Namibia

Vara kommun och Oranjemund Town i Namibia genomförde under 2017 en inledande fas inom det Kommunala partnerskapsprogrammet. Under den inledande fasen  genomfördes två projektmöten, ett i vardera landet. Styrgrupper har bildats i båda kommunerna och det var dessa som deltog i de två mötena. Syftet med den inledande fasen var att lära känna varandra, få inblick i och förståelse för varandras verksamheter vad gäller ansvar, befogenheter och utmaningar. Vid det senaste projektmötet som ägde rum i Namibia diskuterades gemensamma utmaningar och problem som kan ligga till grund för en fortsatt samverkan.

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.