Läs inkomna synpunkter 2023

Här kan du läsa inkomna synpunkter, felanmälan eller klagomål under 2023.

Juni

2023-06-01

Det finns inga papperskorgar tex uppe vid grillplatsen. Vore bra innan de blir för mycket nedskräpning. Då kommer det att bli klagomål det. Annars är området jättefint.

Hej

Tack för din synpunkt. Det kommer att ställas fram en papperskorg vid grillplatsen, mer papperskorgar runt Skogskulleområdet är inte aktuellt.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef

 

Maj

2023-05-30

Det är ett nytt motionsspår vid optimera, varför inte göra en discgolfbana där med runtomkring? Eller på någon annanstans runt stan. Många städer har detta och det är bra motionsform med

Hej och tack för din idé! Olika aktörer har över tid tittat på ytor i Vara kommun för etablering av Disc-golf. Hittills har bedömningen varit att de ytor som de tittat på inte ansetts tillräckligt bra ur olika aspekter. Vi tar med din lokaliseringsidé. Viktigt med den här typen av initiativ är att Vara kommun i första hand jobbar med föreningar som partners för etableringar av det här slaget.

Med vänliga hälsningar Johanna Forslund Kullander, Samhällsbyggnadschef


2023-05-30

Har ni förlorat all kompetens gällande underhållet av våra gator och cykelvägar? Tycker ni att kommunen är färdig sopad på grus? Ser bedrövligt ut i varenda liten småort, Vara ser absolut värst av dom alla ut. Skamligt.

Hej

Tack för din synpunkt. På grund av att vintern inte släppte som vi förväntade oss, så fick vi börja att prioritera plantering av vårblommor och även klipp perioden! Vi tog det som vi ansåg vara viktigast först. Vi håller fortfarande på med upptagning.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef


2023-05-25

Jag har under flera år när jag vistas ute fått sparka undan pinnar, stenar och annat skräp på trottoarer då jag har konstig känsel under mina fötter och vill ramla. Har hållit mig i husväggar ibland men har klarat mig från fall. Kommer inte upp om det händer, får försöka att någon hjälper mig. Har slitit ut flera sulor på skor som hamnar på återvinning: Har gått borta vid Brandstationen och mycket bort till Ragn-sells.

Tack för din synpunkt. Det är inte kommunen som ansvarar för trottoarerna i Vara kommun. Det är varje fastighetsägare som gör det. En påminnelse här till fastighetsägare att hålla rent på sina trottoarer.

Vänliga hälsningar Växeln Vara kommun


2023-05-24

Det körs väldigt mycket bilar och väldigt fort på gatorna i Vara tätort runt torget, Parkskolan och Torsvallen, bla Kungsgatan, Odengatan, Skolgatan, torsgatan, badhusgatan. Många bilister som struntar i högerregeln och chansar och drar på vid raksträckorna oavsett tidpunkt på dygnet. Är mycket barn ute nu på gatorna och rör sig i dessa områden till och från skola samt aktiviteter, på cykeln eller gåendes. Vissa korsningar har dålig sikt och risken att ett barn eller vuxen går ut över ett övergångsställe när en bil kommer är stor. Förslagsvis farthinder eller liknande för att sänka hastigheten runt dessa områden.

Hej
Tack för din synpunkt! När det gäller hastighetsövervakning och högerregeln så är det en polisiär angelägenhet. Gatu-och parkenheten provar sig fram med olika varianter av farthinder! Skymmande sikt arbetar vi med löpande!
När det gäller obevakade övergångställen så har fordonsförare väjningsplikt mot gående, fordonsföraren ska alltså släppa fram den som går. Men gående får inte gå ut på övergångsstället utan att ta hänsyn till fordon som närmar sig.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef


2023-05-22

Fastigheten som har hörntomten i korsningen Xvägen/Xvägen har en väldigt hög häck, vilken för övrigt varit så under många år. När trafiken nu dirigeras om och trafiken ökat markant under tiden som vägarbetet på Tingshusgatan pågår, så är en vänster sväng ut från Xvägen på mot Naums hållet ofta något som sker med hjärtat i halsgropen. Detta är inte bara den höga häckens fel då det alltför ofta är fordon som framförs betydligt över lagstadgade 40km/tim. Hur som helst skulle det underlätta om det fanns fri sikt åt höger i denna korsning, så var vänlig och beordra klippning av häcken ned till 80cm över gatuplan innan en olycka sker! Tack på förhand

Hej

Tack för din synpunkt! Vi har varit på plats och gjort en mätning, enligt den instruktion som finns på Gator och parker — Vara kommun häckar och buskage. Häcken är utanför sikttriangeln. Det gör att vi inte kan beordra klippning som önskemålet är!

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef


2023-05-21

Finns det några ordningsregler ang när det ska vara tyst i kommunen på vardagar och helger?

Hej!

Särskilda ordningsregler om när det generellt ska vara tyst i Vara kommun på vardagar och helger finns inte i dagsläget. Däremot har vi alla ordningslagen (1993:1617) att förhålla oss till. Den lagen innehåller särskilda föreskrifter om allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt föreskrifter om allmän ordning och säkerhet i övrigt. Ska någon exempelvis anordna konsert för allmänheten där ljudnivån är hög kan det alltså krävas tillstånd från polisen. Även användningen av pyrotekniska varor – alltså fyrverkerier – får inte användas utan tillstånd av polisen, om användningen med hänsyn till tidpunkten, platsens läge och övriga omständigheter innebär beaktansvärd olägenhet för person eller egendom. Likaså krävs tillstånd av polisen vid sprängning och skjutning med eldvapen inom område som omfattas av detaljplan.

Vara kommuns kommunfullmäktige har antagit allmänna lokala ordningsföreskrifter. Däri specificeras att fyrverkerier som smäller eller på annat sätt avger störande ljud inte får användas inom detaljplanelagt område. Förbudet gäller även i närheten av detaljplanelagt område om ljudet förorsakar olägenhet som inte är obetydligt inom sådant område. Förbudet gäller dock inte under skärtorsdag fram till klockan 24.00 och under påskafton, valborgsmässoafton och nyårsafton fram till klockan 01.00 påföljande dygn. Polismyndigheten får lämna tillstånd att använda pyrotekniska varor även på annan tid om särskilda skäl föreligger.

Även om ovanstående svar inte är ett rakt ja eller nej på din fråga hoppas jag att det ger dig lite vägledning!

Med vänliga hälsningar Christina Bjerke Versland, kanslichef


2023-05-21

Hej, Det tjuter oavbrutet från en knappsats till dörrpassering på en av dörrarna in till bowlinghallen/nya innebandyhallen Skulle uppskatta om detta kunde åtgärdas så det blir trevligare att vistas ute i trädgården.

