Vänorter

Fotografier som representerar alla vänorter.

Vara kommuns vänorter

Vara kommun har under lång tid haft ett aktivt internationellt arbete. Redan 1977 etablerades den första vänorten i Danmark, som i början av 1990-talet följdes av ytterligare två (Estland och Norge). Vid Sveriges inträde i EU (Europeiska Unionen) 1995 såg kommunen behov av ett utökat internationellt kontaktnät. Dels för att möjliggöra en ökad internationell samverkan och för att föra människor närmare varandra samt skapa en europeisk medvetenhet hos invånare.

Idag har kommunen 5 vänorter. Internationella kontakter har setts som en grundförutsättning för internationellt arbete, såväl som i omvärldsbevakning som projektdeltagande.

 

Catarroja - Spanien

Catarroja ligger 7 km söder om Valencia och ca 5 km från Medelhavskusten. Kommunen, som utvecklats från en jordbruksby, har nu 27 728 invånare. Provinsen Valencia är en autonom provins, som utvecklas snabbt. I provinsen talas valencianska som är nära besläktat med katalanskan och anses som ett eget språk. I skolan sker undervisning på både Spanska och Valencianska och alla skyltar, tidningar, skrivelser och TV görs på båda språken.

Catarrojas hemsida

Kadan - Tjeckien

Kadan ligger i nordvästra Tjeckien, vid floden Ohre, ca. 90 km från Prag. Kadan omnämns som stad redan på 1100-talet. Under 1200-talet blev Kadan en kunglig stad och blomstrade sedan under 1300-talet efter det att kungen och kejsaren Charles IV vid två tillfällen besökt staden och gett den flera viktiga stadsrättigheter. Före 1989 var vissa delar av den historiska stadskärnan avsedda att ersättas med moderna bostäder. Lyckligtvis ändrade Sammetsrevolutionen trenden när det gäller stadens utveckling och åstadkom en förändring i attityder till de kulturella värderingarna. Det historiska hjärtat av Kadan började restaureras och efter 15 år har det blivit en pärla i regionen och utvecklats från att vara en industriell region till att bli ett turistcentrum i regionen. Vid två tillfällen har Kadan utsetts till den vackraste stadskärnan i Tjeckien.

Kommunen har 17 923 invånare. Näringslivet består främst av kolgruvor, kraftverk, kaolingruvor och industrier.

Kadans hemsida

Mäntsälä - Finland

Mäntsälä ligger i Nylands län ca 6 mil från Helsingfors. Mäntsälä har ett centralt läge utmed Riksväg 4 som förbinder Helsingfors och Lahtis. 2006 inleddes även tågtrafik till Mäntsälä , med det nya Z-tåget åker man från Helsingfors till Mäntsälä på 39 minuter.

Kommunen har ca 20 000 invånare och genomsnittsåldern är låg på grund av att allt fler barnfamiljer flyttar till Mäntsälä.  Tack vare de goda kommunikationerna och närheten till flera större städer är Mäntsälä en kommun med ett väl utvecklat näringsliv. I kommunens företagsregister finns mer än 1000 företag. Landbruket är fortfarande en stark näringsgren i Mäntsälä.

Mäntsäläs hemsida

Märjamaa - Estland

Märjamaa kommun är placerat mitt emellan Tallin och Pärnu och tillhör Rapla län. Märjamaa är knutpunkt för de stora vägarna mellan Tampere-Märjamaa-Tallin-Riga från norr till söder och Tartu-Märjamaa-Haapsalu och Virtsu från öst till väst. Kommunen har ca. 8 000 invånare. Infrastruktur och företagande är väl utvecklat i området. Det finns över 100 företag och service inrättningar i Märjamaa. Näringslivet består av förädling av torv, skog, trä, metall och dolomit, bil- och maskinverkstäder samt enklare industri.

Märjamaas hemsida.

Vestby - Norge

Vestby kommun har en strategisk placering i förhållande till det centrala östlandsområdet. Avståndet till Oslo är 4 mil och till Moss 1,5 mil. Genom hela kommunen går E6 och järnväg. Vestby är en ”grön” kommun, skog och kulturlandskap präglar kommunen. Men Vestby är också en ”blå” kommun. Dess placering vid Oslofjorden gör kommunen till en av Akershus viktigaste och största kustkommuner Vid E6 nord i kommunen ligger ett etablerat industriområde. Från 1970 och fram till idag har befolkningen i kommunen mer än fördubblats. Idag har kommunen 17 500 invånare och huvudorten heter Vestby.

Vestbys hemsida

Catarroja ligger 7 km söder om Valencia och ca 5 km från Medelhavskusten. Kommunen, som utvecklats från en jordbruksby, har nu 27 728 invånare. Provinsen Valencia är en autonom provins, som utvecklas snabbt. I provinsen talas valencianska som är nära besläktat med katalanskan och anses som ett eget språk. I skolan sker undervisning på både Spanska och Valencianska och alla skyltar, tidningar, skrivelser och TV görs på båda språken.

Catarrojas hemsida

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.