Omsorg och stöd

Händer i ett knä

Film riktad till personer med intellektuell funktionsnedsättning

Myndigheten för delaktighet har tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Riksförbundet FUB tagit fram en film om coronaviruset riktad till personer med intellektuell funktionsnedsättning, IF.


Våld i nära relationer

Om någon i din närhet utsätter dig för hot eller våld vet vi att du kan behöva hjälp och stöd.

Kontaktuppgifter till kvinnojour och andra organisationer som erbjuder hjälp.


Socialjour

Socialjouren är till för akuta ärenden för personer som bor eller vistas i någon av Skaraborgs kommuner. Mer information om socialjouren.


Så här minskar kommunen smittspridningen på särskilda boenden och på boenden inom LSS

Kommunen arbetar utifrån basala hygienrutiner

Det innebär att personalen inom omsorgen tvättar händerna när de kommer till arbetet och innan de byter om. Förutom att ha god handhygien, både tvättas och spritas händer regelbundet och skyddsutrustning som förkläde, handskar och visir används vid vårdnära arbete för att minska smittspridning.
Personalen hjälper även de brukare som behöver hjälp med sin handhygien, särskilt innan måltider och efter toalettbesök.

Möjlighet till rehabilitering finns, men inga gruppövningar

De boendes möjlighet till rehabilitering fortsätter men detta sker individuellt under kontrollerade former. Inga gruppövningar utförs.

Så få som möjligt tillsammans

Vistelse i gemensamma utrymmen måste ibland ske men med så få som möjligt i lokalen samtidigt. Promenader utomhus är att föredra. Boende sitter bredvid varandra och inte mitt emot när de t ex ser på tv eller spelar bingo. Vid måltider äter man separerade i den mån det går.

Stannar inne i sin lägenhet vid symtom

De boenden som har infektionssymtom som till exempel hosta, snuva, andningsbesvär och/eller feber håller sig inne i sin lägenhet. Begränsning sker av antalet medarbetare som har kontakt med dessa boenden.

Hårvård och fotvård sker utanför kommunens lokaler

Under förutsättning att varken brukare eller den som utför fotvård/hårvård har symptom.

Besök hos anhöriga om alla är friska

Brukare får hälsa på sina anhöriga om både brukare och anhöriga är friska. Om anhöriga under vistelsen blir sjuka eller får symptom får inte brukaren komma tillbaka utan stanna där tills dess att anhöriga varit symtomfria i 48 timmar.

Vissa ut- och ingångar är låsta

Vissa av ut- och ingångar till boendena kommer att låsas för att begränsa genomströmning av besökare. Där detta görs finns anslag uppsatta med hänvisning till telefonnummer för kontakt.

Externa besökare (ej anhöriga) och boende vistas inte tillsammans

Externa besökare som måste utföra arbete hos brukare måste använda rekommenderad skyddsutrustning och bör ej vistas i samma rum som brukaren.


Är du över 70 år och behöver hjälp att handla?

Vara kommun erbjuder hjälp med inköp av matvaror till dig över 70 år. Detta efter att Folkhälsomyndigheten råder alla personer över 70 år att stanna hemma och undvika sociala kontakter.
Du kan även kontakta oss om du är i behov av annan hjälp som t ex uthämtning av livsviktiga mediciner.

För att få hjälp ringer du biståndsenheten på tel. 0512-313 50. Telefonen är bemannad kl. 09-12 och 13-16. På tisdagar är telefonen stängd på förmiddagen. Hjälpen är kostnadsfri.

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.