För företagare

Med anledning av den senaste tidens utveckling gällande spridningen av coronaviruset har vi sammanfattat var du som företagare kan hitta aktuell information och vad Vara kommun gör.

Osäkerheten i det nuvarande läget är dock stor och läget kan därför snabbt komma att förändras. Via länkarna nedan kan du kontinuerligt hålla dig uppdaterad.

Samverkar med näringslivet för att säkerställa bemanning

I dialog med näringslivs- och arbetsmarknadsrådet har Vara kommun beslutat sig för att erbjuda permitterade personal vid privata företagens arbete i våra verksamheter.

Syftet är dels att försörja de kommunala verksamheterna med personal, inom främst vård, omsorg och kostverksamhet, och dels att underlätta för näringslivet då deras permitteringslöner minskar. Erbjudandet har även gått ut till privatpersoner som är i behov av arbete.

Kontakten med kommunen sker via kommunens växel, tel. 0512-310 00, och slussas via enheten för Arbetsmarknad, integration och sysselsättning vidare till Bemanningsenheten.

FöretagsAkuten i Skaraborg

FöretagsAkuten erbjuder kostnadsfri konfidentiell företagsrådgivning med anledning av att det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19 snabbt skapat allvarliga konsekvenser.

För att kunna möta dina behov av professionell stöttning så är vi din första kontakt på NyföretagarCentrum, vi samarbetar med ALMI företagspartner och andra aktörer.

NyföretagarCentrum i Skaraborg har tillsatt extra rådgivare med uppdrag att informera, ge stöd och lotsa vidare till rätt aktör, beroende på vad du som företagare behöver hjälp med.

Kontakt
Måndag till fredag kl 10-16
Telefon: 0500-45 41 41
E-post: skaraborg@nyforetagarcentrum.se

Vi eftersträvar i första hand möten via telefon och online men kan även erbjuda bokad personlig konsultation vid behov.

Skaraborgs Kommunalförbund och Västra Götalandsregionen medfinansierar FöretagsAkuten i Skaraborg.

Checklista för verksamheter

Tillsammans kan vi hjälpas åt att bromsa smittan. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram en checklista med tips på åtgärder.

Till butiksinnehavare och motsvarande

Om ni, för att minska smittspridningsrisk, tillfälligt flyttar ut er verksamhet på trottoaren – tänk då på behovet av en fri passage för gående. Kommunen kräver i normalfallet en fri passage på 1,5 meter, och utan nivåskillnader. Detta så att barnvagnar, rullatorer, etc., kan ta sig fram.

Till dig som driver restaurang eller kök

Folkhälsomyndigheten föreskriver nu, med stöd av smittskyddsförordningen, att restauranger, barer och caféer i hela landet behöver vidta särskilda åtgärder för att minska risken för spridning av covid-19:

  • Trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar får inte förekomma utan besökare ska kunna hålla avstånd mellan varandra.
  • Om det är möjligt att låta gästerna beställa och hämta sin mat och dryck själva så är det tillåtet, så länge som det inte leder till trängsel eller köer.
  • Hämtmat kan överlämnas som vanligt, så länge det går att göra utan trängsel mellan människor.
  • Den som ansvarar för verksamheten ansvarar för att ha rutiner för att göra risken för smittspridning så liten som möjligt.
  • Riskbedömningar ska göras regelbundet utifrån rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och regionernas smittskyddsläkare.
  • Smittskyddsläkaren kan efter samråd med kommunen fatta beslut om att förbjuda de verksamheter som inte uppfyller kraven.

Har du några frågor kontakta Vara kommuns livsmedelsinspektörer:
Mathias Berglund, tel. 0512-312 53
Linda Björfelt Käll, tel. 0512-310 70

Externa aktörer som stöttar företagare

Vara kommun tillsammans med andra kommuner i Skaraborg samverkar med en rad olika aktörer som på olika sätt gör insatser för att stötta dig som företagare. Länkar till dessa aktörers hemsidor och deras insatser hittar du här:

Connect Sverige
ICD
Assar
ALMI
Nyföretagarcentrum

Övrig allmän information

 

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.