Fairtrade City

Vara kommun har allt oftare rättvisemärkt kaffe i koppen.

Fairtrade Citys logotyp. Bild.

Sedan 2015 är Vara, tillsammans med drygt 60 andra kommuner, en så kallad Fairtrade City. Syftet är att öka intresset för rättvisemärkta produkter både internt och externt i kommunen. Och hittills verkar det ha haft genomslag inom kommunens verksamheter, i alla fall när det gäller kaffe. 2019 var 96 procent av allt kaffe som köps via kommunens ramavtal rättvisemärkt. Rättvisemärkta produkter kan vara dyrare än konventionella. Men i kommunens ramavtal för livsmedel skiljer det inte så mycket, tack vare stora volymer.

Våra priser på konventionellt kaffe ligger på 57 kronor kilot. Det som är både ekologiskt och rättvisemärkt kostar 63 kronor kilot, säger Louise Thorsson på kostenheten.

Fairtrade City är en diplomering till kommuner som engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion. För att behålla diplomeringen måste kommunen uppfylla kriterier som rör etisk upphandling och driva ett utåtriktat informationsarbete om etisk konsumtion.

Det här är ett sätt för Vara kommun att förbättra världen i det lilla. Vi kan lokalt göra något som påverkar globalt, säger Irene Karlsson, styrgruppens ordförande.

Välj Fairtrade-märkt!

Fairtrade är en oberoende produktmärkning som bidrar till förbättrade arbets- och levnadsvillkor för odlare och anställda i utvecklingsländer. När du köper Fairtrade-märkta produkter innebär det att:

 • Odlare och anställda får rättvisa löner
 • Barnarbete och diskriminering motverkas
 • Demokratin och organisationsrätten främjas
 • Miljöhänsyn och ekologisk produktion främjas
 • Lokalsamhället utvecklas socialt och ekonomiskt

Styrgrupp för Fairtrade

Följande sitter med i styrgruppen för Fairtrade City- Vara:

 • Studieförbunden
 • Vara församling
 • Vara kommun
 • Vara köpmannaförening
 • Vision

Fairtrade-diplomering

2016- Matöppet Vara

2017- Skarstad församling

2018- Kostenheten Vara kommun

2019- Ica Kvantum Vara

2020- Willys Vara

Fairtrade på jobbet

Har ni Fairtrade-märkt kaffe, te och socker i fikarummet? Registrera din arbetsplats på fairtrade.se

Genom att registrera er kommer ni med på Fairtrades lista över arbetsplatser som tar socialt ansvar i fikarummet.

Följande sitter med i styrgruppen för Fairtrade City- Vara:

 • Studieförbunden
 • Vara församling
 • Vara kommun
 • Vara köpmannaförening
 • Vision

Kontakt

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.