Så undviker du smittspridning

För att bromsa spridningen av det nya coronaviruset är det viktigt att vi tillsammans hjälps åt.

Det görs genom att:

 • Du stannar hemma om du känner dig sjuk med snuva, hosta eller feber, även vid lindriga symtom.
 • Du tvättar händerna med tvål och varmt vatten ofta.
 • Hosta eller nys i armvecket.
 • Använd pappersnäsdukar för engångsbruk om du behöver snyta dig.
 • Håll gärna ett visst avstånd till andra och undvik att ta i hand.
 • Då många länder inför olika typer av restriktioner avråder UD från ickenödvändiga resor till alla länder.

folkhälsomyndigheten.se finns information på många språk om hur du kan skydda dig och andra från smitta

God handhygien

Affischen god handhygien kan du ladda ner och sätta upp på lämpliga ställen, som en påminnelse om vikten av god handhygien för att förhindra spridningen av smitta.

Information på andra språk om god handhygien från Västra Götalandsregionen: Information om god hygien på olika språk

Folkhälsomyndighetens allmänna råd 1 april

Den 1 april uppdaterade Folkhälsomyndigheten sina allmänna råd för att förhindra smittspridning av coronaviruset. Här betonas särskilt vikten av att alla nu tar sitt ansvar.

Var och en i Sverige bör

 1. vara noggranna med sin handhygien och ofta tvätta händerna med tvål och vatten i minst 20 sekunder,
 2. hålla avstånd till varandra inom- och utomhus på platser där människor samlas, som t. ex. butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, servicekontor och väntrum,
 3. hålla avstånd till varandra i kollektivtrafiken och i andra allmänna färdmedel,
 4. avstå från att delta i störra sociala sammanhang som fester, begravningar, dop, kalas och bröllop,
 5. på idrottsplatser, badhus, gym och i andra träningslokaler hålla avstånd till varandra och undvika att byta om i allmänna omklädningsrum,
 6. undvika att resa i rusningstrafik, och
 7. avstå från onödiga resor.

Personer över 70 år och andra riskgrupper bör, utöver det som anges ovan

 1. begränsa sina sociala kontakter,
 2. undvika att åka med kollektivtrafik och andra allmänna färdmedel, och
 3. undvika att handla i butiker som apotek och matvarubutiker eller vistas på andra platser där människor samlas.

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.