Förvaltningsorganisation

Den kommunala förvaltningen är organisatoriskt indelad i fem förvaltningar.

Organisationsskiss över kommunens fem förvaltningar

  • förvaltning för utveckling och service
  • bildningsförvaltning
  • samhällsbyggnadsförvaltning
  • socialförvaltning
  • teknisk förvaltning

Förvaltningscheferna utgör, tillsammans med kommundirektören, ekonomichefen, personalchefen, kanslichefen och kommunikationschefen kommunens ledningsgrupp.

Ledningsgruppen

Namn

Befattning

Anna Cederqvistkommundirektör/chef förvaltningen för utveckling och service
André Essebrobildningschef
Elin SundénHR-chef
Christina Bjerke VerslandKanslichef
Johanna Forslund Kullandersamhällsbyggnadschef
Jonas Bredenbergekonomichef
Maria Joelssonkommunikationschef
Nils Gustavssonteknisk chef
Sverker Anderssonsocialchef

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.