Internationellt arbete

I Vara kommun värdesättes internationella nätverk och utbyten högt. Internationell samverkan är betydelsefullt för utveckling av de kommunala verksamheterna, dess medarbetare och kommunens invånare. Ytterst handlar det om en förståelse för omvärlden, se sambanden mellan lokal och global utveckling och verka för en ökad demokratisering av samhället.

Representanter för det kommunala partnerskapet från Kina och Vara kommun. Fotografi

Kommunalt Partnerskap

Lokalt självbestämmande ses som en förutsättning för att bekämpa fattigdom, som är målet för allt svenskt bistånd. Kommuner och landsting har därför fått en strategisk roll i den svenska utvecklingspolitiken. Ambitionen är att använda den gedigna erfarenhet som finns i Sverige om lokalt självstyre och utnyttja den som resursbas för utvecklingsländer. Kommunala Partnerskap är en…

EU-plaggan. Fotografi

På gång inom EU

Aktuell information om vad som är på gång inom EU och internationella samarbeten. EU:s Programperiod 2014-2020 Här hittar du information om EU:s fonder och program för budgetperioden 2014-2020. På gång inom EU Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) ger ut publikationen På gång inom EU två gånger per år. I denna skrift hittar du information om det…

Bokstäverna www som står för World wide web

Nyttiga länkar

Nedan finner du länkar som kan vara av intresse för dig som vill läsa mer om internationellt arbete inte enbart i Vara kommun utan i Sverige och världen. EU-upplysningen Europaparlamentets informationskontor i Stockholm Europaparlamentet i Bryssel Europeiska kommissionen Europeiska Unionens Råd Europeiska Ungdomsportalen Utbyten/Universitet- och högskolerådet Sveriges Kommuner och Regioner Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor…

Fotografier som representerar alla vänorter.

Vänorter

Vara kommuns vänorter Vara kommun har under lång tid haft ett aktivt internationellt arbete. Redan 1977 etablerades den första vänorten i Danmark, som i början av 1990-talet följdes av ytterligare två (Estland och Norge). Vid Sveriges inträde i EU (Europeiska Unionen) 1995 såg kommunen behov av ett utökat internationellt kontaktnät. Dels för att möjliggöra en…

Gruppbild över deltagare i projekt

Projekt

Vara kommunen har sedan Sveriges inträde i EU 1995 aktivt deltagit i en mängd EU/Internationella projekt och utbyten. Det internationella arbetet har över tid gett möjlighet till omvärldssamverkan, bidragit till kunskapsinhämtning och erfarenhetsutbyte samt främjat finansieringsmöjligheter vilket kan ses som verktyg för kommunens verksamhetsutveckling. [table id=72 /] [table id=126 /]

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.