag till arbetsgruppen så får de lägga till detta förslag.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef


2022-05-02

Sedan snart två års tid tillbaka har det på en fastighet i Vara tätort lagrats allt mer i mitt tycke skrot. Det är bl.a ett lastbilssläp, skrotbilar samt en stor västtrafikbuss som står uppallad på fälgar. Är denna fastighet avsedd för denna typ av verksamhet? Då jag bor i hyresfastigheten intill skämmer detta hela området och inte vad man förväntar sig att se när man tittar ut genom fönstret. Andra skrotupplag brukar vara på för detta avsedda områden och inte mitt i ett samhälle utan något som helst insynsskydd.

Hej och tack för dina inlämnade synpunkter.
Med anledning av tidigare klagomål på verksamheten har Både bygg- och miljöinspektör handlagt ärenden under 2021. Ärendena har avslutats utan vidare åtgärd eftersom det inte bedömts strida mot detaljplanen i området. Verksamhetsutövaren har också kunnat uppvisa rutiner för hur skada på människors hälsa eller miljön kan undvikas.

Hälsningar, Olle Ryberg, Miljö- och byggchef


2022-05-02

Det är ett önske från alla boulespelare i Vara att få en toalett med kodlås i anknytning till boulebanan. Det kommer folk från Allingsås Kristianstad – Tidaholm och andra platser på våra tävlingar. Vi kan inte erbjuda dom en toalett eller möjlighet att tvätta händerna. Toaletten som finns i badhusparken är inte så fräscht att erbjuda långväga gäster. Hoppas ni kan fixa detta.

Hej!

Tack för din synpunkt!
Från fastighets sida har vi inga planer att bygga en ytterligare offentlig toalett men den befintliga som finns i Cafébyggnaden kommer under våren att fräschas upp.

Med vänliga hälsningar, Anton Pettersson,
Tf Fastighetschef/Fastighetsförvaltare

Hej!

Det lättaste för er som bouleklubb är att ta kontakt med Gatu-och parkenheten för en dialog!

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef

April

2022-04-29

Hej!
Har tänkt på lilla torget i Vara. Hade varit trevligt med några fina vårblommande träd i rundel där det finns sittplatser (vid sidan av gatuköket). Har jobbat mycket med grönytor och ser fördelen med träd som ger skugga, dämpar ljud mot järnväg, gynnar pollinerare, upptagning av vatten… många fördelar och framför allt det estetiska. Två tips är Magnolia (fina exempel från Vänersborg) eller Prunus accolade (prynadskörsbär).

Hej

Tack för din synpunkt!
Tar med oss denna synpunkt! Inför ombyggnation av Torggatan och Storgatan.

Vänligen  Mikael Jönsson. Gatu-och parkchef


2022-04-28

Vi önskar en upprustning av arentorps lekplats. Det finns gott om utrymme på plätten men inte så mycket att göra. Finnas många barn i samhället men det är sällan vi träffar på andra barn där (min 3åring tröttnar fort också). Några förslag är mer/större klätterställning, där man kan gå och klättra runt mer. Hinderbana av ex stockar. Ett mål till för fotbollsspel. Babygunga. Kanske kan utnyttja planket, måla för prickskytte, eller klättermöjligheter? Kort och gott. Skojigare lekplats som lockar till både mer lek och fler besökare!

Hej

Tack för din synpunkt! Lekplatsen i Arentorp har inte någon planerad upprustning/utveckling i dags läget! Lekplatsen underhålls och besiktigas regelbundet.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef


2022-04-27

Utmed Almgatan mot Torggatan är det förbjudet att parkera men ändå står där bil efter bil parkerad. Varför sätta upp en skylt med parkering förbjuden samtidigt som detta inte detta kontrolleras.
Har tidigare gjort ett inlägg om parkering på Teatergatan mot Torggatan . Bilar står tätt parkerade utanför Park Bio mot Torggatan varför mötande trafik får svårt att mötas. Detta är inte ok och mötet bilar emellan blir stressad över vem som ska ge vika och försöka köra in på Brf Kastanjens parkering.

Hej

Tack för din synpunkt!
Angående Almgatan, skylten har varit nerkörd under en längre period, skylten har kommit tillbaka och vi påtalar för parkeringsvakten om detta vid lämpliga tillfällen.
Trafiksituationen på Teatergatan, visst kan det vara stressigt vid möten och man måste ge varandra plats och visa hänsyn tillvarandra. Att sätta in ett parkeringsförbud på Teatergatan ser vi inte som en bra lösning.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef.


2022-04-21

Runt om i Vara kommun körs vita bilar med trycket ”Vara kommun” på. Dessa bilar kör alldeles för fort!!! Detta gäller både alla småorter och tätorter runt om! Önskan om att Kommunen tar tag i att informera sina kollegor att minska farten! Senast igår kväll kl 20:21 körde en bil på en landsväg där gränsen är satt till 70, här överstegs detta rejält!!! Detta inte första gången! Även där gränsen är satt till 40 går det för fort! Bor barnfamiljer ute vid vägarna, både inne i tätort och på landet.

Hej

Tack för din synpunkt!
Vi som kommun har många ögon på oss därav vikten av att vi ska vara ett föredöme! Vi informerar löpande hur viktigt detta är, framför allt när det gäller framförandet av tex en kommunbil! Tar med mig till de olika verksamheterna!
(När det gäller trafikförseelser så är det ett Polisärende).

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef


2022-04-18

Har några krav ang Badhusparken. MÅNGA flera soptunnor. Det kissas och skits på flera ställen runt scenen av alla kategorier av människor. Så det MÅSTE verkligen spolas av med
vattenslang flera gånger i veckan. Det vistas många barnfamiljer runt i parken när dom bla äter god glass. Så det är rent äckligt när man ser de stackars ovetande familjerna när barnen springer runt och leker. vid scenen. Sätt ut en bajamaja mellan scenen och boulebanan, den ska finnas året runt. så det finns möjligheter för alla kategorier av människor att kissa mm. För det hjälper inte att toan i kiosken är öppen. Bor nära och sett det mesta.

Hej

Tack för din synpunkt!
Den allmänna toalett som finns i kiosken idag är den som erbjuds. En kompletterande bajamaja i parken är sannolikt inte lösningen då behov utförs av andra skäl än just avsaknad av en toalett. Visst det kan finnas ett behov av att öka antalet toaletter under vissa tillfällen, tar med oss frågan. Om det senare skulle bli aktuellt att göra en insats för att förbättra scenen mm så kan behov av annan toalettlösning än den nuvarande vävas in i ett sådant projekt.
Angående sopkärl, vi tar med oss detta och ser över behoven och tittar även över placeringar.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef


2022-04-17

Ni kommenterade en synpunkt här på Bättre Vara den 25/3 att kommun skulle inom närmsta veckorna ta ned kråk- och råkbon på de mest utsatta områdena men vart har ni gjort det? Ett utav de mest utsatta områdena är på Korsgatan/ karlagatan men inget är borttaget där. Boende och Parkskolans skolgård störs väldigt mycket att dessa råkor. Snart hörs det nog enda bort till kommunhuset
och då blir det väl fart på benen.

Tack för din synpunkt!
Helt riktigt att Vara kommun sedan en tid tillbaka planerat att ta ner fågelbon på vissa platser med stora problem för särskilt utsatta människor och egendom. Vi får enligt jaktlagen inte ta ner alla bon förstås utan kommer i samförstånd med länsstyrelsen koncentrera oss på miljöer där framförallt barn och äldre vistas. Arbetet sker med hjälp av skylift varför vi var tvungna att ställa in planerat jobb för någon vecka sedan när det snöade kraftigt. Istället började nedtagning av bon onsdagen den 20 april.

