Samtalsstöd

Bilden visar en person som tittar på sin mobil

Viktiga telefonnummer

Krisinformation.se listar viktiga telefonnummer.

Råd och stöd på mejl, chatt och telefon

Det finns många olika föreningar och organisationer som erbjuder råd och stöd på nätet och på telefon. Det kostar ingenting och du behöver inte berätta vem du är, om du inte vill. Här hittar du stödlinjer och telefonjourer som du kan kontakta.

Här hittar du kontaktuppgifter till Tjejjouren Väst. De har extra öppettider just nu.

Våld i nära relationer

Om någon i din närhet utsätter dig för hot eller våld vet vi att du kan behöva hjälp och stöd.

Kontaktuppgifter till kvinnojour och andra organisationer som erbjuder hjälp.

Socialjour

Socialjouren är till för akuta ärenden för personer som bor eller vistas i någon av Skaraborgs kommuner. Mer information om socialjouren.

Samtalsstöd för ungdomar

Personalen på Lagmansgymnasiet har sammanställt en lista med telefonnummer till olika organisationer som erbjuder samtalsstöd för ungdomar. Här hittar du numren.

Äldrelinjen

Du som är 65 år och äldre och behöver medmänskligt stöd kan ringa till äldrelinjen, som har fått utökade öppettider på grund av utbrottet av covid-19. Äldrelinjen drivs av den ideella föreningen Mind och de som svarar är utbildade och erfarna volontärer, som fått särskild utbildning för uppdraget. Samtalet kostar dig en markering, Mind står för resterande samtalskostnad.

Om du känner oro ring Äldrelinjen, tel. 020-22 22 33.
Telefontid på vardagar kl. 8-19, helg 10-16.

Samtalsstöd för barn

Bris är Sveriges nationella stödlinje för barn, som både till vardags och under krissituationer erbjuder professionellt stöd till barn. När kriser uppstår i samhället påverkas alla olika, och det är viktigt att barn möts av utbildad personal som kan hjälpa barn utifrån deras stödbehov. Bris ger direktstöd till barn i stödkanalerna chatt, telefon och mejl, samt stöd till vuxna för att indirekt stötta barn (exempelvis hur vuxna kan prata med barn om coronaviruset).

Tips på hur du som vuxen kan prata med barn
Bris tips till vuxna, i samarbete med krisinformation.se, finns här.

Du som vuxen kan kontakta Bris kuratorer kl. 9-12 varje vardag på tel. 0771-50 50 50.

Tips direkt till barn
Tips kring hur barn kan hantera oro finns här.

Barn kan varje dag ringa (tel. 116 111), chatta och mejla till Bris kuratorer. Öppettider: 9-12 på vardagar, 14-21 alla dagar.

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.