Tack för er synpunkt angående dörr till Bowlinghallen/IBK Arena. Vi ser över rutiner så att dörren verkligen går igen. Det har visat sig att trots dörren är låst, kan ljudsignalen ljuda om dörren inte trycks igen ordentligt. Detta kommer vi att åtgärda.

Med vänliga hälsningar Fredrik Sjökvist, Samordnare Fastighetsenheten


2023-05-18

Jag tycker det är konstigt att vi inte har en hållplats för Närtrafik i Arentorp. Emtunga som är mindre än Arentorp har en hållplats och Vedum och Stora Levene som båda har tillgång till järnväg har två vardera. Mitt förslag är att det inrättas en närtrafikhållplats i Arentorp.

Hej,

Det är Västtrafik som ansvarar för var i kommunerna närtrafikhållplatserna ligger. På Västtrafiks hemsida kan man se vilka områden inom kommunen som är närtrafikområden och var närtrafikhållplasterna finns. I tätorter som saknar allmän service (ex kopplat till utbud av linjelagd trafik, vårdcentral mm) så kan man resa mellan valfri adress i tätorten och en närtrafikhållplats i kommunen, om tätorten ligger i ett grönt område. Enligt Västtrafik är det huvudsakliga ändamålet med närtrafik att möjliggöra för resor mellan hemmet och en tätort med service. Det är alltså anledningen till att Arentorp är närtrafikområde men saknar närtrafikhållplats.

Med vänliga hälsningar Lovisa Tavaststjerna, Samhällsplanerare, Plan- och tillväxtenheten


2023-05-16

Man undrar hur sopning av våra gator och gång cykel leder planeras??? Nu har det sopats lite här lite där , ser inte ut att vara någon planerad körning precis… Och där maskinen ( eller vad det nu är ) framförts ligger faktiskt nästan lika mycket grus kvar som när man började köra, bara det att det flyttats runt, antingen till en sträng eller en jämn massa. Tittar inte föraren bakåt någon gång och ser efter, Hur blev resultatet här ?? Tycker årets sopning är under all kritik ! Är få kommuner i Sverige som har grus på gator och andra leder under halva året.

Hej

Tack för din synpunkt! Visst är resultatet varierande! Finns en orsak till att det har blivit som det är! Vi har fått ett haveri på borstvalsen vilket var en av orsakerna till att det blev en jämn massa, andra att det blev en sträng var att man ville även ta en del av trottoaren samtidigt och då blev det en sträng istället på gatan. Att det upplevs lite att vi är här och där beror på att vi ska ha sopvalen i marken när vi transporterar oss mellan olika verksamheter. Där av att det kan upplevas lite oplanerat.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef


2023-05-15

Hejsan! Det råder brist på omvårdnadspersonal i såväl hemtjänst, som på äldreboenden. Till sommarens semester har bl a äldreboendet Solgården svårt att rekrytera folk. Skulle inte Vara kommuns olika bolag kunna samverka? Exempelvis erbjuda människor ett arbete inom vården OCH ett lägenhetskontrakt.

Hej,

Tack för din synpunkt och ditt förslag för att rekrytera fler personer till våra semestervikariat! Enligt vårt kommunala bostadsföretag,  Vara bostäder gäller följande: Vi har idag möjlighet att erbjuda förtur enligt vår policy. Kortfattad så gäller det om personen inte bor i Vara Kommun och kan uppvisa ett anställningsintyg på minst 6 månader inom Vara kommun samt att man måste skriva sig på adressen. Det innebär att förtur inte gäller sommarvikariat i dagsläget men det kan man titta vidare på andra lösningar.

Lediga lägenheter kan man hitta på Vara bostäders hemsida.

Vänliga hälsningar Sverker Andersson, Socialchef


2023-05-10

Min son går 3:e året av 4 på X gymnasiet i X. År 1 och 2 fungerade taxiresorna bra med X Taxi och han utvecklades och kunde förlänga skoldagarna allt efter som. År 3 byttes taxibolaget ut, efter en ny upphandling. Efter det har det inte resorna fungerat alls. Nu är vi tillbaks på ruta ett igen med kortare skoldagar, då det är taxin som bestämmer när sonen ska åka hem. Efter några möten under 3:e läsåret med kommun, skola, rektorer och Korttid X, har det lovats att det ska bli bättre. Men så har det ännu inte blivit. Nu är det snart bara ett år kvar på gymnasiet och det finns alla förutsättningar för att förlänga skoldagen. Så nu vill jag, som är mamma och godman, samt skolans personal att det händer något. Har nu Vara kommun beslutat att inte ha något Särskolegymnasium, så får man faktiskt sköta resorna efter elevens behov, inte taxibolagets personal och bilar.

Tack för att du lämnat en synpunkt kring det du inte tycker fungerar gällande taxi-resor för din son. Det stämmer att vi inför detta läsår gjort en upphandling av skolskjuts inkl. taxi då det är något vi måste göra då det tidigare avtalet löpte ut. I och med att upphandlingen ledde fram till en ny entreprenör som hanterar taxi-resorna så innebar det förändringar. Då det du specifikt tar upp handlar om ett enskilt individärende är det inget jag kommenterar eller skriver något mer om i ett offentligt forum som detta utan jag hör av mig direkt till dig via mejl så fortsätter vi dialogen den vägen.

Med vänlig hälsning André Essebro, Bildningschef


2023-05-09

Många bra grejer lämnas på soptippen och det tycker jag kommunen ska se till att det kommer till rätta för någon annan. Finns andra kommuner i landet som startar loppisar av dessa tillvaratagna saker. Då kan vi snacka återbruk 100% I Eskilstuna finns Re Tuna återbruksgalleria som kommunen vunnit miljöpris för ett flertal gånger. Detta är lysande och går att göra i mindre format i en mindre ort.

Hej, Tack för din synpunkt. Återbruksgallerian i Eskilstuna är verkligen ett inspirerande exempel ur många aspekter! I Vara kommun är det Avfall & Återvinning (ett eget kommunalförbund) som tar hand om medborgarnas avfall. Har du tips och idéer som på saker som kan förbättras så kontakta dem via: Kontakt (avfallskaraborg.se)

Utifrån den information som Vara kommun har från Avfall & Återvinning Skaraborg så jobbar de på bred front att införa återbruk på de 13 kommunernas Återvinningscentraler som omfattas inom kommunalförbundet. De har precis fått till en lösning i Hjo. I Vara är det inte klart än men arbete pågår och dialog förs med olika intressenter.

