Tekniska förvaltningen

Förvaltningen sköter gator, vägar, parker, vatten- och avloppsreningsverk, matlagning till skolor och äldreboenden, ansvarar för kommunens fastigheter, lokalvård samt avfallshantering. Förvaltningen svarar till Tekniska utskottet som tillhör Kommunstyrelsen.

Följande resultatenheter finns inom Tekniska förvaltningen

VA-enheten

Ansvarig: Robert Isberg,
0512-310 94
robert.isberg@vara.se

Gatu och parkenheten

Ansvarig: Mikael Jönsson, gatu- och parkchef
Nås via gatukontorets expedition på telefonnummer 0512-310 91
mikael.jonsson@vara.se

Renhållning, avfall

Ansvarig: Robert Isberg
0512-310 94
robert.isberg@vara.se

Fastighetsenheten

Ansvarig: Joakim Halaby
0512-310 75
joakim.halaby@vara.se

Kostenheten

Ansvarig: Ann-Kristin Torstensson,
0512-313 21
ann-kristin.torstensson@vara.se

Lokalvård

Ansvarig: Margareta Hagström,
0512-312 12
margareta.hagstrom@vara.se

Kontakt

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.