Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen består av tre enheter: Byggenheten, miljöenheten samt plan- och tillväxtenheten. Förvaltningen jobbar med kommunövergripande tillväxt- och tillsynsfrågor.

Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för miljö- och livsmedelstillsyn, bygglovshantering, planfrågor, näringslivsfrågor, besöksnäring, kollektivtrafik samt infrastruktur.

En del av förvaltningen lyder under kommunstyrelsen och en del under miljö- och byggnadsnämnden.

Byggenheten

Kontaktuppgifter byggenheten.

Vill du skicka in ett nytt ärende eller komplettera ett befintligt ärende gör du det via vår gemensamma mejladress: miljobygg@vara.se

Enhetschef

Olof Ryberg
tel. 0512-311 11

Miljöenheten

Kontaktuppgifter till miljöenheten.

Vill du skicka in ett nytt ärende eller komplettera ett befintligt ärende gör du det via vår gemensamma mejladress: miljobygg@vara.se

Enhetschef

Olof Ryberg
tel. 0512-311 11

Plan- och tillväxtenheten

Enhetschef

Johanna Forslund Kullander
Tel. 0512-310 88

Näringsliv och utveckling

Näringslivschef: Johanna Forslund Kullander

Kommunutvecklare: Beatrice Karlsson

Fysisk planering

Samhällsplanerare: Lovisa Tavastjerna

Stadsarkitekt: Isa Åkerlind

Mark- och exploateringsstrateg: Mikko Mäkelä

Planarkitekt: Karin Larsson

Kontaktuppgifter byggenheten.

Vill du skicka in ett nytt ärende eller komplettera ett befintligt ärende gör du det via vår gemensamma mejladress: miljobygg@vara.se

Enhetschef

Olof Ryberg
tel. 0512-311 11

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.