Social

Bild på en kvinna och ett barn.

Den sociala dimensionen innebär att alla ska beredas möjligheter till att uppfylla sina grundläggande behov, som till exempel tak över huvudet, trygghet och tillgång till mat och vatten. Social hållbarhet handlar också om demokrati och delaktighet, om hälsa och välbefinnande och om hopp och framtidstro. Kommunens kärnverksamhet påverkar möjligheterna att driva ett socialt hållbarhetsarbete.

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.