Kommunala bolag

Vara Koncern AB

Vara Koncern har inte längre någon verksamhet. Vara Koncern AB ägde tidigare de kommunala bolagen Vara Bostäder AB, VaraNet AB, Vara Industrifastigheter AB och Vara Konserthus AB och fungerade som ett moderbolag. Under 2022 beslutade kommunfullmäktige att köpa de kommunala bolagen och därmed hade inte Vara Koncern längre några dotterbolag. Kommunen som ägare beslutade på stämma den 25 oktober 2022 att hos Bolagsverket begära att Vara Koncern AB ska träda i likvidation från och med 2022-12-01. Bolagsverket beslutade 2022-12-14 att utse kommunjurist Ingrid Everhag till likvidator för Vara Koncern AB. Bolagsverket utfärdade 2023-01-13 en kallelse på okända borgenärer. Det innebär att okända borgenärer skriftligen ska anmäla sina fordringar till Bolagsverket senast sex månader från dagen för kallelsen. Därefter kan bolaget träda i likvidation.

Styrande dokument

Bolagsordning
Ägardirektiv
Bolagspolicy för Vara kommun

Vara Bostäder AB

Vara Bostäder ABs huvudsakliga uppgift är att främja bostadsförsörjningen i Vara kommun. Bolaget är en viktig funktion i kommunens totala utveckling och har fastigheter på flera orter i kommunen. Ytterligare information finns på bolagets egen hemsida: Varabostader.se

Verkställande direktör: Håkan Lindell

Styrelse

Förtroendevalda Vara Bostäder AB.

Styrande dokument

Bolagsordning Vara Bostäder AB godkänd av KF 2022-09-26 84
Ägardirektiv (Övergripande)
Ägardirektiv – kommunikationsrutin
Ägardirektiv – bostadsbyggande
Bolagspolicy för Vara kommun

Vara Industrifastigheter AB

Vara Industrifastigheter AB ska uppföra, förvärva, förvalta, försälja och hyra ut lokaler till industrier, övrig näringsverksamhet och offentlig verksamhet. Ytterligare information finns på bolagets egen hemsida: Varabostader.se

Verkställande direktör: Håkan Lindell

Styrelse

Förtroendevalda Vara Industrifastigheter AB.

Styrande dokument

Bolagsordning Vara Industrifastigheter AB godkänd av KF 2022-09-26 84
Ägardirektiv (Övergripande)
Ägardirektiv – kommunikationsrutin
Bolagspolicy för Vara kommun

Vara Konserthus AB

Vara Konserthus AB ska bedriva och utveckla scenkonsten i Vara Konserthus med därtill förenlig verksamhet, samt bedriva projekt i samspel med det fria kulturlivet. Bolaget har till uppgift att anordna offentliga föreställningar och konserter, tillhandahålla möteslokaler samt driva eller tillhandahålla restaurangverksamhet i samband med aktiviteter i Vara Konserthus. Verksamheten ska även syfta till att stärka barns och ungas möjligheter att utvecklas och väcka intresse för musik, dans och teater. Ytterligare information finns på bolagets egen hemsida: Varakonserthus.se

Verkställande direktör: Petra Kloo

Styrelse

Förtroendevalda Vara Konserthus AB.

Styrande dokument

Bolagsordning Vara Konserthus AB godkänd av KF 2022-09-26 84
Ägardirektiv (Övergripande)
Ägardirektiv – kommunikationsrutin
Bolagspolicy för Vara kommun

VaraNet AB

VaraNet AB ska bygga, äga och förvalta infrastruktur för elektronisk kommunikation och syfta till att främja tillgången till bredband för boende och företag inom Vara kommun. Bolaget ska eftersträva att vara ledande inom sitt verksamhetsområde och har som målsättning att bli först i Sverige med att ge tillgång till fiber åt alla kommuninvånare. Besök VaraNet:s hemsida.

Verkställande direktör: Martin Strandholm

Styrelse

Förtroendevalda VaraNet AB.

Styrande dokument

Bolagsordning VaraNet AB godkänd av KF 2022-09-26 84
Ägardirektiv (Övergripande)
Ägardirektiv – kommunikationsrutin
Bolagspolicy för Vara kommun

Vara Koncern har inte längre någon verksamhet. Vara Koncern AB ägde tidigare de kommunala bolagen Vara Bostäder AB, VaraNet AB, Vara Industrifastigheter AB och Vara Konserthus AB och fungerade som ett moderbolag. Under 2022 beslutade kommunfullmäktige att köpa de kommunala bolagen och därmed hade inte Vara Koncern längre några dotterbolag. Kommunen som ägare beslutade på stämma den 25 oktober 2022 att hos Bolagsverket begära att Vara Koncern AB ska träda i likvidation från och med 2022-12-01. Bolagsverket beslutade 2022-12-14 att utse kommunjurist Ingrid Everhag till likvidator för Vara Koncern AB. Bolagsverket utfärdade 2023-01-13 en kallelse på okända borgenärer. Det innebär att okända borgenärer skriftligen ska anmäla sina fordringar till Bolagsverket senast sex månader från dagen för kallelsen. Därefter kan bolaget träda i likvidation.

Styrande dokument

Bolagsordning
Ägardirektiv
Bolagspolicy för Vara kommun

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.