Viktigt i sammanhanget är att det i Vara kommun redan idag finns det flera aktörer som bedriver loppisar. Mycket bra sker utan att det är i kommunal regi. Vara kommun, som den största arbetsgivaren i kommunen, har dock som en del i sitt miljöstrategiska arbete ett systematiserat återbruk gällande kommunens egna möbler genom Enheten för Arbete, Sysselsättning och Integration. Allt för att minska onödigt avfall och för att ta till vara de resurser som redan finns.

Tack för ditt engagemang i frågan!

Med vänliga hälsningar Johanna Forslund KullanderSamhällsbyggnadschef


2023-05-09

Nu är det på tiden att det sätts kameror vid återvinningen vid brandstationen om Nu kommunen skall ta över ansvaret för denna plats det ser föjävligt ut varje gång jag är där det slängs sovsäckar utanför kontejrarna ock matolja dunkar som måste komma från pitzeriorna ska vi skattebetalare finansiera detta. När det är gratis att lämna på tippen.

Hej och tack för din synpunkt

När det gäller kamera så hänvisar vi till Förpackningsinsamlingen som har huvudansvaret året ut. Fr o m 1 januari 2024 tar Avfall och återvinning Skaraborg över ansvaret.

Om man kommer till återvinningsstationen och upptäcker att den är nedskräpad eller containrarna behöver tömmas, så kan man göra en felanmälan själv på Förpackningsinsamlingen. Man kan också ringa dit på telefonnummer 0200-88 03 11.

Det finns flera återvinningsstationer runt om i kommunen. De är obemannade och öppna dygnet runt. Här kan du lämna sorterade förpackningar av papper, plast, metall och glas. Du kan också lämna tidningar och små batterier. Du hittar återvinningsstationerna på Förpackningsinsamlingens webbplats.

Vänliga hälsningar Växeln Vara kommun


2023-05-04

Jag bor i Eling och arbetar i Vara sedan i januari. Innan jobbade jag i Vedum och det är fina vägar när man kommit ut från vår grusväg. Jag cyklar gärna till och från jobbet vår, sommar och höst. Jag cyklade småvägar till motoristen därefter tog jag den nya vägen som går utmed e20 och åkte över den ”bron” mellan motoristen och prästkragen. Den nya vägen är fruktansvärt dålig, en riktigt ”tvättbräda”, man blev nästan yr för att det hoppar så. Däremellan är det ”rullgrus”så man nästan välter. Jag tror inte att cykeln håller så länge om vägen är så dålig. Mellan flera orter finns det fina asfalterade cykelvägar men vi som vill bo på landet ska inte få del av de fina vägarna.

Hej,

Tack för din synpunkt! Från kommunens sida pågår just nu ett utredningsarbete gällande cykelvägnätet, och vilka ytterligare kopplingar som behövs såväl i de större tätorterna som på landsbygden. Det arbetet ska resultera i en cykelplan för Vara kommun och vi tittar på hela cykelvägnätet för att se var luckorna finns i dagsläget.

Med vänliga hälsningar Lovisa Tavaststjerna Samhällsplanerare


2023-05-04

Min önskan vore att affärerna tar bort alla glasflaskor ur försäljning- Det krossas och tappas alltför många glasflaskor på skolgårdar, gator och trottoarer. Det är inte trevligt att behöva gå sicksack mellan glassplitter. Det finns både djur och människor som vill gå avspänt och ledigt.

Tack för din synpunkt.

När det gäller glasflaskor i Varas affärer så hänvisar vi dig till Jessica Lundmark som är ordförande för Köpmännen i Vara småstad på mail: info@varasmastad.se.

Om man ser glaskross på skolgårdar eller gator så kan man själv göra en felanmälan om detta på Vara kommuns hemsida. Använd vårt formulär felanmälan eller ring växeln på 0512-31000 och meddela detta.

Vänliga hälsningar Växeln, Vara kommun


2023-05-03

Stort tack! Sopmaskinen kom redan idag!

Tack för din synpunkt. Vi framför det till gatu- och parkenheten.

Vänliga hälsningar Växeln, Vara kommun


2023-05-03

Sopning av gator i Kvänum har inte gjorts i vår. Undrar när gatusopningen kommer att göras.

Hej och tack för din synpunkt. På grund av snöfall och minusgrader har gatu- och parkenheten fått senarelägga starten. Här är schemat för sopningen våren 2023, med reservation för ytterligare ändringar.

Vecka 15 Stora Levene, Håkantorp, Helås
Vecka 16 Arentorp, Emtunga
Vecka 17 Vedum, Larv, Tråvad
Vecka 18 Kvänum, Öttum
Vecka 19 Vara, Jung

Vänliga hälsningar Växeln, Vara kommun


2023-05-01

Hur kan kommunen säga att man ska spara på elen när det är tänt dygnet runt på konsutställningen på biblioteket endast en gång i år har det varit släckt. Går ut med min hund sent varje kväll och ibland har det även lyst på vissa rum i kommunhuset på helgerna.

Hej, Tack för din synpunkt!

Givetvis ska vi spara på el. Vi har bytt ut belysningen i utställningshallen, så att det numera enbart är ledbelysning som lyser där. Den drar ytterst lite ström och marknadsför och synliggör våra utställningar även under den tid då biblioteket är stängt.

Mvh Rigmor Persson, verksamhetschef kultur och fritid.

April

2023-04-23

Återvinningscentralen – vi möttes av fulla containrar och då lägger folk sakerna utanför. Utanför glasåtervinningen stod krukor som ej gick in genom hålen. Metall – här låg också material utanför containern för den var överfull. Stora Mellby utanför Sollebrunn har en återvinningsstation med starka lampor och kameraövervakning och det såg väldigt propert ut där. Kan Vara satsa pengar på
belysning och kameror undrar vi?

Hej och tack för din synpunkt

Vad tråkigt att det var så fullt och skräpigt på återvinningscentralen vid brandstationen. Jag har lagt en felanmälan till Förpackningsinsamlingen, även kallad FTI,  som är ansvariga för den här återvinningscentralen.

Om man kommer dit och upptäcker att återvinningsstationen är nedskräpad eller containrarna behöver tömmas, så kan man göra en felanmälan själv på Förpackningsinsamlingen. Man kan också ringa dit på telefonnummer 0200-88 03 11.

Det finns flera återvinningsstationer runt om i kommunen. De är obemannade och öppna dygnet runt. Här kan du lämna sorterade förpackningar av papper, plast, metall och glas. Du kan också lämna tidningar och små batterier. Du hittar återvinningsstationerna på Förpackningsinsamlingens webbplats.

