Information om coronaviruset

Senast uppdaterad 27 november

För att du inte ska behöva leta efter vad som är nytt hittar du nedan vilka sidor som senast uppdaterats.

Nytt de senaste veckorna:

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skärpta lokala allmänna råd

Från och med den 29 oktober inför Folkhälsomyndigheten nya skärpta allmänna råd i vår region:

 • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.
 • Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.
 • Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge.
 • Alla verksamheter bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Det kan till exempel innebära att verksamheten minimerar antalet besökare vid samma tidpunkt.
 • Arbetsgivare bör vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Det kan vara åtgärder som att uppmana personalen att arbeta hemifrån, erbjuda utökade förutsättningar för att arbeta hemifrån och att tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten skjuts upp.

Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av rådet. Det är dock viktigt att tänka på att den som har symtom som kan vara covid-19 ska undvika all nära kontakt med andra.

Beslutet har förlängts och gäller till och med 13 december 2020.

Varför skärpta råd?

Antalet personer som diagnosticerats med covid-19 har ökat kraftigt i flera regioner i landet. Det har gett en ökad belastning på hälso- och sjukvården, med ett ökat antal inskrivna patienter med covid-19 i slutenvården. Antalet smittade personer inom SÄBO, särskilda boendeformer för äldre, har också ökat. Därför krävs det nu extra åtgärder utöver de som redan gäller i hela landet och som grundar sig i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd.

Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson har därför, i samråd med bland annat smittskyddsläkare för Västra Götalands län  fattat beslut om att lokala allmänna råd ska gälla under en begränsad tid för att ytterligare bromsa de lokala utbrotten.

Under rubriken "Relaterat" i högerspalten hittar du länkar till uppdaterad och säkerställd information från myndigheterna om coronaviruset och sjukdomen covid-19.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vad kan jag göra för att bromsa smittspridningen?

Var och en i Sverige behöver ta ansvar för att förhindra smittspridning genom att:

 • vara noggranna med sin handhygien och ofta tvätta händerna med tvål och vatten i minst 20 sekunder
 • hålla avstånd till varandra inom- och utomhus
 • hålla avstånd till varandra i kollektivtrafiken och i andra allmänna färdmedel
 • avstå från att delta i större sociala sammanhang som fester, begravningar, dop, kalas och bröllop
 • på idrottsplatser, badhus, gym och i andra träningslokaler hålla avstånd till varandra och undvika att byta om i allmänna omklädningsrum
 • undvika att resa i rusningstrafik
 • avstå från onödiga resor.

Så informerar vi om smitta

Vara kommun vill verka för öppenhet och transparens, informera om det som tillhör vårt ansvarsområde och underlätta för våra medborgare att hitta relevant och säkerställd information från våra myndigheter. När det gäller information om antalet smittade i kommunen så råder stark patientsekretess. Kommunen får inte lämna ut några uppgifter om enskilda ärenden då integriteten måste värnas. Detta gäller både personal, brukare och barn och elever i förskola/skola. Därför informerar vi inte allmänheten om vilka verksamheter som har/haft bekräftade fall av covid-19. De enda som informeras är de som berörs på enheten, till exempel anhöriga, föräldrar och personal.

Provtagning för covid-19

För information om provtagning, gå in på din vårdcentrals hemsida. Olika vårdcentraler kan ha olika rutiner för provtagning. Läs mer på 1177:s sida om provtagning.

Läget lokalt, regionalt och nationellt

Hur läget ser ut i kommunen totalt (den geografiska enheten) samt i regionen och landet i sin helhet, kan du läsa om på Västra Götalandsregionens och Folkhälsomyndighetens webbplatser nedan.

