Omsorg och stöd

Fortsatt besöksförbud på kommunens boenden

16 juli
I veckan uppdaterade Socialstyrelsen sina allmänna råd om tillfälligt besöksförbud på boenden för äldre. Förbud mot besök inomhus kan numera undantas om besökaren är symtomfri och kan uppvisa ett giltigt antikroppstestintyg. Det är upp till verksamhetsutövaren att besluta om undantag från besöksförbudet kan göras.

Vara kommun har i samråd med vårdhygien beslutat att inte ändra sina rutiner om besöksförbud och kommer därmed inte tillåta besök inomhus. Det nuvarande besöksförbudet gäller fram till den 31 augusti. Eventuellt nytt beslut om besök på våra boenden kommer att tas i september. Det som gäller är besök utomhus och under säkra former.

Hur går ett besök till?

  • Som anhörig ringer man och bokar ett besök under de besökstider som finns. Alla besök måste förbokas.
  • Max två anhöriga per besök.
  • Besökstiden är begränsad till 45 min då det är många som vill ses.
  • Besökare bör vara över 15 år. Spädbarn får följa med.
  • Ingen fysisk kontakt med personen på andra sidan av plexiglaset är tillåten.
  • Det är inte tillåtet att dela fika eller mat mellan besökande och boende under besöket.
  • Både besökare och boende måste vara helt symtomfria vid besöket.
  • En mötesvärd finns vid behov tillgänglig under hela besöket för att se till att alla instruktioner kring besöket följs.

Det är många regler och rutiner som måste efterföljas vid ett besök, vi hoppas att du som anhörig har förståelse för detta. Vi gör allt vi kan för att inte Covid-19 ska komma in på våra boenden.

Besökstider under sommaren

Ta kontakt med respektive boende för besökstider och bokning. Kontaktuppgifter hittar du här.

——————————————————————————————————–

Våld i nära relationer

Om någon i din närhet utsätter dig för hot eller våld vet vi att du kan behöva hjälp och stöd.

Kontaktuppgifter till kvinnojour och andra organisationer som erbjuder hjälp.

———————————————————————————————————

Socialjour

Socialjouren är till för akuta ärenden för personer som bor eller vistas i någon av Skaraborgs kommuner. Mer information om socialjouren.

——————————————————————————————————–

Information till anhöriga

Att du som anhörig just nu känner oro för din närstående som har kommunala insatser är naturligt. Genom att hålla ut, hålla i och hålla avstånd är vi övertygade om att vi tillsammans kan ta oss igenom denna kris så bra som möjligt.

Vi har tagit fram en broschyr med information till dig som är anhörig till någon av kommunens vård- och omsorgstagare. Ta del av broschyren här.

——————————————————————————————————–

Besöksförbudet i kommunens äldreboenden förlängs och skärps

16 juni
Idag beslutade regeringen att förlänga det tidigare besöksförbudet från 31 mars på landet äldreboenden till att gälla till och med 31 augusti. Beslutet innebär att inga närstående eller andra utomstående får besöka kommunens äldreboenden. Nyhet om förlängt och skärpt besöksförbud.

Efter rekommendation från Smittskyddsenheten Västra Götaland beslutade Socialförvaltningen i Vara kommun den 18 juni att skärpa besöksförbudet ytterligare och förbudet gäller nu även uteplatser. Detta eftersom smittspridningen i Skaraborg har ökat. Undantag bedöms av personal utifrån patientens tillstånd. Kontakta boendet för att få mer information om hur mötet med din anhörige kan genomföras på ett säkert sätt och vad som gäller vid möten utanför våra verksamheter.

———————————————————————————————————–

Så här minskar kommunen smittspridningen på särskilda boenden och på boenden inom LSS

Uppdaterad 2020-03-27

Kommunen arbetar utifrån basala hygienrutiner

Det innebär att personalen inom omsorgen tvättar händerna när de kommer till arbetet och innan de byter om. Förutom att ha god handhygien, både tvättas och spritas händer regelbundet och skyddsutrustning som förkläde, handskar och visir används vid vårdnära arbete för att minska smittspridning.
Personalen hjälper även de brukare som behöver hjälp med sin handhygien, särskilt innan måltider och efter toalettbesök.

Möjlighet till rehabilitering finns, men inga gruppövningar

De boendes möjlighet till rehabilitering fortsätter men detta sker individuellt under kontrollerade former. Inga gruppövningar utförs.

