Läs inkomna synpunkter 2023

Här kan du läsa inkomna synpunkter, felanmälan eller klagomål under 2023.

Januari

2023-01-21

Önskar cykelväg mellan Jung och Kvänum! Gangnar många av invånarna både arbetsmässigt då många cyklar till jobbet och den vägen är farlig att cykla på! Fotbollen finns på båda tätorterna och gangnar unga som stora att cykla till och från träningen/matcher! Bara fördelar med cykelväg längst med den vägen!

Hej,

Tack för din synpunkt. Visst vore det bra att fler skulle cykelpendla mellan våra olika orter!

Gällande vägnätet i Vara kommun så är majoriteten av vägarna statliga en eventuell cykelväg längs den vägen måste byggas i samråd med Trafikverket, och med pengar ur en regional pott för cykelvägar. Ur den potten ansöker Vara kommun vart fjärde år för ”våra” cykelvägar och sedan är det styrelsen för Västra Götalandsregionen som fattar beslutet om vilka cykelvägar i Skaraborg som ska prioriteras nästkommande fyraårsperiod. Det är långa processer men god möjlighet att cykla är en prioriterad fråga hos kommunen.

På kommunen driver vi på för att cykelvägarna mellan Vara och de andra tätorterna ska byggas, både genom att lyfta frågan på regional nivå och genom direkt dialog med Trafikverket. Från Vara kommuns sida pågår just nu ett utredningsarbete gällande cykelvägnätet i kommunen, och vilka ytterligare kopplingar som behövs såväl i de större tätorterna som på landsbygden. Detta bland annat för att kommunen ska ha ett underlag för diskussion med Trafikverket just gällande utbyggnad av cykelvägar längs det statliga vägnätet.

Ett medskick är att den här typen av önskemål framförs i kommande samrådsprocesser gällande ny Översiktsplan för Vara kommun. Under kommande mandatperiod kommer nämligen den nuvarande Översiktsplanen, som bland annat pekar ut viktiga stråk för cykelpendling, att omarbetas för ett nytt antagande därefter.

Med vänliga hälsningar Lovisa Tavaststjerna
Samhällsplanerare, Plan- och tillväxtenheten


2023-01-19

Lekparken i korsningen Trädgårdsgatan och stenkilsvägen i stora Levene skulle behövas rustas upp och bli lite mer intressant så barnen vill nyttja parken. Som det är just nu är den anpassad till väldigt låg ålder utav barn. Skicka ner barnen till fotbollsplanens lekpark blir för långt och dessutom över tågbanan Upprustning skulle uppskattas

Hej

Tack för din synpunkt! Inför 2024 är det dags för en uppdatering av lekborgen och då brukar vi även se över helheten och då även bjuda in intresseföreningen för att föra en dialog.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef


2023-01-15

Jag tycker ni har gjort det så fint i nedervaraområdet med breda motionsslingor, utegym och snart en grillkåta. Det är tätt mellan lyktstolparna vilket är uppskattat – tusen tack för att ni har satsat på detta! Ett önskemål är att det finns en papperskorg vid parkeringen alt. utegymmet.

Hej

Tack för din synpunkt! Vi är inte riktigt färdiga än som du själv skriver, grillkåta bland annat. Det kommer att finnas möjlighet att få slänga restprodukter i någon form av kärl.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef


2023-01-12

Säkrare gång väg ! På grund av tung och tät trafik på väg till optimera eller nedervara (helås) gångväg på höger sida till gamla banvallen och ingången till nya rekreationområdet ,på nuvarande gräsyta från korsen odalvägen-västraringleden ..

Hej

Tack för din synpunkt! Jag tar med mig detta förslag till arbetsgruppen för gång-cykelvägar i kommunen.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef


2023-01-05

Dålig skyltning och information om den rondellen som byggs och när den förväntas bli klar, så tråkigt att inte hitta någon information om när den blir klar

Hej

Tack för din synpunkt! Skyltningen är trafikverkets ansvar! Det finns dock lite information på vår hemsida om byggnationen. Den informationen är nog den mest uppdaterade vi har i dagsläget!

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef


2023-01-05

Vi som bor på Lumbersgatan i Vara har numera 1 trottoar. Den trottoaren får förstås fastighetsägaren skotta, men varför kör inte plogbilen ända intill staket/häck på motstående sida? På detta vis blir ju gatan smalare !!

Hej

Tack för din synpunkt! Motsvarande sida av gatan har ett så kallat ”motveck”, vi försöker ploga så att snön hamnar där!