Med vänliga hälsningar, Kjell Karlsson, Miljö- och byggchef


2022-04-17

Vad bra att det var sopat runt skolans område, blir lätt att barn ramlar på gruset när det blir dags för fotboll i vårsolen. Det var ett bra intiativ!

Hej

Tack för din synpunkt! Tar med detta till enheten.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef


2022-04-12

Eftersom Smedjegatan har blivit en genomfartsled där många bilar kör slalom mellan utbyggda trafikhinder i farter högt över de 40 km/h som är tillåtet måste något göras. Det är störande för de boende och väldigt farligt med tanke på alla barn som rör sig i området. Personbilar, bussar, lastbilar och inte minst A traktorer kör av från ringleden och tar in på Smedjegatan och kör upp mot
Allégatan eller vidare ända upp till Storgatan i en strid ström. Det vore bra med en trafikmätning för att få syn på vidden av detta problem. Med tanke på att Vara har en ringled så borde det naturliga vara att ta den vägen och inte åka genom bostadsområden. Att busstrafik tillåts ta den vägen är också väldigt förvånande, inte minst med tanke på alla de trafikhinder som byggts ut efter hela gatan. Med förhoppning om att problemet åtgärdas innan en olycka sker!

Hej

Tack för din synpunkt!
Vi tar med oss ditt önskemål om att göra en mätning av trafikflödet för nämnd gata!

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef


2022-04-09

Snabbare internet behövs. De tre viktigaste faktorerna som påverkar hur snabbt bredband man behöver är: Hur många man är i hushållet: Bor du ensam, eller är ni en större familj som ska använda bredbandet samtidigt? Med fler personer i hushållet som använder uppkopplingen samtidigt krävs ofta högre hastighet. Hur många uppkopplade enheter hushållet har: Om alla uppkopplade enheter i hemmet, såsom bärbara datorer, surfplattor, mobiltelefoner etc. använder samma WiFi-uppkoppling så krävs ofta mer kapacitet och högre hastighet. Vad bredbandet ska användas till: Enkelt förklarat så kräver e-post, bankärenden, sociala medier och surf på vanliga hemsidor lägre nedladdningshastigheter medan streaming av videos via tjänster som exempelvis SVT Play, Netflix m.fl. kräver högre hastigheter inte minst om du använder playtjänster och tv-apparater med högre videokvalitet (HD och Ultra-HD). Är det dessutom någon i hushållet som håller på med gaming & esport så krävs betydligt högre hastigheter. För de flesta är nedhastigheten (hur snabbt man tar emot data) viktigast. Upphastigheten (hur snabbt man kan skicka data) är viktigare om du exempelvis spelar spel online, jobbar mycket hemifrån eller laddar upp mycket foton och filmer för lagring i molnet (t.ex. till tjänster som iCloud, Google Drive, Dropbox och OneDrive).

Hej

Tack för din synpunkt.
Det är inte kommunen, Vara bostäder, VaraNet eller fiberföreningarna som är leverantör av uppkopplingen till kund. Frågan om snabbare internet skall ställas till leverantören de har i dagsläget. Det är i de flesta fall Telia i Vara kommun, men kan också vara andra leverantörer. Du får ta kontakt med den leverantör som du har.

Med vänlig hälsning, Martin Strandholm, VD VaraNet


2022-04-01

För att få ut sitt arbetsgivare intyg så måste man gå in digitalt med bank-id. Om man inte har något bank-id och ska skaffa konto och bank-id m,m så måste man ha arbetsgivareintyg. Varför går det inte även att få ut ett på papper om man begär att få det för att kunna skaffa bank-id.

Hej!

Tack för din synpunkt. Här måste det tyvärr ha uppstått ett missförstånd. Troligtvis har du varit i kontakt med din A-kassa och de har hänvisat dig till portalen Arbetsgivarintyg.nu. För att nyttja denna digitala tjänst krävs helt riktigt ett bank-Id. Vi som arbetsgivare kan självklart ge dig ett arbetsgivarintyg på papper utan att du behöver bank-Id. Önskar att du kontaktar lönekontoret så hjälper vi dig med detta.

Vänligen, Elin Sundén, HR-chef Vara kommun

Mars

2022-03-31

När det är stora konferenser i Konsertsalen så blir Lagmans parkering väldig lätt full och alla anställda får inte plats. Kan man göra i ordning asfalten på Svevia-tomten och ha den som back-up vid stora händelser? Då kan personalen gå ut i förväg med mail om att vi behöver parkera där. Asfalten behöver sopas av då det finns spik/skruv liggandes efter bygget där. 

Konserthuset har följande dag: 21 april har Konserthuset över 400 besökare, då det är Skaraborgsdagen. Vilket innebär att många bilar ska trängas och konkurrera med våra bilar på AMB och Vårdcentralen. Kan vi använda Svevia – tomten då? Men den måste ”städas” så ingen får punktering efter byggnationen som varit. 

Hej!

Det är okej att för denna gången nyttja svevia-fastigheten som parkeringsplats pga. av den stora folkmängd som antas komma denna dag! Ytan kommer att vara sopad för att minska risken för skador.

Med vänliga hälsningar, Anton Pettersson, Tf Fastighetschef/
Fastighetsförvaltare


2022-03-25

Essunga kommun har under 3 helger i mars kråkfågeljakt mellan kl 07-09 av kommunskyttar. Varför kan inte Vara också ha en sådan lösning då även denna kommun har besvär av dessa hemska fåglar??

Tack för din synpunkt.

I Vara kommun diskuterar vi just nu vilka åtgärder vi kan vidta. Rent generellt tror vi inte på regelrätt jakt med vapen och då inte heller att skjuta inom tätbebyggt område. Vi diskuterar om det kan finnas andra åtgärder som kan få effekt men måste förhålla oss till b l a jaktlagen och dom synpunkter som länsstyrelsen kan ha vad gäller t e x behov av åtgärder, häckningstider och annat. Under de närmaste veckorna kommer vi att ta ned en del fågelbon i de mest utsatta områdena där människor eller egendom kan skadas. Detta ska förhoppningsvis ge en effekt, i varje fall på kort sikt.

I övrigt hänvisar vi till sidan om störande fåglar för mer råd och information.

Med vänliga hälsningar, Kjell Karlsson, Miljö- och byggchef


2022-03-23

Ser att gatukontoret planerar permanent avstängning av ”Cykelbana mellan Utomhusbadets östra del och Gradgatan f o m 28/3”, undrar då hur det är tänkt för de gående som också använder denna väg till o från butiker i området samt för de som har sina jobb i området ? Hela vägen/banan är ju skyltad som Gång och Cykelbana! Alternativ på säkert sätt verkar saknas ?

Hej,

Tack för din synpunkt!

Vi är medvetna om att hela hanteringen av det här ärendet inte varit bra. Bakgrunden till att en bit av gång-och cykelvägen mellan Gradgatan och baksidan av utomhusbadet i Vara kommer att tas bort är att marken som vägen går över har bytt ägare. Planen är att gång- och cykelväg kommer att stängas av under sommaren 2022.

Kommunen undersöker just nu ersättningslösning för den aktuella gång- och cykelvägen och tittar på en större helhetslösning för nytt gång- och cykelvägssystem där en del av detta är kopplingen mellan Torsgården och tätorten på andra sidan av Ringleden. Förhoppningen är att en ersättning för gång- och cykelvägen ska finnas på plats snarast.

Med vänliga hälsningar Lovisa Tavaststjerna, Samhällsplanerare, Plan- och tillväxtenheten


2022-03-23

Ni borde förbjuda rökning vid solgårdens busshållplats eftersom jag åker buss därifrån nästan varje dag och då brukar det alltid vara någon personal på solgården som står och röker bakom busshållplats så det luktar jätteäkligt, det brukar kännas som att man ska få någon slags lungcancer av att bara stå där. Så ni borde förbjuda de som jobbar där att röka vid busshållplats, de får röka
någon annan stans!!!

