Förskola, skola och gymnasium

Information riktat till förskola, skola och gymnasium.

Erbjudande om vaccination för barn som är 12 år och äldre

Vaccination mot covid-19 erbjudas barn i åldrarna 12-15 år, i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Elevhälsan i Vara samarbetar med Närhälsan Vara vårdcentral för att kunna utföra vaccinationer på kommunens skolor under skoltid.

Vid förhinder eller sjukdom får vårdnadshavare själva boka tid via 1177/Närhälsan. Tidpunkt för vaccination dos 2 kommer meddelas av Närhälsan vid första vaccinationstillfället.

Önskar du som vårdnadshavare delta vid vaccinationstillfället går det bra. Vaccinationen är frivillig.

Samtyckesblanketten samt hälsodeklaration lämnas till mentor på skolan snarast.

Samtyckesblankett
Hälsodeklaration
Informationsblad – Vaccination mot covid-19 för barn som är 12 år eller äldre

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.