Kommuninvånarnas rättigheter

Under denna sida kan du läsa om vilka rättigheter du som kommuninvånare har.

Fotografi av lagboken.

Offentlighetsprincipen

Tryckfrihetsförordningen är en av Sveriges grundlagar. Den ger dig en unik insyn i all offentlig verksamhet, det brukar kallas offentlighetsprincipen. När det gäller öppenhet mot medborgare och media ligger Sverige långt framme jämfört med de flesta andra länder. Offentlighetsprincipen

Överklaga beslut

Om du anser att kommunen har fattat ett felaktigt beslut har du möjlighet att överklaga beslutet ifråga. Överklaga beslut

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.