Barn och skola

Här hittar ni blanketter för kommunens förskolor och skolor. Blanketterna utgörs av ifyllningsbara PDF-filer. Fyll i direkt på skärmen, skriv ut, skriv under och skicka in.

Tips: Om ni vet vad ni letar efter kan ni använda webbläsarens sökfunktion (håll nere CTRL och F-tangenten samtidigt) och sedan söka efter ett valfritt sökord.

Förskola/fritidshem

Ansökan, ändring eller uppsägning av plats

Ansökan om plats på förskola
Ansökan om plats på förskola (annan folkbokföringskommun)
Ansökan om plats på fritidshem
Ansökan om plats på förskola-fritidshem (Arabic-arabiska)
Ansökan om plats på förskola-fritidshem (English-engelska)
Meddelande om schema för förskola-fritidshem
Uppsägning av plats på förskola-fritidshem

Inkomstuppgifter och faktura

Inkomstuppgift
Inkomstuppgift (Arabic/arabiska)
Inkomstuppgift (English/engelska)
Ansökan om delad faktura

Övrigt

Barnkort
Överenskommelse om ansvar vid hemgång från fritidshem

Förskoleklass, grundskola, grundsärskola

Ansökan om ledighet
Ansökan om mottagande från annan folkbokföringskommun
Ansökan om skolskjuts
Ansökan om tidigare skolstart
Ansökan om uppskjuten skolplikt
Anmälan om elevs längre utlandsvistelse

Lagmansgymnasiet

Lagmansgymnasiets blanketter hittas här.

Fristående verksamheter

Nedanstående blanketter gäller endast huvudmän för fristående förskolor och skolor. Blanketterna kan inte användas av privatpersoner.

Tilläggsbelopp

Ansökan om tilläggsbelopp
Uppföljning av tilläggsbelopp

Ändringar för befintliga fristående förskolor

Anmälan om förändring i ägar- och ledningskretsen

Nyetablering av fristående förskola

Ansökan om godkännande för fristående förskola
Ägar- och ledningsprövning för fristående förskola

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.