Hållbar utveckling

Miljöaspekten på hållbar utveckling är att använda naturresurserna på ett långsiktigt sätt. Vara kommun ska ta ett globalt ansvar. Miljöarbetet ska skapa förutsättningar för en effektiv resursanvändning och minskad klimatpåverkan

Det finns tre dimensioner som är viktiga att uppmärksamma i kommunens hållbarhetsarbete. Alla delarna har lika stor betydelse – ibland är de en förutsättning för varandra, och ibland kan de krocka. Huvudsaken är att de alla inkluderas för att säkerställa att vi når en hållbar utveckling.

Miljömässig hållbarhet handlar om naturmiljön. Den miljö och de naturresurser som finns på planeten är vad vi har att röra oss med. Vi kan inte utöka den ekologiska dimensionen utan endast förvalta de naturresurser vi har på olika sätt. Förvaltar vi våra naturresurser på ett hållbart sätt kan vi säkerställa att de finns kvar för kommande generationer.

För att de allra yngsta ska ha en giftfri miljö och hållbar vistelse på våra förskolor är vi med i Grön flagg , Håll Sverige rents skräpplockardagar och Kemikaliesmart förskola.  När det kommer till all kost inom kommunen lägger vi stort fokus på att maten skall vara tillagad så nära gästen som möjligt och strävar efter råvaror av toppklass och av stor del närproducerade livsmedel. Potatisen vi serverar kommer från Svartemaden och champinjoner från Franzéns. Den färska fisken kommer från Hanssons fisk eller Feldts fisk (Göteborgs fiskhamn), allt kött och all kyckling är svensk. I våra upphandlingar möjliggör vi för lokala producenter att leverera sina produkter till oss. Dessutom är Vara kommun, sedan 2015, diplomerad som Fairtrade city.

Trafiken är den enskilt mest miljöbelastande sektorn och bidrar till en rad allvarliga miljöproblem som växthuseffekt, försurning, övergödning, samt luftföroreningar och buller. Därför ska vi genom aktiva val av färdmedel minska vår miljöbelastning. Kommunens fordonspark innehåller bland annat elbilar och cyklar.

Social hållbarhet handlar om oss människor. Vi vill ha ett rättvist samhälle där våra grundläggande mänskliga behov, som till exempel tak över huvudet, trygghet och tillgång till mat och vatten, kan uppfyllas. Social hållbarhet handlar också om demokrati och delaktighet, om hälsa och välbefinnande och om hopp och framtidstro.

Inom Vara kommun jobbar vi aktiv med folhälsan.

Den ekonomiska dimensionen berör de ekonomiska medel vi har att röra oss med. Inom kommunen handlar det om att varje tid och generation betalar sin egen kommunala service.

 

 

Kontakt

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.