När det gäller belysning och kamera så hänvisar vi till Förpackningsinsamlingen som har huvudansvaret året ut. Fr o m 1 januari 2024 tar Avfall och återvinning Skaraborg över ansvaret.

Vänliga hälsningar Växeln Vara kommun


2023-04-20

Hej. En fråga ! Vad är anledningen till att stoppet mellan Notarievägen o Häradsvägen redan tagits bort ? Förstår att det måste ske när uppfarten från Rådmansgatan till Tingshusgatan görs om o att trafiken då måste gå via Nämndemansvägen ut på TIngshusgatan. Men det ser ju ut som att det momentet kommer att dröja. Nu har vi väsentligt mer trafik på Notarievägen o hastigheten hålls
defenitivt INTE för att vara i ett tätbebyggt område av en del bilister. Att sätta dit betongsuggor vid det borttagna stoppet tills det är dags för ombyggnaden Rådmansgatans uppfart vore önskvärt. Och när vägbygget är klart så ska stoppet mellan Notarievägen o Häradsvägen återställas som tidigare

Hej

Tack för din synpunkt! Det gick lite fort i början och entreprenören ville arbeta förebyggande, vi ställde fram några betongsuggor för att få till stoppet igen, precis som du föreslog.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef


2023-04-19

Tillgång till toalett i badhusparken. Byt låset på toaletten till kodlås och skapa en sms-grupp bland personalen på biblioteket, Hemköp och andra butiker bredvid badhusparken som kan generera en kod för att komma in på toaletten. När cafét är öppet så kan de ge ut koden. Låt koden gälla i 14 dagar och byt sedan ut den i sms-gruppen. Detta för att förhindra skadegörelse på toaletten då det inte blir alltför lättvindigt att komma in utan kod. Vill du verkligen gå på toaletten är du nog beredd att antingen gå till cafét eller till biblioteket för att efterfråga koden.

Hej

Tack för din synpunkt! Jag tar med mig detta till arbetsgruppen.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef


2023-04-12

Vi önskar få en hundrastgård i Stora Levene. Det finns många hundar i samhället, men inga platser att ha sin hund lös på. Det finns ett större grönområde vid busshållplatsen, kanske det kan vara en lämplig plats?

Hej och tack för er synpunkt. I Vara tätort finns en hundrastgård som drivs av föreningen Vara Hund. Min poäng är inte att ni ska åka från Levene till Vara för att släppa hunden utan snarare att föreningsformen skapar möjligheter för att via avtal tillskapa upplåtelse av kommunal mark för olika ändamål. Det är med andra ord inte kommunen som driftar hundrastgårdar eller liknande verksamheter. Det är drivet i föreningsform. För mer info om föreningar och vilka bidrag som finns att söka kontakta  Magnus Södervall på kultur- och fritidsenheten via tel. 0512-311 15 alt. magnus.sodervall@edu.vara.se .

Med vänliga hälsningar Johanna Forslund Kullander, Samhällsbyggnadschef


2023-04-08

Mycket beklagligt att hämtningen av trädgårdsavfall har upphört. Det har varit mycket smidigt att lägga i tunnan och ställa ut på gatan. Nu ska man alltså lägga det i soppåsar och köra till återvinningscentralen. Har man ingen släpkärra och liten bil kommer det bli många rundor dit. Vad hände med miljötänket? Här behöver kommunen tänka om och tänka rätt.

Hej!

Hämtning av trädgårdsavfall i tunnor hos kund finns inte som tjänst hos Avfall & Återvinning Skaraborg. Välkommen till Heljeved ÅVC med ditt trädgårdsavfall.

Med vänlig hälsning
Christina Storm ÅVC-chef, Avfall & Återvinning Skaraborg


2023-04-05

Hej. Jag och min man bor i Emtunga. Förra året frågade vi, genom Emtunga intresseförening, om kommunen skulle kunna göra en kompost för trädgårdsavfall, förslagsvis bort i läplanteringen bakom Villagatan. På så vis kanske vi skulle slippa allt avfall som nu läggs intill skylten: Avstjälpning förbjuden i slutet av Granvägen. Vi har nu fått veta genom intresseföreningen att detta inte kommer att ske. Vad vi förstod berodde det på att en kompost måste skötas och det stämmer ju. Vi föreslog också att på soptippen vid Avstjälpning förbjuden skylten skulle en örtplantering för biologiskt mångfald kunna sås. Detta var heller inte möjligt, enligt intresseföreningen. Det verkade som att orsaken var att den skulle behöva skötas, främst vattnas. Nu till vår fråga. Är det möjligt att vi själva skulle kunna få hyra, till en inte alltför hög kostnad, en bit av läplanteringen där vi själva kan göra en kompost? Vi är båda intresserade av trädgårdsskötsel och har inga problem med att ta hand om och sköta komposten. Om det ev skulle bli en örtplantering på nuvarande avstjälpningsplats (där det står avstjälpning förbjuden) skulle vi kunna vattna den också. Fast jag läste i Axet i somras att det inte skulle bli några fler örtplanteringar i år, så det är väl inte möjligt. Med vänlig hälsning och med hopp om svar

Hej, tack för er synpunkt/fråga och för er vilja att göra en insats. Jag ber berörd tjänsteperson kontakta er i ärendet och utifrån det ser vi vad som går att göra och inte.

Med vänliga hälsningar Johanna Forslund Kullander, Samhällsbyggnadschef


2023-04-02

Då var det dags igen, fåglarna har redan börjat bygga bon inne på t ex utomhusbadet och Torsgårdens förskola, riv nu ner dessa bon MEDDETSAMMA ! Det kan inte vara så att fåglarna är viktigare än kommuninnevånarnas skattepengar! Snart flyttar vi härifrån. Riv ner dessa bon , det finns privata fastighetsägare som går i bräschen för detta och redan agerat.

Tack för informationen. Vi kommer att kontakta tekniska kontoret i frågan.

Hälsningar, Olle Ryberg, Miljö- och byggchef

Mars

2023-03-25

Vill bara framföra vad bra det nya motionsspåret har blivit mellan lagerhuset och optimera! Jättekul att få lite backar och se granar på löprundan, och ett utegym man kan stanna till vid, tack Vara kommun för en roligare löprunda!

Hej, stort tack för en positiv synpunkt! Det blir vi jätteglada för. Området har under många år varit utpekat i Vara kommuns Översiktsplan som ett område att utveckla till ett tätortsnära rekreationsområde. Att det nu sker – i samarbete med föreningen Vara Småstad m fl – är en utveckling av Vara som plats och en möjliggörare för folkhälsan. Söndag den 23 april kl 14.00 kommer det arrangeras en officiell invigning av Skogskullespåret. Läs om invigningen av Skogskullespåret.

