Bildningsförvaltningen

Bildningsförvaltningen är stabsfunktion för skolor, förskolor, kultur och fritid.

Bildningschef

Dzenan Mahic
Tel: 0512-318 13
Fax: 0512-312 00

Vara kommun
Bildningsförvaltningen
534 81 Vara

Expedition 0512-311 21
Fax 0512-313 10

Resultatenheter

Baden

Ansvarig: Jesper Svensson,
tel 0512-318 05,
jesper.svensson2@vara.se

Elevhälsa

Ansvarig: Liselott Everhag-Winbladh
tel 0512-311 24,
liselott.everhag-windbladh@vara.se

Kultur Vara

Ansvarig: Karin Beckman,
tel 0512-312 33,
karin.beckman@vara.se

Skolmåltider

Ansvarig: Ann-Kristin Torstensson,
tel. 0512-313 21,
ann-kristin.torstensson@vara.se

Alléskolan Vara

Ansvarig: Susanne Fransson,
tel 0512-311 60,
susanne.fransson@vara.se

Arentorps skola

Ansvarig: Anna-Lena Klasson,
tel 0512-317 73,
anna-lena.klasson@vara.se

Kvänum/Tråvad/Vedum barnomsorg

Ansvarig: Jennie Samuelsson
tel 0512-318 03
jennie.samuelsson@vara.se

Kvänums skola (Nästegårdsskolan)

Ansvarig: Annica Berg Svensson
tel 0512-317 98,
annica.bergsvensson@vara.se

Christina Artig,
tel, 0512-316 01
christina.artig@vara.se

Lagmansgymnasiet

Ansvarig: Susanne Harvey Schiller
Tel: 0512-311 91

Lena Ottosson Burge
Kontaktuppgifter kommer i augusti

Larv-Tråvads skola

Ansvarig: Miriam Holmgren
tel 0512-317 92,
miriam.holmgren@vara.se

Levene/Arentorp skola

Ansvarig: Thomas Sjögren Amcoff,
tel 0512-310 38,
thomas.sjogrenamcoff@vara.se

Särskolan

Ansvarig: Anders Englund,
tel 0512-311-36,
anders.englund@vara.se

Torsgården Frejgården barnomsorg

Ansvarig: Carola Nord,
tel 0512-312 85,
carola.nord@vara.se

Vedums skola

Ansvarig: Fredrik Halvarsson
tel 0512-316 35
fredrik.halvarsson@vara.se

Västra/Park skola Vara

Ansvarig: Birgitta Ahlberg,
tel 0512-311 48,
birgitta.ahlberg@vara.se

Arentorp/Levene barnomsorg

Ansvarig: Fredrika Malmberg
tel. 0512-319 57
fredrika.malmberg@vara.se

Ansvarig: Jesper Svensson,
tel 0512-318 05,
jesper.svensson2@vara.se

Kontakt

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.