Förvaltningsorganisation

Den kommunala förvaltningen är organisatoriskt indelad i fem förvaltningar.

Bild över Vara kommuns organisation

  • förvaltning för utveckling och service
  • socialförvaltning
  • bildningsförvaltning
  • teknisk förvaltning
  • miljö- och byggnadsförvaltning

Förvaltningscheferna utgör, tillsammans med kommundirektören, ekonomichefen, personalchefen, kanslichefen, kommunikationschefen och tillväxt- och utvecklingschefen kommunens ledningsgrupp.

Ledningsgruppen

Anna Cederqvistkommundirektör/chef förvaltningen för utveckling och service
André Essebrotf bildningschef
Ylva Morénsocialchef
Kjell Karlssontf miljö- och byggchef
Åke Lindströmteknisk chef
Charlotte Strandbrinktf personalchef
Jonas Bredenbergekonomichef
Johanna Forslund Kullandertillväxt- och utvecklingschef
Maria Joelssonkommunikationschef
Emelia Runebergkanslichef

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.