Med vänliga hälsningar Johanna Forslund Kullander, Samhällsbyggnadschef


2023-03-22

Vi har blivit många hund ägare i Jung. Jag ser att folk lämnar hund bajs påsar längs med Jungavägen. Mittemot Asko typ Vi hade en soptunna på en gatulykta förr men den är borta. Vi behöver få tillbaka en där.

Hej

Tack för din synpunkt! Vi monterar en för att se hur den används!

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef


2023-03-21

Hej! Jag ska börja arbeta i Vara kommun. Ett val som jag av en anledning gjort för att minska på våra utgifter och för att minska vårt klimatavtryck. Då jag också bor i kommunen kommer vi att kunna klara oss på en bil då jag planerar att cykla till jobbet. Vi är en cykelintresserad familj och har därmed ett ökat intresse för detta med cykel – det är också så vi har fått vetskapen om att det finns något som heter förmånscykel. Jag har varit i kontakt med Vara kommun och fått reda på att detta inte är något kommunen erbjuder. Jag hoppas på att ni skulle kunna se över möjligheten till detta. Jag har läst på lite och fått veta att arbetsgivaren alltså kommunen i detta fall inte ens behöver betala något för att kunna erbjuda sina anställda förmånscykel! Bra va? Att kunna erbjuda sina anställda förmånscykel skulle kunna öka folkhälsan i kommunen, det skulle kunna minska Vara kommuns klimatavtryck då fler kanske skulle kunna välja att cykelpendla till jobbet i stället för att ta bilen. Vara kommun kan alltså bli en mer attraktiv arbetsgivare för ingen extra kostnad alls! Kan ni inte kolla över detta och ge det en chans?

Hej och tack för din synpunkt. Det stämmer att det finns något som heter förmånscykel och att en del arbetsgivare erbjuder detta. I nuläget har vi inte möjlighet att erbjuda förmåncykel till anställda och det finns inget uppdrag att utreda det i nuläget. Jag tar med din idé i vårt arbete framöver!

Med vänliga hälsningar, Lina Alfredsson Mihlzén, Hållbarhetsstrateg


2023-03-15

Var i dag på HLR utbildning och konstaterade att man som kommuninvånare i Vara har störst chans att räddas med en hjärt & lungstartare under kommunens och butikers öppettider därefter är de inlåsta. Mitt förslag är att ge möjlighet till att rädda fler liv genom att placera en hjärtstartare i 24 sju butiken som alltid är öppen genom att man loggar in med bank-id

Tack för din synpunkt! Vi kommer se över möjligheterna för detta.

Med vänlig hälsning Carl Paegle, säkerhetssamordnare


2023-03-15

Utanför västra skolan är det möjligt att parkera för att hämta och lämna barn, då platsen är avsedd för detta har den tidsbegränsning på 30 min. En bil med regnr XXX111 står under dagarna på platsen och tar upp värdefull plats för föräldrar till barn på skolan. Jag har varit i kontakt med polisen men de hänvisar till kommunen då det är kommunal mark. Vänligen kontrollera platsen nån gång ibland

Hej

Tack för din synpunkt! Vi skapar ett ärende! Vi på gatu-och parkenheten uppskattar all hjälp vi kan få ifrån medborgaren! Allt för att det ska bli bättre i kommunen. Använd felanmälan, kan göras både via hemsidan eller via en APP, felanmälan Vara.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef


2023-03-15

Hej!
Trevligt att ni iordningställt en liten motionsslinga i utkanten av Vara; bra/mjukt underlag, belysning och utegym. Det var dessvärre rätt svårt att hitta eftersom det varken finns skyltat på hemsidan, på google maps eller i stadsmiljön. Förstår att det inte är klart ännu, dock går det ju att använda redan nu så en provisorisk skyltning skulle vara trevligt

Tack för din synpunkt. Det kommer att synliggöras bättre inom kort, bl a här på Visit Vara men också på Google Maps.

Med vänliga hälsningar Johanna Forslund Kullander, Samhällsbyggnadschef


2023-03-14

Det är så vansinnigt mycket fåglar överallt och det väsnas så ingen kan sova efter klockan 05 på morgonen. Stora svarta skränande råkor. Gör något!!

Samma svar här som på den synpunkt som inkom 2023-03-12.

Tack för din synpunkt. Generell avskjutning hjälper inte som metod, fågelflockar flyttar sig bara. Däremot kan vi , i vissa fall, hjälpa till med borttagande av bon vilket varit framgångsrikt mot råkor. Men observera att de måste utgöra en olägenhet för människors hälsa för att kommunen ska kunna agera.

Alla arter har en ekologisk betydelse.

Hälsningar, Olle Ryberg, Miljö- och byggchef


2023-03-12

Kan vi snälla skjuta av alla dessa fåglar som förstör bilar, uteplatser, fönster, fasader, och trädgårdar. Dom är överallt och fyller ingen som helst funktion. Dessutom väsnas dom.

Tack för din synpunkt. Generell avskjutning hjälper inte som metod, fågelflockar flyttar sig bara. Däremot kan vi , i vissa fall, hjälpa till med borttagande av bon vilket varit framgångsrikt mot råkor. Men observera att de måste utgöra en olägenhet för människors hälsa för att kommunen ska kunna agera.

Alla arter har en ekologisk betydelse.

Hälsningar, Olle Ryberg, Miljö- och byggchef


2023-03-09

Snöröjning Torsdag 9/3. Nu har det snöat en HEL DAG, men någon snöröjning syns inte till !! Nu börjar det bli mörkt och folk måste hasa sig fram i drivor av snö!! Var är ni?? Så dålig behandling av våra kommun innevånare och skatte betalare

Hej

Tack för din synpunkt!

Som du själv säger det har snöat hela dagen, vilket gör att vi inte kommer att hinna med allt! Utan vi gör så mycket vi hinner med, då följer vi prioriteringslistan.

Prioriterad ordning för snöröjningen är huvudgator inklusive gång-och cykelbanor som leder till centrum, vårdcentralen, resecentrum, daghem och skolor. Upplogade snövallar får normalt ligga kvar och körs bort endast i undantagsfall. Då det är mycket snö används så kallad ”norrlandsplogning”. Det innebär att snön plogas upp på trottoaren och fastighetsägaren är då befriad från sin skyldighet att hålla trottoaren framkomlig. Dock måste fastighetsägaren halkbekämpa gatan på en bredd av en meter i omedelbar anslutning till upplagd snövall. Detta gäller även där det inte finns trottoarer. Snöröjning inleds normalt då snöfall upphört eller vid behov. Vid blötsnö och vid sjunkande temperatur börjar arbetet tidigare. Borttagning av snövallar i anslutning till övergångställen ska påbörjas efter 4-6 timmar, beroende på hur mycket snö som kommit. Plogning av bostadsområden inleds sent dag 1 eller under dag 2.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu- och parkchef


2023-03-08

Snöröjning. Tack för att ni sköter om cykelbanan så bra, mellan Arentorp och Vara. Funkar utmärkt att cykla även på vintern

Hej

Tack för din synpunkt! Ska meddela detta!

