Blankettarkiv

Här hittar du Vara kommuns blankettarkiv.

Blanketterna är gjorda i Word och/eller Acrobat. För att kunna läsa en Acrobat-fil så behöver du Acrobat Reader. Ladda ner Acrobat Reader.

När du fyllt i blanketten ska den undertecknas. Därefter skickar du den till adressen som anges på respektive blankett.

E-tjänster

Kommunen har flertal e-tjänster. Alla kommunens e-tjänster finns samlade i en och samma portal för e-tjänster. Om du saknar en blankett – sök då gärna efter e-tjänst i Självserviceportalen och lämna in ditt ärende till oss digitalt.

Våra e-tjänster hittar du i självserviceportalen.

Autogiro

Autogiro – Anmälan

Barn och skola

Förskola/fritidshem

Ansökan, ändring eller uppsägning av plats

Inkomstuppgifter och faktura

Övrigt

Förskoleklass, grundskola, grundsärskola

Lagmansgymnasiet

Ansökan inackorderingstillägg
Lagman redovisning APL 2021-2022
Ledighetsblankett Lagmansgymnasiet

Svenska för invandrare (SFI)

Fristående verksamheter

Nedanstående blanketter gäller endast huvudmän för fristående förskolor och skolor. Blanketterna kan inte användas av privatpersoner.

Tilläggsbelopp

Ändringar för befintliga fristående förskolor

Nyetablering av fristående förskola

Bygg och plan

Anmälan och ansökan om lov

Planbesked

Ansökan om planbesked

Miljö

Cisterner

Enskilt avlopp

Förorenade områden

Industrier och annan miljöfarlig verksamhet

Livsmedel

Köldmedier

Lantbruk och kemiska bekämpningsmedel

Schaktmassor och avfall för anläggningsändamål

Skyddade områden

Avfall, sophämtning och slamtömning

Tobak

Verksamhet inom hälsoskyddsområdet

(Bad, fotvård, solarier och andra hygienlokaler, skolor, fritidshem, etc)

Värmepumpar

Teknisk verksamhet

Vatten och avlopp

Parkeringstillstånd

Parkeringstillstånd – Ansökan

Tillstånd

Lotterier

Ansökan om registrering av lotterier

Rapport om start av lotterier ifyllbar

Redovisning av lotterier ifyllbar

Social verksamhet

Insatser

Biståndsinsatser enligt 4 kap 1§ Socialtjänstlagen (SoL) – Ansökan

Insatser enligt LSS – Ansökan

Bostadsanpassning

Bostadsanpassningsbidrag – ansökan 

Färdtjänst

Färdtjänst – Ansökan

Riksfärdtjänst – Ansökan

Faderskap/Föräldraskap

Faderskap/Föräldraskap- Fastställande

Arbetsmarknadsenheten

Remiss Arbete, sysselsättning och integration

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.