Så få som möjligt tillsammans

Vistelse i gemensamma utrymmen måste ibland ske men med så få som möjligt i lokalen samtidigt. Promenader utomhus är att föredra. Boende sitter bredvid varandra och inte mitt emot när de t ex ser på tv eller spelar bingo. Vid måltider äter man separerade i den mån det går.

Stannar inne i sin lägenhet vid symtom

De boenden som har infektionssymtom som till exempel hosta, snuva, andningsbesvär och/eller feber håller sig inne i sin lägenhet. Begränsning sker av antalet medarbetare som har kontakt med dessa boenden.

Hårvård och fotvård sker utanför kommunens lokaler

Under förutsättning att varken brukare eller den som utför fotvård/hårvård har symptom.

Besök hos anhöriga om alla är friska

Brukare får hälsa på sina anhöriga om både brukare och anhöriga är friska. Om anhöriga under vistelsen blir sjuka eller får symptom får inte brukaren komma tillbaka utan stanna där tills dess att anhöriga varit symtomfria i 48 timmar.

Vissa ut- och ingångar är låsta

Vissa av ut- och ingångar till boendena kommer att låsas för att begränsa genomströmning av besökare. Där detta görs finns anslag uppsatta med hänvisning till telefonnummer för kontakt.

Externa besökare (ej anhöriga) och boende vistas inte tillsammans

Externa besökare som måste utföra arbete hos brukare måste använda rekommenderad skyddsutrustning och bör ej vistas i samma rum som brukaren.

———————————————————————————————————

Tillfälliga förändringar inom hemtjänsten

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla med förkylningssymtom ska stanna hemma för att minska smittspridningen av covid-19. Det innebär att fler medarbetare än vanligt är hemma. Även antalet kontakter med personer över 70 år och riskgrupper behöver minimeras.

Därför görs nu tillfälliga förändringar i hemtjänsten. Förändringarna innebär främst att minska de fysiska besöken och istället, i de fall det är möjligt, ha kontakt och tillsyn via telefon. Det innebär också att hemtjänsten kommer vara restriktiva med ledsagning och följeslagare. Hjälp med städning kommer att genomföras som vanligt så långt det är möjligt. Skulle begränsningar av städning behövas kommer kök och toalett att städas i första hand. Hemtjänstens personal kommer att ta kontakt med alla som berörs av denna förändring.

———————————————————————————————————-

Anhörigutbildning och anhörigträffar inställda

Uppdaterad 2020-03-30
Med anledning av coronaviruset ställer vi in anhörigutbildningen och anhörigträffar tills vidare. Det går bra att kontakta anhörigstöd för samtal och rådfrågning för anhöriga. Kontaktuppgifter anhörigstöd hittar du här.

Träffpunkter och dagverksamhet stängda

Från och med fredagen den 20 mars stänger Träffpunkt Lärkan och Träffpunkt Vidhem. Beslutet gäller tills vidare.

Från och med tisdagen den 24 mars stänger dagverksamheten för äldre. Detta gäller dagverksamheten i Vara och Kvänum. Dagverksamheten demens Ebba kommer att vara öppen som vanligt. Beslutet gäller tills vidare.

————————————————————————————————————

Är du över 70 år och behöver hjälp att handla?

Vara kommun erbjuder hjälp med inköp av matvaror till dig över 70 år. Detta efter att Folkhälsomyndigheten råder alla personer över 70 år att stanna hemma och undvika sociala kontakter.
Du kan även kontakta oss om du är i behov av annan hjälp som t ex uthämtning av livsviktiga mediciner.

För att få hjälp ringer du biståndsenheten på tel. 0512-313 50. Telefonen är bemannad kl. 09-12 och 13-16. På tisdagar är telefonen stängd på förmiddagen. Hjälpen är kostnadsfri.

————————————————————————————————————–

Ändring av insatser och avgifter för dessa

Åtgärder för att minska spridningen av coronaviruset har orsakat en extraordinär händelse vilket medför stora påfrestningar på verksamheten. Det kan bli nödvändigt att prioritera bort vissa insatser för att kunna ge nödvändig vård och omsorg.

Högst prioritet har insatserna hos de personer som har störst behov av vård och omsorg. Enhetschefen bedömer vilka insatser som har högst prioritet. Detta kan medföra att vissa insatser under rådande omständigheter inte kommer att kunna utföras.

Om inte alla av insatser kan utföras till följd av coronavirus kommer avgiften för hemtjänst för den enskilde individen att justeras den månad detta inträffar. Enhetschef informerar avgiftshandläggaren om eventuella avgiftsförändringar.

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.