Blankettarkiv

Här hittar du Vara kommuns blankettarkiv.

Blanketterna är gjorda i Word och/eller Acrobat. För att kunna läsa en Acrobat-fil så behöver du Acrobat Reader. Ladda ner Acrobat Reader.

När du fyllt i blanketten ska den undertecknas. Därefter skickar du den till adressen som anges på respektive blankett.

Finns det e-tjänst som du kan använda istället?

Kommunen har flertal e-tjänster. Alla kommunens e-tjänster finns samlade i en och samma portal för e-tjänster.
Om du saknar en blankett – sök då gärna efter e-tjänst i Självserviceportalen och lämna in ditt ärende till oss digitalt.

Våra e-tjänster hittar du i Självserviceportalen.

Autogiro

Autogiro – Anmälan

Barn och skola

E-tjänster inom kategorin barn och skola

Förskola/fritidshem

Ansökan, ändring eller uppsägning av plats

Inkomstuppgifter och faktura

Övrigt

Förskoleklass, grundskola, grundsärskola

Lagmansgymnasiet

Ansökan inackorderingstillägg
Lagman redovisning APL 2021-2022
Ledighetsblankett Lagmansgymnasiet

Svenska för invandrare (SFI)

Fristående verksamheter

Nedanstående blanketter gäller endast huvudmän för fristående förskolor och skolor. Blanketterna kan inte användas av privatpersoner.

Tilläggsbelopp

Ändringar för befintliga fristående förskolor

Nyetablering av fristående förskola

Bygg och plan

E-tjänster inom kategorin bygg och plan

Anmälan och ansökan om lov

Planbesked

Ansökan om planbesked

Kultur och fritid

E-tjänster inom kategorin kultur och fritid

Aktivitetsstöd

Aktivitetsstöd för barn och unga – Ansökan

Aktivitetsstöd samlingslokaler – Ansökan

Aktivitetsstöd arrangemang – Ansökan

Bygdepeng

Bygdepeng – Ansökan

Bygdepeng – Redovisning

Stöd till utveckling/upprustning

Stöd till utveckling/upprustning – Ansökan

Närvarokort

Närvarokort RF

Miljö

E-tjänster inom kategorin miljö

Cisterner

Enskilt avlopp

Förorenade områden

Industrier och annan miljöfarlig verksamhet

Livsmedel

Köldmedier

Lantbruk och kemiska bekämpningsmedel

Schaktmassor och avfall för anläggningsändamål

Skyddade områden

Sophämtning och slamtömning

Tobak

Verksamhet inom hälsoskyddsområdet

(Bad, fotvård, solarier och andra hygienlokaler, skolor, fritidshem, etc)

Värmepumpar

Teknisk verksamhet

E-tjänster inom kategorin trafik och infrastruktur

E-tjänster inom kategorin VA

Vatten och avlopp

Parkeringstillstånd

Parkeringstillstånd – Ansökan

Tillstånd

E-tjänster inom kategorin tillstånd

Lotterier

Ansökan om registrering av lotteri 2021

Rapport om start av lotterier ifyllbar

Redovisning av lotterier ifyllbar

Social verksamhet

E-tjänster inom kategorin social verksamhet

Insatser

Biståndsinsatser enligt 4 kap 1§ Socialtjänstlagen (SoL) – Ansökan

Insatser enligt LSS – Ansökan

Bostadsanpassning

Bostadsanpassningsbidrag – ansökan 

Färdtjänst

Färdtjänst – Ansökan

Riksfärdtjänst – Ansökan

Faderskap/Föräldraskap

Faderskap/Föräldraskap- Fastställande

Arbetsmarknadsenheten

Remiss Arbete, sysselsättning och integration

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.