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef


2023-03-02

I Kvänum finns ett aktivt föreningsliv med idrottsföreningar, politiska föreningar och föreningar som jobbar för Kvänums bästa och utveckling. En viktig fråga är integration – av både ”nysvenskar” och personer/familjer som flyttar in. Det är inte alltid lätt att komma in i samhället. Undrar därför vilka aktiviteter som kommunen organiserar för nyinflyttade? Föreningsarbete är ett bra sätt att etablera sig. Förslag: Erbjud alla nyinflyttade gratis medlemskap i 3-4 lokala föreningar i 1-2 år. Kostnaden är liten och jag tror att ”våra” föreningar i Kvänum skulle kunna subventionera medlemsavgiften en del. Har kommunen uppgifter om nyinflyttade och får ni lämna ut sådana uppgifter till föreningar för evtl direktkontakt?

Tack för din synpunkt. Det är ett intressant förslag och vi jobbar vidare med frågan.

Med vänliga hälsningar Jesper Svensson, Fritidschef
Håkan Olsson, Chef Arbete, Sysselsättning och Integration

 

Februari

2023-02-18

Jag undrar vem som är ansvarig för den offentliga toaletten vid badhusparkens cafe? Jag undrar då jag var tvungen att nyttja toaletten i fjol, det var den äckligaste toaletten, smutsigt trasigt vidrigt!! Inget man glömmer som turist tänker jag. Och jag som bor i Vara och betalar skatt här måste väl kunna besöka toaletten efter minigolf och fika?!

Hej

Tack för din synpunkt! Jag tar med mig detta! Vi ska se över hur vi kan förbättra statusen!

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef


2023-02-18

Hej!
Varför finns det inga hjärtstartare på skolorna i Vara, Vara badhus eller Vara vårdcentral. Finns inga registrerade hjärtstartare över dessa områden. Tycker dessa är viktiga områden att det finns och veta att det finns på.

Hej!

Tack för din synpunkt! Vi tar till oss den och ser vi över om vi kan registrera och tydliggöra de hjärtstartare som finns.

Mvh Jennie Wikström Nord, HR-generalist


2023-02-15

Skogskullespåret. Jag vill framföra att området är väldigt uppskattat, lättillgängligt och toppen för varaborna !

Hej

Tack för din synpunkt! Ska framföra detta till de som varit engagerade i projektet.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef


2023-02-15

Har varit med en familjemedlem till tandläkaren, men det finns dåligt med handikapparkeringar utanför folktandvården och biblioteket Mitt förslag är att en handikapparkeringsruta ritas upp utanför biblioteket precis som taxirutan

Hej

Kommunen har inga planer på kort sikt att måla upp en ruta för rörelsehindrade. Detta för att en sådan ruta, för att uppfylla kraven för en sådan, skall vara bredare än vad som ryms på gatans nuvarande utformning. Om/när gatan i en framtid byggs om, är det troligt att den utformas på ett sådant sätt att det ryms en ruta – just med tanke på Folktandvården. Samtidigt, så finns det ju rutor för rörelsehindrade relativt nära på torget. Men visst, de är långt borta för den som har stora behov.

Vänligen, Stellan Gedell, Gatuingenjör


2023-02-13

Önskar att träden på Parkvägen i Tråvad beskäres i år eftersom det inte gjordes ifjol. På sommaren blir lövkronorna så yviga att gatubelysningen döljs. Önskar även att träden på Tomtvägens lekplats gallras också eftersom de har blivit alldeles för stora. Tack på förhand

Hej

Tack för din synpunkt! Vi tar med oss detta inför planeringen. Samtidigt ska vi vara förståndiga när det gäller att gallra ur, skugga är en viktig aspekt för oss alla.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef


2023-02-11

Hej! Vi har ett gammalt hus som vi kommer renovera under flera år framöver. Därför har jag sett fram emot den nya återvinningscentralen då den gamla har varit trång och svår att komma till. Nu gjorde jag mitt första besök och blir då medveten om på vilken nivå materialet ska vara sorterat. Vi kommer framöver få mängder med tretexmaterial med tapetrester, masonit med pålimmade plastmattor och de vanliga byggpåsarna med mer eller mindre plastprodukter, byggdamm, enstaka skruvar osv. Det här går om jag förstår kraven på material inte att lämna in här i kommunen. Vad ska jag göra med det?

Hej!

Allt avfall som lämnas vid återvinningscentralerna ska vara sorterat. Osorterat eller blandat avfall tas inte emot. Avfallet ska lämnas löst i respektive container utan säckar. Undantag är lättflyktigt material och invasiva växter – kontakta personalen på plats om du vill lämna sådant.

  • Sortera ditt avfall innan du åker till återvinningscentralen.
  • Använd bara säckar, lådor, påsar, kartonger eller kassar för att transportera avfallet
  • Packa bilen rätt. Det underlättar när du kommer till oss.

Med vänlig hälsning, Avfall & Återvinning Skaraborg


2023-02-09

Är ganska nyinflyttad till vara kommun och jag måste ärligt säga attjag är något besviken på Vara. Kommunen är tråkig och trött och lockar inte till besök. Inget finns att titta på eller göra. Vara konserthus är ju undantaget.och naturen är trevlig med elljusspåret mm men Det är viktigt att en kommun är attraktiv att bo i för att kunna få hit personer med hög utbildning som tex läkare till vårdcentraler osv . Kommunen är omodern och trist. Det finns ingen galleria , inte ens en gågata med butiker och utecafeer . Det behöver bli modernt och gemytligt. Själv väljer jag att åka till andra kommuner för handel. Så ska det ju inte behöva vara!? Varför inte bygga om och göra en botanisk trädgård med exotiska växter eller rolig desig , roliga fontäner och små broar tex ? Eller göra cafe / restaurang högst upp i silon så folk kan åka upp dit och se den fantastiska utsikten? Rapsfälten är ju otroligt fina. Ta till vara på det. En gågata med bord för veckoknallar som säljer närodlade varor bla! Var om inte på landet ska man kunna köpa det! Sätt vara på kartan ! Värt att besöka ! Tack

Hej och tack för din synpunkt, många kreativa tankar och idéer även om flera av dem ligger utanför det kommunala uppdraget. Alla tycker olika och alla platser har olika förutsättningar.

