Projekt

Gruppbild över deltagare i projekt

Vara kommunen har sedan Sveriges inträde i EU 1995 aktivt deltagit i en mängd EU/Internationella projekt och utbyten. Det internationella arbetet har över tid gett möjlighet till omvärldssamverkan, bidragit till kunskapsinhämtning och erfarenhetsutbyte samt främjat finansieringsmöjligheter vilket kan ses som verktyg för kommunens verksamhetsutveckling.

Projekt 2019-2020

Verksamhet

Deltagande länder

Ev. extern finansiering

iDea-MobilityBildningsförvaltningenIsland, TysklandErasmus+
Every Child Counts
Parkskolan
EnglandErasmus+
Sharing Methods in Foreign Language Teaching and Learning (MiLL)Nästegårdsskolan
Spanien, Tjeckien, Estland
Erasmus+
Kommunalt Partnerskap - StyrgruppKommunledningen
Kina
ICLD - Kommunalt partnerskap
Inclusion in Society - For all youth
Bildningsförvaltningen, socialförvaltningen, förvaltning för utveckling och service
KinaICLD - Kommunalt partnerskap
SMaRT
Tillväxt- och utvecklingsavdelningen
DanmarkINTERREG
Nordisk prosjekt - Kulturskolan som inkluderande arenaKulturskolan
Danmark, NorgeNationella Kulturskolerådet i resp. land

Utbyten/besök/studieresa 2019-2020

Verksamhet

Deltagande länder

Ev. extern finansiering

Resegruppen Torsbo 2019Torsbo fritidsgård
Lagmansstipendiet 2019LagmansgymnasietSpanien
Brysselstipendiet 2019LagmansgymnasietBelgien
Studiebesök i VaraSocialförvaltningen OFBelarus
Studieresa London, elevens valNästegårdsskolanEngland
Projektmöte inom Every Child CountsParkskolanErasmus+
Projektmöte inom MiLLNästegårdsskolanSpanien, Tjeckien, EstlandErasmus+
Strasbourg Club annual meeting 2019KS, samtliga förvaltningarEU-länderStrasbourg City
Studieresa KrakowLagmansgymnasiet åk 1Polen
Jobbskuggning på Island och i Tyskland inom iDea-Mobility projektet.BildningsförvaltningenIsland, TysklandErasmus+

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.