Västra Götalandsregionens statistik
Folkhälsomyndighetens statistik

Händer i ett knä

Omsorg och stöd

Film riktad till personer med intellektuell funktionsnedsättning Myndigheten för delaktighet har tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Riksförbundet FUB tagit fram en film om coronaviruset riktad till personer med intellektuell funktionsnedsättning, IF. Upphävt besöksförbud på särskilda boenden Du som anhörig/närstående är varmt välkommen att besöka våra verksamheter igen från och med den 1…

Lättläst och andra språk

Information in English You can find information in English and frequently asked questions about covid-19 on The Public Health Agency of Sweden’s website. Here is a telephone number you can call if you have general questions, not medical, about the Corona virus: 08-123 680 00. Information om nya coronaviruset på flera språk Information på flera språk…

Förskola, skola och gymnasium

Just nu är rekommendationen från regeringen och Folkhälsomyndigheten att förskolor och grundskolor har öppet som vanligt. Men både personal och barn och ungdomar som är sjuka ska stanna hemma från jobb och skola. Läget kan snabbt förändras och Vara kommun följer utvecklingen noga. Vårt fokus är att barnen ska må bra och få sin undervisning. Därför…

Bad och bibliotek

Badhus, bibliotek och fritidsgårdar stängda Med anledning av Folkhälsomyndighetens beslut om skärpta lokala allmänna råd har bildningsförvaltningen/nämnden beslutat om följande åtgärder: Kommunens samtliga folkbibliotek hålls stängda. Vara Badhus och Nästegårdsbadet är stängt. Skolsim samt föreningsorganiserad simträning för ungdomar födda 2005 eller senare tillåts. Torsbo fritidsgård, Kvänums fritidsgård och Vedums fritidsgård är stängda. Torsbo håller skolöppet…

Så undviker du smittspridning

För att bromsa spridningen av det nya coronaviruset är det viktigt att vi tillsammans hjälps åt. Det görs genom att: Du stannar hemma om du känner dig sjuk med snuva, hosta eller feber, även vid lindriga symtom. Du tvättar händerna med tvål och varmt vatten ofta. Hosta eller nys i armvecket. Använd pappersnäsdukar för engångsbruk…

Bilden visar en person som tittar på sin mobil

Samtalsstöd

Viktiga telefonnummer Krisinformation.se listar viktiga telefonnummer. Råd och stöd på mejl, chatt och telefon Det finns många olika föreningar och organisationer som erbjuder råd och stöd på nätet och på telefon. Det kostar ingenting och du behöver inte berätta vem du är, om du inte vill. Här hittar du stödlinjer och telefonjourer som du kan…

Ring med blått frågetecken i.

Frågor och svar

Här finner du svar på de vanligaste frågorna som vi får just nu.

För företagare

Med anledning av den senaste tidens utveckling gällande spridningen av coronaviruset har vi sammanfattat var du som företagare kan hitta aktuell information och vad Vara kommun gör. Osäkerheten i det nuvarande läget är stor och läget kan därför snabbt komma att förändras. Via länkarna nedan kan du kontinuerligt hålla dig uppdaterad. Samverkar med näringslivet för…

Var källkritisk!

Det förekommer en stor mängd ryktesspridning och spekulationer i spåren av smittan. Vi vill därför påminna om vikten av att vara källkritisk när man tar del av information som sprids, till exempel i sociala medier. Tänk också på att inte sprida information vidare som inte är bekräftad eller kommer från en säkerställd källa. Informationen på…

Kök och restauranger

Här hittar du uppdaterad information om kommunens kök och restauranger. Restauranger på äldreboenden öppnar igen Från och med den 26 oktober 2020 är du välkommen att äta på Solgården och Stenkilsgårdens restauranger. Tornumsgårdens restaurang kommer att öppna den 30 november på grund av renovering. Öppettiderna är desamma som tidigare: Solgården kl. 12-14 Stenkilsgården kl. 12-13.30…

För dig över 70 år

Här har vi samlat information som är speciellt riktad till dig som är över 70 år. Från och med den 22 oktober 2020 omfattas personer över 70 år och riskgrupper av samma rekommendationer som alla andra grupper i samhället. De särskilda rekommendationerna för dessa grupper är borttagna. Nyhet om lättare restriktioner. Vad kan jag göra…

För föreningar

Här har vi samlat information som är speciellt riktad till föreningslivet. Så här jobbar Vara kommun med föreningsstöd i Coronatider Kultur & Fritid Ett "Tillfälligt stöd för covid -19 2020" finns att söka från Vara Kommun senast den 15 november. Det är kvarvarande medel av föreningsbidragspotten i Vara kommun som kommer fördelas. Hur mycket det…

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.