För föreningar

Här har vi samlat information som är speciellt riktad till föreningslivet.

Så här jobbar Vara kommun med föreningsstöd i Coronatider

Kultur & Fritid

Tillfälliga stödet fördelat
Bildningsnämnden har fattat beslut 16 december om fördelningen av det  ”Tillfälligt stöd för covid -19 2020”. Det är kvarvarande medel av föreningsbidragspotten.
Det är ett tufft år för alla föreningar! De 24 inkomna ansökningarna har bedömts uppfylla kriterierna. Fördelningen är gjord utifrån stödets riktlinjer. Det grundar sig på förlorade intäkter, inställda evenemang, anpassning av verksamheten till de förändrade förutsättningarna, sökt belopp, andra beviljade ”Coronastöd”. Totalt fanns 220 000 kr att fördela vilket är långt ifrån behovet. 15 föreningar har fått 30-40% av sökt belopp, 6 st har fått något högre eller lägre. 3 föreningar har behandlats utifrån sina förlorade intäkter och därifrån bedömts enligt kriterierna i jämförelse med övriga föreningar. Pengarna betalas ut under 2020.

Vårt ”Aktivitetsstöd för barn och unga” (LOK) för hösten 2020 behandlades som hösten 2019 för de föreningar som fick minskning av aktiviteterna.

Vad gäller övriga föreningsbidrag så jobbar vi med att se över kommande åtgärder. Vi återkommer med hur vi inom befintlig budgetram kan stötta er föreningar. Alla bidrag går inte ut varje år så det finns oftast medel kvar som vi vill använda till extra stöttning till föreningarna.

Vi kommer inte subventionera hyror i de få kommunala anläggningar kommunen hyr ut, då det slår orättvist mot de flesta föreningarna som driver sina egna eller hyr in sig hos privata.

Vi följer vad som händer på både kultur- och på idrottssidan centralt för att kunna bistå med aktuell information. Vid frågor kontakta oss gärna!

Externa stöd

Sparbanksstiftelsen Skaraborg

Med anledning av coronaviruset avsätter Sparbanksstiftelsen Skaraborg 12 miljoner i extra stöd till lokala föreningar och näringsliv! Detta för att hjälpa aktörer inom vårt område att kunna fortsätta bidra till att vi kan vara en attraktiv plats att bo, leva och verka på. Löpande ansökningsperiod. Läs mer och lämna din ansökan på deras hemsida.

Statligt stöd

Nya extra stödpengar har delats ut till kultursektorn och idrottsrörelsen på grund av de fortsatta ekonomiska konsekvenser som drabbat sektorerna till följd av coronavirusets fortsatta effekter. Nya ansökningsdatum finns utlagda så gå in på nedanstående länkar för vad som gäller för respektive område!

Statligt stöd idrott

Beslut om krisstöd till idrotten.

Statligt stöd kultur

Kulturrådet

Krisstöd till kulturen

Svenska Filminstitutet

Information om utlysning av krisstöd 12 november
Information om regeringens krisstöd till filmområdet.

Konstnärsnämnden

Krisstipendier

Författarfonden

Författarfondens krisstipendier.

Regionalt stöd

Västra Götalandsregionens stödpaket till det regionala kulturlivet.

Riksorganisationer

En del riksorganisationer/riksförbund har riktade stöd för sina anslutna medlemmar. Kontakta gärna den riksorganisation/riksförbund som din förening är ansluten till.

Boverket

Boverkets ”Stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran”. Obs att det är hyresvärden som söker stödet.

Vid arrangemang

Följ Folkhälsomyndighetens råd till arrangörer. En riskbedömning ska ske i samband med arrangerande av evenemang och sammankomster. Läs mer om riskbedömning av evenemang.

Kontakt

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.