Handelns utveckling bygger på köpkraft så att en förutsättning för att utveckla den är att handla lokalt i Vara. Varas lokala köpmannaförening är en väldigt aktiv och initiativrik förening som ofta drar besök från andra kommuner. Handlarna får ofta höra att besökare kommer hit just för att det finns unika butiker i Vara i motsats till kedjor i gallerior i större orter/städer. Här finns mer att läsa om Köpmännens i Vara Småstad och deras arbete: Köpmännen i Vara Småstad. Följ dem gärna också på sociala medier så håller du dig uppdaterad om vad som händer. Men som sagt, alla tycker olika.

Rapsfälten är ju privat ägda av lantbrukare som odlar olika grödor beroende av växtföljd. LRF är kanske en aktör att kontakta om du önskar engagera dig och ge tips om hur dessa fält skulle kunna förmeras. Kanske är det så att just odlingslandskapet är Varas version av en ”botanisk trädgård”. Gällande café/restaurang ”höst upp i silon” så misstänker jag att det är Varaslättens Lagerhus du åsyftar. Det är ju en medlemsägd organisation som äger sin egen byggnad och fastighet. Så en restaurang där är ju en fråga för just Vara Lagerhus, men det går säkert att tipsa dem. Torgplatser finns i Vara på en relativt nyanlagd del av stora torget. Det är dock privata knallar som bokar platser där och oftast är det mer frekvent på vår och sommar. Det går dock att köpa lokalt producerade varor i flera av matbutikerna och det går även att handla via REKO-ring. Här finns mer information om REKO och hur det funkar.

Höst och vår arrangeras även Mathantverkssafarit som du inte får missa om du vill ut på gårdarna och handla lokalproducerat.

Passar här även på att tips om en ny plattform som tagits fram för nyinflyttade eller kommande inflyttare som lyfter fram olika delar av Skaraborg, bl a Vara med omnejd: Livet i Skaraborg. Till sist så kanske LEADER (Leader Nordvästra Skaraborg) är något att spana in för dig. Här finns möjlighet att i föreningsform eller på annat sätt ta initiativ till projekt som kan utveckla platser.

Med vänliga hälsningar Johanna Forslund Kullander, Samhällsbyggnadschef


2023-02-06

Det är skamligt hur ni tar hand om era skadade äldre. Ni ska främja individens oberoende och deras självständighet men när de väl skadats och behöver er hjälp så kan inte den skadade personen få hjälp att duscha flera veckor?! Hur är det ok?? I vilken värld är det ok att behandla våra äldre och skadade så? Fy skäms på er. Ni är problemet i vårt samhälle.

Måste börja med att beklaga att du råkat ut för en olycka och att din upplevelse av Varas äldreomsorg blivits så negativ. Vi arbetar med en gemensam värdegrund inom äldreomsorgen där vi har som mål att göra den enskilde och varandra bra. Vi värnar om ett gott bemötande och respekterar den enskildes integritet. Vi främjar den enskildes självbestämmande och delaktighet i vardagslivet.

När behov av hjälp och stöd i livet infinner sig, som i detta fall efter olycka, så träffar man en biståndshandläggare som tillsammans med den ?drabbade? tittar på behov av hjälp och stöd. Du får ett beslut via handläggaren och vi inom äldreomsorgen verkställer. Hemtjänsten gör sen en genomförandeplan med dig som bygger på en modell som heter IBIC, individens behov i centrum. Utifrån din genomförandeplan så ska du sen erhålla den hjälp och stöd som du fått beslut på att få.

Vi kan inte inom hemtjänst ändra på vårt stöd till dig om du önskar mer eller mindre hjälp från en dag till en annan, utan det sker efter kontakt/utvärdering av biståndshandläggaren. Biståndshandläggare lägger sen ett nytt beslut efter det.

Då du valt att vara anonym så kan vi inte återkoppla och se var vi brustit men om du tar en kontakt med din biståndshandläggare eller enhetschef för det hemtjänstområde som hjälper dig så hoppas jag vi kan få möjlighet att göra varandra bra.

Agneta Lindberg, Verksamhetschef Äldreomsorgen


2023-02-05

Det finns två parkeringsplatser på parkeringen vid Johan Brinks gata 2, parkeringsplatserna som är vid Vara vårdcentral, som är handikapp platser, det finns ingen skylt vid platserna, så när det är snö på marken så ser man inte att det är reserverade platser för funktionshindrade. Ser att bilar som inte har tillstånd står på dessa platser vid snöväder!

Hej

Vi har sedan tidigare identifierat att det saknas skyltar på tre p-platser för rörelsehindrade vid vårdcentralen, och där kommer det sättas upp skyltar.

Vänligen, Stellan Gedell, Gatuingenjör

 

Januari

2023-01-21

Belysning utmed banvallen från kyrkan till Kvänums samhälle.

Hej

Tack för din synpunkt! Det finns inga planer i dags läget att sätta någon form av belysning på banvallen.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef


2023-01-21

Önskar cykelväg mellan Jung och Kvänum! Gangnar många av invånarna både arbetsmässigt då många cyklar till jobbet och den vägen är farlig att cykla på! Fotbollen finns på båda tätorterna och gangnar unga som stora att cykla till och från träningen/matcher! Bara fördelar med cykelväg längst med den vägen!

Hej,

Tack för din synpunkt. Visst vore det bra att fler skulle cykelpendla mellan våra olika orter!

Gällande vägnätet i Vara kommun så är majoriteten av vägarna statliga en eventuell cykelväg längs den vägen måste byggas i samråd med Trafikverket, och med pengar ur en regional pott för cykelvägar. Ur den potten ansöker Vara kommun vart fjärde år för ”våra” cykelvägar och sedan är det styrelsen för Västra Götalandsregionen som fattar beslutet om vilka cykelvägar i Skaraborg som ska prioriteras nästkommande fyraårsperiod. Det är långa processer men god möjlighet att cykla är en prioriterad fråga hos kommunen.

På kommunen driver vi på för att cykelvägarna mellan Vara och de andra tätorterna ska byggas, både genom att lyfta frågan på regional nivå och genom direkt dialog med Trafikverket. Från Vara kommuns sida pågår just nu ett utredningsarbete gällande cykelvägnätet i kommunen, och vilka ytterligare kopplingar som behövs såväl i de större tätorterna som på landsbygden. Detta bland annat för att kommunen ska ha ett underlag för diskussion med Trafikverket just gällande utbyggnad av cykelvägar längs det statliga vägnätet.