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef

2023-01-21

Önskar cykelväg mellan Jung och Kvänum! Gangnar många av invånarna både arbetsmässigt då många cyklar till jobbet och den vägen är farlig att cykla på! Fotbollen finns på båda tätorterna och gangnar unga som stora att cykla till och från träningen/matcher! Bara fördelar med cykelväg längst med den vägen!

Hej,

Tack för din synpunkt. Visst vore det bra att fler skulle cykelpendla mellan våra olika orter!

Gällande vägnätet i Vara kommun så är majoriteten av vägarna statliga en eventuell cykelväg längs den vägen måste byggas i samråd med Trafikverket, och med pengar ur en regional pott för cykelvägar. Ur den potten ansöker Vara kommun vart fjärde år för ”våra” cykelvägar och sedan är det styrelsen för Västra Götalandsregionen som fattar beslutet om vilka cykelvägar i Skaraborg som ska prioriteras nästkommande fyraårsperiod. Det är långa processer men god möjlighet att cykla är en prioriterad fråga hos kommunen.

På kommunen driver vi på för att cykelvägarna mellan Vara och de andra tätorterna ska byggas, både genom att lyfta frågan på regional nivå och genom direkt dialog med Trafikverket. Från Vara kommuns sida pågår just nu ett utredningsarbete gällande cykelvägnätet i kommunen, och vilka ytterligare kopplingar som behövs såväl i de större tätorterna som på landsbygden. Detta bland annat för att kommunen ska ha ett underlag för diskussion med Trafikverket just gällande utbyggnad av cykelvägar längs det statliga vägnätet.

Ett medskick är att den här typen av önskemål framförs i kommande samrådsprocesser gällande ny Översiktsplan för Vara kommun. Under kommande mandatperiod kommer nämligen den nuvarande Översiktsplanen, som bland annat pekar ut viktiga stråk för cykelpendling, att omarbetas för ett nytt antagande därefter.

Med vänliga hälsningar Lovisa Tavaststjerna
Samhällsplanerare, Plan- och tillväxtenheten


2023-01-19

Lekparken i korsningen Trädgårdsgatan och stenkilsvägen i stora Levene skulle behövas rustas upp och bli lite mer intressant så barnen vill nyttja parken. Som det är just nu är den anpassad till väldigt låg ålder utav barn. Skicka ner barnen till fotbollsplanens lekpark blir för långt och dessutom över tågbanan Upprustning skulle uppskattas

Hej

Tack för din synpunkt! Inför 2024 är det dags för en uppdatering av lekborgen och då brukar vi även se över helheten och då även bjuda in intresseföreningen för att föra en dialog.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef


2023-01-15

Jag tycker ni har gjort det så fint i nedervaraområdet med breda motionsslingor, utegym och snart en grillkåta. Det är tätt mellan lyktstolparna vilket är uppskattat – tusen tack för att ni har satsat på detta! Ett önskemål är att det finns en papperskorg vid parkeringen alt. utegymmet.

Hej

Tack för din synpunkt! Vi är inte riktigt färdiga än som du själv skriver, grillkåta bland annat. Det kommer att finnas möjlighet att få slänga restprodukter i någon form av kärl.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef


2023-01-12

Säkrare gång väg ! På grund av tung och tät trafik på väg till optimera eller nedervara (helås) gångväg på höger sida till gamla banvallen och ingången till nya rekreationområdet ,på nuvarande gräsyta från korsen odalvägen-västraringleden ..

Hej

Tack för din synpunkt! Jag tar med mig detta förslag till arbetsgruppen för gång-cykelvägar i kommunen.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef


2023-01-05

Dålig skyltning och information om den rondellen som byggs och när den förväntas bli klar, så tråkigt att inte hitta någon information om när den blir klar

Hej

Tack för din synpunkt! Skyltningen är trafikverkets ansvar! Det finns dock lite information på vår hemsida om byggnationen. Den informationen är nog den mest uppdaterade vi har i dagsläget!

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef


2023-01-05

Vi som bor på Lumbersgatan i Vara har numera 1 trottoar. Den trottoaren får förstås fastighetsägaren skotta, men varför kör inte plogbilen ända intill staket/häck på motstående sida? På detta vis blir ju gatan smalare !!

Hej

Tack för din synpunkt! Motsvarande sida av gatan har ett så kallat ”motveck”, vi försöker ploga så att snön hamnar där!

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.