Ekonomi

Kommunens intäkter består av de skatter som kommuninvånarna betalar, men även av olika taxor och avgifter såsom barnomsorgsavgifter, bygglovsavgifter och VA-avgifter. Tillsammans ska intäkterna finansiera de olika tjänster som kommunen ansvarar för och erbjuder invånarna.

Delårsrapport 2018 och budget 2019.

Mina skattepengar

Den kommunala skatten i Vara kommun är 21, 77 kronor per intjänad 100-lapp. Så här fördelas skatten i de olika kommunala verksamheterna.

Var går pengarna?Andel av
Skattesats (%)21,77
Vatten- och avloppshantering0,00
Fritidsgårdar0,05
Vuxenutbildning0,09
Kulturskola0,13
Parker, grönområden och lekplatser0,16
Bibliotek0,21
Räddningstjänst0,26
Gator och vägar0,28
Konserthus0,30
Skolskjutsar0,31
Särskola0,33
Bad- och idrottsanläggningar0,35
Skolmåltider0,43
Individ och familjeomsorg1,70
Gymnasieskola och komvux1,70
Omsorg kring personer med funktionsnedsättning2,21
Barnomsorg2,35
Övrig verksamhet3,29
Grundskola3,38
Äldreomsorg4,24