Internationalisering

Ett strategiskt och långsiktigt arbete med internationalisering är en viktig del i Vara kommuns utveckling av de egna verksamheterna och för att skapa internationell medvetenhet hos invånarna. Det är också en framgångsfaktor för näringslivet.

De utmaningar mänskligheten står inför kan enbart mötas om människor överallt sätter sig in i globala samband, identifierar sig med en större värld och bestämmer sig för att leva med ett globalt ansvar. Ett viktigt initiativ är att få invånarna i kommunen att känna sig som världsmedborgare. Begreppet världsmedborgare innebär att hela mänskligheten betraktas som ett samfund av lika berättigade medborgare, utan hänsyn till skiljaktigheter i etnicitet, nationalitet och religion.

Internationalisering är ett medel för att uppnå kommunens mål och ett sätt att koppla de lokala utvecklingsfrågorna till EU:s tillväxtstrategi Europa 2020. Genom EU:s fonder och program kan de kommunala verksamheterna utvecklas.

Vara kommun arbetar målmedvetet och framgångsrikt inom det internationella perspektivet bl.a. genom att de kommunala verksamheterna aktivt deltar i olika internationella projekt och utbyten. För ett lyckat internationellt arbete är det av stor vikt att finnas med i olika internationella nätverk och att ha goda internationella kontakter. År 2017 har kommunen sex vänorter som finns i Norge, Estland, Finland, Spanien, Tjeckien och Kina. Därutöver finns ett upparbetat kontaktnät runt om i Europa och övriga världen. Vara kommun vann tillsammans med Dresden i Tyskland Europapriset 2015.

Variationen i etnisk bakgrund är liten i kommunen. Genom att aktivt lyfta arbete med internationalisering både lokalt och i ett vidare globalt perspektiv ges möjlighet att utveckla verksamheternas och invånarnas förmåga att möta andra kulturer med respekt, nyfikenhet och utan fördomar. Det leder till ett samhälle som präglas av mångfald och inkludering, vilket i sin tur ger goda förutsättningar för utveckling av det svenska samhället.

För arbetet finns följande inriktning:
Vara kommun ska skapa förutsättningar för samarbete och förståelse mellan människor och organisationer i olika nationer. Internationellt arbete utvecklar hela kommunen.

Effektmål
Utvecklade insikter i det lokala och det globala hos kommunens medborgare.

Målet mäts genom en fråga i Statistiska centralbyrån SCB:s medborgarundersökning som genomförs vart annat år och som lyder: ”Känner du dig som en världsmedborgare?” Målet anses uppfyllt om 75 procent av respondenterna ger mellanbetyg (5-7) eller höga betyg (8-10) på en tiogradig betygsskala.

Indikator 2016 2017 2018 2019
Jag känner mig som en världsmedborgare (%) 75 75

Kontakt

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.