Samhällsbyggnadsförvaltningen

Blanketterna kan du fylla i direkt vid din dator och därefter skriva ut. Blanketterna finns även hos byggenheten om du inte har möjlighet att skriva ut dem.

Bilden visar olika typer av ansökningsblanketter

Blanketten ska vara ifylld och signerad samt erforderliga handlingar ska finnas med för att ansökan ska bli komplett. Anmälan/ansökan skickas via post eller e-post.

Kommunen expedierar handlingar via e-post i möjligaste mån.

Anmälan och ansökan om lov

Blankett för:

Anmälan – Eldstad
Anmälan – Alla åtgärder utom eldstad panna skorsten
Anmälan – Attefallsåtgärd/komplementbyggnad
Anmälan – Kontrollansvarig
Ansökan – Bygglov, rivningslov, marklov
Ansökan – Förhandsbesked 

Planbesked

Blankett för:

Ansökan om planbesked

Kontakt

Adress

Anmälan eller ansökan:
Vara kommun
Miljö- och byggnadsnämnden
534 81 Vara

miljo.bygg@vara.se
--------------------------------
Planbesked:
Vara kommun
Stora torget
534 81 VARA

vara.kommun@vara.se

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.