Invånarträffar 2019 – 2020

Under 2019 och 2020 kommer invånarträffar att genomföras på alla större orter i Vara kommun.

Syftet är att träffa invånarna och berätta vad som är på gång i kommunen i allmänhet och på den aktuella orten i synnerhet. Det blir minimässa där du kan ställa frågor om allt som rör kommunens verksamheter.

 

Sammanställning av frågor och synpunkter som kom in vid invånarträffen i Stora Levene 23 april

Runt 150 personer hade samlats för invånarträffen i Stora Levene, 23 april. Dessa frågor och synpunkter kom in:

 • Frågor om korsningen och vägen mot Lidköping, där det är farligt att göra en vänstersväng.
 • Nya detaljplaner för villatomter inne i Stora Levene efterfrågades.
 • Nya bostäder i Stora Levene av Vara bostäder?
 • Kan kommunen sälja tomter billigare?
 • Frågor om skog och vegetation som tränger in på fastighetsägares tomt.
 • Frågor om lediga tomter för bostadsändamål och vilka miljöer som var uppskattade i Stora Levene.
 • Vatten och avlopp: Bra om vi nyttjar radion mer frekvent vid störningar inom VA. Många som lyssnar/vill ta till sig information den vägen
 • Var kan man hämta vatten vid driftstörningar? Information läggs ut om till exempel att det kan gå att hämta vatten vid oljedepån.
 • Belysning vid FTI-stationen
 • 40-skylt saknas efter passage förbi skolan österut. Stellan har felanmält detta till Trafikverket.
 • Mycket trafik på Kvarngatan (undviker att köra Lidköpingsvägen). Åtgärd?
 • Infiltrera dagvatten i Stora Levene. Släpp det inte i Lidan.
 • Lås fläktrummet vid Levene Arenas nya lokal

Runt 150 personer hade samlats för invånarträffen i Stora Levene, 23 april. Dessa frågor och synpunkter kom in:

 • Frågor om korsningen och vägen mot Lidköping, där det är farligt att göra en vänstersväng.
 • Nya detaljplaner för villatomter inne i Stora Levene efterfrågades.
 • Nya bostäder i Stora Levene av Vara bostäder?
 • Kan kommunen sälja tomter billigare?
 • Frågor om skog och vegetation som tränger in på fastighetsägares tomt.
 • Frågor om lediga tomter för bostadsändamål och vilka miljöer som var uppskattade i Stora Levene.
 • Vatten och avlopp: Bra om vi nyttjar radion mer frekvent vid störningar inom VA. Många som lyssnar/vill ta till sig information den vägen
 • Var kan man hämta vatten vid driftstörningar? Information läggs ut om till exempel att det kan gå att hämta vatten vid oljedepån.
 • Belysning vid FTI-stationen
 • 40-skylt saknas efter passage förbi skolan österut. Stellan har felanmält detta till Trafikverket.
 • Mycket trafik på Kvarngatan (undviker att köra Lidköpingsvägen). Åtgärd?
 • Infiltrera dagvatten i Stora Levene. Släpp det inte i Lidan.
 • Lås fläktrummet vid Levene Arenas nya lokal