Ett medskick är att den här typen av önskemål framförs i kommande samrådsprocesser gällande ny Översiktsplan för Vara kommun. Under kommande mandatperiod kommer nämligen den nuvarande Översiktsplanen, som bland annat pekar ut viktiga stråk för cykelpendling, att omarbetas för ett nytt antagande därefter.

Med vänliga hälsningar Lovisa Tavaststjerna
Samhällsplanerare, Plan- och tillväxtenheten


2023-01-19

Lekparken i korsningen Trädgårdsgatan och stenkilsvägen i stora Levene skulle behövas rustas upp och bli lite mer intressant så barnen vill nyttja parken. Som det är just nu är den anpassad till väldigt låg ålder utav barn. Skicka ner barnen till fotbollsplanens lekpark blir för långt och dessutom över tågbanan Upprustning skulle uppskattas

Hej

Tack för din synpunkt! Inför 2024 är det dags för en uppdatering av lekborgen och då brukar vi även se över helheten och då även bjuda in intresseföreningen för att föra en dialog.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef


2023-01-16

Hej
The emergency exit doors from the disabled changing room into the swimming pool area open onto a narrow corridor. When the door is open it blocks the corridor and you cannot go to the emergency exit. If the door has been opened automatically you cannot physically close it until it times out and closes itself. This means that anyone in either the men’s or women’s disabled changing room is trapped. In an emergency situation this could be fatal.and needs looking at urgently.

Hej,

Tack för er synpunkt. När dörrautomatik används från dessa omklädningsrum är vi medvetna om att dörrarna spärrar vägen i korridoren under ca 5-7 sekunder som automatiken håller dörren öppen. Brandskyddsutredning har dock genomförts och är godkänd av yrkeskunnig tjänsteperson.

Med vänliga hälsningar Åsa Hammargård, Fastighetschef


2023-01-15

Jag tycker ni har gjort det så fint i nedervaraområdet med breda motionsslingor, utegym och snart en grillkåta. Det är tätt mellan lyktstolparna vilket är uppskattat – tusen tack för att ni har satsat på detta! Ett önskemål är att det finns en papperskorg vid parkeringen alt. utegymmet.

Hej

Tack för din synpunkt! Vi är inte riktigt färdiga än som du själv skriver, grillkåta bland annat. Det kommer att finnas möjlighet att få slänga restprodukter i någon form av kärl.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef


2023-01-12

Säkrare gång väg ! På grund av tung och tät trafik på väg till optimera eller nedervara (helås) gångväg på höger sida till gamla banvallen och ingången till nya rekreationområdet ,på nuvarande gräsyta från korsen odalvägen-västraringleden ..

Hej

Tack för din synpunkt! Jag tar med mig detta förslag till arbetsgruppen för gång-cykelvägar i kommunen.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef


2023-01-06

På f.d. vägverkets personallokal sitter på utsidan en högvarvig fläkt. Den har gått konstant i flera år, sommar som vinter. Den måste ju dra väldigt med ström. Behövs den? Byta ut mot något som drar mindre ström och framför allt LÅTER mindre

Hej

Tack för din synpunkt. Det ljud som hörs är ventilationsaggregatet till gymnasiets elprogram. Aggregatet har ingen funktion för behovsstyrning och därav är det i drift. En utredning gällande Lagmansgymnasiets lokalbehov pågår och vi inväntar beslut innan investeringar genomförs i befintlig lokal.

Med vänliga hälsningar, Åsa Hammargård, Fastighetschef


2023-01-05

Dålig skyltning och information om den rondellen som byggs och när den förväntas bli klar, så tråkigt att inte hitta någon information om när den blir klar

Hej

Tack för din synpunkt! Skyltningen är trafikverkets ansvar! Det finns dock lite information på vår hemsida om byggnationen. Den informationen är nog den mest uppdaterade vi har i dagsläget!

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef


2023-01-05

Vi som bor på Lumbersgatan i Vara har numera 1 trottoar. Den trottoaren får förstås fastighetsägaren skotta, men varför kör inte plogbilen ända intill staket/häck på motstående sida? På detta vis blir ju gatan smalare !!

Hej

Tack för din synpunkt! Motsvarande sida av gatan har ett så kallat ”motveck”, vi försöker ploga så att snön hamnar där!

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef


2023-01-01

Nu har vi precis firat jul och nyår. Mina funderingar är om man kan förbjuda fyrverkerier inom tätorterna i Vara kommun. Djur far illa både hundar och katter, ja alla djur. Fyrverkerierna stör givetvis även människor, men vi kan ju tala för oss! Tacksam om ni kan diskutera detta inför kommande helger.

Hej och tack för din synpunkt!

Som reglerna ser ut idag är fyrverkerier inom tätorterna i huvudsak förbjudna, men det finns vissa undantag just vid nyår. Reglerna framgår av ordningslagen och av allmänna lokala ordningsföreskrifter för Vara kommun.

Av ordningslagen framgår att pyrotekniska varor – alltså fyrverkerier – inte får användas utan tillstånd av Polismyndigheten, om användningen med hänsyn till tidpunkten, platsens belägenhet och övriga omständigheter innebär risk för skada på eller någon beaktansvärd olägenhet för person eller egendom. Samtidigt ger ordningslagen kommuner rätt att besluta om användning av fyrverkerier, vilket Vara kommun har gjort i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna. Av dessa framgår att pyrotekniska varor som smäller eller på annat sätt avger störande ljud inte får användas inom detaljplanelagt område. Förbudet gäller även i närheten av detaljplanlagt område om ljudet förorsakar olägenhet som inte är obetydligt inom sådant område. Förbudet gäller dock inte under skärtorsdag fram till klockan 24.00 och under påskafton, valborgsmässoafton och nyårsafton fram till klockan 01.00 påföljande dygn. Polismyndigheten får lämna tillstånd att använda pyrotekniska varor även på annan tid om särskilda skäl föreligger.

Det är kommunfullmäktige – kommunens högsta beslutande organ, representerat av folket i Vara – som beslutar om de allmänna lokala ordningsföreskrifterna där frågan om fyrverkerier regleras. Genom att du har lämnat en synpunkt har du visat att du tycker frågan är viktig. Andra sätt att påverka är att såklart att engagera sig politiskt.

Med vänliga hälsningar
Christina Bjerke Versland, kanslichef Vara kommun

2023-06-01

Det finns inga papperskorgar tex uppe vid grillplatsen. Vore bra innan de blir för mycket nedskräpning. Då kommer det att bli klagomål det. Annars är området jättefint.

Hej

Tack för din synpunkt. Det kommer att ställas fram en papperskorg vid grillplatsen, mer papperskorgar runt Skogskulleområdet är inte aktuellt.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef

 

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.