Bildningsförvaltningen

Bildningsförvaltningen är stabsfunktion för skolor, förskolor, kultur och fritid.

Bildningschef

André Essebro

Tel: 0512-311 90

Fax: 0512-312 00

Vara kommun
Bildningsförvaltningen
534 81 Vara

Kontakt

Expedition 0512-311 21
Fax 0512-313 10

Resultatenheter

Alléskolan Vara

Ansvarig: Susanne Fransson

Tel 0512-311 60, susanne.fransson@vara.se

Arentorp/Levene skola

Ansvarig: Pia Evertsson

Tel 0512-310 38, pia.evertsson@vara.se

Arentorp/Levene förskola

Ansvarig: Fredrika Malmberg

Tel 0512-319 57, fredrika.malmberg@vara.se

Baden

Ansvarig: Jesper Svensson

Tel 0512-318 05, jesper.svensson2@vara.se

Elevhälsa

Ansvarig: Liselott Everhag-Winbladh

Tel 0512-311 24, liselott.everhag-windbladh@vara.se

Frejgården/Västra skolan

Ansvarig: Mirja Lennerskog

Tel 0512-312 81, mirja.lennerskog@vara.se

Kultur Vara

Ansvarig: Rigmor Persson

Tel 0512-312 33, rigmor.persson@vara.se

Kvänum/Vedum förskola

Ansvarig: Jennie Samuelsson

Tel 0512-318 03, jennie.samuelsson@vara.se

Kvänums skola (Nästegårdsskolan)

Ansvarig: Annica Berg Svensson

Tel 0512-317 98, annica.bergsvensson@vara.se

Christina Artig,
tel, 0512-316 01
christina.artig@vara.se

Lagmansgymnasiet

Ansvarig:

Susanne Harvey Schiller

Tel 0512-311 91, susanne.schillerharvey@vara.se

Lena Ottosson Burge

Tel 0512-311 94, lena.ottossonburge@vara.se

Larv-Tråvads skola

Ansvarig: Miriam Holmgren

Tel 0512-317 92, miriam.holmgren@vara.se

Parkskolan Vara

Ansvarig: Birgitta Ahlberg

Tel 0512-311 48, birgitta.ahlberg@vara.se

Skolmåltider

Ansvarig: Ann-Kristin Torstensson

Tel 0512-313 21, ann-kristin.torstensson@vara.se

Särskolan

Ansvarig: Anders Englund

Tel 0512-311-36, anders.englund@vara.se

Torsgården/Tråvads förskolor

Ansvarig: Maria Häggblom

Tel 0512-312 85, maria.haggblom@vara.se

Torsgårdsskolan F-3

Ansvarig: Hans Engvall (från och med 2021-12-13)

Vedums skola

Ansvarig: Fredrik Halvarsson

Tel 0512-316 35, fredrik.halvarsson@vara.se

Ansvarig: Susanne Fransson

Tel 0512-311 60, susanne.fransson@vara.se

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.