Folkhälsorådet

Folkhälsorådet är ett lokalt forum mellan Vara kommun och Västra Götalandsregionen, Hälso och sjukvårdsnämnden Skaraborg.

Mellan parterna finns ett skrivet avtal som reglerar samverkan, ekonomi och åtagande. Syftet med avtalet är att genom långsiktig samverkan främja en god och jämlik hälsa i befolkningen. För att uppnå detta ska parterna gemensamt bedriva ett långsiktigt folkhälsoarbete på strategisk nivå. I första hand avser arbetet hälsofrämjande insatser.

För att söka medel från folkhälsorådet kan man mejla till folkhalsa@vara.se

Folkhälsorådet i Vara delar årligen ut ett Folkhälsopris. Avsikten är att uppmuntra personer, föreningar, företag och andra lokala aktörer som arbetar med att öka hälsan hos invånarna i Vara kommun.

Rådet består av politiker från kommunen och regionen samt tjänstemän från kommun och region. Folkhälsorådets organisatoriska placering är under Kommunstyrelsen.

Politiker

 • Peter Romlén (SD)
 • Helen Bender ( M)
 • Johannes Lundén ( M)
 • Lena König ( M)
 • Sandra Karlsson (M)
 • Dan Hovskär, Öhsn (KD)
 • Michael Karlsson, Öhsn ( S)

Tjänstemän

 • Camilla Haraldsson, folktandvården
 • Anna-Lisa Östergaard, närhälsan
 • Sverker Andersson, socialchef
 • Birgitte Hald Göthberg, folkhälsostrateg

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.