Tekniska förvaltningen

Förvaltningen sköter gator, vägar, parker, vatten- och avloppsreningsverk, matlagning till skolor och äldreboenden, ansvarar för kommunens fastigheter, lokalvård samt avfallshantering. Förvaltningen svarar till Tekniska nämnden.

Resultatenheter inom Tekniska förvaltningen

VA-enheten

Ansvarig: Robert Isberg, VA-chef
Tel. 0512-310 94
robert.isberg@vara.se

Gatu- och parkenheten

Ansvarig: Mikael Jönsson, gatu- och parkchef
Nås via gatukontorets expedition på tel. 0512-310 91
mikael.jonsson@vara.se

Renhållning, avfall

Ansvarig: Robert Isberg. VA-chef
Tel. 0512-310 94
robert.isberg@vara.se

Fastighetsenheten

Ansvarig: Åsa Hammargård
Tel. 0512-310 85
asa.hammargard@vara.se

Kostenheten

Ansvarig: Ann-Kristin Torstensson
Tel. 0512-313 21
ann-kristin.torstensson@vara.se

Lokalvård

Ansvarig: Ingela Välitalo,
Tel. 0512-312 12
ingela.valitalo@vara.se

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.