Hej och tack för Din synpunkt!

Jag beklagar om kommunens medarbetare står och röker vid busshållplatsen. Din synpunkt är förmedlad till de chefer som eventuellt berörs så att de i sin tur kan informera medarbetare om att vi kan skapa olägenhet för andra.

Vänligen Linda Norlin, Verksamhetschef Äldreomsorgen


2022-03-21

Hej Cykelbanan mellan Rosenvägen och Gradgatan (mellan utebadet och Östraringleden) ska tas bort enligt en skylt som sitter där och då undrar vi hur ni tänker att man på ett säkert sätt i framtiden ska kunna cykla ut till Östraringledenområdet, typ till Vianor. Vi har mycket personal som går och cyklar där varje dag. Ska man nu då ta sig fram på Östraringleden igen?, Där trafiken går i 80-100km/h med skräckblandad förtvivlan.

Hej,

Tack för din synpunkt!

Vi är medvetna om att hela hanteringen av det här ärendet inte varit bra. Vi är också medvetna om att cykling längs ringleden är en trafikosäker lösning, och ser det som mycket olyckligt att cyklister hamnar i den miljön. Bakgrunden till att en bit av gång-och cykelvägen mellan Gradgatan och baksidan av utomhusbadet i Vara kommer att tas bort är att marken som vägen går över har bytt ägare. Planen är att gång- och cykelväg kommer att stängas av under sommaren 2022.

Kommunen undersöker just nu ersättningslösning för den aktuella gång- och cykelvägen och tittar på en större helhetslösning för nytt gång- och cykelvägssystem där en del av detta är kopplingen mellan Torsgården och tätorten på andra sidan av Ringleden. Förhoppningen är att en ersättning för gång- och cykelvägen ska finnas på plats snarast.

Med vänliga hälsningar Lovisa Tavaststjerna, Samhällsplanerare, Plan- och tillväxtenheten


2022-03-21

Hej!
Vi uppmärksammade i samband med en brand utrymnings övning, här på Konserthuset, att det fanns lite eller ingen belysning på baksidan av Konserthuset ( industrigatan). Vid ev. brand utrymning från Blackboxen, kök och kontor så ska man ta sig bort mot fotbollsplanen vid badhuset där uppsamlingsplatsen är. Gatan är också populär morgon och kvällstid för hundägare och motionärer att använda så även dessa skulle ha nytta av en belysning där.

Hej!

Tack för synpunkten! Vi kommer ta med oss detta i vårt planerade underhåll för fastigheten som en åtgärd längre fram.

Med vänliga hälsningar, Anton Pettersson, Tf Fastighetschef/
Fastighetsförvaltare


2022-03-20

Finns en damm bakom vidhemsgården som många tycker att det måste göras åt, kommun började att fylla igen dammen men så klagade några rätt personer i Vedum på detta tyvärr så avbröts detta.
Bättre att fylla igen dammen och ordna något aktivitetsbana tex utomhusgym eller mtb bana typ den i Järpås. Har sett många yngre barn gå där och nästan trilla i vattnet och jag skulle inte vilja att det blir en allvarlig olycka där. Så något måste kommun hitta på i området. Tack i förhand oroliga föräldrar

Hej

Tack för din synpunkt! I samband med att vi kommer att göra ett större arbete med Kyrkogatan i Vedum så ska även dammen justeras!

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu- och parkchef


2022-03-19

Skymmande granhäck. Skymmer sikten ut mot Tingshusgatan – dessutom har den tagit över halva gångbanan.

Hej

Tack för din synpunkt! Bra att du rapporterar detta, dock är detta ett arbete som kräver ett stort tålamod i normalfallet. Just här ska vi arbeta i vägområdet och då kommer detta problem att lösa sig, så fort vi börjar med att gräva i Tingshusgatan.

Vi på gatu-och parkenheten uppskattar all hjälp vi kan få ifrån medborgaren! Allt för att det ska bli bättre i kommunen. Använd felanmälan, kan göras både via hemsidan eller via en APP ”felanmälan Vara”. Det är även möjligt att se vad som är rapporterat. Att ange en sina kontaktuppgifter är valfritt, dock underlättar det för oss om det finns någon vi kan föra dialog med och man får en direkt återkoppling i ärendet!

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu- och parkchef


2022-03-16

Både på morgonen och kvällen lyser gatubelysningen när jag anser att den borde vara släckt. Detta skulle minska elförbrukningen

Hej

Tack för din synpunkt! Att gatubelysningen lyser vid dagsljus, kan vara att vi besiktigar eller arbetar i anläggningen. Angående styrningen så sköts den centralt via ett skymningsrelä i Vara.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu- och parkchef


2022-03-16

Minska transporter till Vara genom ordna insamlingsmöjligheter i mindre orter t.ex Vedum för trädgårdsavfall under vår och höstsäsong.

Hej!

För närvarande är arbetet inriktat mot den nya återvinningscentralen i Vara med fokus på ökad tillgänglighet för medborgarna i Vara kommun. Den nya ÅVC:n beräknas vara klar till kommande årsskifte.

Med vänlig hälsning, Christina Storm, ÅVC-chef, Avfall & Återvinning Skaraborg


2022-03-15

Hej!

Våra barn är ofta på lekparken Elisgården och spelar street hockey. De är väldigt besvikna över att målen inte längre står kvar. Finns det någon möjlighet att åter ta fram dessa så även de lite äldre barnen kan vara där och leka? Tack på förhand!

Hej! Tack för din synpunkt. Klart vi ställer tillbaka målen.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef.


2022-03-11

Ombyggnad av Torggatan behöver göras då det är hög belastning på vänster och höger sväng in till köpcenter. Vara Kommun behöver bygga om infarten till fler filer eller rondell så att vi får flyt i trafiken som ska in och ur Vara samt in i köpcenter ! Jag tror att Vara Kommun redan vet om att vi varabor inte är nöjda med hur infarten gjordes från första början. Alla kunde räkna ut att det blir stopp och köer då den mest trafiktäta infart till Vara har denna dåliga infart till ett köpcenter. Även dåligt utrymme när bilister ska svänga in längre fram till P-platser – det går knappt att mötas vid korsningar.

Hej och tack för din synpunkt!

Det gjordes en analys 2019 gällande detta område! Av de sammantagna resultaten som gjordes 2019 var beslutet att inte göra någon åtgärd. Mätningen gjordes vid en lönehelg, vid detta tillfälle så visade analysen att 59% fick vänta maximalt 29 sekunder.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef


2022-03-11

Jag har observerat att det verkar finnas stora brister i den allmänna kunskapen i hur och var det är lämpligt att cykla. Detta gäller både skolbarn och vuxna (och tråkigt nog även hemtjänstpersonal). Därför vill jag föreslå att kommunen samordnar tillsammans med t.ex. polisen en sorts utbildning om i hur man använder de cykelbanor som finns i Vara. På t.ex. Allégatan och stora delar av Smedjegatan är det dubbelsidig cykelbana. Det betyder att cykelbanorna är enkelriktade det vill säga att man , precis som där cykelbana saknas, ska cykla på sin högra sida i färdriktningen (pilar finns på asfalten). Detta är dock något som skrämmande många inte verkar veta. Det samma gäller att väldigt många cyklar på trottoaren, ironiskt nog, på sin högra sida längs Badhusgatan, där cykelbanan är dubbelriktad på ena sidan. Mig veterligen får man inte cykla över huvud taget på trottoarer. Jag föreslår här med allmänna informationsdagar för allmänheten och kanske ytterligare arbete om trafikmoral i kommunens skolor (både grundskolan och gymnasiet).

