Bildningsförvaltningen

Bildningsförvaltningen är stabsfunktion för skolor, förskolor, kultur och fritid.

Tf Bildningschef

André Essebro
Tel: 0512-311 90
Fax: 0512-312 00

Vara kommun
Bildningsförvaltningen
534 81 Vara

Expedition 0512-311 21
Fax 0512-313 10

Resultatenheter

Alléskolan Vara

Ansvarig: Susanne Fransson,
tel 0512-311 60,
susanne.fransson@vara.se

Arentorp/Levene skola

Ansvarig: Pia Evertsson,
tel 0512-310 38,
pia.evertsson@vara.se

Arentorp/Levene förskola

Ansvarig: Fredrika Malmberg
tel 0512-319 57
fredrika.malmberg@vara.se

Baden

Ansvarig: Jesper Svensson,
tel 0512-318 05,
jesper.svensson2@vara.se

Elevhälsa

Ansvarig: Liselott Everhag-Winbladh
tel 0512-311 24,
liselott.everhag-windbladh@vara.se

Frejgården/Västra skolan

Ansvarig: Mirja Lennerskog,
tel 0512-312 81
mirja.lennerskog@vara.se

Kultur Vara

Ansvarig: Rigmor Persson,
tel 0512-312 33,
rigmor.persson@vara.se

Kvänum/Vedum förskola

Ansvarig: Jennie Samuelsson
tel 0512-318 03
jennie.samuelsson@vara.se

Kvänums skola (Nästegårdsskolan)

Ansvarig: Annica Berg Svensson
tel 0512-317 98,
annica.bergsvensson@vara.se

Christina Artig,
tel, 0512-316 01
christina.artig@vara.se

Lagmansgymnasiet

Ansvarig

Susanne Harvey Schiller,
tel 0512-311 91,
susanne.schillerharvey@vara.se

Lena Ottosson Burge,
tel 0512-311 94,
lena.ottossonburge@vara.se

Larv-Tråvads skola

Ansvarig: Miriam Holmgren
tel 0512-317 92,
miriam.holmgren@vara.se

Parkskolan Vara

Ansvarig: Birgitta Ahlberg,
tel 0512-311 48,
birgitta.ahlberg@vara.se

Skolmåltider

Ansvarig: Ann-Kristin Torstensson,
tel 0512-313 21,
ann-kristin.torstensson@vara.se

Särskolan

Ansvarig: Anders Englund,
tel 0512-311-36,
anders.englund@vara.se

Torsgården/Tråvads förskolor

Ansvarig: Maria Häggblom,
tel 0512-312 85,
maria.haggblom@vara.se

Torsgårdsskolan F-3

Ansvarig: Eva Tillvie,
tel 0512-312 84
eva.tillvie@vara.se

Vedums skola

Ansvarig: Fredrik Halvarsson,
tel 0512-316 35,
fredrik.halvarsson@vara.se

Ansvarig: Susanne Fransson,
tel 0512-311 60,
susanne.fransson@vara.se

Kontakt

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.