Omsorg och stöd

Händer i ett knä

Vaccinering av brukare inom vård och omsorg

Först ut är boenden på kommunens särskilda boenden. Det är Folkhälsomyndigheten som prioriterar vilka som först ska vaccineras och det är de som bor på särskilda boenden eller har hemvård från kommunen som först får vaccin. I den andra prioriteringsgruppen finns medarbetare inom vård och omsorg som har patientnära arbetsuppgifter.

För dig som vill veta mer om vaccination så finns fakta och information på följande webbsidor:
www.1177.se
www.folkhalsomyndigheten.se

Uppdaterad: 2021-01-22

Vad gäller för dig som har hemtjänst?

  • Vårdcentralens sjuksköterskor kommer vaccinera brukarna som har hemtjänst med endast SOL-insatser ( hjälp med te x personlig hygien och städning). Även deras hushållsnära kontakter kommer då att vaccineras. Hushållsnära kontakter är den eller de personer som brukaren delar hushållet med.
  • De brukare som har hemtjänst och som samtidigt är inskrivna i kommunal hälso- och sjukvård, kommer att få vaccin av kommunens sjuksköterskor.
  • Kommunens hemtjänstpersonal kommer att se till så att brukarna får information om vaccination och en hälsodeklaration (underlag för vaccinationen).
  • Vårdcentralen kommer att ringa alla brukarna inom hemtjänsten och boka en tid för vaccination. Vaccineringen kommer att ske på vårdcentralen men det kan även bli aktuellt med hembesök. OBS! Det kan förekomma bluffsamtal och dörrknackning om vaccinering. Vårdcentralen kommer endast att kontakta de brukare som har fått ett informationsbrev inför vaccineringen och endast per telefon.
  • Vårdcentralen planerar för att vara igång med denna vaccinering inom två veckor.

Film riktad till personer med intellektuell funktionsnedsättning

Myndigheten för delaktighet har tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Riksförbundet FUB tagit fram en film om coronaviruset riktad till personer med intellektuell funktionsnedsättning, IF.

Upphävt besöksförbud på särskilda boenden

Du som anhörig/närstående är varmt välkommen att besöka våra verksamheter igen från och med den 1 oktober. Läs mer om besök på särskilt boende.

——————————————————————————————————–

Våld i nära relationer

Om någon i din närhet utsätter dig för hot eller våld vet vi att du kan behöva hjälp och stöd.

Kontaktuppgifter till kvinnojour och andra organisationer som erbjuder hjälp.

———————————————————————————————————

Socialjour

Socialjouren är till för akuta ärenden för personer som bor eller vistas i någon av Skaraborgs kommuner. Mer information om socialjouren.

——————————————————————————————————–

Information till anhöriga

Att du som anhörig just nu känner oro för din närstående som har kommunala insatser är naturligt. Genom att hålla ut, hålla i och hålla avstånd är vi övertygade om att vi tillsammans kan ta oss igenom denna kris så bra som möjligt.

Vi har tagit fram en broschyr med information till dig som är anhörig till någon av kommunens vård- och omsorgstagare. Ta del av broschyren här.

———————————————————————————————————–

Så här minskar kommunen smittspridningen på särskilda boenden och på boenden inom LSS

Kommunen arbetar utifrån basala hygienrutiner

Det innebär att personalen inom omsorgen tvättar händerna när de kommer till arbetet och innan de byter om. Förutom att ha god handhygien, både tvättas och spritas händer regelbundet och skyddsutrustning som förkläde, handskar och visir används vid vårdnära arbete för att minska smittspridning.
Personalen hjälper även de brukare som behöver hjälp med sin handhygien, särskilt innan måltider och efter toalettbesök.

Möjlighet till rehabilitering finns, men inga gruppövningar

De boendes möjlighet till rehabilitering fortsätter men detta sker individuellt under kontrollerade former. Inga gruppövningar utförs.

Så få som möjligt tillsammans

Vistelse i gemensamma utrymmen måste ibland ske men med så få som möjligt i lokalen samtidigt. Promenader utomhus är att föredra. Boende sitter bredvid varandra och inte mitt emot när de t ex ser på tv eller spelar bingo. Vid måltider äter man separerade i den mån det går.

Stannar inne i sin lägenhet vid symtom

De boenden som har infektionssymtom som till exempel hosta, snuva, andningsbesvär och/eller feber håller sig inne i sin lägenhet. Begränsning sker av antalet medarbetare som har kontakt med dessa boenden.

Hårvård och fotvård sker utanför kommunens lokaler

Under förutsättning att varken brukare eller den som utför fotvård/hårvård har symptom.

Besök hos anhöriga om alla är friska

Brukare får hälsa på sina anhöriga om både brukare och anhöriga är friska. Om anhöriga under vistelsen blir sjuka eller får symptom får inte brukaren komma tillbaka utan stanna där tills dess att anhöriga varit symtomfria i 48 timmar.

Vissa ut- och ingångar är låsta

Vissa av ut- och ingångar till boendena kommer att låsas för att begränsa genomströmning av besökare. Där detta görs finns anslag uppsatta med hänvisning till telefonnummer för kontakt.

Externa besökare (ej anhöriga) och boende vistas inte tillsammans

Externa besökare som måste utföra arbete hos brukare måste använda rekommenderad skyddsutrustning och bör ej vistas i samma rum som brukaren.

———————————————————————————————————

Tillfälliga förändringar inom hemtjänsten

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla med förkylningssymtom ska stanna hemma för att minska smittspridningen av covid-19. Det innebär att fler medarbetare än vanligt är hemma. Även antalet kontakter med personer över 70 år och riskgrupper behöver minimeras.

Därför görs nu tillfälliga förändringar i hemtjänsten. Förändringarna innebär främst att minska de fysiska besöken och istället, i de fall det är möjligt, ha kontakt och tillsyn via telefon. Det innebär också att hemtjänsten kommer vara restriktiva med ledsagning och följeslagare. Hjälp med städning kommer att genomföras som vanligt så långt det är möjligt. Skulle begränsningar av städning behövas kommer kök och toalett att städas i första hand. Hemtjänstens personal kommer att ta kontakt med alla som berörs av denna förändring.

————————————————————————————————————

Är du över 70 år och behöver hjälp att handla?

Vara kommun erbjuder hjälp med inköp av matvaror till dig över 70 år. Detta efter att Folkhälsomyndigheten råder alla personer över 70 år att stanna hemma och undvika sociala kontakter.
Du kan även kontakta oss om du är i behov av annan hjälp som t ex uthämtning av livsviktiga mediciner.

För att få hjälp ringer du biståndsenheten på tel. 0512-313 50. Telefonen är bemannad kl. 09-12 och 13-16. På tisdagar är telefonen stängd på förmiddagen. Hjälpen är kostnadsfri.

————————————————————————————————————–

Ändring av insatser och avgifter för dessa

Åtgärder för att minska spridningen av coronaviruset har orsakat en extraordinär händelse vilket medför stora påfrestningar på verksamheten. Det kan bli nödvändigt att prioritera bort vissa insatser för att kunna ge nödvändig vård och omsorg.

Högst prioritet har insatserna hos de personer som har störst behov av vård och omsorg. Enhetschefen bedömer vilka insatser som har högst prioritet. Detta kan medföra att vissa insatser under rådande omständigheter inte kommer att kunna utföras.

Om inte alla av insatser kan utföras till följd av coronavirus kommer avgiften för hemtjänst för den enskilde individen att justeras den månad detta inträffar. Enhetschef informerar avgiftshandläggaren om eventuella avgiftsförändringar.

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.