Tack för dina kloka inspel. Det behöver göras olika insatser för att få fler att förstå och följa det som gäller för cykel. Vara kommun kommer i samarbete med Polisen att se över vad som kan göras för att dels nå ut men också nå fram till olika målgrupper. Bland annat kommer ett inslag att göras i Axet.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu- och parkchef


2022-03-10

Såg att det fanns tidigare framförda önskemål, senast i Aug 2020 om att anlägga en discgolfbana. Skulle vilja tillägga att den i så fall bör planeras för 18 hål/korgar för att då även kunna locka besökare från andra kommuner till Vara. Det är fortfarande ganska långt för oss aktiva utövare att åka till de närmaste banorna med minst 18 korgar som finns i Falköping, Vårgårda och Lundsbrunn. Som svar 2020 var att ärendet nu ses över igen, vad är status på det ärendet?

Hej och tack för din fråga! Några aktörer har under de senaste åren varit i kontakt med kommunen och visat intresse för att etablera discgolf. Hittills har det inte gått att erbjuda någon lämplig kommunalägd markyta för detta. Om det finns privata markägare som önskar etablera discgolf är okänt men i nuläget finns det inget skarpt förslag på etableringsplats.

Vänligen, Johanna Forslund Kullander, samhällsbyggnadschef


2022-03-09

Hesa Fredrik. Hörde på nyheterna att denna signal skulle ljuda i hela Sverige i måndags kl 15 förvarnade min gamla mamma hennes grannar barn barnbarn mm för att ingen skulle få panik Kl blir 15 i måndags o överallt i Sverige tjuter sirenen vad händer i Vara 🤔Inte ett knyst hörde vi ?????

Hej och tack för din synpunkt.

Det stämmer att det inte hörs något i Vara eftersom vi inte har något sådant signalsystem som kallas Hesa Fredrik. Historiskt sett så har de flesta Hesa Fredrik kommit upp efter andra världskriget och anledningen till att det inte finns någon signal i Vara är att man inte bedömt Vara som ett krigsmål. Skulle det vara så att vi ändå anser oss behöva den här varningssignalen får vi göra en ansökan hos MSB, myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Men själva signalen är bara en del av flera hur man som invånare får veta att något inträffat. Vid en allvarlig händelse kan Räddningstjänsten skicka ett så kallat VMA som betyder viktigt meddelande till allmänheten. Hesa Fredrik är en del i detta varningssystem men det går även ut information via radio, TV och som ett meddelande i din mobiltelefon. Du kan läsa mer om VMA på MSBs hemsida.

Frågor och svar om utomhusvarning och VMA (msb.se)

Vänliga hälsningar Maria Joelsson, kommunikationschef


2022-03-09

Mycket skräp slängs utanför Lagmansgymnasiet och vi försöker få våra elever att plocka upp efter sig. Eleverna ska inte röka men det gör de ju ändå – fimpar och annat slängs framförallt utanför Barn och fritids-korridoren. Sätt upp en papperskorg väl synlig utanför just denna plats vid statyn som står där. Vi kommer aldrig att få alla elever att sluta röka!

Hej

Tack för din synpunkt! Vi tar med oss detta och ser över möjligheten till att öka med något sopkärl.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu- och parkchef


2022-03-09

De är många som vill cykla från Vedum till Vara. Detta går inte nu pga vägen är för smal o dålig.

Tack för din synpunkt!

Vi håller med om att det behövs en gång- och cykelväg längs bilvägen mellan Vara och Vedum. Vägen är statlig vilket gör att det är Trafikverket som bestämmer om och när det ska byggas cykelväg längs den.

På kommunen driver vi på för att cykelvägarna mellan Vara och de andra tätorterna ska byggas, både genom att lyfta frågan på regional nivå och genom direkt dialog med Trafikverket.

Vi tycker att det är bra att Varaborna gör sin röst hörda här och vi hoppas att du fortsätter att lyfta de här problemen, och gärna även till Trafikverket direkt!

Här finns en kontaktväg till Trafikverket.

Med vänliga hälsningar Lovisa Tavaststjerna,
Samhällsplanerare, Plan- och tillväxtenheten


2022-03-09

Jag har läst att när den nuvarande konsumentsekreteraren Egon Frid går i pension, tänker kommunen inte tillsätta tjänsten. Stämmer detta? I så fall är det mycket oroväckande, för det behövs en konsumentsekreterare. Jag kräver att Vara kommun ska ha en konsumentsekreterare!

Hej och tack för din synpunkt.
Din fråga har kommit in tidigare och du hittar svar ett par synpunkter under denna.

Vänligen,
Växeln Vara


2022-03-09

Varför kommer ingen ersättare på tjänsten som konsumentsekreterare och budget och skuldrådgivare när Egon går i pension? Han betyder väldigt mycket för oss kommuninvånare. Detta är verkligen inte att göra något bra för oss kommuninvånare. Hur tänkte ni nu?

Hej och tack för din synpunkt.
Din fråga har kommit in tidigare och du hittar svar i synpunkten under denna.

Vänligen,
Växeln Vara


2022-03-09

När nuvarande tjänsteman går i pension passar kommunen på att lägga ner tjänsterna som konsumentvägledare och stöd vid budget och skuldsanering. Detta är ett oklokt beslut, som kommer att innebära att svaga grupper får allt svårare att värja sig ekonomiskt, och att göra kloka informerade val i sin privatekonomi. Jag önskar en förklaring och en analys bakom förslaget. Denna förklaring bör även presenteras i Axet, så att vi medborgare förstår beslutet.

Hej och tack för din synpunkt.

Den senaste veckan har det kommit in synpunkter till Vara kommun kring tjänsten konsumentsekreterare och en oro kring att den ska dras in. För att undvika att det uppstår missförstånd och möta den oro som finns vill jag därför berätta om det arbete som just nu pågår. Jag vill också betona att det aldrig varit aktuellt att dra in någon tjänst eller att minska på servicenivån.

Vara kommun ska fortsatt finnas där som stöd till våra invånare i de här samhällsviktiga frågorna. Hur det kommer att ske är däremot inte helt klart utan vi ser just nu över på vilket sätt konsumentrådgivning samt budget- och skuldrådgivning bäst ska organiseras i kommunen.

Jag är medveten om att det finns nackdelar med att det inte är klart hur det ska ske, men vi försöker att lyfta blicken för att hitta en lösning som gynnar våra medborgare i längden. Kommunfullmäktige beslutade exempelvis den 28 februari om att Vara kommun ska starta ett kontaktcenter där delar av konsumentrådgivningen eventuellt kan komma att placeras.

Vara kommun har under många år erbjudit god konsumentrådgivning samt budget- och skuldrådgivning. Vår ambition är självfallet att det fortsatt ska vara så.

Med vänliga hälsningar André Essebro, bildningschef Vara kommun.


2022-03-09

Hej!
Nu är det vår igen och för tredje året i rad har råkorna kommit tillbaks på Kommunens mark vid Karlaplan (parken i korsningen Torsgatan/Karlagatan/Odengatan). De bosatte sig här efter att skogen/dungen vid Brinkaskogen revs för några år sedan.

Jag undrar hur ni på kommunen arbetar förebyggande för att förhindra att de ska bygga sina bon mitt i centrala Vara? Planeras det för någon gallring av träden eller liknande för att förhindra att de bygger sina bon här? Träden i vilka råkorna har sina bon blommar mycket senare än övriga träd i parken, vilket för mig tyder på att de tar skada av råkorna.

På marken i parken finns också massor av pinnar som bjuder in fåglarna till att bygga bo. Här skulle det vara tacksamt om dessa kontinuerligt plockas upp.

För oss boende i området är det väldigt påfrestande att ha råkorna som grannar då de dels smutsar ner och framför allt för ett väldigt liv dygnet runt.

Tacksam för återkoppling!

