Socialförvaltningen

Socialnämnden och socialförvaltningen ansvarar för att ge kommunens invånare social omsorg och service. Inom ansvarsområdet ligger hemvård inklusive hälso- och sjukvård, LSS-verksamhet, individ- och familjeomsorg samt insatser för psykiskt funktionshindrade.

Expedition

Socialförvaltningen
534 81 VARA
Expedition IFO: 0512-312 37, fax 0512-313 34
Expedition administration: 0512-313 26, fax 0512-313 23

E-post: sociala@vara.se

Socialchef:

Ylva Morén
Telefon 0512-312 35

Administration

Administrationen har som uppgift att ge service till såväl den politiska ledningen som till resultatenheterna inom socialnämndens verksamhetsområde.

Grundläggande för administrationen är arbetet med att leda, samordna och utveckla socialförvaltningen för att få effektivast möjliga resursutnyttjande och hög kvalitet på tjänsterna.

Centrala delar är arbetet med nämndshantering och ekonomiuppföljning. Utredningar för beslutsunderlag till förtroendevalda, uppföljningar av pågående verksamheter och utvärderingar av genomförda beslut är förutsättningar för att kunna ge förtroendevalda och resultatenheterna service.

Till administrationens uppgifter hör vidare det arbete som utförs för att upprätta och utveckla en god hälso- och sjukvård i kommunen samt det kontinuerliga utvecklingsarbete som bedrivs inom socialnämndens olika verksamhetsområden. Det hör också till administrationens uppgifter att bevaka förändringar i lagstiftning m.m. och förmedla kunskaper till berörda enheter.

Resultatenheter och verksamheter

Arbete och Sysselsättningsenheten

Ansvarig chef Håkan Olsson
0512-318 65
hakan.olsson@vara.se

Läs om Arbete- och sysselsättningsenhetens verksamheter genom att klicka här. 

Individ- och familjeomsorg (IFO)

Verksamhetschef Jessica Bredenberg
0512-31251
jessica.bredenberg@vara.se

Omsorgen kring personer med funktionsnedsättning (OF)

Verksamhetschef: Anne Pehrsson, anne.pehrsson@vara.se, 0512-31932

Gruppbostad, Johan Brink, Vara
Ansvarig: Emma Lefors
0512-313 25
emma.lefors@vara.se

Gruppbostad, Laurentiusgatan, Vedum
Ansvarig: Tommy Larsson
0512-319 69
tommy.larsson@vara.se

Gruppbostad Lingonet, Vedum
Ansvarig: Tommy Larsson
0512-319 69
tommy.larsson@vara.se

Gruppbostad Målaren
Ansvarig: Anita Lidberg
0512-319 12,
anita.lidberg@vara.se

Gruppbostad Götgatan, Kvänum
Ansvarig: Tommy Larsson
0512-319 69
tommy.larsson@vara.se

Gruppbostad Ekebacka, Helås
Ansvarig: Ulrika Dahlberg
0512-318 59
ulrika.dahlberg@vara.se

Servicebostad Karlsrogatan, Vedum
Ansvarig: Åsa Hedvall
0512-318 48
asa.hedvall@vara.se

Servicebostad Smedjan, Vara
Ansvarig: Anita Lidberg
0512-319 12,
anita.lidberg@vara.se

Boendestöd
Ansvarig: Åsa Hedvall
0512-318 48
asa.hedvall@vara.se

Korttidsvistelse Kompassen
Ansvarig: Emma Lefors
0512-313 25
emma.lefors@vara.se

Korttidsvistelse/korttidshem Visaren
Ansvarig: Anita Lidberg
0512- 319 12,
anita.lidberg@vara.se

Personliga assistenter
Ansvariga:
Ulrika Olsson,
0512-315 74,
ulrika.olsson@vara.se

Catharina Ask
0512-315 73,
catharina.ask@vara.se

 

Äldreomsorg (ÄO)

Verksamhetschef: Linda Norlin, linda.norlin@vara.se

Hemtjänst Vara
Ansvarig: Mikaela Lövberg
0512-312 70
mikaela.lovberg@vara.se

Hemtjänst Levene
Ansvarig: Anna Benholm
0512-310 29
anna.benholm@vara.se

Hemtjänst Vedum
Ansvarig: Pia Saxberg
0512-318 21
pia.saxberg@vara.se

Hemtjänst Kvänum
Ansvarig: Elisabeth Lexén
0512-316 62
elisabeth.lexen@vara.se

Rondellen och Nattpatrullen
Ansvarig: Maria Palm
0512-315 48
maria.palm@vara.se

Dagverksamheterna
Ansvarig: Kristina Johansson
0512-312 74
kristina.johansson@vara.se

Östergård
Ansvarig: Caroline Wall
0512-316 88
caroline.wall@vara.se

Södergård
Ansvarig: Christina Strandman
0512-315 55
christina.strandman@vara.se

Stenkilsgården
Ansvarig: Kristina Johansson
0512-312 74
kristina.johansson@vara.se

Solgården
Ansvarig: Kristina Johansson
0512-312 75
kristina.johansson@vara.se

Tornumsgården och Kvänumsgården
Ansvarig: Jeanette Nilsson
0512-316 89
jeanette.nilsson2@vara.se

Sjuksköterskeenheten
Ansvarig: Ann-Charlott Folkeson
0512-315 44
ann-charlott.folkesson@vara.se

Bistånds- och rehabenheten
Ansvarig: Maria Palm
0512-315 48
maria.palm@vara.se

Kontakt

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.