För föreningar

Här har vi samlat information som är speciellt riktad till föreningslivet.

Föreningsstöd under pandemin

Kultur & Fritid

Bildningsnämnden har fattat beslut om att det kommer finnas ett ”Tillfälligt stöd för covid-19 2021”. Det är kvarvarande medel av föreningsbidragspotten plus extra medel från kommunfullmäktige. Det är ett tufft år för alla föreningar 2021 även om vi ser en ljusning efter sommaren. Det tillfälliga stödet är fördelat.

Vårt ”Aktivitetsstöd för barn och unga” (LOK)  behandlas som senaste normala period för de föreningar som fick minskning av aktiviteterna.

Vi kommer inte subventionera hyror i de få kommunala anläggningar kommunen hyr ut, då det slår orättvist mot de flesta föreningarna som driver sina egna eller hyr in sig hos privata.

Vi följer vad som händer på både kultur- och på idrottssidan centralt för att kunna bistå med aktuell information. Vid frågor kontakta oss gärna!

Externa stöd

Statligt stöd

Nya extra stödpengar har delats ut till kultursektorn och idrottsrörelsen på grund av de fortsatta ekonomiska konsekvenser som drabbat sektorerna till följd av coronavirusets fortsatta effekter.
Krisstöd till kulturen
Coronaviruset och idrottsrörelsen

Riksorganisationer

En del riksorganisationer/riksförbund har riktade stöd för sina anslutna medlemmar. Kontakta gärna den riksorganisation/riksförbund som din förening är ansluten till.

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.