Förvaltningsorganisation

Den kommunala förvaltningen är organisatoriskt indelad i fem förvaltningar.

Organisationsskiss över kommunens fem förvaltningar

  • förvaltning för utveckling och service
  • bildningsförvaltning
  • samhällsbyggnadsförvaltning
  • socialförvaltning
  • teknisk förvaltning

Förvaltningscheferna utgör, tillsammans med kommundirektören, ekonomichefen, personalchefen, kanslichefen och kommunikationschefen kommunens ledningsgrupp.

Ledningsgruppen

Namn

Befattning

André Essebrobildningschef
Anela Lennartssontf. kanslichef
Anna Cederqvistkommundirektör/chef förvaltningen för utveckling och service
Elin Sundénpersonalchef
Johanna Forslund Kullandersamhällsbyggnadschef
Jonas Bredenbergekonomichef
Maria Joelssonkommunikationschef
Nils Gustavssonteknisk chef
Ylva Morénsocialchef

Kontakt

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.