Fairtrade City

Vara blev 2015 diplomerad som Fairtrade City. Diplomeringen syftar till att öka kännedomen om och efterfrågan av varor som har blivit producerade med respekt för mänskliga rättigheter i andan av Agenda 2030. 

För Vara innebär att vara en Fairtrade City bland annat:

  • kommunen har som mål att öka sina inköp av produkter märkta med Fairtrade eller annan etisk märkning.
  • vi har ett utbud av minst 30 olika produkter i våra butiker, serveringar och hotell.
  • minst 10 arbetsplatser fikar på någon produkt märkt med Fairtrade.

Det finns en styrgrupp för Fairtrade City  bestående av representanter från både kommun och näringsliv som bland annat har i uppdrag att samordna och arrangera informationsinsatser om Fairtrade och rättvis handel.

Kontakt

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.