Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen består av tre enheter: Byggenheten, miljöenheten samt plan- och tillväxtenheten. Förvaltningen jobbar med kommunövergripande tillväxt- och tillsynsfrågor.

Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för miljö- och livsmedelstillsyn, bygglovshantering, planfrågor, näringslivsfrågor, besöksnäring, kollektivtrafik samt infrastruktur.

En del av förvaltningen lyder under kommunstyrelsen och en del under miljö- och byggnadsnämnden.

Byggenheten

Kontaktuppgifter till oss

Vill du skicka in ett nytt ärende eller komplettera ett befintligt ärende gör du det via vår gemensamma mejladress: miljobygg@vara.se

Enhetschef

Kjell Karlsson
tel. 0512-311 11

Miljöenheten

Kontaktuppgifter till oss

Vill du skicka in ett nytt ärende eller komplettera ett befintligt ärende gör du det via vår gemensamma mejladress: miljobygg@vara.se

Enhetschef

Kjell Karlsson
tel. 0512-311 11

Plan- och tillväxtenheten

Enhetschef:

Johanna Forslund Kullander
Telefon 0512-310 88

Näringsliv och utveckling

Johanna Forslund Kullander
Beatrice Karlsson

Fysisk planering

Lovisa Tavastjerna
Ellen Bengtsson
Mikko Mäkelä
Karin Larsson

Kontaktuppgifter till oss

Vill du skicka in ett nytt ärende eller komplettera ett befintligt ärende gör du det via vår gemensamma mejladress: miljobygg@vara.se

Enhetschef

Kjell Karlsson
tel. 0512-311 11

Kontakt

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.