För föreningar

Här har vi samlat information som är speciellt riktad till föreningslivet.

Så här jobbar Vara kommun med föreningsstöd i Coronatider

Enkät om coronapandemins påverkan på föreningslivet

Coronapandemin har slagit hårt mot stora delar av samhället och föreningslivet är inget undantag. Förbudet mot att samlas i stora folkgrupper och uppmaningar om social distansering har medfört inställda träningar, träffar och evenemang vilket har gjort att många har behövt ställa om sin verksamhet.
Hjälp oss att hjälpa dig! Med anledning av detta har vi skickat ut en enkät till föreningar i kommunen, i syfte att få en samlad bild av hur pandemin har slagit mot föreningslivet.

Enkäten behandlar bland annat frågor om hur coronapandemin har påverkat föreningarnas aktivitetsnivå, ekonomi och motivation hos ledare och medlemmar. Underlaget kommer att ge värdefull information om vilka insatser och vilket stöd föreningslivet är i behov av och ge oss en riktning i arbetet med att hjälpa föreningar under och efter krisen.
Enkäten har skickats via mail till föreningar i Essunga, Grästorp, Götene, Lidköping, Skara och Vara.
Har du frågor om enkäten? Kontakta Magnus Södervall. Resultatet av enkäten presenteras i slutet av sommaren.

Kultur & Fritid

Vårt ”Aktivitetsstöd för barn och unga” (LOK) för våren 2020 kommer att behandlas som våren 2019 då många föreningar har fått stor minskning av aktiviteter denna vår och då kommer vi använda förra årets siffror.

Vad gäller övriga föreningsbidrag har vi fått ett uppdrag att se över och återkomma med förslag på hur vi kan fördela om medel mellan de olika bidragen inom befintlig budgetram. Alla bidrag går inte ut varje år så det finns oftast medel kvar som vi vill använda till extra stöttning till föreningarna.

Vi kommer inte subventionera hyror i de få kommunala anläggningar kommunen hyr ut tider i då det slår orättvist mot de flesta föreningarna som driver sina egna eller hyr in sig hos privata.

Vi följer vad som händer på både kultur- och på idrottssidan centralt för att kunna bistå med aktuell information. Vid frågor kontakta oss gärna! Kontaktuppgifter i högerspalten.

Folkhälsorådet – stöd för utomhusaktiviteter

Folkhälsorådet erbjuder ett ekonomiskt stöd till föreningar i Vara som vill arrangera utomhusaktiviteter.
Stödet är till för att motivera till mer utomhusaktiviteter under coronakrisen. Aktiviteterna får inte gå emot Folkhälsomyndighetens rekommendationer, vilket innebär att förutsättningarna för att få stödet kan komma att ändras under tiden. Det kan handla om nya riktlinjer för antal personer per aktivitet, avstånd eller annat.
Stödet är på maximalt 5000 kronor och ska göra så att det inte blir en kostnad för den enskilda deltagaren. Exempel på aktiviteter är tipspromenader, cykel-orienteringskontroller eller digitala aktiviteter. Alla idéer är välkomna!
Stödet kan sökas fram till den 1 september 2020.
För att söka, mejla till folkhalsa@vara.se.

Externa stöd

Sparbanksstiftelsen Skaraborg

Med anledning av coronaviruset avsätter Sparbanksstiftelsen Skaraborg 12 miljoner i extra stöd till lokala föreningar och näringsliv! Detta för att hjälpa aktörer inom vårt område att kunna fortsätta bidra till att vi kan vara en attraktiv plats att bo, leva och verka på. Läs mer och lämna din ansökan på deras hemsida.

Statligt stöd

I slutet av mars aviserade regeringen ett stödpaket där kultursektorn och idrottsrörelsen ska få en miljard kronor i extra stöd på grund av de ekonomiska konsekvenser som drabbat sektorerna till följd av coronavirusets spridning.

Statligt stöd idrott

Beslut om krisstöd till idrotten.

Statligt stöd kultur

Kulturrådet Beslut om krisstöd till kulturen.

Svenska Filminstitutet
Beviljade stöd.

Konstnärsnämnden
Beviljade krisstipendier.

Författarfonden
Författarfondens krisstipendier.

Regionalt stöd

Västra Götalandsregionens stödpaket till det regionala kulturlivet.

Stöd för att utveckla evenemangsformer
Förvaltningen för kulturutveckling (f.d Kultur i Väst) utlyser nu ett stöd för att utveckla evenemangsformer. Stödet kan sökas av ideella föreningar som arrangerar publika evenemang i Västra Götaland. Upp till 10 000 kr kan sökas för att användas till:
-att testa en ny evenemangsform
-kreativa lösningar på hur kan man arrangera småskaligt
-kompetensutveckling som behövs för att anpassa verksamheten
… eller något annat som krävs för att ni ska kunna fortsätta arrangera, trots rådande restriktioner kring resor och folksamlingar.
Sista ansökningsdag 13 september. Mer information om stöd för att utveckla evenemangsformer

Riksorganisationer

En del riksorganisationer/riksförbund har riktade stöd för sina anslutna medlemmar. Kolla gärna direkt med den riksorganisation/riksförbund som din förening är ansluten till.

Boverket

Boverkets ”Stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran”. Obs att det är hyresvärden som söker stödet. Läs mer här.

Vid arrangemang

Folkhälsomyndighetens råd till arrangörer. Riskbedömning av evenemang och sammankomster med anledning av covid-19. Läs mer här om riskbedömning av evenemang.

Kontakt

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.