Hej

Tack för din synpunkt. I Vara kommun diskuterar vi just nu vilka åtgärder vi kan vidta. Rent generellt tror vi inte på regelrätt jakt med vapen och då inte heller att skjuta inom tätbebyggt område. Vi diskuterar om det kan finnas andra åtgärder som kan få effekt men måste förhålla oss till b l a jaktlagen och dom synpunkter som länsstyrelsen kan ha vad gäller t e x behov av åtgärder, häckningstider och annat. I övrigt hänvisar vi till kommunens hemsida Störande fåglar — Vara kommun för mer råd och information.

Med vänliga hälsningar, Kjell Karlsson, Miljö- och byggchef


2022-03-08

Sönderslaget glas på halva planen vid återvinningen vid brandstationen. Stor risk för punktering om man kör intill containerna. 

Hej

Tack för din synpunkt!

Återvinningsstationen sköter FTI, det finns en informationstavla på plats om hur man anmäler brister/fel på återvinningsstationen. Du kan ringa och göra en felanmälan på telefonnummer 020-088 03 11.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef


2022-03-07

Hej! Läste i NLT att i Essunga kommun ska det pågå kråkfågeljakt de tre kommande helgerna v.9 – 11 mellan 07-09 på morgonen. Hur gör Vara kommun när det gäller att hålla kråkbeståndet nere? Har ni planerat något liknande?

Hej! Tack för din synpunkt. I Vara kommun diskuterar vi just nu vilka åtgärder vi kan vidta. Rent generellt tror vi inte på regelrätt jakt med vapen och då inte heller att skjuta inom tätbebyggt område. Vi diskuterar om det kan finnas andra åtgärder som kan få effekt men måste förhålla oss till bland annat jaktlagen och de synpunkter som Länsstyrelsen kan ha vad gäller till exempel behov av åtgärder, häckningstider och annat. I övrigt hänvisar vi till kommunens hemsida för mer råd och information. Störande fåglar — Vara kommun

Med vänliga hälsningar, Kjell Karlsson, Miljö- och byggchef


2022-03-07

Tycker vara kommun borde lysa upp kommunhuset i gult o blått och även ha dom färgerna på reklamskyltarna på E20 för att visa sympati för Ukraina.

Hej,

Tack för din synpunkt.

Vi i Vara kommun är, som samhället i övrigt, djupt ledsna och bekymrade över situationen i Ukraina. Under måndagens kommunfullmäktigesammanträde i förra veckan hölls en ceremoni där Ukrainas situation uppmärksammades. Kommunfullmäktiges ordförande Elof Jonsson talade om vikten att alltid försvara och upprätthålla demokratiska samhällen. De demokratiska värdena kommer vi alltid att stå upp för och värna vår demokrati. Det gör vi på olika sätt. Det är dock inte i nuläget aktuellt att belysa kommunhuset i Vara.

Med vänliga hälsningar, Anna Cederqvist, Kommundirektör


2022-03-01

Jag ifrågasätter skolans motto Lust att lära- möjlighet att lyckas Detta inbegriper det dualistiska förhållandet till att lyckas dvs att misslyckas. Även om detta inte är utskrivet. Det är mycket olyckligt.
För barn med Npf och andra svårigheter som redan möter stora motgångar i livet, blir detta en påminnelse in i ryggmärgen. Vi är alla lyckade, hur som helst. Fastän det finns en värld som gärna separerar oss. Världen, i detta fall skolan, den viktiga första kontakten med samhället, ska inte tala om för oss att vi k a n lyckas. Det är som att säga, har du tur, så lyckas du. Eller, underförstått, du måste kämpa hårt för att lyckas. Det blir motsägelsefullt, eftersom många med svårigheter inte kan kämpa hårt. Man undrar om man vill plantera in uppgivelse i människor? Eller ser man människor med svårigheter i denna värld som misslyckade? Jag antar att detta är omedvetet och kanske rätt oigenomtänkt. Vilket kan vara förståeligt, men förödande för människor med svårigheter och deras släktingar och vänner. Omvärlden måste omvärdera sig själva och dess syn på andra människor. Skaffa ett bättre motto som lyfter människor. På rätt sätt.

Jag har kontaktad ansvarig rektor för grundsärskolan och fört fram det anonyma klagomålet. Rektorn ska arbeta vidare med Visionen.

Med vänlig hälsning
Pelle Nilsson, Utvecklingsledare skolprocesser

Februari

2022-02-26
Med tanke på rådande tider i Europa så ställer jag frågan varför det endast finns 2 skyddsrum med 50 resp 22 platser? Hur har kommunen tänkt att skydda sina invånare i händelse av krig? Invånarantalet är ju långt större än antal skyddsrumsplatser. Detta är i rådande tider ytterst oroväckande!

Hej. Tack för att du hör av dig. Din fråga är aktuell och angelägen för många.

Vi har varit i kontakt med kommunens säkerhetssamordnare för att få veta mer om vad som gäller för kommunens skyddsrum då dessa faller utanför kommunens ansvarsområde.

Det är MSB, Myndigheten för säkerhet och beredskap, som har det övergripande ansvaret för landets skyddsrum och på deras hemsida msb.se finns en lista över alla skyddsrum i Sverige.

Det finns cirka 65 000 skyddsrum och dessa har plats för 7 miljoner personer, vilket inte täcker hela Sveriges befolkning och det är inte tanken heller. Skyddsrummen är i första hand en möjlighet i områden som är svåra att utrymma, till exempel större tätorter eller städer. Detta är troligtvis anledningen till att det inte finns fler skyddsrum i vår kommun. Det har inte byggts några nya skyddsrumsplatser i Sverige sedan 2002.

Många av de skyddsrum som finns behöver moderniseras och det utreds ifall det ska byggas fler skyddsrum eller om nuvarande skyddsrum ska kompletteras med andra former av skydd.

Ytterst är det riksdag och regering som beslutar om skyddsrummens framtid.

Vänliga hälsningar Maria Joelsson, kommunikationschef


2022-02-24
Önskemål om att bygga ett utomhusgym i Vara kommun.

Hej, tack din synpunkt och engagemang för hälsofrämjande samhällsplanering.

Det har tidigare funnits ett medborgarförslag beträffande ett utomhusgym i Vara tätort som efter medborgardialog föreslogs lokaliseras vid Vara Badhus. Anledningen till lokaliseringen vilade bland annat på framgångsfaktorer i nationella undersökningar gällande vad som gör utomhusgym attraktiva så som att det bör ligga i ett för alla tillgängligt område, att det bör vara ett område för rekreation och annan fysisk aktivitet, att det bör finnas i närheten av omklädningsrum/toalett, att lokaliseringen bör vara sådan att det ska gå att ta sig dit kollektivt och att det ska vara upplyst och finnas människor i rörelse på platsen. Av olika anledningar har utomhusgymmet inte realiserats.

Idag finns det inte med i någon planering och/eller budget. Att önskan om ett utegym i Vara tätort lever finns det vetskap om. Det har både framgått av tidigare synpunkter/input som kommit in via Bättre Vara och i samband med medborgardialoger gällande arbetet med att tillskapa ett tätortsnära rekreationsområde av Nedervara. Sannolikt är det så att det i likhet med tillkomsten av liknande anläggningar på andra platser i kommunen så som i Larv och Ryda kan vara just frivilliga krafter som kan få det att hända. När det gäller arbetet med Nedervara så pågår det. Inlämnat förslag bifogas till ansvariga för det projektet inom tekniska förvaltningen på Vara kommun.

Vänligen, Johanna Forslund Kullander, Samhällsbyggnadschef


2022-02-23
Snöröjningen på gatorna i Levene är under all kritik. Om det blir plogat så kommer den på em att det snöat rejält.

Hej och tack för din synpunkt!

