Vänorter

Därför arbetar vi med vänorter

Sedan mitten på 70-talet har Vara kommun utvecklat vänortskontakter med Ramsø i Danmark som efter kommunsammanslagningen i Danmark 1 januari 2007 ingår i Roskilde kommun och sedan 90-talet med Vestby i Norge och Märjamaa i Estland och då främst inom kulturområdet.

Inriktningen fram till slutet på 90-talet har varit att kontakterna skall ske genom kultur- och fritidsaktiviteter genom föreningar och enskilda. Under senare år, samt i och med Sveriges medlemskap i EU, har man sett att vänortsutbytet behöver utvecklas och förnyas. Vi påverkas alltmer av beslut som fattas internationellt vilket medför att det blir allt viktigare för kommunens utveckling att ha ett starkt och brett internationellt kontaktnät.

 

Catarroja - Spanien

Catarroja ligger 7 km söder om Valencia och ca 5 km från Medelhavskusten. Kommunen, som utvecklats från en jordbruksby, har nu 27 728 invånare. Provinsen Valencia är en autonom provins, som utvecklas snabbt. I provinsen talas valencianska som är nära besläktat med katalanskan och anses som ett eget språk. I skolan sker undervisning på både Spanska och Valencianska och alla skyltar, tidningar, skrivelser och TV görs på båda språken.

Klicka här för att besöka Catarrojas hemsida

Huangshan - Kina

Huangshan City har fått sitt namn från Yellow Mountain (Gula bergen) som täcker en stor del av kommunens yta. Huangshan ligger i den sydligaste delen av Anhui Provinsen och är till ytan 9 807 km2 och har en befolkning på 1.48 miljoner invånare. Huangshan består av tre städer och fyra landsbygdsområden. Den största staden heter Tunxi och här finns bl.a. kommunens administrativa centrum och flygplats.

Huangshan är en internationell turistdestination med många kulturella sevärdheter, en fantastisk natur med bl.a. Gula bergen och ett rikt djurliv. Kommunen är också känd för sin produktion av te av hög kvalitet, odling av t.ex. bambu och tillgång på ickemetalliska mineraler. Stora satsningar görs även på Ekonomiska utvecklingszoner för att dra till sig investerare och utveckla industriparker.

Klicka här för att besöka Huangshans hemsida.

Kadan - Tjeckien

Kadan ligger i nordvästra Tjeckien, vid floden Ohre, ca. 90 km från Prag. Kadan omnämns som stad redan på 1100-talet. Under 1200-talet blev Kadan en kunglig stad och blomstrade sedan under 1300-talet efter det att kungen och kejsaren Charles IV vid två tillfällen besökt staden och gett den flera viktiga stadsrättigheter. Före 1989 var vissa delar av den historiska stadskärnan avsedda att ersättas med moderna bostäder. Lyckligtvis ändrade Sammetsrevolutionen trenden när det gäller stadens utveckling och åstadkom en förändring i attityder till de kulturella värderingarna. Det historiska hjärtat av Kadan började restaureras och efter 15 år har det blivit en pärla i regionen och utvecklats från att vara en industriell region till att bli ett turistcentrum i regionen. Vid två tillfällen har Kadan utsetts till den vackraste stadskärnan i Tjeckien.

Kommunen har 17 923 invånare. Näringslivet består främst av kolgruvor, kraftverk, kaolingruvor och industrier.

Klicka här för att besöka Kadans hemsida

Mäntsälä - Finland

Mäntsälä ligger i Nylands län ca 6 mil från Helsingfors. Mäntsälä har ett centralt läge utmed Riksväg 4 som förbinder Helsingfors och Lahtis. 2006 inleddes även tågtrafik till Mäntsälä , med det nya Z-tåget åker man från Helsingfors till Mäntsälä på 39 minuter.

Kommunen har ca 20 000 invånare och genomsnittsåldern är låg på grund av att allt fler barnfamiljer flyttar till Mäntsälä.  Tack vare de goda kommunikationerna och närheten till flera större städer är Mäntsälä en kommun med ett väl utvecklat näringsliv. I kommunens företagsregister finns mer än 1000 företag. Landbruket är fortfarande en stark näringsgren i Mäntsälä.

Klicka här för att besöka Mäntsäläs hemsida

Märjamaa - Estland

Märjamaa kommun är placerat mitt emellan Tallin och Pärnu och tillhör Rapla län. Märjamaa är knutpunkt för de stora vägarna mellan Tampere-Märjamaa-Tallin-Riga från norr till söder och Tartu-Märjamaa-Haapsalu och Virtsu från öst till väst. Kommunen har ca. 8 000 invånare. Infrastruktur och företagande är väl utvecklat i området. Det finns över 100 företag och service inrättningar i Märjamaa. Näringslivet består av förädling av torv, skog, trä, metall och dolomit, bil- och maskinverkstäder samt enklare industri.

Klicka här för att besöka Märjamaas hemsida.

Vestby - Norge

Vestby kommun har en strategisk placering i förhållande till det centrala östlandsområdet. Avståndet till Oslo är 4 mil och till Moss 1,5 mil. Genom hela kommunen går E6 och järnväg. Vestby är en ”grön” kommun, skog och kulturlandskap präglar kommunen. Men Vestby är också en ”blå” kommun. Dess placering vid Oslofjorden gör kommunen till en av Akershus viktigaste och största kustkommuner Vid E6 nord i kommunen ligger ett etablerat industriområde. Från 1970 och fram till idag har befolkningen i kommunen mer än fördubblats. Idag har kommunen 17 500 invånare och huvudorten heter Vestby.

Klicka här för att besöka Vestbys hemsida

Catarroja ligger 7 km söder om Valencia och ca 5 km från Medelhavskusten. Kommunen, som utvecklats från en jordbruksby, har nu 27 728 invånare. Provinsen Valencia är en autonom provins, som utvecklas snabbt. I provinsen talas valencianska som är nära besläktat med katalanskan och anses som ett eget språk. I skolan sker undervisning på både Spanska och Valencianska och alla skyltar, tidningar, skrivelser och TV görs på båda språken.

Klicka här för att besöka Catarrojas hemsida

Kontakt

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.