Projekt

Ett brett och aktivt internationellt arbete är en av kommunens framgångsfaktorer och en viktig del för kommunens utveckling. Kommunen har sedan Sveriges inträde i EU 1995 aktivt deltagit i en mängd EU/Internationella projekt och utbyten, t ex inom miljö, kultur, utbildning, lokal utveckling och ungdomsutbyten.

Besök/utbyten/studieresa 2018VerksamhetDeltagande länderEv. extern finansiering
Jobbskuggning på Island och i Tyskland inom iDea-Mobility projektet.BildningsförvaltningenIsland, TysklandErasmus+
Studieresa åk 2 och 3LagmansgymnasietPolen
LagmansstipendiaterLagmansgymnasietSpanien
BrysselstipendiaterLagmansgymnasiet Belgien
Projektmöte och elevutbyte inom Cre8-projektet i Vara
Västra/ParkskolanEnglandErasmus+
Projektmöte och elevutbyte inom Cre8-projektet i EnglandVästra/ParkskolanEnglandErasmus+
Vänortsbesök i CatarrojaKommunledningenSpanien
Vänortsbesök i KadanKommunledningenTjeckien
Vänortsbesök i VestbyKommunledningenNorge
Styrgruppsmöte i Vara inom förstudieprojekt mellan Oranjemund Town och Vara kommunKommunledningenNamibiaKommunalt partnerskap (Sida)
Avslutande möte inom Nordplus Junior projektNästegårdsskolan Litauen, EstlandNordplus Junior
Avslutningsmöte inom iDea-projektetBildningsförvaltningen
Västra/Park skolan
Island, TysklandErasmus+
Jobbskuggning i Vara kommun av 4 isländska pedagogerFrejgården/Torsgårdens försklor
Västra/Park skolan
IslandErasmus+
Förberedande möte inför en Erasmus+ ansökanNästegårdsskolanTjeckien, Spanien, EstlandErasmus+
Strasbourg Club annual meeting 2017 / World Forum for DemocracyTillväxt- och utvecklingsavdelningenEU-länderThe City of Strasbourg

 

Kontakt

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.