För föreningar

Här har vi samlat information som är speciellt riktad till föreningslivet.

Så här jobbar Vara kommun med föreningsstöd i Coronatider

Kultur & Fritid

Tillfälliga stödet fördelat

Bildningsnämnden har fattat beslut om att det kommer finnas ett ”Tillfälligt stöd för covid-19 2021” Det är kvarvarande medel av föreningsbidragspotten plus ev extra medel. Det är ett tufft år för alla föreningar 2021 även om vi ser en ljusning efter sommaren.

Vårt ”Aktivitetsstöd för barn och unga” (LOK)  behandlas som senaste normala period för de föreningar som fick minskning av aktiviteterna.

Vi kommer inte subventionera hyror i de få kommunala anläggningar kommunen hyr ut, då det slår orättvist mot de flesta föreningarna som driver sina egna eller hyr in sig hos privata.

Vi följer vad som händer på både kultur- och på idrottssidan centralt för att kunna bistå med aktuell information. Vid frågor kontakta oss gärna!

Externa stöd

Sparbanksstiftelsen Skaraborg

Med anledning av coronaviruset avsätter Sparbanksstiftelsen Skaraborg 12 miljoner i extra stöd till lokala föreningar och näringsliv! Detta för att hjälpa aktörer inom vårt område att kunna fortsätta bidra till att vi kan vara en attraktiv plats att bo, leva och verka på. Löpande ansökningsperiod. Läs mer och lämna din ansökan på deras hemsida.

Statligt stöd

Nya extra stödpengar har delats ut till kultursektorn och idrottsrörelsen på grund av de fortsatta ekonomiska konsekvenser som drabbat sektorerna till följd av coronavirusets fortsatta effekter. Nya ansökningsdatum finns utlagda så gå in på nedanstående länkar för vad som gäller för respektive område!

Statligt stöd kultur

Kulturrådet

Krisstöd till kulturen
Höstens utlysning av krisstöd öppnar den 13 september med stängningsdatum den 4, 5 och 6 oktober 2021.

Riksorganisationer

En del riksorganisationer/riksförbund har riktade stöd för sina anslutna medlemmar. Kontakta gärna den riksorganisation/riksförbund som din förening är ansluten till.

Kontakt

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.