Bra att du rapporterar detta. Gatuenheten tar med sig detta inom enheten.

Vi på gatu-och parkenheten uppskattar all hjälp vi kan få ifrån medborgaren! Allt för att det ska bli bättre i kommunen. Använd felanmälan, kan göras både via hemsidan eller via en APP ”felanmälan Vara”. Det är även möjligt att se vad som är rapporterat. Att ange en sina kontaktuppgifter är valfritt, dock underlättar det för oss om det finns någon vi kan föra dialog med.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef


2022-02-21
Hej! I ett kundperspektiv så tycker jag att bifogat upplevs negativt. Om man vill ändra en av er ensidigt föreslagen tid för byte av vattenmätare, för att jag är på mitt jobb och inte kommer loss, eller på semester, eller annan anledning och inte har någon extern person som kan ställa och vänta på er ankomst, så kostar det mig plötsligt 550 kr + moms. Att man kan få ändra en tid i ök med er borde vara självklart, en gång, om man vill ändra ytterligare, då är det rimligt med en kostnad. Men 550 + moms är inte rimligt för en administrativ hantering, såvida det inte sker med väldigt kort varsel. Lär av hur andra serviceinriktade företag gör. Jag kan föreslagen tid, men det var inte självklart att jag skulle kunnat, och därav mina synpunkter till bättre hanterat utskick.

Hej! Jag förstår dina synpunkter och kan konstatera att det kan uppfattas som vi inte är serviceinriktade och till viss del håller jag med dig. Varför vi har formulerat om texten beror på att som det var tidigare när vi var 100 % serviceinriktade gick det så långt att när vi kom ut på plats var det ingen som släppte in oss vilket gjorde att vi inte hann med att byta de 400 vattenmätare som skulle bytas.

Nu var det inte alla som struntade i att vara på plats men det räcker med att 2 fastigheter per dag för att ställa till det i den planeringen som görs utifrån hur länge mätaren suttit uppe hos kunden. Det i sin tur resulterade i att vi halkade efter med resultatet och vi låg efter med 350 vattenmätare, det var tvunget att bli lite tuffare i vår text vid mätarbyten. Vi såg snabbt efter första året att vi kunde byta 500 mätare och arbeta in det vi låg efter i byten. Vattenmätarbyten har i dagsläget en halvtidstjänst för mätarbyten och kan givetvis ökas men det innebär ökade kostnader som du säkert förstår, ytterst handlar det om effektiva tjänster vilket alla vill ha.

Avgiften på 550 kr grundar sig på att en person skall boka upp ett nytt möte via telefon oftast, cirka 10 minuters samtal. En vattenmätare skall tas fram ur lagret och registreras via dator på fastigheten innan bytet, cirka 15 minuters tidsåtgång. Mätartekniker skall ta sig ut till kunden som bor i Kvänum och byta mätare, cirka 60 minuters tidsåtgång (om mätarplatsen är lättåtkomlig). Jag anser att det är en rimlig kostnad för 1 timma och 25 minuter.

Er vattenmätare byts ut vart 10 år och kan ni inte den föreslagna tiden är vi givetvis så tillmötesgående vi kan, har vi flera mätare som skall upp i området tar vi inte ut någon avgift då vi ändå är på plats. Men skulle ni vilja byta mätare efter ert önskemål och vi inte har några andra mätarbyten i området den dagen så är det arbetskostnad och resor som utgör den kostnaden som vi nämner i brevet. Jag tar tacksamt emot din notering om felet i textens början.
Med vänlig hälsning, Robert Isberg, VA-Chef


2022-02-16
Så in vilda blommor på järnvägsbanken utmed Strandvägen i Tråvad! För ett trevligt utseende och för att gynna bl.a. bi och fjärilarnas bestånd!

Hej och tack för din synpunkt!
Vi har tagit fram några ytor där vi sökt bidrag för att växla från gräsmatta till ängsmark. Tyvärr så är inte Tråvad med just nu. Vi tar med oss detta förslag inför nästa planering av övergång till ängsmark, det är en annan typ av underhåll av ängsmark och då gäller det att ha rätt förutsättningar och resurser. Vi börjar i Kvänum, Vedum, St. Levene och Vara.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu- och parkchef


2022-02-04
Hej Nu när Coronarestriktionerna kommer att tas bort från nästa vecka så hoppas jag verkligen att vattengymnastiken kommer igång igen på torsdag nästa vecka när det gäller Nästegårdsbadet. Vi som har brukat ta del av denna fantastiska träningsform längtar verkligen efter att det startar igen. Det är oerhört viktigt för att bevara och stärka vår fysiska och psykiska hälsa. När jag hörde med personal på badet igår trodde de inte att vattengympan kommer igång förrän efter sportlovet – men jag och flera med mig hoppas att de har fel.

Hej! Tack för din synpunkt! Roligt att höra att du uppskattar vår vattengympa! Jag håller med om att det är en fantastisk träningsform och givetvis ska vi starta upp våra grupper igen så snart som möjligt. Det stämmer att vi som tidigast kan komma igång under vecka 8 vilket främst beror på att sportlovet är vecka 7, vi vill alltid undvika vattengympa, simskolor och annan gruppverksamhet under skolloven. Inom de närmaste dagarna kommer vi att lägga ut information på hemsida och facebook om vattengympaschemat för våren.

Hälsningar, Jesper Svensson, fritidschef Vara kommun


2022-02-03

Jag undrar lite vad Vara kommun har för ansvar för våra gång och cykelvägar? Anledningen att jag skriver, är att jag dagligen ser elever från Folkhögskolan, som står och röker på trottoaren vid parkeringen mot Badhusgatan (den mellan folkhögskolan och Vara Bostäders lägenhetshus). Inte nog med att cigarettrök i det offentliga rummet är äckligt. Det är även jätteäckligt när det slängs fimpar på marken, fimpar som ofta fastnar i skosulor. Förut fanns det en askkopp på Folkhögskolans sida av häcken, men den är nu borta. Borde inte Vara kommun kunna ställa krav på Vara Folkhögskola att lösa problemet?! Jag vill se det som att de ägnar sig åt systematisk och medveten nedskräpning i och med att de enligt egen utsago, vid tidigare påpekande direkt till folkhögskolan, säger sig försöka ha ett rökfritt skolområde.

Hej! Tack för din synpunkt! Folkhögskolan har skapat en ny yta för rökning som ligger vid parkeringen Badhusgatan.

Vänligen Mikael Jönsson. Gatu- och parkchef


2022-02-01

Mina barn har den senaste terminen/terminerna klagat på skolmaten varje vecka.
Jag har även fått foton skickade på måltider där jag som vuxen inte kan se vad som serveras.
Många olika saker som t ex okokt potatis/pasta, fiskrätter med konstig planering, starkt kryddat är saker som de nämner ofta.
Mycket uppvärmd mat från tidigare dagar, även sen föregående vecka som värms upp efter helgen.
Behöver verkligen se över hur det går till med matlagningen i Nästegårdsskolan kök.
Är många med mig som hör liknande från deras barn och speciellt att de är så hungriga vid skoldagens slut att de slänger sig i skåpen när de kommer hem för att de är alldeles utsvultna.
Har t om flyttat fram middagen hemma pga att de är så hungriga.
Skickar med tre måltider som absolut inte smakade ok eller såg aptitligt ut.
Vad kan ni göra åt detta?

Hej!

Har nu gjort efterforskningar på de klagomål som inkommit och haft en dialog med kockarna på Nästegårdsskolan för att kunna bemöta era synpunkter.

Vårt mål är att dagligen servera en näringsrik och god lunch. Lunchen planeras och tillagas för att uppfylla de rekommenderade 30 % av det dagliga dagsbehovet.

