Förskola, skola och gymnasium

Just nu är rekommendationen från regeringen och Folkhälsomyndigheten att förskolor och grundskolor har öppet som vanligt. Men både personal och barn och ungdomar som är sjuka ska stanna hemma från jobb och skola.

Läget kan snabbt förändras och Vara kommun följer utvecklingen noga. Därför pågår ett omfattande arbete utifrån flera tänkbara scenarier med att förbereda och planera verksamheten inom förskola och skola för eventuella förändringar.

Vårt fokus är att barnen ska må bra och få sin undervisning. Därför arbetar vi för att vara så väl förberedda som möjligt om läget skulle förändras.


Senaste nytt från bildningsförvaltningen:

25 juni 2020: Uppdaterad information om skolstart HT20 för gymnasiet (se fliken Gymnasium)

11 juni 2020: Upphävande av restriktioner i förskolan med anledning av Covid-19 (se fliken Förskola)

8 juni 2020: Livesändning av studenten 2020

8 juni 2020: Uppdateringar från bildningsförvaltningen 

12 maj 2020: Beslut angående sommarlovskort till skolungdomar

5 maj 2020: Behov av barnomsorg för vårdnadshavare med samhällsviktig funktion

Så här jobbar vi för att motverka smittspridning

För att minska risken för smittspridning ska alla elever och personal som känner symtom som feber, hosta och svårigheter att andas hålla sig hemma. Det gäller även vid lättare symtom som halsont, snuva och muskel- och ledvärk. Rekommendationerna gäller oavsett om man har varit på resa eller inte. Elever och personal ska vara symtomfria i två dagar innan återgång till skolan. Om en elev blir sjuk under skoldagen ska eleven gå hem så snabbt som möjligt.

Vi arbetar på olika sätt för att hjälpa till med att motverka smittspridning på våra skolor i Vara kommun. Nedan följer några exempel på vad vi gör just nu.

 • Föräldrar hämtar och lämnar i tamburen (eller motsvarande). Som vårdnadshavare följer du ditt barns förskolas/skolas rutiner.
 • Skolmaten serveras av kostenhetens personal.
 • Vi är extra noga med att se till att alla tvättar händerna innan maten och så långt det går undviker vi köbildning.
 • Vi har i möjligaste mån försökt undvika att våra elever ska röra sig mellan våra skolor. Detta innebär att vi i nuläget arbetar med distansundervisning i språkval och hem- och konsumentkunskap.
 • Vi har också skjutit upp flera arrangemang där eleverna skulle ha samlats i större grupper på t ex konserthuset.
 • Inplanerade skolresor till utlandet ställs in tills vidare.
 • Vi är restriktiva gällande aktiviteter utanför ordinarie verksamhet även i Sverige.
 • Tvättar och spritar händerna både barn/elever och vuxna regelbundet.
 • Barn/elever och personal är på sin avdelning/klassrum på sin förskola/skola i största möjliga mån.
 • Alla skolor arbetar för att undvika köbildning vid t ex skolmaten.
 • Om ett barn/elever uppvisar symptom isoleras barnet från barngrupp/klass tillsammans med en pedagog i den mån det går. Vårdnadshavare kontaktas omgående.
 • Förskolan ställer om och ökar utevistelsen i så stor utsträckning som det är möjligt.
 • Pedagog/kökspersonal serverar barnen mat.
 • Ipads och leksaker/lärmaterial rengörs frekvent med desinfektionsmedel.
 • Barn/elever och personal med symptom är hemma och är helt symptomfria i 48 h innan de återgår till förskolan.
 • Om vårdnadshavare har symptom (insjuknat under arbetsdagen) och behöver hämta sitt barn/elev så är förskolan/skolan behjälplig med att lämna barnet/eleven utomhus.
 • Förskolan/skolan följer de rekommendationer som HYFS (hygiensjuksköterska) och Folkhälsomyndigheten lämnar.
 • Avdelningar på förskolan storstädas ofta och leksaker torkas av kontinuerligt och frekvent. Visst material är bortplockat.
 • Städet har ökat sin städning av toaletter och tagytor.
 • Minimerar antalet barn/elever på samma yta så långt det är möjligt.

