Folkhälsorådet

Folkhälsorådet är ett lokalt forum mellan Vara kommun och Västra Götalandsregionen, Hälso och sjukvårdsnämnden Skaraborg.

Mellan parterna finns ett skrivet avtal som reglerar samverkan, ekonomi och åtagande. Syftet med avtalet är att genom långsiktig samverkan främja en god och jämlik hälsa i befolkningen. För att uppnå detta ska parterna gemensamt bedriva ett långsiktigt folkhälsoarbete på strategisk nivå. I första hand avser arbetet hälsofrämjande insatser.

För att söka medel från folkhälsorådet kan man mejla till folkhalsa@vara.se

Folkhälsorådet i Vara delar årligen ut ett Folkhälsopris. Avsikten är att uppmuntra personer, föreningar, företag och andra lokala aktörer som arbetar med att öka hälsan hos invånarna i Vara kommun.

Priset omfattar 5000 kronor och delas ut till en person som:
• Skapar en ökad hälsa för mer än en person
• Har en idé som kan spridas vidare
• Främjar goda livsvillkor och hälsosamma levnadsvanor
• Har en anknytning till Vara kommun

Rådet består av politiker från kommunen och regionen samt tjänstemän från kommun och region. Folkhälsorådets organisatoriska placering är under Kommunstyrelsen.

Politiker

Irene Karlsson ( C )
Magnus Fridén ( C )
Agneta Edvardsson ( M)
Ulf Bohlin ( C)
Erik Lindström ( M)
Dan Hovskär, Öhsn (KD)
Michael Karlsson, Öhsn ( S)

Tjänstemän

Camilla Haraldsson, folktandvården
Anna-Lisa Östergaard, närhälsan
Ylva Morén, socialchef
Emma Hevelius, folkhälsostrateg

Mötestider 2019

8 februari       13:00-16:30
3 maj               09:00-12:00
20 september 13:00-16:00
22 november  13:00-16:00

Kontakt

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.