Ekonomi

Kommunens intäkter består av de skatter som kommuninvånarna betalar, men även av olika taxor och avgifter såsom barnomsorgsavgifter, bygglovsavgifter och VA-avgifter. Tillsammans ska intäkterna finansiera de olika tjänster som kommunen ansvarar för och erbjuder invånarna.

Bilden föreställer olika sedlar

Mina skattepengar

Den kommunala skatten i Vara kommun är 21, 77 kronor per intjänad 100-lapp. Så här fördelas skatten i de olika kommunala verksamheterna.

Var går pengarna?Andel av
Skattesats (%)21,77
Vatten- och avloppshantering0,00
Fritidsgårdar0,05
Vuxenutbildning0,09
Kulturskola0,13
Parker, grönområden och lekplatser0,16
Bibliotek0,21
Räddningstjänst0,26
Gator och vägar0,28
Konserthus0,30
Skolskjutsar0,31
Särskola0,33
Bad- och idrottsanläggningar0,35
Skolmåltider0,43
Individ och familjeomsorg1,70
Gymnasieskola och komvux1,70
Omsorg kring personer med funktionsnedsättning2,21
Barnomsorg2,35
Övrig verksamhet3,29
Grundskola3,38
Äldreomsorg4,24

Kontakt

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.