Invånarträffar 2019 – 2020

Under 2019 och 2020 kommer invånarträffar att genomföras på alla större orter i Vara kommun.

Syftet är att träffa invånarna och berätta vad som är på gång i kommunen i allmänhet och på den aktuella orten i synnerhet. Det blir minimässa där du kan ställa frågor om allt som rör kommunens verksamheter.

Första invånarträffen hålls i Stora Levene, 23 april. Träffen pågår mellan 18.00-20.00 i Levene arena. Kulturskolan underhåller, det blir aktiviteter för barnen och vi bjuder på något att äta. Dessutom informerar föreningarna på orten om sin verksamhet. Ta med hela familjen och ta chansen att tillsammans med oss göra Stora Levene ännu bättre.

Anmäl dig här till invånarträffen i Stora Levene