Förvaltningsorganisation

Den kommunala förvaltningen är organisatoriskt indelad i fem förvaltningar.

Organisationsskiss över kommunens fem förvaltningar

  • förvaltning för utveckling och service
  • bildningsförvaltning
  • samhällsbyggnadsförvaltning
  • socialförvaltning
  • teknisk förvaltning

Förvaltningscheferna utgör, tillsammans med kommundirektören, ekonomichefen, personalchefen, kanslichefen och kommunikationschefen kommunens ledningsgrupp.

Ledningsgruppen

Anna Cederqvistkommundirektör/chef förvaltningen för utveckling och service
André Essebrobildningschef
Johanna Forslund Kullandersamhällsbyggnadschef
Ylva Morénsocialchef
Åke Lindströmteknisk chef
Elin Sundénpersonalchef
Jonas Bredenbergekonomichef
Maria Joelssonkommunikationschef
Anela Lennartssontf. kanslichef

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.