Om Bättre Vara

BättreVara är ett forum där kommuninvånarna välkomnas att lämna in synpunkter och förslag på förbättringar av kommunens verksamhet.

Olika kanaler

Självklart kan du framföra dina synpunkter direkt till den personal som utför den tjänst du har synpunkter på, men du kan också använda formuläret BättreVara som finns både här på kommunens hemsida och i pappersformat att hämta på alla kommunens arbetsplatser. Väljer du pappersformuläret kan du antingen posta det portofritt eller lägga formuläret i de särskilda BättreVara-lådor som finns uppsatta på kommunens bibliotek.

Återkoppling

Du som använder dig av forumet BättreVara väljer själv om du vill vara anonym eller inte – och om du vill bli kontaktad av ansvarig tjänsteman. Vill du bli kontaktad garanterar vi dig att en återkoppling hanteras skyndsamt efter att du lämnat in din synpunkt.

Under sommaren kan det ta längre tid innan du får återkoppling på grund av semestertider. Vi hoppas att ni har överseende med detta.

Vad händer med dina synpunkter?

De synpunkter som kommer in via forumet BättreVara registreras och går till ansvarig tjänsteman. Samtliga inkomna synpunkter redovisas även i respektive nämnd där beslut om eventuella åtgärder tas.

Kontakt

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.