Internationellt arbete

Ett strategiskt och långsiktigt arbete med internationalisering är en viktig del i Vara kommuns utveckling av de egna verksamheterna och för att skapa internationell medvetenhet hos invånarna. Det är också en framgångsfaktor för näringslivet.

De utmaningar mänskligheten står inför kan enbart mötas om människor överallt sätter sig in i globala samband, identifierar sig med en större värld och bestämmer sig för att leva med ett globalt ansvar. Ett viktigt initiativ är att få invånarna i kommunen att känna sig som världsmedborgare. Begreppet världsmedborgare innebär att hela mänskligheten betraktas som ett samfund av lika berättigade medborgare, utan hänsyn till skiljaktigheter i etnicitet, nationalitet och religion.

Internationalisering

Ett strategiskt och långsiktigt arbete med internationalisering är en viktig del i Vara kommuns utveckling av de egna verksamheterna och för att skapa internationell medvetenhet hos invånarna. Det är också en framgångsfaktor för näringslivet. De utmaningar mänskligheten står inför kan enbart mötas om människor överallt sätter sig in i globala samband, identifierar sig med en…

Kommunalt Partnerskap

Lokalt självbestämmande ses som en förutsättning för att bekämpa fattigdom, som är målet för allt svenskt bistånd. Kommuner och landsting har därför fått en strategisk roll i den svenska utvecklingspolitiken. Ambitionen är att använda den gedigna erfarenhet som finns i Sverige om lokalt självstyre och utnyttja den som resursbas för utvecklingsländer. Kommunala Partnerskap är en…

På gång inom EU

Aktuell information om vad som är på gång inom EU och internationella samarbeten. EU:s Programperiod 2014-2020 Information om EU:s fonder och program för budgetperioden 2014-2020 hittar du här. Nytt nummer av På gång inom EU Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ger ut publikationen På gång inom EU två gånger per år! I denna skrift hittar du…

Nyttiga länkar

Nedan finner du länkar som kan vara av intresse för dig som vill läsa mer om internationellt arbete inte enbart i Vara kommun utan i Sverige och världen. EU-upplysningen Europaparlamentets informationskontor i Stockholm Europaparlamentet i Bryssel Europeiska kommissionen Europeiska Unionens Råd Europeiska Ungdomsportalen Utbyten/Universitet- och högskolerådet Sveriges Kommuner och Landsting Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor…

Vänorter

Därför arbetar vi med vänorter Sedan mitten på 70-talet har Vara kommun utvecklat vänortskontakter med Ramsø i Danmark som efter kommunsammanslagningen i Danmark 1 januari 2007 ingår i Roskilde kommun och sedan 90-talet med Vestby i Norge och Märjamaa i Estland och då främst inom kulturområdet. Inriktningen fram till slutet på 90-talet har varit att kontakterna…

Projekt

Ett brett och aktivt internationellt arbete är en av kommunens framgångsfaktorer och en viktig del för kommunens utveckling. Kommunen har sedan Sveriges inträde i EU 1995 aktivt deltagit i en mängd EU/Internationella projekt och utbyten, t ex inom miljö, kultur, utbildning, lokal utveckling och ungdomsutbyten. [table id=72 /]  

Kontakt

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.