Förskola

Upphävande av restriktioner i förskolan med anledning av Covid-19

11 juni
Från och med 10 augusti återgår förskoleverksamheten i Vara kommun till normalläge. Detta innebär att bildningsförvaltningen häver beslutet om att friska barn till sjuka syskon och vårdnadshavare har möjlighet att komma till förskolan. Dock gäller som innan att inga personer med symptom få besöka eller vistas på förskolan.

Barn till arbetslösa samt föräldralediga har möjlighet att fördela sina 15h på tre dagar i veckan. Tiderna för detta bestäms av rektor på respektive förskola och kommuniceras ut via Unikum.

Barn till heltidspermitterade har möjlighet att vistas på förskolan 15h/vecka.

Detta gäller kring barnomsorgsplacering vid permittering

I samband med nuvarande spridning av coronaviruset har bildningsförvaltningen fått ta emot flera frågor om vad som händer med barnomsorgsplatser vid permittering (dvs när en anställd inte tilldelas några arbetsuppgifter av arbetsgivaren, men ändå har kvar sin anställning).

Detta gäller för förskola

Barnet behåller sin förskoleplacering om inte vårdnadshavare önskar annat. Då man har rätt till tid på förskolan när man är på arbete eller studerar så är barnen lediga då vårdnadshavarna är lediga.

Blir permitteringen långvarig ser förvaltningen över behovet av omsorg. Placeringen kan då gå över i en s.k. 15 h placering vilket innebär att barnen kan vistas på förskolan 15 h/vecka. Tiderna är då fasta och beslutas av respektive förskola.
Om man arbetar viss del under permitteringen så är barnen välkomna den tid man är på arbetet. Viktigt att man då lägger in nytt schema för sitt barn via e-tjänst.

Har ni frågor kontakta Yvonne Carlson, tel. 0512-312 54

Barn som uppehåller en 15 timmarsplacering i förskolan

20 april 2020
Från och med måndagen den 20 april upphävs beslutet om att de barn som har en placeringsgrund på 15 h/vecka ej får komma till förskolan. Vara kommun vädjar istället till er familjer att hålla era barn hemma under rådande omständigheter med Covid-19.

De barn som väljer att komma till förskolan är välkomna på nya tider: Måndag-fredag klockan 8.30-11.30. Verksamheten kommer mestadels att hållas utomhus. Det är viktigt att ni hör av er till förskolan om ni kommer eller inte för att de ska kunna planera verksamheten.

Under den tid som barnen inte fått möjlighet att vistas i förskolan kommer ingen avgift att tas ut. Från och med 20 april kommer avgift att tas ut som vanligt. Beslutet att inte barnen fick möjlighet att komma gällde från och med den 18 mars men faktura gick ut som vanligt för hela mars. Däremot har det inte gått ut faktura för april. Avgiften för perioden i mars kvittas mot 20-30 april. Det innebär att det läggs inte på någon avgift för april på majfakturan.

Coronaviruset innebär stora utmaningar för oss alla. Vi får tillsammans göra det allra bästa vi kan av situationen.

När syskon och vårdnadshavare är sjuka – gäller förskolebarn

18 mars 2020
Utifrån rådande situation så har Bildningsförvaltningen den 18 mars fattat beslut om att friska förskolebarn ej får komma till förskolan om sjuka syskon vårdas hemma. Det samma gäller om vårdnadshavare är hemma för sjukdom.

Detta för att minimera smittspridning och för att vi i dagsläget har flera personal hemma. Coronaviruset innebär stora utmaningar för oss alla. Vi får tillsammans göra det allra bästa vi kan av situationen.

Grundskola

Detta gäller kring barnomsorgsplacering vid permittering

I samband med nuvarande spridning av coronaviruset har bildningsförvaltningen fått ta emot flera frågor om vad som händer med barnomsorgsplatser vid permittering (dvs när en anställd inte tilldelas några arbetsuppgifter av arbetsgivaren, men ändå har kvar sin anställning).

Detta gäller för fritidshem

Då man endast har rätt till fritidsplacering när man arbetar eller studerar så pausas fritidshemsplatsen. Pausande av plats görs via kommunens e-tjänster. Uppge orsak Permittering så tas uppsägningstiden bort och ingen avgift debiteras.

