Kommunala bolag

Vara Koncern AB

Vara Koncern AB är moderbolag i Vara kommuns bolagskoncern och ska fungera som fullmäktiges och kommunstyrelsens formella styrinstrument för dotterbolagen samt tillse verkställigheten av fullmäktiges och kommunstyrelsens beslut gällande koncernen. Vara Koncern AB syftat till att bland annat optimera, samordna och tillhandahålla stöd till verksamheterna i de övriga kommunala bolagen.

Verkställande direktör: Anna Cederqvist

Styrelse

Förtroendevalda i Vara Koncern AB.

Styrande dokument

Bolagsordning
Ägardirektiv
Bolagspolicy för Vara kommun

Vara Bostäder AB

Vara Bostäder ABs huvudsakliga uppgift är att främja bostadsförsörjningen i Vara kommun. Bolaget är en viktig funktion i kommunens totala utveckling och har fastigheter på flera orter i kommunen. Ytterligare information finns på bolagets egen hemsida: Varabostader.se

Verkställande direktör: Håkan Lindell

Styrelse

Förtroendevalda Vara Bostäder AB.

Styrande dokument

Bolagsordning
Ägardirektiv (Övergripande)
Ägardirektiv – kommunikationsrutin
Ägardirektiv – bostadsbyggande
Bolagspolicy för Vara kommun

Vara Industrifastigheter AB

Vara Industrifastigheter AB ska uppföra, förvärva, förvalta, försälja och hyra ut lokaler till industrier, övrig näringsverksamhet och offentlig verksamhet. Ytterligare information finns på bolagets egen hemsida: Varabostader.se

Verkställande direktör: Jan-Erik Wallin

Styrelse

Förtroendevalda Vara Industrifastigheter AB.

Styrande dokument

Bolagsordning
Ägardirektiv (Övergripande)
Ägardirektiv – kommunikationsrutin
Bolagspolicy för Vara kommun

Vara Konserthus AB

Vara Konserthus AB ska bedriva och utveckla scenkonsten i Vara Konserthus med därtill förenlig verksamhet, samt bedriva projekt i samspel med det fria kulturlivet. Bolaget har till uppgift att anordna offentliga föreställningar och konserter, tillhandahålla möteslokaler samt driva eller tillhandahålla restaurangverksamhet i samband med aktiviteter i Vara Konserthus. Verksamheten ska även syfta till att stärka barns och ungas möjligheter att utvecklas och väcka intresse för musik, dans och teater. Ytterligare information finns på bolagets egen hemsida: Varakonserthus.se

Verkställande direktör: Petra Kloo

Styrelse

Förtroendevalda Vara Konserthus AB.

Styrande dokument

Bolagsordning
Ägardirektiv (Övergripande)
Ägardirektiv – kommunikationsrutin
Bolagspolicy för Vara kommun

VaraNet AB

VaraNet AB ska bygga, äga och förvalta infrastruktur för elektronisk kommunikation och syfta till att främja tillgången till bredband för boende och företag inom Vara kommun. Bolaget ska eftersträva att vara ledande inom sitt verksamhetsområde och har som målsättning att bli först i Sverige med att ge tillgång till fiber åt alla kommuninvånare. Besök VaraNet:s hemsida.

Verkställande direktör: Martin Strandholm

Styrelse

Förtroendevalda VaraNet AB.

Styrande dokument

Bolagsordning
Ägardirektiv (Övergripande)
Ägardirektiv – kommunikationsrutin
Bolagspolicy för Vara kommun

Vara Koncern AB är moderbolag i Vara kommuns bolagskoncern och ska fungera som fullmäktiges och kommunstyrelsens formella styrinstrument för dotterbolagen samt tillse verkställigheten av fullmäktiges och kommunstyrelsens beslut gällande koncernen. Vara Koncern AB syftat till att bland annat optimera, samordna och tillhandahålla stöd till verksamheterna i de övriga kommunala bolagen.

Verkställande direktör: Anna Cederqvist

Styrelse

Förtroendevalda i Vara Koncern AB.

Styrande dokument

Bolagsordning
Ägardirektiv
Bolagspolicy för Vara kommun

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.