Kommunala stiftelser

Här finner du blanketter om ansökning av bidrag ur kommunens stiftelser och fonder.

Ansökningsblankett Socialförvaltningens stiftelser 2021

Ansökningsblankett Kommunstyrelsens stiftelser 2021

Blanketterna nedan kan du fylla i direkt vid din dator. Observera att du måste skriva ut, signera och skicka in blanketten även om du väljer att fylla i den digitalt.

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.