Vad det gäller de foto som bifogas så blir det inte en rättvisande bild av vad som serverats. Vad eleven väljer att lägga på tallriken är ett eget val och speglar inte hela utbudet som man har möjlighet att välja på.

I Vara kommun görs en gemensam matsedel för skola och förskola och avser ett huvudalternativ samt ett vegetariskt alternativ.

Matsedlarna finns tillgänglig på hemsidan samt på skolmatsappen, där man kan logga in på ”sitt barns” skola och ta del av vad som serveras dagligen

På våra skolor serveras utöver detta ytterligare ett valfritt alternativ som kockarna på respektive skola ansvara för och det kan variera under serveringstillfället mellan olika alternativ.

Var dag erbjuds också en riklig salladsbuffé med minst sex olika grönsaker/sallader, mjukt och hårt bröd samt mjölk och det finns även möjlighet att välja vatten som måltidsdryck.

För att minska på matsvinn tas all mat om hand som inte har varit framme på någon servering. Den kan ha varit förberedd och tillagad, men inte stått framme i serveringen.

Mat som tillagats och inte serverats kyls snabbt ned för att behålla kvalité, näring och vara säkert hanterad så att den kan återupphettats och serveras vid ett nytt serveringtillfälle. Allt är noga bokfört och alla maträtter som serveras kan följas tillbaka till inköpstillfälle och tillagningstillfälle.

Vi kommer framöver att finnas på Instagram där vi kommer lägga upp bild/film där du/ni kan följa er skola och se vad som serverats.

Jag hoppas också att vi inom en snar framtid återigen kan erbjuda er föräldrar att besöka sitt barns skolrestaurang och smaka av våra måltider, uppmanar också om möjligheten att läsa matsedlarna på skolmatsappen.

Mvh Ann-Kristin Torstensson, Kostchef Vara Kommun

Januari

2021-01-31 Ärende.nr 5107
Synpunkt borttagen med följande kommentar: Utpekande mot enskild tjänsteman som benämns med namn.


2022-01-25
På Backagatan och Trädgårdsgatan i Vedum står bilar och en husvagn långtidsparkerade (uppställda) och har stått i flera månader och det hindrar både snöröjningen och sophantering försvåras. Så det behöver komma ut en parkeringsvakt och styra upp det hela.

Hej! Tack för din synpunkt! Vi skapar ett ärende via felanmälan! Så går det via dom rutiner vi har. Vi på gatu-och parkenheten uppskattar all hjälp vi kan få ifrån medborgaren! Allt för att det ska bli bättre i kommunen. Använd felanmälan, kan göras både via hemsidan eller via en APP ”felanmälan Vara”. Det är även möjligt att se vad som är rapporterat.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef.


2022-01-21
Ser ibland på jobbet (Arentorp förskola) hur mat går förlorad på grund av att den inte får sparas. I dessa fall hade det varit toppen att få köpa med sig en matlåda hem. Minskar matsvinnet och vi kan minska vårt behov av att laga matlådor i familjen.
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/svin-n-smart-matsatsning-pa-klimatladan-i-pitea

Tack för din synpunkt och engagemang. Tycker att det är ett mycket intressant upplägg som man provar i Piteå och att allt vi tillsammans kan göra för att minska matsvinn och därmed vår klimatpåverkan är något att arbeta för att genomföra.
Tyvärr är det i dagsläget inte möjligt att sälja matlådor till privatpersoner då den kommunala verksamheten inte får konkurrera med de privata näringsidkarna i kommunen. Fråga lyfts vidare upp i organisationen för omvärldsbevakning och beslut.
Mvh Ann-Kristin Torstensson, Kostchef Vara kommun


2022-01-20
Då jag själv varit anställd i Vara Kommun.(och är det än) önskar jag lägga fram ett förslag gällande Personalhälsovård.
Finns flertalet anställda inom Vara Kommun som far illa med långtids sjukskrivning samt problem med att få kontakt med läkare vad gäller sjukskrivning samt rehabilitering och uppföljning gällande detta.

Hej och tack för din synpunkt!

Din tanke du beskriver om att inrätta en personalhälsovård skulle jag vilja säga att vi redan idag har genom företagshälsovård. Vara kommun har idag ett avtal med Skaraborgshälsan, där många av de kompetenser du beskriver finns. Företagshälsovården kan vara ett stöd och komplement vid arbetslivsinriktad rehabilitering. Varje år får många av Vara kommuns medarbetare hjälp och stöd från företagshälsovården. Det är chef som i dialog med HR avgör om företagshälsovård ska anlitas.

Har du fler frågor och idéer är du välkommen att kontakta mig.

Vänligen Elin Sundén, HR-chef


2022-01-16
Inte undra på att på att sjukvården går på knäna och att det inte finns några pengar? När ni låter vi skattebetalare stå för notan av ert konserthus? Vänskaps korruption, fester och lägenheter till chefer? Är det så här ni sköter våra skattepengar? Borde finnas nån myndighet som kontrollerar hur ni arbetar, och hur ni använder våra skattepengar? Detta börja låta som vi lever i ett land i öster? Fy skäms på er politiker? Ta en stund och tänk på vad ni gör och hur ni gör det?

Hej,

En kommun har många åtaganden där vissa regleras i lag och vissa är frivilliga.

De obligatoriska uppgifterna är bland annat social omsorg, skolverksamhet, plan- och bygg, miljö- och hälsoskydd, vatten- och avlopp, räddningstjänst, krisberedskap och civilt försvar samt biblioteksverksamhet och bostäder. Till detta finns också en del frivilliga områden för en kommun att ägna sig åt, vilka beslutas av lokalpolitiker. Ett av de områden är kultur och fritid.

Inom Vara kommun har de förtroendevalda beslutat att detta arbete dels ska ske genom ett kommunalt bolag, Vara konserthus och dels genom en kultur- och fritidsverksamhet som finns inom bildningsnämndens ansvarsområde. Utifrån den organisation kommunfullmäktige beslutat fördelas också en budget för respektive verksamhet som ska användas för att bedriva den verksamhet som fullmäktige har beslutat om. Vad gäller konserthusets verksamhet finansieras den till största delen av ett bidrag från Västra Götalandsregionen men där Vara kommun också bidrar för att skapa möjligheter till ett rikt kulturutbud för invånare och besökare.

För hela det uppdrag som en kommun har  finns det olika instanser som har till uppgift att granska verksamheterna. Bland annat har revisionen till uppgift att granska redovisning och förvaltning och Justitisieombudsmannen (JO) ska utöva tillsyn över tillämpningen av lagar i offentlig verksamhet.

Det är tråkigt att du upplever en sådan negativitet kring kommunens arbete, men jag hoppas att du med detta svar fått svar på dina frågor över det kommunala ansvaret och den granskning som sker därav.

Har du några ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig.

Med vänliga hälsningar Emelia Runeberg, kanslichef


2022-01-07
Jag skulle önska att Parkskolan fotbollsplan var upplyst. De är mycket barn som leker på skolan under eftermiddag och kvällar och på så sätt skulle de leka säkrare. De skulle även innebära att fler barn får tillåtelse att vara där under de mörka tiderna (eftermiddagarna på helger tex) och de skulle ge dom mer möjlighet till rörelse.

Hej!

Tack för din fråga! Fastighetsenheten kommer undersöka möjligheten med att förstärka belysningen på fotbollsplanen inom de närmsta och jag hoppas vi finner en lösning som blir bra!

Med vänliga hälsningar Anton Pettersson, Tf Fastighetschef/Fastighetsförvaltare


2022-01-05
Hej nu är det tredje gången jag klagar på detta första gången 2014 andra gången 2021 och nu. Bedrövligt det händer ingenting det är tydligen att man skall bo inne i Vara för att få hjälp. Problemet är att gatan är betydligt lägre än våran infart många bilar skrapar i vid in och utfart det blir väl så att jag får debitera er för eventuella skador. Vi är dom enda på hela gatan som har denna höga in och utfart. Förstår inte att det skall vara så svårt att få hjälp med detta , inne på åttonde året sen jag sade till första gången. BEDRÖVLIGT UNDER ALL KRITIK skärp er det är vi som bor här som skall trivas det gör man inte med detta intresse för oss boende.