När permitteringen upphör och man återgår till arbete ordnas fritidshemsplacering omgående på samma fritids som tidigare. Ansök då om plats via kommunens e-tjänst.

Har ni frågor kontakta Yvonne Carlson, tel. 0512-312 54

Gymnasium

Höstterminen 2020

Regeringen har beslutat att gymnasieskolorna kan öppna för vanlig undervisning i klassrummen igen från och med höstterminen 2020. När gymnasieskolorna öppnar igen är det viktigt att följa de allmänna råden för att minska risken för smittspridning.

Skolstart

Skolstart åk 1: Torsdag 20 augusti, upprop kl 08.45 (plats meddelas närmare skolstart)
Skolstart åk 2 och 3: Fredag 21 augusti, mentorstid kl 08.45 och därefter undervisning enligt schema

Skolkort

Bussarna kommer att går som vanligt när höstterminen drar igång. Elever i årskurs 2 och 3 kan åka på sina ”gamla” skolkort.
Elever i årskurs 1 som åker med Västtrafik  kommer att kunna hämta ut sitt skolkort första skoldagen.

SFI

SFI i Vara och Lidköping har varit stängt under våren och sommaren. Alla ska studera hemma. Hur det blir till hösten är än så länge oklart, information kommer att publiceras här när beslut tas.

För att minska risken för smittspridning ska alla elever och personal som känner symtom som feber, hosta och svårigheter att andas hålla sig hemma. Det gäller även vid lättare symtom som halsont, snuva och muskel- och ledvärk. Rekommendationerna gäller oavsett om man har varit på resa eller inte. Elever och personal ska vara symtomfria i två dagar innan återgång till skolan. Om en elev blir sjuk under skoldagen ska eleven gå hem så snabbt som möjligt.

Vi arbetar på olika sätt för att hjälpa till med att motverka smittspridning på våra skolor i Vara kommun. Nedan följer några exempel på vad vi gör just nu.

 • Föräldrar hämtar och lämnar i tamburen (eller motsvarande). Som vårdnadshavare följer du ditt barns förskolas/skolas rutiner.
 • Skolmaten serveras av kostenhetens personal.
 • Vi är extra noga med att se till att alla tvättar händerna innan maten och så långt det går undviker vi köbildning.
 • Vi har i möjligaste mån försökt undvika att våra elever ska röra sig mellan våra skolor. Detta innebär att vi i nuläget arbetar med distansundervisning i språkval och hem- och konsumentkunskap.
 • Vi har också skjutit upp flera arrangemang där eleverna skulle ha samlats i större grupper på t ex konserthuset.
 • Inplanerade skolresor till utlandet ställs in tills vidare.
 • Vi är restriktiva gällande aktiviteter utanför ordinarie verksamhet även i Sverige.
 • Tvättar och spritar händerna både barn/elever och vuxna regelbundet.
 • Barn/elever och personal är på sin avdelning/klassrum på sin förskola/skola i största möjliga mån.
 • Alla skolor arbetar för att undvika köbildning vid t ex skolmaten.
 • Om ett barn/elever uppvisar symptom isoleras barnet från barngrupp/klass tillsammans med en pedagog i den mån det går. Vårdnadshavare kontaktas omgående.
 • Förskolan ställer om och ökar utevistelsen i så stor utsträckning som det är möjligt.
 • Pedagog/kökspersonal serverar barnen mat.
 • Ipads och leksaker/lärmaterial rengörs frekvent med desinfektionsmedel.
 • Barn/elever och personal med symptom är hemma och är helt symptomfria i 48 h innan de återgår till förskolan.
 • Om vårdnadshavare har symptom (insjuknat under arbetsdagen) och behöver hämta sitt barn/elev så är förskolan/skolan behjälplig med att lämna barnet/eleven utomhus.
 • Förskolan/skolan följer de rekommendationer som HYFS (hygiensjuksköterska) och Folkhälsomyndigheten lämnar.
 • Avdelningar på förskolan storstädas ofta och leksaker torkas av kontinuerligt och frekvent. Visst material är bortplockat.
 • Städet har ökat sin städning av toaletter och tagytor.
 • Minimerar antalet barn/elever på samma yta så långt det är möjligt.

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.