Hej

Tack för din synpunkt! Gatu- och parkenheten arbetar i ärendet.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef


2022-01-05
Hejsan. Då det varit begränsat besökande till fullmäktige, vill jag som skattebetalare få tillgång till de offentliga arvoderande mötena via bild och ljud. Det finns kommuner redan idag, som har detta. Det är min rätt att ha möjlighet att kunna se dessa möten. Samt att man kan se live som i efterhand.

Tack för din synpunkt.

Vad roligt att höra att du är intresserad av att ta del av de debatter och beslut som fattas av kommunfullmäktige i Vara.

Precis som du skriver är det en rättighet att kunna ta del av kommunfullmäktiges sammanträdet. Det framgår av kommunallagens 5 kap. 42 § att sammanträdena är offentliga. Med anledning av den lagstadgade offentligheten finns det inget juridisk möjlighet att neka någon tillträde till sammanträdet. I dessa pandemitider med en allt jämt ökande smittspridning har dock en generell uppmaning skickats ut om att det är mest lämpligt att ta del av sammanträdet via närradions sändning (som också kan lyssnas på i efterhand) men självklart har alla medborgare fortsatt all rättighet att vara på plats i lokalen.

Det finns ingen skyldighet för kommuner att tillhandahålla varken ljud- eller videoupptagning av kommunfullmäktiges sammanträden. Vi har tidigare utrett möjligheten till videosändning men då kostnaderna ansågs bli alldeles för höga valdes att hålla kvar i enbart radiosändning. Medborgares behov av nyttan är viktig och vi tar därför med oss din synpunkt i fortsatt arbete.

Med vänliga hälsningar Emelia Runeberg, kanslichef


2022-01-04
Vi bor på en gata där hemtjänsten berikar vardagen för de äldre. De personerna som kör dessa bilar saknar adekvat kunskap om hur man ska parkera sitt fordon längs med gatan. Har haft flertal gånger då jag själv knappt kommit förbi bilarna, då de parkerar bilarna på vardera sida av vägen (även fast de ska till samma hus) och minst en halv meter från kanten. Även sett hur sopbilen och andra större fordon har svårt att ta sig förbi dem (speciellt vintertid) när de har parkerat på det sättet som de gör. Tänker varje gång att det är tur att det inte är utryckningsfordon som ska förbi dem vid akuta nödsituationer.

Hej och tack för Din synpunkt!

Jag beklagar att kommunens bilar står parkerade så att andra fordon har svårt att komma fram. Din synpunkt är förmedlad till de chefer som berörs så att de i sin tur kan informera medarbetare om att vi skapar olägenhet för andra.

Vänligen Linda Norlin, Verksamhetschef Äldreomsorgen


2022-01-01
I denna era av miljötänk och miljöarbete, vore det då inte på sin plats att ersätta fyrverkerier med laser/ljusshow?!

Vi är en kommun med många lantbruk, stuterier och olika slags uppfödning för att i te tala om att vi är belägna på landsbygden med massor av vilt och natur i omgivningen. Jag, som bara är en av många, kämpar varje nyår med att försöka lugna skräckslagna djur som försöker gömma sig i panik. Detta eländet börjar runt 12.00 på nyårsafton och fortgår oftast flera dagar. Vill se ett totalförbud av fyrverkerier nu.

Har skrivit tidigare till er om detta men har inte bemödats med en gnutta respons. Ta nu Vara in i framtiden, FÖR miljön och FÖR djuren och förbjud detta själviska eländes nöje!

Hej och tack för din synpunkt.

Nyårsfirandet i Vara är ett samarbete mellan Vara kommun och föreningen Vara Småstad som regleras genom avtal och som genomförs med de tillstånd som krävs för fyrverkerier. Det stämmer som du säger att allt fler kommuner firar in de nya året med andra alternativ än traditionella fyrverkerier utifrån en rad olika aspekter. Det kan absolut finnas anledning för Vara kommun att inför kommande år se över hur vi på bästa sätt kan fira in det nya året i samverkan med föreningen Vara Småstad. Däremot kan varken kommunen som organisation eller föreningen Vara Småstad ta på sig ansvaret för att det skjuts raketer/smällare av enskilda under andra tider på dygnet än under själva arrangemanget.

Ett viktigt medskick i det arbete som föreningen Vara Småstad gjort under många år för att erbjuda Varaborna ett gemensamt firande är att arrangemanget omfattar fler delar än fyrverkeriet. Det har – i andra tider än under pandemin – varit tal, diktuppläsning, musik mm. Det är viktigt att påminna om eftersom den här typen av arrangemang bygger på frivilliginsatser från engagerade invånare som lägger ner arbete med ambitionen att skapa trivsel och glädje. Ett engagemang och arrangemang som utan pandemier samlat många invånare kring ett gemensamt och uppskattat firande. Men som sagt, vi tar med oss din synpunkt inför framtidens nyårsfiranden.

Vänligen, Johanna Forslund Kullander, Samhällsbyggnadschef

2022-06-12

Hej, Finns det någon möjlighet för kommunen att ordna ett midsommarfirande inne i Vara tätort? Idag finns inget midsommarfirande och för att komma till ex. Almesåsen behövs en bil.

Hej,

Vara kommun planerar inte något kommunalt midsommarfirande utöver dem som redan arrangeras av föreningar i kommunen. Utöver Almesåsen arrangeras midsommarfiranden i Vedum och Kvänum, och alla är välkomna dit. Skulle ännu en förening vilja arrangera ett firande har vi möjlighet att stötta detta ekonomiskt.

Vänliga hälsningar Rigmor Persson, verksamhetschef Kultur och Fritid


2022-06-09

Dax att klippa det långa gräset utefter gamla järnvägsbanken från Vara kyrka till optimera! Risken för fästingbett skulle minska avsevärt. Tack på förhand.

Hej

Tack för din synpunkt! Vi gör vårt bästa med att sköta alla ytor! Kommer att klippas i närtid! Vi på gatu-och parkenheten uppskattar all hjälp vi kan få ifrån medborgaren! Allt för att det ska bli bättre i kommunen. Använd felanmälan, kan göras både via hemsidan eller via en APP ”felanmälan Vara”.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef


2022-06-07

I dag, den 7:e juni, grävdes cykel-/gångbanan längs med Torggatan upp. (I höjd med Din-x-macken och bort förbi ICA). Grävarbetet har lämnat infarten till VaraBostäders parkering som en skyttegrav med en uppstickande brunn mitt i, som dessutom inte var markerad. Sen verkar det som den som grävt bara lämnat. Vad är det för jävla sätt? Vi, som hyr parkeringsplats där har inget annat sätt att komma ut och in. Har skickat en felanmälan också. Ville bara lämna klagomål också. Jävla fasoner. Alla kör inte fyrhjulsdriven moderat SUV.

Hej

Tack för din synpunkt! Det är klart att det ska vara farbart, visst kan det vara något högre kanter men de ska fortfarande vara överkörningsbara.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef


2022-06-03

På ”ödetomten” i korsningen Hedvägen-Järnåldersvägen, Larv finns ett flertal träd som bör tas ned innan de orsaker skada.

Hej

Tack för din synpunkt! Vi tar till oss detta! Vi på gatu-och parkenheten uppskattar all hjälp vi kan få ifrån medborgaren! Allt för att det ska bli bättre i kommunen. Använd felanmälan, kan göras både via hemsidan eller via en APP ”felanmälan Vara”.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.